Sammendrag af referat fra Workshop I ved Fundemuni afholdt i Murra d november 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammendrag af referat fra Workshop I ved Fundemuni afholdt i Murra d. 18.-19. november 2009"

Transkript

1 Sammendrag af referat fra Workshop I ved Fundemuni afholdt i Murra d november 2009 Efter registreringen af de 30 deltagere blev de præsenteret for nogle gruppedynamiske øvelser til præsentation af hinanden og for at lære hinanden bedre at kende. Det var forskelligt, hvad de havde af forventninger til workshoppen: nogle forventede at lære helt nye ting, andre var mødt op uden at vide, hvad det drejede sig om. Målene for workshoppen var: At give deltagerne nogle generelle begreber om vold, former for vold og om straffelov. Og via erfaringspædagogiske teknikker at tilegne sig disse temaer. Benævnelsen af målene fik nogle af deltagerne til at nævne én speciel sag fra ét af lokalsamfundene: Et barn, der blev mishandlet af sin stedfar, som nærmest angreb og behandlede ham som et dyr. Dette er et generelt samfundsproblem, som der bør gøres noget ved, f.eks. ved at hvert lokalsamfund udvælger én person, til hvem man kan komme og give udtryk for sine følelser og give vidnesbyrd om sine oplevelser. Mødelederen estimerede, at ud af de ca. 63 lokalsamfund, som hele Murra Kommune består af, var mellem 5 og 10 lokalsamfund repræsenteret ved denne workshop. Så selvom de fleste lokalsamfund ikke var repræsenteret, fremhævede hun, at dét at være kommet i gang, var et gennembrud og et stort skridt fremad, som hun håbede på ville fortsætte. Derfor var det også vigtigt at overveje hvilke organisationer, det ville være mest hensigtsmæssigt at knytte sig til, eftersom lokalsamfundene jo er meget spredt. Da lignende sager - som den nævnte - forekommer i alle lokalsamfund, bør workshop-deltagerne (hver) især fungere som en bro for personer / samfund med problemer - have empati og undervise i hensigtsmæssig adfærd og sprogbrug, da de formodes at have større overskud til og indsigt i til at arbejde med / bearbejde den slags problemer. Kommisionsmedlemmet fra Ocotal fik pålagt den bemyndigende opgave at finde en kvinde i hvert af lokalsamfundene til at forme et netværk for kvinder mod vold, for det her handler om alvorlige sager. Mødelederen nævnte, at kvinderne altid blev inviteret til workshops, hvortil nogle kom og andre sagde, at de kun kom, hvis manden tillod det. Dette gjaldt også for besøg på sundhedscentret f.eks. vedr. familieplanlægningen, hvor mange mænd siger du får de børn, jeg siger, du skal ha, selvom kvinden ikke ønsker flere børn. Derfor er det vigtigt, påpegede hun, at deltagerne her på denne første workshop lærer om og anerkender alle de problemer, der er indenfor familien - for at kunne hjælpe andre til et bedre liv, idet volden ofte bliver ignoreret. Som eksempel fortalte mødelederen sin egen grumme historie om et meget vanskeligt liv, hvor hun havde været udsat for grov vold og grove krænkelser, især fra sin stedmor. Desuden blev hun mod sin vilje tvunget til at gifte sig som 16- årig og havde haft store problemer med sin datter, som blev voldtaget som 4-årig. Dog fremhævede hun, at hendes far havde støttet og beskyttet hende, selvom han ikke troede på hendes beskyldninger eller ville indrømme, at volden skete i hans hus.

2 Så med disse kurser kan en masse viden erhverves og rummes for at gøre personerne i stand til at konfrontere problemerne i lokalsamfundene. Dynamikken i objekterne / målene Med et objekt / mål kan man gøre dét, man ønsker, og man kan drage nytte af dét. Samtidig lærer man at forstå, at målet i sig selv ikke gør noget, at man ikke kan forsvare sig med det. Men at det er mennesket selv, der skal finde ud af, hvordan vedkommende bliver et frit menneske, dvs. ikke lader sig slå, manipulere med, ydmyge hvilket i hvert fald gælder for børns og kvinders vedkommende, som er dem, hvis rettigheder krænkes mest. Mødelederen nævnte, at for hende bliver en person et objekt, når vedkommende ikke bliver værdsat, er blevet blokeret, ikke tør flytte sig af frygt, ikke forsvarer sig, men underkaster sig (manden), som på denne måde skiller sig af med sin vrede og frustration over uoverskuelige problemer, ved at slå konen eller børnene - eller i øvrigt gør mod dem, hvad han lyster. Hvordan føltes det at blive behandlet på den måde? Og sådan forestiller mødelederen sig, at mange fædre er - at de udnytter og bruger deres børn, som var de objekter, som ingen værdi har. Yderligere eksempler blev givet, som fik mødedeltagerne til at smile, men selvom de tilstedeværende måske ikke bliver dårligt behandlet nu, er det vigtigt at huske på, at det eksisterer og at der skal læres mange ting herom. Mødelederen uddybede de dilemmaer, hun blev udsat for som barn, som var svære for hende at håndtere, men som netop er et eksempel på at blive brugt som et objekt. Derfor er det vigtigt, at de anerkender sig selv - ikke som værende objekter - men som personer der fortjener respekt - og som er i gang med at løfte selvværdet og lære at forsvare sig og ikke mindst lære om lovene. Hvad blev lært? At identificere forskellige typer af vold at identificere institutioner eller organisationer, som man bør henvende sig til, når man bliver præsenteret for en sag - og især for de af deltagerne, som er mødre, at lytte til deres børn, når de har noget at fortælle. Det var især godt af forstå, at man som kvinde har rettigheder og pligter og at det medfører, at man som menneske forpligter sig til at lytte og hjælpe, når der erfares om voldssager. Ligeledes at videregive den erfarne viden til de andre lokalsamfund især til børnene og de unge, men også til de voksne, som måske er bange for, hvad andre vil sige. Desuden - at man skal værdsætte kvinden samt at der findes organisationer, som bekymrer sig om de personer, der har behov for hjælp for deres velbefindende. At de beslutninger som et gift par tager, bør være på basis af begges holdninger for at skabe balance og et bedre liv. Forretningsgangen til retsvæsnet: Domstol, politi, anklagemyndighed, kommissariatet for kvinder, Fundemuni. Problemet med at nogle forlader deres hjem, deres ejendomme, deres familier og kommer til at lide nød andre steder, skal også løses for at udvandringen ikke fortsætter, fordi det er et tilbageskridt for landet.

3 Resultater af workshoppen At der blev opnået viden om lovene, især om straffeloven af i dag, som kan gøres tilgængelig for andre, - og at man kan henvende sig til myndighederne, til de instanser, der tager sig af vold i hjemmet. At der eksisterer mange organisationer, som vil og kan hjælpe og forsvare at man ikke befinder sig i det forrige årti. Fået brugbare redskaber til at se problemerne på en anden måde, som kan deles med kvinder i de andre samfund, som f.eks. at lytte til og hjælpe de unge og de gifte kvinder, der bliver mishandlet, og endelig at respektere andres meninger og arbejde sammen for at bekæmpe volden. Lært om hvad, der er vold i familien, vold mod børnene, mod de unge, og hvordan man undgår volden. Stor deltagelse og motivation, som især blev øget ved at se en video, som igen øgede bevidsthedsniveauet til at komme videre til at se, at der er hjælp, som ikke vil blive brugt til at udnytte nogen. Forslag At Amigos de El Doradito i DK ikke forlader Murra, men fortsætter samarbejdet og evt. finder et hus her i området og en person, man kan komme til, når der er problemer, og som vil kunne lytte. Ja, at Foreningen vil være til stede helt tæt på, og ikke kun fra tid til anden, så samfundet kan mærke den hjælpende hånd som kan være med til at bryde rutinemønstre og give rygstøtte. Temaer som var ønskeligt at implementere Om ægteskab Om fædres mishandling af børn. Ines historie Ines havde faktisk mange steder, hun kunne henvende sig til for at få hjælp, men benyttede sig aldrig af det. Og til sidst bad hendes mor hende om at forlade sin mand, og hvis det var muligt at forlade landet. Men hun ønskede ikke at forstå og besluttede sig for at vende tilbage til manden og tro på alle de skønne ting, han sagde til hende, hvilket førte til at han myrdede hende. Maria Jose s historie Tilsyneladende var hun skødesløs, fordi fra begyndelsen så det ud til at hendes parforhold ikke så til at have en god fremtid, selvom hun insisterede både på det første og andet forhold. Men der var problemer, hvilket medførte, at hendes børn blev illegitime, idet fædrene sagde, at de var bastarder, hvorfor de reelt ikke havde en rigtig far. De levede kun sammen uden at være gift, og selvom hun reelt havde mange steder, hvor hun kunne have søgt hjælp, søgte hun tilsyneladende først om hjælp, da det næsten var for sent. Hvordan føltes det, at være på gennemrejse til alle disse steder?

4 Dette var det alvorligste problem, fordi her kæmpedes der på det yderste. Hvis man tænker på Maria Jose s historie, så manglede hun måske viden, hvorimod der nu er så mange midler, så der er mulighed for at gøre noget i tide, som kan overvinde problemerne. Da Maria vovede at fortælle til sin mor, hvad der var sket, forstod moderen, at hun ikke havde givet hende den nødvendige hjælp men efterladt hende fritstillet, hvilket Marias far bebrejdede hende. Men til sidst vendte Maria tilbage til sine studier og derefter genoptog hun kontakten til det ene barns far. Endelig ydede begge fædrene til hendes børn støtte, og hun kom i en selvhjælpsgruppe for at lære om familielivet, og på sin måde spillede hun og sønnen en vigtig rolle i samfundet. Det blev sagt, at Marias far var vred, men med barnebarnet vendte han tilbage til at (forsøde) glæde sig over sit liv. Beatriz historie Beatriz var en frustreret pige, eftersom hendes far havde frataget hende sin frihed siden hun var lille. Han lod hende ikke besøge en tante, som underviste i at sy og få sig en beskæftigelse. Da hun var 14 år, fik hun en kæreste, Edwin, som bortførte hende til sit hjem, og alt tegnede dejligt, han inviterede hende til fester. Men da hun blev gravid, startede problemerne, fordi han begyndte at forhåne og mishandle hende, f.eks. som den dag, han havde inviteret hende til en fest, hvor han slog hende, fordi hun dansede med en anden. Hun måtte kun danse med Edwin, og derfor tog han hende med ind på et værelse, tog kvælertag på hende og gav hende 2 spark i hendes gravide mave, hvilket forårsagede en frygtelig smerte, så hun måtte klamre sig til vejen. Med tiden opsøgte hun sin veninde, Wendi, som hjalp hende til et kontor, hvor der blev givet psykologisk hjælp. Ved ankomsten blev hun modtaget af en kvinde, som tilsyneladende lod hende være i et meget koldt værelse, og derfor følte hun sig meget bange. Med tiden fødte hun sin datter og fortsatte så sammen med sin mand, som dog en dag løb sin vej og samtidig nægtede, at datteren kunne få hans efternavn. Herefter vendte hun tilbage til sin far, som pålagde hende mange regler, om bl.a. hvis hun kom og var gravid, ville han ikke gøre noget som helst, kun hvis hun skulle til læge, og han ville absolut intet have at gøre med hendes mand. Efterhånden som tiden gik, blev det nødvendigt at søge arbejde, derfor søgte hun arbejde på en tekstilfabrik, hvor hun syede 2000 skjortekraver om dagen. Her mødte hun tekstilfabrikkens supervisor, hvilket var værre end hendes tidligere oplevelser med mishandling fra faren og manden. Supervisoren forfulgte hende, ventede på hende ved toiletdøren og bankede på døren og når hun rødmende gik ud, gjorde han kur til hende. Han rørte ved hende, tog kvælertag på hende, greb og hev hende ved håret, slog hende. Så en dag ankom hun nybadet og velduftende af parfume, fast besluttet på at forsvare sig, da han spurgte hende, hvor meget hun kostede, for han ville betale i kontanter. Alt dette fortalte hun til en veninde, og de offentliggjorde det. Men historien fik ikke en lykkelig slutning, da hun døde for egen hånd. Dette eksempel opfordrer til, at personer, som deltagerne her, bliver meget opmærksomme og omsorgsfulde over for andre mennesker, så de ikke drives ligeså langt ud som Beatriz. Disse sager skal offentliggøres, fordi det viser sig, at volden findes i hovedparten af kommunerne. Det er ikke kun et storby-fænomen, men forekommer ude i de mest afsides beliggende landsbyer bl.a. forårsaget af indtagelse af alkohol eller marihuana. Og igen fremhævedes vigtigheden af tilstedeværelsen af Venskabsforeningen, samt at MINED og politiet burde være repræsenteret i Murra, udover de sygeplejersker, der er til stede.

5 Mødelederen fortalte yderligere detaljer fra sin egen historie, bl.a. om det at savne at have en nær ven, som hun kunne tale fortroligt med, have tillid til, få et knus af m.v. og at det er, hvad alle har brug for. Herefter roste hun deltagerne for den gode energi, som de havde med sig. Endnu et voldseksempel blev givet, om en pige, som hver gang hendes mand røg marihuana, blev hun tæsket voldsomt. Blot for at fremhæve vigtigheden af, at have en kvinde i nærsamfundet, i hvert eneste landsbysamfund, som kan hjælpe og vejlede. Mange flere eksempler blev nævnt, også om mangel på hjælp fra politiet, forældre der rager døddrukne rundt om aftenen og natten, mens børnene går for lud og koldt vand. Derfor er det nødvendigt at prioritere, at have uddannede personer - i hele kommunen - i front klar til at møde og hjælpe ved enhver forespørgsel Ved evalueringen den anden dag var der en individuel øvelse, som indeholdt følgende: - 2 centrale idéer, som denne workshop har givet mig - Noget, jeg har hørt og aldrig vil glemme - Noget, som bragte mig glæde - Noget, som jeg straks har iværksat - Noget, jeg overvejer som et skub fremad - Forslag til andre workshops Centrale idéer (samlet): # Lovene, vi kan søge i for at få hjælp. # Vi har fået en viden om, at hjælp er tilgængelig og kan søges hos institutioner, og at disse findes i Kommunen og opfatter sig som en del af den (FUNDEMUNI). # Ved at lytte til én af deltagernes vidnesbyrd om voldtægt af hendes datter gav det lyst til at arbejde med prævention og straks at henvende sig til de kompetente myndigheder. # Vi bør respekteres som de mennesker, vi er, - ikke som objekter, men som kvinder, der er værdifulde for samfundet. Og vores rettigheder bør respekteres. # Vi lærte meget, fordi vi blev undervist i nogle af vores rettigheder og fik forklaret, at der er forskellige typer for vold. # Undervisningsformen og den gode information, den videreformidlede, samt venligheden fra underviserne - og hjælpen, de tilbød. # Vi bør hjælpe - og arbejde for at hjælpe voldtægtsofrene og offentliggøre voldssager. # Eksistensen af straffeloven, som tilgodeser den voldsramte kvinde og den reform, som den har gennemgået. # Vi er ingen mands ejendom og vi bør selv modtage kærlighed.

6 # Vi bør give kærlighed og vide, at vi alle har problemer. # Dokumentaren, som afslørede grovhederne mod kvinderne, og den fysiske og psykiske mishandling, som personerne led af. # Straffelovens artikel nr. 155, som forklarer om vold i familien, sanktioner og mål for beskyttelse. # Med den opnåede viden kan vi -) undgå volden på stedet, -) vide hvad vi skal gøre, -) vide, hvor vi skal gå hen med voldssager. # Vi unge fyre, bør ikke slå kvinderne, da det er en forbrydelse. # Kvinderne lider psykologisk overlast, når de bliver mishandlet # Kvinderne skal bryde tavsheden. Hvad gav glæde? Det var en stor glæde at vide, at vi ikke er alene, at vi har personer, der lytter, og at vi kan sige til os selv aldrig mere, for vi ved hvordan, vi skal orientere os og tage beslutninger. Ligeledes at blive opmærksom på, at der eksisterer institutioner, som er til tjeneste for alle de personer, der er voldsramte. Det gav også glæde, at underviserne demonstrerede hjertevarme, kærlighed, glæde, venlighed og forståelse fortræffelige var de. Og de indgød stor tillid. Udøvelsen af dynamiske øvelser som en måde til at forstå, hvad der er vold, at vi alle kunne genkende nogle voldsproblemer og dermed slappe lidt af, samtidig med at få og lære nye venner at kende, som vi ved, vi snart skal mødes med igen. Hvad skal iværksættes? Informere og samle en gruppe af personer, som kan videregive den opnåede viden. Informere i lokalsamfundet om voldstemaet for at medvirke til at undgå vold i familien. Tage ud i sit lokalsamfund for at realisere arbejde /temaer, der er følsomme for mænd, børn og kvinder, som behøver hjælp og bryde tavsheden. Hjælpe personer, man kender, og som er udsat for vold og tilbyde dem information. Tilbyde den rådgivning, der er modtaget på workshoppen og indgyde tillid Videregive information om de forskellige typer af vold, og hvordan man kan komme ud af problemet. Via sit arbejde i Jordmorhuset vil xxx prøve at udbrede information som vægaviser og vægplakater med det materiale, som er blevet modtaget på workshoppen, og prøve at orientere om, hvad det er, man bør gøre. Henvendelser til organisationer for at kunne få hjælp, hvis man føle frygt.

7 Når man får kendskab til en sag i et lokalsamfund, nærme sig personen og tilbyde hjælp og samtidig hjælpe vedkommende videre til en institution, som kan hjælpe. Håbe på at vi kan regne med, at vores kommune snart giver et center til FUNDEMUNI. Forslag Forbedre kommunikationen og koordinationen med institutionerne / organisationerne for en bedre behandling. Facilitere dokumentation for de forskellige temaer, som man støder på. Søge økonomiske ressourcer til at fortsætte vores uddannelse, f.eks. at søge at udvide temaerne om vold og de forskellige typer. Opfølgning på dette program. FUNDEMUNI skal fortsætte med at tilbyde workshops i kommunen og i lokalsamfundene, især workshops med relation til familien. FUNDEMUNI skal facilitere personale for at kunne tilbyde psykologisk bistand, retshjælp, arbejde med unge og arbejde med kvinder. Forsøge at tiltrække andre projekter for at kunne støtte de berørte personer. Invitere flere personer for at de kan få viden om volden, og hvad man skal gøre, når man møder den. Og realisere workshops med forskellige ledere fra lokalsamfundene omkring flg. emner: - Vold mod børn og børns rettigheder - Hvordan bør man behandle børn, hvis mor er voldsramt? - Problemer i ægteskabet. - Ligestilling Udarbejdet af: Lic. Nórdica Zelaya & Lic. Maria Auxiliadora Hurtado

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Ja, sådan starter et rigtigt eventyr. Det der følger er også et eventyr, som man ikke har kendt mage. Lad eventyret begynde: Der var engang

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE

DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE Præsentation Min baggrund er palæstinenser. Gift med en dansk kvinde og vi har to børn sammen. Pædagog i 2004. Gadeplansmedarbejder i København, Nordvest, med aldersgruppen

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk akutmodtagelse Slagelse: 12 sengepladser Sengeafsnit V1

Læs mere

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Kærestevold Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Bliver tæsket af min kæreste hver gang han syntes jeg siger noget forkert eller gør noget, men vil ik melde det fordi jeg elsker ham.

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien.

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Uanset om OCD en kommer snigende eller sætter mere pludseligt ind, giver barnets symptomer ofte anledning

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Alternativ til vold.

Alternativ til vold. Alternativ til vold www.atv-roskilde.dk Forskellige former for vold Fysisk vold Psykisk vold Seksuel vold Materiel vold Kontrollerende adfærd Fysisk vold Fysisk mishandling er enhver form for fysisk handling

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 10 / Marts 2013

Nyhedsbrev nr. 10 / Marts 2013 Nyhedsbrev nr. 10 / Marts 2013 Mie, Søren og Kirsten er netop vendt hjem til DK fra et vellykket evaluerings-/projekt-besøg i Nicaragua, og derfor er dette nyhedsbrev udformet som et rejsebrev: Tirsdag

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Søren Hertz, Gitte Haag, Flemming Sell 2003 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. Adoption og Samfund 1 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Når adoptivfamilien har problemer og behøver

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015. Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning!

Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015. Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning! Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015 Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning! Projektbesøg: Siden sidste nyhedsbrev i december 2014 har venskabsforeningen aflagt 3 besøg

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Referat af workshop om tema 4 (Isolerede nydanske kvinder) 27. august 2008

Referat af workshop om tema 4 (Isolerede nydanske kvinder) 27. august 2008 NOTAT Referat af workshop om tema 4 (Isolerede nydanske kvinder) 27. august 2008 Formiddags workshop Sophie Bruun bød velkommen til den første af dagens workshops, som primært fokuserede på årsager til,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

TEMA: VENSKAB. Elevmateriale TEMA: VENSKAB ELEVMATERIALE

TEMA: VENSKAB. Elevmateriale TEMA: VENSKAB ELEVMATERIALE TEMA: VENSKAB Elevmateriale HOLD NU KÆFT OG LYT! Om lidt kommer en af dine klassekammerater og fortæller dig noget fra sit liv. Hvad skal jeg gøre? DU SKAL NU PRØVE AT VÆRE EN GOD LYTTER. DET GØR DU VED

Læs mere

Kort mit liv og mine behandlingsmetoder

Kort mit liv og mine behandlingsmetoder Mit liv 1 Acceptprocessen Kort mit liv og mine behandlingsmetoder En bog af og om Lise Seidelin Mit liv 2 Mit liv Du er den eneste, der kan leve dit liv, jeg lever mit liv. Må lykken være med dig Acceptprocessen

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt KYS FRØEN Kunsten at bruge utroskab positivt ALLE forhold oplever før eller siden utroskab eller optakten til det. Derfor er det vigtigt, at du kender kunsten at vende utroskab til noget positivt. Utroskab

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

12-årige Annas bedste veninde fortæller dig, at Anna bliver slået derhjemme. Hvad siger du til Annas veninde? Hvad vil du gøre?

12-årige Annas bedste veninde fortæller dig, at Anna bliver slået derhjemme. Hvad siger du til Annas veninde? Hvad vil du gøre? 12-årige Annas bedste veninde fortæller dig, at Anna bliver slået derhjemme. 1 Du observerer ved en samtale med Selmas mor, at hun har et tydeligt blåt mærke på kindbenet, men at hun forsøger at dække

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER

UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER MIDDELFART 27.-28.10.15 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES SORG OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER Når livet viser sig fra sin

Læs mere

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag.

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag. Først vil jeg gerne takke Soroptimisterne for indbydelsen til at tale til jer i dag, mens vi allerede kan glæde os over det nye egetræ, der får fat, slår rod, vokser til, bliver frugtbart og giver styrke,

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv.

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. 1 Du har modtaget en underretning vedr. Frederikke på 7 år. I den forbindelse

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende?

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende? Ida i 6. klasse har afleveret en stil, hvor hun beskriver, at hun hader, at faderen hver aften kommer ind på hendes værelse, når hun ligger i sin seng. Han stikker hånden ind under dynen. Ida lader, som

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED?

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation, hvis

Læs mere