Modul 6 Psykomotorisk behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 6 Psykomotorisk behandling"

Transkript

1 Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej Hillerød April ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for forårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse Modulets tema... 2 Lektionsplaner... 2 Læringsudbytte og tilknyttede fag... 3 ECTS for centrale fagområder... 3 (6 ECTS)... 4 Behandling... 4 Sambehandling... 6 Kontakt, relations- og refleksionskompetence... 6 Psykomotorisk teori og metode (2 ECTS)... 7 Ergonomi og sundhedsfremme (1 ECTS)... 8 Fysiologi (2 ECTS)... 9 Psykologi (3 ECTS) Pædagogik (1 ECTS) Godkendelse af Deltagelsespligt Studieaktivitet 6: Fysiologi Modulprøve 6: Sygdom ifm. studieaktivitet eller modulprøve Omprøve og sygeprøve Modulbeskrivelse 6 Side 1 af 13

2 Modulets tema Dette modul har fokus på psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder samt samtaleformer. Der er endvidere fokus på metoder og teorier i relation til psykomotorisk behandling. På modulet indgår forskellige tilgange til krop-psyke sammenhænge. Modulet er desuden rettet mod den studerendes faglige og fagpersonlige udvikling i relation til den professionelle rolle. Modulerne 1, 2, 3 og 4 skal gennemføres, inden den studerende begynder på. Lektionsplaner Til fagene knytter sig en detaljeret lektionsplan som giver den studerende konkret information om modulets undervisningsforløb, litteratur, supplerende kilder, mv. Lektionsplaner publiceres på Studiezonen (UCC portalen) af underviserne inden modulet begynder. Modulbeskrivelse 6 Side 2 af 13

3 Læringsudbytte og tilknyttede fag Læringsudbytte: Fag: 1. Redegøre for generelle og specifikke teorier om Psykomotorisk teori og metode krop-psyke sammenhænge Psykologi 2. Redegøre for udvalgte fysiologiske temaer Fysiologi 3. Redegøre for udvalgte pædagogiske retninger og Pædagogik læringsteorier 4. Begrunde og anvende grundlæggende psykologiske og psykomotoriske metoder til Psykologi iagttagelse, vurdering og intervention 5. Redegøre for og anvende udvalgte interview- og samtaleformer Psykomotorisk teori og metode 6. Anvende grundlæggende behandlingsmetoder, greb og øvelser herunder anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger 7. Redegøre for og identificere forhold, der indvirker på relationen mellem klient og behandler 8. Indgå i samarbejde med klienten om udvikling af egen krop-psyke-forståelse 9. Tilrettelægge, udføre og evaluere behandling med anvendelse af systematiske optegnelser 10. Identificere og redegøre for egne faglige og fagpersonlige læringsmål med henblik på udvikling af egen professionelle rolle Ergonomi og sundhedsfremme Psykologi ECTS for centrale fagområder Fag ECTS (anført i skema 6 som hhv. Behandling, Sambehandling samt Kontakt, relations- og refleksionskompetence) Psykomotorisk teori og metode (anført i 2 skema som Samtale teori og metode samt Supervisionsundervisning) Ergonomi og sundhedsfremme 1 Fysiologi 2 Psykologi 3 Pædagogik 1 Modulbeskrivelse 6 Side 3 af 13

4 (6 ECTS) BEHANDLING Begrunde og anvende grundlæggende psykomotoriske metoder til iagttagelse, vurdering og intervention Jf. læringsudbytte 4) på Anvende udvalgte interview- og samtaleformer Forskel på fokuseret og ufokuseret observation; analyse samt deskriptiv og analytisk tolkning - Ressourcevurderingsmetoder - Undersøgelse, analyse og tolkning af klientens fysiske, psykiske og sociale ressourcer - kontraindikationer for psykomotorisk terapi - effekter og sideeffekter af psykomotorisk behandling - Den indledende, løbende og afsluttende samtale - Den fænomenologiske dialog Jf. læringsudbytte 5) på Anvende grundlæggende behandlingsmetoder, greb og øvelser herunder anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger Jf. læringsudbytte 6) på Helt og delvist sideliggende behandling : Tilrettelæggelse, Greb, Arbejdsstillinger Hele kropsbehandlinger mave- og rygliggende med fokus på arbejdstillinger og greb Behandling af hypotonitet: Funktionsprøver hypermobilitet, Løst væv/manglende spændstighed/ hypermobil/ træthed = samlende greb, stimulerende greb, spænd op, styrkende øvelser - Undersøgelse af psyko-fysiske tilstande ved forskellige elastiske tilstande i bindevæv/stress-træthed før, under og efter behandling Behandling af hypertonitet: - Funktionsprøver hypomobilitet - Tilrettelæggelse med observation akser rygliggende, skuldervending, placering af arme og ben i akse, understøttelse af led med puder rygliggende undersøgelse af klientens oplevelse af tilrettelæggelsen - Fast væv/anspændthed/stress = stræk, rohvile, spænd af/tyngde, grounding - Greb til fast og delvist fast væv - Undersøgelse af psyko-fysiske tilstande ved forskellige elastiske tilstande i bindevæv/stress-træthed før, under og efter behandling Behandling og arbejde med åndedrættet og Spinelli, Ernesto (1998): Terapi, magt og mystifikation, Hans Reitzels forlag, s Bunkan, Berit Heir (2008): Kropp, respirasjon og kroppsbilde, Gyldendal Akademisk, s Psykomotorikuddannelsen: Behandlingsguide (2015). Psykomotorikuddannelsen: Behandlingsguide (2015). Haxthausen, Margit (2002): Hypermobil kropsbevidsthed og træning. Forlag for Afspændingspædagogik og psykomotorik Rasmussen, K. K. (2010) Den store bog om afspænding. Frydenlund s Bunkan, Berit Heir (2008): Kropp, respirasjon og kroppsbilde, Gyldendal Akademisk, s Johnsen, Lillemor (1996)Det frigørende åndedræt, Klitrose, s Dropsy, Jacques (1988): Den Harmoniske krop. Hans Reitzels forlag. S Klahr, Anette & Sjöberg, Nils Erik: Smerter, i Linde, Nanna & Borg Jytte (2010): Lærebog i Massage manuel vævsbehandling for fysioterapeuter, 2. udg. Munksgaard, s Idræt og smerte En psykologisk perspektivering Af Kirsten Roessler. Psykomotorikuddannelsen: Behandlingsguide (2015). Modulbeskrivelse 6 Side 4 af 13

5 Identificere forhold, der indvirker på relationen mellem klient og behandler Jf. læringsudbytte 7) på mave/brystkasse: - Åndedrættets, mavens og brystkassens fysiske og psykiske betydning - Observation af åndedrættet og holdning - Behandling og øvelser Smertebehandling/symptombehandling: - Behandling af akutte smerter - Behandling af kroniske smerter - Magt, etik, underretningspligt, tavshedspligt - Overføring og modoverføring - Anerkendelse og nærvær - Den terapeutiske alliance - Klient- og behandlerroller Spinelli, Ernesto (1998): Terapi, magt og mystifikation, Hans Reitzels forlag, s Røder, Ingrid (2004): Holistisk Afspænding - Teori & Metode, Forlaget Underskoven, s Psykomotorikuddannelsen: Behandlingsguide (2015). Indgå i samarbejde med klienten om udvikling af klientens egen krop- psykeforståelse Jf. læringsudbytte 8) på Tilrettelægge, udføre og evaluere behandling med anvendelse af systematiske optegnelser - samarbejde med klienten om udvikling af egen krop-psyke-forståelse - v/belastet klient, klient med delvist gode ressourcer og klient med gode ressourcer - Brug af journalkort, behandlingsnotater, klientfigurer og logbog - Planlægning af forløb og interventioner med afsæt i ressourcevurderingen - Evaluering af behandling Jf. læringsudbytte 9) på Gruppearbejde Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Logbogsarbejde Hjemmeopgaver Praksis- og metodetræning Psykomotorikuddannelsen: Behandlingsguide (2015). Psykomotorikuddannelsen: Behandlingsguide (2015). Modulbeskrivelse 6 Side 5 af 13

6 SAMBEHANDLING Tilrettelægge, udføre og evaluere behandling med anvendelse af systematiske optegnelser Jf. læringsudbytte 9) på - Indledende samtale, undersøgelse af klientens fysiske ressourcer ud fra klientens henvendelsesårsag - sideliggende behandling - undersøgelse af klientens psykiske og ydre ressourcer, relationen mellem klient og behandler - Valg af interventioner på baggrund af analyse og Identificere og redegøre for egne faglige og fagpersonlige læringsmål med henblik på udvikling af egen professionelle rolle Jf. læringsudbytte 10) på Praksis- og metodetræning Vejledning og direkte supervision tolkning Refleksioner i logbog i forbindelse med sambehandlingsforløb Udarbejde faglige og fagpersonlige læringsmål på baggrund af sambehandlingsforløb til brug i praktikken på 7.modul KONTAKT, RELATIONS- OG REFLEKSIONSKOMPETENCE Redegøre for og identificere forhold, Joharis vindue Cullberg J (1989): Dynamisk Psyki- der indvirker på relationen Awareness atri, København, Hans Reitzels For- mellem klient og behandler lag, Forsvarsmekanismer. Jf. læringsudbytte 7) på Indgå i samarbejde med klienter og udvikling af egen krop-psykeforståelse Jf. læringsudbytte 8) på Identificere og redegøre for faglige og fagpersonlige læringsmål med henblik på udvikling af egen professionelle rolle Jf. læringsudbytte 10) på Overføring/modoverføring Forsvarsmekanismer/modstand Kropsbevidsthed og kropsoplevelse Metoder til arbejde med klientens krop- psykeforståelse Metoder til at tage vare på sig selv i rollen som psykomotorisk behandler, samt identificering af egne læringsbehov på baggrund heraf Hostrup H (1999): Gestaltterapi: indføring i gestaltterapiens grundbegreber, København, Hans Reitzels Forlag, Selvstøtte og Kontakt". Møller L (2008): Anerkendelse i praksis. Akademisk Forlag, kap. 2. Winther et al. Winther H et al. (2001): Fodfæste og himmelkys, Københavns Universitet & Forlaget Hovedland, s , + Den langsomme vej. Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver Gruppe- og pararbejde Hjemmeopgaver Praksis- og metodetræning Refleksion individuelt, i par og i gruppe (skriftligt og mundtligt) oplevelse, erfaring, praksis og teori Modulbeskrivelse 6 Side 6 af 13

7 Psykomotorisk teori og metode (2 ECTS) Anvende og redegøre for udvalgte interview- og samtaleformer Jf. læringsudbytte 5) på Praktisk samtaletræning, med fokus på færdigheder i aktiv lytning, gensvar og forandringsskabende spørgeteknikker, herunder motivationssamtalen. Ivanouw, J. (2012): Samtaleformer i psykomotorisk arbejde. En praktisk vejledning. Ivanouws forlag. Kan hentes på Gennem øvelser og sparring med medstuderende at arbejde udviklende med egne styrker/svagheder i forhold til den verbale side af behandlingen. Mabeck, C. E. (1999): Samtale med patienten. Lægeforeningens forlag. København. Miller, W. R. & Rollnick, S. (2009): Hvad er motivationssamtalen? Hans Reitzel. København. Metze E. og Nystrup, J. (2004): Samtaletræning. Håndbog i præcis kommunikation. Hans Reitzels Forlag, København. Dalum, P., Sonne, T.F. & Davidsen, M. (2000): At tale om forandring. En bog om sundhedsadfærd og motiverende samtaleteknik. Tobaksskaderådet. Anvende og redegøre for udvalgte interview- og samtale-former Jf. læringsudbytte 5) på Supervisionsmetoder: - gruppepsykologi - rammer for supervision - supervisionsformerne: cafesamtaler og reflekterende team Jørgensen, S. (n.d.): Notat om gensvarsmodellen og aktiv lytning. Jørgensen, S. (n.d.): Notat om problemløsning og coaching. Bang S & Heap K (2008): Skjulte ressourcer - Supervisionsgruppen og dens arbejdsmåder, København: Hans Reitzels Forlag. Alrø & Kristiansen (1998): Supervision som dialogisk læreproces, Aalborg Universitetsforlag, kap Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Øvelser Præsentation ved studerende Vejledning og supervision Modulbeskrivelse 6 Side 7 af 13

8 Ergonomi og sundhedsfremme (1 ECTS) Begrunde og anvende grundlæggende psykologiske og psykomotoriske metoder til iagttagelse, vurdering og intervention Jf. læringsudbytte 4) på Anvende grundlæggende behandlingsmetoder, greb og øvelser herunder anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger Jf. læringsudbytte 6) på Begrebsafklaring; Ergonomi, forebyggelse og sundhedsfremme Arbejdsmiljølov og vejledninger Overvejelser om og metoder til iagttagelse af arbejdsstillinger Iagttagelser af arbejdsstillinger Analyse af egne arbejdsstillinger ved behandling Relevante vejledninger findes på inkl. nedenstående: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø*), Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af 7. september 2010, Specielt Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser, At-meddelelse nr , Marts Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær. At-vejledning d.3-4, Maj Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde, At-vejledning d.3.2 August Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer, At-vejledning d.3.3, Juli Vidensråd for forebyggelse (2012): Stillesiddende adfærd en helbredsrisiko?, København. Vidensråd for forebyggelse (2013): Forebyggelse af skader og sygdomme I muskler og led, København. Hertil kommer evt. supplerende artikler. Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Opgaver og øvelser Praksis- og metodetræning Modulbeskrivelse 6 Side 8 af 13

9 Fysiologi (2 ECTS) Redegøre for udvalgte fysiologiske temaer Jf. læringsudbytte 2) på Neuromuskulær kontrol: - myotatisk refleks - muskeltenens opbygning og funktion - antimyotatisk refleks - eksteroceptive reflekser - bevægelighed og udspænding - postural stabilitet Koordinering af kendte og ukendte bevægelser Det limbiske system: - funktioner for amygdala og hippocampus Ahlmann L (2006): Bevægelse og udvikling, Christian Ejlers Forlag, s , , Christensen M.S. & Nielsen J.B. (ikke publiceret materiale): Fundamentale kontrolmekanismer. Danmarks Idræts-Forbund (2006): Bevægelighedstræning, Brøndby, s Danmarks Idræts-Forbund (2002) Sansemotorik og tekniktræning, Brøndby. Danmarks Idræts-Forbund (2006) Styrketræning, Brøndby, s Hansen S (2002): Introduktion til moderne biologisk psykologi Fra neuron til neurose, Gads Forlag, København, s Nielsen J.B. & Christiansen L (ikke publiceret materiale): Det motoriske systems neuroanatomi. Nielsen J.B. & Petersen N.C. (ikke publiceret materiale): Basal Neurofysiologi. Schibye B & Klausen K (2011): Menneskets fysiologi Hvile og arbejde, FADL s Forlag, København, 3. udg, s , Schjerling M (2011): Udspænding, Frederiksberg Sportsklinik, s udspaending.asp Stecco C. et al. 2011: The fascia: the forgotten structure, Italian journal of anatomy and embryology, 116:3, s Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Skriftlige opgaver Hjemmeopgaver Modulbeskrivelse 6 Side 9 af 13

10 Psykologi (3 ECTS) Begrunde og anvende grundlæggende psykologiske og psykomotoriske metoder til iagttagelse, vurdering og intervention Jf. læringsudbytte 4) på Redegøre for og identificere forhold, der indvirker på relationen mellem klient og behandler Jf. læringsudbytte 7) på Redegøre for en sundhedspsykologisk forståelse af kobling ml. psyke og somatisk sygdom. Gennemgang og diskussion af psykoterapeutiske hovedtraditioner: - Psykodynamisk terapi - Klientcentreret terapi (Rogers) - Gestaltterapi (Perls) - Kognitiv adfærdsterapi - Systemisk terapi Teori og forskning vedrørende virkningsfaktorer i den terapeutiske relation. Den terapeutiske alliance Introduktion til begreber og modeller i psykosomatik Jf. læringsudbytte 1) på Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde, mundtlige og skriftlige oplæg Hjemmeopgaver Praktiske øvelser Poulsen, S. (2005). Psykoterapeutiske behandlingsmetoder. I: T. Koester & K. Frandsen (Red.), Introduktion til psykologi: teori, anvendelse, praksis. Kbh.: Frydenlund., kap. 22, s Hostrup, H. (1999): Gestaltterapi. Indføring i gestaltterapiens grundbegreber. Hans Reitzels Forlag, København. (K) Rognes, W. (1979): Terapeutisk teori og praksis. I: Carl Rogers. Forum, København. Nielsen, G. H. &, von der Lippe, A. L. (1996): Dynamisk psykoterapi. I: Nielsen, G. H. &, von der Lippe, A. L. (red.). Psykoterapi med voksne (s ). Kbh.: Hans Reitzel. Cullberg, J. (1999). Psykoterapeutisk holdning og jegstøttende psykoterapi. I: Cullberg, J. Dynamisk Psykiatri (s ). Kbh.: Hans Reitzel. Tomm, K. (1992). Er hensigten at stille lineære, cirkulære, strategiske eller refleksive spørgsmål? I: Interviewet som intervention, del 3. Forum (4), s Ghaderi, A. & Parling, T (2010). Lev med din krop. Om accept og selvfølelse. Psykologisk Forlag, Kbh., s Holme, M. & Humle, S. (2000). Fra problem til løsning samtalebehandling på systemisk grundlag. Akademisk Forlag., s Lassen, L. M. (2004): Grundlæggende holdninger og selvindsigt. Responseformer. I: Rådgivning. Kunsten at hjælpe. Hans Reitzels Forlag, København. S Mathiasen, S.S. (2006). Terapeut og klient veje og vildveje i samarbejdet. Afspændingspædagogen, 2006 (5). Nielsen, T. (2004): Begrebet psykosomatik. I: Friis- Hasché, E. et al.: Klinisk sundhedspsykologi. Kbh., Munksgaard, s Modulbeskrivelse 6 Side 10 af 13

11 Pædagogik (1 ECTS) Redegøre for udvalgte pædagogiske retninger og læringsteorier Jf. læringsudbytte 3) på Læringsforståelse Læringstyper Voksenlæring Christiansen, M. & Rosenkvist, G. (2008): Voksenundervisning: Formidling i praksis. Forfatterne og Hans Reitzels Forlag, København, s Illeris, K. (2006): Læring, Roskilde Universitets Forlag, 2. udg., s , 35-43, Olesen, S. G. (2000): Pierre Bourdieu. I: Olesen, S. G. & Møller Pedersen, P. (red.): Pædagogik i Sociologisk Perspektiv, Forlaget PUC. Wackerhausen, Steen og Birgitte: Tavs viden. Fra Dansk pædagogisk Tidsskrift 4/1993 Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Opgaver Godkendelse af Godkendelse af forudsætter, at følgende er opfyldt: Opfyldelse af deltagelsespligten som beskrevet nedenfor Gennemførelse og attestering af studieaktivitet 6 Beståelse af modulprøve 6 Modul 6 skal gennemføres inden den studerende begynder på modul 7. Deltagelsespligt Der er deltagelsespligt i følgende fag på : (hhv. Behandling og Kontakt, relations- og refleksionskompetence): = i alt 55 skemalagte lektioner = min. 44 lektioners deltagelsespligt) Sambehandling (deltage aktivt i behandling af modul 2 studerende mindst 4 gange) Psykomotorisk teori og metode (hhv. Samtale teori og metode og Supervisionsundervisning): = i alt 32 skemalagte lektioner = min. 25 lektioners deltagelsespligt) Modulbeskrivelse 6 Side 11 af 13

12 Forudsætning for opfyldelse af deltagelsespligt er således min. 80 % deltagelse i fagene. Overskridelse vil udløse en erstatningsopgave. Læs evt. mere information om deltagelsespligt og erstatningsopgaver under Vejledninger og retningslinjer på UCC portalen. Ved manglende deltagelse i sambehandling skal den studerende arrangere erstatningsbehandling af modul 2 studerende i samråd med underviser. Studieaktivitet 6: Fysiologi Studieaktivitet 6 er en skriftlig gruppeopgave som stilles af underviser i fysiologi. Opgaveoplæg præsenteres senest fredag i uge 1/uge 23. Studieaktivitet 6 skal besvares i grupper af max. 3 studerende. Opgaven skal have et omfang på min. 5 og max. 7 normalsider (en normalside er 2400 anslag eksklusive mellemrum). Antallet af anslag angives på besvarelsens forside. For yderligere information om opgaveskrivning henvises til Retningslinjer for opgaveskrivning på UCC portalen. Studieaktivitet 6 skal uploades på WISEflow (se vejledning som sendes til UCC-mail samt på portalen) senest fredag i uge 3/uge 25 kl. 12. Opgaven attesteres af underviser. Modulprøve 6: Påbegyndelsen af modulet er samtidig tilmelding til modulets prøve. Prøven kan ikke afmeldes. Hvis den studerende ikke deltager i modulprøven, har han/hun dermed brugt det første prøveforsøg. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende er forhindret grundet dokumenteret sygdom og/eller barsel. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Modulprøve 6 er en intern, individuel, skriftlig prøve som stilles af underviser i behandling. Modulprøve 6 har form af en behandlingsrapport med fokus på dokumentation og begrundelse for valg af intervention i et kortere behandlingsforløb. Opgaveoplæg præsenteres senest fredag i uge 2/uge 24. På baggrund af sambehandlingerne udarbejder den studerende en behandlingsrapport. Rapporten skrives med afsæt i samtaler, undersøgelser af sambehandlingsklienten samt logbogsreflektioner, supervision og undervisning. Modulprøven må have et omfang på max. 5 normalsider (en normalside er 2400 tegn eksklusiv mellemrum) For yderligere information om opgaveskrivning henvises til Retningslinjer for opgaveskrivning på UCC portalen. Modulprøve 6 skal indeholde: Forside med navn, studienummer samt overskriften: Modulprøve 6 - Indholdsfortegnelse inklusive fortegnelse over bilag Beskrivelse af klient med analyse og konklusion samt behandlingsplan Beskrivelse af den professionelle rolle Faglige og fagpersonlige læringsudbytter med henblik på udvikling af egen professionelle rolle, som der skal arbejdes videre med på modul 7. Modulbeskrivelse 6 Side 12 af 13

13 Bilag: Litteraturliste, Journalkort, Behandlingsnotater, Klientfigurer (kopier af originaler), Ressourcevurderingsskema, Logbøger, Klientevaluering (kopi af original eller referat fra samtale) Overholdelse af opgavens rammer indgår i vurderingen af modulprøve 6. Modulprøve 6 skal uploades på WISEflow (se vejledning som sendes til UCC-mail samt på portalen) senest torsdag i uge 4/uge 26 kl. 12. Jf. modulets læringsudbytte bedømmer underviseren i behandling modulprøven efter gældende karakterskala. Prøveresultat sendes til studerende senest fredag i uge 5/uge 27 via UCC webmail. Sygdom ifm. studieaktivitet eller modulprøve Sygdom ifm. studieaktivitet Såfremt den studerende er forhindret i at aflevere studieaktivitet 6 grundet sygdom skal den studerende, underviser med tilknytning til studieaktiviteten og prøvekoordinator i studieadministrationen lave individuel aftale om ny afleveringsfrist. Sygdom ifm. modulprøve: Såfremt den studerende er forhindret i at aflevere modulprøve 6 grundet dokumenteret sygdom, skal den studerende meddele dette til studieadministrationen pr. telefon eller mail så tidligt som muligt forud for prøvens afholdelse og senest kl. 9 på prøvedagen. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Hvis sygemelding ikke foreligger rettidigt og med lægelig dokumentation vil den studerende have brugt et prøveforsøg. Omprøve og sygeprøve Er den studerende ikke bestået eller har været sygemeldt, er hun/han fortsat tilmeldt prøven, som afholdes hurtigst muligt. Dato for omprøve/sygeprøve vil blive oplyst fra studieadministrationen. Heller ikke denne prøve kan afmeldes. Der er i alt 3 prøveforsøg. Modulbeskrivelse 6 Side 13 af 13

Modul 6 Psykomotorisk behandling

Modul 6 Psykomotorisk behandling Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk November 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for efterårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 4 Gældende for forårssemestret 2015

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra efterårssemestret 2015 Modulet

Læs mere

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2 Modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point November 2015 Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 2 Gældende for efterårssemestret

Læs mere

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 3 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling Modul 7 Den professionelle rolle - behandling 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: Februar 2015 Modulbeskrivelse 7 Gældende fra forårssemestret 2015

Læs mere

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling Modul 7 Den professionelle rolle - behandling 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 7 Gældende fra efterårssemestret 2015

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession 15 ECTS point Modulbeskrivelse 1 Gældende fra efterårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning. Modulbeskrivelse 8

Modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning. Modulbeskrivelse 8 Modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point April 2015 Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse Gældende for forårssemestret

Læs mere

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER VÆGTNING 4 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1., 3. og 5. semester. Endvidere indgår grundøvelser i det tværfaglige fag anvendt anatomi placeret ved

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 10 Psykomotoriske specialområder

Modul 10 Psykomotoriske specialområder Modul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 April 2015 Modulbeskrivelse Gældende for forårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse Modulets

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra efterårssemestret ECTS point

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra efterårssemestret ECTS point Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 9 Gældende fra efterårssemestret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger Oktober 2014 ASLD

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Modulbeskrivelse Ergoterapetuddannelsen Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Februar 2016 BOMA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II August 2015 BOMA

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Oktober 2014 BOMA, HGN og JEBA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 2

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K02: Færdighedstræning - Den professionelle samtale K02: Professional Communication Training Mette Elmose Dato

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V August 2016 PEH / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Formålet med opgaven er, at den studerende får erfaring med og færdigheder i at anvende fortælling som metode for dokumentation af pædagogisk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Tid Introduktion til modul 2 22.04 1 (st.) Lokale Underviser L1.02 LEZE Studieaktiviteter Selvstændige studieaktiviteter

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012 Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012 Uge Dato Lekt. Lokale Underv. Indhold/Emne Obligatorisk Litteratur 23.4 1 (stam) Uge 17 L1.02 LEZE Introduktion til modul 2 Modul

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Studieaktiviteter og portfolio, gennem uddannelsen

Studieaktiviteter og portfolio, gennem uddannelsen Studieaktiviteter og portfolio, gennem uddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland lægger vægt på at de studerende skal fordybe sig i uddannelsens temaer og indhold. Uddannelsen ønsker at stimulere

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere