Mission, vision og værdier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mission, vision og værdier"

Transkript

1 Mission, vision og værdier 1

2 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med andre ord en fælles mission og vision samt et fælles værdigrundlag. Formuleringerne er sket i en grundig proces med en så bred inddragelse af ledere og medarbejdere som muligt med henblik på at opnå det bedst mulige resultat. Arbejdet med udmøntning af mission, vision og værdier understøttes af en årlig virksomhedsstrategi. Her formuleres en fælles strategi som skal hjælpe os i retning af visionen. Desuden skal der arbejdes systematisk med indarbejdning af mission, vision og værdier i politikker og strategier overalt i organisationen, herunder de enkelte arbejdspladsers virksomhedsplaner. Mission, vision og værdier er samtidig noget vi måler os på f.eks. i forbindelse med MUS-samtaler, lederevaluering ol. 2

3 Udgangspunktet for formulering af mission, vision og værdier har været en konstatering af nogle helt centrale og betydningsfulde vilkår og udfordringer for vores kommunale organisation. Service til borgere og virksomheder er vores eksistensberettigelse Alle borgere i kommunen er afhængige af kommunens service. Ældre medborgere er afhængige af hjemmehjælp, skoleelever har brug for en god undervisning, vi har alle brug for gode veje, renovation, vand osv. osv. Borgerne i kommunen forventer desuden at denne service bliver produceret og fordelt på et ordentligt grundlag, i en demokratisk ramme, hvor der er store forventninger til vores åbenhed, saglighed og effektivitet. Vores vigtigste ressource er medarbejderne Skive Kommune består først og fremmest af mennesker. Medarbejdere som bruger halvdelen af deres vågne tid med at arbejde for at give kommunens borgere den bedst mulige service. Disse medarbejdere forventer et indholdsrigt arbejde, indflydelse på jobbet, et godt arbejdsmiljø, god ledelse og ordentlighed. De ønsker at være med til at gøre en forskel. 3

4 Vi er en meget stor og kompleks organisation Organisationen indeholder utroligt mange typer af opgaver. Mange arbejdspladser. Mange strukturer og mange organisationer i organisationen. Denne mangfoldighed understøttes af vores meget decentrale struktur og udgør tilsammen en stærk og robust organisation. Men mangfoldigheden gør det nødvendigt at yde en særlig indsats for at skabe sammenhæng i organisationen. Vores økonomi er stram Udviklingen i kommunens økonomi og kravene til den offentlige sektor gør at vi har en stadig strammere økonomi. Vi er derfor nødt til at have fokus på resultater og effektivitet. 4

5 Mission Missionen er en beskrivelse af hvorfor vi er til. Hvorfor vi ikke kan undværes. Vores eksistensberettigelse. Vi skaber rammerne for fællesskabet og et godt liv for den enkelte Det højeste mål for vores arbejde er et godt liv for den enkelte borger. Det er dog ikke kommunens ansvar at sikre den enkelte borger et godt liv. Men kommunen spiller en helt central rolle ved at skabe rammerne for at alle borgere kan realisere det, som er et godt liv for dem. Dette gælder naturligvis alle borgere i kommunen og derfor skal hensynet til den enkelte borger ses i lyset af betydningen for fællesskabet. 5

6 Vision Visionen er et billede af hvor vi skal bevæge os hen. Visionen er vores højeste målsætning. Et mål som ikke nødvendigvis kan opnås til fulde, men som vi stræber efter, og derved skaber gode resultater. Vi vil være blandt de bedste kommuner i Danmark når det gælder udvikling af egnen, god service og attraktive arbejdspladser Vi vil nå til en situation hvor det for borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere er helt naturligt at Skive Kommune er kendt for at have både viljen og evnen til at gå foran og være på forkant med den faglige udvikling og samfundsudviklingen. Det skal være helt naturligt at Skive Kommune har et godt omdømme, en høj grad af tilfredshed blandt borgere og andre interessenter. 6

7 For at nå til dette mål skal vi opnå særligt gode resultater på flg. områder: Vi arbejder for udvikling af egnen og det lokale demokrati. Vores borgere oplever en høj kvalitet i opgaveløsningen. Vi skaber helhedsløsninger som tilgodeser borgernes behov i et sammenhængende perspektiv. Vi har en decentraliseret organisation baseret på tillid og ansvar. Gennem økonomisk effektivitet og professionel drift udnytter vi kommunens ressourcer og muligheder optimalt. Vores borgere og samarbejdsparter mødes altid med åbenhed og en invitation til dialog. Vi har en attraktiv arbejdsplads hvor medarbejderne er engagerede og glade for at gå på arbejde. 7

8 Værdigrundlag Alle medarbejderes daglige arbejde skal i Skive Kommune basere sig på det fælles værdigrundlag. Værdigrundlaget skal desuden være bærende for blandt andet kommunens ledelse, personalepolitik mv. Værdigrundlaget skal understøtte kommunens mission og vision, og dermed den bedst mulige opgaveløsning af hensyn til borgerne, de økonomiske rammer, samt trivsel og motivation på kommunens arbejdspladser. Udvikling Vi vil skabe de bedst mulige livsvilkår for kommunens borgere. Det gør vi ved at arbejde for udvikling af vores egn. være lydhøre overfor borgernes ønsker og behov. anvende de bedste og mest effektive metoder. arbejde dynamisk, kreativt og engageret. arbejde målrettet og med den bedst mulige service for øje. 8

9 Trivsel Vores arbejdspladser skal være præget af arbejdsglæde, humor og engagement. Det sikrer vi ved at lade motivation være det der driver værket. hver enkelt medarbejder er med til at gøre en forskel. alle medarbejdere har indflydelse, kompetence og ansvar. åbenhed, respekt og tillid er fundamentet for vores arbejdspladser. Ordentlighed Alle vores beslutninger og handlinger skal være holdbare. Derfor bygger vores arbejde på faglighed, saglighed, kvalitet og professionalisme. gode, medmenneskelige omgangsformer. åbenhed og inddragelse. ansvarlighed og troværdighed. respekt for vores mål, rammer og beslutninger. respekt for det enkelte menneske. 9

10 Ledelsesværdier God ledelse er afgørende for at organisationen er velfungerende dvs. at borgerne får en god service. Skive Kommune er karakteriseret ved en høj grad af delegering og decentralisering. Det betyder at god ledelse i høj grad skabes af den enkelte leder, og at god ledelse er den enkelte leders ansvar. Jeg er bevidst om min rolle og min person Som leder er jeg bevidst om min rolle og om min persons betydning for lederrollen. Jeg reflekterer over min ledelse og bestræber mig på at udvikle mig som leder. Jeg er åben for tilkendegivelser fra mine omgivelser og bruger dem konstruktivt i min udvikling som leder. Sammen med medarbejderne sætter jeg mål og skaber mening Jeg formulerer klare mål sammen med medarbejderne. Jeg tilstræber at skabe en fælles forståelse for såvel organisationens mål som målene for den enkelte medarbejder. Alle skal vide hvor vi skal hen og hvilken vej vi skal gå. Jeg har et stort ansvar for at den enkelte medarbejder oplever arbejdet som meningsfuldt. 10

11 Jeg har fokus på medarbejderne og deres trivsel Som leder har jeg fokus på trivsel, motivation og arbejdsglæde på arbejdspladsen. Min ledelse bygger på et godt samspil med medarbejderne. Jeg er nærværende og lyttende. Jeg forholder mig anerkendende til medarbejderne og har tillid til dem. Jeg skaber rum for konstruktiv kritik, refleksion og udvikling. Jeg har fokus på helhed og samarbejde Som leder skaber jeg et godt samarbejde og fællesskab på arbejdspladsen. Jeg tager ansvaret for at min organisation fungerer hensigtsmæssigt. Jeg sikrer overblikket over arbejdspladsens vilkår, mål og ressourcer. Jeg tager hånd om problemer når de opstår. Jeg arbejder for helheden og skaber rammer for samarbejde på tværs i organisationen. Jeg har fokus på udvikling og resultater Jeg arbejder for udvikling af medarbejderne, organisationen og opgaveløsningen. Jeg er åben for forandringer og skaber rum for udvikling. Jeg er bevidst om, at målet med udvikling er at skabe god service for borgerne. Jeg påtager mig ansvaret for at borgerne behandles ordentligt og respektfuldt 11

12 Mission, vision og værdier Skive Kommune April 2007 Oplag: Layout: HR og Kommunikation Tryk: Handy-Print A/S, Skive 12 Foto: Polfoto

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune Kodeks for godt medarbejderskab Kodeks for god Ledelse Kodeks for god topledelse Kodeks for god politisk ledelse Morsø Kommune Sammen er vi bedst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met Principprogram for Danmarks Lærerforening Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Danmarks Lærerforenings principprogram beskriver de grundlæggende principper, som organisationen bygger

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Marts 2010 Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål...3 1.1 Ledelsesrummet mulighederne for at udøve ledelse i Fødevarestyrelsen...3

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere