Sammendrag af referat fra Workshop I ved Fundemuni afholdt i Murra d november 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammendrag af referat fra Workshop I ved Fundemuni afholdt i Murra d. 18.-19. november 2009"

Transkript

1 Sammendrag af referat fra Workshop I ved Fundemuni afholdt i Murra d november 2009 Efter registreringen af de 30 deltagere blev de præsenteret for nogle gruppedynamiske øvelser til præsentation af hinanden og for at lære hinanden bedre at kende. Det var forskelligt, hvad de havde af forventninger til workshoppen: nogle forventede at lære helt nye ting, andre var mødt op uden at vide, hvad det drejede sig om. Målene for workshoppen var: At give deltagerne nogle generelle begreber om vold, former for vold og om straffelov. Og via erfaringspædagogiske teknikker at tilegne sig disse temaer. Benævnelsen af målene fik nogle af deltagerne til at nævne én speciel sag fra ét af lokalsamfundene: Et barn, der blev mishandlet af sin stedfar, som nærmest angreb og behandlede ham som et dyr. Dette er et generelt samfundsproblem, som der bør gøres noget ved, f.eks. ved at hvert lokalsamfund udvælger én person, til hvem man kan komme og give udtryk for sine følelser og give vidnesbyrd om sine oplevelser. Mødelederen estimerede, at ud af de ca. 63 lokalsamfund, som hele Murra Kommune består af, var mellem 5 og 10 lokalsamfund repræsenteret ved denne workshop. Så selvom de fleste lokalsamfund ikke var repræsenteret, fremhævede hun, at dét at være kommet i gang, var et gennembrud og et stort skridt fremad, som hun håbede på ville fortsætte. Derfor var det også vigtigt at overveje hvilke organisationer, det ville være mest hensigtsmæssigt at knytte sig til, eftersom lokalsamfundene jo er meget spredt. Da lignende sager - som den nævnte - forekommer i alle lokalsamfund, bør workshop-deltagerne (hver) især fungere som en bro for personer / samfund med problemer - have empati og undervise i hensigtsmæssig adfærd og sprogbrug, da de formodes at have større overskud til og indsigt i til at arbejde med / bearbejde den slags problemer. Kommisionsmedlemmet fra Ocotal fik pålagt den bemyndigende opgave at finde en kvinde i hvert af lokalsamfundene til at forme et netværk for kvinder mod vold, for det her handler om alvorlige sager. Mødelederen nævnte, at kvinderne altid blev inviteret til workshops, hvortil nogle kom og andre sagde, at de kun kom, hvis manden tillod det. Dette gjaldt også for besøg på sundhedscentret f.eks. vedr. familieplanlægningen, hvor mange mænd siger du får de børn, jeg siger, du skal ha, selvom kvinden ikke ønsker flere børn. Derfor er det vigtigt, påpegede hun, at deltagerne her på denne første workshop lærer om og anerkender alle de problemer, der er indenfor familien - for at kunne hjælpe andre til et bedre liv, idet volden ofte bliver ignoreret. Som eksempel fortalte mødelederen sin egen grumme historie om et meget vanskeligt liv, hvor hun havde været udsat for grov vold og grove krænkelser, især fra sin stedmor. Desuden blev hun mod sin vilje tvunget til at gifte sig som 16- årig og havde haft store problemer med sin datter, som blev voldtaget som 4-årig. Dog fremhævede hun, at hendes far havde støttet og beskyttet hende, selvom han ikke troede på hendes beskyldninger eller ville indrømme, at volden skete i hans hus.

2 Så med disse kurser kan en masse viden erhverves og rummes for at gøre personerne i stand til at konfrontere problemerne i lokalsamfundene. Dynamikken i objekterne / målene Med et objekt / mål kan man gøre dét, man ønsker, og man kan drage nytte af dét. Samtidig lærer man at forstå, at målet i sig selv ikke gør noget, at man ikke kan forsvare sig med det. Men at det er mennesket selv, der skal finde ud af, hvordan vedkommende bliver et frit menneske, dvs. ikke lader sig slå, manipulere med, ydmyge hvilket i hvert fald gælder for børns og kvinders vedkommende, som er dem, hvis rettigheder krænkes mest. Mødelederen nævnte, at for hende bliver en person et objekt, når vedkommende ikke bliver værdsat, er blevet blokeret, ikke tør flytte sig af frygt, ikke forsvarer sig, men underkaster sig (manden), som på denne måde skiller sig af med sin vrede og frustration over uoverskuelige problemer, ved at slå konen eller børnene - eller i øvrigt gør mod dem, hvad han lyster. Hvordan føltes det at blive behandlet på den måde? Og sådan forestiller mødelederen sig, at mange fædre er - at de udnytter og bruger deres børn, som var de objekter, som ingen værdi har. Yderligere eksempler blev givet, som fik mødedeltagerne til at smile, men selvom de tilstedeværende måske ikke bliver dårligt behandlet nu, er det vigtigt at huske på, at det eksisterer og at der skal læres mange ting herom. Mødelederen uddybede de dilemmaer, hun blev udsat for som barn, som var svære for hende at håndtere, men som netop er et eksempel på at blive brugt som et objekt. Derfor er det vigtigt, at de anerkender sig selv - ikke som værende objekter - men som personer der fortjener respekt - og som er i gang med at løfte selvværdet og lære at forsvare sig og ikke mindst lære om lovene. Hvad blev lært? At identificere forskellige typer af vold at identificere institutioner eller organisationer, som man bør henvende sig til, når man bliver præsenteret for en sag - og især for de af deltagerne, som er mødre, at lytte til deres børn, når de har noget at fortælle. Det var især godt af forstå, at man som kvinde har rettigheder og pligter og at det medfører, at man som menneske forpligter sig til at lytte og hjælpe, når der erfares om voldssager. Ligeledes at videregive den erfarne viden til de andre lokalsamfund især til børnene og de unge, men også til de voksne, som måske er bange for, hvad andre vil sige. Desuden - at man skal værdsætte kvinden samt at der findes organisationer, som bekymrer sig om de personer, der har behov for hjælp for deres velbefindende. At de beslutninger som et gift par tager, bør være på basis af begges holdninger for at skabe balance og et bedre liv. Forretningsgangen til retsvæsnet: Domstol, politi, anklagemyndighed, kommissariatet for kvinder, Fundemuni. Problemet med at nogle forlader deres hjem, deres ejendomme, deres familier og kommer til at lide nød andre steder, skal også løses for at udvandringen ikke fortsætter, fordi det er et tilbageskridt for landet.

3 Resultater af workshoppen At der blev opnået viden om lovene, især om straffeloven af i dag, som kan gøres tilgængelig for andre, - og at man kan henvende sig til myndighederne, til de instanser, der tager sig af vold i hjemmet. At der eksisterer mange organisationer, som vil og kan hjælpe og forsvare at man ikke befinder sig i det forrige årti. Fået brugbare redskaber til at se problemerne på en anden måde, som kan deles med kvinder i de andre samfund, som f.eks. at lytte til og hjælpe de unge og de gifte kvinder, der bliver mishandlet, og endelig at respektere andres meninger og arbejde sammen for at bekæmpe volden. Lært om hvad, der er vold i familien, vold mod børnene, mod de unge, og hvordan man undgår volden. Stor deltagelse og motivation, som især blev øget ved at se en video, som igen øgede bevidsthedsniveauet til at komme videre til at se, at der er hjælp, som ikke vil blive brugt til at udnytte nogen. Forslag At Amigos de El Doradito i DK ikke forlader Murra, men fortsætter samarbejdet og evt. finder et hus her i området og en person, man kan komme til, når der er problemer, og som vil kunne lytte. Ja, at Foreningen vil være til stede helt tæt på, og ikke kun fra tid til anden, så samfundet kan mærke den hjælpende hånd som kan være med til at bryde rutinemønstre og give rygstøtte. Temaer som var ønskeligt at implementere Om ægteskab Om fædres mishandling af børn. Ines historie Ines havde faktisk mange steder, hun kunne henvende sig til for at få hjælp, men benyttede sig aldrig af det. Og til sidst bad hendes mor hende om at forlade sin mand, og hvis det var muligt at forlade landet. Men hun ønskede ikke at forstå og besluttede sig for at vende tilbage til manden og tro på alle de skønne ting, han sagde til hende, hvilket førte til at han myrdede hende. Maria Jose s historie Tilsyneladende var hun skødesløs, fordi fra begyndelsen så det ud til at hendes parforhold ikke så til at have en god fremtid, selvom hun insisterede både på det første og andet forhold. Men der var problemer, hvilket medførte, at hendes børn blev illegitime, idet fædrene sagde, at de var bastarder, hvorfor de reelt ikke havde en rigtig far. De levede kun sammen uden at være gift, og selvom hun reelt havde mange steder, hvor hun kunne have søgt hjælp, søgte hun tilsyneladende først om hjælp, da det næsten var for sent. Hvordan føltes det, at være på gennemrejse til alle disse steder?

4 Dette var det alvorligste problem, fordi her kæmpedes der på det yderste. Hvis man tænker på Maria Jose s historie, så manglede hun måske viden, hvorimod der nu er så mange midler, så der er mulighed for at gøre noget i tide, som kan overvinde problemerne. Da Maria vovede at fortælle til sin mor, hvad der var sket, forstod moderen, at hun ikke havde givet hende den nødvendige hjælp men efterladt hende fritstillet, hvilket Marias far bebrejdede hende. Men til sidst vendte Maria tilbage til sine studier og derefter genoptog hun kontakten til det ene barns far. Endelig ydede begge fædrene til hendes børn støtte, og hun kom i en selvhjælpsgruppe for at lære om familielivet, og på sin måde spillede hun og sønnen en vigtig rolle i samfundet. Det blev sagt, at Marias far var vred, men med barnebarnet vendte han tilbage til at (forsøde) glæde sig over sit liv. Beatriz historie Beatriz var en frustreret pige, eftersom hendes far havde frataget hende sin frihed siden hun var lille. Han lod hende ikke besøge en tante, som underviste i at sy og få sig en beskæftigelse. Da hun var 14 år, fik hun en kæreste, Edwin, som bortførte hende til sit hjem, og alt tegnede dejligt, han inviterede hende til fester. Men da hun blev gravid, startede problemerne, fordi han begyndte at forhåne og mishandle hende, f.eks. som den dag, han havde inviteret hende til en fest, hvor han slog hende, fordi hun dansede med en anden. Hun måtte kun danse med Edwin, og derfor tog han hende med ind på et værelse, tog kvælertag på hende og gav hende 2 spark i hendes gravide mave, hvilket forårsagede en frygtelig smerte, så hun måtte klamre sig til vejen. Med tiden opsøgte hun sin veninde, Wendi, som hjalp hende til et kontor, hvor der blev givet psykologisk hjælp. Ved ankomsten blev hun modtaget af en kvinde, som tilsyneladende lod hende være i et meget koldt værelse, og derfor følte hun sig meget bange. Med tiden fødte hun sin datter og fortsatte så sammen med sin mand, som dog en dag løb sin vej og samtidig nægtede, at datteren kunne få hans efternavn. Herefter vendte hun tilbage til sin far, som pålagde hende mange regler, om bl.a. hvis hun kom og var gravid, ville han ikke gøre noget som helst, kun hvis hun skulle til læge, og han ville absolut intet have at gøre med hendes mand. Efterhånden som tiden gik, blev det nødvendigt at søge arbejde, derfor søgte hun arbejde på en tekstilfabrik, hvor hun syede 2000 skjortekraver om dagen. Her mødte hun tekstilfabrikkens supervisor, hvilket var værre end hendes tidligere oplevelser med mishandling fra faren og manden. Supervisoren forfulgte hende, ventede på hende ved toiletdøren og bankede på døren og når hun rødmende gik ud, gjorde han kur til hende. Han rørte ved hende, tog kvælertag på hende, greb og hev hende ved håret, slog hende. Så en dag ankom hun nybadet og velduftende af parfume, fast besluttet på at forsvare sig, da han spurgte hende, hvor meget hun kostede, for han ville betale i kontanter. Alt dette fortalte hun til en veninde, og de offentliggjorde det. Men historien fik ikke en lykkelig slutning, da hun døde for egen hånd. Dette eksempel opfordrer til, at personer, som deltagerne her, bliver meget opmærksomme og omsorgsfulde over for andre mennesker, så de ikke drives ligeså langt ud som Beatriz. Disse sager skal offentliggøres, fordi det viser sig, at volden findes i hovedparten af kommunerne. Det er ikke kun et storby-fænomen, men forekommer ude i de mest afsides beliggende landsbyer bl.a. forårsaget af indtagelse af alkohol eller marihuana. Og igen fremhævedes vigtigheden af tilstedeværelsen af Venskabsforeningen, samt at MINED og politiet burde være repræsenteret i Murra, udover de sygeplejersker, der er til stede.

5 Mødelederen fortalte yderligere detaljer fra sin egen historie, bl.a. om det at savne at have en nær ven, som hun kunne tale fortroligt med, have tillid til, få et knus af m.v. og at det er, hvad alle har brug for. Herefter roste hun deltagerne for den gode energi, som de havde med sig. Endnu et voldseksempel blev givet, om en pige, som hver gang hendes mand røg marihuana, blev hun tæsket voldsomt. Blot for at fremhæve vigtigheden af, at have en kvinde i nærsamfundet, i hvert eneste landsbysamfund, som kan hjælpe og vejlede. Mange flere eksempler blev nævnt, også om mangel på hjælp fra politiet, forældre der rager døddrukne rundt om aftenen og natten, mens børnene går for lud og koldt vand. Derfor er det nødvendigt at prioritere, at have uddannede personer - i hele kommunen - i front klar til at møde og hjælpe ved enhver forespørgsel Ved evalueringen den anden dag var der en individuel øvelse, som indeholdt følgende: - 2 centrale idéer, som denne workshop har givet mig - Noget, jeg har hørt og aldrig vil glemme - Noget, som bragte mig glæde - Noget, som jeg straks har iværksat - Noget, jeg overvejer som et skub fremad - Forslag til andre workshops Centrale idéer (samlet): # Lovene, vi kan søge i for at få hjælp. # Vi har fået en viden om, at hjælp er tilgængelig og kan søges hos institutioner, og at disse findes i Kommunen og opfatter sig som en del af den (FUNDEMUNI). # Ved at lytte til én af deltagernes vidnesbyrd om voldtægt af hendes datter gav det lyst til at arbejde med prævention og straks at henvende sig til de kompetente myndigheder. # Vi bør respekteres som de mennesker, vi er, - ikke som objekter, men som kvinder, der er værdifulde for samfundet. Og vores rettigheder bør respekteres. # Vi lærte meget, fordi vi blev undervist i nogle af vores rettigheder og fik forklaret, at der er forskellige typer for vold. # Undervisningsformen og den gode information, den videreformidlede, samt venligheden fra underviserne - og hjælpen, de tilbød. # Vi bør hjælpe - og arbejde for at hjælpe voldtægtsofrene og offentliggøre voldssager. # Eksistensen af straffeloven, som tilgodeser den voldsramte kvinde og den reform, som den har gennemgået. # Vi er ingen mands ejendom og vi bør selv modtage kærlighed.

6 # Vi bør give kærlighed og vide, at vi alle har problemer. # Dokumentaren, som afslørede grovhederne mod kvinderne, og den fysiske og psykiske mishandling, som personerne led af. # Straffelovens artikel nr. 155, som forklarer om vold i familien, sanktioner og mål for beskyttelse. # Med den opnåede viden kan vi -) undgå volden på stedet, -) vide hvad vi skal gøre, -) vide, hvor vi skal gå hen med voldssager. # Vi unge fyre, bør ikke slå kvinderne, da det er en forbrydelse. # Kvinderne lider psykologisk overlast, når de bliver mishandlet # Kvinderne skal bryde tavsheden. Hvad gav glæde? Det var en stor glæde at vide, at vi ikke er alene, at vi har personer, der lytter, og at vi kan sige til os selv aldrig mere, for vi ved hvordan, vi skal orientere os og tage beslutninger. Ligeledes at blive opmærksom på, at der eksisterer institutioner, som er til tjeneste for alle de personer, der er voldsramte. Det gav også glæde, at underviserne demonstrerede hjertevarme, kærlighed, glæde, venlighed og forståelse fortræffelige var de. Og de indgød stor tillid. Udøvelsen af dynamiske øvelser som en måde til at forstå, hvad der er vold, at vi alle kunne genkende nogle voldsproblemer og dermed slappe lidt af, samtidig med at få og lære nye venner at kende, som vi ved, vi snart skal mødes med igen. Hvad skal iværksættes? Informere og samle en gruppe af personer, som kan videregive den opnåede viden. Informere i lokalsamfundet om voldstemaet for at medvirke til at undgå vold i familien. Tage ud i sit lokalsamfund for at realisere arbejde /temaer, der er følsomme for mænd, børn og kvinder, som behøver hjælp og bryde tavsheden. Hjælpe personer, man kender, og som er udsat for vold og tilbyde dem information. Tilbyde den rådgivning, der er modtaget på workshoppen og indgyde tillid Videregive information om de forskellige typer af vold, og hvordan man kan komme ud af problemet. Via sit arbejde i Jordmorhuset vil xxx prøve at udbrede information som vægaviser og vægplakater med det materiale, som er blevet modtaget på workshoppen, og prøve at orientere om, hvad det er, man bør gøre. Henvendelser til organisationer for at kunne få hjælp, hvis man føle frygt.

7 Når man får kendskab til en sag i et lokalsamfund, nærme sig personen og tilbyde hjælp og samtidig hjælpe vedkommende videre til en institution, som kan hjælpe. Håbe på at vi kan regne med, at vores kommune snart giver et center til FUNDEMUNI. Forslag Forbedre kommunikationen og koordinationen med institutionerne / organisationerne for en bedre behandling. Facilitere dokumentation for de forskellige temaer, som man støder på. Søge økonomiske ressourcer til at fortsætte vores uddannelse, f.eks. at søge at udvide temaerne om vold og de forskellige typer. Opfølgning på dette program. FUNDEMUNI skal fortsætte med at tilbyde workshops i kommunen og i lokalsamfundene, især workshops med relation til familien. FUNDEMUNI skal facilitere personale for at kunne tilbyde psykologisk bistand, retshjælp, arbejde med unge og arbejde med kvinder. Forsøge at tiltrække andre projekter for at kunne støtte de berørte personer. Invitere flere personer for at de kan få viden om volden, og hvad man skal gøre, når man møder den. Og realisere workshops med forskellige ledere fra lokalsamfundene omkring flg. emner: - Vold mod børn og børns rettigheder - Hvordan bør man behandle børn, hvis mor er voldsramt? - Problemer i ægteskabet. - Ligestilling Udarbejdet af: Lic. Nórdica Zelaya & Lic. Maria Auxiliadora Hurtado

Familiecentret Vibygård

Familiecentret Vibygård Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden 996-27 Undersøgelsen Undersøgelsen er skabt ved at udsende et

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Kærester slår da ikke?

Kærester slår da ikke? Undervisningshæfte om emnet kærestevold for 14-18 årige Kærester slår da ikke? Tekstoplæg: Chris Poole konsulent i forebyggelse af vold Tekstredigering: Departementet for Familie og Justitsvæsen Grønlands

Læs mere

Kærester slår da ikke?

Kærester slår da ikke? Chris Poole Kærester slår da ikke? Undervisningshæfte om emnet kærestevold for 14-18 årige Indhold Forord................................................... 3 Kærestevold som undervisningstema............................

Læs mere

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning...

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning... RETTIGHEDSKAMPAGNE RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 2011 RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 1. INDLEDNING... 3 Undervisningens Temaer og budskaber... 3 Præsentation af undervisningen... 4 2. ÆGTESKAB,

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Projektevaluering af: Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Afdelingen for folkesundhed I sundhedscenter Odsherred 0 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet.... 2 Besøgene.... 2 Eksempler

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09 Seksuel mishandling Incest og voldtægt 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine Uge 4 d. 23/01-09 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering.. side 3 Produkt side 4 Incest & Voldtægt.. side 5-10

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

TUBA-undersøgelse januar 2008

TUBA-undersøgelse januar 2008 TUBA-undersøgelse januar 2008 I TUBA arbejder vi med unge pårørende til alkoholmisbrugere. Vi har derfor længe ønsket os at få tal på omfanget af den problemstilling. Indtil nu har man baseret sine skøn

Læs mere

#2009. til stofmisbrugere i behandling. Jeg har fået min mor tilbage. Her kan alt det usagte blive sagt. Projekt med effekt

#2009. til stofmisbrugere i behandling. Jeg har fået min mor tilbage. Her kan alt det usagte blive sagt. Projekt med effekt PROJEKT PÅRØRENDE til stofmisbrugere i behandling Jeg har fået min mor tilbage - Om relationssamtaler mellem stofmisbruger og pårørende Her kan alt det usagte blive sagt - Det er trygt at mødes i en pårørendegruppe

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

DETTE NUMMERS TEMA. Parforhold og sorg

DETTE NUMMERS TEMA. Parforhold og sorg DETTE NUMMERS TEMA Parforhold og sorg Mange af de forældre som Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød taler med i rådgivningen påpeger forandringer i deres parforhold, og mange forældre oplever deres

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 34 / AUGUST 2014

MødrehjælpenNyt NR. 34 / AUGUST 2014 MødrehjælpenNyt NR. 34 / AUGUST 2014 Beretning En voldsudsat kvinde fortæller sin historie Dukken Frede hjælper børn, der har oplevet vold i familien Mødrehjælpen har åbnet afdeling i Aalborg LEDER SIDEN

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Information til pårørende

Information til pårørende Information til pårørende Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Information til pårørende Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Psykologerne Louise Due og Maria Houe samt kommunikationsmedarbejderne

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Par-seminar. Kald det kærlighed...

Par-seminar. Kald det kærlighed... Par-seminar Kald det kærlighed... af Katrine Halvgaard, Monett Rostock, Kirsten Seidenfaden og Jette Sinkær Simon Dansk Psykolog Nyt, nr 1 årgang 2002. Kald det kærlighed "Jeg" og "du" har en masse bagage

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det? Vejledning Til denne øvelse er det en forudsætning at have gennemgået de 5 voldsformer. De 24 breve er bygget på rigtige breve og historier fra børn og unge. Ved at læse andre børns oplevelser kan det

Læs mere

Working paper. Opfølgningsundersøgelse

Working paper. Opfølgningsundersøgelse DigniTY Publication Series No. 3 Working paper Opfølgningsundersøgelse mod en fælles indsats netværksarbejde til forebyggelse af ungdomskriminalitet i traumatiserede flygtningefamilier Tine Smidt Lützen

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere