KVINFOs ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVINFOs ÅRSBERETNING 2009 3"

Transkript

1 K V

2 Indhold KVINFOs årsberetning... 1 Forord: Kvindenetværk & mentorordninger... 4 KVINFOs vision og mission... 5 Forskning, formidling og dokumentation... 6 Udvalgte aktiviteter... 7 Valgret: Jubilæumsskrift og konference... 7 Kommunalvalg Brugerinddragelse på Dansk Kvindebiografisk Leksikon online... 7 Pressedækning af KVINFOs aktiviteter... 7 Nye temaer på kvinfo.dk... 7 Ny forside og navigation på kvinfo.dk... 7 Den kvindelige forfatters skrive-værksted foredrag på biblioteket... 8 FORUM - kvalificeret lystlæsning... 8 Konferencen Kvinder i udsatte-systemet... 8 Minister- og politikerbesøg... 8 KVINFO med i Ledelseskanon... 8 Mellemøstafdelingens arrangementer... 9 Udvalgte internationale aktiviteter... 9 International konference om Mentoring & Networking... 9 Biblioteks- og dokumentationscenter for køn ved Sana a Universitet... 9 Ungdomskonference i Amman... 9 Gendered Governance international konference... 9 Dansk-arabisk workshop ved filmfestival i Damaskus... 9 Udvikling af et ligestillet samfund Ligestillingsafdelingen i Jordan Dansk-arabisk træningsworkshop for kvindekrisecentre Dansk-marokkansk samarbejde om lokalvalg Istanbul Plan of Action Familieretsprojekt afslutning af 1. fase Politiker eller Perle? Støt et godt budskab Kurser i mentornetværket Mentornetværkets Udenfor - Indenfor"... 12

3 Janus Integrator Rollemodelsprojektet Projekt Mentornetværk for mænd Kursus "Job Hunt" Tal og fakta Webstatistik Biblioteksstatistik Økonomi og organisation Styrket indsats for web og kommunikation KVINFOs bestyrelse Bevillinger i Samarbejdspartnere Personale Bibliotek Afdeling for køn og etnicitet (Mentornetværket) Afdeling for mellemøstaktiviteter Web og kommunikation Personale, økonomi og IT Tillidsposter KVINFOs ÅRSBERETNING

4 Forord: Kvindenetværk & mentorordninger Med KVINFOs prisvindende og internationalt anerkendte Mentornetværk er Danmark blevet foregangsland, når det handler om at skabe netværk og muligheder for flygtninge- og indvandrerkvinder. Årets absolutte højdepunkt var KVINFOs internationale konference d november, der stillede skarpt på den danske succes. Med konferencen fik vi styrket den internationale profil og samlet ny viden fra oplægsholdere fra hele verden. Siden 2003 har omkring 5000 kvinder deltaget i netværket, der er verdens største af sin art. Hver fjerde mentee får et arbejde efter et mentorforløb. Blandt talerne var eftertragtede navne som den internationalt anerkendte ekspert inden for mentoring, David Clutterbuck, den førende økonom inden for migration ved OECD, Thomas Liebig, samt den fremtrædende forsker ved ILO, Gloria Moreno Fontes. Konferencen tiltrak 250 deltagere, der arbejder med mentorprogrammer i teori eller praksis. Forberedelse og gennemførelse af konferencen blev støttet af og organiseret i samarbejdet med Oak Foundation, Det Kongelige Bibliotek, Københavns Kommune, de danske ambassader i Berlin, Madrid, Paris og London, Internationalt Pressecenter, International Press Initiativ, The British Council, Politikens Fond, Topdanmark Fonden og Integrationsministeriet. Elisabeth Møller Jensen Direktør KVINFOs ÅRSBERETNING

5 KVINFOs vision og mission Mission KVINFO er et videnscenter og et forskningsbibliotek for køn, ligestilling og etnicitet. KVINFOs opgave er at initiere og formidle forskning på et vidensbaseret grundlag og at bidrage til udviklingen af et ligestillet samfund. Det betyder at KVINFO formidler og stiller forskning og viden til rådighed for en bredt interesseret offentlighed. at KVINFO tager initiativ til og understøtter projekter, der har til formål at udvikle og facilitere ligestillingsprocesser og ligestillingsværktøjer både nationalt og internationalt. Vision KVINFO udvikler og konsoliderer sin position som en frontløberinstitution med unik viden om køn, ligestilling og etnicitet. KVINFO sætter fokus på ligestilling som et samfundsområde i forandring. KVINFOs ÅRSBERETNING

6 KVINFOs ÅRSBERETNING 2009 F o 6

7 Udvalgte aktiviteter Valgret: Jubilæumsskrift og konference KVINFOs markering af 100-års jubilæet for kvinders kommunale valgret med opbygning af et valgretssite og paradefestligheder d. 20. april 2008 blev i 2009 fulgt op med publicering af et jubilæumsskrift med videnskabelige artikler af danske politologer og historikere. Jubilæumsskriftet er gratis tilgængeligt på kvinfo.dk og blev lanceret d. 8. marts, hvor Elisabeth Møller Jensen præsenterede det ved Ligestillingsafdelingens konference på Nationalmuseet. Jubilæumsskriftet blev finansieret af Velfærdsministeriet og Københavns Kommune. I forbindelse med lancering af jubilæumsskriftet afholdt KVINFO desuden konferencen Kommunedemokrati og kvindemagt i 100 år" d. 9. marts på Det Kgl. Bibliotek med over 100 deltagere. Konferencen blev indledt med, at Hanne-Vibeke Holst interviewede Ritt Bjerregård om kvinder og magt. Derefter bidrog forskerne Karen Sjørup, Anna Wowk Westergaard og Jytte Larsen med tre faglige oplæg. Konferencen blev afsluttet med en reception på KVINFOs bibliotek. Kommunalvalg 2009 I 2009 havde KVINFO særligt fokus på kvinder i kommunalpolitik op til kommunalvalget i november. Valgretssitet blev løbende udbygget med fakta og artikler, og KVINFO var desuden medarrangør ved Mainstreamingsnetværkets symposium "Flere kvinder i kommunalpolitik" på Christiansborg d. 7. september. Programmet bestod af oplæg fra kommunalpolitiske forskere, kvindelige kommunalbestyrelsesmedlemmer og repræsentanter fra de politiske partier. Ca. 120 personer deltog i symposiet, der sluttede med en reception på KVINFOs bibliotek. Brugerinddragelse på Dansk Kvindebiografisk Leksikon online Primo maj 2009 blev en række nye funktionaliteter lanceret på Dansk Kvindebiografisk Leksikon online, hvor brugere, skribenter og KVINFOs egne medarbejdere nu kan tilføje kommentarer, billeder og links til de enkelte biografier. Samtidigt fik biografierne nyt, mere læsevenligt design, en integration med KVINFOs Ekspertdatabase blev implementeret, og KVINFOs bibliotek har påbegyndt en løbende berigelse af biografierne med dynamiske søgninger i bibliotek.dk. Der er hidtil tilføjet nyt materiale på ca. 120 af de i alt 1924 biografier. Ved lanceringen blev projektet omtalt i bl.a. Dagbladet Information, Politiken og Berlingske Tidende. Projektet er støttet af Kulturnet Danmark. Pressedækning af KVINFOs aktiviteter Ifølge Infomedia blev KVINFO omtalt i alt 365 gange i danske aviser i Særlig genklang vakte KVINFOs mentorkonference, aktiviteterne i forbindelse med Ledelseskanonen, EU- og kommunalvalget samt en anmeldelse af Lars von Triers film Antichrist. Mentorkonferencen og Mentornetværket er blevet omtalt i europæiske medier som El País, The Guardian og Berliner Zeitung. Paraplyorganisationen European Women's Lobby samt alle europæiske organisationer, som arbejder med integration og migration, dækkede konferencen ligesom det canadiske website Cities of Migration. KVINFOs Mellemøstafdelings aktiviteter er dækket bredt i Marokko, Jordan og andre mellemøstlige lande. Nye temaer på kvinfo.dk Med tilfælde om året er den fysiske vold mod kvinder steget. Undersøgelser viser, at den enkelte kvinde ofte står alene med problemet. I 2009 lavede KVINFO et tema om Vold mod kvinder, hvor brugere kan finde tal og fakta, eksperter og litteratur om emnet. I forbindelse med konferencen Mentoring & Networking publicerede kvinfo.dk i november et helt tema om Mentoring. Temaet indeholder en række nyproducerede artikler af mentornetværkets medarbejdere om faglige, sociale og etiske aspekter ved mentoring samt resultater fra netværkets arbejde og case stories. Ny forside og navigation på kvinfo.dk I september fik KVINFOs hjemmeside nyt udseende med redesign af forsiden såvel som topgrafikker på alle subsites. Det nye design omfatter bl.a.: en topmenu med ikoner og introtekster til subsites; en forside med øget fokus på KVINFOs ÅRSBERETNING

8 egne aktiviteter og ressourcer, fx temaer og bibliotekets service "Spørg Kvinfo". Den kvindelige forfatters skriveværksted foredrag på biblioteket I efteråret afholdt KVINFO i samarbejde med Folkeuniversitetet foredragsrækken Den kvindelige forfatters skriveværksted v. mag. art Lise Busk-Jensen. FORUM - kvalificeret lystlæsning I december lavede kommunikationsbureauet Kontrabande en læserundersøgelse af KVINFOs webmagasin FORUM. Den viser en generel høj tilfredshed på niveau med de mest vellidte fagmedier, hvor 79 % er helt eller overvejende tilfredse med webmagasinet. Samtidigt dokumenterede undersøgelsen, at forskningsformidling er særligt værdsat, men at den visuelle identitet og medieprofil bør skærpes. Artiklerne Thyra Frank - plejehjemsleder på trods, Brænd heksen! og Omskæring. Et lille snit eller mandens sidste tabu? er årets mest læste artikler. De skabte alle genklang i andre medier. Samtidigt blev Mænd er også til salg referenceramme for en artikelserie i Politiken, og Made in Denmark dannede skole for lignende artikler i bl.a. Information, Politiken og på videnskab.dk, hvor forskeren Lene Myong efterfølgende blev udpeget som kandidat til årets forsker for videnskab.dk. Herudover blev der refereret til 10 ligestillingsspørgsmål til EU-kandidaterne i forårets valgkamp op til EU-parlamentsvalget. Konference om udsatte kvinder KVINFO indledte i 2009 et nyt samarbejde med KABS Viden (Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere), der resulterede i afholdelse af konferencen Kvinder i udsatte-systemet d. 19. november på Nyborg Strand. Konferencen satte fokus på kvinders skæbne i en række sociale tilbud som alkohol- og stofmisbrugsbehandling, kvindekrisecentre, hjemløsetilbud samt kriminalforsorgen. På konferencen deltog ca. 150 personer, og den vil blive fulgt op af en ny konference i november Minister- og politikerbesøg Beskæftigelses- og ligestillingsminister Inger Støjberg deltog sammen med departementschef Bo Schmidt og afdelingschef Vibeke Abel i et besøg på KVINFO d. 19. august. Mødet handlede især om KVINFOs vækst de senere år samt perspektiver i mentornetværket. Medlemmer af folketingets kulturudvalg og politisk-økonomisk udvalg aflagde besøg på KVINFO d. 11. november, efterfulgt af Videnskabsudvalget, der besøgte institutionen dagen efter. Dagsordenen for besøgene var præsentation af institutionen, visioner for et fremtidigt KVINFO samt finansielle udfordringer. KVINFO med i Ledelseskanon KVINFO deltog som partner i Den danske ledelseskanon i samarbejde med Mandag Morgen, DJØF, Dansk Erhverv, Mercury Urval, Personalestyrelsen og Finansforbundet. Ideen var at sætte fokus på god ledelse. KVINFO bidrog med et tema om køn og ledelse på kvinfo.dk, et dobbeltopslag i Mandag Morgen samt et interview med Thyra Frank, én af de 12 udpegede personer/bedrifter i ledelseskanonen. Integration, mentoring og networking Forskerne Lotte Bloksgaard og Birthe Siim fra FREIA, Aalborg Universitet, udarbejdede en forskningsrapport om KVINFOs mentornetværk. På baggrund af fokusgruppeinterviews undersøgte de, hvordan mentoring virker, hvem det virker for, og hvad der særligt kendetegner KVINFOs model. Rapporten konkluderede, at mentornetværkets arbejde er en succes, og at det bl.a. skyldes, at man 'angriber' integration fra flere forskellige vinkler: Igennem mentorforholdet er det muligt at fokusere på individuelle barrierer for integration hos mentee ( ), sociokulturelle dimensioner (...), men også at give sparring i forhold til mere strukturelle barrierer (...)" (s. 29). KVINFOs ÅRSBERETNING

9 Mellemøstafdelingens arrangementer I Danmark har Afdelingen for Mellemøstaktiviteter stået for en række åbne møder for fagfolk og andre interesserede: Ligestilling og kvinders rettigheder i Mellemøsten og Nordafrika, et offentligt møde d. 5. oktober med oplæg fra en række førende kvindeaktivister fra Algeriet, Jordan, Syrien og Tunesien. Eftermiddagsmøde d. 1. oktober om arbejdet med krisecentre i Mellemøsten og Danmark, hvor danske og mellemøstlige fagfolk fortalte om deres erfaringer og forskningsresultater. Fyraftensmøde d. 18. februar med fokus på de marokkanske myndigheders arbejde med at mindske vold mod kvinder især gennem etableringen af særlige enheder for voldsramte kvinder ved familiedomstolene. Her var oplæg ved bl.a. Amina Oufrukhi fra det marokkanske Justitsministerium. Udvalgte internationale aktiviteter International konference om Mentoring & Networking KVINFO var i november 2009 vært for en stor international konference med titlen Mentoring & Networking - Women building trust and social capital in our cities på Det Kgl. Bibliotek. KVINFOs mentornetværk regnes nu som det største af sin art i verden og delte disse to dage ud af vores mange og succesfulde erfaringer med emnet. Dette med opbakning fra 23 internationale speakere og 250 deltagere fra 17 forskellige lande. Materiale fra konferencen findes på mnw.kvinfo.dk. Biblioteks- og dokumentationscenter for køn ved Sana a Universitet I december modtog KVINFO en bevilling på 2,7 mio. kr. under Det Arabiske Initiativ til et toårigt projekt i Yemen. KVINFO skal støtte opbygningen af et bibliotek og dokumentationscenter og træne det yemenitiske bibliotekspersonale. Who Makes the News kommer til Danmark med KVINFOs hjælp For første gang deltager Danmark i den globale analyse af ligestilling i nyhedsmedierne, Who Makes The News, som er verdens største og længst løbende undersøgelse af mænd og kvinders repræsentation i medierne. I samarbejde med firmaet Kontrabande har KVINFO opnået en dansk akkreditering til undersøgelsen med Dagspressens Fond, Dansk Journalistforbund, DR og Dansk Magisterforening som finansielle partnere. Kontrabande bearbejder de indkomne data, mens KVINFO står for træning og bidrager med viden og research i forbindelse med databearbejdelse og efterfølgende rapport. Lancering af den endelige rapport og undersøgelsens danske resultater foreligger i september Ungdomskonference i Amman I november arrangerede KVINFO sammen med DUF, MS og Sisterhood is Global en fire-dages ungdomskonference i Amman, hvor 70 unge fra Danmark og 8 arabiske lande mødtes for at sætte fokus på unges aktive deltagelse i samfundslivet. Formålet var bl.a. at skabe større opmærksomhed omkring de udfordringer, som unge møder qua deres køn. Gendered Governance international konference I september var KVINFO sammen med Kønsnet medarrangør af den internationale konference Gendered Governance, som satte fokus på kvinders politiske deltagelse, brugen af kvoter m.m. Den yemenitiske kvinderetsaktivist Amal Basha var blandt oplægsholderne. Dansk-arabisk workshop ved filmfestival i Damaskus Kvindelige kulturskribenter fra Jordan, Marokko, Syrien og Danmark mødtes i marts måned i forbindelse med filmfestivalen DOXBOX09 i Damaskus for sammen at producere den daglige festivalavis, Point of View, og samtidigt arbejde med køn i en workshop arrangeret af KVINFO og DOXBOX. KVINFOs ÅRSBERETNING

10 KVINFOs ÅRSBERETNING 2009 U d 10

11 Ligestillingsafdelingen i Jordan KVINFO og den danske Ligestillingsafdeling gennemførte i juni måned en træningsworkshop om gender mainstreaming for en række jordanske ligestillingsenheder. Den animerede introduktion til Ligestillingsafdelingens e-læringskursus i ligestillingsvurdering er endvidere blevet oversat og tilpasset til en jordansk kontekst. Dansk-arabisk træningsworkshop for kvindekrisecentre I september arrangerede KVINFO sammen med Dannerhuset en træningsworkshop for medarbejdere ved kvindekrisecentre. 12 deltagere fra 8 arabiske lande mødtes med danske fagfolk for at udveksle viden og erfaringer og for at modtage praktisk træning. Dansk-marokkansk samarbejde om lokalvalg Som en del af projektet Fremme af kvindelige beslutningstagere og ledere har KVINFO og Kvinderådet støttet en række marokkanske kvindeorganisationer i deres arbejde med at styrke de kvindelige kandidater op til lokalvalget i Marokko i juni Istanbul Plan of Action I oktober modtog KVINFO sammen med EMHRN en række repræsentanter fra fremtrædende kvinderettighedsorganisationer i Mellemøsten og Nordafrika. Delegationen mødtes med repræsentanter fra en række danske organisationer og deltog som oplægsholdere ved offentlige møder om kvinderettigheder og ligestilling i Euro-Middelhavsregionen. Familieretsprojekt 1. fase Med udgangen af 2009 afsluttede KVINFO 1. fase af det dansk-marokkanske projekt, som på forskellig vis har støttet op om implementeringen af den nye familielovgivning i Marokko. Projektet fortsætter i en 2. fase, hvor danske og marokkanske partnere arbejder videre med fokus på bl.a. mægling og bedre adgang til domstolene. Politiker eller Perle? I anledning af 100-året for kvinders kommunale valgret udviklede Mentornetværket i samarbejde med Københavns Kommune et særligt politisk mentorprogram, som blev søsat i marts. Her fik 15 etniske minoritetskvinder banet vejen for deres politiske deltagelse med kvindelige lokal- og folketingspolitikere som mentorer. Det mest synlige resultat blev, at 5 ud af de 15 mentees endte med at stille op til kommunalvalget i november, hvor 2 blev valgt ind og flere fik mod på en politisk karriere. Støt et godt budskab Med kampagnen Støt et godt budskab henvendte KVINFO sig til mandlige virksomhedsejere med flygtninge-/indvandrerbaggrund med det formål at indsamle penge til den international konference Mentoring & Networking. Kampagnen løb frem til d. 20. november 2009, og det indsamlede beløb blev knap kr. 41 mandlige virksomhedsejere støttede kampagnen. Kurser i mentornetværket KVINFOs mentornetværk har afsluttet et 2-årigt projektforløb, hvor formålet har været at udvikle og afholde kurser for mentorer og mentees. Fra 2008 og frem til udgangen af 2009 er der gennemført 10 fælles kurser for både mentorer og mentees og 38 kurser målrettet enten mentees eller mentorer. Tilsvarende er der skrevet en håndbog til mentees, der sammen med håndbogen for mentorer nu giver et komplet uddannelsesforløb. Deltagernes evaluering af kurserne viser en meget høj grad af tilfredshed med de forskellige kursustyper. Kurserne levede op til kursisternes forventninger, har inspireret og motiveret parterne til at fortsætte eller komme i gang med mentorarbejdet, og har for størstedelen af mentorernes vedkommende i høj grad klædt dem bedre på til mentorrollen. Bikubenfonden har finansieret projektet. KVINFOs ÅRSBERETNING

12 Mentornetværkets Udenfor - Indenfor" Projektet om sociale mentorskaber er særligt udviklet til kvinder, der er langt fra arbejdsmarkedet, og bygger bl.a. på et fokus på kvindernes livshistorier. Resultaterne er bl.a., at 11 kvinder er kommet i arbejde på ordinære vilkår; 11 har påbegyndt en uddannelse; 5 er kommet i arbejde eller i uddannelse på støttede vilkår. Desuden er bedre danskkundskaber, større netværk og udvikling af nye arbejdsmetoder for denne målgruppe væsentlige resultater. Erfaringer og idékatalog fra projektet kan nu downloades på Kvindemuseets hjemmeside. Janus Integrator I september 2009 valgte 22 ud af 37 kursister under et SOSU-kursus i Janus Integrators regi i København at tage imod et tilbud om at få tilknyttet en mentor fra KVINFOs mentornetværk. I disse mentorforløb har det bl.a. vist sig særligt berigende for mentees at sparre omkring SOSUfeltet, udveksle erfaringer og råd og få støtte til at gennemføre uddannelsen. Rollemodelsprojektet Projektet, der har eksisteret siden 2007 i afdelingen i Århus, blev afsluttet ved udgangen af I løbet af 2009 var rollemodellerne ude at holde oplæg mere end 30 forskellige steder. Derudover var der stor efterspørgsel på rollemodellernes udstillingssøjler, som således bl.a. har stået på Århus Rådhus, ISS, ARLA, Dansk Supermarkeds Kantine, Rehabiliteringscenter for flygtninge, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus. Projekt Mentornetværk for mænd Projektet blev gennemført i mentornetværkets Esbjerg-afdeling med det formål at bidrage til flygtninge- og indvandrermænds integration og deltagelse i det samfundsmæssige liv samt opbygge den enkeltes netværk gennem støtte fra en mandlig mentor. De fleste mentees var indvandrere/flygtninge med længerevarende uddannelse, og de fleste mentorer var etnisk danske erhvervsmænd. Resultaterne blev 32 matchede par (projektets mål var 30 par), 7 kom i beskæftigelse, 5 er begyndt på uddannelse/opkvalificerende kurser og tilbagemeldingerne fra mentees viser, at de har fået større netværk og kendskab til det danske samfund og arbejdsmarkedet. Projektet blev finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd. Kursus "Job Hunt" Et 7-ugers forløb for højtuddannede engelsktalende indvandrere og flygtninge blev gennemført i Esbjerg i februar-april 2009 i samarbejde med det Lokale Beskæftigelsesråd. Formålet med kurset, der foregik på engelsk, var at klæde arbejdsmarkedsparate indvandrere/ flygtninge på til at søge job i danske virksomheder og give dem en bedre forståelse af arbejdsmarkedsvilkår og -regler, både skrevne og uskrevne. Der var 20 deltagere på kurset. Blandt de emner, som blev taget op på kurset, var eksempelvis CV og ansøgninger, networking, arbejdspladskultur, fagforeninger og A-kasse, godkendelse af udenlandske uddannelser m.m. Alle deltagerne fik mulighed for at udarbejde personligt CV og ansøgning bl.a. ved hjælp af sparring med klassekammerater, vejledere fra jobcentret og underviserne. KVINFOs ÅRSBERETNING

13 KVINFOs ÅRSBERETNING 2009 T a 13

14 Webstatistik Besøgsrekorden for kvinfo.dk i 2009 var i forbindelse med 8. marts, hvor sitet havde unikke besøg d. 3. marts. Derudover havde kvinfo.dk mange besøgende i forbindelse med KVINFOs internationale konference Mentoring & Networking d november Mellem d. 16. og 27. november havde kvinfo.dk unikke besøgende. 2009* 2008** Besøg Unikke besøg Sidevisninger Antal modtagere KVINFO Nyt Antal modtagere FORUM nyhedsbrev *Google Analytics **Netminers Bemærk at tallene ikke kan sammenlignes, da der er brugt forskellige webanalyseværktøjer. Dansk Kvindebiografisk Leksikon og Ekspertdatabasen udgør ligesom tidligere år de mest brugte af KVINFOs tilbud på nettet næstefter kvinfo.dk s forside med nyheder. Ny blandt de mest populære ressourcer er derimod Kvindekilder om dansk kvinde- og ligestillingshistorie, der efter relancering med nyt design mv. i december 2008 har fået markant flere besøg i 2009 og dermed er at finde på årets Top 10. Den usynlige succes fra 2006 om kvinder med etnisk minoritetsbaggrund trækker fortsat mange besøg, som placerer subsitet på Top 5 for de mest besøgte sider i Biblioteksstatistik Udlån: Almindeligt udlån Fornyelser Interurbane lån Udenlandske lån 10 Udlån via kopi: Artikler 42 Artikler via interurbant lån 32 Udlån i alt: Besøgende: Biblioteksbrugere Arrangementer 687 Forespørgsler via tlf. og Telefoner Forespørgsler i alt: Bestillinger fra lånere + interurbane bestillinger Kopisider ekspederet ifbm. forespørgsler Ud over udlån og anden brugerbetjening dannede biblioteket ramme om en lang række arrangementer i årets løb, mange af dem meget velbesøgte. Biblioteket oplevede således i 2009 en fordobling af antallet af besøgende ved afholdte arrangementer. Der var i 2009 en stigning i det samlede fysiske udlån på knap 13 %. Samtidigt faldt antallet af ekspederede kopisider med ca. 33 %. For bibliotekets øvrige services er aktivitetsniveauet i 2009 stort set uændret i forhold til KVINFOs ÅRSBERETNING

15 Økonomi og organisation Styrket indsats for web og kommunikation Med virkning fra den 17. august 2009 har KVINFO oprettet en ny afdeling for Web og Kommunikation. Baggrunden er et ønske om at samle og forankre både drift og udvikling ét sted i organisationen. Web og Kommunikation går således på tværs af afdelingsstrukturen. Det er ikke mindst behovet for at dække de mange afledte initiativer i og omkring Mentornetværket og de mange aktiviteter og nye partnerskaber med afsæt i Mellemøst-projektet, der har skabt behov for en samlet indsats. KVINFOs bestyrelse KVINFOs øverste ledelse er bestyrelsen, der består af ni personer. Medlemmerne er udpeget af og repræsenterer følgende: En repræsentant for Statsbiblioteket En repræsentant for Det kongelige Bibliotek En repræsentant for Forskningsstyrelsen To repræsentanter for kvindeforskningsmiljøerne, udpeget af Rektorkollegiet En repræsentant for Ligestillingsministeriet En repræsentant for kvindeorganisationerne, udpeget af Kvinderådet En repræsentant for medarbejderne på KVINFO En repræsentant for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Bestyrelsen konstituerer sig med en forkvinde og en næstforkvinde på bestyrelsens første møde i ulige år. Medlemmerne vælges for fire år ad gangen og kan højst sidde i to perioder. For at sikre en kønsmæssigt afbalanceret sammensætning af bestyrelsen skal institutionerne ved valg indstille to kandidater, én af hvert køn. Forkvinden og direktøren beslutter, hvem der indtræder i bestyrelsen. I december 2009 bestod formandskabet af forkvinde Dorthe Olander Pedersen (Danmarks Medie- og Journalisthøjskole) og næstforkvinde Charlotte Kroløkke (Rektorkollegiet). Medlemmer var Bente Rosenbeck (Forskningsstyrelsen), Søren Feldbæk Winther (Ligestillingsministeriet), Steen Bille Larsen (Det Kongelige Bibliotek), Eva Fønss-Jørgensen (Statsbiblioteket), Nanna Højlund (Kvinderådet), Kenneth Reinicke (Rektorkollegiet) og Anita Frank Goth (KVINFOs personalerepræsentant). Bevillinger i 2009 Driftsbevilling fra Styrelsen for Bibliotek og Medier på kr. Tilskud fra Udenrigsministeriet på 15,7 mio. kr. til projektet Gender and Women's Rights - dialogue and cooperation Udenrigsministeriet på 9,6 mio. kr. til projektet Strengthening Women's Rights and the Access to Justice in the Moroccan Legal System Udenrigsministeriet på 5,8 mio. kr. til projektet Women's Political Participation in Jordan Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration på 4,9 mio. kr. til KVINFO s landsdækkende Mentornetværk Udenrigsministeriet på 3,07 mio. kr. til det 2-årige projekt Fremme af kvindelige beslutningstagere og ledere, Marokko, der afsluttes i 2010 Udenrigsministeriet på knap 1,3 mio. kr. til det 2-årige projekt Bibliotekssamarbejde, Danmark-Yemen, der blev bevilget i 2009 (samlet bevilling udgør 2,5 mio. kr.) Bikubenfonden på godt 1,2 mio. kr. til kursusvirksomhed for Mentornetværket Riksbankens Jubileumsfond på 1,1 mio. kr. til projektet Nordisk Kvindelitteratur på nettet A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinny Møllers Fond til almene Formaal på godt 1 mio. kr. OAK Foundation på kr. til konferencesite og tilskud til den internationale konference om Mentoring & Networking: Women building Trust & Social Capital in Our Cities. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration på kr. til projektet Brug for alle i Danmark (rollemodeller) KVINFOs ÅRSBERETNING

16 Arbejdsmarkedsstyrelsen på kr. til Mentornetværket til flygtninge- og indvandrerkvinder, der er langt fra arbejdsmarkedet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, By- og Bolig, på kr. til styrkelse af frivilligt arbejde i udsatte boligområder (Vollsmose) Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration på kr. til pilotprojekt til afdeling af mentornetværket i Tingbjerg Det Lokale Beskæftigelsesråd, Esbjerg, på kr. til projekt om mentoring for mænd Københavns Kommune på kr. til pilotprojekt til afdeling af mentornetværket i Tingbjerg Kulturnet Danmark på kr. til udvikling af Dansk Kvindebiografisk Leksikon online Københavns Kommune på kr. til jubilæumsskrift for kvinders kommunale valgret Velfærdsministeriet på kr. til jubilæumsskrift for kvinders kommunale valgret Varde Kommune på kr. til Mentornetværket i Varde Esbjerg Kommune på kr. til Mentornetværket i Esbjerg. Politikens Fond på kr. til annoncering af KVINFOs internationale konference Mentoring & Networking The British Council på kr. til omtale af KVINFOs internationale konference Mentoring & Networking Topdanmark Fonden på kr. til åbningen af KVINFOs internationale konference Mentoring & Networking International Press Initiative til omtale af KVINFOs internationale konference Mentoring & Networking Det kongelige Bibliotek for konferencelokaler til KVINFOs internationale konference Mentoring & Networking Københavns Kommune med lokaler til åbningen af KVINFOs internationale konference Mentoring & Networking KVINFOs ÅRSBERETNING

17 Samarbejdspartnere KVINFO har i 2009 haft følgende samarbejdspartnere i Danmark: Advodan Center for Kultur og Udvikling Center for Kønsforskning, KU Copenhagen Vest Dagspressens Fond Danmarks Biblioteksskole Danmarks Jurist og Økonomforbund, DJØF Danmarks Radio Dannerhuset Dansk Designskole Dansk Erhverv Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS Dansk Journalistforbund Dansk Magisterforening Dansk Ungdoms Fællesråd Det Internationale Presse Center Det Kongelige Bibliotek Det Lokale Beskæftigelsesråd, Esbjerg Det Nationale Voldsobservatorium Esbjerg Kommune Euromediterranean Human Rights Network Familiestyrelsen Finansforbundet Folkeuniversitetet Foreningen for kønsforskning i Danmark FREIA /SPIRIT, Aalborg Universitet Golden Days Infomedia International Press Initiative Janus Integrator Koordinationen for kønsforskning KABS - Glostrup Hospital Kvindemuseet Kontrabande Kvinderådet Københavns Byret Københavns Kommune Københavns Retshjælp Kønsnet Landsorganisationen af Kvinde Krisecentre Ligestillingsafdelingen LO Mainstreamingsnetværket Mandag Morgen MENA Netværket Mercuri Urval Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration MS Action Aid Novo Nordisk Novum Områdesekretariatet, Åben By, Tingbjerg- Utterslevhuse Personalestyrelsen Roskilde Universitets Center Sekretariatet for genusforskning Selskab for ligestilling Statsforvaltningen Hovedstaden Styrelsen for Bibliotek og Medier Syddansk Universitet The British Council Udenrigsministeriet Varde Kommune Vollsmose Bibliotek Vollsmosesekretariatet World Outgames 2009 KVINFO har i 2009 haft følgende hovedsamarbejdspartnere uden for Danmark: Advisory Committee on Equal Opportunities for Women, EU AMDH, Association Marocaine des Droits Humains (Marokko) ANARUZ (Marokko) Association Démocratique des Femmes du Maroc (Marokko) Association des Femmes Chefs d'entreprises du Maroc (Marokko) Association Ennakhil des Femmes et Enfants (Marokko) Association Marocaine des Droits de l'homme (Marokko) ATHENA, Advanced Thematic Network in Activities in Women s Studies in Europe CDG, Caisse de Depot et de Gestion (Marokko) CRTDA, Collective for Research and Training on Development-Action (Libanon) KVINFOs ÅRSBERETNING

18 De danske ambassader i Amman, Beirut, Berlin, Cairo, Damaskus, London, Madrid, Paris og Rabat Det danske tekniske kontor i Sana a (Yemen) Det Danske Institut i Damaskus (Syrien) Dansk-Egyptisk Dialog Institut (Egypten) European Women s Lobby Femmes Artisanes (Marokko) Gender and Development Research and Studies Centre (Yemen) Genussekretariatet (Sverige) Göteborg Universitet (Sverige) Institut Supérieur de la Magistrature (Marokko) Jordanian National Commission for Women (Jordan) Jordanian Women s Union (Jordan) IWSAW, Lebanese American University (Libanon) KAFA (Libanon) Kilden (Norge) Kvinnohistoriska Samlingarna (Sverige) Ligue Démocratique des Droits des Femmes (Marokko) Ministère du la Justice (Marokko) Ministry of Planning (Jordan) Ministry of Labour (Jordan) New Women Foundation (Egypten) Nordisk Institutt for Kunnskap om Kjønn (NIKK) Nuqul (Jordan) Planet Finance Maroc (Marokko) Riksbankens Jubileumsfond (Sverige) The Queen Zein al Sharaf Institute for Development / ZENID (Jordan) Union Action Féminine (Marokko) Women and Memory Forum (Egypten) Women Information Network Europe, WINE KVINFOs ÅRSBERETNING

19 Personale 2009 Direktør Elisabeth Møller Jensen Bibliotek Jytte Nielsen Biblioteksleder Anette Dina Sørensen Projektleder og redaktør, Nordisk kvindelitteratur på nettet Eva Bankov Kontorassistent Jytte Larsen Forskningsbibliotekar Lene Myong Petersen Forskningsbibliotekar Line Holst Schelde Forskningsbibliotekar og redaktør, Ekspertdatabasen Marie Munk Reimert Studentermedhjælp Peter Koch Bibliotekar Rebekka Mahler Forskningsbibliotekar Siri Falkenstrøm Bibliotekar Vibeke Rafn Dahm Bibliotekar Afdeling for køn og etnicitet (Mentornetværket) Helene Bach Afdelingsleder (barselsorlov fra nov. 2009) Margit Vildlyng Konst. leder (fra nov. 2009) Beatriz Hernandez de Fuhr Akademisk medarbejder Elisabeth Andersen Specialkonsulent Gitte Rasmussen Akademisk medarbejder, Tingbjerg Güzel Turan Akademisk medarbejder Ilvana Karaga Netværkskoordinator, Esbjerg Jamal El-Obari Netværkskoordinator, Odense Kristina Weibel Akademisk medarbejder Kristine Skytte Glue Netværksmedarbejder, Odense Lisa Sig Olesen Netværksmedarbejder, Odense Mahmoud Youssef Issa Teamleder, Tingbjerg Maruska Mosegaard Akademisk medarbejder Memet Ahmad Studentermedhjælp, Esbjerg Merete Arnoldi Akademisk medarbejder Mette Østerberg Teamleder, Odense Mia Rosenørn Akademisk medarbejder Natalia Pischur Kjær Akademisk medarbejder Sarah Hansen Studentermedhjælp KVINFOs ÅRSBERETNING

20 Tatiana Rusuberg Teamleder, Esbjerg Terese Askham-Christensen Praktikant, Odense Afdeling for mellemøstaktiviteter Anne Margrethe Rasmussen Afdelingsleder Anna-Maria Mosekilde Projektleder, Familieretsprojektet i Marokko og projektkoordinator, KVINFOs regionale program Anne Nybo Projektkoordinator, KVINFOs åbne pulje Cecilie Poulsen-Hansen Mehyar Projektleder, KVINFOs bilaterale projekter i Jordan Hicham Bargui Projektassistent, KVINFOs kontor i Rabat Houda Zekri Projektleder, Kvindeligt lederskab-projektet og Familieretsprojektet, Marokko (kontor i Rabat) Iman Hassani Studentermedhjælp Katarina Blomqvist Projektleder, KVINFOs bilaterale projekt i Yemen og projektkoordinator, Who Is She databasen samt KVINFOs regionale program Lene Ingvartsen Projektleder, Kvindeligt lederskab-projektet, Marokko Rola El-Dirawi Studentermedhjælp Sana Jelassi Projektleder, Kvindeligt lederskab-projektet og Familieretsprojektet, Marokko (til januar 2009) Web og kommunikation Louise Sofie Kehler Afdelingsleder Anita Frank Goth Redaktør, Webmagasinet Forum for køn og kultur samt kvinfo.dk Christa Leve Poulsen Journalistisk medarbejder Julie Breinegaard Webkoordinator Lars S. Christensen Studentermedhjælp Marianne Kirk Redaktør Nidal Abu Arif Webredaktør, WoMen Dialogue Personale, økonomi og IT Margit Vildlyng Sekretariatsleder Personale/HR, økonomi, herunder bygningsdrift, arbejdsmiljø, sikkerhedsleder Daliana Duran Praktikant Henriette Andersen Receptionist og indkøb Ina Hartmann Løn, regnskab og bogholderi, bygningsdrift, personale, sikkerhedsrepræsentant Lene Ingvartsen Personale/HR, regnskab, økonomi og administration samt afdelingen for Mellemøstaktiviteter Michael Bryder IT-koordinator, herunder it-sikkerhed, telefoni KVINFOs ÅRSBERETNING

21 Tillidsposter Katarina Blomqvist Repræsenterede KVINFO i WINE, Women Information Network Europe Medlem af ATHENA, Advanced Thematic Network in Activities in Women s Studies in Europe KVINFOs repræsentant i Kønsnetværket Anita Frank Goth Repræsenterede KVINFO i Foreningen for kønsforsknings bestyrelse Medlem af Advisory Committee on Equal Opportunities for Women Personalerepræsentant i KVINFOs bestyrelse Rebekka Mahler Repræsenterede KVINFO i Det uformelle trafficking-netværk Elisabeth Møller Jensen Deltager i Aftagerpanelet for Det Humanistiske Fakultet Medlem af censorkorpset for litteraturhistorie og litteraturvidenskab Medlem af censorkorpset for dansk på universiteterne Medlem af censorkorpset for kvinde- og kønsstudier Medlem i bestyrelsen for World Outgames 2009 Medlem af styregruppen og forretningsudvalget for Golden Days Medlem af Programrådet for Folkeuniversitetet KVINFOs repræsentant i baggrundsgruppen for Koordinationen for kønsforskning Jytte Nielsen Medlem af Mainstreamingsnetværket af 2005 Anne Margrethe Rasmussen Medlem af styregruppen for MENA netværket KVINFOs ÅRSBERETNING

Jobprofil. Rekruttering af direktør til KVINFO. Tina Overgaard & Ri Kofod København, den 12. november 2013

Jobprofil. Rekruttering af direktør til KVINFO. Tina Overgaard & Ri Kofod København, den 12. november 2013 Tina Overgaard & Ri Kofod København, den 12. november 2013 Jobprofil Rekruttering af direktør til KVINFO Genitor ApS Langebrogade 5, 1411 DK-København K 1. Indledning KVINFOs bestyrelse har bedt Genitor

Læs mere

KVINFOs årsberetning 2008-2009 KVINFO?

KVINFOs årsberetning 2008-2009 KVINFO? KVINFOs årsberetning 2008-2009 KVINFO? FORORD KVINFOs ÅRSBERETNING 2008-2009 KØN INFORMATION KULTUR LIGESTILLING FORSKNING ETNICITET Der findes ingen ligestillingsproblemer i Danmark..øh!? Engang imellem

Læs mere

KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning

KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning Årsberetning 2007 Collage af Jette Lykke: Piger med heftig udlængsel, balkjole og italienske småkager. KVINFO Christians Brygge 3 DK-1219 København

Læs mere

Everyone Needs a Mentor

Everyone Needs a Mentor Invitation Everyone Needs a Mentor En konference om mentorskabets muligheder set i forhold til køn, kultur og karriere Hovedtaler Professor David Clutterbuck (UK) - en af Europas mest fremtrædende og innovative

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

KVINFOs mentornetværk. Kom indenfor

KVINFOs mentornetværk. Kom indenfor KVINFOs mentornetværk Kom indenfor Hvorfor blive mentor? Da jeg startede eget firma, måtte jeg selv sande, at netværk er alfa og omega for at klare sig i Danmark. Alle mine opgaver er hidtil opstået ud

Læs mere

KVINFO. Videnscenter og forskningsbibliotek for køn, ligestilling og etnicitet. Årsrapport 2010. CVR-nr. 12 91 92 47

KVINFO. Videnscenter og forskningsbibliotek for køn, ligestilling og etnicitet. Årsrapport 2010. CVR-nr. 12 91 92 47 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk KVINFO Videnscenter og forskningsbibliotek

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Udstillingen Syv, foto: Tina Enghoff. Årsberetning 2010 KVINFO. KVINFO Årsberetning 2010 1

Udstillingen Syv, foto: Tina Enghoff. Årsberetning 2010 KVINFO. KVINFO Årsberetning 2010 1 Udstillingen Syv, foto: Tina Enghoff Årsberetning 2010 KVINFO KVINFO Årsberetning 2010 1 Indholdsfortegnelse Forord s. 3 Værdier, mission og vision s. 4 Formidling, dokumentation og forskning s. 5 Udvikling

Læs mere

Årsberetning 2010 KVINFO

Årsberetning 2010 KVINFO Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del Bilag 10 Offentligt Udstillingen Syv, foto: Tina Enghoff Årsberetning 2010 KVINFO KVINFO Årsberetning 2010 1 Indholdsfortegnelse Forord s. 3 Værdier, mission

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd

INDSTILLING Til Århus Byråd ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den via Magistraten Tlf. nr.:8940 3110 Jour. nr.: Ref.: amfr Indstilling om bevilling af midler til Mentornetværk ved Kvindemuseet 1.

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

vold og overgreb i flygtningefamilier KØBENHAVN, 16. JANUAR 2018

vold og overgreb i flygtningefamilier KØBENHAVN, 16. JANUAR 2018 vold og overgreb i flygtningefamilier KØBENHAVN, 16. JANUAR 2018 WWW.INTEGRATIONSNET.DK VOLD OG OVERGREB I FLYGTNINGEFAMILIER Er det udtryk for traumer, kulturelt betinget adfærd eller..? Interviews blandt

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Projekt ASFALT: Aktiviteter og gadeidræt der fremmer Sundhed, Fysisk Aktivitet, Livskvalitet og Trivsel

Projekt ASFALT: Aktiviteter og gadeidræt der fremmer Sundhed, Fysisk Aktivitet, Livskvalitet og Trivsel Projekt ASFALT: Aktiviteter og gadeidræt der fremmer Sundhed, Fysisk Aktivitet, Livskvalitet og Trivsel Agenda ASFALT et forsknings- og interventionsprojekt GAME gadeidræt for børn og unge - Frivillighed

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning

KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning Årsberetning 2006 Foto: Tine Harden, Den usynlige succes KVINFO Christians Brygge 3 DK-1219 København K Side 2 Tak KVINFO vil gerne have lov til

Læs mere

Vi bygger bro Kvinfo NYT

Vi bygger bro Kvinfo NYT Vi bygger bro Kvinfo NYT http://forside.kvinfo.dk/om_kvinfo/aarsberetning/2011/vi_bygger_bro Side 1 af 3 IN ENGLISH PRESSE KONTAKT OM KVINFO Vi bygger bro Samarbejde er et centralt omdrejningspunkt for

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem KVINFO, BiblioteksCenter for Integration og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem KVINFO, BiblioteksCenter for Integration og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem KVINFO, BiblioteksCenter for Integration og Styrelsen for Bibliotek og Medier Denne samarbejdsaftale mellem KVINFO, BiblioteksCenter for Integration (SBCI) og Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 MENA Netværkets Årsmøde 2012 var en kombinationsdag, der inkluderede: 1. Et overordnet fagligt tema 2. Præsentation af MENA netværkets nye ressourcedatabase 3.

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Verdens kvinder i Danmark

Verdens kvinder i Danmark Verdens kvinder i Danmark Hvem er vi? Vi er en forening, som består af kvinder fra Kazakhstan, Rusland, Ukraine, Aserbajdsjan, Usbekistan, Hviderusland, Kaukasus, Cuba, USA, Brasilien, Salvador, Bosnien.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

NYHEDSBREV. sige velkommen til:

NYHEDSBREV. sige velkommen til: FORÅR FOR BYDELSMØDRENE Solens varme nydes i Bydelsmødrenes Landssekretariat i København. Foran vinduet blomstrer et japansk kirsebærtræ. Når vinden tager i grenene, flyver små, hvide blade dansende rundt

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 14. september 2017, kl , KU, lokale

Referat til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 14. september 2017, kl , KU, lokale Referat til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 14. september 2017, kl. 17-19, KU, lokale 16.1.62 Til stede: Alberte Alsø Kokkedal, Emma Steffensen Bach, Anna Sofie Bach, Pelle Korsbæk Sørensen,

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

100-året for kvinders valgret til kommunerne. et inspirationskatalog. Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale

100-året for kvinders valgret til kommunerne. et inspirationskatalog. Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale 100-året for kvinders valgret til kommunerne et inspirationskatalog Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale Valg, hvor kvinder fik valgret til kommunerne Forord: Den 20. april 2008 er det

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Resumé. Resultater 1. halvår 2007:

Resumé. Resultater 1. halvår 2007: Det hjælper at man selv stoler på, at man godt kan. Før var jeg lidt forvirret og jeg troede at alting var svært og spurgte hele tiden. Men nu er det anderledes hvis du tror det herinde [peger mod sit

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.13

Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Torsdag den 29 marts 2012 kl. 15.00-18.00 med efterfølgende spisning. Mærsk Mc- Kinney Møller videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø Deltagere Harald E Mikkelsen, Brian

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR 2010 - Målet med Væksthus for Ledelse er at udvikle, opsamle og dele ny viden, der kan omsættes i bedre ledelse, og sætte god ledelse på dagsordenen i kommuner og

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet 2009. MAXIMER Dit Potentiale Ulla Jacobsen Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervsservicedøgnet 2009. MAXIMER Dit Potentiale Ulla Jacobsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervsservicedøgnet 2009 MAXIMER Dit Potentiale Ulla Jacobsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Danmark i verdenseliten Danmark skal være blandt de lande i verden, der har flest iværksættere og virksomheder

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Statusnotat om iværksætterstrategien

Statusnotat om iværksætterstrategien Statusnotat om iværksætterstrategien 9. august 2017 Sagsid: 24.10.00-g01-3-16 Ballerup Kommunes iværksætterstrategi blev vedtaget i Erhvervs- og beskræftigelsesudvalget (EBU) den 17. august 2016. Dette

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Dette nyhedsbrev er det første i en række nyhedsbreve om ledelse af mangfoldighed og de emner, der ligger inden for området. Nyhedsbrevet bliver udgivet

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Læs mere. Hvad gør en folketingskandidats

Læs mere. Hvad gør en folketingskandidats 1. marts 2012 Radikale Venstres Uffe Elbæk har haft et mål, lige siden han satte sig i kulturministerstolen i oktober 2011: at bidrage til, at kunsten og kulturen bliver sat afgørende på det samfundsmæssige

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den Årsberetning 2011 Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat Godkendt i Integrationsrådet den 8.02.2012 Indhold Sammenfatning... 3 Aktiviteter... 3 Møder... 3 Deltagelse i andre mødefora... 4

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt

Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Referat af møde den 24. april 2006, Holmens Kanal 22 Til stede: Thomas Børner, Socialministeriet Agnete Andersen, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

FL2016. Investering i ligestilling betaler sig

FL2016. Investering i ligestilling betaler sig FL2016 Investering i ligestilling betaler sig Anna Berg Fødevareforbundet NNF FL2016 Velkommen FL er et netværk for centralt placerede kvinder i fagbevægelsen, der sætter fokus på ligestilling med mange

Læs mere

Fundraising. - Sådan øger I indtægterne. Oplæg i Fundraising. Frederikshavn September 2017

Fundraising. - Sådan øger I indtægterne. Oplæg i Fundraising. Frederikshavn September 2017 Oplæg i Fundraising Frederikshavn September 2017 Intro. - Kom godt i gang med fundraising Fundraisingkilder fonde og puljer Den gode ansøgning Gennemgang af cases i grupper Spørgsmål Emner Morten Ryesgaard

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER Informations- og holdningskampagnen Dit Liv. Dine Muligheder, gennemføres af Als Research for Integrationsministeriet. Kampagnens overordnede

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten. Metropol, SFI og Information, forår 2017

Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten. Metropol, SFI og Information, forår 2017 Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten Metropol, SFI og, forår 2017 Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten 1. Metropol, SFI og, forår 2017 Velfærdsmedieskolen handler om at få forskning

Læs mere

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009.

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009. Notat Til: Til: Kopi til: Personalestyregruppen Drøftelse Den 15. januar 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune Følgende tiltag skal planlægges

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Få en flyvende start som ny sygeplejerske Fremtidens arbejdsplads for fremtidens sygeplejersker SYGEHUS THY-MORS Mentoring Redskab til faglig og personlig udvikling.

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Lokalt samarbejde omkring Finfo.dk i Odense

Lokalt samarbejde omkring Finfo.dk i Odense Lokalt samarbejde omkring Finfo.dk i Odense Områdeleder Dorrit Munk Jørgensen Vollsmose Bibliotek Odense Centralbibliotek dmj@odense.dk www.odensebib.dk Firkanten Vollsmose Bibliotek Ca. 82 forskellige

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT Dato d. 18. marts 2014 Tidspunkt 19.00 21.00 Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Til stede Fraværende Bemærk Stella

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Interkulturelt Kvinderåd. Nyhedsbrev og aktivitetsplan Generalforsamlingen september 2015:

Interkulturelt Kvinderåd. Nyhedsbrev og aktivitetsplan Generalforsamlingen september 2015: 1 Interkulturelt Kvinderåd Nyhedsbrev og aktivitetsplan 2015-2016. Julen nærmer sig, men inden vi drager af sted på ferie, kommer vi lige med sidste nyt fra Interkulturelt Kvinderåd. Vi håber at du bliver

Læs mere

Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats

Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats 25. januar 2008 Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats Den 9. november 2006 offentliggjorde integrationsminister

Læs mere

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Faldende interesse? http://www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/valgdeltagelse_i_kommunerne/ Massiv forskning i kommunalvalget Valgdeltagelsen i Aarhus

Læs mere

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Tirsdag 15. august 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

mentor netværk min egen vej En mentorordning for unge mænd og kvinder med anden etnisk baggrund mellem 16 og 24 år

mentor netværk min egen vej En mentorordning for unge mænd og kvinder med anden etnisk baggrund mellem 16 og 24 år mentor netværk min egen vej En mentorordning for unge mænd og kvinder med anden etnisk baggrund mellem 16 og 24 år Min Egen Vej er et mentornetværk for unge kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere