Modul 6 Psykomotorisk behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 6 Psykomotorisk behandling"

Transkript

1 Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej Hillerød April ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for forårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse Modulets tema... 2 Lektionsplaner... 2 Læringsudbytte og tilknyttede fag... 3 ECTS for centrale fagområder... 3 (6 ECTS)... 4 Behandling... 4 Sambehandling... 6 Kontakt, relations- og refleksionskompetence... 6 Psykomotorisk teori og metode (2 ECTS)... 7 Ergonomi og sundhedsfremme (1 ECTS)... 8 Fysiologi (2 ECTS)... 9 Psykologi (3 ECTS) Pædagogik (1 ECTS) Godkendelse af Deltagelsespligt Studieaktivitet 6: Fysiologi Modulprøve 6: Sygdom ifm. studieaktivitet eller modulprøve Omprøve og sygeprøve Modulbeskrivelse 6 Side 1 af 13

2 Modulets tema Dette modul har fokus på psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder samt samtaleformer. Der er endvidere fokus på metoder og teorier i relation til psykomotorisk behandling. På modulet indgår forskellige tilgange til krop-psyke sammenhænge. Modulet er desuden rettet mod den studerendes faglige og fagpersonlige udvikling i relation til den professionelle rolle. Modulerne 1, 2, 3 og 4 skal gennemføres, inden den studerende begynder på. Lektionsplaner Til fagene knytter sig en detaljeret lektionsplan som giver den studerende konkret information om modulets undervisningsforløb, litteratur, supplerende kilder, mv. Lektionsplaner publiceres på Studiezonen (UCC portalen) af underviserne inden modulet begynder. Modulbeskrivelse 6 Side 2 af 13

3 Læringsudbytte og tilknyttede fag Læringsudbytte: Fag: 1. Redegøre for generelle og specifikke teorier om Psykomotorisk teori og metode krop-psyke sammenhænge Psykologi 2. Redegøre for udvalgte fysiologiske temaer Fysiologi 3. Redegøre for udvalgte pædagogiske retninger og Pædagogik læringsteorier 4. Begrunde og anvende grundlæggende psykologiske og psykomotoriske metoder til Psykologi iagttagelse, vurdering og intervention 5. Redegøre for og anvende udvalgte interview- og samtaleformer Psykomotorisk teori og metode 6. Anvende grundlæggende behandlingsmetoder, greb og øvelser herunder anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger 7. Redegøre for og identificere forhold, der indvirker på relationen mellem klient og behandler 8. Indgå i samarbejde med klienten om udvikling af egen krop-psyke-forståelse 9. Tilrettelægge, udføre og evaluere behandling med anvendelse af systematiske optegnelser 10. Identificere og redegøre for egne faglige og fagpersonlige læringsmål med henblik på udvikling af egen professionelle rolle Ergonomi og sundhedsfremme Psykologi ECTS for centrale fagområder Fag ECTS (anført i skema 6 som hhv. Behandling, Sambehandling samt Kontakt, relations- og refleksionskompetence) Psykomotorisk teori og metode (anført i 2 skema som Samtale teori og metode samt Supervisionsundervisning) Ergonomi og sundhedsfremme 1 Fysiologi 2 Psykologi 3 Pædagogik 1 Modulbeskrivelse 6 Side 3 af 13

4 (6 ECTS) BEHANDLING Begrunde og anvende grundlæggende psykomotoriske metoder til iagttagelse, vurdering og intervention Jf. læringsudbytte 4) på Anvende udvalgte interview- og samtaleformer Forskel på fokuseret og ufokuseret observation; analyse samt deskriptiv og analytisk tolkning - Ressourcevurderingsmetoder - Undersøgelse, analyse og tolkning af klientens fysiske, psykiske og sociale ressourcer - kontraindikationer for psykomotorisk terapi - effekter og sideeffekter af psykomotorisk behandling - Den indledende, løbende og afsluttende samtale - Den fænomenologiske dialog Jf. læringsudbytte 5) på Anvende grundlæggende behandlingsmetoder, greb og øvelser herunder anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger Jf. læringsudbytte 6) på Helt og delvist sideliggende behandling : Tilrettelæggelse, Greb, Arbejdsstillinger Hele kropsbehandlinger mave- og rygliggende med fokus på arbejdstillinger og greb Behandling af hypotonitet: Funktionsprøver hypermobilitet, Løst væv/manglende spændstighed/ hypermobil/ træthed = samlende greb, stimulerende greb, spænd op, styrkende øvelser - Undersøgelse af psyko-fysiske tilstande ved forskellige elastiske tilstande i bindevæv/stress-træthed før, under og efter behandling Behandling af hypertonitet: - Funktionsprøver hypomobilitet - Tilrettelæggelse med observation akser rygliggende, skuldervending, placering af arme og ben i akse, understøttelse af led med puder rygliggende undersøgelse af klientens oplevelse af tilrettelæggelsen - Fast væv/anspændthed/stress = stræk, rohvile, spænd af/tyngde, grounding - Greb til fast og delvist fast væv - Undersøgelse af psyko-fysiske tilstande ved forskellige elastiske tilstande i bindevæv/stress-træthed før, under og efter behandling Behandling og arbejde med åndedrættet og Spinelli, Ernesto (1998): Terapi, magt og mystifikation, Hans Reitzels forlag, s Bunkan, Berit Heir (2008): Kropp, respirasjon og kroppsbilde, Gyldendal Akademisk, s Psykomotorikuddannelsen: Behandlingsguide (2015). Psykomotorikuddannelsen: Behandlingsguide (2015). Haxthausen, Margit (2002): Hypermobil kropsbevidsthed og træning. Forlag for Afspændingspædagogik og psykomotorik Rasmussen, K. K. (2010) Den store bog om afspænding. Frydenlund s Bunkan, Berit Heir (2008): Kropp, respirasjon og kroppsbilde, Gyldendal Akademisk, s Johnsen, Lillemor (1996)Det frigørende åndedræt, Klitrose, s Dropsy, Jacques (1988): Den Harmoniske krop. Hans Reitzels forlag. S Klahr, Anette & Sjöberg, Nils Erik: Smerter, i Linde, Nanna & Borg Jytte (2010): Lærebog i Massage manuel vævsbehandling for fysioterapeuter, 2. udg. Munksgaard, s Idræt og smerte En psykologisk perspektivering Af Kirsten Roessler. Psykomotorikuddannelsen: Behandlingsguide (2015). Modulbeskrivelse 6 Side 4 af 13

5 Identificere forhold, der indvirker på relationen mellem klient og behandler Jf. læringsudbytte 7) på mave/brystkasse: - Åndedrættets, mavens og brystkassens fysiske og psykiske betydning - Observation af åndedrættet og holdning - Behandling og øvelser Smertebehandling/symptombehandling: - Behandling af akutte smerter - Behandling af kroniske smerter - Magt, etik, underretningspligt, tavshedspligt - Overføring og modoverføring - Anerkendelse og nærvær - Den terapeutiske alliance - Klient- og behandlerroller Spinelli, Ernesto (1998): Terapi, magt og mystifikation, Hans Reitzels forlag, s Røder, Ingrid (2004): Holistisk Afspænding - Teori & Metode, Forlaget Underskoven, s Psykomotorikuddannelsen: Behandlingsguide (2015). Indgå i samarbejde med klienten om udvikling af klientens egen krop- psykeforståelse Jf. læringsudbytte 8) på Tilrettelægge, udføre og evaluere behandling med anvendelse af systematiske optegnelser - samarbejde med klienten om udvikling af egen krop-psyke-forståelse - v/belastet klient, klient med delvist gode ressourcer og klient med gode ressourcer - Brug af journalkort, behandlingsnotater, klientfigurer og logbog - Planlægning af forløb og interventioner med afsæt i ressourcevurderingen - Evaluering af behandling Jf. læringsudbytte 9) på Gruppearbejde Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Logbogsarbejde Hjemmeopgaver Praksis- og metodetræning Psykomotorikuddannelsen: Behandlingsguide (2015). Psykomotorikuddannelsen: Behandlingsguide (2015). Modulbeskrivelse 6 Side 5 af 13

6 SAMBEHANDLING Tilrettelægge, udføre og evaluere behandling med anvendelse af systematiske optegnelser Jf. læringsudbytte 9) på - Indledende samtale, undersøgelse af klientens fysiske ressourcer ud fra klientens henvendelsesårsag - sideliggende behandling - undersøgelse af klientens psykiske og ydre ressourcer, relationen mellem klient og behandler - Valg af interventioner på baggrund af analyse og Identificere og redegøre for egne faglige og fagpersonlige læringsmål med henblik på udvikling af egen professionelle rolle Jf. læringsudbytte 10) på Praksis- og metodetræning Vejledning og direkte supervision tolkning Refleksioner i logbog i forbindelse med sambehandlingsforløb Udarbejde faglige og fagpersonlige læringsmål på baggrund af sambehandlingsforløb til brug i praktikken på 7.modul KONTAKT, RELATIONS- OG REFLEKSIONSKOMPETENCE Redegøre for og identificere forhold, Joharis vindue Cullberg J (1989): Dynamisk Psyki- der indvirker på relationen Awareness atri, København, Hans Reitzels For- mellem klient og behandler lag, Forsvarsmekanismer. Jf. læringsudbytte 7) på Indgå i samarbejde med klienter og udvikling af egen krop-psykeforståelse Jf. læringsudbytte 8) på Identificere og redegøre for faglige og fagpersonlige læringsmål med henblik på udvikling af egen professionelle rolle Jf. læringsudbytte 10) på Overføring/modoverføring Forsvarsmekanismer/modstand Kropsbevidsthed og kropsoplevelse Metoder til arbejde med klientens krop- psykeforståelse Metoder til at tage vare på sig selv i rollen som psykomotorisk behandler, samt identificering af egne læringsbehov på baggrund heraf Hostrup H (1999): Gestaltterapi: indføring i gestaltterapiens grundbegreber, København, Hans Reitzels Forlag, Selvstøtte og Kontakt". Møller L (2008): Anerkendelse i praksis. Akademisk Forlag, kap. 2. Winther et al. Winther H et al. (2001): Fodfæste og himmelkys, Københavns Universitet & Forlaget Hovedland, s , + Den langsomme vej. Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver Gruppe- og pararbejde Hjemmeopgaver Praksis- og metodetræning Refleksion individuelt, i par og i gruppe (skriftligt og mundtligt) oplevelse, erfaring, praksis og teori Modulbeskrivelse 6 Side 6 af 13

7 Psykomotorisk teori og metode (2 ECTS) Anvende og redegøre for udvalgte interview- og samtaleformer Jf. læringsudbytte 5) på Praktisk samtaletræning, med fokus på færdigheder i aktiv lytning, gensvar og forandringsskabende spørgeteknikker, herunder motivationssamtalen. Ivanouw, J. (2012): Samtaleformer i psykomotorisk arbejde. En praktisk vejledning. Ivanouws forlag. Kan hentes på Gennem øvelser og sparring med medstuderende at arbejde udviklende med egne styrker/svagheder i forhold til den verbale side af behandlingen. Mabeck, C. E. (1999): Samtale med patienten. Lægeforeningens forlag. København. Miller, W. R. & Rollnick, S. (2009): Hvad er motivationssamtalen? Hans Reitzel. København. Metze E. og Nystrup, J. (2004): Samtaletræning. Håndbog i præcis kommunikation. Hans Reitzels Forlag, København. Dalum, P., Sonne, T.F. & Davidsen, M. (2000): At tale om forandring. En bog om sundhedsadfærd og motiverende samtaleteknik. Tobaksskaderådet. Anvende og redegøre for udvalgte interview- og samtale-former Jf. læringsudbytte 5) på Supervisionsmetoder: - gruppepsykologi - rammer for supervision - supervisionsformerne: cafesamtaler og reflekterende team Jørgensen, S. (n.d.): Notat om gensvarsmodellen og aktiv lytning. Jørgensen, S. (n.d.): Notat om problemløsning og coaching. Bang S & Heap K (2008): Skjulte ressourcer - Supervisionsgruppen og dens arbejdsmåder, København: Hans Reitzels Forlag. Alrø & Kristiansen (1998): Supervision som dialogisk læreproces, Aalborg Universitetsforlag, kap Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Øvelser Præsentation ved studerende Vejledning og supervision Modulbeskrivelse 6 Side 7 af 13

8 Ergonomi og sundhedsfremme (1 ECTS) Begrunde og anvende grundlæggende psykologiske og psykomotoriske metoder til iagttagelse, vurdering og intervention Jf. læringsudbytte 4) på Anvende grundlæggende behandlingsmetoder, greb og øvelser herunder anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger Jf. læringsudbytte 6) på Begrebsafklaring; Ergonomi, forebyggelse og sundhedsfremme Arbejdsmiljølov og vejledninger Overvejelser om og metoder til iagttagelse af arbejdsstillinger Iagttagelser af arbejdsstillinger Analyse af egne arbejdsstillinger ved behandling Relevante vejledninger findes på inkl. nedenstående: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø*), Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af 7. september 2010, Specielt Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser, At-meddelelse nr , Marts Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær. At-vejledning d.3-4, Maj Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde, At-vejledning d.3.2 August Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer, At-vejledning d.3.3, Juli Vidensråd for forebyggelse (2012): Stillesiddende adfærd en helbredsrisiko?, København. Vidensråd for forebyggelse (2013): Forebyggelse af skader og sygdomme I muskler og led, København. Hertil kommer evt. supplerende artikler. Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Opgaver og øvelser Praksis- og metodetræning Modulbeskrivelse 6 Side 8 af 13

9 Fysiologi (2 ECTS) Redegøre for udvalgte fysiologiske temaer Jf. læringsudbytte 2) på Neuromuskulær kontrol: - myotatisk refleks - muskeltenens opbygning og funktion - antimyotatisk refleks - eksteroceptive reflekser - bevægelighed og udspænding - postural stabilitet Koordinering af kendte og ukendte bevægelser Det limbiske system: - funktioner for amygdala og hippocampus Ahlmann L (2006): Bevægelse og udvikling, Christian Ejlers Forlag, s , , Christensen M.S. & Nielsen J.B. (ikke publiceret materiale): Fundamentale kontrolmekanismer. Danmarks Idræts-Forbund (2006): Bevægelighedstræning, Brøndby, s Danmarks Idræts-Forbund (2002) Sansemotorik og tekniktræning, Brøndby. Danmarks Idræts-Forbund (2006) Styrketræning, Brøndby, s Hansen S (2002): Introduktion til moderne biologisk psykologi Fra neuron til neurose, Gads Forlag, København, s Nielsen J.B. & Christiansen L (ikke publiceret materiale): Det motoriske systems neuroanatomi. Nielsen J.B. & Petersen N.C. (ikke publiceret materiale): Basal Neurofysiologi. Schibye B & Klausen K (2011): Menneskets fysiologi Hvile og arbejde, FADL s Forlag, København, 3. udg, s , Schjerling M (2011): Udspænding, Frederiksberg Sportsklinik, s udspaending.asp Stecco C. et al. 2011: The fascia: the forgotten structure, Italian journal of anatomy and embryology, 116:3, s Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Skriftlige opgaver Hjemmeopgaver Modulbeskrivelse 6 Side 9 af 13

10 Psykologi (3 ECTS) Begrunde og anvende grundlæggende psykologiske og psykomotoriske metoder til iagttagelse, vurdering og intervention Jf. læringsudbytte 4) på Redegøre for og identificere forhold, der indvirker på relationen mellem klient og behandler Jf. læringsudbytte 7) på Redegøre for en sundhedspsykologisk forståelse af kobling ml. psyke og somatisk sygdom. Gennemgang og diskussion af psykoterapeutiske hovedtraditioner: - Psykodynamisk terapi - Klientcentreret terapi (Rogers) - Gestaltterapi (Perls) - Kognitiv adfærdsterapi - Systemisk terapi Teori og forskning vedrørende virkningsfaktorer i den terapeutiske relation. Den terapeutiske alliance Introduktion til begreber og modeller i psykosomatik Jf. læringsudbytte 1) på Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde, mundtlige og skriftlige oplæg Hjemmeopgaver Praktiske øvelser Poulsen, S. (2005). Psykoterapeutiske behandlingsmetoder. I: T. Koester & K. Frandsen (Red.), Introduktion til psykologi: teori, anvendelse, praksis. Kbh.: Frydenlund., kap. 22, s Hostrup, H. (1999): Gestaltterapi. Indføring i gestaltterapiens grundbegreber. Hans Reitzels Forlag, København. (K) Rognes, W. (1979): Terapeutisk teori og praksis. I: Carl Rogers. Forum, København. Nielsen, G. H. &, von der Lippe, A. L. (1996): Dynamisk psykoterapi. I: Nielsen, G. H. &, von der Lippe, A. L. (red.). Psykoterapi med voksne (s ). Kbh.: Hans Reitzel. Cullberg, J. (1999). Psykoterapeutisk holdning og jegstøttende psykoterapi. I: Cullberg, J. Dynamisk Psykiatri (s ). Kbh.: Hans Reitzel. Tomm, K. (1992). Er hensigten at stille lineære, cirkulære, strategiske eller refleksive spørgsmål? I: Interviewet som intervention, del 3. Forum (4), s Ghaderi, A. & Parling, T (2010). Lev med din krop. Om accept og selvfølelse. Psykologisk Forlag, Kbh., s Holme, M. & Humle, S. (2000). Fra problem til løsning samtalebehandling på systemisk grundlag. Akademisk Forlag., s Lassen, L. M. (2004): Grundlæggende holdninger og selvindsigt. Responseformer. I: Rådgivning. Kunsten at hjælpe. Hans Reitzels Forlag, København. S Mathiasen, S.S. (2006). Terapeut og klient veje og vildveje i samarbejdet. Afspændingspædagogen, 2006 (5). Nielsen, T. (2004): Begrebet psykosomatik. I: Friis- Hasché, E. et al.: Klinisk sundhedspsykologi. Kbh., Munksgaard, s Modulbeskrivelse 6 Side 10 af 13

11 Pædagogik (1 ECTS) Redegøre for udvalgte pædagogiske retninger og læringsteorier Jf. læringsudbytte 3) på Læringsforståelse Læringstyper Voksenlæring Christiansen, M. & Rosenkvist, G. (2008): Voksenundervisning: Formidling i praksis. Forfatterne og Hans Reitzels Forlag, København, s Illeris, K. (2006): Læring, Roskilde Universitets Forlag, 2. udg., s , 35-43, Olesen, S. G. (2000): Pierre Bourdieu. I: Olesen, S. G. & Møller Pedersen, P. (red.): Pædagogik i Sociologisk Perspektiv, Forlaget PUC. Wackerhausen, Steen og Birgitte: Tavs viden. Fra Dansk pædagogisk Tidsskrift 4/1993 Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Opgaver Godkendelse af Godkendelse af forudsætter, at følgende er opfyldt: Opfyldelse af deltagelsespligten som beskrevet nedenfor Gennemførelse og attestering af studieaktivitet 6 Beståelse af modulprøve 6 Modul 6 skal gennemføres inden den studerende begynder på modul 7. Deltagelsespligt Der er deltagelsespligt i følgende fag på : (hhv. Behandling og Kontakt, relations- og refleksionskompetence): = i alt 55 skemalagte lektioner = min. 44 lektioners deltagelsespligt) Sambehandling (deltage aktivt i behandling af modul 2 studerende mindst 4 gange) Psykomotorisk teori og metode (hhv. Samtale teori og metode og Supervisionsundervisning): = i alt 32 skemalagte lektioner = min. 25 lektioners deltagelsespligt) Modulbeskrivelse 6 Side 11 af 13

12 Forudsætning for opfyldelse af deltagelsespligt er således min. 80 % deltagelse i fagene. Overskridelse vil udløse en erstatningsopgave. Læs evt. mere information om deltagelsespligt og erstatningsopgaver under Vejledninger og retningslinjer på UCC portalen. Ved manglende deltagelse i sambehandling skal den studerende arrangere erstatningsbehandling af modul 2 studerende i samråd med underviser. Studieaktivitet 6: Fysiologi Studieaktivitet 6 er en skriftlig gruppeopgave som stilles af underviser i fysiologi. Opgaveoplæg præsenteres senest fredag i uge 1/uge 23. Studieaktivitet 6 skal besvares i grupper af max. 3 studerende. Opgaven skal have et omfang på min. 5 og max. 7 normalsider (en normalside er 2400 anslag eksklusive mellemrum). Antallet af anslag angives på besvarelsens forside. For yderligere information om opgaveskrivning henvises til Retningslinjer for opgaveskrivning på UCC portalen. Studieaktivitet 6 skal uploades på WISEflow (se vejledning som sendes til UCC-mail samt på portalen) senest fredag i uge 3/uge 25 kl. 12. Opgaven attesteres af underviser. Modulprøve 6: Påbegyndelsen af modulet er samtidig tilmelding til modulets prøve. Prøven kan ikke afmeldes. Hvis den studerende ikke deltager i modulprøven, har han/hun dermed brugt det første prøveforsøg. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende er forhindret grundet dokumenteret sygdom og/eller barsel. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Modulprøve 6 er en intern, individuel, skriftlig prøve som stilles af underviser i behandling. Modulprøve 6 har form af en behandlingsrapport med fokus på dokumentation og begrundelse for valg af intervention i et kortere behandlingsforløb. Opgaveoplæg præsenteres senest fredag i uge 2/uge 24. På baggrund af sambehandlingerne udarbejder den studerende en behandlingsrapport. Rapporten skrives med afsæt i samtaler, undersøgelser af sambehandlingsklienten samt logbogsreflektioner, supervision og undervisning. Modulprøven må have et omfang på max. 5 normalsider (en normalside er 2400 tegn eksklusiv mellemrum) For yderligere information om opgaveskrivning henvises til Retningslinjer for opgaveskrivning på UCC portalen. Modulprøve 6 skal indeholde: Forside med navn, studienummer samt overskriften: Modulprøve 6 - Indholdsfortegnelse inklusive fortegnelse over bilag Beskrivelse af klient med analyse og konklusion samt behandlingsplan Beskrivelse af den professionelle rolle Faglige og fagpersonlige læringsudbytter med henblik på udvikling af egen professionelle rolle, som der skal arbejdes videre med på modul 7. Modulbeskrivelse 6 Side 12 af 13

13 Bilag: Litteraturliste, Journalkort, Behandlingsnotater, Klientfigurer (kopier af originaler), Ressourcevurderingsskema, Logbøger, Klientevaluering (kopi af original eller referat fra samtale) Overholdelse af opgavens rammer indgår i vurderingen af modulprøve 6. Modulprøve 6 skal uploades på WISEflow (se vejledning som sendes til UCC-mail samt på portalen) senest torsdag i uge 4/uge 26 kl. 12. Jf. modulets læringsudbytte bedømmer underviseren i behandling modulprøven efter gældende karakterskala. Prøveresultat sendes til studerende senest fredag i uge 5/uge 27 via UCC webmail. Sygdom ifm. studieaktivitet eller modulprøve Sygdom ifm. studieaktivitet Såfremt den studerende er forhindret i at aflevere studieaktivitet 6 grundet sygdom skal den studerende, underviser med tilknytning til studieaktiviteten og prøvekoordinator i studieadministrationen lave individuel aftale om ny afleveringsfrist. Sygdom ifm. modulprøve: Såfremt den studerende er forhindret i at aflevere modulprøve 6 grundet dokumenteret sygdom, skal den studerende meddele dette til studieadministrationen pr. telefon eller mail så tidligt som muligt forud for prøvens afholdelse og senest kl. 9 på prøvedagen. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Hvis sygemelding ikke foreligger rettidigt og med lægelig dokumentation vil den studerende have brugt et prøveforsøg. Omprøve og sygeprøve Er den studerende ikke bestået eller har været sygemeldt, er hun/han fortsat tilmeldt prøven, som afholdes hurtigst muligt. Dato for omprøve/sygeprøve vil blive oplyst fra studieadministrationen. Heller ikke denne prøve kan afmeldes. Der er i alt 3 prøveforsøg. Modulbeskrivelse 6 Side 13 af 13

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 4 Gældende for forårssemestret 2015

Læs mere

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession 15 ECTS point Modulbeskrivelse 1 Gældende fra efterårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Fælles del for alle uddannelsesinstitutioner Studieordningen bygger på: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF.

Læs mere

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Modul 2 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 2_FIA_12-08-2015 ebo Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching Studievejledning med undervisningsplan Efterår 2012 Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching 10 ECTS point Diplomuddannelse i ledelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept./13 Netunderstøttet uddannelse Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere