Referat af CG-bestyrelsesmøde. Onsdag d. 23. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af CG-bestyrelsesmøde. Onsdag d. 23. marts 2011"

Transkript

1 Referat af CG-bestyrelsesmøde Onsdag d. 23. marts 2011 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Torben Monefeldt, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Jens Mandrup, Benjamin Lausten, Rebecca Ingemann, Birthe Tandrup (referent) samt under pkt. 2 skolens nye revisor, Carsten Strunk Afbud fra Flemming Pless 1. Godkendelse af dagsorden og af referat fra sidste møde Dagsordenen og referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Meddelelser: Meddelelser fra rektor (se bilag 1, efter referatet) TM kommenterede Politikens artikelserie om indvandrerfrekvens i gymnasiet, og mente at den nuværende ordning var uheldig og intransperent. TA forklarede optagelsesproceduren, og ordningen blev kort diskuteret. 3. Regnskab, årsrapport og protokollat for 2010 samt regnskabsopfølgning for 4. kvartal 2010 (se bilag 2) Skolens revisor, Carsten Strunk, gennemgik kort regnskab, årsrapport og protokollat. Ang. regnskabet: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og revisor mener regnskabet er korrekt og har påtegnet det. Revisor kommenterede at skolens egenkapital nu var positiv, at dispositionsbegrænsningen på 1% er taget i 2010, og at den anvendte regnskabspraksis er uændret. Skolens overskud forøget fra ca til ca. 2.9 mio. kr. Baggrunden er elevoptag samt bygningskøb. Aktivsummen er steget fra 12 til ca. 36 mio. kr., og likviditeten er steget fra ca. 8 til ca 16 mio. kr. Ang. revisionsprotokollen: Revisor gennemgik revisionsprotokollen. Revisors overordnede vurdering at der er tale om en positiv revisionsprotokol, og revisor giver en blank påtegning til revisionsprotokollatet. Forvaltningsrevisionen opfyldes fint, og skolen agerer sparsommeligt. Der er ingen negative krydser på revisions- og kontrolområde. Produktiviteten vurderes som tilfredsstillende, og 1

2 effektivitetsmålet at mindst 90% af årets elever rykkes op eller bliver studenter er opfyldt med en målopfyldelsesgrad på 95%. Årsrapport og revisionsprotokollat blev underskrevet af bestyrelsen. 4. Bygninger a) Ombygninger i (Orienterings-, diskussions- og beslutningspunkt; jf. bilag 3) Bestyrelsen besluttede at tilslutte sig rektors anbefaling: Forbedring af vand, varme og sanitet i hovedbygningen hen over de to kommende somre Udskydelse af ventilationsprojektet, elstyring, CTS-styring samt foreløbig udskydelse af facaderenovering af Fabrikken Rebecca kommenterede at problemer med ventilation blev fremhævet i bl.a. elevtrivselsundersøgelsen. Det blev besluttet at TA skal anmode om en udbudstekst på enkeltdelene, så de kan iværksættes løbende når der er plads i økonomien. TA orienterede om at CG netop har fået et tilskud på 2.4 mio. kr. til renovering af naturfagslokaler. b) Kantinen (Beslutningspunkt; jf. bilag 4) Bestyrelsen besluttede at sætte gang i en mindre ændring af kantinens indretning (sektionering, nye møbler mv.) for ca. ¼ mio. kr. René Kural kommenterede at der kunne være behov for visioner og helhedstænkning i mere langsigtede løsninger. c) Skolen har ansat en maler i ½ år til maling af vinduer, kantinen m.v. d) Den tidligere plan om et administrativt bygningsfællesskab er blevet erstattet af SKI-udbud (Statens Indkøb) e) Multibygningen Krydsfeltet (tidligere betegnet Multifunktionsbygningen ) anbefales af Kbh. Kommunes stadsarkitekt Tina Saaby (jf. bilag 5) 5. Ejendomsskatter (jf. bilag 6) TA orienterede om at CG fremover skal betale dækningsbidrag frem for grundskyld og dermed omkring kr. mere i ejendomsskat end tidligere. Skolen har klaget over afgørelsen hos SKAT, Københavns Kommune og Institutionsstyrelsen i Undervisningsministeriet. 2

3 6. Regnskabsopfølgning efter starten af 2011 TA: spare ca ½ mio. kr. pga pkt. 5.Konsekvenser: ikke spare yderligere med N holde budgettet konservativt skøn omkring lønnen. OK11 ikke lønstigning. Tingene går nogenlunde lige op. Luft på bygningsvedligeholdelsesdelen. BD: ikke noget problem at komme ud med underskud frem for at skære 7. Elevtrivselsundersøgelse (jf. bilag xx) TA orienterede kort om elevtrivselsundersøgelsen, som har givet skolen gode oplysninger om div. punkter eleverne er glade for at gå på CG og anbefaler det til andre. God atmosfære, gode undervisere. Tilfredse med udstyr og materialer, som også er blevet opgraderet de senere år. Mindst glade for de fysiske rammer. Skolen laver en opfølgningsplan på undersøgelsen. 8. Elevkapacitet og elevantal (jf. bilag xx) TA orienterede om at CG har haft en fremgang på 70% siden BD: Bestyrelsen sætter skolens strategi ift. emnet på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde. Hvis taxameteret forringes, må der nødvendigvis flere elever i klasserne. Stort problem på denne skole. Rebecca mente at elevtrivselsundersøgelsen burde indgå i denne diskussion. Eik: Konkurrenceparameter ikke at være mere end 28 i klasserne. Interessant at få nøgletal for andre skoler fx ift. lærer/elev-ratio for at måle effektivitet. 9. Bestyrelseskursusdagen 13.4 kl. 9 på Solrød Gymnasium. 10. Evt. Jens Mandrup orienterede om at busslusen til Holmen nu bliver åbnet, men at Enhedslisten og SF stemte imod og vil arbejde på at få sagen genåbnet. Ang. psykolog: Annette kommenterede at samme behov for psykologhjælp viser sig på samme tidspunkt i folkeskolen. Hvordan træne eleverne i at få frustratiosnrobusthed. 3

4 . Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer: Dato Navn Underskrift Benny Dylander Anette Vistesen Flemming Pless Trine Madsen Frank Bundgaard Torben Monefeldt Eik Andreasen Rebecca Ingemann Benjamin Lausten bt/marts

5 Bilag 1 Meddelelser fra rektor Der er kommet nye regler omkring optagelse af elever til gymnasiet. I den forbindelse har jeg været initiativtager og medvirkende til at planlægge afholdelsen af skriftlige uddannelsesparathedsprøver i København. Vi har nedsat tre opgaveudvalg, som har lavet fællesopgaver i dansk, engelsk og matematik til alle de københavnske elever, der skal til prøve. Der afholdes prøver på et mindre antal gymnasier den På CG har 12 elever søgt uden en indstilling fra deres UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning). De skal derfor til uddannelsesparathedsprøve. Skolen har gennem de sidste år været med i et pilotprojekt, hvor vi har kunnet henvise elever med personlige problemer til samtaler hos en psykolog i Psykiatrifonden. Denne ordning stoppede desværre ved udgangen af Jeg har derfor taget initiativ til et samarbejde med en mindre gruppe københavnske gymnasier om at tilknytte en klinisk psykolog til vores gymnasier i nogle timer månedligt. Jeg forventer, at vi når frem til en aftale i løbet af foråret. Torben Monefeldt repræsenterede for nylig CG ved det første møde omkring Københavns Kommunes opførelse af den nye Multisportshal på Holmen. Mødet var arrangeret af Christianshavns Lokaludvalg og planen er, at hallen skal stå færdig inden udgangen af

6 1. Regnskab, årsrapport og protokollat for 2010 samt regnskabsopfølgning for 4. kvartal 2010 (Godkendelsespunkt), (Bilag i form af regnskabsopfølgning, årsrapport og protokollat medsendes det skal underskrives på mødet, hvor skolens nye revisor Carsten Strunk (KPMG) vil være til stede). 2. Bygninger a. Ombygninger i (Orienterings-, diskussions- og beslutningspunkt) (bilag medsendes) b. Kantinen (Beslutningspunkt) (bilag med arkitektens skitse medsendes) c. Maler ansat for ½ år til maling af vinduer m.v. (Orienteringspunkt) d. Administrativt bygningsfællesskab erstattes af SKI-udbud (Orienteringspunkt) e. Multibygningen Krydsfeltet anbefales af Kbh. Kommunes stadsarkitekt Tina Saaby (Orienteringspunkt) (bilag med anbefaling fra stadsarkitekt Tina Saaby medsendes) 5. Ejendomsskatter (Orienteringspunkt)(redegørende bilag medsendes) 6. Regnskabsopfølgning efter starten af 2011 (orienteringspunkt) 7. Elevtrivselsundersøgelse (orienterings- og diskussionspunkt) (2 bilag medsendes) Som en del af det af Undervisningsministeriet bebudede ressourceregnskab har CG i efteråret fået lavet en elevtrivselsundersøgelse i samarbejde med Ennova. Undersøgelsen gør det desuden ud for den undervisningsmiljøvurdering, vi som gymnasium skal udføre mindst hvert tredje år. Arbejdsmiljøudvalget på CG har i samarbejde med skolens evaluator og tovholder for ressourceregnskabet behandlet og bearbejdet undersøgelsen. Desuden skal undersøgelsen diskuteres med elevrådet og pædagogisk råd. Jeg medsender et lille udvalg af figurer fra undersøgelsen samt en kort tekst som opsummerer undersøgelsen. 6

Referat af CG-bestyrelsesmøde. mandag d. 12. december 2011

Referat af CG-bestyrelsesmøde. mandag d. 12. december 2011 1 Referat af CG-bestyrelsesmøde mandag d. 12. december 2011 Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, Jens Mandrup, Flemming Pless, René Kural,

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012 Referat af CG-bestyrelsesmøde Mandag d. 26. marts 2012 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Torben Monefeldt, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Jens Mandrup, August Lohse, Birthe

Læs mere

Tirsdag d. 31. august 2010

Tirsdag d. 31. august 2010 Referat af CG-bestyrelsesmøde Tirsdag d. 31. august 2010 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Benjamin Lausten, Rebecca Ingemann, Birthe Tandrup

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014

Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014 Referat af CG-bestyrelsesmøde onsdag d. 5. februar 2014 Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, August Lohse, Jonathan Tümmler, Jens

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. mandag d. 15. december 2014

Referat af CG-bestyrelsesmøde. mandag d. 15. december 2014 Referat af CG-bestyrelsesmøde mandag d. 15. december 2014 Til stede: Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Lise Ammitzbøll, René Kural, Katja Munch Thorsen, Agnes Schou 2.a,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

21. marts 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014.

21. marts 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014. 21. marts 2014 Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014. Deltagere: Niels Ebdrup, Leif Østerholt, Marianne Bech Hansen, Knud Erik Schack Madsen,

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 kl. 17.00 21.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: Lærerværelset 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2012 (revisor til stede) 4) Budget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014 Til stede: Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Bestyrelsesmøde 24 Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Dagsorden: 1. Er der punkter på dagsordenen, som skal holdes for lukkede døre? (Se pkt 6?) 2 Referatet fra den 13. december 2011 3 Regnskab

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Jens Oddershede Jakob Holm Karin Basse Gertrud

Læs mere

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden.

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden. Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2014 Til stede: Leif Mosegaard, John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Maja Johansen, Mette Roesgaard, Erling Gaasdal, Lars Bøttern, Kent Thomsen, Katja

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Dagsorden for mødet den 27-3-2014 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 27-3-2014 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 15. marts 2014 Dagsorden for mødet den 27-3-2014 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2013 (revisor til

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere