Årsredegørelse 2013 Mælkebøttecentret. Børne- og ungehuset Mælkebøtten & Boenheden Ilasiaq

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsredegørelse 2013 Mælkebøttecentret. Børne- og ungehuset Mælkebøtten & Boenheden Ilasiaq"

Transkript

1 Årsredegørelse 2013 Mælkebøttecentret Børne- og ungehuset Mælkebøtten & Boenheden Ilasiaq

2 1 Indhold Indledning... 2 Bestyrelsen... 2 Ledelsen... 3 Mælkebøttecenterets administration... 3 Administrationen... 3 Personalet... 4 Personaleudvikling... 4 Personalepleje... 4 Projekter... 4 Hjemmesiden og facebook... 5 Mælkebøtte barn fra social udsat til mønsterbryder... 5 Kompetenceudvikling... 6 Netværksmøde og kompetenceudvikling med værestederne i Grønland... 6 Netværksmøde og kompetenceudvikling for krisecentre for voldsramte kvinder i Grønland... 7 Helårshus i Kapisillit... 8 Tilsyn... 8 Netværksmøder og vidensdeling... 8 Driftsaftale med Grønlands selvstyre Årets gang i Mælkebøtten Fødselsdag Julefest Døgnafdelingen Værkstederne Mælkebøttens musikværksted Børnefolkekøkken Børnemøder Besøgstal Årets gang i Bo-enheden Ilasiaq Ilasiaq 1års fødselsdag Anbragte børn Hverdagen i Ilasiaq Skuret Evaluering af Ilasiaq Hvor der er vilje er der vej Økonomi i Mælkebøttecentret Fremtiden Resumé Baggrunden for etablering af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq Formålet Værdier Mål og visioner Specifikke mål og visioner Grundbegreberne Organisatorisk struktur Om Mælkebøttens hus Om bo-enheden Ilasiaq... 27

3 2 Indledning Mælkebøttecenteret er en organisation i stadig udvikling. Udviklingen koordineres fra administrationen, og spænder vidt, lige fra nye bo-ender til kompetenceudvikling og forskning. Mælkebøtten er en veletableret institution, med gode traditioner i forhold til børnene som er tilknyttet huset, enten som brugere af værestedet, eller som beboer. Det betyder at de aktiviteter som er særligt populære går igen, eksempelvis juletræsfesten, Mælkebøttens fødselsdag og den slags, er beskrevet i tidligere årsberetninger, og derfor ikke får så meget spalteplads fremover. Ilasiaq er ikke længere i etableringsfasen, og er nu ved at opbygge sine egne traditioner i forhold til børnene, som bor her. Det er til hver en tid muligt at søge information på Mælkebøttecenterets hjemmeside eller ved at kontakte administrationen via mail / eller tlf / Bestyrelsen Mælkebøttecenterets bestyrelse har i 2013 afholdt 3 fysiske møder. Derudover har der, som altid, været kontinuerlig kontakt via mail, telefon og ved møder mellem bestyrelsesformanden og direktøren. Karl Fencker, der siden 2012 har repræsenteret Lions Club Nuuk, i Mælkebøttecenterets bestyrelse, har valgt at udtræde af bestyrelsen i begyndelsen af Vi siger stor tak til Karl Fencker for den engagerede indsats. Lions Club Nuuk har udpeget Lai Johnsen, der afløser Karl Fencker som repræsentant i bestyrelsen Som følge af kommunalvalget, er Poul Hansen blevet erstattet af Malene Lynge i Mælkebøttecenterets bestyrelse. Derved er kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq nu repræsenteret ved Malene Lynge. Ligeledes en stor tak til Poul Hansen, for hans indsats og engagement. Bestyrelsen består med udgangen af 2013 af Henrik Sørensen (formand) repræsentant fra Grønlands Arbejdsgiverforening, Lai Johnsen, repræsentant fra Lions Club i Nuuk, Preben Kold Larsen repræsentant fra Nuuk Rotary Klub, og Malene Lynge, tilforordnet fra Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq. Formand Henrik Sørensen Repræsentant for Grønlands Arbejdsgiverforening Lai Johnsen Repræsentant for Lions Club i Nuuk Preben Kold Larsen Repræsentant for Nuuk Rotary Klub Malene Lynge Kommuneqarfik Sermersooq

4 3 Ledelsen I Mælkebøttecentrets ledelse indgår Kirsten Ørgaard, direktør, Ingeborg Olsen souschef, Naja Sarkov Petersen daglig leder i Mælkebøtten og Nuka Fleischer, afd. leder i Ilasiaq. Ingeborg Olsen Souschef, adm. Kirsten Ørgaard Direktør, cand. psych. Naja Sarkov Petersen Leder i Mælkebøtten Dorthe Ludvigsen Stedfortræder Nuka Fleischer Leder i Ilasiaq Vakant pt. Stedfortræder Mælkebøttecenterets administration Årets gang i Mælkebøttecentrets administration 2013 har ligesom de forgangne år været et spændende og udfordrende år for Mælkebøttecentret. Der igangsattes relevante udviklingsprojekter med henblik på at forbedre vilkårene for de omsorgssvigtede børn og unge yderligere, enten direkte eller indirekte. Administrationen Personalet i administrationen er nu godt integreret i de nye kontorfaciliteter på Nuukkullak 35. Endvidere er det efterhånden almindeligt kendt i byen, at Mælkebøttecenterets administration findes her. Administrationen består af: Bo-enheden Ilasiaq Børne- & Ungehuset Mælkebøtten Administration Kirsten Ørgaard, Direktør, psykolog og leder for hele organisationen Ingeborg Olsen, Souschef Tina Dam Rasmussen, AC fuldmægtig Lone Knudsen, adm. Konsulent Anne Grødem, Projektmedarbejder

5 4 Psykolog stillingen er pt.ledig. Det forventes, at der inden for første kvartal 2014 bliver ansat en psykolog i administrationen. I administrationen indgår også en ekstern hyret bogholder, som kommer og bogfører en dag om ugen. Derudover der et veletableret samarbejde med Deloitte omkring revision af budget, balancer samt organisationens samlede regnskaber. Personalet Hen over året har både Mælkebøtten og Ilasiaq i perioder manglet personale, som vi har dækket via vikartimer. Det er naturligvis ikke optimalt, og der arbejdes kontinuerligt på ansættelse af dygtige medarbejdere, når der opstår behov. Der vil naturligvis altid være en vis udskiftning, idet nogle medarbejdere vælger at flytte, får barn eller vælger at videreuddanne sig. Endvidere har Mælkebøttecentret indstillet en af vores dygtige mandlige ufaglærte medarbejdere til at gennemføre den decentrale pædagoguddannelse, der foregår her i Nuuk, og vedkommende er blevet optaget. Det forventes at samtlige normerede stillinger besættes inden for første kvartal af Personaleudvikling I 2013 har hele personalet i Mælkebøttecenteret deltaget på kompetenceudviklingskurserne, som er beskrevet under afsnittet Projekter.Personalet på institutionerne har haft stor glæde af emnerne på kurset, i deres videre arbejde med børnene. Ledelsen deltog ligeledes i modul 3, der var målrettet ledere på socialområdet. Derudover har noget personale også deltaget i andre eksterne kurser og uddannelser. Personalepleje Hvert år arrangeres et par sociale begivenheder, som efterhånden er blevet en fast tradition i Mælkebøttecenteret. I februar afholdes en fastelavnsdag for personalet, hvor der bliver slået katten af tønden. Når den bedst udklædte er blevet kåret, afslutter vi dagen med at spise sammen. Julefrokost holdes også, traditionen tro, hvert år i december måned. Disse arrangementer er noget personalet altid ser frem til og forbereder sig til i god tid. Siden 2012 har personalet desuden haft mulighed for at tilmelde sig Nuuk Fitness hvor Mælkebøttecenteret betaler halvdelen af et halvårs kort til træning. Medarbejderne har udtrykt stor tilfredshed med denne ordning. Projekter I 2013 har Mælkebøttecenteret bl.a. faciliteret to større projekter på opfordring fra Departementet for Familie og Justitsvæsen v/ Grønlands Selvstyre, ud over organisationens egne projekter. Det har naturligvis krævet store ressourcer af medarbejderne i Mælkebøttecenteret, men det har også været et meget spændende arbejde, som vi glæder os over at være en del af. Projekterne beskrives i de følgende afsnit.

6 5 Hjemmesiden og facebook MBC s nye hjemmeside, der blev publiceret i 2012 har vist sig at være mere krævende end forventet hvorfor der nu er igangsat arbejde mhp. at gøre den mere brugervenlig for personalet i administrationen. Rent teknisk er systemet meget kompliceret, hvilket besværliggør arbejdet med at opdatere hjemmesiden betydeligt. Administrationen arbejder på at finde en løsning. Som noget nyt er MBC også kommet på facebook. Det er hensigten, at synliggøre Mælkebøttens arbejde via et forum, der når bredt ud både lokalt og internationalt. Mælkebøtte barn fra social udsat til mønsterbryder Arbejdet, som Mælkebøtten initierede i 2009 i samarbejde med seniorforsker Else Christensen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, om gennemførelsen af forskningsundersøgelsen Mælkebøttebarn fra social udsat til mønsterbryder. har nu afsluttet sin første fase. Dette blev markeret med udgivelsen af projektets første rapport, Børn i Mælkebøtten, der udkom i november Rapporten giver et billede af hvad det er for børn, der flytter ind i Mælkebøtten, og hvordan har børnene det, når de flytter ud igen. Ved at kombinere disse informationer, er det blevet muligt at vurdere Mælkebøttens arbejde. Undersøgelsen viser bl.a. at børnene får det bedre under opholdet i Mælkebøtten. Barnet er ofte under udredning i opholdet, og efterhånden som barnets behov defineres, bliver det lettere at målrette indsatserne for det enkelte barn. Undersøgelsen viser også, at børnene stadig har det svært 1 år efter at de er flyttet fra Mælkebøtten. Dette forhold bekræfter erkendelsen af, at børnene ofte har været udsat for massiv omsorgssvigt inden anbringelsen, hvilket har givet børnene dybe traumer, der fordrer bearbejdning flere år frem. Afslutningen af første fase blev desuden markeret ved, at SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Departementet for Familie og Justitsvæsen og Mælkebøttecentret afholdt en konference i Nuuk den november 2013 med overskriften Mere og bedre viden om udsatte børn og unge. Konferencen satte fokus på vidensdeling og vigtigheden af evaluering af arbejdet for udsatte børn. På konferencen deltog mere end 70 professionelle fra socialforvaltninger, sundhedsvæsenet, skolevæsenet, døgninstitutioner, forskningsinstitutioner, frivillige foreninger, fagforbund og NGO ere.

7 6 Der var på konferencen bred enighed om, at der skal sættes større fokus på evalueringer og dokumentation i forhold til hvilke indsatser, der virker for de børn, som mistrives, og at der skal ske øget koordination på tværs af faggrupper. Der blev udtrykt behov for, at der etableres netværksgrupper, og for, at vidensindsamling koordineres på tværs af fagområder, så viden kan samles og ses i en helhed. Der er således fortsat stort behov for et videnscenter på børne- og ungeområdet. Deltagerne på konferencen er fremkommet med anbefalinger til både Inatsisartut, Naalakkersuisut og kommunalbestyrelserne samt en henstilling til, at der bliver større sammenhæng mellem den viden, som fagfolk kan bidrage med, og de politiske strategier, der vedtages og gennemføres. Kompetenceudvikling Projektet kompetenceudvikling af fagfolk, der arbejder med socialt udsatte børn og unge, er delt op i 3 moduler. Projektet blev finansieret i 2012 af Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, Kommuneqarfik Sermersooq, Grønlandsbankens Erhvervsfond og Aalborg kommune. I 2013 blev projektet gennemført med undervisere fra Aalborg Kommune, der sikrede faglighed og ekspertise i undervisningen. Modul 1 var i maj/juni, Modul 2, i august samt Modul 3 i november måned. Alle modulerne blev afholdt 2 gange lige efter hinanden, med henblik på at sikre, at så mange som muligt kunne deltage, uden at tømme arbejdspladserne helt. Der har været omkring 150 deltagere ialt på modulerne. Formålet med projektet var, at skabe grundlag for kompetenceudvikling målrettet relevante behov på området. Projektet havde endvidere til hensigt, at styrke de faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der i hverdagen arbejder med socialt udsatte børn og unge samt deres familier. Intensionen var, at deltagerne videreudvikler deres faglighed og tilegner sig redskaber, der kan anvendes i det daglige arbejde med børn og unge, og derved medvirke til at videreudvikle en faglig effektivitet og integritet. Det er vigtigt at opbygge et fagligt netværk til erfaringsudveksling, faglig sparring, medarbejderudveksling og supervision. Formålet har også været, at tilbyde kompetenceudvikling inden for ledelsesområdet, hvor de ledere, der arbejder inden for det sociale område fik mulighed for ledertræning og ledelsesudvikling samt opbygning af netværk til andre ledere. Modul 1: omsorgssvigt, børn i misbrugsfamilier, magtanvendelse og konfliktshåndtering Modul 2: autisme, ADHD, Tourettes syndrom og OCD samt seksuelt misbrug af børn og unge Modul 3: ledelse og organisationsudvikling, evaluering og læring Netværksmøde og kompetenceudvikling med værestederne i Grønland Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling har ultimo 2012 udpeget Mælkebøttecenteret til at gennemføre en afdækning af værestederne i Grønland. Projektet finansieredes af Selvtyret. Det indebar endvidere tilrettelæggelsen af et 3-dages netværksmøde som blev gennemført fra marts Netværksmødet var opbygget

8 7 omkring relevant fagligt indhold, der kan bidrage til at styrke kvaliteten og fagligheden i værestedernes daglige funktioner og udfordringer. 20 væresteder fra hele Grønland deltog og det var første gang, at så mange væresteder er repræsenteret ved et netværksmøde. Formålet med undersøgelsen var, dels kortlægning af værestederne mhp. vidensindsamling omkring aktivitetstilbud, udfordringer og udviklingsmuligheder der er de enkelte steder. Det har endvidere været hensigten, at synliggøre den indsats, som værestederne varetager over for børn og unge. Undersøgelsen bidrager desuden til at skabe overblik over hensigtsmæssige indsatsområder, i forhold til at optimere tilbuddene og udnytte potentialet i praksis. Netværksmødet mundede ud i et idé-katalog udarbejdet af deltagerne, med anbefalinger til Selvstyret omkring indsatsområder og udviklingsmuligheder. Netværksmøde og kompetenceudvikling for krisecentre for voldsramte kvinder i Grønland Ud fra samme koncept har Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling ligeledes bedt Mælkebøttecenteret om at gennemføre en afdækning vedr. landets krisecentre, med dertilhørende netværksmøde og kompetenceudvikling. Netværksmødet blev gennemført fra maj 2013 i Nuuk. Også dette projekt er finansieret af Selvstyret. Det faglige indhold relaterer sig til krisecentrenes funktion i hverdagen, og de udfordringer der er forbundet hermed. Formålet var ligeledes vidensindsamling om krisecentrene i forhold til deres tilbud om hjælp til voldsramte kvinder og deres børn. Der blev sat fokus på hvilke udfordringer og udviklingsmuligheder der eksisterer, med henblik på faglige anbefalinger til indsatsområder og tiltag. Formålet var desuden, at tilbyde deltagerne kompetenceudvikling inden for områder, der vedrører arbejdet i krisecentrene og ikke mindst at få styrket netværket mellem de forskellige krisecentre i landet. Målgrupperne for netværksmødet var ledere, medarbejdere eller frivillige i krisecentrene. Følgende emner blev drøftet: hvordan kan vi ændre voldskulturen til menneskelig respekt og ligestilling voldens konsekvenser i familien og vold i familien set i børneperspektiv, i forhold til barnets rettigheder voldsproblematikken set fra politiet, og strategien fra Det grønlandske kriminalpræventive råd, der også har fokus på bekæmpelse af vold. Internationale erfaringer omkring arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn og erfaringer ved tværfaglige helhedsorienterede behandlingstilbud.

9 8 Mødet blev afsluttet med, at deltagerne fremkom med faglige anbefalinger til udvikling af krisecentrene i form af et idé katalog, der indeholder anbefalinger til Selvstyret omkring den videre udvikling af området. Helårshus i Kapisillit Etableringen af et helårshus i bygden Kapisillit, som Mælkebøttecenteret siden 2011 har arbejdet på at få finansieret, er nu igangsat. Byggeriet blev påbegyndt i sommeren 2013 og huset forventes klar til indvielse i juni/juli juni Fonden har støttet med 2.5 millioner kroner og ANT-Fonden med ,- kroner til etablering af et helårshus i bygden Kapisillit for socialt udsatte børn og unge. Huset skal anvendes til børn og unge mellem 3-17 år, der er anbragt i social udredning i Mælkebøtten eller anbragt i Bo-enheden Ilasiaq, og som har behov for et miljøskift. De kan i en periode bo i huset i Kapisillit og få indlært en struktureret hverdag i et overskueligt miljø. Derudover vil huset blive brugt som feriekoloni for børn fra de to institutioner. Huset er på 168 m2 og der vil være plads til 8 børn og 2 voksne.... Tilsyn Mælkebøttecenteret har i 2013 haft besøg af tilsynskonsulent Karen D. Jensen fra Departementet for Familie og Justitsvæsen. Det var et konstruktivt tilsynsbesøg, der resulterede i en positiv tilsynsrapport. Rapporten indeholder bl.a. et par anbefalinger, som Mælkebøttecenteret vil sørge for at efterkomme. Eksempelvis at der udarbejdes en overordnet fælles brandinstruks, der supplere de enkelte afdelingers brandinstrukser. Endvidere vil der blive udarbejdet en seksualitetspolitik, som forholder sig både til børnene og medarbejdere i Mælkebøttecenteret. Netværksmøder og vidensdeling Mælkebøttecenteret har kontakter til mange relevante samarbejdspartnere, og sætter pris på den støtte og opbakning der bliver vist Mælkebøttecenterets arbejde. Direktør Kirsten

10 9 Ørgaard har derfor i løbet af 2013 været til mange møder med sparringspartnere, fonde, og samarbejdspartnere, både i og uden for Grønland. Nedenfor præsenteres et uddrag. SFI Det er blevet til flere møder møder med Else Christensen, seniorforsker hos SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, om bl.a. udgivelsen af den første rapport i Mælkebøtteundersøgelsen Børn i Mælkebøtten, der udkom i maj 2013, og tilrettelæggelse af konferencen Ny og bedre viden om børn og unge. Aalborg Kommune Der har været afhold møde med Centret for Børn, Unge og Familier samt Center for Tværfaglig Forebyggelse i Aalborg Kommune vedrørende planlægning og opsamling i forhold til projekt kompetenceudvikling. Aalborg Kommune har for alle moduler stillet deres fagfolk til rådighed som undervisere. Desuden har Kirsten Ørgaard været på institutionsbesøg hos 3 af de undervisere, der i foråret gennemførte modul 1 i kompetenceudviklingsprojektet. Det var på Institutionen Vesterlund, Ungdomsinstitution i Nibe og Institutionen Bisgaard. Forstanderkonference Kirsten Ørgaad deltog i den årlige forstanderkonference arrangeret af Foreningen for døgninstitutioner i Grønland, Tulerarfik. I år foregik konferencen på Hildebrandt instituttet i Øster Løkke ved Lemvig. Der blev bl.a. drøftet emner som kompetenceudvikling, evalueringer, udfordringer i det nye magtanvendelsescirkulære og generelle informationer fra selvstyret. Desuden fik hver forstander mulighed for at præsentere deres institution og de udfordringer de møder i hverdagen efterfulgt af kollegiale drøftelser. Blue Water Fonden Kirsten Ørgaard har holdt møde med Gyritha og Kurt Skov (grundlæggerne af Blue Water Shipping) i Blue Water Shippings hovedsæde i Esbjerg. Årsagen til mødet var, at virksomheden har oprettet Blue Water Fonden, der ønsker at støtte et af Mælkebøttecentrets projekter. Kirsten Ørgaard holdt et lille oplæg om Mælkebøttecenteret, og der var en positiv dialog omkring vores initiativer. Blue Water Fonden har besluttet at donere kr ,- til Bo-enheden for teenagere. Soroptimisterne i Varde og Vejen I Varde deltog Kirsten Ørgaard i gå-hjem-møde for Soroptimisterne i Varde og Vejen, og holdt oplæg om Mælkebøttecenteret. Soroptimisterne har støtte os i flere år, og også denne gang kom der en donation fra Soroptimisterne i Varde på kr ,- og fra Vejen kr ,-, der begge er øremærket til børne folkekøkkenet. Red Barnet Danmark Der har været afholdt møde med generalsekretær Mimi Jakobsen med drøftelser om udviklingen inden for Mælkebøttecenteret. Bikubenfonden Direktør Søren Kaare Andersen og socialchef Sine Egede fra Bikubenfonden har været på

11 10 besøg i Nuuk og fik set både Mælkebøtten og Ilasiaq. Årsagen til besøget var, at de begge er nye på deres poster i Bikubenfonden, og brugte besøget til at få indtryk af forholdene i Grønland, og hvilke muligheder der er for fonden at støtte. Der har efterfølgende været afholdt møde med både Søren og Sine i København. Resultatet af mødet blev, at Bikubenfonden fortsat gerne vil have samarbejde med Mælkebøttecenteret om de kommende udviklingsprojekter. Frederiksberg og Mariendal Rotary klub Mælkebøttecenteret har tidligere fået en henvendelse fra Birte Jexen, præsident for ovennævnte Rotary klub, der har sat fokus på Grønland, og særligt Mælkebøtten med henblik på donationer, og klubben har valgt at støtte børne- folkekøkkenet. Kirsten Ørgaard deltog i møde med klubbens Grønlandsudvalg, og fortalte i den anledning mere generelt om Mælkebøttecentret og vores formål og udvikling. Foreløbigt har rotaryklubben indsamlet ,- til formålet. The XXXVII World Congress og The International association for suicide prevention i Oslo. Ledelsen i Mælkebøttecentret deltog i ovennævnte kongres d september. På vores institutioner især i Mælkebøtten - oplever vi i stigende grad børn, der enten har selvmordstanker, truer med selvmord eller forsøger at begå selvmord. Vi fik tilført ny viden på området, så vi bedre kan arbejde med problemstillingen og forebygge selvmord. Driftsaftale med Grønlands selvstyre Mælkebøttecenteret har fået en henvendelse fra Departementet for Familie og Justitsvæsen med henblik på indgåelse af driftsaftale. Processen er i gang, og udkast til driftsaftale har været til behandling i Mælkebøttecenterets administration, hvor aftalen er tilpasset Mælkebøttecenterets vedtægter og arbejdsgrundlag mv. og returneret til departementet. Administrationen afventer svar fra departementet så processen kan afsluttes. Driftsaftalen åbner bl.a. op for at Mælkebøttecenteret fremover kan åbne tilbuddet for børn og unge fra alle kommuner i Grønland.

12 11 Sommerferie i Danmark Anbragte børn i Ilasiaq og Mælkebøtten har igen i år fået stor glæde af et ferieophold i Danmark. Turen varede fra den 24. juni til den 8. juli og bød på mange uforglemmelige oplevelser. Det var en stor fornøjelse, at se børnenes begejstring ved at gense Danmark. De fleste børn havde året forinden allerede oplevet at have været ude af Grønland, så for nogle børn var der tale om et glædeligt gensyn, mens oplevelsen var helt ny for andre. Ud fra evalueringen og erfaringen fra forrige års tur, havde vi denne gang bestilt tre sommerhuse i Blåvand/Ho, hvor vi sammen med Mælkebøttens børn inddelte børnene i sommerhusene i aldersgrupper. Derved bliver det nemmere at imødekomme deres forskellige behov for struktur og regler. Ferien bød på mange spændende oplevelser for vores børn og unge vi var bl.a. i Lalandia Billund, Tivoli København, Blåvand Zoo, Djurs Sommerland og foruden ture rundt i land og by. Som udsat barn i Grønland er der langt mellem disse oplevelser, og for børnene har det derfor ikke kun været en sjælden mulighed for at komme væk, men et minde, der vil følge dem i mange år frem. Et minde om spændende aktiviteter, om nye indtryk, men også om et øget sammenhold imellem børn og de voksne. Turen har været et brud på en ofte problemfyldt hverdag for børnene, og en mulighed for at få den slags samvær og stimuli, deres familie ikke kan give dem. Som ønsket har turen givet børnene positive oplevelser, de altid vil huske.

13 12 Årets gang i Mælkebøtten 2013 har også for Mælkebøtten været et spændende år, med mange aktiviteter og gøremål målrettet børnene i døgnafdelingen og værestedet. Vi mærker at den lokale forankringen bliver mere og mere stabil. Fødselsdag Igen i år holdte Mælkebøtten kaffemik for hele byen, i forbindelse med vores 7 års fødselsdag den 29. marts og fødselsdagen blev, traditionen tro, fejret med lækre kager, kaffe, the og vand sponsoreret af erhvervslivet i Nuuk. Det mærkes tydeligt, at vi er ved at være kendt hos befolkningen i Nuuk, idet at der for hvert år der går, kommer flere og flere gæster til vores arrangementer. I år fik Mælkebøtten besøg af over 250 gæster, der strømmede gennem huset og hyggede sig. Julefest Den 17. december afholdt vi, traditionen tro, julefest for børnene. Både børn der benytter værestedet, og børnene der er anbragt i døgnafdelingen, deltog ved festligheden. Traditionen tro serveres der julemiddag, danses om juletræet og julemanden kigger forbi med gaver til alle børnene. Også i år blev arrangementet stort set sponsoreret af erhvervslivet i Nuuk og bidragydere fra Danmark. I år fik Mælkebøtten gaver fra Ønsketræet i Nuuk og ekstra donationer til julegaver til de anbragte børn og unge - og børnene fra både Mælkebøtten og Ilasiaq deltog i Nuuk Rotarys juletræsfest. Døgnafdelingen Mælkebøttens døgnafdeling ligger på 1. sal i huset, og her er der plads til 9 anbragte børn. Afdelingen er indrettet så hjemligt som muligt, og er den mere rolige del i huset. De børn, der bor i Mælkebøtten, er anbragt af velfærdsforvaltningen i Kommunerafik Sermersooq, og størsteparten som følge af omsorgssvigt i hjemmet. Vi har også børn, der anbringes akut som følge af husspektakler eller at forældrene er på druk, børn i aflastning fra plejefamilier, og børn hvis forældre er boligløse. Størsteparten af børnene anbringes med henblik på social og psykologisk udredning. Det vil sige, at vi samarbejder med barnets netværk, skole, fritidshjem, forældre og velfærdsforvaltning, om at finde den bedste helhedsløsning for barnets fremtid. Mælkebøtten og velfærdsforvaltningen i Kommunerafik Sermersooq har et

14 13 godt samarbejde, der bl.a. indebærer møde hver måned omkring social udredning, som indgår i de helhedsløsninger, der arbejdes på at etablere for det enkelte barn og dets familie. I 2013 har der været 34 forskellige børn anbragt i Mælkebøtten, dvs. at gengangere ikke er med i dette tal. I gennemsnit har der været anbragt 6,07 børn pr døgn gennem året, og den gennemsnitlige anbringelsestid for hvert enkelt barn har været på 72,84 dage, altså ca 2½ måned pr. barn. Det skal understreges, at der er stor forskel på anbringelsestiden i praksis, hvilket udspringer af Mælkebøttens tilbud; akutanbringelser er ofte kortvarige og trækker derfor gennemsnittet ned. Er barnet anbragt til social udredning, er anbringelsesperioden normalvis 3-6 måneder. Dog har vi i 2013 tre børn som har boet på Mælkebøtten omkring et år, på grund af mangel på relevante anbringelsesmuligheder andre steder, hvilket naturligvis også påvirker gennemsnittet. Nedenfor ses et overblik over anbringelser i Mælkebøtten gennem 2013: 3 børn fortsatte anbringelsen fra 2012, pga. mangel på alternativer 20 akutte anbringelser, hvoraf 5 overgik til anbringelse med henblik på social udredning. 1 barn på gennemrejse (2 gange) 5 børn i aflastning 5 børn til planlagt social udredning (i modsætning til akutanbringelserne) Vi oplever ofte, at børn som placeres hos Mælkebøtten mangler handleplaner fra sagsbehandleren. Mælkebøtten udarbejder interne redegørelser og handleplaner med henblik på at finde et egnede udviklingsmuligheder til det pågældende barn. I øvrigt har vi konstateret, at der har været perioder hvor Kommuneqarfik Sermersooq ikke har brugt alle pladserne, og for os at se friholdt to pladser til akutte anbringelser i forbindelse med lønudbetalinger. Værkstederne I Mælkebøttens stueetage ligger alle de kreative værksteder, hvor der dagligt deltager mange børn i de forskellige aktiviteter. Der udarbejdes en månedlig aktivitets-plan, som hænges op på alle skolerne. Det har bl.a. bevirket, at også mange ressourcestærke børn benytter sig af de forskellige aktiviteter som Mælkebøtten tilbyder. Mælkebøttens musikværksted Mælkebøtten åbnede i 2012 et musikværksted, der har åbent to gange om ugen. Der er tilknyttet en musiklærer, der underviser børnene i de

15 14 forskellige instrumenter. I 2013 er musikværkstedet veletableret, og flittigt brugt af værestedets brugere. Musikværkstedet kan være med til at stimulere børnenes musiske evner, og give dem en positiv oplevelse, samt bidrage til glæde og sjov i fællesskab med andre børn og voksne. Børnefolkekøkken Gennem tiden har vi erfaret, at en del børn sulter, da der af forskellige årsager ikke er mad nok i hjemmet. Vi er på baggrund af denne erfaring, i 2013 gået i gang med at få finansieret et børnefolkekøkken, som vi forventer at kunne tage i brug foråret Værestedsbørnene skal involveres bl.a. ved at være med til at bestemme menuen, ligesom de skal være med til at lave maden, når de spiser med. De børn der sulter, får derved en kilde til stabile og nærende måltider, hvilket kan give dem lidt ro og fjerne eventuel skam, som de kan føle ved at skulle bede om mad i andre kontekster. Børnemøder I 2013 har vi som altid holdt børnemøder, som vi kalder burger-fest, hotdog party og pizzaparty, for værestedsbørnene. Vi kalder vores møder for fest eller party, for ellers kommer børnene ikke. De forbinder møder med noget kedeligt. Vi har erfaret at børnemøderne har en gavnlig effekt, dels på formidling af forskellige emner, og dels på stemningen og sammenholdet blandt børnene. Der drøftes forskellige emner på møderne, eksempelvis reglerne i huset, at være en god kammerat og undgå mobning, hash- og tobaksrygnings skadelig virkning. Forebyggelse af kriminalitet, info om trafiksikkerhed og formidling af at politiet er vores venner og ikke vores fjender. Efter hvert møde serveres mad. Besøgstal De kreative værksteder er åbent alle dage - også i weekenderne og i højtiderne - fra kl Det er stadig meget svingende, hvor mange børn der benytter sig af tilbuddene i de kreative værksteder, og det afhænger bl.a. af hvad der ellers sker i byen. I 2012 er Mælkebøttens værested blevet besøgt af gennemsnitlig 14,02 børn pr. dag I 2013 har værestedet blevet besøgt af gennemsnitlig 13,28 Børn pr. dag. Nedgangen kan skyldes nye tilbud i byen, som de unge tiltrækkes af, eksempelvis Nuuk Centeret og en ny og moderne legeplads. Værestedet arbejder på at tilpasse aktiviteterne brugernes ønsker, så tilbuddet forbliver aktuelt for byen børn og unge. Vi har som nævnt åbnet musikværkstedet, som virker attraktivt på de unge, hvorimod interessen for vores tømreværksted har været dalende.

16 15 Årets gang i Bo-enheden Ilasiaq Ilasiaq er en underafdeling af Mælkebøttecenteret med en normering på 7 pladser til børn og unge i alderen mellem 3 og 17 år. Villum Fondens donation har sikret etableringen af institutionen og 50 % af driften de første to år. Desuden er der indgået samarbejdsaftale med Kommuneqarfik Sermersooq, omkring de børn og unge, der anbringes i Ilasiaq. Der er sket mange spændende tiltag, både for børn og voksne i årets løb. Nogle er forbundet med højtider, andre med projekter og aktiviteter til gavn for vores anbragte børn og unge. Der blev fyret raketter af nytårsaften med samtlige anbragte børn i Ilasiaq, hvor vi sagde farvel til Ilasiaqs etablerings år og sagde goddag til året, hvor vi med nye kræfter skal arbejde videre med konsolidering af Ilasiaq. Ilasiaq 1års fødselsdag. Den 28.februar fyldte Ilasiaq 1år. På grønlandsk manér, havde vi travlt med at forberede den store kaffemik med en masse kager og dejlig fiskesuppe til gæsterne. Vejret var dog ikke med os den dag. Der kom en snestorm på tværs, som det sker i Grønland Men, trods stormen kom vores nærmeste kollegaer, Mælkebøttens børn og personale, børnenes familie og tidligere anbragte i Ilasiaq og gjorde dagen rigtig hyggelig. Anbragte børn Året 2013 bød på mulighed for at arbejde intenst med de børn der er anbragt, idet at børnene nu har haft tid til at falde til ro og lære deres nye hjem at kende. Næste skridt er at give børnene en barndom så tæt på det normale som muligt. Derfor arbejder vi meget med relations- og tillidsopbygning. Vi har fundet vores rutiner og gensidige forventninger, hvilket også betyder, at vi bedre kan arbejde med de målsætninger, der er defineret for de enkelte børn. På hvert barn defineres der større og mindre mål. Et eksempel kan være, at et barn skal støttes og motiveres i at begynde at gå til fritidsaktiviteter i byen. Man kan mærke, at de er begyndt at føle sig trygge med personalet.

17 16 Vi har fået en dreng i Ilasiaq i slutningen af året, det har været nyt i huset, fordi der tilfældigvis kun har boet piger i Ilasiaq hidtil. De andre børn har været dygtige til at tage imod ham i huset, og i starten var de meget fascineret over, (endelig) at have en dreng i huset. Han faldt hurtig ind i de rammer vi har, da de minder meget om Mælkebøttens. Året 2013 har været lig med fremgang. De fleste børn har accepteret, at de er bosatte i Ilasiaq, og det har givet dem en vis ro. Det har selvfølgelig ikke været uden udfordringer. Der har været op og nedture, men idet at børnene og personalet føler sig trygge i Ilasiaq, har vi kunne klare udfordringerne sammen. Hverdagen i Ilasiaq Som vi alle ved og har erfaret, vil ingen børn foretrække at bo på en institution. Men, for nogle udsatte børn og unge, er det desværre ikke et spørgsmål om de vil eller ej. Beslutningen tages fra den sociale myndighed og omstændighederne gør, at børnene skal vokse op på en institution. Ilasiaq er derfor etableret efter erfaringer fra Mælkebøtten, og bygger på samme værdier og regler. Forskellen ligger i anbringelsens varighed. Mælkebøtten tilbyder social og psykologisk udredning, og lægger derfor op til, at børnene skal anbringes i et passende tilbud efter endt udredning. Ilasiaq tilbyder derfor ophold til børn og unge, der på grund af omstændighederne har brug for en lidt mere langsigtet løsning. Ilasiaq er et ganske almindelig familiehus, både udvendigt og indvendig, hvilket gør det svært at se, at det er en institution. Det er vores indtryk at børnene, der er visiteret fra Mælkebøtten til Ilasiaq, har glædet sig til at flytte til et mere familielignende hus, hvor børnene kan voksne op under trygge rammer med omsorgsskabende voksne. 5 af de 7 børn, der bor i Ilasiaq med udgangen af 2013 har boet i Mælkebøtten i en periode. Vi lægger vægt på at tale med børnene om deres situation, så de ved hvad der skal ske og føler sig trygge i overgangsfaserne. Inddragelsen af børnene sker naturligvis i tæt samarbejde med deres sagsbehandlere og så vidt muligt deres forældre. Når børn flytter til Ilasiaq, får børnene besked om flytningen, barnet får derved tid til at forberede sig mentalt på flytningen til sit nye hjem. Omsorgssvigtede børn, har det bedst med faste strukturer og forudsigelige rammer, hvorfor vi i Ilasiaq også har nogle faste gøremål hver dag. Vi arbejder ud fra hvert enkelt barns psykosociale tilstand, således vi arbejder ud fra barnets formåen. Dog arbejder vi på at gøre hverdagen for børnene så normal som muligt, forstået på den måde, at vi lærer børnene om almindelige hverdags fornøjelser og pligter. Ud fra barnets forudsætninger stiller vi krav til adfærd, ligesom børnene skal lære at tage hensyn og bidrage til fællesskabet. Det er vigtigt at børnene lærer sociale og faglige færdigheder for at sikre dem et værdigt liv på sigt.

18 17 Skuret Ilasiaq blev udvidet med et lille skur i efteråret under den store terrasse, der har afhjulpet den mangel på opbevaringsplads, som vi har været udfordret med. Skuret blev derfor hurtigt fyldt med julekasser, kufferter, kurebræt og en masse andre aktivitetsting. Evaluering af Ilasiaq Som tidligere nævnt, har Willum Fondens donation sikret Ilasiaqs etablering og noget af driften de første 2 år. Derved har Willum Fonden også finansieret evalueringen af Ilasiaq, som er gennemført af seniorforsker Else Christensen, SFI Det nationale forskningscenter for velfærd. Evalueringens formål er, at vurdere de rammer, Ilasiaq tilbyder. Evalueringen forholder sig således til institutionens fysiske rammer, personale samt aktiviteter for børnene. Endvidere er børnene inddraget i evalueringen, idet der bliver spurgt til deres trivsel og opfattelse af institution og personale. Evalueringen tager således udgangspunkt i institutionen som helhed og dennes virkning på det anbragte barn, idet konklusionerne ses i relation til de mål, der er for opholdet, samt i relation til succeskriterier i form af trivsel, indlæring og sociale relationer for det enkelte barn. Den 14.maj kom den længe ventede udgivelse af SFI s evaluering af Ilasiaq. Det blev fejret med kaffemik, hvor bl.a. Seniorforsker Else Christensen, som stod for evalueringen, deltog ligesom samarbejdspartnere, venner og familie var inviteret. Det var en dejlig dag. En del af konklusionen af evalueringen er, at omfanget af børnenes adfærdsproblemer bliver mindre, og det samme bliver til dels også problemer med hyperaktivitet, mens børnenes emotionelle udfordringer stadig eksisterer. Disse handler ofte om, at børnene lukker af for følelser, og flere er også meget styrende og kontrollerende sandsynligvis for at styre deres angst. En del af konklusionen er endvidere, at Ilasiaq fremstår som en velfungerende institution, hvor de børn, der blev interviewet gav udtryk for, at Ilasiaq er deres hjem, og tilmed et hjem de er stolte af at vise frem til deres kammerater.

19 18 Hvor der er vilje er der vej Arbejdet med omsorgssvigtede børn byder ofte på udfordringer i hverdagen. Børn der har oplevet traumer og svigt gang på gang gør, at relationsarbejdet med det enkelte barn, tager lang tid, og stiller store krav til personalets faglighed og engagement. Dog er det en kæmpe succes oplevelse, at se børnene adfærdsmæssige og emotionelle fremskridt. Et betydeligt fremskridt kan eksempelvis være en 7-årig, der bliver bedre til at sætte ord på sine følelser omkring sin egen situation som anbragt. Det er vigtigt, at børnene lærer at være børn igen, og give slip på de bekymringer, de har været nødt til at forholde sig til før de blev anbragt. Denne proces tager naturligvis tid. Selve huset har også givet nogle udfordringer. Sommeren bød på køb af huset. Mens købsaftalen var ved at være på plads, var huset udsat for en større vandskade på badeværelset, hvilket resulterede i, at noget af ydervæggene også blev vandskadet. Fagfolk blev tilkaldt og vurderede, at indvendige rør skal repareres og dette skal gøres ved at slå væggen ned. Omfanget af skaden greb således om sig, og har givet flere logistiske udfordringer internt i huset, da badeværelset ovenpå ikke kunne bruges af fare for at forværre skaden. Næste udfordring blev derfor, at 7 børn og personalet måtte klare sig med et badeværelse resten af året. Men, dette klaredes med et smil, for hvor der er vilje er der vej. Der er heldigvis tale om en midlertidig tilstand. Arbejdet med at udbedre skaden er under planlægning. Badeværelset bliver moderniseret i samme ombæring, således at det svarer til behovet på institutionen. Økonomi i Mælkebøttecentret Økonomien er stadig det sårbare punkt som kontinuerligt skal overvåges og stadig kan give anledning til bekymring. Vi er ikke som andre institutioner sikret en fast driftsbevilling fra det offentlige, og alle de penge, der driver Mælkebøttecenteret, er der forhandlet eller ansøgt om. Vi får ikke længere driftstilskud fra Grønlands Selvstyre. I forhold til Kommuneqarfik Sermersooq, er der indgået en samarbejdsaftale, der indeholder definition af ydelser, driftstilskud og døgntaksten der betales for de børn, der er anbragt i Mælkebøtten og Ilasiaq. Samarbejdsaftalen med Kommuneqarfik forventes at blive genforhandlet i Den eneste kendte årlige donation kommer fra Greenland Contractors, og de penge er øremærket til børnenes sommerferie i 2013 og Desuden har vi også i 2013 haft den glæde, at mange har doneret penge til Mælkebøtten, som vi ikke har ansøgt om penge som vi naturligvis ikke kan kalkulere med i budgetlægningen, da de er ukendte. Størsteparten af disse donationer er øremærkede til konkrete aktiviteter og indkøb. Vi skal ikke tjene på Mælkebøtten, men samtidig skal økonomien også hænge sammen, så der er økonomi til en stabil drift hele året. Vi oplever fortsat befolkningens opbakning i form af gaver, tøj, legetøj, bøger mv., der efter oprydning afleveres til genbrug i Mælkebøtten.

20 19 Inden for det første kvartal udarbejdes årsregnskab, der revideres af Deloitte. Regnskaberne har siden åbningen af Mælkebøtten kunnet ses på vores hjemmeside Fremtiden 2013 har budt på flere store projekter som kompetenceudvikling, undersøgelser af væresteder og krisecentre, samt initiering til en ny bo-enhed for teenagere. Vi ser også frem til at kunne tage Mælkebøttecenterets nye helårshus i Kapisillit i brug i sommeren Vægten i 2014 vil blive lagt på den fortsatte udvikling af Mælkebøttecenteret, samt etableringen af den nye bo-enhed for teenagere. Desuden tages der initiativ til at etablere endnu en bo-enhed, målrettet 0-3 årige børn. Desuden er vi klar til at medvirke i udvikling af sociale projekter i andre kommuner, såfremt der er behov for dette. Vi håber desuden at kunne fortsætte vores kompetenceudviklingskurser, der har været til både gavn og glæde for de mennesker, der arbejder med udsatte børn og unge. Vi siger hermed stor tak til alle, der har bidraget til Mælkebøttecentrets arbejde i 2013.

21 20 Resumé Baggrunden for etablering af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq Bestyrelsen for Grønlands Arbejdsgiverforening ønskede i efteråret 2002 at tage et socialt ansvar og medvirke i initiativer og projekter, der kan forbedre omsorgssvigtede børn og unges vilkår og forebygge yderligere omsorgssvigt. Som dokumentation for problemernes omfang, med henblik på fagligt at kunne tilrettelægge og udvikle indsatsområder, tog Grønlands Arbejdsgiverforening initiativ til at få gennemført undersøgelsen Børn og unge i politiets døgnrapporter hvem og hvorfor? Undersøgelsen viser, hvor mange børn og unge fra 0-17 år, der i 2002 og 2003 i Nuuk kommer i berøring med politiet enten som ofre, gerningsmænd, eller involveret i en episode. Der er i alt registreret 1075 forskellige børn i disse 2 år. 3,5 pct. af de registrerede børn og unge vurderes som groft omsorgssvigtede med en høj social og psykisk belastningsgrad. Mens 8 pct. af børnene udsættes for en mindre grad af omsorgssvigt. Denne gruppe børn er Mælkebøttens primære målgruppe. På baggrund af undersøgelsen, samt møder og temadage med fagfolk i Nuuk, blev ideen til et børnehus formet. Red Barnet, Nuuk Rotary Klub, Lions Club Nuuk og Grønlands Arbejdsgiverforening gik sammen om at skaffe kapital og driftsmidler til et børne- og unge hus i Nuuk. I marts 2006 blev Mælkebøtten en realitet. Formålet Børne- og ungehuset Mælkebøtten er en kombination af et kreativt aktivitetscenter (værkstederne) og et krisecenter for børn og unge, hvor i alt 9 børn kan bo efter aftale med velfærdsforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq. Bo-enheden Ilasiaq er en mini døgninstitution for socialt udsatte børn og unge, der har været igennem en social udredning i Mælkebøtten. En væsentlig del af formålet er, at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge for her igennem at forebygge yderligere omsorgssvigt.

22 21 Indsatsen skal bl.a. medvirke til at bryde den negative sociale og negative psykologiske arv. Nogle af de vigtigste helt konkrete formål er at: Skabe mønsterbrydere Forebygge selvmord Forebygge kriminalitet blandt unge Forebygge seksuelt misbrug Vi medvirker til at styrke børnene, så de bliver bedre til at klare deres hverdag og bryde de mønstre de lever i. Børnene ved, at de i Mælkebøtten og Ilasiaq, kan få opfyldt deres basale behov som mad, et varmt bad, vasket tøj og få noget af det tøj, som vi har i skabene, der er givet af borgere i Nuuk. Vi giver børnene redskaber i form af målrettede problemløsninger, så de lærer, at frustrationer og barrierer kan overvindes og problemer kan løses, så man ikke skal vælge den ultimative løsning som f. eks. selvmord, hvis der opstår vanskelige problemer i livet. Vi opmuntrer, roser og motiverer, så børnene selv oplever den sejr, det er, at løse et problem eller overvinde en forhindring det kan være at gennemføre et maratonløb for børn, at passe sin skole, at lave god mad, at rydde op på værelset, at lave sine lektier osv. I forhold til seksuelle overgreb er vi meget opmærksomme på, hvorledes vi som voksne kan beskytte barnet, og hvordan barnet kan beskytte sig selv. Det er os som voksne, der har ansvaret for at hjælpe barnet. Vi udspørger aldrig børn, men er opmærksomme på deres signaler. De børn, der betror sig til en medarbejder om seksuelle krænkelser, hjælper vi ved at få alarmeret de sociale myndigheder og ved, at barnet får lov til at fortælle om sine oplevelser og får vished for, at der er hjælp at hente.

23 22 Samtidig er vi bevidste om, at det at lære barnet at sætte grænser ikke er det samme som at give barnet ansvaret for egen sikkerhed for det vil altid være den voksnes ansvar at hindre seksuelle overgreb, det er aldrig børnenes ansvar. Værdier Nøgleordene i arbejdet i Mælkebøtten og Ilasiaq er dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning vi forsøger at lære børnene at bruge sproget frem for at slå. Eksempelvis er mobning forbudt, og der arbejdes meget med konfliktløsning blandt børnene - for i Mælkebøtten og Ilasiaq skal der være plads til alle. Her er voksne, der er til at stole på, voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt. Indholdet tager højde for de særlige behov (nærhed, omsorg, struktur, forudsigelighed, troværdighed, tillid, at kunne lytte), som omsorgssvigtede børn og unge har, men også ressourcestærke børn og unge kommer i Mælkebøtten. De ressourcestærke børn, der kommer i Mælkebøtten, er også en del af dette fællesskab hvor de ressourcestærke får en social indsigt om, at ikke alle børn har det godt, og samtidig forståelse for hensynet til de, der er svage, og at det nytter noget at være en god kammerat.

24 23 Mål og visioner De generelle mål og visioner: Indholdet i huset skal kontinuerligt være i udvikling, og tilpasses de behov der eksisterer. Generelt skal indsatsen medvirke til at bryde den negative sociale og den negative psykologiske arv Den hjemlige hygge i fredelige omgivelser, kombineres med kreativitet og spontanitet i et struktureret miljø. Det er børnenes sted, og børnene skal være i centrum Der skabes en familielignende bo-enhed, hvor der er omsorgsskabende voksne under ordnede, regulerede og lovlige rammer. Der er i boenheden faste retningslinier og rammer som sikrer, at der er plads og rummelighed til alle der bor der. Mælkebøtten og Ilasiaq er et alkohol- og røgfrit miljø Projektet skal kunne danne grundlag for en bæredygtig udviklingsmodel, der kan anvendes andre steder.

25 24 Specifikke mål og visioner - at skabe et indholdsrigt liv for børn og unge - at børnene tilbydes indlæring af redskaber til problemløsninger. - at der skabes rammer, hvor det er almindeligt, at stille krav og forventninger til hinanden. - at vise børn og unge, at der er konsekvenser ved at lave en aftale og bryde en aftale. - at børn og unge får en grundlæggende tillid til, at de kan stole på voksne. - at børn og unge oplever accept og anerkendelse og derved styrker selvværdet og selvtilliden. - at børn og unge gives mulighed for at påvirke deres egen hverdag, ved at give udtryk for egne behov og ønsker. - at forebygge at børnene bliver behandlingskrævende - at børnene forbliver i deres nærmiljø og undgå de mange skift i anbringelsessteder, som mange børn oplever i dag. Således at børnene kan have den kontakt med forældrene, der nu er mulig. Grundbegreberne Tryghed At give børn og unge kærlighed, tryghed, faste og forudsigelige rammer Fællesskab Børnene skal opleve, at de betyder noget for nogen og at de er nødvendige. Identitet Tillid At skabe åbenhed om og accept af, at børn og unge i perioder kan være udsat for livsvilkår, som er svære for dem at være i. At børn og unge får en grundlæggende tillid til, at de kan stole på voksne, og at de oplever at der er hjælp at hente. Anerkendelse At børn og unge gives mulighed for at påvirke deres egen hverdag, ved at give udtryk for egne behov og ønsker, samt at de oplever værdi i at være til og være sig selv. Ansvar At børnene lærer at tage ansvar, holde aftaler, være en man kan stole på og være en god kammerat.

26 25 Organisatorisk struktur Direktøren har ansvaret for den overordnede ledelse i både Mælkebøttecenteret, der ud over Mælkebøtten og Ilasiaq også består af adminstrationen. Der praktiseres udviklings- og strategisk ledelse, kombineret med situationsbestemt ledelse. Medarbejderne bliver inddraget i beslutningsprocesserne. Der tilbydes supervision efter behov. Desuden afholdes med jævne mellemrum faglige temadage for hele medarbejdergruppen over relevante faglige temaer relateret til arbejdet. Mælkebøttecenteret er en selvejende institution, og organisatorisk placeres bo-enhederne som en paraplyorganisation til Mælkebøttecenterets eksisterende struktur. Der er ansat afdelingsledere for Mælkebøtten og Ilasiaq, der har ansvar og kompetence til den daglige ledelse, og refererer til direktøren. Bestyrelse Direktør Adm. konsulent Psykolog Souschef Projektmedarbejder Mælkebøtten Ilasiaq Boenhed nr. 1 Boenhed nr. 2 Teenagere Boenhed nr årige

27 26 Mælkebøttecenterets ledergruppe, mødes en gang ugentligt. Desuden er det hensigten at der holdes personalemøder en gang ugentligt i hver boenhed og i Mælkebøtten og en gang i kvartalet er der et fælles personalemøde. Der er udarbejdet jobbeskrivelser for personalet, hvoraf det fremgår hvorledes arbejdet skal udføres og kompetence- og ansvarsfordelingen mellem ledelsen og medarbejderne. Mælkebøttecenteret er alkohol- og røgfrit område. Ligeledes er der udarbejdet en personalehåndbog der indeholder relevante oplysninger om bl.a. lovgivning, vejledning i magtanvendelse, arbejds- og funktionsgrundlag, pædagogisk arbejdsmetode, strukturen i institutionen, underretningspligt, husregler, jobbeskrivelser, kostpolitik, alkoholpolitik IT-politik og rygepolitik. Der er indgået overenskomst med PIP for pædagogisk uddannet personale. Alle der ansættes i Mælkebøtten eller i Ilasiaq skal aflevere en ren straffeattest og børneattest. Alle der ansættes i Mælkebøtten eller i Ilasiaq har enten en faglig baggrund og/eller erfaringer inden for arbejdet med børn og unge. Der er skabt et tværfagligt team, med en bred uddannelsesmæssig baggrund som folkeskolelærer, pædagoger, socialrådgivere, politibetjente, anstaltsbetjente socialassistenter og sundhedsassistenter. Direktøren er uddannet psykolog. Der er udviklet et godt samarbejde med velfærdsforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq, hvormed der er indgået en samarbejdsaftale om anbringelse af børn. Der holdes jævnligt møde med socialforvaltningens sagsbehandlere hvor indsatsen omkring de indskrevne børn drøftes, og der udarbejdes helhedsløsninger for at sikre børnenes tarv og livsvilkår. Om Mælkebøttens hus Huset er kendetegnet ved et aktivitetscenter, hvor der er plads til alle. I stueetagen indeholder huset en ungdomscafé, internetcafé, musikværksted og kreative værksteder, hvor der eksempelvis arbejdes med cykler eller træ, og der er tilbud om aktiviteter som

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2008

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2008 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2008 Mælkebøtten * Postboks 1335 * 3900 Nuuk * tlf +299 314114 * fax +299 314115 Børne-og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2008 Indholdsfortegnelse Generelt

Læs mere

Årsredegørelse 2010. Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten

Årsredegørelse 2010. Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten Årsredegørelse 2010 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Mælkebøtten * Postboks 1335 * 3900 Nuuk * tlf +299 314114 * fax +299 314115 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2010 Indholdsfortegnelse Bestyrelsen...3

Læs mere

Idé handling - realitet

Idé handling - realitet Mælkeb lkebøtten Et kreativt aktivitetscenter og krisecenter for børn b og unge i Nuuk Idé handling - realitet Kirsten Ørgaard Cand. psych. og forstander for MælkebM lkebøtten Baggrund Initiativtagere:

Læs mere

Årsredegørelse 2011 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq

Årsredegørelse 2011 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq Årsredegørelse 2011 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq Årsredegørelse 2011 Indholdsfortegnelse Bestyrelsen... 3 Omstrukturering. 3

Læs mere

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2007

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2007 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2007 Mælkebøtten * Postboks 1335 * 3900 Nuuk * tlf +299 314114 * fax +299 314115 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2007 Indholdsfortegnelse Generelt

Læs mere

Mælkebøttecentret. info og ydelseskatalog. Marts 2015. Mælkebøttecentret info og ydelseskatalog 1

Mælkebøttecentret. info og ydelseskatalog. Marts 2015. Mælkebøttecentret info og ydelseskatalog 1 Mælkebøttecentret info og ydelseskatalog Marts 2015 Mælkebøttecentret info og ydelseskatalog 1 INDHOLD ORGANISATORISK STRUKTUR.... 3 FORMÅL... 4 VÆRDIGRUNDLAG.... 4 HVERDAGENS PRAKSIS.... 5 MÆLKEBØTTEN..........................................6

Læs mere

Årsredegørelse MÆLKEBØTTECENTRET 2014

Årsredegørelse MÆLKEBØTTECENTRET 2014 Årsredegørelse MÆLKEBØTTECENTRET 2014 1 Kontaktinfo Mælkebøttecentret Nuukullak 35 +299 38 19 52 www.mb.gl info@mb.gl Direktør Kirsten Ørgaard, cand.psych. +299 38 19 53 oergaard@mb.gl Souschef Ingeborg

Læs mere

Årsredegørelse 2012 Mælkebøttecentret Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq

Årsredegørelse 2012 Mælkebøttecentret Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq Årsredegørelse 2012 Mælkebøttecentret Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq 0 Mælkebøttecentret Årsredegørelse 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsen...2 Mælkebøttens administration funktionsområder

Læs mere

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2009

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2009 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2009 Mælkebøtten * Postboks 1335 * 3900 Nuuk * tlf +299 314114 * fax +299 314115 Børne-og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2009 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

MÆLKEBØTTECENTRET HR-STRATEGI

MÆLKEBØTTECENTRET HR-STRATEGI 2 Indhold Mælkebøttecentret HR-strategi...3 Formål...3 Hvem er vi?...3 Organisation...4 Rekruttering...4 Medarbejdersamtale...5 Ansættelse...5 Kultur, værdier og arbejdsgrundlag...7 Økonomi...9 Afrunding...9

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

HAR MÆLKEBØTTENS INDSATS BETYDNING FOR UDSATTE BØRN I GRØNLAND?

HAR MÆLKEBØTTENS INDSATS BETYDNING FOR UDSATTE BØRN I GRØNLAND? HAR MÆLKEBØTTENS INDSATS BETYDNING FOR UDSATTE BØRN I GRØNLAND? NFBO, Stockholm, maj 2016 Else Christensen Tidligere seniorforsker ved SFI-Det nationale Forskningscenter for Velfærd, København MÆLKEBØTTECENTRET

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Forord af Inger Thormann

Forord af Inger Thormann Forord af Inger Thormann Omsorgssvigt har mange ansigter, og i denne bog får vi hele paletten. Ti børn, der nu er voksne, fortæller om deres liv. De ser tilbage på det, der var, hvor smerteligt det end

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Den sociale indsats er afgørende i det videre arbejde Den sociale indsats i Grønland bygger på 2 grundlæggende indsatser: En social indsats, der sikrer rimelige grundvilkår

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Dato 12-12-2012. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 11-12-2012. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 12-12-2012. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 11-12-2012. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser Journalnummer Dato 12-12-2012 Udarbejdet af Lane Lund Dato for Tilsynsbesøg

Læs mere

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato:

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 16.12.2013 Institutionens navn Dohns Minde Forvaltning Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Dato for tilsyn 24. oktober 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt [Det talte ord gælder] Der er stillet 2 spørgsmål til mig på baggrund af Godhavnsrapporten. Jeg besvarer spørgsmålene samlet.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Aflastningstilbuddet Fristedet er et akut- og specialaflastningstilbud for børn og unge i alderen 6 18 år,

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej Tilsynsrapport for "indtast institutionsnavn" Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Bliv frivillig mentor

Bliv frivillig mentor Bliv frivillig mentor Støttet af Me ntor wanted Social og Sundhed 1 Introdu At gøre en forskel i et ungt menneskes liv, vil også gøre en forskel i mit liv. Introduktionshilsen Introduktionshilsen Tak fordi

Læs mere

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser for børn og unge i alderen 6 til 18 år. Journalnummer

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Mønsterbryder: 16-årige Elliot er anbragt og får topkarakterer

Mønsterbryder: 16-årige Elliot er anbragt og får topkarakterer Mønsterbryder: 16-årige Elliot er anbragt og får topkarakterer Voksne møder generelt anbragte børn med lavere faglige forventninger end andre børn, påpeger forsker. Elliot Larsen (th) og leder af Børne-

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Broen Aalborg Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Velkommen til Broen Broen er et stærkt helhedstilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har fået en kaotisk start på livet,

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (170913 Ordinær møde) 13-09-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0: Forside

Læs mere

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik Februar 2014 Saaffiks Nyhedsbrev Billede: Samtalerum i Saaffik Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen Politiets arbejde i Saaffik Det fortsatte arbejde i 2014 Ilaqutariinnermut

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Det formaliserede tilsyn 2013 på Søgårdhus

Det formaliserede tilsyn 2013 på Søgårdhus Det formaliserede tilsyn 2013 på Søgårdhus Formålet med tilsynet er - at vurdere barnet/ den unges trivsel på anbringelsesstederne, og - at påse, at det enkelte anbringelsessteds pædagogiske målsætning

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud BEBOERHÅNDBOG for Stoa Botilbud KÆRE NYE ELLER KOMMENDE BEBOER Stoa Botilbud er et lille botilbud primært for unge voksne i alderen 18 til 40 år, som har brug for et sted at bo midlertidigt. Vi har plads

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Olsen Marts 2014 Status førtidspensionsreformen Marts

Læs mere

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet?

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet? Indholdsfortegnelse: 1. Vision. 2. Hvorfor have en ungdomspolitik? 3. Ungdomspolitikkens målgruppe. 4. Mål. 5. Hvordan føres de fire mål ud i livet? 5.1. Sådan får unge medbestemmelse i eksisterende institutioner

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18 Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Blomsterhaven Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18 Leder Jette Blixt Normerede pladser 0-3 år 28 Normerede pladser

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere