Nyhedsbrev nr. 47 Oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 47 Oktober 2012"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 47 Oktober 2012 Danish Farmers Abroad på Agromek Efter opfordring fra DFA firmamedlemmer har vi indgået et samarbejde med den internationale landbrugsudstilling Agromek 2012 på tre områder: 1. Agromek inviterer Farmer Managers, ansat hos DFA medlemmer i udenlandske landbrugsselskaber, på et to-dages ophold på Agromek 2. DFA arrangerer tre faglige indlæg til Speakers Corner i hal D på Herning Messecenter (se program nedenfor) 3. DFA afholder Networking for medlemmer i Auditoriet 1. sal ved indgang Vest (se program nedenfor) AD pkt. 1: Invitation af danske Farm Managers i udlandet Vedrørende invitation af Farm Managers til Agromek, så er der udsendt indbydelse til en række enkeltpersoner. Derudover er invitationen sendt til samtlige medlemmer af DFA. Det var sat et maksimum på 50 deltagere på denne invitation, der omfatter to overnatninger betalt samt transport mellem hotel og udstilling, medens flybillet til Danmark er for egen regning. Da de 50 pladser endnu ikke er optaget af DFA medlemmer, har vi aftalt en forlængelse af tidsfristen for tilmelding til på mandag --- den 29. oktober ---- så I skal skynde jer, hvis I har en eller flere medarbejdere i jeres udenlandske selskaber, I gerne vil præmiere med en tur til Agromek Agromek afvikles som bekendt november i Messecenter Herning. Kopi af en officiel invitation vedhæftes dette nyhedsbrev. Ad pkt. 2: Speakers Corner i Hal D Der vil her, for vores del, være tale om forholdsvis korte indlæg om relevante emner, som henvender sig specielt til dem, som driver landbrug udenfor den danske grænse. DFAs arrangement i Speakers Corner ser således. 1. Kl. 14:00: Sådan er livet som Farm Manager i et dansk skab i udlandet --- til inspiration for unge danske landmænd med udlængsel v. Peder Rom Nielsen, Halychyna Zahid, Ukraine 2. Kl. 15:00: Styring af en stor mælkeproduktion i USA og andre udlande v. Susanne Pejstrup, Lean Farming, Logistic og ledelse 1

2 3. Kl. 15:45: Udfordringer samt optimering af planteproduktion under fremmede temperatur- og nedbørsforhold samt varierende jordbundstyper v. Christian Haldrup, Crop adviser, Videncentret for Landbrug, Bukarest, Rumænien AD pkt. 3: Medlems Networking i Auditoriet 1. sal ved indgang Vest Med henblik på at udveksle erfaringer mellem alle tre typer af medlemsgrupperinger har vi som afslutning på torsdagens Agromek udstilling arrangeret et netværksmøde, som dels består af en kort orientering om aktiviteterne i Danish Farmers Abroad, et spændende foredrag af Tom Axelgaard, Axzon samt en meget kort præsentation af de deltagende firmamedlemmer. Vi håber, at rigtig mange medlemmer vil kikke ind til dette lidt utraditionelle arrangement. Programmet ser således ud: 1. Kl. 16:00 Dørene åbnes for networking mellem DFAs firmamedlemmer, producent medlemmer og medarbejder medlemmer. Der bydes på en forfriskning samt lidt snak 2. Kl. 16:45: Kort orientering og DFAs aktiviteter v. Erik Jantzen, formand 3. Kl. 17:00: Agerbrug, svineproduktion, mælkeproduktion og slagteri i kombination med produktion af grøn energi (biogas) i Polen og Ukraine v. Tom Axelgaard, CEO, Axzon Group (Poldanor, Danosha, Prime Food m.fl.) 4. Kl. 17:45 DFA serverer sandwich samt Networking fortsat 5. Kl. 18:15 Kort præsentation af de deltagende firmamedlemmer ledet af Johs. V. Hansen 6. Kl. ca. 19:30: Afslutning Andre aktiviteter i Danish Farmers Abroad Nyt FPM hold 4 klar til start i november Med 16 deltagere er det fjerde hold af Farm Production Manager uddannelsen klar til at blive sat i gang. Povl Nørgaard, JU, der er kursusleder, glæder sig over dette. Han så dog gerne yderligere et par stykker med på holdet. FPM hold tre var på en uges kursusophold i Danmark den oktober. Vi havde i den forbindelse lejlighed til at møde gruppen og kunne registrere en rigtig god stemning på holdet. Ingen tvivl om, at vore udenlandske Farm Managers sætter pris på uddannelsen og ikke mindst det at komme ud at se andre landbrugsvirksomheder og være sammen med kolleger. 2

3 Vi kan derfor kun opfordre til, at flere medlemmer udnytter FPM tilbuddet og giver denne mulighed for opgradering af dygtige medarbejdere. Der er som nævnt plads til 2-3 deltagere mere, så er du interesseret og vil vide mere om kurset kontakt Povl Nørgaard, Kursusleder, Jordbrugets Uddannelsescenter Crop Benchmarking gruppen i arbejdstøjet Som omtalt i sidste nyhedsbrev blev der den 5. oktober på Bygholm Parkhotel afholdt møde i DFAs første Crop Benchmarking gruppe med Paul-Christian Kongsted som koordinator. 6 selskaber deltog i Benchmarkingen, og der var stor tilfredshed med både oplæg og mødets forløb og udbytte. Der vil blive afholdt et nyt møde i begyndelsen af Det er målet, at kredsen af deltagende selskaber øges til Interessen for Crop Benchmarking har vist sig at være ret stor. DFA vil være klar til at lave flere grupper, hvis der viser sig behov for dette. Det betinger dog naturligvis, at vi kan finde en interesseret og kompetent koordinator. Business Development Group er i gang Med Michael Henriksen, Idavang A/S som koordinator er den tidligere omtalte Development Group gået i gang. Gruppen består af 8 deltagere fra 4 selskaber. Konceptet for gruppen skal løbende udvikles, men grundlaget er en åben dialog om forretningsudvikling, strategi og finansiering. I første omgang ønsker gruppen ikke at være større, men på længere sigt kan en udvidelse dog komme på tale. Der har fra andre DFA medlemmer været vist interesse for at være med i en Business Development Group. Vi er åbne overfor at være fødselshjælpere til etablering af yderligere en gruppe, når vi har haft muligheden for at følge, hvilket koncept der opbygges i den første gruppe, og der kan findes en koordinator til en sådan gruppe. 3

4 Kvæggruppe på studietur til USA Det er nu en kendsgerning, at der bliver en tur for mælkeproducenter og andre kvægbrugere til USA den november. Turen er blevet til i et samarbejde mellem Danish Farmers Abroad, Danace og Logistik og ledelse Lean i Landbruget. Turen går til det nordøstlige USA, og formålet med turen er først og fremmest at få inspiration og indblik i ledelse af store stald- og management systemer i amerikanske kvægbrug. Nærmere oplysning om turen kan fås ved henvendelse til Susanne Pejstrup Vi vil her i DFAs nyhedsbrev senere fortælle meget mere om denne spændende studietur over Atlanten, og hvad vi lærte af amerikanerne. 26 deltagere har pakket kufferten til Kina-turen Et par afbud på falderebet kan ikke ødelægge glæden over, at det er lykkedes at samle en gruppe på 26 af DFAs medlemmer til studieturen til Kina. Der er afrejse fra København fredag aften den 26. oktober. Et program med højt tempo og en masse spændende faglige besøg venter deltagerne. Vi starter i Beijing og slutter i Shanghai. Imellem de to byer skal vi, som en af højdepunkterne på turen, besøge Scandinavian Farms og få et indblik i, hvilke muligheder og udfordringer der er i at etablere en svineproduktion under kinesiske forhold. Programmet er lavet i et samarbejde med Holstebro RejseCenter samt gode danske kontakter i Kina. Vi glæder os til at kunne orientere om turen i næste udgave af DFAs nyhedsbrev. Generalforsamling og konference den 17. januar 2013 I sidste medlemsnyt oplyste vi, at Generalforsamlingen i Danish Farmers Abroad vil løbe af stabelen onsdag den 16. januar. Som følge af, at Planteavlskongressen afvikles den 15. og 16. januar, har vi imidlertid valgt at flytte generalforsamlingen til torsdag den 17. januar. Generalforsamlingen holdes på Hotel Pejsegården i Brædstrup og vil i lighed med sidste år blive efterfulgt af en konference med en række spændende indlæg og masser af mulighed for at netværke med kolleger. 4

5 Program for konferencen er under udarbejdelse, og vi er sikre på, at det bliver en spændende og udbytterig dag --- så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 17. januar hele dagen. Udsendelse af kontingent opkrævning Vi vil en af de nærmeste dage udsende kontingentopkrævning for medlemskab af Danish Farmers Abroad Vi håber naturligvis, at alle fortsat ønsker at være medlem af foreningen og vil i øvrigt opfordre til, at I hjælper med til, at medlemskredsen bliver endnu større, så vi får endnu større mulighed for at lave netværksaktiviteter til gavn for hele medlemskredsen. Høsten i Polen Vi bragte i sidste nyhedsbrev en række citater fra medlemmer om høstudbyttet i en række lande. Vurdering af høstudbyttet i Polen har vi fået efterfølgende. Det finder vi relevant at bringe ikke mindst fordi den generelt har været bedre end i landene sydpå. Citat 1: Under de vækstbetingelser, afgrøden 2012 mødte i Polen eksempelvis den sene barfrost og megen regn i juni og juli - betragter vi den samlede høst i Polen som omtrent tilfredsstillende. Der er i Polen alt overvejende høstet tør vinterraps, mens hveden er høstet fugtigt med vandprocenter overvejende mellem 16 21%. Tidlige estimater for udbytter viser, at vi i Polen kan forvente at samlet høst af ha. hvede incl ha. vårhvede kan nå et udbytte på anslået 7 t/ha. Faldtallene i hveden er holdt nogenlunde, således at det påregnes, at vi når en acceptabel andel med brødkvalitet. De senest høstede arealer har dog ikke kunnet holde brødkvaliteten. I Polen forventes samlet høst af ha. vår- og vinterraps at nå et udbytte på anslået 3,7 t/ha. I Rumænien viser tidlige estimater for udbytter på de tidligst høstede afgrøder, at vi på ha vinter- og vårhvede når udbytte på 4,7 t/ha - og på 230 ha. vinter og vårraps når udbytte på 2,0 t/ha. Dertil kommer 370 ha. Rug, hvor udbyttet anslås til 2,8 t/ha. Disse udbytter betragtes som nogenlunde acceptable, taget i betragtning et tørt efterår, lidt ny opdyrket jord og i rugen smeltevands- og vildtskader. Alt er høstet tørt og af god kvalitet. Det skal bemærkes, at alle udbyttetal er foreløbige. Der kan således komme justeringer på disse udbyttetal, når høsten gøres endeligt op. Vore salgspriser ligger over det forventede. Generelt kan vel siges, at udbytterne er lidt lavere end forventet, og priserne lidt højere end forventet. Citat: Paul-Chr. Kongsted, CEO, Dangro Invest A/S 17. september 2012 Citat 2: Udbyttet i Polen er i raps 3,2 mod forventet 3,5, og i hvede 6,4 mod forventet 6,0 tons/ha. Forventet betyder budgetteret og svarer til sidste 5 års gennemsnit. 5

6 Høsten gik godt, dog var 50% af hvedehøsten med 20% vand, så kravene til tørrerikapacitet var meget stort i år i det norlige Polen. Såning af raps og hvede er afsluttet med godt resultat, dog er der stadig tørke i pletter i hele nv. Polen her 1/10. Citat: Niels Hjorth, Dangroup Poldar Holding Den 1. oktober 2012 Citat 3: Høsten er vel overstået, og vi endte med rimelige resultater. Hvedeudbyttet var lavere end forventet med et gns. På 6,3 tons/ha på i alt ha. Dog var kvaliteten i top i næsten alle hvedesorter, og det gav en bedre pris end forventet. Rapsudbyttet endte med et gns. på 4,0 ton/ha på i alt 960 ha. Dette uden oliereguleringen, som vi endnu ikke har fået gjort op. Delprøverne viser ca. 45 % olie, så det vil højne udbyttet. Majsen starter vi på at høste i denne uge. Den ser fornuftig ud, men er svær at bedømme. Ligner et udbytte som sidste år, hvilket var over 8,5 tons tørvare pr. ha. Citat: Torben Madsen, Crop Manager, CM Agropol sp. Z.o.o. Den 22. oktober 2012 Argentina Da planternes udvikling i Sydamerika i høj grad kan komme til at påvirke prisniveauet i Europa og resten af Verden, følger vi spændt med i, hvordan afgrøderne ser ud hos Maria Elena S.A. Citat: Nyt om afgrøder Argentina --- Super sojahøst? En opdatering fra Argentina. September blev en forholdsvis normal måned for os, så vi fik sået majs og solsikker. Majsen er brudt frem og har mellem 2-3 blade, og solsikkerne ligeledes. Oktober er derimod endnu en regnfuld måned, hvor vi på vores hovedgård har fået p.t. 160 mm (22/10). Ideelt set begynder man at så soja i vores område i begyndelsen af november, men dette år forventer vi at begynde slut-oktober for at nå maksimalt udbytte af den meget regn. 6

7 Vinterafgrøderne ser lovende ud. Vi påregner gode resultater for hveden, og rapsen er som tidligere skrevet sjældent set bedre hernede. I en dansk kontekst kan det siges, at vi havde besøg af en dansk agronom i sidste uge, som havde svært ved at tro på, at vi ikke regnede med mere end mellem 2.5 tons og 3 tons for rapsen, og at det var et ualmindeligt godt år. Det samme gælder hveden, hvor vi håber på del mere end 4 tons per ha. Hernede er vi dog udsat i november måned, hvor vi kan få både frostvejr og en uge med 40 grader. Vores byg har lidt under de vekslende temperaturer i vinterperioden og ser derfor på nuværende tidspunkt ikke ud til at overstige vores budgetterede høst. Regnen har medført, at vi bliver nødt til at sprøjte en ekstra gang med fungicider i hveden (dog sprøjter vi generelt mindre end i Danmark, da klimaet er anderledes - og høstudbyttet ligeledes). Græsmarkerne er fremragende på hovedgården og på kvægavlergården 200 km vestpå (som normalt er et meget tørt område). Efter to år, hvor vi har forsøgt at forbedre græsset på kvægavlergården, er året endelig kommet, hvor eragrositis curvula er brudt frem. Det er en græssort, som i Argentina er kendt som pasto llorón og på engelsk som weeping lovegrass. Det hedder på fodboldargentinsk "un golazo", et drømmemål. Derimod er vores to satellitgårde med mange lave marker oversvømmet og kvægbestanden derfor reduceret. Samlet set er den ikke reduceret, da vi kan anvende de gode resultater fra de andre gårde til at overføre kvæg fra oversvømmede arealer, og derfor kan vi bibeholde vores vækstplaner. Generelt ser situationen sådan ud i Argentina, at man i den nordlige del er negativt påvirket af den nuværende niño -situation i og med, at man kan forvente mindre regn. I den centrale del af pampassen (begyndende 150 km sydvest fra vores hovedgård) er der stadig store oversvømmelser. Det forventes, at vandet forsvinder i sommerperioden, og at arealerne så vil blive tilsået med soja, fordi det optimale tidspunkt for majs og solsikker er passeret. Derfor er der grund til at tro, at Argentina vil levere en super sojahøst næste år. Det er dog stadig meget tidligt (sojaen er ikke sået endnu), og der kan komme problemer med svampesygdomme, som i den nuværende kontekst med en besværliggjort import og logistiske problemer kan få betydning for høstens endelige udbytte. Citat: Henrik Hansen. Maria Elena S.A. 22.oktober 2012 Juan Martin Ospital, CEO er nu næsten forsvundet i rapsmarken 7

8 Venezuela Plumrose Latinoamericana C.A. Vi har netop føjet Plumrose med aktiviteter i Venezuela til vores medlemsliste. Vi har i den anledning bedt Bent U. Porsborg om at fortælle lidt om deres aktiviteter på disse breddegrader. Venezuela er et land af modsætninger på den ene side importeres over 50% af mad og råmaterialer til fødevareindustrien og på den anden, side så bruges der under 15% af al den landbrugsjord, der kunne udnyttes og opdyrkes, i landet. Venezuelansk landbrug er derudover kendetegnet som low-tech og ikke særlig produktivt. Landbruget har, siden der blev fundet olie, tabt mere og mere af sin betydning i økonomien. Dette betyder dog ikke, at der ikke findes muligheder inden for landbrugssektoren. Plumrose har været til stede i Venezuela i snart 60 år og var traditionelt en kødforædlings og salgsvirksomhed af brandede kvalitets produkter. Dog har det ikke altid været let at sikre en acceptabel forsyning af grise til vores slagteri og fabrik. Som i resten af landbruget var Venezuelas svineproduktion betegnet af meget lav produktivitet med omkring grise produceret per årsso. Kombinationen af muligheden for at producere grise efter internationale effektivitets standarder og en løsning på Plumroses forsyningsproblemer var baggrunden for tanker om at baglæns integrere ind i landbrugssektoren. Med Chavez regering blev der givet en række incitamenter til landbrugssektoren i form af billig finansiering og skattefordele. Dette var den afgørende faktor, der gjorde, at det første farm projekt blev lagt i støbeskeen i Med IFU og en colombiansk joint venture partner blev AFI farmen grundlagt med 2600 søer. I år 2000 blev de første grise sendt til Plumroses eget slagteri, og siden har Plumroses Agro division groet stødt igennem årene; i dag leveres ca % af Plumroses forbrug af grise fra egne farme. AFI farmen ejes nu 100% af Plumrose, og besætningen er steget til 5200 søer. De omkringliggende ca hektar land blev opkøbt for at styrke bio sikkerheden for farmen og bliver i dag brugt til en stigende besætning af 2700 stykker kødkvæg samt et opdyrkningsprojekt af agerjord i opstarts fase. 8

9 Derudover har Agro divisionen sammen med en lokal partner i mellemtiden opkøbt og udviklet PROCER farmen, der i skrivende stund har 9200 søer. Egen fodermølle blev også tilføjet til porteføljen af agro industrielle aktiviteter for at kunne producere kvalitetsfoder, der komplementerer PIC genetikken, der bliver brugt på begge farme. I dag er Plumrose en af, hvis ikke den største svineproducent i Venezuela. Det har været en lang og lærerig rejse forretningsmiljøet er ikke altid det letteste og tålmodighed, gå-på-mod og vedholdenhed er et must. I Plumroses tilfælde var det en fordel allerede at være etableret i landet, da det gav os en stor fordel i det bureaukratiske system. Brugen af joint venture partnere med specifik viden inden for den nye industri har været en vigtig del af strategien og Agro divisions succes igennem årene. Den grundliggende opskrift har vi nu klar og vil helt sikker lægge bunden for fremtidige projekter inden for landbrugssektoren. Plumroses involvering i den venezuelanske svineindustri har medført en revolution, konsolidering og professionalisering af hele industrien. Som dansk virksomhed er vi stolte af at have været med til at tilføre traditionelle danske landbrugsprincipper til Venezuela. Venezuela er i dag 100% selvforsynende med grise, og forbrug per person af både forarbejdede samt friske svineprodukter stiger år efter år. For os er det beviset på, at højteknologiske landbrug gjort på den rigtige måde er en rigtig god forretning, både for værtslandet og investorerne, selv i lande hvor ikke alle kan se mulighederne. Vi ser mange muligheder i Venezuela og specielt inden for den underudviklede landbrugssektor. Vi evaluerer løbende mulighederne og er altid på udkig efter oplæg og ekspertise der kan lede til fremtidig projekter. Bent U. Porsborg, CEO, Plumrose Latinoamericana C.A. Sverige Black Earth Farming bekræfter ny emission på en halv milliard Sv. kroner Siden opstarten i 2005 er det gået stærk for det svenske selskab Black Earth. Selskabet var et af de første udenlandske selskaber, som gik ind i den russiske landbrugsproduktion. Selskabet har fået en stærk position i regionerne Kursk, Tambov, Lipetsk og Voronezh. Ved årsskiftet drev selskabet ikke mindre end 9

10 ha i disse områder og havde fuldt ejerskab på ikke mindre end ha. Oprindeligt var det de to svenske investeringsselskaber Vostock Nafta og Kinnevik, som stod bag etableringen af selskabet, og disse to besidder da også fortsat en stor aktiepost på knap 25 procent. Den 28. september 2007 rejste selskabet 1,92 mia. SEK ved en børs emission, og det er altså nu planen at hente yderligere en halv mia. ved en emission Baggrunden for dette er, at Black Earth har indgået et flerårigt samarbejde med PEPSICO om dyrkning af solsikker, kartofler og sukker. Kartoffeldyrkning skal eksempelvis øges fra 30 til ha i løbet af to år. Går det efter planen, vil Pepsico stå for 30 pct. af omsætningen hos Black Earth i Polen Nyt fra Statskonsulenten Poul Jacob Erikstrup har skiftet kontor, idet han er flyttet fra Moskva til Warszawas. Vi har pillet lidt i hans gode nyhedsinformationer. Forbruget af basale fødevarer er faldende Sidste år udgjorde den gennemsnitlige månedlige indkomst per indbygger i husholdningerne DKK 2196 og var 1,4 pct. lavere end indtægterne fra år 2010 (2010 indebar en stigning på 4,3 pct. i forhold til det foregående år). Reduktionen i husstandsindkomsten er den første tilbagegang i seks år. Endvidere er det gennemsnitlige månedlige per capita forbrug af de fleste basisfødevarer støt faldende. Niveauet af de gennemsnitlige månedlige husstandsudgifter pr. indbygger i 2011 beløb sig på DKK 1816, og var 1,8 pct. lavere end i /04/10, kilde: portalspozywczy.pl Kontrol af pesticidrester i fødevarer Introduktionen af forordning nr. 788/2012 har til formål at sikre overholdelse af maksimal grænseværdier for pesticidrester i fødevarer eller planter af animalsk oprindelse ved at vurdere forbrugernes eksponering for pesticidrester i disse fødevarer. Polske producenter opfordres til at være opmærksomme på dette, da prøver vil blive indsamlet til fremtidige undersøgelser i EU regi. 2012/09/27, kilde: agronews.com.pl I 2012 vil overskuddet af handelen med landbrugs og fødevarer stige til 3,3 milliarder EUR I 2012 vil handelsoverskuddet i landbrugs- og fødevaresektoren stige til EUR 3,3 mia., fra sidste års resultat på EUR 2,6 mia. I første halvdel af 2013, forventes 10

11 overskuddet af handlen med landbrug og fødevarer at beløbe sig til omkring EUR 1,7 mia. (EUR 1,5 mia. i første halvår af 2012). Provenuet fra eksporten forventes at stige med næsten 7 pct., til EUR 16,3 mia. 2012/02/10, klide: portalspozywczy.pl DKK 1308 per ha estimat Landbrugsministeriet har offentliggjort satserne for direkte betalinger. - Til sammenligning - SAPS for 2011 er DKK 1271 per ha. - Arealbetalingsordning (SAPS) - DKK 1308 per ha , kilde: farmer.pl Stigende priser på kvæg Gennemsnitsprisen for slagtekroppe af voksent kvæg R3 var på EUR 392,59 per 100 kg (en stigning på 13,5 pct. i forhold til august 2011). I Polen lå priserne cirka på EUR 341 pr. 100 kg. Referenceprisen på oksekød (R3) for Den Europæiske Union nåede et loft på EUR 388,41 per 100 kg (en stigning på 11,9 pct.). I Polen stod prisen for ungkvæg (R3) på ca. EUR 340,30 per 100 kg, hvilket er op 8,4 pct. højere end i august /01/10, kilde: portalspozywczy.pl Poul Jacob Erikstrup, Minister Counsellor Warszawa, USA Jordpriserene stiger kraftigt i Iowa Pickup trucks kører i kø op ad en lang grusvej og ikke mindre end 150 landmænd er mødt op for at byde på et familielandbrug på 314 acre (ca. 127 ha). Auktionen bliver holdt imellem 7 fod høje majsmarker og flimmerende soyabønner. Efter en halv time stoppede buddene ved en pris på USD pr. acre (ca DKK / ha). Det er en høj pris og også mere end dobbelt så høj som den pris, man normalt vurderer agerjord til i Iova ca USD / acre, men det er også et udtryk for en stærk stigning af jordpriserne i staten og i USA i det hele taget. Dette er et resultat af, at de ekstreme stigninger, vi har oplevet på såvel korn som soyaskrå. 11

12 DFA NYHEDSKLIP 47 Rabobank forecasts higher global fertiliser demand Agra Europe: Wednesday October A new Rabobank study has forecast that drought conditions this year will provide a boost to global fertiliser demand. The report says drought has caused higher grain prices and spurred farmers to plant more grain and use more fertiliser in order to capitalise on higher expected returns. "The severity of the US drought drove up global grain and oilseed prices significantly," the study says. "Global fertiliser demand should benefit from higher agricultural commodity prices, which elevate the purchasing power of farmers. "Improved cash flows should see farmers increasing their expenditure on farm inputs in a bid to increase yields and further capitalise on the higher prices. "In the wake of the rallying in agricultural commodity prices, fertiliser activity began to pick up as buyers were encouraged to step back into the market." Fertiliser inventory is expected to be adequate in some regions, Rabobank said, however, China was predicted to close its low tax export windows for phosphate and urea, which would affect export availability. The financial services provider said that additional fertiliser capacity would come on line as plants restarted after temporary shutdowns for maintenance. Rabobank said South America would be the key to restoring the global grain and oilseed balance with farmers in Brazil having planted early and expecting bumper maize and soya bean crops. United Kingdom - Q1/Q3 fuel ethanol use up 23% on the year Agra Europe: Thursday October UK fuel ethanol consumption in September 2012 was 65 mln litres, down by 2 mln on the preceding month. Jan/Sep 2012 fuel ethanol consumption rose by 23% on the year to 571 mln litres. UK tenant dairy farmers facing difficult winter Agra Europe Wednesday October The Tenant Farmers Association (TFA) has warned that UK dairy farmers face a difficult winter as the price they are paid for the milk they produce continues to lag behind the costs of production. The statement follows a voluntary dairy code agreement in the UK between milk buyers and producers that is hoped to gain a fairer deal for farmers came in the aftermath of Europe-wide protests over price cuts. Romania and Hungary intend to restrict farmland ownership Agra Europe Thursday October

13 The Romanian government has announced it intends to restrict the purchase of large areas of forests and farmland in the country by foreign nationals, with Hungray saying it intends to introduce similar rules. Daniel Constantin, Romania's agriculture minister, was quoted by local media provider Mediafax as saying the government will take steps to prevent overseas companies from acquiring large amounts of agricultural land by applying taxes. Under Romania's Treaty of Accession to the EU, foreigners will be permitted to own farmland for the first time from The minister said it will be a good thing for the country in some respects but not if it prevents Romania from competing equally. "We need to create a favourable environment for these investors to come and invest in Romania. The condition is that taxes be paid in Romania and profit is not taken outside the country," he said. Around hectares of Romanian farmland, around 9%, are under foreign ownership, according the government figures. Proposals to restrict sales have previously been mooted by Romanian administrations. This includes the establishment of a 'land bank' that would have first refusal on sales and then lease them back to young Romanian farmers. Romanian farmland values increased more than for any other country in the world in the period - up 1 800% - according to the Savills Global Farmland Index. It attributed the growth to EU entry "which has granted access to farm payments and capital improvement grants and reduced but not yet fully removed foreign ownership restrictions." Second behind Romania on the Savills index for farmland value increases is Hungary and its prime minister, Victor Orbanhas, told a congress of the Hungarian Agriculture Association earlier this week that he is proposing a new law that would protect farmland from "bankers and speculators" as well encourage small and medium-size holdings over larger farms. Romania. Weather remains dry, sowing progresses difficult Black Sea Grain October 25 Most of the land used for winter crops remains particularly dry as of October 19, the country s weather forecast body ANMR reported. The sole satisfactory water reserves in soil [0-20 cm depth] in the relevant areas is found in Western plains where indeed wheat is cultivated in large amounts. But in the rest of the country particularly in Southern parts and in Eastern areas (Dobrogea - close to the Black Sea) the draught is extreme. There exist two spots of adequate water reserves but one of them is not relevant for the crops. No food crisis in Moldova, minister promises Agra Europe Wednesday October The Moldovan agriculture minister, Vasily Bumacov, has assured the country that there will not be a food crisis this winter, despite agricultural production falling 22% in 2012 compared to last year. He said: "While strategic crops such as wheat, barley, maize and sunflower have been hit hard by the drought [this year], I can assure citizens that there will be no shortage of grain and [edible oil]. If necessary, we will import them." 13

14 Moldova's National Bureau of Statistics had earlier announced that agricultural production, in all types of holdings, fell by 22.6% in January-September 2012, compared to Wheat production went down by 42% year-on-year and barley output dropped 44%, the office said. The Moldovan government has estimated that losses to agriculture caused by the drought amounted to almost 3 billion lei ( 188 million) and has pledged to compensate farmers in the affected areas. Bumacov added that despite the poor harvest this year, the forecasts for winter wheat were more promising. "If we can avoid severe frosts we will reap enough wheat crop to recover our losses for this year. International financial institutions, such as the World Bank, will also help us overcome the effects of the drought," he said. However, in 2011 harsh weather conditions led to the destruction of 30% of Moldova's winter crops, while in northern regions the losses reached 80%. Deutsche Bank calls on Serbia's PM to present investment potentials in agriculture, energy and infrastructure sectors Black Sea Grain October 25 Members of a Deutsche Bank delegation have called on Serbian PM Ivica Dačić to present potentials of investments in Serbia to German business people in Berlin in November. Dacic had talks with the delegation, led by director Peter Tils on investment improvement opportunities in Serbia. It was emphasized that German business people were interested in investments in the fields of agriculture, energy and infrastructure and that Deutsche Bank, which has been present in Serbia for ten years, was ready to help in the improvement of bilateral economic relations. Ukraine - Government bans wheat exports Agra Europe: Thursday October Reuters reported that Ukraine's Agriculture Ministry would ban exports of wheat from November 15, 2012, after bad weather has hit this year's harvest. The ministry stated that 3.8 mln tonnes of wheat have been exported as of late October. Contracted volume is 5.4 mln tonnes, and these contracts could be fulfilled. Argentine farmers switching from wheat to soya Agra Europe Monday October Argentina's 2012/13 soya bean harvest could reach a record high if weather conditions remain favourable, according to agriculture secretary Lorenzo Basso, with farmers switching acreage from wheat to the oilseed. "If climate conditions go our way, we'll be between 55m and 58mt," Basso told Reuters, adding that at this very early stage he expects the harvest to have a floor of 50mt. Farmers are just beginning to seed soya in Argentina, the world's number three soya bean supplier, and the government has not yet released an official production estimate for the 2012/13 crop year. The figure compares with the USDA estimate of 55mt, up from 41mt last year, and weather analyst MDA Earthsat Weather's forecast of just over 54mt. 14

15 Heavy rains since August have replenished soil moisture in much of the soya belt after a December to January drought slashed last season's crop yields. Many analysts are optimistic about soya's prospects in the forthcoming campaign. Basso warned, however, that the high humidity could cause disease and fungus problems for the crop. The increased soya bean output is likely to come at the expense of wheat production, with the Argentine agriculture ministry predicting a 17% drop in this year's harvest for the grain. The forecast drop to 11.5mt is bad news for consumer nations looking to Argentina to help make up for thin supplies caused by droughts in bread basket producers such as the US, Russia and Australia. Canada expects tighter ending grain stocks Agra Europe Monday October Ending stocks of the major grains and oilseeds in Canada at the end of the 2012/13 (August to July) crop year will likely be much tighter than estimated a month ago, according to the latest supply and demand tables from Agriculture and Agri-Food Canada's market analysis division. Ending stocks of the eight major grains and oilseeds - canola (rapeseed), flaxseed, soya, wheat, oats, barley, maize and rye - in 2012/13 are pegged at million tonnes. The projection was down from the previous month's estimate of mt, and the 2011/12 forecast of mt. Canola, barley and wheat saw the most noticeable adjustments from the previous report. Production of the eight major crops in 2012/13 is now forecast at mt, compared with the mt projected in September and the 2011/12 level of mt. Total exports in the 2012/13 crop year are projected at mt. This was lower than the September forecast of mt but higher than the 2011/12 estimate of mt. Canola exports are now expected to be 1.6mt lower than earlier projections, accounting for most of the adjustment in the total export number. Total domestic usage of the various grains and oilseeds for the 2012/13 crop year was estimated at mt, down from the mt projected in September. In 2011/12, domestic usage was forecast at mt. Canadian pig industry and Governments tackle challenges Pig Progress October 25 Over the past several months, federal, provincial and territorial governments have been working closely with the Canadian Pork Council, producers, processors and others to carefully assess the challenges facing the hog sector in Canada. 15

16 High feed costs coupled with low hog prices have resulted in increased pressure for hog producers in recent months. Governments recognize the pork industry as an important driver of our economy. The Canadian pork industry generated close to four billion dollars in farm cash receipts in 2011; Canadian producers exported $3.6 billion worth of live hogs and pork. The Hog Industry Task Team, which includes leadership from the Canadian Pork Council (CPC) and the Canadian Meat Council, pork processors and producers, was formed to develop a common understanding of the challenges facing the sector and to look at possible solutions to address them, including working to ensure the sector makes full use of existing programs. Provinces and financial institutions have also been engaged in these ongoing discussions. There is broad consensus among industry and market analysts, both in Canada and abroad, that market conditions for hog producers will improve by the spring of US poultry exporters narrow gap on Brazil Agra Europe Wednesday October Steady growth in US chicken meat shipments so far this year has brought the country close to regaining its mantle as the world's leading exporter - a position held by Brazil for much of the past decade. But new forecasts for 2013 suggest this trend will be short-lived as a tightening of supplies hampers US expansion on global markets. US shipments reached 2.43 million tonnes in the January-August period - a rise of 7% on last year and only narrowly behind the 2.62mt shipped by Brazil. In August alone, the US shipped some t - well ahead of the t exported by Brazil. And with Brazilian exports continuing to fall, there could be little between the two countries by the end of this year. US exporters have seen sales rise to almost all major markets this year, led by top buyer Mexico which imported t in the first eight months of up 19% on last year. Hong Kong slipped to second place, with imports dropping a third to t - although this was partly offset by higher shipments to mainland China. UK chicken exports to Russia jumped to t - almost double the amount shipped in January-August while Canada, Angola and Taiwan all took significantly more than last year. Three other standout markets were Cuba (+111%), Kazakhstan (+388%) and Lithuania (+97%), which together took almost t more than in the first eight months of

17 In contrast, the performance of Brazilian chicken meat exports has been sluggish, with shipments rising by less than 1% on year-ago levels. Exports to eight of Brazil's top ten markets were down in the January-August period, according to data from the foreign trade secretariat, SECEX, which shows only mainland China and Egypt taking more Brazilian chicken meat than last year. Trend reversal expected Analysts in both North and South America expect this trend to be reversed in 2013 however, with Brazilian exports regaining momentum and the US losing ground as supplies tighten. Australia announces foreign-owned farmland register Agra Europe Tuesday October Australian Prime Minister Julia Gillard has revealed the government will introduce a foreign ownership register for agricultural land. The move is designed to allay rising fears over foreign 'land grabs' which culminated with this month's news that a Chinese-led consortium had agreed to purchase Australia's largest cotton farm. Gillard made the announcement during a speech to the National Farmers Federation (NFF) congress in Canberra in which she said that the Australia's level of foreign ownership of farmland had altered little over the past 30 years. The register will publicly detail the specific size and locations of foreign owned agricultural land with its design and content discussed with farmers and states and territories. Asia attracts ADB agriculture investment Agra Europe Wednesday October The Asian Development Bank (ADB) has launched an ambitious plan to more than double its investment in the Asian agriculture sector to US$ million ( m) a year from Private equity firms and multilateral agencies are eyeing agricultural investment in Asia prompted by rising food prices, sector inefficiencies in emerging markets and attractive returns, ADB investment specialist Martin Lemoine told Dow Jones. ADB's interest follows plans by the investment arm of the World Bank, Investment Finance Corp, to double its agri-investment globally to $10 billion by The ADB recently provided a loan to PRAN, a Bangladeshi agri-business, to finance construction of a glucose factory, a flour mill and a frozen food processing facility, which will support farmers and employ up to factory workers. China has also received its first ever logistics related loan and investment of up to $60m is expected in India and Kazakhstan in

18 Nye melemmer i Danish Farmers Abroad Vi byder velkommen til og ser frem til samarbejdet med 4 nye medlem af DFA: 1 C&S Holding A/S - kontakt Søren Rasmussen 2 Plumrose Latinoamericano C.A. - kontakt Bent U. Porsborg 3 Hamlet Protein A/S - kontakt Niels-Otto Damholt 4 Danish Farm Design - kontakt Bjarne K. Pedersen Foto: En af Plumroses svinefarme i Venezuela 18

19 Firmamedlemmer: 19

20 20

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Hvad bestemmer prisen på landbrugets produkter?

Hvad bestemmer prisen på landbrugets produkter? Hvad bestemmer prisen på landbrugets produkter? Den 1. november 2012 v. Niels Dengsø Jensen, bestyrelsesformand DLG 1 Kort om DLG Blandt Europas største landbrugsselskaber Lokaliseret i 25 lande Blandt

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 11. juni 2015 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen Før, nu og forventninger Thomas Carstensen, September 29, 2014 Siden 1880'erne har mælkeproducenter slået sig sammen i andelsselskaber 2 3 I dag er vores

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Skovgaard International In Denmark and Abroad

Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International ApS is an independent consulting company specialised in strategic planning and designing modern pig production units. Curriculum Vitae

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Går jorden under? Vandforbruget i landbruget i region Midtjylland GrundvandsERFAmøde d

Går jorden under? Vandforbruget i landbruget i region Midtjylland GrundvandsERFAmøde d Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Vandforbruget i landbruget 2010-2050 i region Midtjylland GrundvandsERFAmøde d 28.2.2013 Christen D Børgesen Finn Plauborg Inge T Kristensen

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 43 Juni 2012

Nyhedsbrev nr. 43 Juni 2012 Nyhedsbrev nr. 43 Juni 2012 Netværks samarbejdet blomster i Danish Farmers Abroad Siden generalforsamlingen i Danish Farmers Abroad den 26. januar er en række initiativer taget med henblik på etablering

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

LandboSyd møde 29. sept Markedsudviklingen

LandboSyd møde 29. sept Markedsudviklingen LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen Før, nu og forventninger Thomas Carstensen, September 29, 2014 Siden 1880'erne har mælkeproducenter slået sig sammen i andelsselskaber 2 3 I dag er vores

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

CGI Microsoft-dagen 2015

CGI Microsoft-dagen 2015 Velkommen til: CGI Microsoft-dagen 2015 Torben Ryttersgaard Vice President, CGI Danmark CGI Group Inc. 2015 Dagens agenda 1 2 3 4 5 6 7 09.00-09.15: Velkommen 09.15-10.00: Plenum-indlæg: PANDORA 10.15-11.00:

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne?

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne? Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 (Omtryk - 25-09-2013 - Powerpoint præsentation fra foretrædet den 24/9-13 vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 199 Offentligt Sustainable Agriculture Hvilken betydning

Læs mere

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton.

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Produktionen af hvede i EU-27 stiger med 2,2 millioner tons, udbytterne under hvedehøsten er større end forventet i Frankrig

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

TEKSTIL TIINTELLIGENS

TEKSTIL TIINTELLIGENS TEKSTIL TIINTELLIGENS MAGASINET OM INTELLIGENTE TEKSTILER HANNE TROELS JENSEN -KVINDER BAG TEKSTILER VIETNAM I FORANDRING BLIVER DET NOGENSIDEN DET SAMME AT PRODUCERE I ASIEN ET INTELLIGENT MILITÆR Prospekter

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvem? Peter Mygind Rasmussen Minister Counselor Head of the Danish Trade Council in Russia

Hvem? Peter Mygind Rasmussen Minister Counselor Head of the Danish Trade Council in Russia Rusland Januar 2015 Hvem? Peter Mygind Rasmussen Minister Counselor Head of the Danish Trade Council in Russia Tidligere erfaringer Internationaliseringsrådgiver, Væksthus Midtjylland Handels Attaché,

Læs mere

Equity Market Outlook June 2012

Equity Market Outlook June 2012 Equity Market Outlook June 2012 Arvid Jakobsen June 6 th, 2012 Overview 2 Overview GDP growth 2011 2012 2013 Pct. US Euro area US Euro area US Euro area Consensus 2.3-0.4 2.5 1.0 1.7 1.5 Maj Invest 2.0

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen Disposition The feed intake influence on farrowingrate and littersize Do I use to much sow food Polt feeding compared to age Number of born

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Rusland Tambov- Lipetsk - Voronezh 06.10: Trafikken i Moskva 07:10: Fog Agroteknik v. Jens L. Rasmussen Fog

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet 85/15 Moving energy forward Charles Nielsen, Director R&D Kystdirektoratet 28. november 2012 Fremtidens anvendelse af søterritortiet June 2012 DONG Energy activities / Danish Energy consumption Danish

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW)

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW) KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag 129521 (AW) BELIGGENHED DK Ejendommen er beliggende på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro i et kreativt miljø. Beliggenheden

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

Hvordan kan CCS påvirke CDM og dermed EU s CO2-handelssystem

Hvordan kan CCS påvirke CDM og dermed EU s CO2-handelssystem Hvordan kan CCS påvirke CDM og dermed EU s CO2-handelssystem Jørgen Fenhann UNEP Risø Centre, Denmark j.fenhann@risoe.dk CO2-lagring fiks teknik eller teknisk fix? NOAH, Trekanten, Kalvebod Brygge, 31

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Pilestræde 12. 1. sal, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Pilestræde 12. 1. sal, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Pilestræde 12. 1. sal, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. High ceiling. Toilets in the back. Common

Læs mere

Skattely og skattefusk - Hvad kan EU gøre?

Skattely og skattefusk - Hvad kan EU gøre? Skattely og skattefusk - Hvad kan EU gøre? DEO, 4. september 2013 Lars Koch IBIS 1 Hvad er problemet? EU 7.500 milliard kroner mister EU årligt i tabte skatteindtægter $21-31 trillion gemt i skattely =

Læs mere

Japan og Kina. Fantastiske markeder for dansk svinekød

Japan og Kina. Fantastiske markeder for dansk svinekød Japan og Kina Fantastiske markeder for dansk svinekød Japan og Kina er vigtige markeder Dansk eksport af svinekød (i alt 2 millioner tons) Tons Japan og Kina er vigtige markeder Dansk eksport af svinekød

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

9/11/2012. DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for

9/11/2012. DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for DISA Industries Remote Monitoring Services DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for Remote Monitoring Services

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

ETF-baseret investeringsportefølje. Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme

ETF-baseret investeringsportefølje. Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme ETF-baseret investeringsportefølje Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme Forslag baseret på Kerne-Satellit strategien Din individuelle portefølje Individuel:

Læs mere

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011 Novozymes Miljø rapportering Transport 2 Agenda: 1. Historik 2. Erfaringer på den hårde måde 3. Forsøg på ensretning 4. Data indsamling 5. Eksempler på intern information. 6. Næste opgave(r) 3 Peter Hansen

Læs mere

Program for DFA konference 19. juni 2014 1. Velkomst samt orientering om DFAs aktiviteter v. Erik Jantzen 2. Forventningerne om markedsudviklingen på

Program for DFA konference 19. juni 2014 1. Velkomst samt orientering om DFAs aktiviteter v. Erik Jantzen 2. Forventningerne om markedsudviklingen på 1... Program for DFA konference 19. juni 2014 1. Velkomst samt orientering om DFAs aktiviteter v. Erik Jantzen 2. Forventningerne om markedsudviklingen på plante-, kød- pg mælkeprodukter v. Rupert Claxton,

Læs mere

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 Danmarks ambassade, Stockholm Side 2 af 6 Fødevarebranchen er Sveriges fjerdestørste industri

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

The Green Power Plant Seahorn Energy

The Green Power Plant Seahorn Energy The Green Power Plant Seahorn Energy Agenda Seahorn Energy Hvorfor lagring? The Green Power Plant (GPP) Økonomien i GPP Fremtidige aspekter 25/06/2013 SEAHORN ENERGY Aps 2 Seahorn Energy Lille dansk virksomhed

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere