Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet Københavns Kommune blev i december 2012 udpeget af kommunerne i KKR Hovedstaden til at drive det kommende Børnehus i regionen, som skal åbne 1. oktober Københavns Kommune er meget glad for udpegelsen, og ser frem til at varetage denne opgave i samarbejde med Jer i kommunerne, politi og sundhedsvæsen. Opgaven vil i Københavns Kommune være forankret i Socialforvaltningen på området for udsatte børn og unge Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Ane Løfstrøm Eriksen Dette brev har til formål at orientere Jer kommuner om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehusmodellen. Vi vil gerne understrege, at meget endnu er usikkert, og vi derfor må tage forbehold for det, der er beskrevet nedenfor. Vi forventer, at lovforslaget bliver fremsat her i første kvartal af 2013 (vi har set høringsudkastet), og at der derefter vil følge en bekendtgørelse, der mere præcist beskriver modellen for børnehuse herunder finansieringsmodellen. Desuden ønsker vi med dette brev at åbne op for en dialog med Jer i kommunerne om Børnehuset for at skabe involvering og medejerskab i alle kommuner. Modellen for børnehuse Målgruppen for børnehuset er børn og unge fra 0 til og med 17 år, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Udgangspunktet er, at Børnehuset håndterer sager, hvor der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og sundhedsvæsen. Definitionen af, hvilke typer sager, der præcist hører under børnehuset, er endnu uafklaret, og vi har derfor på nuværende tidspunkt svært ved at give et estimat på, hvor mange sager, der årligt skal håndteres i Børnehuset. Børnehusets personale skal stå for koordineringen af de involverede myndigheders opgaver: Politiets videoafhøringer Hospitalets lægelige undersøgelser og visitation til evt. behandling Retsmedicinske undersøgelser Den kommunale børnefaglige undersøgelse Myndighederne og personalet i børnehuset får med den kommende ændring af Serviceloven hjemmel til at udveksle oplysninger i sagen, således at barnet ikke skal fortælle sin historie til flere forskellige. Dette vil gøre det mere skånsomt for barnet, lette koordineringsopgaven og sikre et smidigt og effektivt samarbejde. Mål- og rammekontoret for børn og familier Bernstorffsgade 17, 3. sal, værelse København V Telefon EAN nummer

2 Ud over at koordinere de involverede myndigheders opgaver, skal børnehuset tilbyde sparring til de kommunale myndigheder, lave psykologiske udredninger af barnets behandlingsbehov samt krisebehandling til barn og forældre. Bemandingen i Børnehuset består af leder, psykolog, socialrådgiver og sekretær. Hvor mange psykologer og socialrådgivere der skal ansættes, vides endnu ikke, da det afhænger af den forventede sagsmængde. Derudover skal der være et beredskab af psykologer/socialrådgivere, der kan trækkes på i travle perioder eller hvor der kræves særlige specialiserede kompetencer. Dette beredskab kan fx komme fra Københavns Kommunes Psykologhus, hvor Sct. Stefans Rådgivningscenter, der er specialiseret i behandlingen af børn udsat for seksuelle overgreb, er en afdeling under. Ligeledes har Socialstyrelsen åbnet op for, at der kan laves tillægsydelser, dvs. at Børnehuset/Psykologhuset vil kunne tilbyde behandlingsforløb til barnet og familien i de sager, hvor kommunen ikke selv kan tilbyde et relevant behandlingstilbud. De kommunale myndigheders rolle i Børnehuset Når en kommune bliver bekendt med, at et barn eller ung har eller kan have været udsat for vold eller seksuelt overgreb, forpligtes kommunen til at benytte Børnehuset til den børnefaglige undersøgelse. Det er kommunens vurdering, om den konkrete sag er af en sådan karakter, at Børnehuset skal benyttes til den børnefaglige undersøgelse. Det vil fortsat være kommunen, der har myndighedsansvaret igennem hele forløbet i Børnehuset, og det er således kommunen, der træffer afgørelse om iværksættelse af foranstaltninger. Børnehusets personale kan således kun komme med råd, vejledning samt anbefalinger fra den psykologiske udredning ift det videre forløb. Alle afgørelser efter Serviceloven samt de lovpligtige sagsskridt ligger således stadig hos myndighedssagsbehandleren. Der skal indgås konkrete samarbejdsaftaler mellem hver enkelt kommune og Børnehuset ift, hvordan samarbejdet i Børnehuset skal foregå. Derudover skal der også indgås samarbejdsaftaler med politi, sundhedsvæsen og Retsmedicinsk. Lokalerne Siden udpegelsen har København først og fremmest haft fokus på at finde egnede lokaler til børnehuset. Dette skyldes, at processen med udvælgelse af lokaler, anlægsbevilling, ombygning, indretning mv. tager lang tid, og det er presset ift. at blive klar til at åbne 1. oktober Side 2 af 5

3 Lokalerne skal opfylde kriterierne: Skal ligge tæt på Rigshospitalet Skal være tilgængelig med offentlige transportmidler, så det er så let som muligt for familier og myndigheder at komme til børnehuset. Desuden skal der være gode parkeringsmuligheder for dem, der kommer i bil Lokalerne skal fremstå pæne og børnevenlige Lokalerne skal rumme mulighed for at indrette med videoafhøringslokale med tilhørende monitoreringsrum, modtagelse, pårørenderum, kontorfaciliteter, terapilokale, møderum mm. Det skal være handicaptilgængeligt Vi har fundet egnede lokaler på Henrik Pontoppidans Vej 8-10, som ligger i De Gamles By skråt overfor Rigshospitalets område. Repræsentanter fra de tre politikredse, Rigshospitalet samt Retsmedicinsk Institut har været med ude og besigtige lokalerne og har sagt god for dem. Lokalerne i De Gamles By Børnehusets beliggenhed Rigshospitalet Side 3 af 5

4 København har valgt, at der skal placeres en satellit af Børnehuset i Hillerød, som skal betjene kommunerne nord i regionen. Der skal være en satellit af hensyn til, at familier ikke skal rejse for langt for at få behandlet deres sag. Det vil være personalet fra Børnehuset i København, der betjener satellitten i Hillerød. København er i dialog med Hillerød kommune om at finde lokaler, og forventer at skulle kigge på egnede lokaler i slutningen af februar. Hvorvidt en kommune hører til København eller Hillerød aftales nærmere gennem de konkrete samarbejdsaftaler. Ligeledes skal København i dialog med Bornholms kommune, politi og hospital vedr. en rejseholdsmodel ift. sager fra Bornholm også for at mindske familiernes rejseaktiviteter. København foreslår en rejseholdsmodel, da det ikke er muligt at råde over en matrikel på Bornholm. Økonomien Der er med satspuljeaftalen for 2013 afsat i alt 13,6 mio.kr. til etablering af børnehusene i de fem regioner. Derudover er der afsat 20 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til driften af de fem børnehuse. Børnehuset finansieres dels gennem objektiv finansiering, hvor alle kommuner betaler et grundbeløb, og dels gennem en takst pr forløb. Satspuljemidlerne indgår i den objektive del af finansieringen. Hvordan modellen præcist kommer til at se ud fx hvordan snittet mellem den objektive finansiering og takstfinansieringen bliver, ved vi ikke noget om endnu. Modellen forhandles mellem Socialministeriet og KL, og det har ikke været muligt at sige, hvornår vi ved noget mere præcist om modellen. Orientering, dialog og input København vil meget gerne i dialog med Jer i kommunerne i regionen, så I dels er informeret hele vejen og dels så I får indflydelse på, hvordan det kommende samarbejde i Børnehuset kommer til at se ud. Her i den indledende fase vil vi orientere og gå i dialog med Jer ved to forskellige lejligheder: Den 22. februar har vi fået lov til at holde et kort oplæg på Frederiksberg Kommunes møde om tilsyn Den 28. februar kommer vi på Børnekulturchefforeningens familiechefkredsmøde På begge møder vil vi informere om status, og I vil have mulighed for at stille spørgsmål og komme med input. Vi håber på at nå så mange af kommunerne i regionen som muligt med disse møder. Hvis I ikke har mulighed for at deltage på de nævnte møder, er i velkommen til at kontakte os. Side 4 af 5

5 Derudover planlægger vi at inddrage repræsentanter fra udvalgte kommuner i regionen i forhold til konkretiseringen af det faglige indhold og opgaver i Børnehuset. Det kunne fx være som deltagere i en arbejdsgruppe. Dette konkretiseringsarbejde skal senere tages med videre til arbejdet omkring fælles retningslinjer, kvalitetsstandarder og dokumentationssystem, som Socialstyrelsen står for i samarbejde med de fem driftskommuner. Efterfølgende skal der indgås konkrete samarbejdsaftaler mellem den enkelte kommune og Børnehuset. København forventer at dette arbejde begynder inden sommerferien. Hvis I har spørgsmål, input mm er I meget velkomne til at kontakte os. Ane K. Christensen Kontorchef Tlf: Mail: Ane Løfstrøm Eriksen Fuldmægtig Tlf: Mail: Side 5 af 5

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende faglige retningslinjer for indsatsen i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende retningslinjer for den faglige indsats i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Puljeansøgning til løft af ældreplejen i 2015...1 2. SSÆ - Den Sociale

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Vibeke Abel Direktør,

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) Til punkt 5 (godkendelse af udviklingsstrategi 2014) på møde den 18. marts i Den Administrative Styregruppe vedlægges følgende bilag: Udkast til udviklingsstrategi

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Familienetværket torsdag den 27. november 2008

Referat af møde i Børne- og Familienetværket torsdag den 27. november 2008 Referat af møde i Børne- og Familienetværket torsdag den 27. november 2008 1. Velkommen v/ane Stallknecht Mødet startede med en kort præsentationsrunde, da der var nye ansigter i netværket. 2. Oplæg om

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN - en handlevejledning for tidlig indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret Indhold Forord 4 Hvem bør kende denne handlevejledning?

Læs mere