Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise"

Transkript

1 ANALYSE Februar 2009 Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise Martin Hvidt De arabiske Golf-lande har set deres investeringer miste værdi og 10 år med økonomisk boom afløst af en voldsom økonomisk nedtur. Men midt i al denne elendighed er der dog flere i regionen, der hilser krisen velkommen, og som mener, at den vil give Golf-landene en stor fordel på længere sigt. Vi kan blive vidne til en betydelig omfordeling af aktiver inden for den globale økonomi til fordel for Golf-landene. Artiklen har tidligere været bragt i indblik.nu, februar 2009

2 Martin Hvidt: Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise 2 Økonomierne i de seks Golf lande, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabien og Emiraterne, har boomet siden 1999 og i særdeleshed siden 2003, hvor oliepriserne og den internationale højkonjunktur for alvor tog fart. Boomet har i første omgang kunnet ses i den hektiske byggeaktivitet, der er foregået overalt i regionen. På et mere usynligt plan har det kunnet aflæses i landenes opsparinger. Ved udgangen af 2008 opgjorde Institute of International Finance (IIF), at de seks golflande rådede over en samlet statslig opsparing på 1500 milliarder dollars. Dertil kom private opsparinger på ca. samme beløb, hvilket bringer mængden af aktiver op i en størrelsesorden på omkring 3000 milliarder dollars. IIF konkluderede, at selv om en væsentlig del af disse midler er placeret i værdipapirer og andre typer investeringer i Vesten og i Asien, og dermed sandsynligvis på kort sigt har lidt et tab pga. af finanskrisen, så står regionen fortsat i en overordentlig stærk finansiel position. Endvidere fremhæver instituttet, at selv om olieprisen er dalet markant siden re-korden på 147 dollars i juli 2008, så blev gennemsnitsprisen for dette år den højeste nogensinde - nemlig ca. 100 dollars pr. tønde. Og selvom olieprisen i begyndelsen af 2009 har ligget lavt (i begyndelsen af februar 2009 på ca. 41 dollars pr. tønde), så mener IIF, at prisen vil stabilisere sig og nå et gennemsnitsniveau omkring 56 dollars for året OPEC har siden september 2008 skåret produktionen ned med 4,2 millioner tønder olie dagligt for at tvinge olieprisen op, og resultaterne af disse nedskæringer skulle begynde at vise sig i olieprisen i starten af Med andre ord: Olielandene vil tjene betydeligt mindre på olien i 2009 end i de sidste par år, men de vil fortsat tjene rigtig mange penge, og

3 Martin Hvidt: Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise 3 væsentligt mere end de gjorde fx i 1990 erne, hvor olieprisen lå omkring 20 dollars pr. tønde. For at vurdere hvor pressede Golf-økonomierne bliver, opgør IIF den oliepris, der skal til, for at hvert lands nationalbudget for 2009 balancerer. Der er balance i budgetterne ved en pris på 36 dollars pr. tønde for Emiraterne, ved 38 dollars for Qatar, 48 dollars for Kuwait, 51 dollars for Saudi Arabien, 71 dollars for Oman og 73 dollars for Bahrain. Så med en gennemsnitspris på 56 dollars pr. tønde, vil der være balance på budgettet for de største og væsentligste økonomier i regionen. De kan ikke spare op med samme hast, som de har gjort de sidste 7-8 år, men de kan klare alle deres udgifter uden at tære på deres opsparede reserver. Det er dog ganske godt midt i en krisetid. På den baggrund vurderer instituttet, at størstedelen af Golf-landene kan fortsætte den ekspansive finansielle politik, som de har ført de seneste år, og konkluderer, at selv om Golf-landene som alle andre lande er påvirket negativt af den nuværende finanskrise, så står de overordentligt godt rustet til at tackle den nuværende situation. De har fortsat høje indtægter, deres gæld er minimal, og deres makroøkonomiske styring er god. Fordele af krisen Flere analytikere, forretningsfolk og analyseinstitutter deler IIF s forsigtige optimisme og mener ligefrem, at Golf-landene på sigt står til at nyde en væsentlig fordel af den nuværende krise.

4 Martin Hvidt: Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise 4 For det første fordi krisen medfører, at inflationen falder. De seneste års pengerigelighed har skabt en hidtil uset optimisme og byggeaktivitet i regionen. Tidsskriftet Middle East Economic Digest (MEED) opgør det såkaldte MEED Projects Index. Her overvåges den samlede værdi af planlagte og igangsatte projekter i Golf-staterne. Indekset er steget uafbrudt efter år 2000 frem til slutningen af oktober På det tidspunkt var projekter for en værdi af 2500 milliarder dollars planlagt, udbudt i licitation eller ved at blive gennemført. Dette byggeboom er blandt hovedårsagerne til regionens høje vækstrater, men er samtidig baggrunden for en meget betydelig inflation. Inflationen i Emiraterne skønnes at have ligget på 15 pct. i 2008, i Qatar omkring 20 pct. og i Saudi Arabien 10 pct. Ikke alene er prisen på stål, cement, aluminium og andre byggematerialer skudt i vejret over de senest år. Også prisen på arbejdskraft, boliger, mad, transport osv. er steget. Bygherrerne har altså måttet betale højere og højere priser for et færdigt byggeri, mens virksomhedsejerne har fået stadig sværere ved at få forretningen til at løbe rundt, fordi de stigende omkostninger udhuler deres overskud. Tidsskriftet MEED citerer i den sammenhæng en række bygherrer og private entreprenører for det synspunkt, at økonomien i en periode har været overophedet, og de hilser en nedkølig velkommen (så længe den ikke bliver alt for voldsom). Det vil give firmaerne og økonomien mulighed for at konsolidere sig og udvikle sig i et tempo, der er mere bæredygtigt. Den nuværende afmatning i golfstaternes økonomi, hvor en række større og risikofyldte investeringer er blevet udskudt (fx den tredje palmeø i Dubai), vil bidrage væsentligt til at dæmpe inflationen. Et konkret eksempel på den gunstige virkning af krisen kommer fra Dubai. Dubai Water and Electricity Authority (DEWA) udbød i sommeren 2008 byg-

5 Martin Hvidt: Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise 5 ningen af et nyt kraftværk i licitation. DEWA valgte efter at havde modtaget en række tilbud på værket at udsætte byggeriet, fordi priserne var så høje, at den langsigtede rentabilitet af værket ikke var sikret. DEWA anslår, at nedturen i den globale økonomi og faldende priser på fx cement og stål vil sikre dem en betydeligt lavere pris på værket, når det igen udbydes i licitation. Saudi Arabien, der har planlagt at investere omkring 400 milliarder dollars i infrastrukturprojekter over de næste 5 år, hilser også denne udvikling velkommen. Amr Al- Dabbagh, chef for Saudi Arabian General Investment Authority, anslår at det i februar 2009 koster pct. mindre at bygge end for blot seks måneder siden. Den anden fordel Golf-landene kan få som følge af krisen er, at det bliver muligt at opkøbe internationale aktiver til en meget lav pris. Golf-landene er (bortset fra Dubai) stort set gældfrie, og råder som nævnt over meget betydelige økonomiske reserver. Ved de krisemøder som verdens ledere holdt i USA i november 2008, blev Saudi Arabien inviteret med, fordi Verdenssamfundet ønsker, at Golf-staternes betydelige midler anvendes på en sådan vis, at det bidrager til at stabilisere verdensøkonomien. Så i takt med at USA opkøbte sine egne banker for at undgå deres konkurs, blev Golf-landenes bedt om at investere deres oliemilliarder i andre banker for at stabilisere disse. Konklusionen er ligetil: Ejerskabet af - eller væsentlige aktieposter i - en lang række banker er på vej til at overgå til Golf-landene. Brad Bouland, forskningschef i en af Saudi Arabiens største statslige investerings-fonde, og deltager i diskussionerne om de statsejede fondes rolle i genopretningen af verdensøkonomien, udtrykte på EuroGulfe konferencen i Venedig i oktober 2008, at han forventer, at Golf-landene over de næste par år vil opkøbe betydelige mængder konkursramte vestlige banker og virksomheder. I takt med

6 Martin Hvidt: Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise 6 at krisen medfører prisfald på vestlige og asiatiske virksomheder, vil de statsejede fonde og private investorer fra Golf-landene kunne opkøbe dem for meget små midler. Set fra Golf-landenes side er der således gevinster at hente i den nuværende finanskrise. Dels vil en nedkølig af økonomierne mindske inflationspresset i økonomierne generelt og prisen på de mange offentlige byggerier, der er planlagt eller undervejs. Dels vil Golf-landene for beskedne midler kunne erhverve en større del af de globale økonomiske aktiver. For Golf-landene er der således tale om, at finanskrisen kommer til at understøtte og fremskynde en proces, der allerede var godt i gang, idet disse lande allerede var i gang med at bruge oliemilliarderne til at opkøbe aktiver i Vesten og Asien. Det store spørgsmål bliver, hvor dyb finanskrisen bliver. Bliver den meget dyb, kan man frygte et udsalg af vestlige virksomheder i stil med det, der blev foretaget i forlængelse af østblokkens sammenbrud først i 1990 erne, og i så fald vil det medføre en betydelig omfordeling af aktiver inden for den globale økonomi til fordel for Golflandene. I den sammenhæng må man håbe at Golf-landene bliver bedre til at forvalte disse økonomiske aktiver, end de russiske oligarker viste sig at være. Litteratur Global Investment House (2009): International markets, Weekly report, 30. January MEED (2008): Yearbook Middle East Economic Digest, London. IIF (2008): Update: Gulf Cooperation Council Countries. Institute of International finance, Inc., December 4., pp. 3

7 Martin Hvidt: Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise 7 IIF (2008): Summary Appraisal: Gulf Cooperation Council Countries. Institute of International finance, Inc., November 6, pp. 19 Sager, Abdulaziz (2008): The G 20 and the GCC Agenda. Gulf Research Center, Dubai, November 11, Saudi Gazette (2009): Saudi Arabia to spend $ 400b on infrastructure. Saudi Gazette, Februrary

Det arabiske forår: Økonomiske konsekvenser for Golflandene Martin Hvidt

Det arabiske forår: Økonomiske konsekvenser for Golflandene Martin Hvidt ANALYSE Oktober 2012 Det arabiske forår: Økonomiske konsekvenser for Golflandene Martin Hvidt Denne artikel analyserer hvilke konsekvenser det arabiske forår har haft på Golflandenes økonomiske politikker

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

ANALYSE Januar 2010. Abu Dhabis pris for at redde Dubai ud af gældsklemmen? Martin Hvidt

ANALYSE Januar 2010. Abu Dhabis pris for at redde Dubai ud af gældsklemmen? Martin Hvidt ANALYSE Januar 2010 Abu Dhabis pris for at redde Dubai ud af gældsklemmen? Martin Hvidt Dubai bragte sig mod slutningen af 2009 på forsiderne af alverdens aviser. Men denne gang ikke for fx at havde indviet

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Forord. Jens Brendstrup Cheføkonom

Forord. Jens Brendstrup Cheføkonom 1 Forord Efter at dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem flere år, har de seneste kvartaler budt på betydelig forringede nøgletal, der definitorisk set placerer Danmark i en recessionstilstand.

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.03.08 30.06.08 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 405,55 392,94-12,61-3,11% -12,03%

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Den kinesiske økonomi og finanskrisen

Den kinesiske økonomi og finanskrisen 87 Den kinesiske økonomi og finanskrisen Thomas Elkjær, Den danske ambassade i Beijing og Rasmus Tommerup, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I 2008 markeredes 30-års-jubilæet for begyndelsen

Læs mere

Dubai-modellen. - økonomisk udvikling i Golf-landene. Martin Hvidt

Dubai-modellen. - økonomisk udvikling i Golf-landene. Martin Hvidt ANALYSE Maj 2008 Dubai-modellen - økonomisk udvikling i Golf-landene Martin Hvidt Dubai har været utroligt dygtigt til at bringe sig på forsiderne af alverdens aviser. Men det er samtidigt ganske lidt

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. oktober 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. oktober 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 1. oktober 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Tak for indbydelsen til nu for tredje gang at tale på Realkreditrådets årsmøde.

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009 DANMARKS NATIONALBANK Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009 Det talte ord gælder Recessionen i verdensøkonomien ser nu ud til at være slut. Væksten

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst juni 2008

Udsigterne for dansk og international vækst juni 2008 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst juni 2008 Sløj vækst i Danmark I 2007 aftog væksten betydeligt, især som følge af mangel

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

Men vejen frem er belagt med store sten

Men vejen frem er belagt med store sten MAJ 29 den værste del af nedturen ligger bag os Men vejen frem er belagt med store sten AKTieR I OBLigATiOneR I FinAnSMARKedeR I RenTeR I VALUTA I emerging MARKeTS I SeLSKABeR leder OG INdHOld HVAd kan

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Et godt arbejdsmiljø er en god investering

Et godt arbejdsmiljø er en god investering Et godt arbejdsmiljø er en god investering B A T K A R T E L L E T Januar 2003 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...4 3. Formål...5 4. Handelshøjskolens og PricewaterhouseCoopers undersøgelse

Læs mere

Statskontrollerede investeringsfonde regulering af egenkapitalinvesteringer

Statskontrollerede investeringsfonde regulering af egenkapitalinvesteringer Af Mads Ilum, advokat, LL.M. og Jonas Drachmann Gram, advokat Artiklen redegør kort for statsfondenes form og kendetegn og beskriver de seneste års opblomstring af disse fonde. Endvidere redegøres der

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas KRITISKE ANALYSER DEN ØKONOMISKE KRISE I DANMARK: BAGGRUND,

Læs mere