Nyhedsblad nr. 40 Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsblad nr. 40 Marts 2014"

Transkript

1 Nyhedsblad nr. 40 Marts 2014 Generalforsamling den 9. april kl

2 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv Frederiksberg C Tlf.: Mail: Formand: Jens Laurits Sørensen Adresse: Cuzco, Peru Næstformand: Leah Holbek Tlf.: Ane Marie Barslev Tlf.: Frederick J. Rousset Tlf Merete Vexby Tlf Jannie Fursund Tlf Hjemmeside og mail: Kontingent 200. kr. p.a. indbetales til: Merkur Andelskasse Reg.: 8401 konto Donationer: Uden skattefradrag Indsættes på: Reg.: 8401 konto Med skattefradrag Indsættes på: Reg.: 8401 konto Oplys navn og cpr. nr. til Merkurfonden Giv besked til bestyrelsen, hvis du har særlige ønsker om, hvad donationen skal anvendes til. Logo design: Anne Hedegaard Tryk: Valby Lyntryk Indholdsfortegnelse: Side: 3. Nyt fra bestyrelsen 4. Indkaldelse til generalforsamling 5. Regnskab Ung i uddannelse 7. Heiydi + Jens fik besøg i Cusco 8. Økonomi og kontingentbetaling Hvor møder i os 10. Special Boys 11. Maden på Inti Strikmasker - Peru Udsigt

3 Nyt fra bestyrelsen: Atter et år er gået og vi vil derfor ønske alle et godt og lykkebringende nytår Et tilbageblik på det gamle år, så synes bestyrelsen, at det er gået ok. Når vi siger det er gået ok, så betyder det først og fremmest, at vi har fået et pænt regnskab på trods af mindre indkomst i forbindelse med markeder og mindre i donationer. Vi har til gengæld øget medlemsbidrag. Træbeplantningen kom i gang i sidste år, men ligger stille i øjeblikket, hvor der er sommer i Peru. Det betyder, at alle børnene har fri og derfor ikke kan hjælpe til. Når ferien så er slut, så er jorden desværre så hård, at man ikke kan komme i den. Her i 2014 er der byrådsvalg i Cusco og det er ikke nødvendigvis positivt for Solens Børn. Den nuværende borgmester har lovet os 2000 træer, men hvis der kommer ny borgmester, så er en aftale ikke nødvendigvis længere en aftale. Så bestemmer den nye borgmester suverænt. Det er forhold som vi ikke kender til på den måde, så vi må pænt vente i spænding og med tålmodighed. I året der er gået, har vi talt en del om at være på facebook, både for at reklamere for Solens Børn, men også for at kunne kommunikere med nuværende og forhåbentlig kommende nye medlemmer. I den forbindelse har bestyrelsen haft besøg af en ung dame, Celina, som har sat os ind i de forskellige regler og retningslinjer. Celina vil herefter oprette os på facebook. Vi skal nok kommunikere ud, når vi er klar. Vi håber selvfølgelig, når den tid kommer, at de af vore medlemmer som er på facebook også vil være ven med os, så vi på den måde også kan blive spredt lidt mere ud i den store verden. I år på vores generalforsamling (se næste side), må vi desværre sige farvel til vores næstformand Leah Holbek, som har hjulpet os rigtig meget. Fx kan vi nu afholde alle vore bestyrelsesmøder i Ansgar Kirke, ligesom vi også er velkomne til kirkens arrangementer, hvor vi så har mulighed for at kunne sælge nogle af vore Peru varer. Leah vil fortsætte som medlem af Solens Børn og Leah har også lovet at støtte op og hjælpe når hun har tid og mulighed for det. Bestyrelsen vil gerne sige tak til Leah og ønske Leah alt godt fremover. 3

4 Indkaldelse til generalforsamling i Solens Børn Onsdag den 9. april 2014 kl Ansgarkirken, Mågevej 33, 2400 København NV Inden vi går i gang med punkterne på aftenens dagsorden, vil der blive vist en video af Heiydi, så alle kan se de gode fremskridt med hendes udvikling. Dagsorden 1. Valg af dirigent & referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab og fastsættelse af kontingent for Indkomne forslag Fra medlemmerne Fra bestyrelsen 5. Valg til bestyrelsen Jens Laurits Sørensen modtager genvalg Frederick Rousset modtager genvalg 6. Valg af revisor Bestyrelsen vil gerne foreslå Morten Jørgensen 7. Eventuelt Tilmelding til mødet er ikke nødvendig, men af hensyn til kaffe/the og kage, bedes du venligst give besked om din deltagelse enten pr. mail til: eller tlf. nr På forhånd tak. Bemærk at forslag til dagsordenens punkt 4 skal være Aase Johannessen i hænde senest den 26. marts 2014, med post til: Aase Johannessen, Lykkesholms Allé 3 D 1.tv., 1902 Frederiksberg C eller pr. mail til Vi vil glæde os til at se dig til generalforsamlingen. 4

5 Regnskab for Solens Børn 2013 Indtægter: 2012 tkr I alt 1. Medlemskontingent Fonde + donationer Seminaristbetaling 0-4. Varesalg Reserv. fra året før Andre indt Indtægter ialt Udgifter: 8. Vareforbrug Fragt/told/skat/ porto Webshop og PBS Andre udgifter Porto + PBS Kontorartikler + blad Generalforsamling Webside og bankgebyrer Konting. og kurser Rejser/diæter/forsikring Transport i DK Støtte/honorar Udgifter i alt Driftsresultat Reserveret til næste år Resultat herefter Status Aktiver: 24. Varelager Mellemregninger Debitor./mell.regn Forudbet. omkostn Bankbeholdning Aktiver i alt Status Passiver: 30. Egenkapital primo Kreditorer Årets resultat Reserv. til næste år Reserv. f. året før Passiver ialt Regnskabet er revideret, - uden bemærkninger. Kbh. den 29. januar Amdi Hansen. 5

6 Ung i Uddannelse: Vores Ung i Uddannelse er velfungerende. 4 er blevet færdige eller bliver færdige i juni måned og vi håber de kommer i arbejde med det de ønsker at lave. 4 nye er kommet i gang med deres uddannelsesforløb. De 2 af dem indenfor hotelbranchen. Vi får gode beskrivelser fra Inti om hvordan det går med dem. Økonomisk bliver vi i år støttet af Lions Club i Stenløse samt af Lauritzen fonden. Det er en kæmpe hjælp som vi siger tak for. I alt er der 12 unge fra Inti i gang med deres videre uddannelse, bla kom Vilfredo ind som politibetjent, hvilket har været meget svært - men heldigvis går det rigtigt godt. Politiet betaler for hans uddannelse, men han følges stadig af Giannina. Melisa Condori har færdiggjort sin uddannelse indenfor turisme. Hun har sideløbende læst engelsk samt hjulpet til på værkstederne på Inti, læser nu IT og information på universitetet og bliver færdig med det til sommer. Elisabeth Zamora måtte afbryde sit studie da hun blev gravid. Barnet er nu 6 måneder gammel og forældrene vil passe barnet mens Elisabeth færdiggør sin uddannelse indenfor hotel. Elisabeth bliver færdig til august. Virginia Valderrama og Alfredo Quispe er begge droppet ud af hoteluddannelsen pga. af at de har fået børn. Begge er i kontakt med Giannina og vi forventer de kommer tilbage i projektet og færdiggør deres uddannelse. De mangler ca. ½ år. Pt. er de mere optaget af at være forældre og at skulle forsøge sig selv. Erica fra værestedet Puririson, har klaret det første år super godt. 6

7 Heiydi: Heiydi har nu i et år været tilknyttet børnehave samt behandlingssted hvor lægen Olga Ortiz behandler Heiydi. Der er tydeligt fremgang hun er blevet meget bedre til at udtrykke sig, hun bevæger sig mere frit og der er glæde i hendes ansigt, hvor hun før var meget forknyt. I Solens Børn er vi glade for at vi kan hjælpe hende til at få et bedre liv, ikke mindst fordi vore medlemmer har støttet hende i Jens vil optage en dvd af Heiydi, så vi kan se hvordan det går fremad med hende. Vi håber den når frem til vor generalforsamling. Vi har ikke fået nye billeder af Heiydi, så vi bringer her et af de tidligere. Økonomisk er det således, at vi havde et budget på kr. Der er kun brugt 6.123,00 kr., bl.a. fordi Heiydi blev kørt ned på et tidspunkt og derfor blev der ikke betalt for den periode hun var sygemeldt. Vi håber I som medlemmer af Solens Børn fortsat vil hjælpe os med at betale for Heyidi, så vi kan få hende godt igennem det 3 årige forløb vi har planlagt. Vi siger tak til alle jer der har hjulpet og beder om fortsat støtte til Heiydi. I kan følge med på vor hjemmeside om hvordan indsamlingen går. Jens fik besøg af sin familie: I julen 2013 fik Jens besøg af sin mor fra Vissenbjerg på Fyn samt sin søster Anette Habel, hendes mand Henrik og deres 3 børn. Anette har en blog på nettet: hvor hun fortæller om familiens oplevelser i Peru Anette er både skuespiller, forfatter og journalist. Desuden er hun også på Facebook: Anette har siden da arbejdet meget på at skaffe økonomisk hjælp til Inti. Bla. er hele familien gået ind i at skaffe penge til løn af musiklæreren på Inti. (se under økonomi på Inti) Desuden har Anette skrevet om Inti og det arbejde der udføres der, ligesom Anette prøver på at få indlægget i et dansk ugeblad. Vi håber det lykkes. Stor tak til Anette. 7

8 Økonomi på Inti. Som alle andre steder i verden mærker man også at krisen kradser i Peru og dermed på Inti. I 2013 var man nødt til at afskedige stedets psykolog og deres musiklærer siden 2011 var også i fare. Men blandt andet ved hjælp af Jens familie, Lions Club i Vissenbjerg og som garant fra Solens Børn er dette blevet udsat foreløbigt til Juan er en meget dygtig musiklærer og han forstår at samle børnene, såvel store som små omkring musikken. Juan tjener 1.400,00 kr. om måneden. Det vil være et stort tab, hvis han skal stoppe. I 2012 overværede jeg (Aase) at de handicappede optrådte på bydelens rådhus ved et arrangement. Det var flot. Alle var aktive under Juans ledelse. Det var et meget vellykket arrangement. Michael Habel Kontingentbetaling for 2014 Kære alle så er tiden kommet hvor indbetaling til Solens Børn finder sted. Nets sender girokort ud primo marts 2014 på 200,00 kr. Husk: du kan tilmelde dig automatisk betaling vejledningen er på girokortet. Du kan også overføre pengene ved hjælp af Netbank til konto , vor konto i Merkur Andelskasse. Kontingentet er en vigtig del af vor økonomi for at holde hjulene i gang. Vi håber meget på at få mange nye medlemmer i det kommende år, hvilket I kan hjælpe os med. Fortæl om Solens Børn i jeres omgangskreds. Hvis du derudover har lyst til at støtte Solens Børn, er det muligt at donere / indsætte op til ,00 kr., som kan fratrækkes i skat. Det er Merkurfondens separate konto nr som skal anvendes til skattefri donation. Pengene der kommer ind på denne konto går til hjælp til Solens Børn. Hvis I ønsker at give pengene til noget specielt, skal Solens Børn have besked. 8

9 Hvor møder I os: 02. marts kl Fastelavn, børnegudstjeneste. Bagefter vil børnene slå katten af tønden. Der er fastelavnsboller, cacao, kaffe og the. Det foregår alt sammen i Ansgarkirken, Mågevej 33, Kbh. NV. 16. marts kl Cafe Larsen, Ansgarkirken, Mågevej 33, Kbh. NV. 09. april kl Generalforsamling, Ansgarkirken, Mågevej 33, Kbh. NV. 18. maj kl Gamle lopper. Søllerød Loppemarked. Holte Stationsvej, ved Holte Midtpunkt. 25. maj kl Peru marked og gamle lopper hos Aase Lykkesholms Allé 3 i gården, 1902 Frederiksberg C. 29. maj Birgitte Knudsen fejrer sit 25 års jubilæum som præst i Ansgarkirken. Solens Børn vil være tilstede med salg af varer. Ansgarkirken, Mågevej 33, Kbh. NV. 13. juli kl Gamle lopper. Søllerød Loppemarked. Holte Stationsvej, ved Holte Midtpunkt. 17. august kl Gamle lopper. Søllerød Loppemarked. Holte Stationsvej, ved Holte Midtpunkt. 9

10 Special Boyes: På Inti er der ca. 12 unge, som er handicappet i forskellig grad. I Peru er forholdene stadigvæk således, at handicappede er en skamplet, som man gemmer væk. I Cusco er Inti det eneste sted, hvor man sørger for at aktivisere de unge mennesker pt. i alderen år. Der er ingen steder de kan bo, så de bringes fra deres hjem til Inti hver dag. I 2006 besøgte Intis leder Luz Marina Aries Danmark og her besøgte hun bla. Hertha Levefællesskab i Jylland. (www.hertha.dk) Her oplevede hun hvor meget der bliver gjort i Danmark for at integrere de handicappede i det danske samfund og hvordan man bor sammen og hvordan man kan støtte hinanden i hverdagen, med hjælp fra pædagoger, psykologer m.fl. Siden har Solens Børn støttet de forskellige projekter på Inti, der hjælper med at udvikle gruppen, bl.a. i 2013 hvor de fik ,00 kr. til forskellige aktiviteter. Vi havde søgt Tipsmidlerne og fik hjælp derfra. Luz Marina bor i nærheden af Inti. Hun har nu sat sit hus i spil som en mulighed for at implementere et projekt, hvor man ved hjælp af professionelle vejledere kan danne et hjem for de forskellige handicappede i Cusco, og dermed leve der, gå på arbejde, hvis det er muligt, eller benytte værkstederne på Inti. Desuden er der også 2 hektar land på gården i Chilcachaca, der frit kan benyttes som et arbejdssted for projektet. Hvad behøver de så: Midler til at betale personalet, en psykolog samt en underviser på fuld tid desuden personale der kan overnatte i huset sammen med de unge samt én person til weekenderne. Kost i weekenderne Fra mandag til fredag spiser de på Inti. Det er dyrt, men et projekt med muligheder. Økonomisk er det lidt uoverskueligt hvis I som medlemmer har ideer om hvad og hvordan hører vi gerne fra jer. Luz Marina og formand Jens. To ildsjæle som har gjort det umulige muligt. 10

11 Maden på Inti. Når man besøger Inti og går ud i køkkenet, er noget af det første man ser en madplan for den pågældende måned. Maden bliver lavet af en ansat, som vi betaler, samt ved hjælp af børnene på skift. Det er en ret varieret kost de får, ofte med kylling eller fisk på programmet, altid med noget grønt som tilbehør og frugt som dessert. Siden sommeren 2008 har vi betalt for maden til børnene, som i dag tæller ca. 130 børn, fordelt på Intis væresteder. De gange jeg (Aase) har besøgt Inti, har jeg aldrig oplevet andet end at de meget store veltillavede portioner, der blev øst op, altid blev spist op. Det koster ca. 6-7 kr. i gennemsnit pr. barn. Et eksempel kunne være Sudado de Pescado con Camote, Arroz, Refresco y fruta: Dampede fisk med søde kartofler og ris, forfriskning kan være vand eller saftevand samt frugt. Der serveres meget ofte både kartofler og ris i den samme ret. Det kan også være en kødret såsom Aji de Pollo con Arroz, Refresco y Fruta, som er røde peberfrugter og kylling med ris, vand/saftevand og frugt. Ud over de penge vi skaffer til mad ved salg af vore varer på markeder, kontingenter ol., får vi også penge til vort madprogram fra Tipsmidlerne. Retur skal tipsmidlerne så have et regnskab fra Inti, der viser hvad madpengene er brugt til. Det kræver, at vi her i Solens Børn oversætter alle indkøb og madplaner til dansk, for et helt år. Det spanske der tales i Spanien og det der tales/skrives i Peru kan godt være to forskellige ting, hvilket kan give nogle sjove udfordringer. Det peruanske køkken er meget varieret og der er noget for enhver smag. Hovedingredienserne er kylling, kartofler, ris, majs og seafood. Mange slags supper og salater er også faste bestanddele på menukortet. Den mad som serveres på restauranter er som udgangspunkt ikke stærk, men på 11

12 opfordring laver kokken gerne maden stærkere eller sætter noget chili på bordet. Du siger blot "Poco Picante" (lidt stærkt), "Picante" (stærkt) eller "Muy Picante" (meget stærkt) så ved de som regel hvad det handler om. Hvis du er så privilegeret at blive inviteret hjem til en peruansk familie, vil du hurtigt konstatere, at den hjemmelavede mad er langt stærkere end den mad som serveres i restauranterne - men sådan er det som regel i alle verdens lande med tradition for stærk mad. Skulle du komme til Peru, så er Coca Cola og tilsvarende store internationale sodavandsmærker tilgængelige alle vegne, men gør dig selv den tjeneste at prøve den lokale "Inca Cola" som intet har med cola at gøre udover navnet. Det er en udmærket læskedrik som vel mest minder om citronvand. Inca ruten på vej mod Machu Picchu, byder på en helt fantastisk flot natur. 12

Tillykke til Inti 15 år

Tillykke til Inti 15 år Nyhedsblad nr. 42 November 2014 Tillykke til Inti 15 år 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk

Læs mere

Nyhedsblad nr. 43 Marts 2015

Nyhedsblad nr. 43 Marts 2015 Nyhedsblad nr. 43 Marts 2015 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk Formand: Jens Laurits Sørensen

Læs mere

Nyhedsblad nr. 39 November 2013

Nyhedsblad nr. 39 November 2013 Nyhedsblad nr. 39 November 2013 GOD JUL 2013 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk Formand:

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 32 juni 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 32 juni 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 32 juni 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 1 Kommende markeder s. 1 Ref. fra generalforsaml. s. 2 Årsberetningen for SB s. 3 Deltidsseminariet s. 5 lille bedste

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 35 juli 2012 10 års fødselsdag

Nyhedsbrev nr. 35 juli 2012 10 års fødselsdag Solens Børn Nyhedsbrev nr. 35 juli 2012 10 års fødselsdag 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: aajo40@gmail.com

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Formandsskifte. Revision af foreningens vedtægter

Formandsskifte. Revision af foreningens vedtægter Formandsskifte I november måned meddelte vores formand Andrés M. Cervantes, at han gerne ville trække sig fra posten og fra bestyrelsen. Andrés har været formand siden, da Solens Børn blev stiftet. Dengang

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Mână în Mână. Rumæniensprojektet af 1992 www.rp92.dk. Medlemsblad for. Generalforsamling 16. november 2014. 23. årgang Oktober 2014 Nr.

Mână în Mână. Rumæniensprojektet af 1992 www.rp92.dk. Medlemsblad for. Generalforsamling 16. november 2014. 23. årgang Oktober 2014 Nr. Mână în Mână Generalforsamling 16. november 2014 Medlemsblad for Rumæniensprojektet af 1992 www.rp92.dk 23. årgang Oktober 2014 Nr. 3 Rumæniensprojektet af 1992 Rumæniensprojektet af 1992 er en privat,

Læs mere

generalforsamling ordinær Indkaldelse til Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus kl. 19.00

generalforsamling ordinær Indkaldelse til Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus kl. 19.00 NR. 1 FEBRUAR 2012 Lokalafdelingen Storkøbenhavn Generalforsamling 2012 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ADHD Foreningen Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 1. MARTS 2007 4-10: Aktivér dit medlemskab 14: Ny til ungearrangement 20: Hiv et sørgeligt jubilæum BløderNyt Terkel Andersen

Læs mere

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 4 December 2012-15. årgang. Børn i Afrika

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 4 December 2012-15. årgang. Børn i Afrika - i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 4 December 2012-15. årgang Børn i Afrika Kort nyt Af Karsten Dam Generalforsamling og ny formand Ved generalforsamlingen den14. oktober valgtes ny bestyrelse.

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 62 Juni 2014 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 62. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Tale til de kommende elever. 6... Nyt fra Skolekredsen, ny bestyrelse,

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

April 2015. Foto: Dan Møller / Lokalavisen

April 2015. Foto: Dan Møller / Lokalavisen April 2015 Foto: Dan Møller / Lokalavisen S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken 26 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr.: 19 04 25 37 E-mail:akaciegarden@frederiksberg.dkwww.akaciegaarden.dk

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Olympen. Der indkaldes hermed til. generalforsamling. i Olympisk Klub Danmark. Lørdag d. 6.april 2013 kl.13.00. Indskrivning fra kl. 12.

Olympen. Der indkaldes hermed til. generalforsamling. i Olympisk Klub Danmark. Lørdag d. 6.april 2013 kl.13.00. Indskrivning fra kl. 12. MedLEMSBLAD FOR tidligere ol deltagere Olympen 01/2013 Å r s m ø d e 2 0 1 3 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Olympisk Klub Danmark Lørdag d. 6.april 2013 kl.13.00 Indskrivning fra kl. 12.30

Læs mere

Års møde 11. marts 2014.

Års møde 11. marts 2014. Års møde 11. marts 2014. Så sidder vi her igen. Velkommen til jer alle. At der allerede er gået et år, har jeg svært ved at tro på, men kalenderen fortæller mig jo noget andet og siger jo sandheden, at

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA

KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 3.2010 1 2 KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA Sogneindsamling 2011 Vi vil som sædvanlig gerne slå et stort slag for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.

Læs mere