Det Arabiske Initiativ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Arabiske Initiativ"

Transkript

1 Det Arabiske Initiativ

2 Omslag: Kong Husseins Moské i Amman, Jordan. Foto: J.F. Raga

3 Det Arabiske Initiativ 1 Forord Vi kan alle huske helt præcist, hvor vi befandt os, da vi 11. september 2001 fik nyheden om terrorangrebet mod World Trade Center i New York og mod Pentagon i Washington. Kun de færreste af os havde haft fantasi til at forestille os karakteren af det blinde had mod vesten, og mod USA i særdeleshed, der lå bag denne terror. Tiden efter 11. september 2001 har ud over en resolut og verdensomspændende indsats mod terrorisme givet anledning til eftertanke både i den arabiske verden og i vesten. Ekstremisme og terrorisme har vi kendt i århundreder. Det nye er, at der synes at være tale om et forsøg på at mobilisere muslimer over hele verden til krig mod den vestlige civilisation. 11. september skulle være startdatoen for et globalt sammenstød mellem civilisationer, men det må ikke lykkes. Vesten og den arabiske verden må ikke lade terroristerne skrive vores historie. Den skal skrives af det flertal, som ser fællesgods frem for forskelle og muligheder frem for konflikter. Blandt fællesgodset er befolkningernes ønske om at leve i fred, velstand og frihed. Blandt mulighederne er at indgå i et partnerskab mellem vesten og den arabiske verden om at opfylde dette ønske. Et partnerskab for reform og fremskridt med den muslimske verden til fordel for os alle. Det er i essensen, hvad regeringens Arabiske Initiativ handler om. Udenrigsministeriet, januar 2005 Per Stig Møller Udenrigsminister Bertel Haarder Integrations- og udviklingsminister

4 2 Det Arabiske Initiativ Øget dialog og samarbejde med de arabiske lande en prioritet for regeringen Den arabiske verden som nabo danske interesser Regeringen sætter forholdet til den arabiske verden og Iran højt på den udenrigspolitiske dagsorden. Udviklingen i Nordafrika, Mellemøsten, Golfen og Iran har direkte indflydelse på væsentlige forhold i Europa. Sammen med Køreplan for Fred i Mellemøsten udgør Det Arabiske Initiativ hjørnestenen i regeringens politik for regionen. Med udvidelsen af EU og NATO er de arabiske lande for alvor blevet vore naboer. Mulighederne og behovet for dialog og samarbejde med de arabiske lande og Iran er dermed øget. Danmark og EU har klare interesser i, at vore nye naboer syd og øst for Middelhavet udvikles økonomisk og politisk i fred og stabilitet. En fredelig udvikling præget af velstand og frihed i den arabiske verden er en grundlæggende forudsætning for langsigtede løsninger af en række grænseoverskridende problemer, der kun kan løses i et fællesskab af EU og de arabiske stater. Højt på dagsordenen står ikke mindst den fælles bekymring over den fortsatte terrortrussel fra radikale islamister i både de arabiske lande og Europa. Illegal emigration til EU fra og især gennem de nordafrikanske lande er et andet problem, der må søges løst gennem en fælles indsats.

5 Sana a, Yemen. / Foto: Ignasi Rovira Det Arabiske Initiativ 3 Et frugtbart samarbejde om løsning af fælles problemer og udfoldelse af fælles muligheder kan kun etableres på et fundament af gensidig respekt, tolerance og forståelse for de historiske og aktuelle rammebetingelser for udviklingen i de enkelte lande og i regionerne. De arabiske lande er bevidste om behovet for at modernisere og reformere deres samfund. Arab Human Development-rapporterne fra 2002 og 2003, udgivet af FN s Udviklingsprogram UNDP og forfattet af et hold arabiske forskere og politiske analytikere, konkluderede således, at en positiv udvikling i de arabiske lande bremses af manglende borgerrettigheder, mangelfuld spredning og brug af viden samt manglende muligheder for kvinder. Opgaven for omverdenen er derfor at støtte de arabiske regeringers egne reform- og moderniseringsbestræbelser, herunder udviklingen af civilsamfundet. Dette må ske parallelt med, at der aktivt søges en varig og retfærdigt forhandlet løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt. Denne konflikt er fortsat den væsentligste enkeltstående barriere for øget regionalt samarbejde i den arabiske verden. Og den skaber direkte og indirekte grobund for terrorisme, i regionen og internationalt. Konflikten bør imidlertid ikke få lov til at tage mulige samarbejdsbestræbelser og moderniseringsprocesser som gidsler. Modernisering, reformer og regionalt samarbejde i den arabiske verden er under alle omstændigheder forudsætninger for den fremgang i den arabiske verden, der kan gøre terrorisme og civilisationskonflikter utiltalende for de arabiske befolkninger.

6 4 Det Arabiske Initiativ Det Arabiske Initiativ en langsigtet indsats Med regeringens Arabiske Initiativ følges en flerstrenget strategi, hvis langsigtede mål er stabilitet og fred, båret af frihed og velfærd, i EU s nabolande syd og øst for Middelhavet. I 2003 lancerede den danske regering Det Arabiske Initiativ som en del af en ny vision for dansk udenrigspolitik. Regeringens planer for Det Arabiske Initiativ er formuleret i En verden i forandring: Regeringens bud på nye prioriteter i Danmarks udenrigspolitik fra Formålet med initiativet er at etablere den helt nødvendige basis for en bredere dialog med landene i Mellemøstregionen, fra Marokko i vest til Iran i øst, og at støtte lokale kræfter i disse lande, der arbejder for reformer i retning af friere og mere demokratiske samfund. Regeringen anser demokrati, god regeringsførelse, overholdelse af menneskerettighederne og kvinders ligestilling som forudsætninger for en fredelig og stabil samfundsudvikling. De basale menneskerettigheder er absolutte og universelle, og der er intet, der berettiger deres systematiske overtrædelse. Samtidig anerkendes det, at styreformer kan og må udvikles fredeligt og gradvist i henhold til historie, tradition og kultur. Der kan derfor ikke tales om en facitliste for den demokratiske udvikling, som regeringen ønsker at støtte i den arabiske verden og i Iran. Udgangspunktet for såvel som resultatet af enhver udviklingsproces er til enhver tid de pågældende nationers egne. Det er væsentligt at understrege, at regeringens Arabiske Initiativ er tænkt som en langsigtet indsats. Den gensidige tillid, der ligger til grund for enhver åben og konstruktiv dialog, tager tid at opbygge. Og reformer følger som oftest ikke en lineær bane opad og fremad. SPANIEN TUNESIEN MAROKKO GAZA/ ALGERIET LIBYEN MAURETANIEN MALI NIGER TCHAD

7 Fredsdemonstranter i Amman, Jordan. / Foto: Mogens Blom Det Arabiske Initiativ 5 Der skal være plads til modgang, uden at Danmark og omverdenen af den grund mister modet. Regeringens Arabiske Initiativ omfatter to spor et bilateralt og et multilateralt. Som det bilaterale spor er der etableret et Dansk Partnerskabsprogram. Programmet støtter konkrete projekter og aktiviteter, der kan fremme reformprocesser i de arabiske lande og Iran og bidrage til at øge dialog og samarbejde mellem Danmark og disse lande. I det multilaterale spor arbejdes der med tre indsatsområder: For det første yder regeringen en aktiv indsats for at styrke EU s strategi for reformer i Mellemøstregionen og for at fremme den politiske dialog mellem EU og de arabiske lande. For det andet søger regeringen at medvirke til at skabe et regionalt samarbejdsforum i den arabiske verden, der kan håndtere spørgsmål om fred, sikkerhed, dialog og udvikling i regionen. Og for det tredje bidrages aktivt til udviklingen af NATO s samarbejde og dialog med Mellemøstregionen på det militære og sikkerhedspolitiske område. TYRKIET ARMENIEN ASER- BAJDSJAN TURKMENISTAN LIBANON ISRAEL VESTBREDDEN SYRIEN IRAK IRAN AFGHANISTAN EGYPTEN JORDAN KUWAIT BAHRAIN QATAR PAKISTAN SAUDI-ARABIEN OMAN DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER ERITREA YEMEN SUDAN

8 Lotfollah Moské i Esfahan, Iran. / Foto: Bruno Morandi 6 Det Arabiske Initiativ

9 Det Arabiske Initiativ 7 Den danske bilaterale indsats fokus og konkrete aktiviteter Det Danske Partnerskabsprogram Med Det Danske Partnerskabsprogram har regeringen skabt et operativt udenrigspolitisk instrument, der giver Danmark mulighed for aktivt at støtte progressive regeringer og civilsamfundsorganisationer i den arabiske verden og Iran. Regeringens overordnede mål med Det Danske Partnerskabsprogram er at støtte reformer og fremskridt i de arabiske lande og Iran og at fremme den politiske dialog mellem parter i disse lande og Danmark. 1 Disse to formål anses som to sider af samme mønt, og aktiviteter under Det Danske Partnerskabsprogram vil alle skulle understøtte målsætningen om dialog såvel som målsætningen om reform. Det betyder blandt andet helt konkret, at langt de fleste aktiviteter under programmet vil blive udviklet og udfoldet i partnerskaber mellem danske og arabiske organisationer. Regeringen har fra 2004 afsat op til 100 millioner kroner årligt til finansiering af aktiviteter under Det Danske Partnerskabsprogram. Støtte til reformer Landenes egne reformdagsordener, kvinders rettigheder, frie medier, demokrati og menneskerettigheder er i fokus. Med udgangspunkt i blandt andet det solide analysearbejde indeholdt i Arab Human Development-rapporterne fokuserer regeringen på tre delmålsætninger, der lægges til grund for regionale indsatser og for det bilaterale samarbejde med de enkelte lande. Det vil således være tværgående målsætninger at fremme: Kvinders rettigheder og udfoldelsesmuligheder. Frie, uafhængige og professionelle medier. Demokratisering og respekten for og beskyttelsen af menneskerettighederne. Der er imidlertid meget store forskelle mellem de enkelte arabiske landes historie, ønsker og forudsætninger for at gennemføre reformer. Derfor formuleres øvrige målsætninger og strategiske tilgange for de bilaterale indsatser i samarbejde med relevante parter i de enkelte lande. Dette sker på baggrund af grundlæggende analyser af reformprocesser og identifikation af aktører, der arbejder for reformer, sammenholdt med danske parters muligheder for at bidrage konstruktivt til disse bestræbelser. 1 Det Danske Partnerskabsprogram inkluderer i første omgang ikke indsatser i Irak, Israel og De Palæstinensiske Selvstyreområder, der er omfattet af selvstændige samarbejdsprogrammer.

10 8 Det Arabiske Initiativ Internetcafé, Yemen. / Foto: Lars-Henrik Worsøe Udgangspunktet er dialog med de berørte landes regeringer og tilbud om bilateralt samarbejde. I en række lande er brede bilaterale samarbejdsprogrammer under etablering. De er baseret på regeringens ønske om reform og modernisering og vil ofte omfatte både regeringssamarbejde og støtte til civilsamfundet. Enkelte regeringer har kun vist begrænset interesse i at indgå i en tættere dialog og et nærmere samarbejde med Danmark. I disse tilfælde starter partnerskabsprogrammet beskedent med enkelte tillidsskabende foranstaltninger og projekter, der har til formål at uddybe dialogen med regeringen. Dette forhindrer imidlertid ikke, at der blandt nationale civilsamfundsorganisationer kan være interesse for samarbejde med danske organisationer, ligesom Danmark kan støtte regionale eller internationale organisationers dialog og samarbejde med disse lande. Strategi og delmål for partnerskabsprogrammet afhænger således af de til enhver tid gældende muligheder for at støtte en reformvenlig udvikling. Programmets succes vil derfor også afhænge af evnen til løbende at analysere samfundsudviklingen med henblik på identifikation af nye veje såvel som blindgyder eller vildspor blandt de iværksatte indsatser. Med henblik på at varetage denne krævende opgave vil der som led i de regionale og bilaterale indsatser under programmet blive udsendt enkelte danske rådgivere, der i samarbejde med de danske ambassader i de omfattede lande indgår i dialog med landenes myndigheder og øvrige relevante aktører om programmets videre udvikling. 2 2 Danmark har ambassader i Algier, Kairo, Damaskus, Riyadh og Teheran ud over i Bagdad, Tel Aviv og Ramallah (repræsentationskontor).

11 Det Danske Institut i Damaskus, Syrien. / Foto: Lars-Henrik Worsøe Det Arabiske Initiativ 9 Fremme politisk dialog Programmet åbner døre for en styrket dialog på alle niveauer mellem to verdener. Den generelle målsætning om at fremme politisk dialog mellem parter i de arabiske lande og Iran på den ene side og Danmark på den anden forfølges ad to veje: For det første søges partnerskabsprogrammet generelt som betegnelsen indikerer gennemført i partnerskaber mellem danske organisationer og institutioner og deres arabiske pendanter. Det medfører en naturlig dialog om reformspørgsmål mellem de myndigheder, parlamenter, NGO er, interesseorganisationer mm., der involveres på dansk og arabisk side i gennemførelsen af partnerskabsprogrammet. For det andet støttes enkelte projekter, der har dialogen som hovedformål. Dialog med henblik på at nedbryde gensidige stereotyper og øge den gensidige forståelse og tolerance. Hvor dialogen i partnerskaber mellem søsterorganisationer ofte vil være præget af enighed og fælles verdenssyn, er det hensigten, at de egentlige dialog-projekter skal bryde meningsmodsætninger og skabe kontakt på tværs af skel, der ellers ikke nødvendigvis var blevet passeret. Det gælder oprettelsen af Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut i Kairo, og det gælder udviklingen af et regionalt ungdomsprogram, der har til formål at fremme kontakt mellem engagerede unge fra den arabiske verden og Danmark. Det er samtidig regeringens håb, at aktiviteterne på begge områder kan være med til at udvide den kreds af danskere, der med indsigt og erfaring vil kunne repræsentere Danmark som kvalificerede samarbejdspartnere for vores arabiske naboer.

12 10 Det Arabiske Initiativ Partnerskabsprogrammets gennemførelse Partnerskabsprogrammet gennemføres via nationale, regionale og internationale organisationer og institutioner. Støtte til reformbestræbelser, der drives af nationale organisationer og institutioner, er partnerskabsprogrammets fundament. Partnere vil blive nøje udvalgt, og støtte vil som oftest tage form af partnerskaber med danske søsterorganisationer. Regeringen lægger desuden vægt på at støtte regionale netværk, strukturer og organisationer i de arabiske lande. Regionens mangesidighed og vidt forskellige erfaringer med reformer kombineret med et stærkt kulturelt og politisk fællesskab giver rige muligheder for gensidig inspiration, erfaringsudveksling og vejledning i forbindelse med reformprocesser. Enkelte internationale organisationer har i kraft af deres neutrale og uafhængige status opnået særlig adgang til centrale reformprocesser i de arabiske lande. Det gælder særligt FN s Udviklingsprogram UNDP. Partnerskabsprogrammet vil koordinere indsatser med relevante internationale organisationer og vil i visse tilfælde også kanalisere støtte via disse. Status for partnerskabsprogrammets udvikling Samarbejde indledt med Egypten, Iran, Jordan og Yemen i Algeriet, Marokko og Syrien følger i I erkendelse af Danmarks begrænsede erfaring med samarbejde i den arabiske verden betragter regeringen de første to år af Det Danske Partnerskabsprogram som en pilotfase, i hvilken danske organisationer kan danne netværk med relevante aktører, etablere den nødvendige tilstedeværelse i centrale samarbejdslande og høste indledende erfaringer med samarbejdspartnere. Som nævnt vil programmets målopnåelse afhænge af evnen til løbende at følge udviklingen og identificere nye muligheder for strategisk samarbejde. Det tilsiger en gradvis udvikling af programmet, så opgaverne stiger i et tempo, hvor kapaciteten i Udenrigsministeriet og hos centrale danske partnere kan følge med. Ved udgangen af 2004, et år inde i pilotfasen, var der iværksat indledende projekter i Egypten, Iran, Jordan og Yemen (se faktabokse side 11-13). I pilotfasens andet år vil der tillige blive indledt projekter i Algeriet, Marokko og Syrien. I Algeriet og Marokko er indsatsområderne under udvikling. Meget tyder imidlertid på, at det indledende fokus vil være på arbejdsmarkedsområdet, ligesom muligheder for at støtte civilsamfundsorganisationer på kvinde- og ungdomsområdet vil blive undersøgt. Efter en opfølgende identifikationsmission til Syrien i oktober 2004 ligger det fast, at den syriske regering er interesseret i at samarbejde omkring støtte til de moderniseringsprocesser, der skal gennemføres i landet. Syrien håber snart at kunne underskrive en associeringsaftale

13 Det første bestyrelsesmøde i Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut i Kairo 13. december Foto: Ambassaden i Kairo Iranere. Foto: Doria Steedman Det Arabiske Initiativ 11 I Egypten er der oprettet et dansk-egyptisk dialoginstitut. Instituttet skal bidrage til at fremme dansk-europæisk-arabisk dialog omkring spørgsmål af aktuel betydning for Egypten og Mellemøstregionen såvel som for Europa, såsom demokratisering, retsreformer, menneskerettigheder og civilsamfundsudvikling. Instituttet skal desuden anvendes i forbindelse med gennemførelsen af andre projekter under Det Arabiske Initiativ. Instituttet, som har en dansk-egyptisk bestyrelse, er placeret i Kairo som en selvstyrende enhed under Al Ahram Fonden og knyttet til Al Ahram Center for Politiske og Strategiske Studier. Centret hører til blandt de mest velrenommerede forskningsinstitutioner i den arabiske verden. Der er foreløbig bevilget 20 millioner kroner for til instituttet. I Iran har Dansk Institut for Menneskerettigheder siden 2001 sammen med Den Islamiske Menneskerettighedskommission i Iran arbejdet på at skabe rammerne for en dansk-iransk menneskerettighedsdialog. Baseret på positive erfaringer fra den indledende fase har Udenrigsministeriet anmodet Institut for Menneskerettigheder om at fortsætte denne dialog under Det Arabiske Initiativ. Ændrede politiske vilkår i Iran siden det iranske parlamentsvalg i februar 2004 og usikkerhed omkring forhandlinger vedrørende det iranske atomprogram har vanskeliggjort dialogen, men den søges videreført. Samtidig har Institut for Menneskerettigheder indledt et projekt i samarbejde med blandt andet Shahid Behesti Universitetet i Teheran. Projektets mål er at styrke respekten for menneskerettigheder og fremme arbejdet med Irans ratifikation af FN s Torturkonvention. Projektet samfinansieres med Holland. Der er bevilget 3,95 millioner kroner for til dialogprojektet og kroner for samme periode til projektet vedrørende torturkonventionen.

14 Jordans daværende minister for administrative reformer Dr. Zu'bi og ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen. Foto: Scanpix 12 Det Arabiske Initiativ I Jordan har Folketingets Ombudsmand efter anmodning fra den jordanske regering givet juridisk assistance til de jordanske bestræbelser på at etablere en ombudsmandsinstitution. Den foreløbige kulmination på det gode dansk-jordanske samarbejde er, at der blev afholdt en konference i Jordan i oktober 2004, hvor repræsentanter for landets regering, parlament, dommerstand, civilsamfund og medier sammen med særligt inviterede gæster fra den øvrige del af regionen havde rig lejlighed til at drøfte ombudsmandstanken. De kunne også stille spørgsmål til den danske, den norske, den estiske, den albanske og den marokkanske ombudsmand om deres erfaringer med en ombudsmandsinstitution i vidt forskellige politiske, nationale og religiøse sammenhænge. En ny ombudsmandskonference forventes afholdt i efteråret 2005, og hvis det går, som den jordanske regering planlægger, vil den nye jordanske ombudsmand være blandt deltagerne. Det er forhåbningen, at de jordanske erfaringer vil spredes til andre lande i regionen som led i konferencen i Ombudsmandsinstitutionen er en vigtig del af den jordanske regerings reformdagsorden, som blandt andet også omfatter en styrkelse af, kvinders og børns rettigheder styrkes. I den forbindelse planlægges i samarbejde med en række danske organisationer støtte til det jordanske Family Protection Department, der som det eneste af sin art i den arabiske verden tager sig af voldsramte kvinder og børn. Der er foreløbig bevilget 3,65 millioner kroner for til ombudsmandsprojektet og 7 millioner kroner for til projektet vedrørende kvinders og børns rettigheder. med EU, hvilket vil stille store krav til det syriske samfund. Den syriske regering er derfor interesseret i at modtage støtte blandt andet til uddannelsesområdet, den administrative sektor og udvikling af den private sektor. De regionale indsatser omfatter foreløbig et regionalt medieprogram koordineret af medieorganisationen International Media Support. Indsatserne bliver udført af danske, internationale og arabiske medieorganisationer i fællesskab og har blandt andet til formål at styrke arabiske

15 Distriktsregeringens hovedsæde i Sayun, Yemen. Foto: Mogens Blom Det Arabiske Initiativ 13 I Yemen er der opnået enighed med den yemenitiske regering om et program med fem hovedtemaer: Demokratiudvikling og parlamentarisme, decentralisering og lokal deltagelse, overholdelse af menneskerettigheder, kvinders rettigheder, og fri presse. Specifikke projekter er under forberedelse og involverer en række danske institutioner og NGO er. En delegation fra det danske Folketing har besøgt Yemen for at etablere et partnerskab med det yemenitiske parlament. Danmarks Journalisthøjskole støtter udviklingen af et medieprogram, der involverer statslige såvel som private medier. Kommunernes Landsforening bidrager til at udvikle et projekt, der skal støtte Yemens kommunalreform. Og Mellemfolkeligt Samvirke, Røde Kors og Dansk Institut for Menneskerettigheder er involveret i at forberede støtte på menneskerettighedsområdet. Endelig er der indgået en aftale med en engelsk NGO og en dansk partner om at gennemføre et stort projekt rettet mod kvinders rettigheder, fokuseret på vold mod kvinder, tidlige ægteskaber og kvinders adgang til arbejdsmarkedet. Der er foreløbig bevilget 4,28 millioner kroner for til medieprogrammet, 3,9 millioner kroner for til Dansk Røde Kors kapacitetsopbygning af Yemens Røde Halvmåne og 8,2 millioner kroner for til projektet vedrørende kvinders rettigheder. Der forventes desuden en bevilling på 3 millioner kroner over to-tre år til parlamentarisk samarbejde og en bevilling på omkring 10 millioner kroner for til decentraliseringsprojektet. journalistforbund, producere fælles børne-tv-programmer og fremme arabiske journalisters faglige færdigheder. Et regionalt ungdomsprogram er under udvikling, og pilotprojekter vil blive iværksat i løbet af Det undersøges tillige, om det er muligt at udvikle et regionalt menneskerettighedsprogram, ligesom der er foreløbige planer om et regionalt kvindeprojekt, i første omgang dækkende Nordafrika.

16 14 Det Arabiske Initiativ Den danske multilaterale indsats fokus og konkrete aktiviteter EU s Strategiske Partnerskab med Middelhavsområdet og Mellemøsten Regeringen lancerede i 2003 idéen om en samlet strategi for EU s forbindelser med Mellemøstregionen. Det er regeringens målsætning at fremme og udvikle EU s støtte til reformer i Mellemøstregionen og at styrke den politiske dialog mellem EU og de arabiske lande og Iran. På Det Europæiske Råd i Thessaloniki i juni 2003 lykkedes det for Danmark at få skabt opbakning til et nordiskbaltisk forslag om partnerskaber for fremskridt og reform med lande i den arabiske verden og Iran. I efteråret 2003 deltog Danmark aktivt i

17 Egyptiske beduiner med mobiltelefon og pc i Sahara. / Foto: H. Sitton Det Arabiske Initiativ 15 at udarbejde en rapport om en styrkelse af EU s forbindelser med de arabiske lande og Iran. Rapporten dannede grundlag for EU s videre arbejde med reformer i den arabiske verden og Iran. Efter en række konsultationer med de arabiske lande i første halvår af 2004, herunder besøg af den danske udenrigsminister i Jordan, Egypten og Syrien, vedtog Det Europæiske Råd i juni 2004 EU s Strategiske Partnerskab med Middelhavsområdet og Mellemøsten. Hermed var arbejdet med det danske initiativ fuldbyrdet i form af en ny strategisk ramme for EU s fremtidige reformsamarbejde med Mellemøstregionen. Den betydelige forskel i karakteren og omfanget af EU s eksisterende samarbejder med henholdsvis Middelhavsområdet og Golfregionen indebærer, at gennemførelsen af Det Strategiske Partnerskab vil være forskellig for de to områder. EU s Middelhavssamarbejde består allerede af en

18 16 Det Arabiske Initiativ række forskellige aktiviteter i form af Barcelona Processen (se faktaboks), hvorimod samarbejdet med Golflandene kun er i sin spæde begyndelse. Derfor lægges der nu flest kræfter i at udvikle det sidstnævnte samarbejde. For så vidt angår Golfområdet, pågår der for tiden en dialog om mulige nye samarbejdsområder, både i forhold til regeringer og civilsamfund. Tanken er at udvikle landespecifikke handlingsplaner og regionale tiltag. Samtidig er forhandlingerne om en handelsaftale mellem EU og Sammenslutningen af Golfstater (GCC) fremskredne og vil muligvis kunne afsluttes i nærmeste fremtid. EU s samarbejde med Middelhavslandene er allerede veludbygget gennem associeringsaftaler og Barcelona Processen. Gennemførelsen af EU s Strategiske Partnerskab i Middelhavsområdet vil derfor hovedsageligt ske ved tilpasning og fokusering af de eksisterende muligheder baseret på de politiske prioriteter i EU s Strategiske Partnerskab. Regeringen vil fortsætte det aktive engagement med at støtte reformdagsordener i den arabiske verden ved hjælp af den videre gennemførelse af EU s Strategiske Partnerskab. Der er tale om en langsigtet proces, som skal evalueres første gang på Det Europæiske Råd i juni I første omgang er det ambitionen at udvikle et tættere samarbejde mellem Barcelona Processen blev iværksat i november 1995 for at skabe et tættere samarbejde mellem EU-landene og de andre lande ved Middelhavet. I dag er der 35 medlemmer af Barcelona Processen de 25 EU-lande og 10 partnerlande: Marokko, Algeriet, Tunesien, Egypten, Israel, Det Palæstinensiske Selvstyre, Jordan, Syrien, Libanon og Tyrkiet. Libyen er observatør. Barcelona Processen omfatter tre brede samarbejdsområder ( kapitler ): Det politiske og sikkerhedsmæssige område. Det økonomiske, handelsmæssige og udviklingsmæssige område. Det sociale, kulturelle og menneskelige område. Barcelona Processen er enestående, fordi det er det eneste regionale forum, hvor både Israel og otte arabiske Middelhavslande deltager. Barcelona Processens største succes er, at der er indgået aftaler mellem EU og hver enkelt partner. Det skal gradvist føre til en stor frihandelszone mellem de 35 lande. Desuden har Processen været en ramme for EU s omfattende udviklingsbistand til partnerne. Med etableringen af Anna Lindh Fonden for Dialog mellem Kulturer i 2005 tager Barcelona Processen et stort skridt frem mod en bedre forståelse af hinandens kulturer, civilisationer og religioner.

19 Det Arabiske Initiativ 17 Valgdag i Damaskus, Syrien. / Foto: Doug Scott

20 18 Det Arabiske Initiativ EU og Golflandene og at videreudvikle og øge reformdagsordenen i EU s eksisterende Middelhavssamarbejde. I forbindelse med udviklingen af EU s ramme for fremtidig bistand til regionen vil man endvidere fra dansk side arbejde aktivt for, at reformdagsordenen og politiske incitamenter indarbejdes på en måde, så reformvenlige lande i regionen prioriteres i forbindelse med udbetaling af EU-støtte. Forum for regionalt samarbejde i Mellemøsten Regeringen støtter et ambitiøst forsøg på at fremme et regionalt forum for samarbejde og sikkerhed i Mellemøstregionen. Der er et åbenlyst behov for at udvikle et forum for regionalt samarbejde, der kan håndtere spørgsmål om fred, sikkerhed, dialog og udvikling i hele Mellemøstregionen. En række forskere, parlamentarikere og embedsmænd fra Mellemøsten, Nordafrika, Europa, USA og Canada har med støtte fra den danske regering udarbejdet et første udkast til et regionalt charter for samarbejde og sikkerhed i Mellemøstregionen. Charteret blev færdiggjort på et seminar i København oktober 2003, hvor der fra dansk side blev givet tilsagn om at støtte den videre proces. Idéen med charteret er at etablere en regional dialog om økonomiske, sociale og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Foruden de berørte lande vil andre lande, som har betydning for regionen, kunne tilslutte sig dette samarbejde. Inspirationen til charteret er hentet i blandt andet FN s charter og eksisterende regionale samarbejdsorganisationer som ASEAN, EU, OSCE og OAS. En vigtig forudsætning for, at et regionalt samarbejde kan realiseres, er, at initiativet udgår fra og forankres i landene i regionen. Der lægges således ikke op til et europæisk eller vestligt initiativ. Det vigtigste er at få igangsat en regional proces, der gennem det fornødne politiske engagement kan skabe rammerne for en mere regelmæssig dialog. På seminaret i København var der udbredt enighed om, at tiden var inde til at undersøge den politiske interesse for konceptet. Man opfordrede Danmark og Canada til at præsentere tankerne for landene i regione på officielt niveau. En række fælles dansk-canadiske konsultationer i regionen i foråret 2004 viste, at der er en interesse for at videreføre arbejdet, om end man i første omgang ønsker at lægge charteret til side for at drøfte de bredere koncepter for samarbejde og sikkerhed i regionen. Alle de besøgte lande anerkender imidlertid behovet for et forum og viser tydelig interesse for charteret. En række lande i Middelhavsområdet og Golfregionen har tilkendegivet, at de ønsker at spille en særlig rolle sammen med Canada og Danmark i det videre arbejde. Man satser nu på at videreudvikle projektet blandt regionale forskningsinstitutioner og tænketanke med tilknytning til regeringer. En række seminarer er ved at blive arrangeret i 2005 i

21 Det Arabiske Initiativ 19 samarbejde med et konsortium af tre-fire betydningsfulde institutioner i regionen. Målsætningen er fortsat på sigt at involvere egentlige regeringsrepræsentanter med henblik på, at processen kan videreføres på regeringsniveau. NATO s samarbejde med den arabiske verden Danmark bidrager aktivt til at fremme NATO s samarbejde og dialog med de arabiske lande. På NATO s topmøde i Istanbul juni 2004 var der enighed om at opprioritere NATO s samarbejde med Mellemøstregionen. Man besluttede sig for at udbygge NATO s eksisterende Middelhavsdialog med Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Marokko, Mauretanien og Tunesien og at etablere et tilsvarende nyt samarbejde med Golflandene (Istanbul Cooperation Initiative). Samarbejdet vil være praktisk orienteret og bygge på NATO s militære kompetencer, herunder forsvarsreformer, terrorismebekæmpelse, øvelsesog træningsaktiviteter, ikke-spredning af masseødelæggelses-våben, grænsesikkerhed og civilt beredskab. Samarbejdet vil være åbent for alle interesserede lande baseret på en individuel tilgang og med valgfrihed for, hvor langt man vil udstrække samarbejdet. De konkrete bestræbelser for at udbygge NATO s samarbejde med Mellemøstregionen vil blive iværksat i løbet af efteråret 2004, og fra dansk side overvejes det nøje, hvordan man kan bidrage aktivt til den videre proces, eventuelt med udgangspunkt i dansk ekspertise fra arbejdet i Østeuropa under Partnerskab for Fred. Foreløbig har man fra dansk hold indgået et strategisk samarbejde med Spanien for at styrke NATO s Middelhavsdialog. Det lange sigt Det Arabiske Initiativ er en langsigtet satsning. Danmark og EU kan aktivt understøtte reformbevægelser i Mellemøsten, men den grundlæggende moderniseringskraft skal komme fra regeringer og civilsamfund i regionen. Der er en ingen simple genveje til demokratisering og reformer. Bestræbelserne kræver dialog, engagement og tålmodighed. Støtten til progressive reformer i den arabiske verden og udviklingen af tættere forbindelser mellem Danmark, Europa og den mellemøstlige region er en afgørende udenrigspolitisk udfordring. Det vil den forblive i mange år fremover. Den danske regering er indstillet på at fortsætte sit engagement for fred og udvikling i Mellemøsten. Det skylder vi vores arabiske naboer og det skylder vi os selv.

22 Moské med minaret i Kairo, Egypten. / Foto: T. Allofs 20 Det Arabiske Initiativ

23 Skoleskilt i Kairo: Reading Protects The marking [mankind] From The dangers of Ignorance Læsning beskytter menneskeheden mod uvidenhedens farer. Det Arabiske Initiativ Udgiver Udenrigsministeriet Omslagsdesign Designgrafik Design Designgrafik på forlæg af Thorup Grafik Tryk Schultz Grafisk Yderligere eksemplarer kan rekvireres hos denmark.dk s netboghandel på netstedet eller på telefonnumrene 1881 (opkald fra Danmark) og (opkald fra udlandet) ISBN (trykt version) ISBN (elektronisk version) Januar 2005

24 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Tlf.: Fax.: Internet: ISBN (trykt version) ISBN (elektronisk version)

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER SYDLIGE PARTNERE Den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter ti af EU's naboer i det østlige og sydlige Middelhavsområde: Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Udenrigsudvalget B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM

Udenrigsudvalget B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM Udenrigsudvalget 2013-14 B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM Formål DANSK MAROKKANSK FORUM At forklare problematikken omkring den marokkanske sahara. Tættere samarbejdsforhold og dialog og venskab

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Det Arabiske Initiativ. Maj 2010

Beretning til Statsrevisorerne om Det Arabiske Initiativ. Maj 2010 Beretning til Statsrevisorerne om Det Arabiske Initiativ Maj 2010 BERETNING OM DET ARABISKE INITIATIV Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 6 A. Baggrund... 6 B. Formål,

Læs mere

ANALYSE AF DET ARABISKE INITIATIV OG ANBEFALINGER TIL NÆSTE FASE

ANALYSE AF DET ARABISKE INITIATIV OG ANBEFALINGER TIL NÆSTE FASE ANALYSE AF DET ARABISKE INITIATIV OG ANBEFALINGER TIL NÆSTE FASE Maj 2006 Indhold Resumé...2 1. Introduktion...4 2. Udfordringerne i Mellemøsten og Nordafrika frem til 2020...4 3. Det Arabiske Initiativ,

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.6.2005 B6-0352/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Elmar Brok, James

Læs mere

RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER

RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER DE SYDLIGE PARTNERE Den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien og Tunesien. Den består af bilaterale politikker mellem

Læs mere

Europaudvalget 2017 Rådsmøde udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 Rådsmøde udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3516 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2017-9 Center for Europa og Nordamerika Den 25. januar 2017 Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 6. februar

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK

FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn Info-note - I 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer Europa-Parlamentets

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

EU-retningslinjer for dialoger om menneskerettigheder med tredjelande Ajourføring

EU-retningslinjer for dialoger om menneskerettigheder med tredjelande Ajourføring EU-retningslinjer for dialoger om menneskerettigheder med tredjelande Ajourføring 1. Indledning I sine konklusioner af 25. juni 2001 udtalte Rådet tilfredshed med Kommissionens meddelelse af 8. maj 2001

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Udkast til udenrigsministerens tale i Berlin den 26.3.2015 København-Bonn erklæringerne 60 år. - Det talte ord gælder -

Udkast til udenrigsministerens tale i Berlin den 26.3.2015 København-Bonn erklæringerne 60 år. - Det talte ord gælder - Udkast til udenrigsministerens tale i Berlin den 26.3.2015 København-Bonn erklæringerne 60 år - Det talte ord gælder - Ærede hr. udenrigsminister Steinmeier kære kollega Ærede hr. ministerpræsident Albig

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt Europaudvalget, Udenrigsudvalget og Det Udenrigspolitiske Nævn EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 11. maj 2015 Ny

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Ministeren taler først. Herefter taler udenrigsministeren (talepapir vedlagt).

Ministeren taler først. Herefter taler udenrigsministeren (talepapir vedlagt). Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Udenrigsudvalget sammen med udenrigsministeren Lukket 29. november 2016

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at oprette en demokratifond samt andre demokratifremmende initiativer

Forslag til folketingsbeslutning om at oprette en demokratifond samt andre demokratifremmende initiativer 2008/1 BSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Jeppe Kofod (S), Mette Gjerskov (S), Ole Hækkerup (S), Mogens Jensen (S),

Læs mere

Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3513 udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3513 udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3513 udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2017-6 Center for Europa og Nordamerika Den 4. januar 2017 Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 16.

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014.

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2014 (OR. en) 15542/14 COMEP 21 COMAG 104 PESC 1179 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Rådet dato: 17. november 2014 Tidl. dok. nr.: 15518/14 COMEP

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Tak for samrådsspørgsmålene. Jeg vil samlet besvare de dele af. spørgsmålene, som berører vores muligheder og indsats for hjælp og

Tak for samrådsspørgsmålene. Jeg vil samlet besvare de dele af. spørgsmålene, som berører vores muligheder og indsats for hjælp og Udenrigsudvalget 2010-11 URU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 149 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål P (stillet 25. februar 2011): Hvad kan

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

104.Arabiske Lande.5-27. MENA 6. december 2012. Jordan. 2.890.000 kr. 12 mdr. (2012-2013) 06.32.08.50

104.Arabiske Lande.5-27. MENA 6. december 2012. Jordan. 2.890.000 kr. 12 mdr. (2012-2013) 06.32.08.50 1 104.Arabiske Lande.5-27. MENA 6. december 2012. DOP 1 DAI: videreførelse af teknisk rådgiverkontor i Amman, Jordan Jordan Teknisk Rådgiverkontor i Amman, Jordan 2.890.000 kr. 104.Arabiske Lande.1.MRD.60

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3267 - Udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3267 - Udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3267 - Udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. oktober 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 21.

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2000)21 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 5: BEKÆMPELSE AF INTOLERANCE OG DISKRIMINATION OVERFOR MUSLIMER VEDTAGET

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

DET BREDERE MELLEMØSTEN

DET BREDERE MELLEMØSTEN DET BREDERE MELLEMØSTEN EU har indgået en samarbejdsaftale med Golfstaternes samarbejdsråd (en regional organisation, der omfatter Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater),

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter 2013 Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter NextStop er for dig der vil bagom facaden Praktiske oplysninger Som Next Stop er rejser du med

Læs mere

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi.

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Til Udenrigsministeriet Tlf. 39 17 39 17 CVR 17150413 dst@dst.dk www.dst.dk 29. juli 2016 Høringssvar til Verden 2030 Udkast Danmarks udviklingspolitiske

Læs mere

Danmarks internationale indsats nye udfordringer i en verden i forandring

Danmarks internationale indsats nye udfordringer i en verden i forandring Danmarks internationale indsats nye udfordringer i en verden i forandring Regeringen 2003 Danmarks internationale indsats nye udfordringer i en verden i forandring, 2003 Publikationen kan bestilles hos:

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt

Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 4.3.2015 JOIN(2015) 6 final

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

IDÉER SOM KAN INSPIRERE

IDÉER SOM KAN INSPIRERE IDÉER SOM KAN INSPIRERE EN INTRODUKTION TIL INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE FRA DIPDs STRATEGI Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Bratislavaerklæringen

Bratislavaerklæringen Bratislava, den 16. september 2016 Bratislavaerklæringen I dag er vi mødtes i Bratislava på et tidspunkt, der er kritisk for vores europæiske projekt. Bratislavatopmødet med 27 medlemsstater har været

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere