Jyske Invest ikke som de fleste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Invest ikke som de fleste"

Transkript

1 Jyske Invest ikke som de fleste

2 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger, som investorer og samarbejdspartnere oplever som nemme, aktive, individuelle og innovative. Disciplin og samarbejde er nøgleord, når vi skal finde de gode investeringer. Vi tror på, at kombinationen af aktivt forvaltede investeringer, teamsamarbejde og en disciplineret investeringsproces giver de bedste resultater for vores investorer. Hos os får du: Aktive investeringer med fokus på at optimere forholdet mellem afkast og risiko. Unikke investeringsprocesser som kombinerer modelbaserede screeninger af markederne med vores porteføljemanageres viden, erfaring og sunde fornuft. En beslutningsproces baseret på teamsamarbejde fordi vi tror på, at flere øjne er bedre end to, når beslutningerne om investeringer skal tages. Der er mennesker bag tallene Et er at finde de investeringer, som ser lovende ud lige nu noget andet er at kunne vurdere, om de også fremadrettet vil være en god investering. Det kan ikke gøres af en computer. Derfor er det altafgørende for os, at det i sidste ende er vores porteføljemanagere, som med deres store viden, erfaring og sunde fornuft tager den endelige beslutning om, hvilke papirer vi skal investere i. I beslutningsprocessen udfordrer de hinanden og sparrer med hinanden. Formålet er, at alle sten er vendt, inden vi beslutter os for en investering. Den fælles beslutningsproces er desuden med til at sikre kontinuitet i vores investeringstilgang og synergi mellem vores porteføljer. Det kan således være afgørende for afdelingens resultater og dermed en del af risikoen for tab at porteføljemanageren er i stand til at til- og fravælge blandt investeringsmulighederne for afdelingernes porteføljer.

3 jyske invest 3 En bred palet af muligheder Vi tilbyder mere end 70 investeringsmuligheder fra afdelinger med traditionelle aktier og obligationer til emerging market-afdelinger. Vores palet af afdelinger spænder over: Traditionelle aktier Emerging market-aktier Ejendomsaktier Traditionelle obligationer Indeksobligationer Emerging market-obligationer Virksomhedsobligationer Hedgeafdelinger med aktier, obligationer eller valuta i Hedgeforeningen Jyske Invest Desuden tilbyder vi akkumulerende afdelinger herunder strategiafdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest International. Afdelingerne kan være interessante for pensionsinvesteringer og kunder i virksomhedsskatteordningen. Afdelingerne har forskellige investeringspolitikker og dermed også forskellige risici forbundet med investeringen. Se nærmere i beskrivelser af risikoprofil mv. for de enkelte afdelinger i prospektet og søg råd ved din egen investeringsrådgiver. Læs mere om vores danske afdelinger, herunder vores hedgeafdelinger, på jyskeinvest.dk. Yderligere information om vores udenlandske afdelinger finder du på jyskeinvest.com. Europæisk prisvinder Jyske Invest har modtaget en lang række priser for vores performance både i Danmark og i udlandet. I 2008 modtog vi mere end 40 priser og anerkendelser for god performance i hhv. Danmark, Norden, Luxembourg, Tyskland, Holland, Frankrig og Schweiz og i 2009 blev vi Newcomer of the Year i Tyskland. Se listen over alle vores priser på jyskeinvest.dk. Vær opmærksom på, at tidligere performance ikke kan anvendes som pålidelig indikator for fremtidig performance.

4 4 jyske invest Vores unikke investeringsprocesser VAMOS og MOVE Vi har udviklet vores egne unikke investeringsprocesser, som bygger på en kvantitativ analyse af interessante investeringsmuligheder og en kvalitativ evaluering, hvor porteføljemanagerne bruger deres erfaring og viden til at forsøge at finde de bedste af de gode investeringer. VAMOS er vores unikke investeringsproces for aktier. Navnet er sammensat af VAluation, MOmentum og Strength. Det er de tre parametre, der bestemmer, om en aktie er god nok til at indgå i en af vores aktieporteføljer. Vores mål er at identificere de aktier, der har størst potentiale. VAluation (Værdiansættelse) Er aktien billig det vil sige værdisat til en lavere kurs, end den er berettiget til? MOmentum (Udvikling i indtjening) Har selskabet overgået markedets forventninger til indtjening over en periode? Strength (Økonomisk styrke) Præsterer selskabet høj og stabil indtjening? Aktier på globalt plan Screening En gang om ugen laver en computerbaseret analysemodel en screening af ca aktier på globalt plan. Aktierne scores efter, hvordan de lever op til de tre VAMOSparametre. Herefter vælges de aktier, der scorer bedst. Kvalitativ vurdering Vores team af erfarne porte føljemanagere vurderer hver enkelt af de valgte aktier nøje. Udvælgelse De bedste aktier udvælges til porteføljerne ud fra kriteriet om konstant at optimere afdelingens risiko/afkastprofil.

5 jyske invest 5 MOVE er vores unikke investeringsproces for obligationer. Navnet kommer af MOmentum, Værdi og Evaluering. Processen er inddelt i tre trin: Første trin er en kvantitativ analyse, hvor vi henter signaler fra de finansielle markeder i forhold til momentum og værdi. I næste trin foretager vores team af porteføljemanagere en kvalitativ evaluering af de signaler, som modellen sender. Er signalerne troværdige, og hvilke skal vi gå efter? I sidste trin fastsætter teamet på baggrund af evalueringen den overordnede strategi. Herefter beslutter porteføljemanagerne, hvordan sammensætningen skal være i de enkelte obligationsporteføljer. Nøgletal fra de finansielle markeder 1. Modeller 2. Signaler 3. Evaluering DurationMOVE CreditMOVE - High yield CreditMOVE - High grade CountryMOVE CurrencyMOVE Går renten op eller ned? Hvilke valutaer ser attraktive ud? Hvilke lande ser attraktive ud? Skal vi købe kredit- eller statsobligationer? Teamet vurderer troværdigheden i signalerne 4. Beslutning Teamet lægger en overordnet strategi for: Varighed Kreditrisiko Landeeksponering Valutaeksponering 5. Tilpasning af porteføljer Porteføljemanagerne beslutter i mindre team, hvordan de enkelte porteføljer skal sammensættes, for at de lever op til den overordnede strategi. Fælles for anvendelsen af procesmodeller er, at forudsætninger og faktorer for modellen er baseret på subjektive til- og fravalg, hvilket i sig selv indebærer en risiko. Modellerne kan ikke anvendes alene, men skal tilføres fagmæssigt skøn fra porteføljemanageren.

6 6 jyske invest Sin egen siden 1988 Investeringsforeningerne i Jyske Invest-gruppen er 100% medlemsejede. Vi er hjemmehørende i Silkeborg, hvor vi har boet siden starten i I dag er Jyske Invest-gruppen en af de største aktører på det danske marked for investeringsforeninger med omkring 70 ansatte, heraf omkring 22 porteføljemanagere, og omkring investorer i Danmark og i udlandet. Jyske Invest er under tilsyn af Finanstilsynet. Vores værdier er urokkelige Vores værdier er det mest uforanderlige i Jyske Invest. Værdierne binder os sammen, og det er sådan, vi ønsker, at vores kunder skal opleve os: Vi har begge ben på jorden og tænker os om, før vi handler. Vi er åbne og hæderlige i ord og handling. Vi tænker og handler anderledes og er uhøjtidelige i vores måde at være på. Vi har indlevelsesevne og respekt for andre mennesker. Vi gennemfører målbevidst og konsekvent det, vi har sat os for. Vil du vide mere? På jyskeinvest.dk og jyskeinvest.com finder du mere information om bl.a. vores afdelinger og vores investeringsprocesser. Her kan du også se, hvordan du kan blive medlem af hhv. Investeringsforeningen Jyske Invest, Hedgeforeningen Jyske Invest og Investeringsforeningen Jyske Invest International og læse mere om de risici, der er forbundet med at investere i afdelingerne. Hent rådgivning og læs prospektet Inden du beslutter dig for at købe andele i en Jyske Invest-afdeling, bør du kontakte en investeringskyndig rådgiver, som kan tage højde for dine individuelle økonomiske og skattemæssige forhold. Du bør også læse de gældende prospekter, som du finder på jyskeinvest.dk og jyskeinvest.com. Hvis du er interesseret i at blive distributør eller samarbejdspartner, kan du kontakte: Jyske Invest Fund Management A/S Distribution Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg Tlf Fax jyskeinvest.dk jyskeinvest.com

7 jyske invest 7 Vigtig information om risiko og restriktioner Denne brochure og dele heraf er ikke et salgstilbud eller en opfordring til køb af nogen andele, men alene en del af den generelle markedsføring af Jyske Invest. Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Kursen på og afkastet af en investering kan falde såvel som stige, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Gevinsterne kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurserne. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Investering i andele er ikke lig kontantplacering, og investorer kan ikke være sikre på at få hele det investerede beløb tilbage. Investering i små og nye markeder kan vise sig at være betydelig mere volatil end i andre markeder. Risikoen ved investering i virksomhedsobligationer er højere end ved investering i statsobligationer. Hvis en afdeling fokuserer på investering i selskaber i en enkelt sektor i stedet for en bred vifte af sektorer, indebærer det en betydelig øget risiko for tab. Hedgeafdelingernes brug af gearing øger tabs- og modpartsrisici betydeligt og kan i værste fald føre til konkurs. Se nærmere under risikobeskrivelserne i prospektet for foreningen. Foreningerne i Jyske Invest-gruppen overholder kravene i GIPS (Global Investment Performance Standards). Beskatning af foreningens investeringer sker typisk efter danske skatteregler. Investor opfordres til at afdække egne skatteretlige forhold. Afkast, kursstigninger, renter, udbytter mv. som følge af investeringen kan være genstand for ikke-refunderbar udbytte-/renteskat i udbetalingslandet eller i investors bopælsland. Rettigheder til informationerne tilhører Jyske Invest Fund Management A/S, og enhver form for link eller kopiering er forbudt uden tilladelse. Der tages forbehold for ændringer i markedsforhold, afkast, udbytter, kurser, rentesatser, gebyrer, priser og andre betalinger, skatteforhold samt for trykog slåfejl mv. Yderligere information til investorer i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Du skal være opmærksom på, at investering i afdelinger med internationale værdipapirer kan medføre en valutakursrisiko, som kan påvirke investeringens værdi, kurs og afkast negativt også selvom du har samme basisvaluta som den afdeling, du investerer i. Årsagen er, at der ikke foretages valutakursafdækning i alle afdelinger og at valutagevinster og tab i de tilfælde indregnes i DKK i afdelingens indre værdi. De seneste prospekter (fuldstændige og forenklede) findes på jyskeinvest. dk. og prospekter og vedtægter er gældende frem for andre dokumenter. Heri findes yderligere beskrivelse af risici forbundet med investeringen. Yderligere information til investorer i Investeringsforeningen Jyske Invest International Ændringer i valutakursen på en investering denomineret i en anden valuta end din basisvaluta kan påvirke investeringens værdi, kurs og afkast negativt. De seneste prospekter (fuldstændige og forenklede) findes på jyskeinvest.com. De danske sprogudgaver har forrang i tilfælde af uoverensstemmelse mellem oversatte dokumenter, ligesom vedtægter og prospekter er gældende frem for andre dokumenter. Heri findes yderligere beskrivelse af risici forbundet med investeringen. Jyske Invest International er godkendt som UCITS til aktivt at markedsføre og sælge andele i følgende lande: Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Gibraltar, Holland, Norge, Luxembourg og til dels Frankrig. Udgiver Denne brochure er udgivet af Jyske Invest Fund Management A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg (CVR-nr ) på vegne af Investeringsforeningen Jyske Invest (CVR-nr ), Hedgeforeningen Jyske Invest (CVR-nr ) og Investeringsforeningen Jyske Invest International (CVR-nr ).

8 vestergade 8-16 dk-8600 silkeborg cvr-nr D48/JB/03.10

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest international Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2015... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering...

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2015... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2013... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011 Guide til Nordea Invest Oktober 2011 En nem måde at investere på Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Det vil sige, at rundt regnet hver 7. dansker sparer op via investeringsforening. Næsten

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver...

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver... Indhold Foreningsoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen... 6 Resultat og formue... 6 Ændringer og nyheder... 6 Væsentlige markedsbegivenheder i

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 17. marts 2009 Bestyrelsens beretning 2008 var uden al tvivl det værste år i Jyske Invests historie, ja det er formentlig det værste år i nyere dansk økonomisk historie.

Læs mere

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2. INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 2. kvartal 2015 // 30. årgang Formue Virksomhedsobligationer giver bedre afkast Nej der er ikke deflation Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere