OmSorgsplan for Hyldgårdsskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OmSorgsplan for Hyldgårdsskolen"

Transkript

1 OmSorgsplan for Hyldgårdsskolen For at tage del, kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig en anden tager over 1

2 2

3 Indhold Indholdsfortegnelse side 3 Definitioner på krise og sorg side 4 Dødsfald - et barn 1. Lige efter dødsfaldet. side 5 2. Ved begravelsen/bisættelsen side 5 3. Opfølgning. side 6 Et barn mister i sin nærmeste familie 1. Lige efter dødsfaldet. side 7 2. Ved begravelsen/bisættelsen side 7 3. Opfølgning side 8 Dødsfald- en medarbejder 1. Lige efter dødsfaldet. side 9 2. Ved begravelsen/bisættelsen side 9 3. Opfølgning. side 10 En medarbejder mister i sin nærmeste familie 1. Lige efter dødsfaldet. side Ved begravelsen/bisættelsen side Opfølgning side 10 Ulykker i skolen 1. Forholdsregler på ulykkesstedet. side Underretning. side Opfølgning. side 11 Skilsmisse, alvorlig sygdom, krisesituationer o.lign. 1. Forholdsregler. side 11 Alvorlig sygdom blandt personalet side 12 Aktuelle telefonnumre side 12 Litteraturliste side 13 Den største sorg i verden her er dog at miste den, man har kær. " 3

4 Definitioner på krise og sorg Kriser er karakteriseret ved: En kriseramt føler sig ofte: overvældet, apatisk, forvirret, desperat eller følelsesløs. Krisereaktionen gør at man ikke kan tænke klart, ikke kan fokusere og orientere sig i verden og har svært ved at håndtere problemer. Man mister evnen til selv-forvaltning. Derfor er der brug for at hjælperne er initiativrige og beslutsomme og hjælper den ramte med at genvinde fatningen og erkende det skete. Sorg er karakteriseret ved: Den sørgende sørger fordi han eller hun har erkendt og forstået, at det skete, er sket. At der ikke kan ændres ved det skete. Derfor er der brug for at hjælperne er åbne, lyttende, nogen gange ikke-handlende og i stand til at lytte til det smertefulde, uden at trøste eller sige, at det nok skal gå. Sorgen er som en trekant i hjertet, der drejer rundt. Det gør forfærdeligt ondt indtil trekantens spidser er slidt af, og der blot er en kugle, som drejer nu uden smerte. Gammel kinesisk ordsprog 4

5 Dødsfald - et barn Lige efter dødsfaldet 1. Den, der får kendskab til dødsfaldet, underretter skolens leder. Hvis denne ikke træffes, kontaktes viceskolelederen. SFO lederen underrettes. 2. Skolelederen orienterer klasselæreren og det øvrige personale. 3. På åbningsdage samles klassen/berørte børn med klasselæreren/teamet og evt. andre personer, og får en kort redegørelse om det virkelige hændelsesforløb. a. Tal åbent og konkret om det, der er sket. b. Lad børnene tale om deres tanker og følelser. 4. Der afholdes en kort mindehøjtidelighed med klassen. 5. Skole/SFO flager på halv stang på åbningsdage, eller efter aftale mellem skoleleder og SFO leder, hvis der er lukket. 6. Der afleveres eller sendes en blomsterhilsen fra Skole/SFO til hjemmet. 7. Skolelederen koordinerer, hvem der tager kontakt til familien første eller anden dag efter dødsfaldet afhængig af omstændighederne 8. Der indrykkes en dødsannonce i Ikast Avis og Herning Folkeblad fra Skole/SFO. 9. Skolens leder orienterer de øvrige forældre i klassen evt. hele forældregruppen. 10. Forslag til tekst: Vi flager på halv, fordi vi i dag har modtaget den triste besked, at... er død. Dette er naturligvis noget, som vi alle berøres stærkt af. I de nærmeste dage vil vi derfor bruge megen tid på at tale om det, der er sket. Det vil være af stor betydning for børnene, at man også i hjemmet taler åbent om det indtrufne. Hvis der bliver yderligere brug for oplysninger eller hjælp, er I velkomne til at kontakte os. Ved begravelsen/bisættelsen 1. Er familien indforstået med det, deltager nogle medarbejdere og klassekammerater, som ønsker det. 2. Skole/SFO flager på halv stang på åbningsdage, eller efter aftale mellem skoleleder og SFO leder, hvis der er lukket. 3. Der sendes en bårebuket fra Skole/SFO 5

6 Opfølgning 1. Det er meget vigtigt, at medarbejdere i barnets afdeling får meget støtte og hjælp af kollegerne. 2. Vær opmærksom på børnenes forskellige sorgreaktioner. 3. Nogle bearbejder hurtigt sorgen efter at dødsfaldet er blevet kendt. Andre vil først få mærkbare reaktioner noget efter. 4. Normale sorgreationer kan være i form af: a. At have skyldfølelse, selvbebrejdelser, søvnforstyrrelser, stærke minder, længsel og savn, spiseproblemer, fysiske gener, opmærksomheds krævende adfærd og skolevanskeligheder, at være fraværende, bange, ked af det og vred. b. Skyldfølelser er typiske udslag af sorgreaktioner hos børn og unge mennesker. Hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. Både hos børn og teenagere forbindes den tit med magisk tænkning : Døde hun, fordi jeg sagde, hun var dum? Døde han, fordi jeg sparkede ham engang? I denne sammenhæng er rådgivning og vejledning meget vigtig. 5. Sorgens fire stadier: a. Chockfasen: Varer et øjeblik til nogle døgn. b. Reaktionsfasen: kan vare flere uger. c. Bearbejdningsfasen: Kan vare i over et år. d. Nyorienteringsfasen: Vil bestå hele tiden. Personen vil leve med et ar i sjælen, som aldrig forsvinder. 6. Det kan have stor betydning for børnene, at: a. Det afdød barns garderobe/skuffe med navn på, står urørt i et stykke tid b. Bevare konkrete ting, der minder om den afdøde c. Det afdøde barns grav besøges 7. Skolesundhedsplejersken, skolepsykologen og sognets præst kan være vigtige ressourcepersoner i opfølgningsarbejdet. Du kan ikke hindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan hindre dem i at bygge rede i dit hår. Gammelt kinesisk ordsprog 6

7 Et barn mister i sin nærmeste familie eller i hjemmet (sin mor, far eller søskende) Lige efter dødsfaldet Den der får kendskab til dødsfaldet underretter skolelederen. Hvis denne ikke kan træffes, kontaktes viceskolelederen. SFO-lederen underrettes. Skolelederen kontakter klasselæreren og aftaler det videre forløb Klasselæreren tager kontakt til Forældrerådet i klassen og orienterer dem. Skolelederen orienterer det øvrige personale hurtigst muligt. Skole/SFO flager på halv stang på åbningsdage, eller efter aftale mellem skoleleder og SFO leder, hvis der er lukket. Skolelederen orienterer klassens forældre: Forslag til tekst: Vi flager på halv, fordi vi i dag har modtaget den triste besked, at... har mistet sin... Dette er naturligvis noget, som vi alle berøres stærkt af. I de nærmeste dage vil vi derfor bruge megen tid på at tale om det, der er sket. Det vil være af stor betydning for børnene, at man også i hjemmet taler åbent om det indtrufne. Hvis der bliver yderligere brug for oplysninger eller hjælp er I velkomne til at kontakte os. Børnene i klassen/klasserne samles. Fortæl om muligt, hvad der er sket. Forbered kammeraterne på, at barnet kan være mere sårbart end ellers, og at de derfor bør vises ekstra omtanke. Vær opmærksom på børnegruppens reaktion, og evt. kontakte de forældre, hvor børnene er blevet sendt hjem. Der afleveres/sendes en blomsterhilsen til de pårørende fra Skole/SFO. Det aftales, hvem der tager kontakt til familien første eller anden dag efter dødsfaldet. Vi gør opmærksom på, at vi står til rådighed for familien. De pårørende kan gøres opmærksom på vigtigheden af, at barnet ser den døde og deltager ved begravelsen/bisættelsen, og på sigt bliver taget alvorlig i dets sorg. Ved begravelsen/bisættelsen 1. Skolelederen orienterer medarbejdere og forældrene i klassen/klasserne om begravelsen/bisættelsen. 2. Er familien indforstået med det, deltager nogle medarbejdere, og evt. klassekammerater. 3. Der sendes en bårebuket fra Skole/SFO 4. På åbningsdage flages på halv stang, hvis begravelsen/bisættelsen foregår i lokalsamfund 7

8 Opfølgning 1. Klassens lærere tager sig særligt af barnet, når han/hun kommer i skole igen. a. RÅD: Spørg direkte om forløbet, barnet kan ikke blive mere ked af det end det er i forvejen 2. Vær opmærksom på forskellig sorgreaktion hos børnene. 3. Normale sorgreaktioner kan være i form af: a. at have skyldfølelse, selvbebrejdelser, søvnforstyrrelser, stærke minder, længsel og savn, spiseproblemer, fysiske gener, opmærksomhedskrævende adfærd og skolevanskeligheder, at være fraværende, bange, ked af det og vred. b. Skyldfølelser er typiske udslag af sorgreaktioner hos børn og unge mennesker. Hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. Både hos børn og teenagere forbindes den tit med magisk tænkning : Døde hun, fordi jeg sagde, hun var dum? Døde han, fordi jeg sparkede ham engang? I denne sammenhæng er rådgivning og vejledning meget vigtig. 4. Sorgens fire stadier: a. Chokfasen: Varer et øjeblik til nogle døgn. b. Reaktionsfasen: Kan vare flere uger. c. Bearbejdningsfasen: Kan vare i flere år. d. Nyorienteringsfasen: Vil bestå hele tiden. Personen vil leve med et ar i sjælen, som aldrig forsvinder helt. 5. Forslag til hvad man kan gøre, når hverdagen igen er begyndt; fortsat snakke med barnet om dødsfaldet, gerne når andre børn er til stede, låne/købe bøger om emnet, besøge gravstedet og kirken, og evt. snakke med præsten. 6. Skolesundhedsplejersken, skolepsykologen eller sognets præst kan være vigtige ressourcepersoner i opfølgningsarbejdet. 7. Skolens ressourceteam tilbyder hjælp til eleven til sorgbearbejdelsen (samtaler/sorggrupper) Når jeg synger min klagesang for dig, er det for at du skal høre min sorg, det er ikke en stil, du skal rette i. Benny Andersen 8

9 Dødsfald - en medarbejder Lige efter dødsfaldet 1. Den der får kendskab til dødsfaldet underretter skolelederen. Hvis denne ikke træffes, kontaktes viceskolelederen. SFO-lederen underrettes. 2. Skolelederen orienterer det øvrige personale hurtigst muligt 3. På et møde drøftes de konkrete opgaver i forbindelse med dødsfaldet, bl.a. kontakterne til de pårørende. 4. I forbindelse med dødsfald blandt tidligere ansatte skønnes i hvert tilfælde hvilke initiativer skolen tager. 5. Skole/SFO flager på halv stang, hvis det er på en åbningsdag. Skolelederen orienterer de berørte forældre. 6. Forslag til tekst: Vi flager på halv, fordi vi i dag har modtaget den triste besked, at... er død. Dette er naturligvis noget, som vi alle berøres stærkt af. I de nærmeste dage vil vi derfor bruge megen tid på at tale om det, der er sket. Det vil være af stor betydning for børnene, at man også i hjemmet taler åbent om det indtrufne. Hvis der bliver yderligere brug for oplysninger eller hjælp er I velkomne til at kontakte os. 7. Børnene informeres. a. De berørte børn samles med de direkte berørte medarbejdere og evt. andre personer, og får en kort redegørelse om det virkelige hændelsesforløb. b. Tal konkret om det, der er sket. c. Lad børnene tale om deres tanker og følelser. d. Der synges evt. en salme/sang og tændes et lys 8. Der sættes dødsannonce i Ikast Avis og Herning Folkeblad fra Skole/SFO 9. Der afleveres/sendes en blomsterhilsen til de pårørende fra Skole/SFO. Ved begravelsen/bisættelsen 1. SFO- lederen informerer personalet om begravelsen/bisættelsen a. Der tages stilling til børnenes eventuelle deltagelse. b. Mindehøjtidelighed for personalet forberedes. 2. Er familien indforstået med det deltager de kolleger, der ønsker det. 3. Der sendes en bårebuket fra Skole/SFO. 4. Skole/SFO flager på halv stang, hvis det er på en åbningsdag. 9

10 Opfølgning 1) Det er vigtigt med kollegial støtte og hjælp. 2) Vær opmærksom på forskellig sorgreaktioner hos børnene. Se yderligere under punktet: Dødsfald-barn, opfølgning pkt ) Det aftales hvem der holder kontakt til de pårørende og afslutter forløbet. En medarbejder mister i sin nærmeste familie (ægtefælle/samboende eller barn) Lige efter dødsfald 1. Den der får kendskab til dødsfaldet underretter skolelederen. Hvis denne ikke kan træffes, kontaktes viceskolelederen. SFO-lederen underrettes. Det aftales, hvem der kontakter det øvrige personale hurtigst muligt. 2. På et møde drøftes de konkrete opgaver i forbindelse med dødsfaldet, bl.a. kontakterne til de pårørende. 3. Skole/SFO flager på halv stang, hvis det er på en åbningsdag. 4. Blomsterhilsen afleveres/sendes til de efterladte Ved begravelsen/bisættelsen 1. Er familien indforstået med det, deltager nogle medarbejdere 2. Der sendes en bårebuket fra Skole/SFO 3. Skole/SFO flager på halv stang, hvis begravelsen/bisættelsen er på en åbningsdag og foregår i lokalområdet Opfølgning 1. Det aftales, hvem der har nærmeste kontakt til kollegaen. 2. Skolelederen holder opfølgningssamtale med henblik på genoptagelse af arbejdet. 10

11 Ulykker i skolen Forholdsregler på ulykkesstedet 1. Den/de medarbejdere, der er først til stede, sørger for at skolelederen bliver underrettet og forsøger så godt som muligt at holde børnene væk fra ulykkesstedet. 2. Medarbejderne tager sig specielt af de børn, der har været vidner til ulykken. Hvis det skønnes nødvendigt kan PPR inddrages. Behov for en skriftlig meddelelse til de berørte børns hjem, vurderes i hvert enkelt tilfælde. 3. Enhver kontakt til pressen varetages af skoleskolelederen. Underretning 1. Skolelederen underretter barnets/børnenes hjem om ulykken, men ikke om følgerne. Ved ulykker med dødelig udgang underrettes familien af sygehus eller politi. 2. Skolelederen informerer personalet og SFO- lederen 3. Skolelederen kontakter evt. PPR, som så kan indfinde sig i skolen 4. Afdelingens/klassens børn samles og orienteres om ulykken. Tal åbent og konkret om det, der er sket. Lad børnene snakke om det, de tænker og føler. Opfølgning 1. Børnene skal have reelle oplysninger om, hvad der er sket. 2. Reaktionsmønstrene efter en ulykke er ikke ens. Vær opmærksom på, at mange, som ikke umiddelbart ser ud til at reagere, kan få reaktioner senere. Børn og personale, som har behov for det, skal have tilbudt hjælp. 3. Ved skader, der fører til længere sygehusophold, aftales hvem af medarbejderne, der holder kontakt med hjemmet og sygehuset. 4. Ved længere sygeforløb tilbydes hjemmeundervisning af barnet. Skilsmisse, alvorlig sygdom, krisesituationer o. lign. 1. Når ovenstående erfares, orienteres ledelse og lærerteamet. Det aftales, hvem der orienterer relevante personer omkring barnet og/eller familien. 2. Klasselæreren holder kontakt hjemmet for at finde ud af a. Hvad der skal gøres b. Hvem der skal orienteres. c. Hvilken rolle skolen skal påtage sig. d. Aftalen skal indeholde anvisning på orientering af kammerater. 3. Klasselæreren sørger for opfølgning. 11

12 Alvorlig sygdom blandt personalet 1. Skole lederen holder opfølgningssamtale med den pågældende efter gældende regler fra Ikast- Brande kommune. 2. Det aftales hvem der tager/holder kontakten med kollegaen eller de pårørende. 3. Der købes blomster eller gave efter et skøn.. Aktuelle telefonnumre Tlf. Ikast Brande Kommune Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Alarm ambulance brand politi 112 Herning Sygehus Lægevagten Skadestuen Midt- og vestjyllands Politi Fritidshjørnet Klubben Fritidshjemmet Snurretoppen Skolen

13 LITTERATURLISTE & WEB-ADRESSER Webadresser: wivw.dr.dk/undervisning wiviv.matcen.dk iviviv.svanevejprivatskole.dk ivtvw.grejsdal-skole.dk iviviv.tylstrup-skole.dk Kræftens bekæmpelse 1. Anneberg, Inger: Håbets labyrint. Når et barn får en livstruende sygdom. Høst og søn Cullberg, J. (1993) Krise og udvikling. København: Hans Reitzel. 3. Davidsen-Nielsen, M. & Leick, N ( 2001) Den nødvendige smerte. København: Socialpædagogisk Bibliotek. Nordisk Forlag A/S. 4. Dige, J. ( 1996 ): Det vedrører os alle. I Bøge, Per (1996) Om sorg. Når nogen man elsker dør. København: 5. Dyregrov, A. ( 1992) Sorg hos børn. København: Dansk psykologisk Forlag 6. Dyregrov, A. (1998) Børn og traumer. København: Hans Reitzels Forlag. 7- Edvardson, Gudrun: Barn i sorg, barn i krise. Oslo: Kolibri Forlag, En mur af tavshed. Dokumentarfilm. Nordisk Film TV. Danmark (42 min) 9. Erikson, E. (1992) Identitet, ungdom og kriser. København: Hans Reitzel. 10. Evang, Anders: Det vanskelige liv. Kbh.: Hans Reitzel. 11. Grønbeck, C. (1997) Ansvaret er også dit. I: Bøge, Per (1996) Om sorg. Når bånd brister. København: Kræftens Bekæmpelse 12. Hillgaard, Lis, Keiser, L & Ravn, L (1984) Sorg og krise. København: Munksgaard 13. Jakobsen, Anne (1988) Børn og sorg. København: Clausen bøger. 14. Jakobsen, Anne: Alting har sin tid. Hans Reitzel Jakobsen, Anne: Kan man dø om natten? Når børn rammes af alvorlig sygdom. Gyldendal. 16. Kamradt, Jette: Hvis nu mor taber håret- om børn og død. Dansk psykologisk Forlag Kast, Verena: Den største sorg i verden her... Kbh.: Munksgaard, Kræftens bekæmpelse: Når forældre dør. Pjece. 19. Kræftens bekæmpelse: OmSorg. Et undervisningsmateriale. 20. Miller, Alice (1982) Det selvudslettende barn. København: Munksgaard 21. Møller, Erik: Sommeren efter Anemone. Aschehough Når døden banker på hvad så? Dokumentarfilm. Herning. Amtscenteret for undervisning, 2000.(33 min). Beskrivelse vedlagt i bilag. 23. Olesen Peter: Min mor døde, min far døde. 25 danskere fortæller om at miste en mor eller far Som barn. Kroghs Forlag- i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Turner, Mary; At tale med børn om døden og om at dø. Dansk psykologisk Forlag Ørum, Nina: Den forsømte sorg. Kronik i Politiken. Faglitteratur Bh. kl klasse: Budda Leunbach, "Mor, hvor er de døde henne?" Guni Martin, "Det er OK at være ked af det" Guni Martin, "Glem ikke håbet" Donna O'Toole, "Marvi Myrebjørn" (med lærervejledning) Kræftens Bekæmpelse, "Om sorg" klasse: Kræftens Bekæmpelse, "Om sorg" Donna O'Toole, "Marvi Myrebjørn" (med lærervejledning) 13

14 Skønlitteratur Bh. kl klasse: Tove Johansen, "Dør du mormor?" Tove Johansen, "Kan far se månen nu?" Jeanne Fløe og Henrik Bjerregrav, "Farvel, mormor" Inga-Lill Valfridson, "Morfar fra Dalgården" Astrid Lindgren, "Brødrene Løvehjerte" klasse: Karin Lorenzen, "Under samme himmel" (fra 12 år) Karin Lorenzen, "Stine" Karin Lorenzen, "Stine og Morten" Doris B. Smith, "Husker du smagen af brombær" (fra 12 år) Gudrun Mebs, "Birgit" Elfie Donnely, "Farvel farfar, sagde jeg sagte" Bodil Cold Ravnkilde, "Olde og svanerne" Åse F. Abrahamsen, "Det var ikke min skyld" Astrid Lindgren, "Brødrene Løvehjerte" klasse: Jytte Lyngbirk, "Sidste forår" Karin Lorenzen, "Under samme himmel" Jens Peder Larsen, "Brønden" Doris B. Smith, "Husker du smagen af brombær" Kirsten M. Krog, "En meddelelse" Kirsten Holst, "Min ven, Thomas" Kirsten Holst, "Også om mange år" Lyrik klasse: "Engleliv", digte fra Vesterbro Ungdomsgård "Dit liv og din død" ved det etiske råd. "Omsorg" Kræftens Bekæmpelse Handleplan -Et idékatalog for skolens møde med børn i sorg Når hjertet gør ondt -Undervisningsmateriale til bh.kl., 1. og 2. kl Når nogen man elsker dør -Undervisningsmateriale til klasse ( + video og bånd) Solsort og snefnug -en novellesamling Lise Andersen: "Ud aflivet" -når nogen dør Anne Jacobsen: "Der var engang vi ikke var her" -en bog om døden for børn Laurie Krasny Brown m.fl: "Når dinosaurer dør" Marit Kaldhol: "Farvel Rune" Jette Kamradt: "Hvis nu mor taber håret" - om børn og død Lise Lindgreen m.fl.: "Forvandling" Guni Martin: "Det er ok at være ked af det" Pat Palmer: "Bare jeg kunne holde dig i hånden" Signe Rølmer m.fl.: "Børn om mors og fars død" Ulf Stark m.fl.: "Den sorte violin" Thomas Winding "Bedstemor i himlen" 14

15 Klassebøger og lærereksemplarer: kl.: Per Bøge og Jes Dige: "Når hjertet gør ondt - om sorg" (Kræftens Bekæmpelse 2000) kl.: Per Bøge: "Om sorg når nogen man elsker dør" (Kræftens Bekæmpelse) lærereksemplar kl.: "Solsort og snefnug" en novellesamling om sorg (klassesæt) "Børn i sorg" - skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner (Danmarks Lærerforening 2000) Christian Grønbeck og Klavs Holm: "Når børn mister en guide for ansatte i institution og skole" (Børns Vilkår 1999) Folder fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning om kriseberedskab. Fagbøger: 16.8 Palle Buus-Hansen: Ud af livet når nogen dør 16.8 Arne Jacobsen: Der var engang vi ikke var her. Skønlitteratur: Broeckhoven, Diane: På gensyn, lille fugl. Haller, Bent: I englens spor Hellberg, Hans-Eric: Martins Maria. Marx, Vibeke: Held og lykke, Robinson. Stolpe, Hans: Den gyldne fugl. Strandvad, Anne: Rejsen til Himmerige. Billed- og småbørnsbøger: Gydal, Monica: Sådan var det, da Oles farfar døde. Hattmann, Niels: Rohani må ikke dø. (5 ex.) Johansen, Tove: Dør du, mormor? Kaldhol, Marit: Farvel, Rune. 15

Handlingsplan for sorgarbejde på Tovshøjskolen. 1. Forord s. 3

Handlingsplan for sorgarbejde på Tovshøjskolen. 1. Forord s. 3 Indholdsfortegnelse. 1. Forord s. 3 2. Når en elev dør s. 4 - flagning - kontakt til hjemmet - skolens interne informationsmøde - Forældreråd - hilsen til hjemmet - skolens mindestund - klassemøde - afdødes

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave o Når et barn dør o Når en medarbejder dør o Når et barn mister en af sine nærmeste o Når der sker en ulykke o Når der opstår krise i barnets nærmeste omgivelser

Læs mere

OmSorgHandleplan Gedved skole

OmSorgHandleplan Gedved skole OmSorgHandleplan Gedved skole Et gammelt kinesisk ordsprog siger: "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår". Revideret juni 2013

Læs mere

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2 Forord Dette er Maglegårdsskolens OmSorgsplan. Det er en handleplan, der skal tydeliggøre hvem, der har hvilke opgaver og hvilket ansvar, når elever eller ansatte rammes af et dødsfald eller i forbindelse

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn.

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. En ofte anvendt, men ikke særlig anvendelig frase er: sig

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Jan 2013 Dette er retningslinier og en handleplan, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Udgivet af Danmarks Lærerforening Hæftet er skrevet og redigeret af Ingelise Andersen, Skole og Samfund, Per Bøge, Kræftens Bekæmpelse og Thomas

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Materialer om døden sorg og sorgarbejde. Sorgkasse - Aars Kommune.

Materialer om døden sorg og sorgarbejde. Sorgkasse - Aars Kommune. Materialer om døden sorg og sorgarbejde. Sorgkasse - Aars Kommune. Illustration: Marianne Madsen Indholdsfortegnelse: Eksistentielle grundvilkår... 3 Vrede... 4 Typiske reaktioner på tab hos børn... 5

Læs mere

Krise- og omsorgsplan

Krise- og omsorgsplan Krise- og omsorgsplan Ingrid Jespersens Gymnasieskole Kriseplan Forholdsregler i tilfælde af brand side 1 Brandinstruks side 2-3 Katastrofeplan fester side 4 Procedure, ulykker elever side 5 Beredskabsplan

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Udarbejdet august 2011 Indhold Indledning.... 3 Ulykker.... 5 Et barn bliver sygt og indlagt i en længere periode.... 7 Når et barn dør (barnet er ikke i institutionen)....

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere