1. Hjælpemidler. 1.1 Fagbibliografier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Hjælpemidler. 1.1 Fagbibliografier"

Transkript

1 1. Hjælpemidler 1.1 Fagbibliografier 1 Andersen, Lykke og Karen Borglykke: Bibliografi over danske»stater« Kbh s. (Studier fra Danmarks Biblioteksskole; 52) 2 Barnets kulturhistorie i Norden. En kommenteret litteraturfortegnelse. Red. Birgit Hansen m.fl. Viborg bd. (NEFAdokumentation, Ny serie; 1, 6) 3 Bibliografi over dansk litteratur om ungdoms- og voksenundervisning Odense s. [perioden ] 4 Bibliografi over den nye Folkeskolelov. Kbh s. 5 Bibliographie zur schleswigholsteinischen Schulgeschichte Mit einer Einführung und Registern. Hrsg. Jörg Biehl, Stefan Hopmann und Reinhold Wulff. Köln s. [litteratur om perioden ] 6 BLU. Bibliografi over litteratur om ungdomsforskning. Roskilde [løbende fortsættelse af Karen E. Florentsen: Unge og ungdomskulturer; fortsættes i: NYRIB] 7 Bonde, Aage: Skolehistorisk litteratur I: Fortid og Nutid. Bd. 20 (1957), s Brix, Vibeke: Børnedramatik Kbh s. 9 Christoffersen, Ketty: Førskolepedagogikk og -psykologi. Bibliografi over skandinaviske publikasjoner Oslo s. 10 Clausen, Helge: Psykologiske og pædagogiske bibliografier i Århus. En annoteret bibliografi over et udvalg af psykologiske og pædagogiske bibliografier i Statsbiblioteket, på Psykologisk Institut og på Danmarks Lærerhøjskole, Århus. Århus s. 11 Clod Poulsen, Sten: De prøveforberedende enkeltfagskurser Et kommenteret tekstudvalg. Kbh s. (DPI; 83.23) 12 Dall, Birger m.fl.: Kommenteret liste over nogle danske specialpædagogiske tidsskriftsartikler Kbh s. 13 Danielsen, Oluf og Claus Poulsen: Bibliografi om datamaskiner og undervisning Kbh s. (Publikation fra Udvalget vedrørende uddannelsesforskning; 11) [opdatering af: Bibliografi om datamaskiner og undervisning (1983)] 14 Danielsen, Oluf og Claus Poulsen: Bibliografi om datamaskiner og undervisning. Kbh s. (Publikation fra Udvalget vedrørende uddannelsesforskning; 7) [perioden ] 15 Degnbol, Lejf, Christian Larsen og Erik Nørr: Indholdsoversigt over årbogen I: Institut Selskab Museum. Skolehistorisk hilsen til Vagn Skovgaard-Petersen. Red. Inger Schultz Hansen og Erik Nørr. Kbh s.; s Faber, Mogens og Thomy Fisker: Ungdomsoprøret i Danmark En litteraturorientering. Kbh s. (Studier fra Danmarks Biblioteksskole; 22) års pædagogisk udviklingsarbejde i Gladsaxe skolevæsen Gladsaxe s. [s : bibliografi] 18 Florentsen, Karen E.: Unge & ungdomskulturer. Litteraturoversigt Kbh s. 19 Fortegnelse over litteratur om den højere uddannelses planlægning. Registreret på Danmarks Pædagogiske Bibliotek. Kbh Fortegnelse over litteratur om den højere undervisnings planlægning. Registreret på Statens Pædagogiske Studiesamling. Kbh Frandsen, N.H.: Skolehistoriske specialeafhandlinger. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1983, s ; 1984, s Gamdrup, Peter: Den danske læreruddannelse og debatten heromkring Kbh s. 23 Glenstrup, Christian: Dansk Uddannelseshistorie [ ]. I: Uddannelseshistorie. 1993, s ; 1994, s ; 1997, s (s.m. Jørgen Duus); 1998, s ; 2000, s

2 24 Hansen, Dorrit og Pia Ravn: De frie ungdoms- og efterskoler Bibliografi. Kbh s. 25 Historiske specialer. En bibliografi over historiske specialer ved Københavns, Odense og Århus universiteter. Red. N.H. Frandsen. Kbh s. 26 Hope, Randi og Ivar Bjørgen: Forskning relatert til åndssvakhet. En bibliografisk oversikt over forskning i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Oslo s. 27 Ilsøe, Grethe: Dansk arkivbibliografi udg. Kbh s.; s. 29, 217, 220, 225, 237, 262, Ilsøe, Harald: 555 danske selvbiografier og erindringer. En kronologisk fører med referater til trykte selvbiografier forfattet af personer født før Kbh s. 29 Indholdsfortegnelse for årgangene [til Årbog for Dansk Skolehistorie]. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1982, s Jansen, Mogens og Anders Leerskov: Ti års tidsskriftsartikler om danskundervisning. Børnehaveklasse-7. skoleår. Kbh s. (Publikation; 71) 31 Jensen-Storch, Else: Bøger og artikler i bøger om folkehøjskolen, udgivet eller trykt i Danmark i perioden Kbh s. 32 Jørgensen, Aage: Dansk litteraturhistorisk bibliografi Kbh s.; s [litteraturpædagogik, børne- og ungdomslitteratur] 33 Jørgensen, Aage: Det skrev de om danskfaget. En bibliografi med særligt henblik på gymnasiet/hf. Århus s. 34 Kastberg, K. og Johs. Nielsen: Litteratur om danske skolebiblioteker. Forsøg til en bibliografi. Kbh s. 35 Katalog over bibliotekets litteratur vedrørende specialundervisning. Kbh s. 36 Keller, Gunnar, Anne Birgitte Lauritsen og Else Maibøll Rasmussen: De bibliotekariske uddannelser i Danmark En bibliografi. Kbh s. 37 Kirstein, Jan: Sociologiske magister- og kandidatafhandlinger - en 20 års bibliografi. Samt et tillæg over de kultursociologiske afhandlinger fra 1967 til Kbh s. 38 Kragelund, Minna: Håndarbejde. Et undervisningsfag i samfundsmæssig sammenhæng En bibliografi. Kbh s. 39 Larsen, Christian: Dansk Uddannelseshistorisk bibliografi [ ]. I: Uddannelseshistorie. 2001, s ; 2002, s ; 2003, s ; 2004, s ; 2005, s ; 2006, s ; 2007, s ; 2008, s ; 2009, s Larsen, Christian: Dansk uddannelseshistorisk bibliografi Odense xxiv, 636 sider (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences; 299) 41 Larsen, Svend: Comenius-udgaver i Danmark. I: Uddannelseshistorie. 1993, s Litteratur om læreruddannelsen. Kbh bd. 43 Litteratur om skoleledelse udgivet i årene 1990 til I: Skolen i morgen. Årg. 3, nr. 2 (1999), s , Lægdsmand, Karsten: Bibliografi for folkelivsforskere. Med særlig henblik på de materielle kulturprodukter og næringslivet. Et udvalg. Kbh s. 45 Markussen, Ingrid: Bibliografi over dansk skolehistorie [ ]. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1967, s ; 1968, s ; 1969, s ; 1970, s ; 1971, s ; 1972, s ; 1973, s ; 1974, s ; 1975, s ; 1976, s ; 1977, s ; 1979, s ; 1980, s ; 1982, s ; 1983, s Markussen, Ingrid: Bibliografi over Mellemkrigstidens Skolehistorie. Kbh bd. 47 Markussen, Ingrid: Skolehistorisk litteratur I: Fortid og Nutid. Bd. 25 ( ), s NYRIB. Nordic youth research information bibliography. Roskilde [fortsættelse af BLU] 49 Nørgaard, Ellen: Tidsskriftsartikler med skolehistorisk indhold. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1974, s ; 1975, s ; 1976, s ; 1979, s ; 1980, s ; 1981, s

3 50 Nørr, Erik: Gymnasieskolens programmer Bibliografi og billedfortegnelse. Kbh bd. [videreførelse af Nørr: Latinskolens programmer] 51 Nørr, Erik: Latinskolens programmer. Bibliografi og billedfortegnelse. Kbh s. [perioden ] 52 Oversigt over ungdomsforskning i Danmark. Udførte og igangværende undersøgelser. Februar Red. Rona Petersen. Kbh s.; supplementsbind 1-2 ved Rona Petersen og Pierre Topaz. Kbh , 94 s. 53 Pedersen, Bente: Dansk historisk årsbibliografi [ ]. Roskilde bd. 54 Qvistgaard, Johan og Ingrid Markussen: Dansk skolehistorie en bibliografi. Kbh s. 55 Qvistgaard, Johan: Dansk uddannelseshistorie. Årsbibliografi. I: Uddannelseshistorie. 1984, s ; 1985, s ; 1986, s ; 1987, s ; 1988, s ; 1989, s ; 1990, s [ ] 56 Rasmussen, H. Chr.: Litteratur om institutionspædagogik. Kbh s. [særtryk af Socialpædagogen maj 1967] 57 Register til årgangene I: Specialpædagogik. Årg. 18, særnr. (1998), s Rimmen Nielsen, Hanne: Litteratur om kvinder i mellemkrigstiden. I: Tidens kvinder. Om kvinder i mellemkrigstiden. Red. Hilda Rømer Christensen og Hanne Rimmen Nielsen. Århus s.; s [pigeopdragelse] 59 Røed Helgesen, Anne, Marika Kolbenstvedt og Inger Helene Andresen: Nordisk litteratur om barn og miljø Oslo s. (Barn og bomiljø; 15) 60 Skjønsberg, Kaj: Fortegnelse over litteratur i Norge, Sverige og Danmark om barns og unges fritidslesning. Oslo s. (Scandinavian University Books) 61 Skovgaard, Niels: Artikler om specialpædagogik. Kommenteret liste. Kbh [perioden ] 62 Smith, Rita Ilsted: Historieundervisningens mål og midler. En bibliografi. Kbh bd. 63 Støvring, Birgit Nellemann: Bibliografi over dansk litteratur fra 1957 til 1971 om orienteringsfagene i folkeskolen. Udarb. på grundlag af materiale på Danmarks Pædagogiske Bibliotek. Hovedopgave, Danmarks Biblioteksskole, Svennevig, Palle: Danske kommissionsbetænkninger. Kbh [årene ] 65 Søgaard Larsen, Michael: Voksenuddannelse. Bibliografi over rapporterne fra 10- punktsprogrammets forsøgs- og udviklingsarbejde i den prøveforberedende voksenundervisning på grundlæggende niveau. Kbh s. (Skriftserie fra Danmarks Pædagogiske Bibliotek; 9) 66 Søndergaard, Niels: 300 artikler om specialpædagogik En kommenteret liste. Kbh s. (Skriftserie fra Danmarks Pædagogiske Bibliotek; 8) 67 Sørensen, Martin: Den danske folkeskole i historisk og aktuel belysning. En annoteret bibliografi. Hovedopgave, Danmarks Biblioteksskole Thuesen, Inge-Birgit: Anskuelsesbilledet i Danmarks Pædagogiske Bibliotek. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1980, s Tuxen, Jette Kjærulf og Ole Tuxen: Bibliografi. I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 99 (1979), jubilæumshæfte, s [danske studenterjubilæumsskrifter] 70 Tuxen, Jette Kjærulf og Ole Tuxen: Vejen til Universitetet. Litteraturen om universitetsforberedende undervisning fra reformationen til nutiden. En bibliografi. Kbh s. 71 Tveitereid, Kirsti: Formning i skolen. Danske - norske - svenske tidskriftsartikler fra 1965 til Oslo s. 72 Wahl Andersen, Michael: Undervisningsdifferentiering. En kommenteret litteraturliste udg. Kbh s. (DPI; ) 73 Worsøe, Hans H.: Fortegnelse over almindelige biografier og stater I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 93 (1973), s Worsøe, Hans H.: Skolejubilæumsskrifter efter Dansk Bogfortegnelse. I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 93 (1973), s ; årg. 94 (1974), s

4 1.2 Arkiver og arkivregistraturer 75 Ansøgninger om overlærerembeder m.v Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. Alfabetisk fortegnelse over ansøgere. Kbh s. (Foreløbige arkivregistraturer. Serie 5; 1) 76 Bay, Anni: Landkommunale skolearkivalier Eksempler fra Horne kommune. I: Brug sognekommunearkiverne! Rapporter til seminaret på Landsarkivet for Fyn 10/ om forskning på grundlag af sognekommunearkiverne fra før Red. Poul Thestrup. Odense s. (Arkivserien; 21); s Bonde, Aage og Ole Degn: Nørrejysk skolehistorie. Skolehistorisk arkivmateriale i bispe-, provste- og præstearkiver i Landsarkivet for Nørrejylland. Viborg s. 78 Clausager, Jørgen Peder: Indsamling af skolearkivalier i Sæby kommune. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1982, s Danske friskolearkiver samlet af Eilif Frank. Fåborg; Kbh s. 80 Eriksen, John: Danske Studerendes Fællesråds arkiv Arkivnr Kbh s. 81 Frank, Eilif: Biblioteket for det folkelige arbejde. I: Uddannelseshistorie. 1987, s Frank, Eilif: Friskolernes arkiv. I: Friskolebladet. Årg. 80 (1983), s Frank, Eilif: Indsamlingen af kilder til friskolernes historie. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1971, s Glenstrup, Christian: Arkitekt Hans Henning Hansens arkiv på Danmarks Pædagogiske Bibliotek. I: Uddannelseshistorie. 1986, s Grue-Sørensen, M.: Sanghistorisk Arkiv ti år. I: Dansk Sang. Årg. 23 (1971), s [Sanghistorisk Arkiv ved Aarhus Universitets Musikvidenskab] 86 Høyrup, Lise og Helga Schwede: Roskilde Pædagogseminarium, Frøbelhøjskolen. Arkiv og Særsamling. Registratur Roskilde , 54 s. 87 Davidsen, David og Erik Nørr: Håndværkeruddannelserne i København. Registratur over Københavns Tekniske Skoles arkiv 1843 ca Kbh s. 88 Jexlev, Thelma: Indberetninger om realeksamen og dermed beslægtede eksamensformer. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1975, s Jørgensen, Harald: Bevaring af skolehistorisk materiale. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1968, s Jørgensen, Harald: Skolehistorisk materiale i de offentlige arkiver. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1968, s Københavns Universitets arkiv ca Kbh s. (Vejledende Arkivregistratur; 21) 92 Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til dets benyttelse. En oversigt. Viborg bd.; bd. 2 s Landsarkivet for Sjælland m.m.: Skolearkiver. Allinge Gudhjem kommune. Registratur. Kbh s. 94 Landsarkivet for Sjælland m.m.: Skolearkiver. Asminderød-Grønholt kommune. Registratur. Kbh s. 95 Landsarkivet for Sjælland m.m.: Skolearkiver. Frederikssund kommune. Registratur. Kbh s. 96 Landsarkivet for Sjælland m.m.: Skolearkiver. Hillerød kommune. Registratur. Kbh s. 97 Landsarkivet for Sjælland m.m.: Skolearkiver. Kalundborg kommune. Registratur. Kbh s. 98 Landsarkivet for Sjælland m.m.: Skolearkiver. Karlebo kommune. Registratur. Kbh s. 99 Landsarkivet for Sjælland m.m.: Skolearkiver. Korsør kommune. Registratur. Kbh s. 100 Landsarkivet for Sjælland m.m.: Skolearkiver. Lejre kommune. Registratur. Kbh s. 101 Landsarkivet for Sjælland m.m.: Skolearkiver. Ravnsborg kommune. Registratur. Kbh s. 102 Landsarkivet for Sjælland m.m.: Skolearkiver. Sakskøbing. Registratur. Kbh s. 103 Landsarkivet for Sjælland m.m.: Skolearkiver. Sakskøbing kommune. Registratur. 15

5 Kbh s. 104 Landsarkivet for Sjælland m.m.: Skolearkiver. Skoler på Møn. Kbh s. 105 Landsarkivet for Sjælland m.m.: Skolearkiver. Stenlille kommune. Registratur. Kbh s. 106 Landsarkivet for Sjælland m.m.: Skolearkiver. Stenløse kommune. Registratur. Kbh s. 107 Landsarkivet for Sjælland m.m.: Skolearkiver. Suså kommune. Registratur. Kbh s. 108 Landsarkivet for Sjælland m.m.: Skolearkiver. Tornved. Registratur. Kbh s. 109 Landsarkivet for Sjælland m.m.: Sociale institutioner - særforsorg. Gl. Bakkehus. Arkivregistratur. Kbh s. 110 Landsarkivet for Sjælland m.m.: Undervisningsinstitutioner. N. Zahles Skole. Arkivregistratur. Kbh s. 111 Nørgaard, Ellen: Oversigt over materiale til Esbjerg skolevæsens historie for årene erne. Esbjerg s. 112 Nørr, Erik: Gymnasieskoler. Administration og arkiv. Med registraturer over latinskolers, gymnasiers og studenterkursers arkiver i Landsarkivet for Sjælland, Lolland- Falster og Bornholm. Kbh bd. 113 Nørr, Erik: Personalhistoriske og befolkningsmæssige oplysninger i skole- og fattigarkivalier før Landkommunalanordningen af I: Brug sognekommunearkiverne! Rapporter til seminaret på Landsarkivet for Fyn 10/ om forskning på grundlag af sognekommunearkiverne fra før Red. Poul Thestrup. Odense s. (Arkivserien; 21); s [også trykt i: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 103, nr. 2 (1983), s ] 114 Nørr, Erik: Præste- og sognearkiver. Forsvundne og bevarede kilder til lokalsamfundets historie i det 19. århundrede. Med en totalregistratur over Støvring Kommune. Kbh s. 115 Nørr, Erik: Skole-arkiv. De jødiske skolearkiver i Landsarkivet. I: Dansk Jødisk Historie. Nr. 14 (1984), s [arkiver fra Carolineskolen og Friskolen for Drenge af den Mosaiske Tro] 116 Oversigt over skolehistorisk materiale i Landsarkivet for Sjælland m.m. udg. Landsarkivet for Sjælland m.m. og Institut for Dansk Skolehistorie. Kbh bd. (Foreløbige arkivregistraturer) 117 Pedersen, Kim Arne: Grundtvig-Biblioteket i Vartov - en bogsamling mellem tradition og fornyelse. I: Uddannelseshistorie. 1998, s Possing, Birgitte og Christian Glenstrup: En værdifuld samling af pigeskoleprogrammer. I: Uddannelseshistorie. 1988, s [registrant over pigeskoleprogrammer fra det 19. årh. og begyndelsen af det 20. årh.] 119 Registratur over Københavns Universitets arkiv ca ca Red. Ingrid Skovsmose Jensen og Ejvind Slottved. Kbh s. 120 Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse III:1. Forsvarets arkiver. 1. Hæren Red. Vagn Aage Petersen. Kbh s.; s [hærens skoler ] 121 Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse I. Red. Wilhelm von Rosen. Kbh bd.; bd. 1 s , , Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse II Red. Wilhelm von Rosen. Kbh bd.; bd. 1 s , , bd. 2 s Skolearkiver i Københavns Stadsarkiv. Udg. Københavns Stadsarkiv. Kbh s. 124 Skolehistoriske arkivalier i Rigsarkivet. Udg. Ebba Waaben. Kbh s. (Foreløbige arkivregistraturer. Rigsarkivet, Ny serie; 19) 125 Strandsbjerg, Niels: Blindeinstitutioner i Danmark ca Arkivregistratur. Refsnæs; Kbh s. 126 Tønder Ludvigsen, Lone: Vejledning i benyttelse af skolehistorisk materiale vedrørende landsbyskolevæsenet ca i Landsarkivet for Fyn. Odense s. (Arkivserien; 3) 127 Warthoe-Hansen, Ole: Amtshistorisk Arkiv i Randers. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1970, s

4. Undervisningsfag. 4.1 I almindelighed. 4.1.3 Edb / IT. 4.1.4 Religion / kristendomskundskab. 4.1.1 Filosofi. 4.1.2 Fredsundervisning

4. Undervisningsfag. 4.1 I almindelighed. 4.1.3 Edb / IT. 4.1.4 Religion / kristendomskundskab. 4.1.1 Filosofi. 4.1.2 Fredsundervisning 4. Undervisningsfag 4.1 I almindelighed 1963 Brinck Jørgensen, Sara E., Mie Matjulski & Katrine E. Simon: Fortælling og fortolkning. En undersøgelse af skolebøgers fremstillinger af de slesvigske krige

Læs mere

3. Uddannelsessystemet

3. Uddannelsessystemet 3. Uddannelsessystemet 3.1 I almindelighed 3.1.1 Flere perioder 1147 Benjaminsen, Lars: Chanceulighed i Danmark i det 20. århundrede. Udviklingen i intergenerationelle uddannelses- og erhvervschancer.

Læs mere

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

10. Gymnasiale uddannelser

10. Gymnasiale uddannelser 10. Gymnasiale uddannelser 10.1 I almindelighed 10.1.1 Flere perioder 5708 Askgaard, Helle: Pige, kvinde, lærerinde. En mosaik om pigerne og gymnasiet. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer: GL 100

Læs mere

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder 18. Universitetsuddannelse. Studenterforhold 18.1 Universitetsuddannelse 18.1.1 Flere perioder 7383 Bach, Annelise: Lægeuddannelsen i historisk belysning. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 135 (1973), s. 1859-60

Læs mere

19. Folkeoplysende virksomhed.

19. Folkeoplysende virksomhed. 19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning 19.1 I almindelighed 7755 Bach, Ingeborg, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted: Arbejderkvinders oplysningsforbund. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

2. Børn og unge. 2.1 Børn og barndom. 2.1.1 Flere perioder

2. Børn og unge. 2.1 Børn og barndom. 2.1.1 Flere perioder 2. Børn og unge 2.1 Børn og barndom 2.1.1 Flere perioder 128 Arbejderklassens børn. Rapport fra SFAH s seminar, Andebølle Ungdomsskole 13.-15. nov. 1987. Kbh. 1988. 100 [arbejderbørns vilkår på arbejdsmarkedet

Læs mere

BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015

BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015 BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015 Søg: Ctrl + f Titel Forfatter Udgivet af Art Undertitel/Indhold Reol Hylde det var på Frederiksberg Strandbers Forlag Historie det var på Frederiksberg,

Læs mere

Dansk uddannelseshistorisk

Dansk uddannelseshistorisk Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2010 Ved Christian Larsen Hjælpemidler Fagbibliografier Larsen, Christian: Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2009. I: Uddannelseshistorie. 2010, s. 172-83 Børn

Læs mere

Tilbud til slægtsforskere! SSF/SLÆGTENs forlag og bogsalg

Tilbud til slægtsforskere! SSF/SLÆGTENs forlag og bogsalg Tilbud til slægtsforskere! SSF/SLÆGTENs forlag og bogsalg Ekspedition: Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg, tlf. 86 61 04 36, E: blaab@webspeed.dk Listen her ligger på hjemmesiderne for både SSF

Læs mere

Juletilbud til slægtsforskere!

Juletilbud til slægtsforskere! Juletilbud til slægtsforskere! SLÆGTENs Forlags samlede bogliste, dec. 2014 Ekspedition: Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg, tlf. 8661 0436, E:blaab@webspeed.dk Listen her ligger på hjemmesiderne

Læs mere

11. Erhvervsuddannelser

11. Erhvervsuddannelser 11. Erhvervsuddannelser 11.1 Teknisk uddannelse 6264 Arbejdsmarkedsuddannelserne 1960-1985. Kbh. 1985. 108 s. [udg. i anledning af arbejdsmarkedsuddannelsernes 25 års jubilæum] 6265 Barud, H.: Specialarbejderuddannelse.

Læs mere

Tilbud til slægtsforskere!

Tilbud til slægtsforskere! Tilbud til slægtsforskere! SLÆGTENs Forlags samlede bogliste, juli 2014 Ekspedition: Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg, tlf. 8661 0436, E:blaab@webspeed.dk Listen her ligger på hjemmesiderne

Læs mere

25. Færøerne. Grønland.

25. Færøerne. Grønland. 25. Færøerne. Grønland. Sverige 25.1 Færøerne 10566 Bengtsson, Olaf: Færøernes Folkehøjskole - 75 år. I: Højskolebladet. Årg. 99 (1974), s. 668-72 10567 Betænkning angående skolebiblioteker på Færøerne.

Læs mere

Bibliografi over Herning

Bibliografi over Herning Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække 2 2005 Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings

Læs mere

24. Erindringer om skole og uddannelse

24. Erindringer om skole og uddannelse 24. Erindringer om skole og uddannelse 10033 Barndomserindringer. Erindringer skrevet af "gamle" beboere fra sognet. Nørre Tranders 2008. 55 s. 10034 Da køerne skulle flyttes i frikvarteret. Red. Jens

Læs mere

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN 2 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR, NU OG I FREMTIDEN I 2014 er det 200 år siden, der blev indført 7 års

Læs mere

A SELECT BIBLIOGRAPHY OF DANISH WORKS ON THE HISTORY OF TOWNS PUBLISHED 1992-2000. Imke Hamann-Bock, Stefanie Robl, Thomas Riis

A SELECT BIBLIOGRAPHY OF DANISH WORKS ON THE HISTORY OF TOWNS PUBLISHED 1992-2000. Imke Hamann-Bock, Stefanie Robl, Thomas Riis 1 A SELECT BIBLIOGRAPHY OF DANISH WORKS ON THE HISTORY OF TOWNS PUBLISHED 1992-2000 by Imke Hamann-Bock, Stefanie Robl, Thomas Riis BYHISTORISKE HJÆLPEMIDLER XI DANSK KOMITE FOR BYHISTORIE 2005 2 1. Bibliographical

Læs mere

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18 96.71 Hebsgrd, Holger Modstandsbevægelsen i Thisted amt / af Holger Hebsgaard. - [s.l.] : [s.n.], 1949. - side 73-87 DK5: 96.71 Del af: Danmarks frihedskamp, 1949 01.764 Thisted Skamris

Læs mere

Nyt og noter Igen en højskoledagbog fra 1880erne

Nyt og noter Igen en højskoledagbog fra 1880erne Nyt og noter Igen en højskoledagbog fra 1880erne I 1968 blev den opvakte stevnsbo Niels Nielsens dagbog fra Vallekilde højskole udgivet under titlen,.en Højskolevinter, Elevdagbog fra Provisorieårene i

Læs mere

Bogindkøb - enkelteksemplarer købt gennem skolebibliotekarerne side1

Bogindkøb - enkelteksemplarer købt gennem skolebibliotekarerne side1 Bogindkøb - enkelteksemplarer købt gennem skolebibliotekarerne side1 Günther W. Kienitz Bettina Grabis Der Internet-Guide für Schüler - Das Wissen der Welt und wo du es findest Verlag: Moses Jahr: 2001

Læs mere

Historisk Samling fra Besættelsestiden

Historisk Samling fra Besættelsestiden Historisk Samling fra Besættelsestiden Småtryk-registrant Denne fortegnelse omfatter primært legale småtryk og småskrifter om tiden under og omkring besættelsen. Der findes i HSB s arkiv yderligere mængder

Læs mere

Billedsamling på Mosbjerg Centralskole sikrer mindet om de små skoler, hvoraf centralskolen blev dannet

Billedsamling på Mosbjerg Centralskole sikrer mindet om de små skoler, hvoraf centralskolen blev dannet Nyt og Noter Generalforsamling i Selskabet for Dansk Skolehistorie holdtes den 2. november 1969 i det nye kulturhus i Randers. En snes medlemmer var mødt op. Diskussionen drejede sig i første række om

Læs mere

Bibliografi 1998. Ved Anne Ørbæk Jensen

Bibliografi 1998. Ved Anne Ørbæk Jensen 114 Bibliografi 1998 Ved Anne Ørbæk Jensen Bibliografien er primært baseret på spørgeskemaer. Den har et dobbelt sigte, nemlig at registrere dels danske musikforskeres videnskabelige produktion, dels udenlandske

Læs mere

Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015

Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015 Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015 Foredragsholder Agnete Birger Madsen Historiker Aarhus Allan Bork-Larsen Pensioneret

Læs mere

Forskningsplan for Det Kongelige Bibliotek 2010-2011

Forskningsplan for Det Kongelige Bibliotek 2010-2011 DET KONGELIGE BIBLIOTEK FORSKNINGSAFDELINGEN Jnr 02-0360-3 Forskningsplan for Det Kongelige Bibliotek 2010-2011 Revideret udgave januar 2010 Det Kongelige Biblioteks opgave som forskningsinstitution er

Læs mere

THURN UND TAXIS Spezial-Katalog 1979 - Markenausgaben-Stempelteil Peter Sem?????????????? 0000 00 000

THURN UND TAXIS Spezial-Katalog 1979 - Markenausgaben-Stempelteil Peter Sem?????????????? 0000 00 000 Tidsskrift forkortelser: Bog = Bøger som jeg selv har. DFT = Dansk Filatelistisk Tidskridt. Højskolemappen = Materiale fra foredrag på Djurslands Filatelistiske Højskole. NAF = Nord Atlant Filateli. NFT

Læs mere

Forskningen i Rigsarkivet

Forskningen i Rigsarkivet Forskningen i Rigsarkivet Årsberetning for 2014 Rigsarkivet København 2015 1 Indhold Årsberetning for 2014... 3 Forskningen i 2014 en præsentation...5 Forskning og forskningsbaseret formidling om krigen

Læs mere

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer

Læs mere