Notat vedr. håndtering af SEL 18 i Faaborg-Midtfyn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. håndtering af SEL 18 i Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Notat vedr. håndtering af SEL 18 i Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: LAH Dato: 28. januar 2008 Sagsid.: A Version nr.:

2 Servicelovens 18 om frivilligt socialt arbejde Nedenfor angives lovteksten: Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse. Stk. 4. Socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning. Faaborg-Midtfyn Kommunes håndtering af SEL 18 Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet en frivillighedspolitik på det sociale område (Frivillighedspolitik vedlagt som bilag). Politikken blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 12. marts Den er efterfølgende revideret og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. september Politikken tager afsæt i Servicelovens 18, som pålægger kommunerne at samarbejde med og give støtte til frivillige sociale initiativer frivilligt socialt arbejde. Samtidig gives der efter Servicelovens 79 også mulighed for pensionistklubber at søge tilskud. I Faaborg-Midtfyn Kommune var der i 2007 afsat et beløb på kr. til fordeling til frivilligt socialt arbejde. Midlerne fordeles a to ansøgningsrunder om året. En i april, hvor 3/4 af midlerne fordeles, og en i september, hvor den resterende 1/4 fordeles. Midlerne kan søges af både enkeltpersoner og foreninger (ansøgningsskema vedlagt som bilag). Midlerne fordeles mellem følgende områder: - Med ca. 30 % til Frivillighedshusene - De resterende 70 % fordeles lige mellem børne-, voksen- og ældreområderne. Vurdering af ansøgninger samt bevillinger/afslag ligger i Fagsekretariatet for Forebyggelse og Sundhed. Side 2

3 Bilag: Fordeling af midler i fordelingsrunde 2007 Ansøgninger og bevillinger vedr. Frivilligt Socialt Arbejde Samlet budget til Frivilligt Socialt Arbejde: ,00 Frivillighedshusene 31 %: ,00 Til brug i april 46 % fordelt ligeligt mellem børn, voksne og ældre ,00 Rest til brug i september eller hasteprojekter: 23 % ,00 Ansøgn. Modt. Fra tilskud til: kr.: Bevilling/afslag Budget rest Frivillighedshusene 31 %: ,00 Huset Færgevej 2, Faaborg Driftstilskud ,00 tilskud arbejdsgiverandelen ,00 Friv.center selvhj. Midtfyn Driftstilskud ,00 Havnestuen, Faaborg Huslejetilskud ,00 I alt , ,00 Overforbrug fordeles mellem Børne, voksen og ældreområdet med 1/3 til hver Ansøgn. Modt. Fra tilskud til: kr.: Bevilling/afslag Budget rest Børneområdets "beløb" / ,00 Landsforen.Spædbarnsdød Åbent hus arrangementer 2.000, ,00 forældre- og selvshjælpsgrupper, drift, foredrag og kurser Børns Vilkår Telefon- og chatrådg , ,00 sorggruppearbejde Natteravnene Drift, kurser og opstart , ,00 andre byer Ungdommens Røde Kors Ferielejr uge ,00 0,00 Røde Kors Ringe Ferielejr for børn , ,00 se også ældreområdet 34 strikke damer fragt af strikkeproduktion 5.500,00 0,00 Tur for damerne FBU, Fyn Arrangementer, transport, , ,00 telefon, drift Dansk Flygtningehjælp, net- leje af svømmehal, aktivite , ,00 værksgruppe for børn og ter, adm. transport. voksne Netværket i Årslev busudflugt, opfølgning på , ,00 Side 3

4 for flygtningefamilier aktiviteter Fattige børn i Litauen benzin, porto, tlf., computer ,00 0,00 info.materiale m.v. Flygtningehjælpens frivillig- udflugter, foreningskontin , ,00 gruppe i Faaborg gent for idrætsudøvere, drift. Allested U og I Sportstøj, sund mad, intro , ,00 for overvægtige børn duktionsmøde I alt , ,00 Mindreforbrug til fordeling mellem voksen og ældreområdet med ½ til hver ,00 Ansøgn. Modt. Fra tilskud til: kr.: Bevilling/afslag Budget rest Voksenområdets beløb / ,00 Selvhjælp midtfyn og Huset Udviklingsprojekt , ,00 Landsforen Bedre Psykiatri Synliggørelse af arbejdet , ,00 tlf. rådg. Opstart ny foren. Dansk Blindesamfund omsorgskørsel , ,00 Scleroseforeningen Udflugt og klubaftener 2.500,00 0,00 Fælleshuset Det gl. posthus Kulturelle aktiviteter, cafe , ,00 drift, Ældregymnastik, fællesspisninger, personalepleje, Kastaniebladet Landsforen. Flex- og skåne- Bisidderfunktion, lokale , ,00 jobbere netværk og offentlige arrangementer Syndromerne drift, tlf. edb, soc. Arrange , ,00 menter, oplysende forbedringer om de forskellige sygdomme. DLFL vejl. Og støtte til medlem- 0,00 mer og pårørende Svendborg Handicap Handicapfestival ,00 Festival KLO fortsættelse af det huma , ,00 nitære arbejde Netværk voldsramte Kvinder Understøtte og danne nye ,00 0,00 Side 4

5 netværk for målgruppen LFFS Opbygning trygt fællesskab ,00 0,00 Rådg. Bisidning Frivilligt Socialt samråd Deres indsatser , ,00 Friv.center Selvhj. Midtfyn Forøgede udgifter til flexjob 2.672, ,00 Marianne Hansen honorar musiklærer , ,00 Scleroseforeningen lokalafde- transport, udsendelse af 8.800, ,00 ling FMK og Nyborg materialer, opstartsomkostninger Offerrådgivningen transport, drift , ,00 Hjerneskadeforeningen foldere, møder, porto, drift , ,00 Sydfyn Nærudvalget på Fyn Transport og drift 9.999,00 0,00 for hjemløse/udsatte I alt , ,00 Mindreforbrug til overførsel ældreområdet ,00 Ansøgn. Modt. Fra tilskud til: kr.: Bevilling/afslag Budget rest Ældreområdet 23%: : ,00 Senior Stafetten Udgivelse af bladet i gl ,00 0,00 Ringe Kommune Rådgivnings- og kontakt- samværsfora for pårørende 3.000,00 til demensramte, rådgivning og støtte. Horne Pensionistforening Lokaleleje, transport og 0,00 div. Arrangementer Ældresagen, Faaborg Transport til bibl.besøg ,00 Transport til besøgsvenner , ,00 Lysbjergparkens venner Sundhedsfremmende ak ,00 tiviteter, foredrag og ture. Aktive Ældre i Ringe Forebyggende aktiviteter 2.000, ,00 Rosenklubben Samvær, foredrag og ud ,00 0,00 flugt. Side 5

6 Senioridræt Sdr. Nærå Motionssamvær, drift og 8.000, ,00 kurser Anlæggelse af crolfbane og 5.000, ,00 spillerrekvisitter Tirsdagsklubben Husleje, transport og un ,00 0,00 derholdning Ældremotion i Horne Motion, håndvægte, tema , ,00 dage. Postpensionisterne Faaborg lokaletilskud 800,00 0,00 Avernakø Ældreklub lokaleleje og transport 1.150,00 0,00 Brahetrolleborg Pens. Foren. transport ,00 0,00 Håstrup Pensionistklub lokaleleje og julefest 5.800,00 0,00 Humørklubben i Vantinge Foredrag, møder 4.500,00 0,00 Svannings Pensionistforen. husleje og transport ,00 0,00 Sdr. Højrup Ældreklub møder og udflugter 4.500,00 0,00 Ældreklubben i Espe møder og udflugter 4.500,00 0,00 transport 6.000,00 Agrogårdens Seniorklub sammenkomster, rejser, 4.500,00 0,00 udflugter m.v. Faaborg Pensionistforening kørselstilskud 0,00 Ferritslev Fritidshus Ældregymnastik 6.000, ,00 seniorklub -teleslynge 9.000, ,00 Gislev Pensionistforening transport, udflugt, højskole 5.250,00 0,00 Ryslinge Pensionistforening udflugter ,00 0,00 Døves Landsforbund ældrevejledning og transport , ,00 Seniorklub Fyn førstehjælpskursus, under- 0,00 holdning, udflugter. Aktive Ældre Broby motion, drift, kurser , ,50 Kværndrup datastue vedligeholdelse computer 3.000,00 0,00 Hillerslev Pensionistforening udflugt 4.000,00 0,00 Side 6

7 transport 4.000,00 OK-klubben Årslev husleje ,00 0,00 Midtfyns tværfaglige ture, foredrag m.v ,00 0,00 Seniorklub Team ældre hjælper ældre hjemmebesøg, ledsagelse, , ,00 højtlæsning, praktiske gøremål som den kommunale hjemmepleje ikke påtager sig. Heden Hyggeklub lokaleleje, transport 6.000,00 0,00 Ældresagen Broby besøgstjeneste, transport , ,00 tlf. biblioteksbesøg Venneklubben transport, materialer, m.v , ,00 Nr. Broby pensionistforen. transport 6.960,00 bowlingbaner , ,00 Komiteen for Ringe, Rys- 6 pkt. se ansøgning , ,00 linge og Årslev Egebos venner transport 5.000, ,00 Ringe Pensionistforening udflugt 9.500,00 0,00 transport ,00 Sdr. Broby pensionistforen. fjerbolde 1.500, ,00 bord-bænk sæt 3.398,00 hal leje badminton 4.160, ,00 hjertestarter ,00 Brahetrolleborg Guldalderklub drift, kørsel og udflugt 8.300,00 0,00 ASF-Midtfyn udflugt 9.000,00 0,00 Dansk Røde Kors - Ringe ferielejr for ældre ,00 0,00 se også børneområdet materiale til nørklere 4.500,00 AOF's onsdagsklub udflugt 3.000,00 0,00 Bakkegårdens Venner 9 personers Handybus , ,00 Allested-Vejle Pensionistforening lokaleleje og bankospil 5.000,00 0,00 Sangeftermiddage Tingager Sommer-, Høst- og Nytårs , ,00 fest/underholdning Side 7

8 Brugerhuset Sociale aktiviteter for ældre , ,00 OK-Nr. Broby drift, transport ,00 0,00 Hobbyværkstedet reparation og vedligehold af 3.500,00 0,00 maskiner, spånsuger, glasskærer o.s.v. Ø Hæsinge ungdoms- og Stolegymnastik, lokaleleje, , ,00 gymnastikforening instruktørudgift, m.m. Nørrevængets venner Underholdning, cafe, kørsel , ,00 Åhavens venner aktivering , ,00 Humlehavens venner kondicykel, radio til gym , ,00 nastikken. Åløkkeparkens venner drift, underholdning , ,00 OK-Brobyværk underholdning, transport, ,00 0,00 udflugt Datastuen Bøgeparken fladskærme, vedligehold ,00 0,00 Åstrup - V.Åby, - Pejrup transport 9.035,25 0,00 pensionistforening Tingagers venner sangeftermiddage og ture , ,00 Krarup Pensionistforening Egeparkens Krocketforen. husleje, transport, rengøring , ,00 efter gymnastik, div. Aktiviteter. maling, vedligehold af baner 4.000, ,00 transport V Hæsinge pens. Foren. Kørsel til svømning 1.000, ,00 Kværndrup Pensionistforen. transport, udflugter, fester 4.000,00 0,00 Prices Have's frivillige transport og entre-udgifter , ,00 Lungeforeningen Boserup oplysningsarbejde i FMK 5.000,00 Minde i alt , ,50 Mindreforbrug til fordeling resten af året ,50 Side 8

9 2. fordelingsrunde 2007 Restbudget efter uddeling i april Frivillighedspolitik på det sociale område revideret 6% til forsikringsordning/årligt arrangement (1/3, da 2/3 af året er gået) Til fordeling Børneområdet 21% Voksenområdet 21% Ældreområdet 21% Frivillighusene 31 % (er uddelt i første fordelingsrunde) 0 Ansøgere der har fået bevilling i perioden Ans. modt. Fra: tilskud til: kr.: Målgruppe: Bevilling/Afslag Budget rest: Ældre Hillerslev Pensionistforening Aktiviteter på Landsbycenter 5000,00 Beboere Landsbycentret 5000,00 Dansk Røde Kors Ferielejr for ældre ,00 Ældre 10500,00 I alt 15500,00 Rest til fordeling hos ældre Voksne Scleroseforeningen af 1960 aktiviteter med friv. Hjælpere 2.500,00 Scleroseramte 2500,00 I alt 2500,00 Rest til fordeling hos voksne Side 9

10 Ansøgninger til behandling pr Børneområdet: Ans. modt. Fra: tilskud til: kr.: Målgruppe: Bevilling/Afslag Foren. 1 barn 2 forældre drift 2000,00 forældre til børn efter 2000,00 skilsmisse. V. Hæsinge IF opstart idrætshold for moto ,00 Motorisk svage børn i 4.127,00 risk svage børn. V. Hæsinge Nr. Broby SG&I opstart idrætshold for moto ,00 Motorisk svage børn i 9.117,00 risk svage børn Nr. Broby I alt bevilget 15244, ,00 Rest på børneområdet fordeles med ½ til hver af voksen- og ældreområdet Voksenområdet: kr / Ans. modt. Fra: tilskud til: kr.: Målgruppe: Dansk Handicap Forbund Udflugt, foredrag Handicappede 8.000,00 Assens afd. Lungeforeningen Boserup oplysningsarbejde, udflugter, Lungesyge ,00 Minde. rådgivning, forebyggelse V. Hæsinge Idrætsforening hal leje til vinterspil med 500,00 medlemmerne (22 stk) 500,00 petangue Side 10

11 LFFS udflugter, åbent hus, drift 6835,00 personer på alle former 6.835,00 for overførselsindkomster. Hjerneskadeforeningen reklamefremstød - trøjer 5.000,00 medlemmerne 5.000,00 Sydfyn logomærkater o.s.v. Landsforen. Støtte ved Rådgivning, information og 7.000,00 forældre og pårørende der 7.000,00 spædbarnsdød. oplysning. har mistet et spædbarn Sex & Samfund Rådgivning, information ,00 Kommunens borgere ,00 Rådgivnings- og Kontakts- Oplysning, rådgivning, ,00 Pårørende og demensramte ,00 centret for demensramte telefonkontaktvenner PS Landsforening støttegrupper + rådgivning Pårørende til spiseforstyrrede 0,00 Scleroseforeningen Foredrag om MS-kost 3.000,00 Sclerosemedlemmer 3.000,00 I alt bevilget ,00 Rest fra voksenområdet fordeles på ældreområdet Ældreområdet: kr / kr Ans. modt. Fra: tilskud til: kr.: Målgruppe: Kværndrup pensionist- computer 3000,00 3 hold pensionister á 3.000,00 forening 9 personer pr. hold Datastuen Faaborg startkapital til kabler og 5000,00 ældre brugere ,00 internet. Side 11

12 Ældrehøjskolen i Ryslinge Fortsatte virke for skolen, pensionister og ældre. 0,00 foredrag. Egebos Venner udflugter og forskellige 5000,00 Beboerne + medlemmerne 5.000,00 aktiviteter for beboerne Nørrevængets venner honorarer, kørselsudg ,00 Beboerne + interesserede ,00 Venneklubben Ryslinge kørsel, materialer, ture 9.000,00 9 fysisk dårlige personer + deres 3 hjælpere ,00 Lysbjergparkens venner udflugter ,00 beboerne + medlemmer ,00 Humlehavens Venner sociale arrangementer ,00 beboerne + omkringboende ,00 Bakkegårdens Venner handicap bus ,00 beboerne på Bakkegården 0,00 Temadag - Sundhed, Kost Horne Gymnastikforening og 4.600,00 personer over 60 år fra Ældremotion Velvære i den 3.de alder Horne og omegn 4.600,00 Egeparkens Krocketforening redskabsskur, stævneafhol ,00 Byens borgere - pensionister 4.000,00 delse m.m. Rolfsted Idrætsforening Sundhed og velvære for ældre 5.000,00 over 60 årige ,00 Vester Hæsinge gymnastikredskaber 2.000,00 Ældre i V. Hæsinge 2.000,00 Pensionistklub Ældresagen Motion for ældre ,00 ældre ved Tingager ,00 Side 12

13 I alt bevilget , ,00 Frivillighusene - ekstra bevillinger: 0,00 Ans. modt. Fra: tilskud til: kr.: Målgruppe: Bevilling/Afslag Selvhjælp Midtfyn Kursus for projektleder og 7.500,00 De frivillige - ansatte 0,00 medarbejder. Håndtering af vanskelige personer. Havnestuen -Faaborg Julearrangement 6.000,00 socialt udsatte Friv. Centre i FMK Kurser i fundraising repræsentanter fra foreningerne I alt bevilget Rest - ubrugte midler efter den Ansøgt Bevilget I ALT Budgetrest ,50 Rest fra fordeling Fest og forsikring ,00 I alt Side 13

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap 25.6.2008 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015

Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015 Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler Sagsnr. 264769 Sundheds- og Omsorgsudvalget Lukket punkt Resume Der er indkommet 97 ansøgninger til frivilligmidler i efter 18 og 79 i Serviceloven. På baggrund af

Læs mere

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Referat møde d. 06.02.12 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Mødedato: 6. februar 2012. Tidspunkt: Mødenr.: 29 Kl. 18:00 21:00 incl. spisning. Sted: Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Deltagere: Ungdomsskolebestyrelsen,

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Oversigt over indstilling af tilskud 2015 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune

Oversigt over indstilling af tilskud 2015 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune 1. Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie Holm efholm@hotmail.com CVR: 27182259 1 2015-99 2 2015-92 3 2015-41 4 2015-39 6.600 6.600 Café Værestedet, KFUM's sociale arbejde, Skjern v. Lise Lotte

Læs mere

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere

Læs mere

Oversigt over bevilling af tilskud 2014 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune

Oversigt over bevilling af tilskud 2014 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune 1 2014-116 1. Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie Holm efholm@hotmail.com 27182259 2 2014-88 3 2014-96 4 2014-95 5 2013-44 Café Værestedet Skjern v.lise Lotte Fogde Lauridsen vaerestedet.skjern@kfumsoc.dk

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2 3. SSÆ - Godkendelse af Sundhedsaftale

Læs mere

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I

Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I 1 Forord I Haderslev Kommune er der gode muligheder for at opnå støtte til det frivillige arbejde. I denne folder kan I læse

Læs mere

18 ansøgning til hovedpuljen 2015

18 ansøgning til hovedpuljen 2015 1 of 34 18 ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

FrivilligCenter Lolland Året 2010

FrivilligCenter Lolland Året 2010 FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland Året 2010...Tid, Lyst og Overskud......Glæde......At være der... FrivilligCenter Lolland - Årsrapport 2010 Udgivet marts 2010 Søndre Boulevard 84 st., 4930

Læs mere

Kommunalbestyrelsesmedlemmer. December 2012. Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2011

Kommunalbestyrelsesmedlemmer. December 2012. Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2011 Ministeren, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2012-2448 Kommunalbestyrelsesmedlemmer December 2012 Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Seniorguide Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Indholdsfortegnelse Side 3 Velkommen til Seniorguiden 2013 Side 4 Side 5 Side 8 Side 14 Side 15 Side 17 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side

Læs mere

Fordeling af 18 midler Side 1 April 2014. bruges til følgende aktiviteter: midler marts 2014. Foredrag med oplæg og gruppearbejde mhp.

Fordeling af 18 midler Side 1 April 2014. bruges til følgende aktiviteter: midler marts 2014. Foredrag med oplæg og gruppearbejde mhp. Fordeling af 18 midler Side 1 April Side 1 af 11 marts ADHD foreningen i Næstved, Faxe og Stevns Danny Cook Ringstedvej 16A, 1. 4, dllholmvig@gmail.com 55739870 50889870 Børn, unge og voksne med angst

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4999 18, 2. tildelingsrunde 2014...2. 3. 13/25724 Brugertilfredshed på ældreområdet 2014...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4999 18, 2. tildelingsrunde 2014...2. 3. 13/25724 Brugertilfredshed på ældreområdet 2014... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 4. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4999 18, 2. tildelingsrunde 2014...2 3. 13/25724

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085 om frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085 Nr: 1 Sydfyns Frivilligcenter Kontakt mellem Mennesker 1a Sydfyns Frivilligcenter Kontakt mellem Mennesker 2 Vestfyns Ferieklub, Aarup 3 KLO

Læs mere

Omfanget af målgruppen.

Omfanget af målgruppen. Foreningens navn Beskrivelses af foreningens frivillige social arbejde Omfanget af målgruppen. Antal frivillige hjælpere Beslutning på Socialudvalgs mødet. 214 Aflastere i Demensramte Familier At hjælpe

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015 Månedens frivillig-portræt, Mie Jensen & Natalia Sick Conradsen Mie Jensen & Natalia Sick Conradsen fra 3.a. på Hasseris Gymnasium er blevet hædret som månedens

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere