Følelser og mentaliserende samspil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følelser og mentaliserende samspil"

Transkript

1 Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi

2 Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation Sker i gensidige samspil med andre mennesker Som samspilspartner er vi, som professionelle og forældre, vores eget vigtigste redskab Hvis ikke vi yder en indsats på de følelsesmæssige og sociale kompetencer, er der stor risiko at den enkelte vil opleve isolation og eksklusion af fællesskaber

3 Når man har vanskeligt ved at mentalisere Manglende bevidsthed og forståelse for egne indre tilstande og derved også for egne handlinger Relationen er præget af minimal kontakt, misforståelser eller frustration/kaos og i sidste ende ensomhed og isolation Vanskeligheder ved at regulerer følelser og finde retning i livet Allen et al. 2003

4 En mentaliserende indstilling Nøgleelementer: Spørgelyst, nysgerrighed og fordomsfrihed Oprigtig interesse i at forstå dig bedre Proces orienteret Konsekvent fokusering på borgerens mentale tilstande Tilpasning af interventioner til borgerens mentaliseringskapacitet Mentalisering af emotioner Allen et al. 2010, s. 210

5 Definition på mentalisering Mentalisering defineres som opmærksomhed på mentale tilstande, følelser, behov og tanker hos sig selv og andre. Hagelquist 2012 Mentalisering handler om, at kunne danne sig forestillinger om bevidste og ubevidste tilstande hos sig selv og andre. Allen et al. 2010

6 Mentalisering Opmærksomhed Selv Tilstande Følelser Tanker Behov Anden Tilstande Følelser Tanker Behov Forestillingsevne Hagelquist 2012

7 Den halve mentalisering Empati Selv Lytte Forestille Genkende Anden Tilstand Følelser Tanker Behov Spejlneuroner Allen et al. 2010, Fredens 2013

8 Isbjerg et symbol på mentalisering Toppen af isbjerget er det eksplicitte det ydre: Det synlige udtryk for de indre tilstande. Aflæses i ansigtsudtryk, øjenkontakt, ord, bevægelse m.m. Bunden af isbjerget er det implicitte det indre: Følelser, oplevelser, tanker, meninger, ønsker, drømme m.m. Kan aflæses i fx måden en bevægelse udføres, i stemmens klangfarve m.m.

9 Den hele mentalisering skal udvikles og øves i samspil Følelser Følelsesregulering Følelsesmæssig kontakt og nærvær

10 Sprog Ingen kommunikation uden mulighed for udtryk Intet sprog uden kommunikativt samspil

11 Case 1 Mathias

12 Case 1 - Affektiv afstemning

13 Case 1 Mathias

14 Affektiv afstemning og samstemningsprocesser Hvis samspilspartneren ikke kan indgå i et resonant felt, mister nervesystemet mulighed for følelsesmæssig udvikling Følelser er kommunikation af indre tilstande Hart 2012, Stern 2010

15 Udvikling af mentaliseringskapacitet Den simple mentaliseringskapacitet udvikles gennem affektive afstemninger, synkronisitet og elaborering, som danner og sammenkobler indre repræsentationer i tæt sammenhæng med hjernens sensoriske og limbiske strukturer. Affektive afstemninger af form og indhold Hart 2012, Stern 2010, Sørensen 2006

16 Hvad er følelser Kategorialfølelser Frygt Glæde Tristhed Vrede Overraskelse Afsky

17 Hvad er følelser Vitalitetsfølelser Intensitet Bevægelse

18 Mentaliseringens samspil med følelser Ubehagelig høj intensitet på følelsen Lav eller ingen mentaliseringskapacitet Lav eller tilpas intensitet på følelsen Høj mentaliseringskapacitet Jordet et al. 2011

19 Case 2 Stine

20 Lav eller ingen mentaliseringskapacitet Ækvivalens (af samme værdi) Personen har svært ved at skelne egne tilstande fra andres Personen smittes af andres følelser og stemninger Følelser mærkes som kropslige sansninger Nervesystemet indretter sig på overlevelse (frys/dissociation) Tilknytningssystemet er undertrykt Allen, Fonagy & Bateman, 2010, Jordet et al. 2011, Levine 2010, Sørensen 2012

21 Lav eller ingen mentaliseringskapacitet Pretend modus (som om) Personen har ord og sprog for grundfølelser (enkeltfølelser) men kan ikke mærke sine følelser risiko for at blive efterladt i tomhed Nervesystemet er indstillet på flugt opmærksomheden er selektiv Tilknytningssystemet er aktivt men undertrykt modtagelig for samspilspartnerens beroligende tilstedeværelse Allen, Fonagy & Bateman, 2010, Jordet et al. 2011, Levine 2010, Sørensen 2012

22 Lav mentaliseringskapacitet Teleologisk (formålsbestemt) Følelser mærkes og udtrykkes med deres handletendens Hensigt vurderes ud fra handling Personen er bevidst om enkelt følelser Nervesystemet er indstillet på kamp Tilknytningssystemet er aktivt men undertrykt Allen, Fonagy & Bateman, 2010, Jordet et al. 2011, Levine 2010, Sørensen 2012

23 Udvikling på vej mod kompleks mentaliseringskapacitet Den komplekse mentaliseringskapacitet udvikles og øves gennem affektive afstemninger, synkronisitet og elaborering, som danner og sammenkobler indre repræsentationer til større og mere komplekse indre billeder og livfuldhed i tæt sammenhæng med sensoriske og limbiske strukturer.

24 Udvikling på vej mod kompleks mentaliseringskapacitet Symbolevne og symbolske repræsentationer udvikles til nuanceringer af sprog for følelser og indre tilstande Forandrede indre repræsentationer af følelsen og tolerancen for at være i kontakt med følelser etableres - selvregulering

25 Fordele ved mentalisering Lærer sine egne følelser, tanker og antagelser at kende Forstår baggrunden for egen adfærd Giver en fornemmelse af, at have kontrol over sine egne handlinger Giver selvbevidsthed og fornemmelse af identitet.

26 Fordele - fortsat Er grundlaget for meningsfulde vedvarende forhold Ser den anden perspektiv samtidig med, at det er muligt at holde fast i, hvem man selv er i relationen Nøglen til selvregulering og tolerance for at være i kontakt med egne følelser

27 Samspilspartnerens etisk reflekterede ansvar Vi opdager først hvem den anden er i mødet med den anden Den anden repræsenterer det fremmede, det virkelig anderledes Vi kan kun møde den anden ansigt til ansigt Den andens udtryk gør mig ansvarlig Lévinas 1995, Lévinas i Kemp 1992

28 Tak for i dag Musikterapeut Behandlingscentret Østerskoven Amerikavej Hobro

29 Referencer Allen, J.G., Fonagy, P., Bateman, A. (2010). Mentalisering i klinisk praksis. Kbh.: Hans Reitzels Forlag Allen, J.G., Fonagy, P., Bateman, A. (2009). Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis. Kbh.: Hans Reitzels Forlag Claesson, B. (2007). Spejlneuroner i praksis. Psykolog Nyt nr. 15, s CEDOMUS, Center for dokumentation og forskning i muskkterapi Damasio, A. R. (2004). Fornemmelser af det, der sker. Kbh.: Hans Reitzels Forlag Fredens, K. (2012). Mennesket i hjernen. Kbh.: Hans Reitzels Forlag, 2. udg. Hagelquist, J.Ø. (2012). Mentalisering i mødet med udsatte børn. Kbh.: Gyldendal Akademisk Hart, S. (2006). Betydningen af samhørighed. Kbh.: Hans Reitzels Forlag Hart, S. (red.) (2012). Neuroaffektiv psykoterapi med vokse. Kbh.: Hans Reitzels Forlag Jordet, H., Andersen, D., Blaabjerg, H. D., Bøye, R., Jørgensen, C. R., Freund, C., Kjølbye, M. (2011). Mentalisering mere end et modeord. Psykolog Nyt nr. 17, s Levine, P.A. (2012). Den tavse stemme. Kbh.: Hans Reitzels Forlag Stern, D. (2010). Vitalitetsformer. Kbh.: Hans Reitzels Forlag. Sørensen, J.H. (red.) (2006). Affektregulering i udvikling og psykoterapi. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.

Mentalisering. Psykolog Anne Agerbo Center for mentalisering

Mentalisering. Psykolog Anne Agerbo Center for mentalisering Mentalisering Introduktion til begrebet Mentalisering i et udviklingspsykologisk perspektiv Grundlæggende rationale i sbaseret behandling Mentaliseringversus ikke-baseretsamspil 1 Mentalisering Mentalisering

Læs mere

10/27/14 HVAD ER MENTALISERING? HVAD ER MENTALISERING?

10/27/14 HVAD ER MENTALISERING? HVAD ER MENTALISERING? OMSORGSSVIGT, TILKNYTNINGSRELATIONER OG MENTALISERING I PLEJEFAMILIER FABU Anne Blom Corlin Cand.psych.aut HVAD ER MENTALISERING? Fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre, især i forbindelse

Læs mere

Børns invitationer til måder at være sammen på. Inspiration fra teorier om udviklingsstøttende samspil

Børns invitationer til måder at være sammen på. Inspiration fra teorier om udviklingsstøttende samspil Børns invitationer til måder at være sammen på Inspiration fra teorier om udviklingsstøttende samspil 2 Indholdsfortegnelse: Mine intentioner med hæftet og indledende bemærkninger om udviklingsforståelsen

Læs mere

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010 Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser FADD Årsmøde 2010 Mentalisering: Fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre, især i forbindelse med forklaring af adfærd Praksis

Læs mere

Spejlneuroner i Anonyme Alkoholikere (AA)

Spejlneuroner i Anonyme Alkoholikere (AA) STOF nr. 15, 2010 SPEJLNEURONER Neurale systemer udvikler sig gennem stimulering, som består af resonans og synkronicitetsfænomener. Resonans betyder, at nerveceller, der aktiveres, igangsætter medsvingninger

Læs mere

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi Undervisningsforløb Stress (Sundhed-og arbejdspsykologi) Formålet med dette tema er at give en introduktion til det moderne livs stressende vilkår og betydningen af dette for udvikling af stress. Individuelle

Læs mere

Tekst : Anne Kristine Karsholt. tema: MINDFULNESS I

Tekst : Anne Kristine Karsholt. tema: MINDFULNESS I MINDFULNESS, MENTALISERING OG SPISEFORSTYRRELSER Tekst : Anne Kristine Karsholt Spiseforstyrrelser er en vanskelig problematik med et ofte langvarigt terapeutisk behandlingsforløb. I denne artikel undersøges

Læs mere

Stof 15 www.stofbladet.dk

Stof 15 www.stofbladet.dk minnesota Spejlneuroner i Anonyme Alkoholikere (AA) Hvad vil det sige at være AA-medlem? Hvordan opbygges identifikation og fællesskabsfølelse med andre AA-medlemmer, så en følelsesmæssig binding opstår?

Læs mere

Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen

Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen BEHANDLINGSTILGANG TANKER OM UDVIKLING PÆDAGOGISKE METODER Kerneopgaven: Læring Trivsel Udvikling LEVEDE VÆRDIER VÆRDIER Værdier: Individuelle hensyn Nærvær Tillid Ansvarlighed Anerkendelse HIMMELEV modellen

Læs mere

UDVIKLINGSFORSTYRRELSER HOS BØRN BELYST UDFRA DET DYNAMISKE SAMSPIL MELLEM NEUROPSYKOLOGISKE OG UDVIKLINGSPSYKOLOGISKE FAKTORER.

UDVIKLINGSFORSTYRRELSER HOS BØRN BELYST UDFRA DET DYNAMISKE SAMSPIL MELLEM NEUROPSYKOLOGISKE OG UDVIKLINGSPSYKOLOGISKE FAKTORER. UDVIKLINGSFORSTYRRELSER HOS BØRN BELYST UDFRA DET DYNAMISKE SAMSPIL MELLEM NEUROPSYKOLOGISKE OG UDVIKLINGSPSYKOLOGISKE FAKTORER. Af Cand. Psych. Susan Hart og Cand. Psych. Ida Møller Forskning indenfor

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

sker store fremskridt i forståelsen af hjernens anatomi, fysiologi og funktion.

sker store fremskridt i forståelsen af hjernens anatomi, fysiologi og funktion. INTERVIEW AF REDAKTØR JØRGEN CARL Bro over to forskningsområder En ny psykologisk disciplin er ved at blive født, konstaterer to psykologer begejstret. Hjerneforskning og udviklingspsykologien mødes i

Læs mere

LIS MØLLER PROFESSIONELLE RELATIONER

LIS MØLLER PROFESSIONELLE RELATIONER LIS MØLLER PROFESSIONELLE RELATIONER AKADEMISK FORLAG Professionelle relationer Lis Møller Akademisk Forlag Professionelle relationer af Lis Møller 2014 Lis Møller og Akademisk Forlag, København et forlag

Læs mere

Én for alle alle for én

Én for alle alle for én Én for alle alle for én - pædagoge ns arbejde med børnefællesskaber i børnehaven Navn: Mie Louise Egeskov Studienummer: 22111510 Vejleder: Mie Thulesen Censor: Susanne Kantsø Bachelorperiode: 20. april

Læs mere

Udvikling af det uanede om dagbehandling på Englegårdskolen

Udvikling af det uanede om dagbehandling på Englegårdskolen Nr. 2 2013 Årgang 33 Specialpædagogik 2 2013 Anke Plato Christensen, behandler på Englegårdskolen, privatpraktiserende terapeut, konservatorieuddannet musiker/musiklærer og psykoterapeut MPF. Udvikling

Læs mere

At have kroppen med.

At have kroppen med. At have kroppen med. Tanker og analyser kan ikke erstatte sansning i kontakt. Af kropsdynamisk psykoterapeut Gro Nordland Oplæg til Århus Kommunes kursusrække (2007-2008): Krop og sprog i bevægelse. Vi

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

Livshistorier og narrativ tilgang

Livshistorier og narrativ tilgang Johannes Møllehave: Min tilværelse har to sider: det der overgår mig og den måde, hvorpå jeg forholder mig til det, der overgår mig. Livshistorier og narrativ tilgang at fortælle om sig selv er som at

Læs mere

MENTALISERINGSBASERET KONFLIKTHÅNDTERING. Med fokus på arbejdet med børn og unge

MENTALISERINGSBASERET KONFLIKTHÅNDTERING. Med fokus på arbejdet med børn og unge MENTALISERINGSBASERET KONFLIKTHÅNDTERING Med fokus på arbejdet med børn og unge V. Socialrådgiver og Psykolog Heidi Alstrup. Oplæg for Basen, kl. 17.00-20.00 d. 29. jan. 2015 Præsentation Heidi Alstrup

Læs mere

Psykoterapi og neuroaffektiv udvikling

Psykoterapi og neuroaffektiv udvikling 1 Psykoterapi og neuroaffektiv udvikling Af kropspsykoterapeut Marianne Bentzen og cand. psych. Susan Hart I de sidste tiår er der sket en kolossal udvikling af vores viden omkring neuroaffektive processer,

Læs mere

Mindfulness og spiseforstyrrelser

Mindfulness og spiseforstyrrelser Mindfulness og spiseforstyrrelser Anne Kristine Karsholt 1 2013 Indholdsfortegnelse Forside.1 Indholdsfortegnelse..2 Resumé.3 Indledning.4 Problemformulering..4 Hypotese 5 Metode...5 Spiseforstyrrelser...6

Læs mere

NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN

NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN HELLE JENSEN NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN ØVELSER I SAMARBEJDE MED KATINKA GØTZSCHE, CHARLOTTE WEPPENAAR PEDERSEN & ANNE SÆLEBAKKE AKADEMISK FORLAG HELLE JENSEN NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN ØVELSER I SAMARBEJDE

Læs mere

Intensive Interaction

Intensive Interaction MiniGuide til Intensive Interaction Udvikling gennem glæde og nærvær En e-bog til forældre, fagfolk og andre, der gerne vil i gang med Intensive Interaction SAMARBEJDSPARTNER MED INTENSIVE INTERACTION

Læs mere

Kommunikation. Det er ikke nemt men enkelt

Kommunikation. Det er ikke nemt men enkelt Kommunikation Det er ikke nemt men enkelt Hverdagsbevidsthhed Vi er som mennesker nød til: Redigere og sortere det forstyrrende væk i vores hverdags oplevelser, for at skabe mening, ro, undgå kaos og angst.

Læs mere

Begreberne kernen og masken som udtryk for henholdsvis indre balance og ubalance er brugbare redskaber i forhold til at navigere i empatiprocessen.

Begreberne kernen og masken som udtryk for henholdsvis indre balance og ubalance er brugbare redskaber i forhold til at navigere i empatiprocessen. EMPATI FRA KERNEN NÆRVÆR OG SANSNING Af DAGMAR MØLLER KRISTENSEN Man kan ikke læse sig til at udøve empati fra kernen. Der ligger et dybt personligt arbejde bag evnen til at kunne udvise ægte professionel

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Psykologfaglig indsats i graviditeten

Psykologfaglig indsats i graviditeten Psykologfaglig indsats i graviditeten 1. INTRODUKTION TIL SÅRBARE GRAVIDE I ET PSYKOLOGISK PERSPEKTIV...2 FAMILIEAMBULATORIETS MÅLGRUPPER...2 HENVISNING...3 FORMÅLET MED PSYKOLOGFAGLIG INDSATS I GRAVIDITETEN...4

Læs mere

KURSUSKATALOG BØRN OG FAMILIER I RISIKO. - et samarbejde mellem Vision Elbjerg og Seminarer.dk

KURSUSKATALOG BØRN OG FAMILIER I RISIKO. - et samarbejde mellem Vision Elbjerg og Seminarer.dk KURSUSKATALOG BØRN OG FAMILIER I RISIKO - et samarbejde mellem Vision Elbjerg og Seminarer.dk Vision Elbjerg bygger på mere end 15 års erfaring med de særligt komplekse problemstillinger, der knytter sig

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS MED HENBLIK PÅ AT STYRKE BØRNEHAVEBARNETS SELVVÆRD OG IDENTITETSDANNELSE BACHELOR PROJEKT JUNI 2013 EKSTERN PRØVE VIA UNIVERSITY COLLEGE, PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK

Læs mere