Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003"

Transkript

1 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden. Descartes siger, at håb er sjælens overbevisning om, at hvad sjælen ønsker, vil ske og frygten er visheden om, at noget sjælen ikke håber på, vil ske. Endskønt disse er modsætninger kan vi sagtens have dem begge på samme tid. Da jeg i begyndelsen af 90 erne skrev speciale og startede med at arbejde som psykolog med syge mennesker, talte man om det gode versus det falske håb. Det gode håb knyttede sig til realiteterne og baserede sig på det mulige. For den meget syge kræftpatient var det håbet om livskvalitet og de små ønsker, hvor i mod det falske håb knyttede sig til helbredelse og et langt liv. Vi skubbede nok nogen gange folk mere eller mindre kraftigt imod det gode håb, altså imod frem for alt, at se sandheden i øjnene. Vi var mærkeligt nok i min branche - ikke så tvivlende på, om vi kendte sandheden om fremtiden eller om den findes. I dag er vi alle nok blevet lidt mere ydmyge. Vi accepterer at vores sandhed ikke altid er den bedste for patienten, og vi ved at accept - et andet af vores favoritord fra 90 erne ikke altid kan lade sig gøre. For raske mennesker er håbet jo heller ikke altid knyttet til realiteterne eller virkeligheden.. Mange køber ind imellem en lottoseddel og går ind imellem og drømmer om den store gevinst, og når vi bliver bedt om at forestille os vores fremtid, siger vi ofte de ting, vi ønsker skal ske, i højere grad end det der sandsynligvis kommer til at ske. En amerikansk psykolog (Taylor 1989) har samlet en lang række undersøgelser omkring dette emne, og søger at vise at for mentalt sunde mennesker er positive illusioner hensigtsmæssige for alle områder af deres liv. Det interessante er, at de mennesker, som har flest af disse positive illusioner om sig selv, også har det bedst og trives bedst i forhold til andre mennesker. Så når vi som raske forholder os til statistikker, vil vi, hvis vi er nogenlunde sunde, ofte være meget indstillede på, at vi tilhører den bedste del, eller at statistikker slet ikke handler om vores ægteskab eller børn eller bilkørsel, næsten uanset hvordan virkeligheden ellers ser ud. Mennesker er altså ikke altid særlig realistiske og rationelle omkring sig selv, men en stor del af vores videnskabelige metoder bygger på forestillingen om, at mennesker

2 er i stand til at vurdere sig selv og deres behov rationelt. Derfor viser spørgeskemaundersøgelser ofte helt andre resultater end dem vi oplever i den kliniske praksis. Fx undersøgte Parker et al (2001) en stor gruppe kræftpatienter. De vurderede, at emotionel støtte fra lægen betyder meget lidt, i forhold til om lægen informerer meget og grundigt om alle behandlingsmåder. I praksis ved vi, hvor svært det kan være for mange patienter at høre informationen, og hvor stort behovet for emotionel støtte kan være. I den postmoderne æra, som nogen siger, vi befinder os i nu, er det det relationelle - hvad vi gør - siger tænker føler med dem, vi er sammen med, der definerer os som mennesker. Her taler man ikke om objektiv forskning. Forskeren eller observatøren kan aldrig være helt neutral. At man stiller et spørgsmål en problemformulering er en værdiladet handling. Og netop disse handlinger, spørgsmål etc. er med til at skabe den virkelighed vi lever i. Igen støtter man sig her til tanken om at vores opfattelse af virkeligheden er en konstruktion. Så håbet er også en konstruktion af de dele man bevidst eller ubevidst tager med ind i sin tolkning af verden, og som man deler eller kæmper med i sine relationer. I dette verdensbillede er der ingen forestilling om, at jeget altid er den samme men at mennesket sammen med forskellige andre agerer forskelligt og forholder sig / føler / og tænker forskelligt. Dette hænger godt sammen med, hvad man i flere undersøgelser har kunnet vise, at patienter tænker, føler og taler forskelligt om deres sygdom og prognose, alt efter hvem de taler med. Det farligste sted en patient kan tale om sin prognose og sin angst for at dø, er selvfølgelig sammen med lægen. Lægen bestemmer jo behandlingen, kontrollerer kræften, så hvis man her erkender sin tvivl hvad så? Også i starten undgår man talen om tvivl og frygt sammen med sygeplejersken. Hun hører sammen med lægen og er med til samtalen, taler på kontoret med ham. Hos socialrådgiveren derimod er det meget nemmere. Hendes rolle har intet med behandlingen at gøre, og her kan man godt tale om. hvad nu hvis.. Eller jeg må jo hellere sikre min familie. Man kan sige at fokus skifter- men måske skifter håbet og erkendelsesniveauet også. Hvis man holder fast i, at i menneskelig adfærd, er relationerne der, hvor vi definerer os selv, så er det også der håb opstår og forandrer sig. Så i kommunikationen vil der altid være flere om at skabe en given situation. Og netop kommunikationen er vigtig i vores arbejde. Her gør vi os mange tanker om håb. En standardbemærkning fra personalet er, at man ikke må tage håbet fra patienten. Og fra patienten hører man kravet giv mig noget håb. Men hvordan griber vi dette an som behandlere og hvordan kan vi her støtte patientens håb? En amerikansk patient, en kvinde der har levet længe med sin kræft fortæller i en artikel i The oncologist (Dias et al. 2003, min oversættelse)

3 Gennem mit sygdomsforløb har jeg været på tre forskellige hospitaler. Plejen og den medicinske behandling har altid været fin, men jeg forlod to hospitaler fordi jeg var utilfreds med læge-kommunikationen. Efter en komplikation talte kirurgen ikke til mig under en hel indlæggelse. Han kom hver dag ind på min stue for at tjekke mit sår og undersøge mig, men han satte sig aldrig og fortalte: dette er hvad jeg fandt, det er hvad der skete, dette skal ske. Så forlod jeg hospitalet. En anden læge fik mig til at føle at alt var håbløst. Nu har jeg fundet en som løfter mig og som altid fortæller mig, at han har noget, han kan trække ud af hatten til mig. Jeg er realistisk, og jeg ved at hatten bliver lidt slatten, men kommunikationen er der og jeg er en del af et team. Patienter ønsker virkelig at føle at de er en del af et team. Bo Jacobsen (1998) finder samme ønske fra kræftpatienter i sin bog kræft og eksistens. Her interviewes en række patienter om det at leve med kræft og i forhold til hospitalet siger de: Mange af de interviewede kræftpatienter giver udtryk for at mødet med hospitalsverdenen har været skræmmende og at det kun er i mødet med bestemte personalegrupper fx plejepersonalet eller i mødet med enkeltpersoner fx faste læger, at de er blevet behandlet som mennesker. Mange føler, at de mere er blevet betragtet som numre eller forsøgskaniner. Når patienterne fremhæver det positive, er det at en læge har ringet til dem eller at man har fundet en hurtigere tid. Altså lige præcis når de er blevet til unikke mennesker som vi bekymrer os om. Det er svært at fange i undersøgelser. Det er vanskeligt at formulere og det hører ikke til i det rationelle verdensbillede, at det er vigtigt patienten bliver et menneske sammen med os. Specielt i onkologien, med mange patienter protokoller og lodtrækninger og ventetider er det meget nemt at føle sig som et nummer i rækken. Vores måde at give information på bærer også præg af dette. Vi har en indre båndoptager, som vi sætter i gang, når der skal gives info om behandling og ikke mindst om bivirkninger, og vi kender alle fornemmelsen af at blive mødt med en båndoptager. Det fremmer ikke ligefrem følelsen af at være et unikt og værdifuldt menneske. Tiden sætter grænser 20 min. i ambulatoriet. Så er der ikke tid til den store fordybelse og de store spørgsmål. Men måske er der alligevel tid tid til lige at høre hvordan det går derhjemme om man klarer sit arbejde etc.. For lige præcis de spørgsmål, der ikke er knyttet til afkrydsningsskemaet, og hvor man tager sig tid til at kigge på patienten - der bliver patienten til et værdifuldt menneske. og det skaber tryghed og håb. I en svensk undersøgelse fra 1996 (Salander 1996) satte man sig for, at man ville undersøge, hvordan patienter rent faktisk handler, og tænker og mentalt overlever at få en livstruende sygdom, og ikke bare hvad de siger, de gør. Man undersøgte 30 patienter med hjernetumorer, frasorterede dem med kognitive forandringer og hav-

4 de 19 tilbage. De undergik 2 temastrukturerede interviews, hvor man kom ind på mange af deres tanker og handlinger i forhold til sygdommen. Disse interviews viste, hvordan disse mennesker på forskellig vis konstruerede metoder eller virkelighedsopfattelser, som gjorde, at de kunne leve med denne skræmmende viden om sygdommen. Af håbsgivende forhold var bl.a. en god kontakt til lægen, behandlinger af alle slags, fornemmelser i kroppen (både gode og dårlige, de dårlige blev bare tolket som at behandlingen virker godt), støtten i informationen eller det man valgte at høre. Disse havde langt større betydning end den rationelle viden om alle behandlinger og bivirkninger. Salanders undersøgelse viser meget tydeligt, at psyken er vældig kreativ. Vores psyke er skruet sådan sammen, at vi har bevidste og ubevidste dele. Vi kan vælge at være optimister. Det kræver, at vi (bevidst eller ubevidst) kigger den vej, hvor de positive informationer findes. Vi kan helt fornægte sygdommen sådan som vi fx ser hos kvinder med brystkræft, der passer store sår uden at søge læge. Men lige meget, hvordan patienter reagerer, vil en del af deres psyke være klar over, at det kan gå galt. Man kan ikke få en kræftdiagnose uden at en større eller mindre del af psyken har tænkt på døden. Men den kreative psyke vælger ofte at kigge den anden vej. Patienten kan blive fixeret på mad i korte og lange perioder: Hvis bare jeg kan holde vægten skal det nok gå. Og personalet kan blive bekymret over, om patienten har forstået, hvor kort tid der er igen. Patienten køber hus eller andet, og vi kigger forskrækket på. Har vi ikke sagt det tydeligt nok??? Jeg talte engang med en ung pige med fremskreden sygdom, som var i palliativ behandling. Hun havde det egentlig godt, havde lige fået lejlighed med sin kæreste. Det værste var bare, når hun skulle ind på hospitalet og se sin læge. Sygeplejerskerne er ok. De kunne stadig pjatte med hende og dermed fastholde, at hun var i livet. Men hendes kontaktlæge blev hele tiden bange for, at han ikke havde sagt det tydelig nok, eller at hun skulle glemme det dårlige budskab. Så han sagde det igen og pigen blev så ked og håbløs og kunne ikke være alene i flere dage, før hun fik sig selv og sit håb bygget op igen. Når hun så igen var hjemme og havde det rimelig godt, så lod hun være med at tænke på det sørgelige formåede at holde tankerne væk og som hun sagde: Et eller andet sted tror jeg jo stadigvæk at jeg bliver rask selvom det gør jeg jo nok ikke. Man kan åbenbart sagtens have begge tankerne i sig, og vi må prøve at forstå, at når vi har sagt den dårlige besked en gang, så er det ikke vores opgave at sige den igen og igen. Så må vi vente til patienten synes, det er tid. Kübler-Ross (1969) som jo var den første der på tæt hold udforskede menneskers psykiske reaktioner på vej mod døden, skriver, at selv det mest accepterende menneske altid vil holde en lille dør åben for, at der kommer en behandling eller et mirakel. Og håbet om miraklet er måske for nogle nødvendigt for at klare at leve med sygdom, angst og sorg.

5 Selvfølgelig er vi nødt til at have vores virkelighed med i kommunikationen. Ellers giver vi ikke patienten en fair chance for at få fat i de små ønsker som også er en del af håbet. Hvis det bliver gjort nænsomt kan patienten som oftest tage den del ind, de kan forholde sig til og se bort fra resten. For så kan vi mennesker håbe på det bedste, samtidig med, at vi forbereder os på det værste! Litteratur: Dias et al.: Breaking bad news: A patients perspective. The Oncologist 2003; Jacobsen, B. et. al.: Kræft og eksistens. Dansk Psykologisk Forlag Kübler- Ross, E. : Døden og den døende. (1969). Gyldendal, Kbh Salander, P. et al.: The creation of protection and hope in patients with malignant brain tumours. Soc. Sci. Med. Vol. 42, No , 1996 Taylor, S.E. : Positive illusions. Basic Books U.S.A Lotte Mølsted, Psykolog Finsencentret 2005.

Supervision på kræftafdelinger.

Supervision på kræftafdelinger. Supervision på kræftafdelinger. På Finsencentret, Rigshospitalet i København behandler vi årligt ca. antal patienter. Patienterne her er i aktiv behandling det være sig kurativ, livsforlængende eller palliativ,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO 135 21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO I dag lever vi længere, og mister vi vores ægtefælle som 60-70 årig, kan vi sagtens forvente at have mange år tilbage. Derfor er forestillingen om at møde en ny kæreste

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En bog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

At miste sin medtvilling

At miste sin medtvilling Ene-tvilling Af Abelone Glahn At miste sin medtvilling Den engelske psykoterapeut Joan Woodward har forsket i tvillinger, der har mistet sin medtvilling. I marts kommer hun til Danmark. - Jeg kender ikke

Læs mere

FORORD. Kærlig hilsen Britta

FORORD. Kærlig hilsen Britta FORORD Det kræver en god fantasi at forestille sig at man er god nok Britta Kristensen 2014 Titel: Ellen Sander Jacobsen Forside: Britta Kristensen Forlag: Den Indre Alpehue 1993 fik jeg tinnitus og satte

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Hypnose. Ud af 44 børn i alderen 5-17 år slap de 41 af dem af med deres angst efter få behandlinger. Af Lene Outzen Foghsgaard, journalist

Hypnose. Ud af 44 børn i alderen 5-17 år slap de 41 af dem af med deres angst efter få behandlinger. Af Lene Outzen Foghsgaard, journalist Hypnose Af Lene Outzen Foghsgaard, journalist Ud af 44 børn i alderen 5-17 år slap de 41 af dem af med deres angst efter få behandlinger. Tandlæge, men også hypnotisør sådan kureres patienter med odontofobi

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kap. 1 Noget er anderledes... 4 De første små tegn... 4 Omkring diagnosen... 5 Dagen jeg aldrig glemmer... 6 Nedtur...... 8 Kap. 2 Livet forandres..... 11 Den svære

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING Kapitel 5 Sexlivet 99 104 106 107 111 112 115 117 118 119 124 Hiv påvirker sexlivet Bekymringen i forbindelse med sex At vælge hiv-smittede partnere Opsummering Seksuelle vanskeligheder Opsummering Usikker

Læs mere

Systemisk-narrativ inspireret supervision af læger og sygeplejersker, der arbejder med kræftpatienter. af psykolog Marianne Kruse

Systemisk-narrativ inspireret supervision af læger og sygeplejersker, der arbejder med kræftpatienter. af psykolog Marianne Kruse Systemisk-narrativ inspireret supervision af læger og sygeplejersker, der arbejder med kræftpatienter af psykolog Marianne Kruse FORORD Supervisionen er udviklet på Rigshospitalet som et led i projektet:

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Par-seminar. Kald det kærlighed...

Par-seminar. Kald det kærlighed... Par-seminar Kald det kærlighed... af Katrine Halvgaard, Monett Rostock, Kirsten Seidenfaden og Jette Sinkær Simon Dansk Psykolog Nyt, nr 1 årgang 2002. Kald det kærlighed "Jeg" og "du" har en masse bagage

Læs mere

Lene. Jeg er født og opvokset i Randers med min mor, far og storesøster. Min mor og far er sammen det første år af mit liv, hvorefter de blev skilt pga. min fars utroskab med flere kvinder. Jeg bliver

Læs mere