KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S"

Transkript

1 KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S Randers Kommune - Familieafdelingen Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Randers Krisecenter 2007 December 2007

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål med tilsynet Metode Overordnet materiale som har indgået i tilsyn Tilsynets varsling Randers Krisecenter Resumé Bemærkninger og anbefalinger Oplysninger om tilbuddet Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Den pædagogiske praksis Interviews med 3 kvinder og 1 barn Organisatoriske, fysiske og personalemæssige forhold Kvalitetsudvikling og sikring KR Rådgivning Side 2

3 1 Formål med tilsynet Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16 at varetage kommunens forpligtelse til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres fra institutionen. Dette tilsyn omhandler det generelle driftsorienterede tilsyn med Randers Krisecenter i henhold til Lov om Social Service 148 a. 2 Metode KR har indledningsvist haft et opstartsmøde med familiechef Sonja Møgelsvang og stabschef Eva Kloster med henblik på at afstemme forventninger vedrørende form og indhold af tilsynet. Da der ikke eksisterer en bekendtgørelse vedrørende tilsyn på krisecentre, er der for så vidt vide rammer særligt for metode i forbindelse med det generelle driftsorienterede tilsyn. I Randers Kommunes Familieafdeling har man valgt, at der i år skal gennemføres udvidede anmeldte tilsynsbesøg på institutionerne. Denne tilsynsrapport omhandler således afrapporteringen af et udvidet anmeldt tilsyn på Randers Krisecenter. Der har været enighed om, at der lægges vægt på en udviklingsorienteret og dialogbaseret tilgang samtidig med, at tilsynet er en kontrol med institutionen. Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Dialogmøde med forstander og medarbejdere på Krisecentret Rundvisning og observation Interview med 3 kvinder og 1 barn Feedback til forstander og medarbejdere. 2 konsulenter har deltaget, hvoraf den ene har sørget for at tage fyldige notater af dialogmøde, interviews med kvinderne og observationer ved rundvisning. Rapporten har været sendt ud til konstitueret leder, Dorrit Nørgaard, med henblik på rettelser i forbindelse med faktuelle fejl og misforståelser m.v. 2.1 Overordnet materiale som har indgået i tilsyn Randers Kommunes Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. KR Rådgivning Side 3

4 2.3 Tilsynets varsling Der er indgået aftaler med leder af krisecentret, Solveig Mannemar vedrørende tilsynsbesøg, ca. 1 måned inden besøgenes gennemførsel. 3 Randers Krisecenter 3.1 Resumé Randers Krisecenter er et velfungerende opholdssted for voldsramte kvinder og børn. Trods de belastninger kvinderne har levet med og fortsat lever med, synes både kvinder og børn at trives på Randers Krisecenter. Kvinderne føler sig trygge, og de ansatte bruger meget tid på at tale med kvinderne om deres fremtid. Nogle kvinder må skifte identitet under opholdet, idet det vurderes nødvendigt af personalet i forhold til kvindernes fremtidige sikkerhed uden for Randers Krisecenter. Der er engagerede medarbejdere, som virker optagede af den enkelte familie og dennes sikkerhed, hverdagsliv, fremtid, og fortsatte trivsel. 3.2 Bemærkninger og anbefalinger Da baderummene er meget nedslidte, anbefales det, at man sørger for renovering af disse. Indretningen i dag gør det næsten umuligt at gøre rummene fornuftigt rent. Det anbefales, at der udarbejdes en kvalitetsstandard for Randers Krisecenter, jf. bekendtgørelse. Da det fremkommer, at børnene ofte ikke går i skole i op til flere måneder - anbefales det, at man finder en løsning på dette enten ved intern organisering, eller ved indgåelse af aftaler med skolevæsenet i Randers. Det anbefales endvidere, at indsatsen overfor skolesøgende børn under opholdet, behandles i stedets kvalitetsstandard. Med baggrund i at de kvinder, som i dag tager ophold på krisecentret, i stigende grad er nydanskere og dermed sværere at gøre klar til udflytning, idet en integrationsproblematik kommer oveni voldsproblematikken og sikkerheden, anbefales det, at man overvejer en undersøgelse af forholdet mellem ressourcer og arbejdsopgaver på Krisecentret. Det anbefales, at der udarbejdes retningslinier for indberetning af vold og trusler. KR Rådgivning Side 4

5 I forlængelse af oplysningerne om at bagindgangen ikke er sikret samt det, at personale er på vagter alene, anbefales det, at man tilbyder Krisecentret et sikkerhedstjek eventuelt ved hjælp fra Arbejdstilsynet. 3.3 Oplysninger om tilbuddet Adresse Randers Krisecenter Markedsgade Randers Telefon Leder Solveig Mannemar (konstitueret: Dorrit Nørgaard) Antal pladser Der er plads til 9 kvinder og op til 16 børn. Målgruppe Kvinder der har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold samt deres børn. 3.4 Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 12. oktober 2007, kl Materiale der har indgået i tilsynet for det konkrete bosted Servicedeklaration for Randers Krisecenter, hjemmeside, oplysninger fra Tilbudsportalen og Samarbejdsaftale mellem krisecentret og kvinderne. På hvilken måde er det sociale liv og samspil observeret Ved rundvisning og observation samt interviews med flere kvinder, et barn og deltagende medarbejdere. Deltagere i tilsynet Ved dialogmøde: Leder Solveig Mannemar og alle faste medarbejdere. Ved beboerinterviews: 3 kvinder og et barn deltog i gruppeinterviews. Først 1 kvinde og hendes teenager datter og dernæst 2 kvinder sammen. Ved rundvisning: Leder Solveig Mannemar. Fra KR Rådgivning: Maj Bermann Winther og Christina Kaae Simonsen. KR Rådgivning Side 5

6 3.5 Den pædagogiske praksis Rammer for det pædagogiske arbejde Randers Krisecenter har et udformet værdigrundlag. Det er ikke noget, man har fremme særligt ofte, men værdierne er velimplementeret ifølge leder og medarbejdere. Der er udarbejdet en Servicedeklaration, under det tidligere Århus Amt, som fortsat følges i henhold til aftale med Randers Kommune. Ifølge medarbejderne, ligger rammebeskrivelser lidt i skuffen. Dette forklares med normeringen, og at man ikke ser sine kolleger ret tit. Derfor får man ikke diskuteret værdier så meget, og på møderne handler det mere om kvindernes situation, de organisatoriske problemer og de tiltag, der skal ske fremadrettet. Leder håber på, at værdierne tænkes ind i kraft af de medarbejdere, der er ansat, da hun opfatter værdigrundlaget som noget, der skal afspejle, hvad Krisecentret er og står for. Kvinderne underskriver samarbejdsaftale, når de flytter ind. Denne bliver forelagt til visitationen. Medarbejderne forpligter sig over for kvinderne og kvinderne over for medarbejderne. Der er 2 kontaktpersoner tilknyttet hver kvinde og børnene. Dialogen mellem kontaktpersonerne foregår skriftligt. Kvinderne modtager støtte til afklaring, fysisk beskyttelse, rådgivning og vejledning, planlægning af udflytning og ydelser til børnene. Der tages udgangspunkt i den enkelte og dennes behov for støtte. Meget af støtten er også hjælp til praktiske ting eksempelvis kommer mange af kvinderne uden tøj og andre personlige ejendele, da de har måttet forlade hjemmet i hast. Ved indflytning er der som regel behov for en særlig indsats, som handler om akut krisehjælp. Man forsøger i denne fase at få ro på kvinden og sørge for, at hun får noget søvn. Hjælpen kan i denne fase endvidere bestå i aflastning i forhold til børn. Man forsøger således at skabe ro på situationen i løbet af den første uge - ellers bliver der handlet på de forkerte ting. Det at tage imod kvinden kan dog også indebære intervention. Hvis kvinden er meget angst, er man nødt til, af sikkerhedsmæssige årsager, at finde ud af hvad der foregår, og om angsten er begrundet. Man bruger tid på at overbevise kvinder og børn om, at de bliver passet på, og at de er i sikkerhed. Personalet prøver på at få kvinderne til at slukke mobiltelefoner dette er dog svært. Mobiltelefoner er noget af det, som svækker sikkerheden, men man kan ikke tage mobiltelefonen fra kvinderne, hvis de ikke ønsker det. Det vurderes, at ca. halvdelen af kvinderne flytter tilbage til manden igen, efter endt/afbrudt ophold på Krisecentret. KR Rådgivning Side 6

7 Kvinderne beskrives som tillært hjælpeløse, som bl.a. har den konsekvens, at de ofte yder modstand mod at tage ansvar for eget liv. Kvinderne møder ofte med en forventning om, at krisecentret overtager mandens rolle, og dermed opstår der en modstand, når der stilles krav til kvinderne. På krisecentret er man meget bevidste om dette og om ikke at identificere sig med rollen. Man er endvidere opmærksomme på, at kvinderne selv skal lære at tage initiativ. Det gør man typisk ved at spørge, hvad kvinderne selv synes frem for at tage stilling og handle som medarbejder. Den pædagogiske praksis Der er en børnepædagog, som er kontaktpædagog for alle indskrevne børn. Hun ville gerne kunne gøre noget mere for børnene. Der kan være op til 19 børn indskrevet, og så bliver det svært at nå ud til dem alle. Der opstår typisk huller i børnenes skolegang. Nogle kommuner betaler taxaordninger til barnets skole. Dog kan der være sikkerhedsmæssige årsager til, at de ikke kan komme i skole. Nogle børn har været uden skolegang i op til 8 mdr., men kom i gang da de kom til Randers Krisecenter. Børnene har i forvejen typisk haft meget fravær pga. problemerne i hjemmet. Det er ikke muligt at tilknytte en lærer til Krisecentret, da det er uforudsigeligt, hvornår behovet opstår, men man har et samarbejde med en nærliggende skole, hvor nogle børn får mulighed for at deltage i undervisningen. Børnepædagogen vurderer, at børnene ville profitere af mere strukturerede samtaleforløb med kontaktpædagogen. Krisecentret fortæller, at man på et tidspunkt gerne ville søge puljemidler til arbejdet med børnene fra Socialministeriet, men at man blev afvist af Randers Kommune med henvisning til at hyre en ekstern konsulent til at skrive ansøgningen. Dette skulle koste kr. Derfor opgav lederen projektet. Man vil gerne søge puljer men synes, at det er indviklet og uigennemskueligt. Man har i dag ikke mulighed for at lave opfølgende arbejde på børnene, selvom det ville kunne bidrage til udvikling af indsatsen på Krisecentret. Krisecentret er med i et projekt med Nørresundby Krisecenter, for at udarbejde en handleplan, der er velkvalificeret til området. For leder og medarbejdere er det vigtigt, at der skal være mening bagved, og det skal være et redskab, der kan bruges. Har stor tiltro til projektet, som beskæftiger sig med følgende i forhold til handleplaner: 1. Hvilke mål skal nås i løbet af indskrivningsperioden. 2. KR Rådgivning Side 7

8 Praktisk del Behandlingsdel: Arbejder med kvinderne om at se deres børn rigtigt. Arbejder med kvindens forestilling (kognitivt) om mødet med manden. Tager fat i det der fylder mest for kvinderne. Kvinderne vil gerne have noget praktisk ud af opholdet, men man arbejder med de relationer, der opstår i huset. 3. Liste med kerneydelser kan evt. anvendes som udgangspunkt for handleplan. Kan bruges, når der rettes henvendelse til kommunen. 4. Målet: Kvinden skal bo selv. Socialrådgiveren varetager telefonisk kontakt ud af huset - dog skal kvinderne selv tage ansvar for at aftaler m.v. overholdes. Endvidere hjælper socialrådgiver kvinder til at få egen bankkonto og andre praktiske og juridiske ting, der skal være på plads. Kontaktperson yder egentlig behandling, men dette er dog uformelt. Kvindernes motivation for at være på Krisecentret varierer. Nogle kvinder har en ide om, at når man kommer på krisecenter, kan man kaste håndklædet i ringen, og så tager andre over. Andre føler ikke, at de får nok hjælp. Hverdagens aktiviteter Man arbejder med inddragelse kvinderne skal selv lære at gå ud i byen dette kaldes eksponering. Selv om det nogle gange ville være hurtigere, hvis medarbejderne selv gjorde det. Det er kvindernes eget ansvar. Personalet er bevidste om ikke at opdrage på kvindernes børn, i forhold til eksempelvis sengetider. Man henvender sig til kvinderne og siger, at de skal irettesætte børnene, når man skønner, det nødvendigt. Måltiderne skal foregå som ved en familie. Der er nogle af kvinderne, som gerne vil sidde sammen med de andre kvinder og så lade børnene sidde et andet sted, bl.a. fordi de synes, børnene er besværlige under måltiderne. Dette accepteres ikke på Krisecentret. Kvinderne laver selv mad. Der er husmøde hver tirsdag, hvor rengøring af fællesarealer uddeles. Madlavning fordeles mellem kvinderne. Man skal deltage. Den der laver mad handler ind. Pengene fås på kontoret. Morgenmad og frokost forberedes individuelt og af kvinderne selv. Aftensmaden fælles hvis man er i huset skal man deltage. Nogle kan have problemer med at tage sig sammen til at få et bad. Medarbejderne forsøger at motivere positivt og roser dem efterfølende. Giver også opfordring til at bade børnene, når man skønner, det er nødvendigt. Der er ikke noget tilbud om udadrettede aktiviteter, da det ikke er muligt. Der er normalt kun én medarbejder på vagt og af sikkerhedsmæssige grunde, skal der altid være en medarbejder i huset. KR Rådgivning Side 8

9 I stedet taler personalet med kvinderne omkring, hvad der er muligt og motiverer kvinden til at lave aktiviteter med børnene. Der er ikke afsat penge på budgettet til aktiviteter. Børnekontaktpersonen får 5000 kr. om året til aktiviteter, entre og legetøj. Får nogle gange sponsoreret nogle ting og modtager brugt legetøj. Får lidt af mødrehjælpen. Det er dejligt at få nogle ting, men det er ikke muligt at planlægge anskaffelser. Til jul søges donationer. Man vil ikke iværksætte egentlig behandling, før kvinderne er flyttet ud igen. Opgaven er hjælp til selvhjælp og sikkerhed. Så må man få kvinden til at fungere så godt som muligt, mens hun er der. Sprogbrug og omgangsformer Der observeres en omsorgsfuld og respektfuld omgangstone mellem kvinderne og kvinder og medarbejdere imellem. Kvinderne er tydeligt meget taknemmelige for den hjælp, de får på Krisecentret. Mange kvinder er angste for at skulle flytte ud, og der er personalet omsorgsfulde og gør meget for, at kvinderne skal forstå, at de ikke bliver sendt ud at bo, før der er fundet en sikkerhedsmæssigt forsvarlig løsning. Magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten Forekommer ikke. Kvinderne har ansvaret for egne børn. Samarbejde med pårørende På Krisecentret har man ikke så meget pårørendesamarbejde. I nogle tilfælde er der enkeltpersoner i kvindens netværk, der kommer på besøg. Kvinden skal tage initiativ til kontakt. Det bliver ikke oplyst, hvem der opholder sig på Krisecentret. I et enkelt tilfælde oplyste en kommune en far om, hvor børnene var. For at knytte an til børnenes relation til deres far, arbejder man med kvindens måde at tale med børnene om deres far på. De taler med børnene om, at det er okay at snakke om problemerne, da de oftest ikke selv åbner sig. Samtalen med barnet er en af de ting, der fokuseres først på, når nye kvinder og børn flytter ind på Krisecentret. Eksternt samarbejde På Krisecentret samarbejder man med mage forskellige. Politi, skoler, skadestue, sundhedsplejersker, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst med familieafdelingen. Generelt oplever man et godt og velfungerende samarbejde ud af huset og møder som oftest forståelse for kvindernes situation. Medindflydelse Der er husmøde en gang om ugen, hvor praktiske ting drøftes, madordning, rengøring, regler og økonomi. KR Rådgivning Side 9

10 3.6 Interviews med 3 kvinder og 1 barn Kvindernes oplevelse af den pædagogiske/socialfaglige praksis Alle de 3 kvinder, vi taler med, er glade for den støtte de modtager på Krisecentret. De føler sig trygge, og alle udtaler, at de aldrig har været så glade for at bo og være et sted som her. Børnene trives og er glade. En kvinde med 3 medfølgende skolesøgende børn fortæller, at børnene er kommet i skole og får gode karakterer. De fortæller, at på krisecenteret kan man grine og have det sjovt, det har kvinderne ikke været vant til. En teenager pige fortæller, at hun har fået nogle venner under sit ophold med moderen. Hun er glad for at personalet kan lave lidt sjov. En kvinde fortæller om, hvordan hun fik hjælp til at få sine børn med sig fra sin voldelige mand. Kvinderne har fået et godt netværk og nyder hinandens selskab. Kvinderne fortæller, at de ikke kan få hjælp af deres familie, men lever oftest skjult for hele familien dette også for at beskytte egen familie. Alle de 3 kvinder vi taler med, er ny danskere og de fortæller, at det er en ærekrænkelse for manden, at de har valgt at forlade ham. Kvindernes oplevelse af hverdagens aktiviteter Kvinderne fortæller, at de har indflydelse på mange ting, eksempelvis bliver de spurgt af den børnepædagogiske medarbejder, hvad børnene har brug for, inden hun køber ind. Kvinderne kan i særlige situationer få hjælp til børnepasning eksempelvis når de skal til læge og ordne andre praktiske ting. Kvinderne føler sig sikre på Krisecentret og tror ikke, manden kan finde dem her. Børnene er også glade og trygge og leger meget. Alle er blevet bedre til dansk. Ingen af dem kunne dansk, inden de kom på krisecenter, kun lidt. Nogle af kvinderne kommer i legestue med de mindre børn. Her møder de andre kvinder, men kun få med eget modersmål. Ungdommens Røde Kors arrangerer ture og inviterer kvinder og børn fra Krisecentret med. Kvinderne tager med på ture i bl.a. svømmehallen. Har det ofte sjovt og griner med personalet på disse ture. Kvinderne synes, det er dejligt at komme lidt ud. En datter til én af kvinderne taler med en psykolog. Datteren taler også meget med forstander for Krisecentret. Børnene er generelt blevet gladere, og de leger med hinanden, fortæller kvinderne. Kvinderne griner og svarer afkræftende på spørgsmålet om, de ikke keder sig somme tider det gør de tilsyneladende aldrig. Det er okay selv at lave mad. Det er noget man kan lave sammen, og man får tankerne væk KR Rådgivning Side 10

11 fra problemerne. Kvinderne synes at det er et godt system at den der laver mad køber ind. Når man selv køber maden kan man lide det. Man hjælper hinanden med maden. Det er godt, at man kan sidde med familien og spise i stedet for at alle spiser sammen. Spisesalen er indrettet således, at hver familie sidder omkring et bord men i samme lokale som de andre familier. Kvinderne synes ikke, at de fysiske rammer er så gode. Det ville være dejligt med noget mere plads og fjernsyn på værelset. Et af badeværelserne er så gammelt og med en indsat brusekabine og i det hele taget meget fugtigt, at kvinderne så vidt muligt undgår at benytte det. Kvindernes planer for fremtiden Alle 3 kvinder har en plan for udflytning. De er alle 3 (særligt de 2) angste for udflytningen på nuværende tidspunkt og er bange for, at blive ensomme og utrygge. Èn kvinde skal have ny identitet inden udflytning, da hverken hun eller personalet er i tvivl om, at manden vil forfølge hende og slå hende ihjel, hvis han finder hende. Mandens bror har slået sin kone ihjel. Alle 3 kvinder vil gerne på sprogskole. Kvinder (og personale) mener, at det ville være en god ide med lejligheder i tilknytning til Krisecentret, da kvinderne således kunne modtage fortsat støtte og tryghed. 3.7 Organisatoriske, fysiske og personalemæssige forhold Samarbejde og kommunikation Der er ikke ret stort vagtoverlap mellem det faglige personale. Vagtordningen fordeler sig nogenlunde således: Kontaktpersonerne er til stede i aftentimerne Børnepædagogen i dagtimerne En overnattende medarbejder. De har en mappe med procedurer i forhold til kvinderne. Den giver mening i forhold til medarbejdere, der er nye i huset. Mappen indeholder: Funktionsbeskrivelse Kompetenceplan Servicedeklaration Uddannelsespolitik Personalepolitik - alkohol, sygefravær, sikkerhed, rygepolitik. Sikkerhedsforhold Der er kameraovervågning af indgang, og det er kun medarbejdere, der lukker folk ind. KR Rådgivning Side 11

12 Kvinderne må godt gå ud, men de må aldrig selv åbne døren - ikke engang for deres børn. Det er kun hoveddøren, der benyttes, og den er altid låst. Man kan altid komme ind, hvis man vil, eksempelvis via bagindgangen/terrassen en del af sikkerheden er også, at man skal være bevidst om, at der ikke er sikkert. Det er også en del af arbejdet at informere kvinden omkring sikkerhed. De kan flytte kvinderne inden for en time og har aftaler med de øvrige krisecentre. Har godt samarbejde med politiet de kommer med det samme. Når der dukker en ægtefælle op, lukker medarbejderen døre og vinduer og ruller gardinerne for. Man går aldrig ud og snakker med dem. Hvis de ikke forsvinder trues med politiet. Hvis politiet ikke har mulighed for at komme med det samme rømmes underetagen, og dørene låses til de øvrige etager. Man skal ikke føle sig 100 % tryg, da det kan være en potentiel fare ikke at være på vagt. Man er opmærksomme på personer i området, og om der er mistænkelig adfærd i det hele taget. Man er opmærksomme på, at medarbejdernavne kan indgå i forskellige sammenhænge, hvilket er uheldigt for den personlige sikkerhed. Hvis man føler sig bange ringer man til Solveig (forstander). Det er ikke en nedskrevet procedure, og der er ingen rådighedstillæg. I nogle perioder ringes der ofte og andre gange aldrig. Generelt sker det ikke særligt ofte. Der findes ingen procedure for indberetning af trusler og vold. Det sker ikke ret ofte. Man mener dog, at det vil være en ide, at diskutere procedurer, for at tale om hinandens grænser. Blive mere tydelige for hinanden. Det vil give god mening, synes personalet. Kompetenceudvikling Der er afsat kr ,00 årligt på budgettet til uddannelse af 11 medarbejdere. Derudover modtages supervision i gruppe 10 gange om året. Medarbejderne deltager i seminarer fx for kontaktpersoner eller socialrådgiver. Man har talt om, hvad der mangler af uddannelse, men økonomien begrænser mulighederne for efteruddannelse. Supervisor har nogle gange kombineret supervision med undervisning. Er systemisk KR Rådgivning Side 12

13 kognitiv meget vidende om mange ting og metoder. Er en god supervisor. Der laves kun aftaler et halvt år ad gangen. Personalet har mulighed for at få indflydelse på, hvilken supervisor de får, og der kan vælges alternativer, hvis man ønsker en anden type supervision. Kontinuitet og stabilitet i personalegruppen Har ikke problemer med sygefravær. Har 5 faste vikarer at trække på. Oplever det ikke som et problem. Når man benytter vikarer, er det som regel medarbejdere med interesse for området. Oplæring af nye medarbejdere Man går i vagt sammen med hinanden de to første dage. Der er en folder med et afkrydsningssystem, så man er sikker på at introduktionen foregår korrekt. Sikkerhedsprocedurer og visitation er det vigtigste. Der foregår også en dialog med socialrådgiver. Der er to mentorer tilknyttet en ny medarbejder. Fysiske rammer 1. Etage: Opholdsstue med tv. Indtil kl er det børnetid - efter voksentid. Ifølge leder kunne der godt bruges en opholdsstue mere, da denne er meget lille og ikke kan rumme både børn og voksne. Der er lederkontor, hvor der holdes morgenmøde og overlap. Der er en tavle, hvorpå deres værdigrundlag står. I alt er der tre kontorer. Bl.a. et vagtværelse med overvågning af indgangspartiet til krisecentret. Alle har eget sengetøj og egne håndklæder. Der er et personaletoilet, som trænger til renovering. Der er en station under trappen med en pc og en telefon. 2. Etage: Her er der værelser. Disse har en seng og et klædeskab. De er ikke så store, og det er ikke muligt at være familie i dem. De har mere karakter af soveværelser. Andre krisecentre har, ifølge leder, bedre værelser. Der er 2 baderum. Dvs. 6 personer til hvert bad. Badeværelserne er i meget dårlig stand. De er gamle og iøjnefaldende ringe. Trænger til renovation. 3. Etage: Værelser og et ungeværelse, hvor der er computer og Playstation. Der er et toilet med karbad og en bruseniche. Dette er det pæneste toilet, men det er stadig nedslidt og gammelt. På de forskellige etager er der depotrum. Nogle steder med praktiske ting. Et sted er der tøj, der er doneret til kvinderne, eller noget som medarbejderne har medbragt til kvinderne, hvis de ikke selv har noget med. Stueetage: Her er der et legerum til børnene. KR Rådgivning Side 13

14 Der er en spisestue, hvor hver familie sidder ved deres eget bord. Der er et køkken, hvor familierne selv tilbereder maden. Der er ét fælles køleskab. Der hænger en infotavle med information om, hvem der er på arbejde. I forlængelse af spisestuen er et tumlerum til mindre børn. Udenfor: Terrasse med bord og bænke, sandkasse og legetøj. Kælder: 3 m2 til opbevaring dog ulovligt i henhold til brandtilsynet. Der mangler plads til opbevaring. Desuden er der depot til opbevaring af rengøringsmidler. Der er betalingsvaskerum (5 kr. pr. vask) med to vaskemaskiner og en tumbler. Lejlighed: Der er en 2 værelseslejlighed (time out lejlighed) på den anden side af gaden, som børnepædagogen bruger. Her kan børnene tages lidt væk, og der leges med dem. Den kan også bruges til at give en familiefølelse til dem, der har behov for det. Den kan også bruges til samtalerum. 3.8 Kvalitetsudvikling og sikring Igangværende og/eller planlagte udviklingstiltag Har planer om at udvikle hjemmesiden. Skal give oplysninger til kvinder der har brug for et krisecenter og mulige samarbejdspartnere. KR Rådgivning Side 14

Randers Kommune - Familieafdelingen

Randers Kommune - Familieafdelingen Randers Kommune - Familieafdelingen Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Randers Krisecenter 2009 December 2009 Indholdsfortegnelse 1 Formål med tilsynet... 3 2 Metode... 3 2.1 Tilsynets varsling... 3 3 Randers

Læs mere

Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. BOSTEDET HOLBERGHUS... 3 Resumé... 3 Bemærkninger

Læs mere

KR Rådgivning. Kontrakt. Randers Kommune Familieafdelingen

KR Rådgivning. Kontrakt. Randers Kommune Familieafdelingen KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S Randers Kommune Familieafdelingen Kontrakt Gennemførelse af anmeldte og uanmeldte tilsyn på børn og ungeinstitutioner samt Krisecentret for voldsramte

Læs mere

Tilsynsrapport Bofællesskaberne Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bofællesskaberne Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bofællesskaberne Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 3. GENEREL ANBEFALING... 3 Tilsynets varsling... 3 4. BOFÆLLESSKABERNE...

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. GENEREL ANBEFALING... 3 4. BOSTEDET HØVEJEN...

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Kvindekrisecenter Røntofte Bøgebakken 18 3000 Helsingør. 8. april 2013

Uanmeldt tilsyn. Kvindekrisecenter Røntofte Bøgebakken 18 3000 Helsingør. 8. april 2013 Uanmeldt tilsyn Kvindekrisecenter Røntofte Bøgebakken 18 3000 Helsingør 8. april 2013 Tina Knop og Lone Sørensen FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480 Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter 2013 1 1. Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold,

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

2. Målgruppe: Fysisk/psykisk voldsramte kvinder og deres

2. Målgruppe: Fysisk/psykisk voldsramte kvinder og deres Kvalitetsstandard 2007 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Horsens Krisecenter, Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 618199 Fax nr. 75 61 84 51 E-mail adresse: horsens-krisecentermail1.stofanet.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter 2015 1 1. Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold,

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO Tilsynsrapport For Opholdsstedet TAO Uanmeldt tilsyn den 1.maj 2013 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik Volmer

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Kvalitetsstandard 2009

Kvalitetsstandard 2009 Kvalitetsstandard 2009 Herning, marts 2008 Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold, samt eventuelt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016 Randers Krisecenter Aftalemål 2017 November 2016 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kolding Krisecenter. Kvalitetsstandard for Kolding Krisecenter

Kolding Krisecenter. Kvalitetsstandard for Kolding Krisecenter Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk Kvalitetsstandard for Kolding Krisecenter jfr. lov om Social Service

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Job og Social Service Journalnr. : 2007060956 Socialcenter Dato...: 15.06.2007 Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby 1. Målgruppe og antal

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 28.1.2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Mandag den 12. december 2016 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Social- og sundhedsassistent Karina - ansat siden 2006. Fra Ringkøbing-Skjern Kommune: Rådgiver

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynet er gennemført d. 23. februar 2011 af pædagogiske konsulenter i Gribskov

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139.

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139. Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jfr. servicelovens 109 jfr. 139... 2 Bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i lov

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Dato 18-09-13. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 12-09-13. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 18-09-13. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 12-09-13. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 pladser for børn og unge i alderen 4 til 18 år. Journalnummer Dato

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Dato 12-12-2012. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 11-12-2012. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 12-12-2012. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 11-12-2012. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser Journalnummer Dato 12-12-2012 Udarbejdet af Lane Lund Dato for Tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del Bilag 168 Offentligt FBU ForældreLANDSforeningen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, 70 27 00 27, sek@fbu.dk, www.fbu.dk Til Folketingets Socialudvalg Bilag Notat udarbejdet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter

Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter Vold er enhver magtmisbrugende handling rettet mod en anden person, som gennem at denne handling skader, smerter eller krænker, får personen til at gøre noget mod sin

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 10. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 10. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Emdrupgård. Formålet med

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere