Nyhedsbrev nr. 47 Oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 47 Oktober 2012"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 47 Oktober 2012 Danish Farmers Abroad på Agromek Efter opfordring fra DFA firmamedlemmer har vi indgået et samarbejde med den internationale landbrugsudstilling Agromek 2012 på tre områder: 1. Agromek inviterer Farmer Managers, ansat hos DFA medlemmer i udenlandske landbrugsselskaber, på et to-dages ophold på Agromek 2. DFA arrangerer tre faglige indlæg til Speakers Corner i hal D på Herning Messecenter (se program nedenfor) 3. DFA afholder Networking for medlemmer i Auditoriet 1. sal ved indgang Vest (se program nedenfor) AD pkt. 1: Invitation af danske Farm Managers i udlandet Vedrørende invitation af Farm Managers til Agromek, så er der udsendt indbydelse til en række enkeltpersoner. Derudover er invitationen sendt til samtlige medlemmer af DFA. Det var sat et maksimum på 50 deltagere på denne invitation, der omfatter to overnatninger betalt samt transport mellem hotel og udstilling, medens flybillet til Danmark er for egen regning. Da de 50 pladser endnu ikke er optaget af DFA medlemmer, har vi aftalt en forlængelse af tidsfristen for tilmelding til på mandag --- den 29. oktober ---- så I skal skynde jer, hvis I har en eller flere medarbejdere i jeres udenlandske selskaber, I gerne vil præmiere med en tur til Agromek Agromek afvikles som bekendt november i Messecenter Herning. Kopi af en officiel invitation vedhæftes dette nyhedsbrev. Ad pkt. 2: Speakers Corner i Hal D Der vil her, for vores del, være tale om forholdsvis korte indlæg om relevante emner, som henvender sig specielt til dem, som driver landbrug udenfor den danske grænse. DFAs arrangement i Speakers Corner ser således. 1. Kl. 14:00: Sådan er livet som Farm Manager i et dansk skab i udlandet --- til inspiration for unge danske landmænd med udlængsel v. Peder Rom Nielsen, Halychyna Zahid, Ukraine 2. Kl. 15:00: Styring af en stor mælkeproduktion i USA og andre udlande v. Susanne Pejstrup, Lean Farming, Logistic og ledelse 1

2 3. Kl. 15:45: Udfordringer samt optimering af planteproduktion under fremmede temperatur- og nedbørsforhold samt varierende jordbundstyper v. Christian Haldrup, Crop adviser, Videncentret for Landbrug, Bukarest, Rumænien AD pkt. 3: Medlems Networking i Auditoriet 1. sal ved indgang Vest Med henblik på at udveksle erfaringer mellem alle tre typer af medlemsgrupperinger har vi som afslutning på torsdagens Agromek udstilling arrangeret et netværksmøde, som dels består af en kort orientering om aktiviteterne i Danish Farmers Abroad, et spændende foredrag af Tom Axelgaard, Axzon samt en meget kort præsentation af de deltagende firmamedlemmer. Vi håber, at rigtig mange medlemmer vil kikke ind til dette lidt utraditionelle arrangement. Programmet ser således ud: 1. Kl. 16:00 Dørene åbnes for networking mellem DFAs firmamedlemmer, producent medlemmer og medarbejder medlemmer. Der bydes på en forfriskning samt lidt snak 2. Kl. 16:45: Kort orientering og DFAs aktiviteter v. Erik Jantzen, formand 3. Kl. 17:00: Agerbrug, svineproduktion, mælkeproduktion og slagteri i kombination med produktion af grøn energi (biogas) i Polen og Ukraine v. Tom Axelgaard, CEO, Axzon Group (Poldanor, Danosha, Prime Food m.fl.) 4. Kl. 17:45 DFA serverer sandwich samt Networking fortsat 5. Kl. 18:15 Kort præsentation af de deltagende firmamedlemmer ledet af Johs. V. Hansen 6. Kl. ca. 19:30: Afslutning Andre aktiviteter i Danish Farmers Abroad Nyt FPM hold 4 klar til start i november Med 16 deltagere er det fjerde hold af Farm Production Manager uddannelsen klar til at blive sat i gang. Povl Nørgaard, JU, der er kursusleder, glæder sig over dette. Han så dog gerne yderligere et par stykker med på holdet. FPM hold tre var på en uges kursusophold i Danmark den oktober. Vi havde i den forbindelse lejlighed til at møde gruppen og kunne registrere en rigtig god stemning på holdet. Ingen tvivl om, at vore udenlandske Farm Managers sætter pris på uddannelsen og ikke mindst det at komme ud at se andre landbrugsvirksomheder og være sammen med kolleger. 2

3 Vi kan derfor kun opfordre til, at flere medlemmer udnytter FPM tilbuddet og giver denne mulighed for opgradering af dygtige medarbejdere. Der er som nævnt plads til 2-3 deltagere mere, så er du interesseret og vil vide mere om kurset kontakt Povl Nørgaard, Kursusleder, Jordbrugets Uddannelsescenter Crop Benchmarking gruppen i arbejdstøjet Som omtalt i sidste nyhedsbrev blev der den 5. oktober på Bygholm Parkhotel afholdt møde i DFAs første Crop Benchmarking gruppe med Paul-Christian Kongsted som koordinator. 6 selskaber deltog i Benchmarkingen, og der var stor tilfredshed med både oplæg og mødets forløb og udbytte. Der vil blive afholdt et nyt møde i begyndelsen af Det er målet, at kredsen af deltagende selskaber øges til Interessen for Crop Benchmarking har vist sig at være ret stor. DFA vil være klar til at lave flere grupper, hvis der viser sig behov for dette. Det betinger dog naturligvis, at vi kan finde en interesseret og kompetent koordinator. Business Development Group er i gang Med Michael Henriksen, Idavang A/S som koordinator er den tidligere omtalte Development Group gået i gang. Gruppen består af 8 deltagere fra 4 selskaber. Konceptet for gruppen skal løbende udvikles, men grundlaget er en åben dialog om forretningsudvikling, strategi og finansiering. I første omgang ønsker gruppen ikke at være større, men på længere sigt kan en udvidelse dog komme på tale. Der har fra andre DFA medlemmer været vist interesse for at være med i en Business Development Group. Vi er åbne overfor at være fødselshjælpere til etablering af yderligere en gruppe, når vi har haft muligheden for at følge, hvilket koncept der opbygges i den første gruppe, og der kan findes en koordinator til en sådan gruppe. 3

4 Kvæggruppe på studietur til USA Det er nu en kendsgerning, at der bliver en tur for mælkeproducenter og andre kvægbrugere til USA den november. Turen er blevet til i et samarbejde mellem Danish Farmers Abroad, Danace og Logistik og ledelse Lean i Landbruget. Turen går til det nordøstlige USA, og formålet med turen er først og fremmest at få inspiration og indblik i ledelse af store stald- og management systemer i amerikanske kvægbrug. Nærmere oplysning om turen kan fås ved henvendelse til Susanne Pejstrup Vi vil her i DFAs nyhedsbrev senere fortælle meget mere om denne spændende studietur over Atlanten, og hvad vi lærte af amerikanerne. 26 deltagere har pakket kufferten til Kina-turen Et par afbud på falderebet kan ikke ødelægge glæden over, at det er lykkedes at samle en gruppe på 26 af DFAs medlemmer til studieturen til Kina. Der er afrejse fra København fredag aften den 26. oktober. Et program med højt tempo og en masse spændende faglige besøg venter deltagerne. Vi starter i Beijing og slutter i Shanghai. Imellem de to byer skal vi, som en af højdepunkterne på turen, besøge Scandinavian Farms og få et indblik i, hvilke muligheder og udfordringer der er i at etablere en svineproduktion under kinesiske forhold. Programmet er lavet i et samarbejde med Holstebro RejseCenter samt gode danske kontakter i Kina. Vi glæder os til at kunne orientere om turen i næste udgave af DFAs nyhedsbrev. Generalforsamling og konference den 17. januar 2013 I sidste medlemsnyt oplyste vi, at Generalforsamlingen i Danish Farmers Abroad vil løbe af stabelen onsdag den 16. januar. Som følge af, at Planteavlskongressen afvikles den 15. og 16. januar, har vi imidlertid valgt at flytte generalforsamlingen til torsdag den 17. januar. Generalforsamlingen holdes på Hotel Pejsegården i Brædstrup og vil i lighed med sidste år blive efterfulgt af en konference med en række spændende indlæg og masser af mulighed for at netværke med kolleger. 4

5 Program for konferencen er under udarbejdelse, og vi er sikre på, at det bliver en spændende og udbytterig dag --- så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 17. januar hele dagen. Udsendelse af kontingent opkrævning Vi vil en af de nærmeste dage udsende kontingentopkrævning for medlemskab af Danish Farmers Abroad Vi håber naturligvis, at alle fortsat ønsker at være medlem af foreningen og vil i øvrigt opfordre til, at I hjælper med til, at medlemskredsen bliver endnu større, så vi får endnu større mulighed for at lave netværksaktiviteter til gavn for hele medlemskredsen. Høsten i Polen Vi bragte i sidste nyhedsbrev en række citater fra medlemmer om høstudbyttet i en række lande. Vurdering af høstudbyttet i Polen har vi fået efterfølgende. Det finder vi relevant at bringe ikke mindst fordi den generelt har været bedre end i landene sydpå. Citat 1: Under de vækstbetingelser, afgrøden 2012 mødte i Polen eksempelvis den sene barfrost og megen regn i juni og juli - betragter vi den samlede høst i Polen som omtrent tilfredsstillende. Der er i Polen alt overvejende høstet tør vinterraps, mens hveden er høstet fugtigt med vandprocenter overvejende mellem 16 21%. Tidlige estimater for udbytter viser, at vi i Polen kan forvente at samlet høst af ha. hvede incl ha. vårhvede kan nå et udbytte på anslået 7 t/ha. Faldtallene i hveden er holdt nogenlunde, således at det påregnes, at vi når en acceptabel andel med brødkvalitet. De senest høstede arealer har dog ikke kunnet holde brødkvaliteten. I Polen forventes samlet høst af ha. vår- og vinterraps at nå et udbytte på anslået 3,7 t/ha. I Rumænien viser tidlige estimater for udbytter på de tidligst høstede afgrøder, at vi på ha vinter- og vårhvede når udbytte på 4,7 t/ha - og på 230 ha. vinter og vårraps når udbytte på 2,0 t/ha. Dertil kommer 370 ha. Rug, hvor udbyttet anslås til 2,8 t/ha. Disse udbytter betragtes som nogenlunde acceptable, taget i betragtning et tørt efterår, lidt ny opdyrket jord og i rugen smeltevands- og vildtskader. Alt er høstet tørt og af god kvalitet. Det skal bemærkes, at alle udbyttetal er foreløbige. Der kan således komme justeringer på disse udbyttetal, når høsten gøres endeligt op. Vore salgspriser ligger over det forventede. Generelt kan vel siges, at udbytterne er lidt lavere end forventet, og priserne lidt højere end forventet. Citat: Paul-Chr. Kongsted, CEO, Dangro Invest A/S 17. september 2012 Citat 2: Udbyttet i Polen er i raps 3,2 mod forventet 3,5, og i hvede 6,4 mod forventet 6,0 tons/ha. Forventet betyder budgetteret og svarer til sidste 5 års gennemsnit. 5

6 Høsten gik godt, dog var 50% af hvedehøsten med 20% vand, så kravene til tørrerikapacitet var meget stort i år i det norlige Polen. Såning af raps og hvede er afsluttet med godt resultat, dog er der stadig tørke i pletter i hele nv. Polen her 1/10. Citat: Niels Hjorth, Dangroup Poldar Holding Den 1. oktober 2012 Citat 3: Høsten er vel overstået, og vi endte med rimelige resultater. Hvedeudbyttet var lavere end forventet med et gns. På 6,3 tons/ha på i alt ha. Dog var kvaliteten i top i næsten alle hvedesorter, og det gav en bedre pris end forventet. Rapsudbyttet endte med et gns. på 4,0 ton/ha på i alt 960 ha. Dette uden oliereguleringen, som vi endnu ikke har fået gjort op. Delprøverne viser ca. 45 % olie, så det vil højne udbyttet. Majsen starter vi på at høste i denne uge. Den ser fornuftig ud, men er svær at bedømme. Ligner et udbytte som sidste år, hvilket var over 8,5 tons tørvare pr. ha. Citat: Torben Madsen, Crop Manager, CM Agropol sp. Z.o.o. Den 22. oktober 2012 Argentina Da planternes udvikling i Sydamerika i høj grad kan komme til at påvirke prisniveauet i Europa og resten af Verden, følger vi spændt med i, hvordan afgrøderne ser ud hos Maria Elena S.A. Citat: Nyt om afgrøder Argentina --- Super sojahøst? En opdatering fra Argentina. September blev en forholdsvis normal måned for os, så vi fik sået majs og solsikker. Majsen er brudt frem og har mellem 2-3 blade, og solsikkerne ligeledes. Oktober er derimod endnu en regnfuld måned, hvor vi på vores hovedgård har fået p.t. 160 mm (22/10). Ideelt set begynder man at så soja i vores område i begyndelsen af november, men dette år forventer vi at begynde slut-oktober for at nå maksimalt udbytte af den meget regn. 6

7 Vinterafgrøderne ser lovende ud. Vi påregner gode resultater for hveden, og rapsen er som tidligere skrevet sjældent set bedre hernede. I en dansk kontekst kan det siges, at vi havde besøg af en dansk agronom i sidste uge, som havde svært ved at tro på, at vi ikke regnede med mere end mellem 2.5 tons og 3 tons for rapsen, og at det var et ualmindeligt godt år. Det samme gælder hveden, hvor vi håber på del mere end 4 tons per ha. Hernede er vi dog udsat i november måned, hvor vi kan få både frostvejr og en uge med 40 grader. Vores byg har lidt under de vekslende temperaturer i vinterperioden og ser derfor på nuværende tidspunkt ikke ud til at overstige vores budgetterede høst. Regnen har medført, at vi bliver nødt til at sprøjte en ekstra gang med fungicider i hveden (dog sprøjter vi generelt mindre end i Danmark, da klimaet er anderledes - og høstudbyttet ligeledes). Græsmarkerne er fremragende på hovedgården og på kvægavlergården 200 km vestpå (som normalt er et meget tørt område). Efter to år, hvor vi har forsøgt at forbedre græsset på kvægavlergården, er året endelig kommet, hvor eragrositis curvula er brudt frem. Det er en græssort, som i Argentina er kendt som pasto llorón og på engelsk som weeping lovegrass. Det hedder på fodboldargentinsk "un golazo", et drømmemål. Derimod er vores to satellitgårde med mange lave marker oversvømmet og kvægbestanden derfor reduceret. Samlet set er den ikke reduceret, da vi kan anvende de gode resultater fra de andre gårde til at overføre kvæg fra oversvømmede arealer, og derfor kan vi bibeholde vores vækstplaner. Generelt ser situationen sådan ud i Argentina, at man i den nordlige del er negativt påvirket af den nuværende niño -situation i og med, at man kan forvente mindre regn. I den centrale del af pampassen (begyndende 150 km sydvest fra vores hovedgård) er der stadig store oversvømmelser. Det forventes, at vandet forsvinder i sommerperioden, og at arealerne så vil blive tilsået med soja, fordi det optimale tidspunkt for majs og solsikker er passeret. Derfor er der grund til at tro, at Argentina vil levere en super sojahøst næste år. Det er dog stadig meget tidligt (sojaen er ikke sået endnu), og der kan komme problemer med svampesygdomme, som i den nuværende kontekst med en besværliggjort import og logistiske problemer kan få betydning for høstens endelige udbytte. Citat: Henrik Hansen. Maria Elena S.A. 22.oktober 2012 Juan Martin Ospital, CEO er nu næsten forsvundet i rapsmarken 7

8 Venezuela Plumrose Latinoamericana C.A. Vi har netop føjet Plumrose med aktiviteter i Venezuela til vores medlemsliste. Vi har i den anledning bedt Bent U. Porsborg om at fortælle lidt om deres aktiviteter på disse breddegrader. Venezuela er et land af modsætninger på den ene side importeres over 50% af mad og råmaterialer til fødevareindustrien og på den anden, side så bruges der under 15% af al den landbrugsjord, der kunne udnyttes og opdyrkes, i landet. Venezuelansk landbrug er derudover kendetegnet som low-tech og ikke særlig produktivt. Landbruget har, siden der blev fundet olie, tabt mere og mere af sin betydning i økonomien. Dette betyder dog ikke, at der ikke findes muligheder inden for landbrugssektoren. Plumrose har været til stede i Venezuela i snart 60 år og var traditionelt en kødforædlings og salgsvirksomhed af brandede kvalitets produkter. Dog har det ikke altid været let at sikre en acceptabel forsyning af grise til vores slagteri og fabrik. Som i resten af landbruget var Venezuelas svineproduktion betegnet af meget lav produktivitet med omkring grise produceret per årsso. Kombinationen af muligheden for at producere grise efter internationale effektivitets standarder og en løsning på Plumroses forsyningsproblemer var baggrunden for tanker om at baglæns integrere ind i landbrugssektoren. Med Chavez regering blev der givet en række incitamenter til landbrugssektoren i form af billig finansiering og skattefordele. Dette var den afgørende faktor, der gjorde, at det første farm projekt blev lagt i støbeskeen i Med IFU og en colombiansk joint venture partner blev AFI farmen grundlagt med 2600 søer. I år 2000 blev de første grise sendt til Plumroses eget slagteri, og siden har Plumroses Agro division groet stødt igennem årene; i dag leveres ca % af Plumroses forbrug af grise fra egne farme. AFI farmen ejes nu 100% af Plumrose, og besætningen er steget til 5200 søer. De omkringliggende ca hektar land blev opkøbt for at styrke bio sikkerheden for farmen og bliver i dag brugt til en stigende besætning af 2700 stykker kødkvæg samt et opdyrkningsprojekt af agerjord i opstarts fase. 8

9 Derudover har Agro divisionen sammen med en lokal partner i mellemtiden opkøbt og udviklet PROCER farmen, der i skrivende stund har 9200 søer. Egen fodermølle blev også tilføjet til porteføljen af agro industrielle aktiviteter for at kunne producere kvalitetsfoder, der komplementerer PIC genetikken, der bliver brugt på begge farme. I dag er Plumrose en af, hvis ikke den største svineproducent i Venezuela. Det har været en lang og lærerig rejse forretningsmiljøet er ikke altid det letteste og tålmodighed, gå-på-mod og vedholdenhed er et must. I Plumroses tilfælde var det en fordel allerede at være etableret i landet, da det gav os en stor fordel i det bureaukratiske system. Brugen af joint venture partnere med specifik viden inden for den nye industri har været en vigtig del af strategien og Agro divisions succes igennem årene. Den grundliggende opskrift har vi nu klar og vil helt sikker lægge bunden for fremtidige projekter inden for landbrugssektoren. Plumroses involvering i den venezuelanske svineindustri har medført en revolution, konsolidering og professionalisering af hele industrien. Som dansk virksomhed er vi stolte af at have været med til at tilføre traditionelle danske landbrugsprincipper til Venezuela. Venezuela er i dag 100% selvforsynende med grise, og forbrug per person af både forarbejdede samt friske svineprodukter stiger år efter år. For os er det beviset på, at højteknologiske landbrug gjort på den rigtige måde er en rigtig god forretning, både for værtslandet og investorerne, selv i lande hvor ikke alle kan se mulighederne. Vi ser mange muligheder i Venezuela og specielt inden for den underudviklede landbrugssektor. Vi evaluerer løbende mulighederne og er altid på udkig efter oplæg og ekspertise der kan lede til fremtidig projekter. Bent U. Porsborg, CEO, Plumrose Latinoamericana C.A. Sverige Black Earth Farming bekræfter ny emission på en halv milliard Sv. kroner Siden opstarten i 2005 er det gået stærk for det svenske selskab Black Earth. Selskabet var et af de første udenlandske selskaber, som gik ind i den russiske landbrugsproduktion. Selskabet har fået en stærk position i regionerne Kursk, Tambov, Lipetsk og Voronezh. Ved årsskiftet drev selskabet ikke mindre end 9

10 ha i disse områder og havde fuldt ejerskab på ikke mindre end ha. Oprindeligt var det de to svenske investeringsselskaber Vostock Nafta og Kinnevik, som stod bag etableringen af selskabet, og disse to besidder da også fortsat en stor aktiepost på knap 25 procent. Den 28. september 2007 rejste selskabet 1,92 mia. SEK ved en børs emission, og det er altså nu planen at hente yderligere en halv mia. ved en emission Baggrunden for dette er, at Black Earth har indgået et flerårigt samarbejde med PEPSICO om dyrkning af solsikker, kartofler og sukker. Kartoffeldyrkning skal eksempelvis øges fra 30 til ha i løbet af to år. Går det efter planen, vil Pepsico stå for 30 pct. af omsætningen hos Black Earth i Polen Nyt fra Statskonsulenten Poul Jacob Erikstrup har skiftet kontor, idet han er flyttet fra Moskva til Warszawas. Vi har pillet lidt i hans gode nyhedsinformationer. Forbruget af basale fødevarer er faldende Sidste år udgjorde den gennemsnitlige månedlige indkomst per indbygger i husholdningerne DKK 2196 og var 1,4 pct. lavere end indtægterne fra år 2010 (2010 indebar en stigning på 4,3 pct. i forhold til det foregående år). Reduktionen i husstandsindkomsten er den første tilbagegang i seks år. Endvidere er det gennemsnitlige månedlige per capita forbrug af de fleste basisfødevarer støt faldende. Niveauet af de gennemsnitlige månedlige husstandsudgifter pr. indbygger i 2011 beløb sig på DKK 1816, og var 1,8 pct. lavere end i /04/10, kilde: portalspozywczy.pl Kontrol af pesticidrester i fødevarer Introduktionen af forordning nr. 788/2012 har til formål at sikre overholdelse af maksimal grænseværdier for pesticidrester i fødevarer eller planter af animalsk oprindelse ved at vurdere forbrugernes eksponering for pesticidrester i disse fødevarer. Polske producenter opfordres til at være opmærksomme på dette, da prøver vil blive indsamlet til fremtidige undersøgelser i EU regi. 2012/09/27, kilde: agronews.com.pl I 2012 vil overskuddet af handelen med landbrugs og fødevarer stige til 3,3 milliarder EUR I 2012 vil handelsoverskuddet i landbrugs- og fødevaresektoren stige til EUR 3,3 mia., fra sidste års resultat på EUR 2,6 mia. I første halvdel af 2013, forventes 10

11 overskuddet af handlen med landbrug og fødevarer at beløbe sig til omkring EUR 1,7 mia. (EUR 1,5 mia. i første halvår af 2012). Provenuet fra eksporten forventes at stige med næsten 7 pct., til EUR 16,3 mia. 2012/02/10, klide: portalspozywczy.pl DKK 1308 per ha estimat Landbrugsministeriet har offentliggjort satserne for direkte betalinger. - Til sammenligning - SAPS for 2011 er DKK 1271 per ha. - Arealbetalingsordning (SAPS) - DKK 1308 per ha , kilde: farmer.pl Stigende priser på kvæg Gennemsnitsprisen for slagtekroppe af voksent kvæg R3 var på EUR 392,59 per 100 kg (en stigning på 13,5 pct. i forhold til august 2011). I Polen lå priserne cirka på EUR 341 pr. 100 kg. Referenceprisen på oksekød (R3) for Den Europæiske Union nåede et loft på EUR 388,41 per 100 kg (en stigning på 11,9 pct.). I Polen stod prisen for ungkvæg (R3) på ca. EUR 340,30 per 100 kg, hvilket er op 8,4 pct. højere end i august /01/10, kilde: portalspozywczy.pl Poul Jacob Erikstrup, Minister Counsellor Warszawa, USA Jordpriserene stiger kraftigt i Iowa Pickup trucks kører i kø op ad en lang grusvej og ikke mindre end 150 landmænd er mødt op for at byde på et familielandbrug på 314 acre (ca. 127 ha). Auktionen bliver holdt imellem 7 fod høje majsmarker og flimmerende soyabønner. Efter en halv time stoppede buddene ved en pris på USD pr. acre (ca DKK / ha). Det er en høj pris og også mere end dobbelt så høj som den pris, man normalt vurderer agerjord til i Iova ca USD / acre, men det er også et udtryk for en stærk stigning af jordpriserne i staten og i USA i det hele taget. Dette er et resultat af, at de ekstreme stigninger, vi har oplevet på såvel korn som soyaskrå. 11

12 DFA NYHEDSKLIP 47 Rabobank forecasts higher global fertiliser demand Agra Europe: Wednesday October A new Rabobank study has forecast that drought conditions this year will provide a boost to global fertiliser demand. The report says drought has caused higher grain prices and spurred farmers to plant more grain and use more fertiliser in order to capitalise on higher expected returns. "The severity of the US drought drove up global grain and oilseed prices significantly," the study says. "Global fertiliser demand should benefit from higher agricultural commodity prices, which elevate the purchasing power of farmers. "Improved cash flows should see farmers increasing their expenditure on farm inputs in a bid to increase yields and further capitalise on the higher prices. "In the wake of the rallying in agricultural commodity prices, fertiliser activity began to pick up as buyers were encouraged to step back into the market." Fertiliser inventory is expected to be adequate in some regions, Rabobank said, however, China was predicted to close its low tax export windows for phosphate and urea, which would affect export availability. The financial services provider said that additional fertiliser capacity would come on line as plants restarted after temporary shutdowns for maintenance. Rabobank said South America would be the key to restoring the global grain and oilseed balance with farmers in Brazil having planted early and expecting bumper maize and soya bean crops. United Kingdom - Q1/Q3 fuel ethanol use up 23% on the year Agra Europe: Thursday October UK fuel ethanol consumption in September 2012 was 65 mln litres, down by 2 mln on the preceding month. Jan/Sep 2012 fuel ethanol consumption rose by 23% on the year to 571 mln litres. UK tenant dairy farmers facing difficult winter Agra Europe Wednesday October The Tenant Farmers Association (TFA) has warned that UK dairy farmers face a difficult winter as the price they are paid for the milk they produce continues to lag behind the costs of production. The statement follows a voluntary dairy code agreement in the UK between milk buyers and producers that is hoped to gain a fairer deal for farmers came in the aftermath of Europe-wide protests over price cuts. Romania and Hungary intend to restrict farmland ownership Agra Europe Thursday October

13 The Romanian government has announced it intends to restrict the purchase of large areas of forests and farmland in the country by foreign nationals, with Hungray saying it intends to introduce similar rules. Daniel Constantin, Romania's agriculture minister, was quoted by local media provider Mediafax as saying the government will take steps to prevent overseas companies from acquiring large amounts of agricultural land by applying taxes. Under Romania's Treaty of Accession to the EU, foreigners will be permitted to own farmland for the first time from The minister said it will be a good thing for the country in some respects but not if it prevents Romania from competing equally. "We need to create a favourable environment for these investors to come and invest in Romania. The condition is that taxes be paid in Romania and profit is not taken outside the country," he said. Around hectares of Romanian farmland, around 9%, are under foreign ownership, according the government figures. Proposals to restrict sales have previously been mooted by Romanian administrations. This includes the establishment of a 'land bank' that would have first refusal on sales and then lease them back to young Romanian farmers. Romanian farmland values increased more than for any other country in the world in the period - up 1 800% - according to the Savills Global Farmland Index. It attributed the growth to EU entry "which has granted access to farm payments and capital improvement grants and reduced but not yet fully removed foreign ownership restrictions." Second behind Romania on the Savills index for farmland value increases is Hungary and its prime minister, Victor Orbanhas, told a congress of the Hungarian Agriculture Association earlier this week that he is proposing a new law that would protect farmland from "bankers and speculators" as well encourage small and medium-size holdings over larger farms. Romania. Weather remains dry, sowing progresses difficult Black Sea Grain October 25 Most of the land used for winter crops remains particularly dry as of October 19, the country s weather forecast body ANMR reported. The sole satisfactory water reserves in soil [0-20 cm depth] in the relevant areas is found in Western plains where indeed wheat is cultivated in large amounts. But in the rest of the country particularly in Southern parts and in Eastern areas (Dobrogea - close to the Black Sea) the draught is extreme. There exist two spots of adequate water reserves but one of them is not relevant for the crops. No food crisis in Moldova, minister promises Agra Europe Wednesday October The Moldovan agriculture minister, Vasily Bumacov, has assured the country that there will not be a food crisis this winter, despite agricultural production falling 22% in 2012 compared to last year. He said: "While strategic crops such as wheat, barley, maize and sunflower have been hit hard by the drought [this year], I can assure citizens that there will be no shortage of grain and [edible oil]. If necessary, we will import them." 13

14 Moldova's National Bureau of Statistics had earlier announced that agricultural production, in all types of holdings, fell by 22.6% in January-September 2012, compared to Wheat production went down by 42% year-on-year and barley output dropped 44%, the office said. The Moldovan government has estimated that losses to agriculture caused by the drought amounted to almost 3 billion lei ( 188 million) and has pledged to compensate farmers in the affected areas. Bumacov added that despite the poor harvest this year, the forecasts for winter wheat were more promising. "If we can avoid severe frosts we will reap enough wheat crop to recover our losses for this year. International financial institutions, such as the World Bank, will also help us overcome the effects of the drought," he said. However, in 2011 harsh weather conditions led to the destruction of 30% of Moldova's winter crops, while in northern regions the losses reached 80%. Deutsche Bank calls on Serbia's PM to present investment potentials in agriculture, energy and infrastructure sectors Black Sea Grain October 25 Members of a Deutsche Bank delegation have called on Serbian PM Ivica Dačić to present potentials of investments in Serbia to German business people in Berlin in November. Dacic had talks with the delegation, led by director Peter Tils on investment improvement opportunities in Serbia. It was emphasized that German business people were interested in investments in the fields of agriculture, energy and infrastructure and that Deutsche Bank, which has been present in Serbia for ten years, was ready to help in the improvement of bilateral economic relations. Ukraine - Government bans wheat exports Agra Europe: Thursday October Reuters reported that Ukraine's Agriculture Ministry would ban exports of wheat from November 15, 2012, after bad weather has hit this year's harvest. The ministry stated that 3.8 mln tonnes of wheat have been exported as of late October. Contracted volume is 5.4 mln tonnes, and these contracts could be fulfilled. Argentine farmers switching from wheat to soya Agra Europe Monday October Argentina's 2012/13 soya bean harvest could reach a record high if weather conditions remain favourable, according to agriculture secretary Lorenzo Basso, with farmers switching acreage from wheat to the oilseed. "If climate conditions go our way, we'll be between 55m and 58mt," Basso told Reuters, adding that at this very early stage he expects the harvest to have a floor of 50mt. Farmers are just beginning to seed soya in Argentina, the world's number three soya bean supplier, and the government has not yet released an official production estimate for the 2012/13 crop year. The figure compares with the USDA estimate of 55mt, up from 41mt last year, and weather analyst MDA Earthsat Weather's forecast of just over 54mt. 14

15 Heavy rains since August have replenished soil moisture in much of the soya belt after a December to January drought slashed last season's crop yields. Many analysts are optimistic about soya's prospects in the forthcoming campaign. Basso warned, however, that the high humidity could cause disease and fungus problems for the crop. The increased soya bean output is likely to come at the expense of wheat production, with the Argentine agriculture ministry predicting a 17% drop in this year's harvest for the grain. The forecast drop to 11.5mt is bad news for consumer nations looking to Argentina to help make up for thin supplies caused by droughts in bread basket producers such as the US, Russia and Australia. Canada expects tighter ending grain stocks Agra Europe Monday October Ending stocks of the major grains and oilseeds in Canada at the end of the 2012/13 (August to July) crop year will likely be much tighter than estimated a month ago, according to the latest supply and demand tables from Agriculture and Agri-Food Canada's market analysis division. Ending stocks of the eight major grains and oilseeds - canola (rapeseed), flaxseed, soya, wheat, oats, barley, maize and rye - in 2012/13 are pegged at million tonnes. The projection was down from the previous month's estimate of mt, and the 2011/12 forecast of mt. Canola, barley and wheat saw the most noticeable adjustments from the previous report. Production of the eight major crops in 2012/13 is now forecast at mt, compared with the mt projected in September and the 2011/12 level of mt. Total exports in the 2012/13 crop year are projected at mt. This was lower than the September forecast of mt but higher than the 2011/12 estimate of mt. Canola exports are now expected to be 1.6mt lower than earlier projections, accounting for most of the adjustment in the total export number. Total domestic usage of the various grains and oilseeds for the 2012/13 crop year was estimated at mt, down from the mt projected in September. In 2011/12, domestic usage was forecast at mt. Canadian pig industry and Governments tackle challenges Pig Progress October 25 Over the past several months, federal, provincial and territorial governments have been working closely with the Canadian Pork Council, producers, processors and others to carefully assess the challenges facing the hog sector in Canada. 15

16 High feed costs coupled with low hog prices have resulted in increased pressure for hog producers in recent months. Governments recognize the pork industry as an important driver of our economy. The Canadian pork industry generated close to four billion dollars in farm cash receipts in 2011; Canadian producers exported $3.6 billion worth of live hogs and pork. The Hog Industry Task Team, which includes leadership from the Canadian Pork Council (CPC) and the Canadian Meat Council, pork processors and producers, was formed to develop a common understanding of the challenges facing the sector and to look at possible solutions to address them, including working to ensure the sector makes full use of existing programs. Provinces and financial institutions have also been engaged in these ongoing discussions. There is broad consensus among industry and market analysts, both in Canada and abroad, that market conditions for hog producers will improve by the spring of US poultry exporters narrow gap on Brazil Agra Europe Wednesday October Steady growth in US chicken meat shipments so far this year has brought the country close to regaining its mantle as the world's leading exporter - a position held by Brazil for much of the past decade. But new forecasts for 2013 suggest this trend will be short-lived as a tightening of supplies hampers US expansion on global markets. US shipments reached 2.43 million tonnes in the January-August period - a rise of 7% on last year and only narrowly behind the 2.62mt shipped by Brazil. In August alone, the US shipped some t - well ahead of the t exported by Brazil. And with Brazilian exports continuing to fall, there could be little between the two countries by the end of this year. US exporters have seen sales rise to almost all major markets this year, led by top buyer Mexico which imported t in the first eight months of up 19% on last year. Hong Kong slipped to second place, with imports dropping a third to t - although this was partly offset by higher shipments to mainland China. UK chicken exports to Russia jumped to t - almost double the amount shipped in January-August while Canada, Angola and Taiwan all took significantly more than last year. Three other standout markets were Cuba (+111%), Kazakhstan (+388%) and Lithuania (+97%), which together took almost t more than in the first eight months of

17 In contrast, the performance of Brazilian chicken meat exports has been sluggish, with shipments rising by less than 1% on year-ago levels. Exports to eight of Brazil's top ten markets were down in the January-August period, according to data from the foreign trade secretariat, SECEX, which shows only mainland China and Egypt taking more Brazilian chicken meat than last year. Trend reversal expected Analysts in both North and South America expect this trend to be reversed in 2013 however, with Brazilian exports regaining momentum and the US losing ground as supplies tighten. Australia announces foreign-owned farmland register Agra Europe Tuesday October Australian Prime Minister Julia Gillard has revealed the government will introduce a foreign ownership register for agricultural land. The move is designed to allay rising fears over foreign 'land grabs' which culminated with this month's news that a Chinese-led consortium had agreed to purchase Australia's largest cotton farm. Gillard made the announcement during a speech to the National Farmers Federation (NFF) congress in Canberra in which she said that the Australia's level of foreign ownership of farmland had altered little over the past 30 years. The register will publicly detail the specific size and locations of foreign owned agricultural land with its design and content discussed with farmers and states and territories. Asia attracts ADB agriculture investment Agra Europe Wednesday October The Asian Development Bank (ADB) has launched an ambitious plan to more than double its investment in the Asian agriculture sector to US$ million ( m) a year from Private equity firms and multilateral agencies are eyeing agricultural investment in Asia prompted by rising food prices, sector inefficiencies in emerging markets and attractive returns, ADB investment specialist Martin Lemoine told Dow Jones. ADB's interest follows plans by the investment arm of the World Bank, Investment Finance Corp, to double its agri-investment globally to $10 billion by The ADB recently provided a loan to PRAN, a Bangladeshi agri-business, to finance construction of a glucose factory, a flour mill and a frozen food processing facility, which will support farmers and employ up to factory workers. China has also received its first ever logistics related loan and investment of up to $60m is expected in India and Kazakhstan in

18 Nye melemmer i Danish Farmers Abroad Vi byder velkommen til og ser frem til samarbejdet med 4 nye medlem af DFA: 1 C&S Holding A/S - kontakt Søren Rasmussen 2 Plumrose Latinoamericano C.A. - kontakt Bent U. Porsborg 3 Hamlet Protein A/S - kontakt Niels-Otto Damholt 4 Danish Farm Design - kontakt Bjarne K. Pedersen Foto: En af Plumroses svinefarme i Venezuela 18

19 Firmamedlemmer: 19

20 20

Nyhedsbrev nr. 49 Januar 2013

Nyhedsbrev nr. 49 Januar 2013 , Nyhedsbrev nr. 49 Januar 2013 Godt Nytår - og grund til optimisme Når der tages hul på et nyt år, er det altid med en vis spænding og de fleste år også med en vis optimisme. I år synes der for de fleste

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 53 August 2013

Nyhedsbrev nr. 53 August 2013 , Nyhedsbrev nr. 53 August 2013 Den landbrugsskeptiske presse kom på banen lige før sommerferien I sidste nummer omtalte vi den megen og positive presseomtale, som danske landbrugsselskaber i udlandet

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 51 April 2013

Nyhedsbrev nr. 51 April 2013 , Nyhedsbrev nr. 51 April 2013 Et spændende forår venter i marken En usædvanlig lang vinter er ved at finde sin afslutning de fleste steder i Europa. Spændende er det for planteavlerne at finde ud af,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012

Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012 Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012 Generalforsamling I Danish Farmers Abroad med flot tilslutning. Som bekendt blev årets generalforsamling afholdt den 26. januar på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Med over

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Det danske ejendomsmarked The Danish Property Market 2015 Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Dokk 1 - Aarhus Kommune Indhold Forord side 5 Dansk økonomi side 7 Ejendomsfinansiering side 19 Dansk

Læs mere

Nepal Vision 20. årgang nr. 2 - vinter 2011 1

Nepal Vision 20. årgang nr. 2 - vinter 2011 1 Nepal Vision 20. årgang nr. 2 - vinter 2011 1 Udgivet af: Dansk-Nepalesisk Selskab Bladet sendes til alle medlemmer samt personer i Danmark tilknyttet Nepal. Oplag 500 eksmplarer. ISSN 0908-844X Dansk-Nepalesisk

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 66 Juli 2014

Nyhedsbrev nr. 66 Juli 2014 Nyhedsbrev nr. 66 Juli 2014, Lovende høst men faldende priser. Høsten kører i øjeblikket på højtryk de fleste steder i Europa. Generelt er der meldinger om gode udbytter og god kvalitet fra de fleste medlemmer

Læs mere

Aktiviteter i Danish Farmers Abroad:

Aktiviteter i Danish Farmers Abroad: Nyhedsbrev nr. 69 Februar 2015 Generalforsamling og konference med stor deltagelse. Den 14. januar afholdtes som bekendt generalforsamling i Danish Farmers Abroad på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Det

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

A permanent Nordic representation in Masdar City

A permanent Nordic representation in Masdar City NORDIC INNOVATION REPORT 2013:02 // SEPTEMBER 2013 A permanent Nordic representation in Masdar City Feasibility study A permanent Nordic representation in Masdar City Feasibilty study Author: Nordic Innovation

Læs mere

JUNE 2010. Greenland is Moving in Closer. The Smallest Company with the Longest Name. Customs Clearance is Though Work, however, Whets your Appetite

JUNE 2010. Greenland is Moving in Closer. The Smallest Company with the Longest Name. Customs Clearance is Though Work, however, Whets your Appetite DANBOR SERVICE AS Kanalen 1 DK-6700 Esbjerg Phone: + 45 79 11 19 00 Fax: + 45 79 11 19 01 dbs@danbor.com www.danbor.com www.danbor.dk www.vestmedia.dk JUNE 2010 Greenland is Moving in Closer The Smallest

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014. Mange tilbud om uddannelse og Networking

Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014. Mange tilbud om uddannelse og Networking Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014 Mange tilbud om uddannelse og Networking Som det vil fremgå ved læsning af dette Nyhedsbrev, så har Danish Farmers Abroad iværksat en række tiltag med hensyn til kursus aktivitet

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

DI s Executive Program 2010

DI s Executive Program 2010 DI s Executive Program 2010 Modul 3: Studietur til Kina fra den 13.-20. november 2010 KINA RAPPORT Deltagere Adm. Direktør Bo Lybæk, GPV International, Managing Director Jette Lykke Mikkelsen, RMIG A/S,

Læs mere

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden N.E. Nielsen Vi er meget tilfredse med, at et markant We are very pleased that a significant majority 1 of Satair s shareholders have accep ted Formand for flertal 1 af Satairs ak tionærer har accepteret

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 56 December 2013. Sæt kryds ved den 16. januar og kom til Brædstrup.

Nyhedsbrev nr. 56 December 2013. Sæt kryds ved den 16. januar og kom til Brædstrup. Nyhedsbrev nr. 56 December 2013, Sæt kryds ved den 16. januar og kom til Brædstrup. Medlemstallet i Danish Farmers Abroad har i de senere år været markant stigende. Det er dejligt og til stor glæde for

Læs mere

nyhedsbrev Latinamerika

nyhedsbrev Latinamerika Danmarks Eksportråd nyhedsbrev Latinamerika November 2007 Velkommen til vores nyhedsbrev Kære Læser Velkommen til novemberudgaven af Danmarks Eksportråds regionale nyhedsbrev for Latinamerika. Årets sidste

Læs mere

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende FNAT 3. blok 2010 Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende 4 American perspectives on a Changing Climate 6 Giver Grøn Vækst bedre hotelservice i Jylland? 8 Besparelserne på LIFE 12 Hvor

Læs mere

LIFE Project Number LIFE05 NAT/DK/000150. PROGRESS REPORT No. 3 Covering the project activities from 01.01.2008 to 31.12.2008

LIFE Project Number LIFE05 NAT/DK/000150. PROGRESS REPORT No. 3 Covering the project activities from 01.01.2008 to 31.12.2008 LIFE Project Number LIFE05 NAT/DK/000150 PROGRESS REPORT No. 3 Covering the project activities from 01.01.2008 to 31.12.2008 Reporting Date 05 June 2009 LIFE PROJECT NAME. Project location DATA PROJECT

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Den 26. januar afholdes foreningens generalforsamling på Hotel Pejsegården, Brædstrup. Generalforsamlingen kombineres med en konference, som vil være åbent for alle. Se

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

God høst --- god sommer!!

God høst --- god sommer!! Nyhedsbrev nr. 75 Juli 2015, God høst --- god sommer!! Høsten står for døren og i de sydlige dele af Europa er den startet. Det er som altid en spændende tid hvad bliver udbytterne --- og der efter hvordan

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 Newsletter No: 35, March 2013

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 Newsletter No: 35, March 2013 News from the DLN Generalforsamling i DLN Kom og gør din indflydelse gældende! Kom og mød andre engagerede mennesker og få en snak! Alle medlemmer har fået en invitation, men skulle der være nogen ikke

Læs mere

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien 1/ 36 Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien The Latest News from Albania, Kosóva and Macedonia # 324-8' årgang - 24.11.2006 Version 1.2 [07.12.2006] PDF for printing Info om»sidste Nyt«Tidligere

Læs mere

Årsrapport 2007 / Annual Report 2007

Årsrapport 2007 / Annual Report 2007 Årsrapport 2007 / Annual Report 2007 2» » Indholdsfortegnelse / Contents Kunst i banken / Art at the bank... 4 Generalforsamling / Annual general meeting... 5 Danske Andelskassers Bank A/S... 6 Ledelsesberetning

Læs mere