Input fra workshops Styr på soholdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Input fra workshops Styr på soholdet"

Transkript

1 Input fra workshops Styr på soholdet VSP.LF.DK Kongres for svineproducenter 27. Oktober 2010.

2 GRUPPE 1 Fra polt til gylt med succes. Hvad kunne I bruge fra oplægget? Sodødelighed ikke reduceret Fodring 4 ugers opstaldning (socialisering og fodring) Andre udfordringer? Benproblemer Selektion af indkøbte polte (bentøj, patter temperament, huld, alder) Opstaldning af polte Tidslinje. God ved mange ansatte Overblik (tid, farver) Pas på med for mange punkter.

3 GRUPPE 1 Sådan nåede vi målene i farestalden. Hvad kunne I bruge fra oplægget? Foderjustering (antal krybbetømninger, antal foderjusteringer) Splitmalkning (arbejdstiden værd) Temperaturstrategi (pattegrisehulen, rumtemperatur) Hvordan udvælger i fokusområder? E-kontrol Holdvise resultater Dyrlæge, svinerådgiver.

4 GRUPPE 2 Fra polt til gylt med succes Selektion ved fravænning, tidligere udvælgelse Fodre restriktivt/melfoder/fosfor Pattesæt vurderes i farestalden (5. dag) Fødselsvægt (galte klip i øre særbehandling) Obs på ben Besøge polteleverandør Tjekke ben og blinde patter Passes af sofolk i karantænen. Poltestald eller samlet Løbning af avlsdyr ved scanning Mærke ved 1. brunst.

5 GRUPPE 2 Sådan nåede vi målene i farestalden. Foderkurve ikke for stejl i starten Justering 2 x dag (+ formiddag, - eftermiddag) 5-6 Feso dag 10 Sulten Systematik Enige om hvordan E-kontrol Ugemanagement (levendefødte, dødfødte, fravænnede) Mål: realistiske, max. 2 indsatsområder, de rigtig indsatsområder)

6 GRUPPE 2 - FORTSAT Hvad er det vigtigste, når man skal nå et mål? Realistiske mål Motivation og arbejdsglæde (herunder ros) (Provisionsløn) Forløb Opfølgning (gennemført?, var det realistisk?, systematik) Handlingsplaner Enighed om mål.

7 GRUPPE 3 Fra polt til gylt med succes. Staldkapacitet Systematik Udvælgelse/opfølgning på leverandøren Møder med medarbejderne opfølgning Motivation klare mål at gå efter Fejre succeser Whiteboard.

8 GRUPPE 3 Sådan nåede vi målene i farestalden. E-kontrol (mål, medarbejdere, dyrlæge/rådgiver) Whiteboard Systematik Nye øjne Pas på rutinerne.

9 GRUPPE 4 Fra polt til gylt med succes. Start: hvad gør vi i dag? Hvad vil vi gøre med vores polte? Målsætning: har vi nået målet, hvor langt er vi? Husk fokus på antal patter Tidslinjen: synliggøre tiltagene for alle medarbejderne.

10 GRUPPE 4 Sådan nåede vi målene i farestalden. Målsætning: klare mål og opfølgning på resultaterne. Analyser på nye fokuspunkter Alle skal vende tiltag og målsætninger Visuelle enkle planer for arbejdsopgaverne.

11 GRUPPE 5 Fra polt til gylt med succes. Tidslinje -> flow Antal -> kendes Kvalitet -> indeks og eksteriør 1. brunst -> mærkning.

12 GRUPPE 5 Sådan nåede vi målene i farestalden. Teori -> anvendes Ny i job -> rutiner Farestald ok -> følger resten Råmælk -> sikring Rent vand Produktivitet <> økonomi SMART (Specifikt, Målbart, Accepteret (forstået), Realistisk, Tidsfastsat)

13 GRUPPE 6 - POLTE Fremtidens dyr god behandling. Styr på fodringen fra 30 kg (restriktiv) Patter (plaster max. 12 timer, 14 patter. Sortering ved 30 og 100 kg ben. Benstilling i fokus - ømme ben (fodring) - slagtesvinefoder, + struktur Sortering. Bøvl: - brunst (Lys), flushing, flytninger, svag brunst. Årsager: overfyldte stalde giver større frasortering. Sygdomme (AP 6), syge polte, der ikke er i brunst Dårlige ben Alder ved løbning 35 uger, 240 dage. Unge polte færre grise.

14 GRUPPE 6. Sådan nåede vi målene i farestalden. Sygdomme influenza Kuldudjævning Råmælk splitmalkning Ensartede kuld grise/so (1.-3. kuld) Smågrise (<1000 g) råmælk, Ko-nan, modermælkserstatning. Enkelt, hvis soen passer sine grise Lad soen passe grisene Soen temperatur ved faring 1) 39,5 OK, 2) 39,6 behandling. Soen: temperatur, ædelyst, yverbetændelse, syretilsætning, flåd. Varmelamper bag soen, pattegrise kommer til yveret. Andre øjne åbenhed.

15 GRUPPE 7 Fra polt til gylt med succes Udvælgelse, prioritering Sortering Socialisering Plads hvis manglende plads => indkøb Sådan nåede vi målene i farestalden Ammesøer, fodring Løbning i farestald Råmælk? Tidskrævende Rettidig omhu Tid er en vigtig faktor for lidt tid er demotiverende.

16 GRUPPE 8 Fra polt til gylt med succes. Indeks Plads Selektion Løbning i 2. brunst Restriktiv fodring. Sådan nåede vi målene i farestalden. Splitmalkning Hundehul Måltavle Foder.

17 GRUPPE 9 Fra polt til gylt med succes Mangel på polte Alder på polte Holdbare søer Lysten til egen avl Tjek indkøbte polte Håndtering af polte. Sådan nåede vi målene i farestalden. Nye ansatte Alt arbejde er vigtigt Alt weekendarbejde er vigtigt Motivationstavle Nye øjne i stalden Systematik Flyt fokus Besætningsanalyse/tjekliste

18 GRUPPE 10 Fra polt til gylt med succes. Socialisering God tid til træning inden løbning Tidslinje: plan over forløb inden løbning Tidlig sortering. Sådan nåede vi målene i farestalden. Samarbejde, løfte i flok Arbejdsplaner Splitmalkning Brug øjnene Sund fornuft.

19 GRUPPE 11 Fra polt til gylt til succes. Registrering af 1. brunst Systematik er vigtigt Arbejdsplaner dag for dag. Sådan nåede vi målet i farestalden. Brug af mindsteamme so Antal daglige fodringer i farestalden 2/3/4 Brug af måltavle/motivation.

20 GRUPPE 12 Fra polt til gylt med succes. Prioriter sætte fokus på få ting Problemet ligger måske et andet sted end vi tror Tidslinjen giver overblik, eliminerer tilfældigheder Styr på træning før løbning Det er ikke Rom vi skal bygge.

21 GRUPPE 12 Sådan nåede vi målene i farestalden Splitmalkning sikrer råmælk og mindsker diarré men er arbejdskrævende (skidt i weekenden) At malke søer er ikke overskueligt (men garanteret godt) Prioriter og sætte fokus i fællesskab ejerskab til de fælles beslutninger.

22 GRUPPE 13 Fra polt til gylt med succes. Pladsproblemer er en stor udfordring Immunisering Manglende karantæne Tidlig brunst Registrering af første brunst, mærkning, notering. Socialisering

23 GRUPPE 13 Sådan nåede vi målene i løbeafdelingen. Flexfravænning Optimal fravænningsdag ifh til faringsdage Antal udfodringer Gødningsimmunisering Løbning i drægtighedsstalden Ko-råmælk til svage grise.

24 GRUPPE 14 Fra polt til gylt med succes. Opdeling efter farestald For mange polte? Notering af 1. brunst Tavler over polte Tidslinje + Flushing Fodring Socialisering Sådan nåede vi målene i farestalden Udfodring af søerne (11/11, 12/13) Mindste-amme Splitmalkning Obs på foderkurven i farestalden + Plantavle.

25 GRUPPE 15 Fra polt til gylt med succes. Stabilitet i et ugehold Alderen Flushing Arbejdsplaner Vaccinationsprogra m Sådan nåede vi målene i farestalden. Hundehulsplader Vandforsyning fra starten Flexfravænning Antal fodringer Foderjustering So flyttes ved ammeso Indespærring af grise Fodring af pattegrise.

26 GRUPPE 16 Fra polt til gylt med succes. Pattesæt Flushing Styr på 1. brunst Ornekontakt Benstilling Nye øjne Kommunikation Visuelt kan være godt ved nye medarbejdere, nye opgaver.

27 GRUPPE 16 Sådan nåede vi målene i farestalden Finde de væsentlige problemer Foderjustering, antal udfodringer Mange flytninger Hygiejne i krybber og foderrør + silo Råmælkssikring Flytning til so, der er ved at fare Aflivning Splitmalkning A38, creme fraiche 38%, TLC (små/svage) Minimere flytninger Opfølgning på tal (snak sammen ved dyk i tal, åbenhed) Ting tager tid Søg hjælp og tag imod hjælp

28 GRUPPE 17 Fra polt til gylt med succes. Systematik Flere opfordringer, chefens ide, dagsmøder korte. Krav til polte + kommunikation Styr på data og obs på nyansatte Hav mange løbede polte.

29 GRUPPE 17 Sådan nåede vi målene i farestalden. Ansvar til alle og overblik over produktionen Chef ønsker rådgivning og lytter til rådgivningen + tydelige mål. Rigtige mennesker til de rigtige opgaver (motiveres forskelligt (team, tal, planlægning), personprofiler)

30 GRUPPE 18 Fra polt til gylt med succes. Tidslinjen! Socialisering Tidligt i gang Vær på forkant planlæg 1 år frem Poltealder observation af første brunst Kun løbe på de gode polte, turde vælge fra Vær kritisk.

31 GRUPPE 18 Sådan nåede vi målene i farestalden. Splitmalkning Formidle budskabet til medarbejderne Alle kører efter samme strategi, også lørdag og søndag. Systematik KISS (Keep It Simple, Stupid)

32 GRUPPE 19 Fra polt til gylt med succes. Fokus på poltene fra små Særlig fokus på polte Gentagelse fremmer forståelsen Blinde patter (egne) Flåd før løbning Immunitet/karantæne Opboksning efter løbning Sortering af indkøbte TID/VANER

33 FOKUS 19 Sådan nåede vi målet i farestalden. Brunst i farestalden/ammesøer 2 gange regulering/tømning 2 gange E-kontrol Registrering af døde Måltavle/ugemanagement Succes oplevelser Udpeg tingene på staldgangen Belønning og bowling De små sejre Samspil/helhed Kvajebajer/basser Splitmalkning Opfølgning.

34 GRUPPE 20 Fra polt til gylt med succes. Undrer mig: Slagtesvinestald til polte (er det ikke, hvis der ikke er særskilte forhold til polte) Skære ned i soantal for at prioritere polteopvækstplads En gang imellem revurdere rutiner/praksis Lytte til andre Ved indkøb af polte: ordentligt modtagelse og fokus på pasning.

35 GRUPPE 20, FORTSAT Tidslinje kun brugbart til elever/ufaglærte visualisere Gør det du er god til, køb derfor polte ind, hvis du er produktionsbesætning Udfordring med foder og fodring, f.eks, hvis der er vådfoder i opformering og tørfoder i produktionsbesætning. Hvorfor bliver ting ikke gjort? Manglende engagement Manglende prioritering Synliggjort resultat mangler Økonomi.

36 GRUPPE 20 Sådan nåede vi målet i farestalden Fodring er det vigtigste Ikke noget nyt Udvælge fokusområder Styr på farestald, så følger klimastalden med Alle medarbejdere byder ind, foretager prioritering Erfagrupper Dyrlæge, alle med rundt Selvstyrende grupper. Driftsleder kommer med sparring, hvis der er problemer. Ikke så meget brug for konsulenter. Godt ledelsesredskab at bruge rådgiver, hjælper med at sætte fokus Godt med nye øjne, ryste posen og justere rutiner.

Best Practice i løbeafdelingen Ved Projektleder Marie Louise Pedersen Kongres for svineproducenter, Herning, 2013

Best Practice i løbeafdelingen Ved Projektleder Marie Louise Pedersen Kongres for svineproducenter, Herning, 2013 Best Practice i løbeafdelingen Ved Projektleder Marie Louise Pedersen Kongres for svineproducenter, Herning, 2013 Målet Finde søer, som er i brunst, og inseminere på det rigtige tidspunkt Udføre brunstkontrol

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Lean for svin hvorfor bruge Lean? Merete Lehmann Andersen Hvad kan Lean? Øge effektiviteten Færre fejl Mindre spild Frigøre tid til at blive endnu bedre Inddragelse af medarbejderne

Læs mere

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 INDHOLD DANAVL MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 # 40 VI SKAL BLIVE BEDRE TIL AT UDNYTTE EKSPORTMULIGHEDERNE DanAvl fungerer optimalt i Danmark, men kan gøre det bedre i udlandet.

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

BEVAR FORSPRINGET DE NYESTE RESULTATER OG ANBEFALINGER FRA VSP

BEVAR FORSPRINGET DE NYESTE RESULTATER OG ANBEFALINGER FRA VSP BEVAR FORSPRINGET DE NYESTE RESULTATER OG ANBEFALINGER FRA VSP BERETNING VED VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTIONS ÅRSMØDE VED DIREKTØR NICOLAJ NØRGAARD TIRSDAG DEN 25. OKTOBER 2011 1 Indholdsfortegnelse Bevar

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

Det vi føler vi kan gøre er at hjælpe Jer med at sikre bedst mulige resultater i stalden til lavest mulige omkostninger.

Det vi føler vi kan gøre er at hjælpe Jer med at sikre bedst mulige resultater i stalden til lavest mulige omkostninger. Beretning 2015 Marlene Sparre Ibsen Jeg vil også gerne byde Jer alle velkommen. Vi er utrolig glade for at vi kan samle så mange svineproducenter, medarbejdere, ægtefæller og elever til vores årsmøde.

Læs mere

DET TYDER GODT De foreløbige resultater tyder på, at sundhed kan forbedres gennem avl Læs mere side 10

DET TYDER GODT De foreløbige resultater tyder på, at sundhed kan forbedres gennem avl Læs mere side 10 MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER Nr. 20 FEBRUAR 2006 LÆS BLANDT ANDET... SNYD IKKE DIG SELV OMKRING PRRS Risikoen for sædsmitte ubetydelig. Sådan skaffer du højere avlsindeks. Sådan indsluser du nye

Læs mere

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen Et godt bentøj Dyrlæge Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Ejeren Arbejdsglæde Banken Økonomi Side 2 Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Arbejdsglæde Det koster svineproducenterne

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Fravænning lørdag. Konsekvenser for pattegrisene?

Fravænning lørdag. Konsekvenser for pattegrisene? Fravænning lørdag Konsekvenser for pattegrisene? Præsentation Keld Sommer Landboforeningen Gefion Svinerådgiver Nicolai Weber LVK Svinedyrlægerne Øst Svinedyrlæge Menuen 1.Indledning 2.Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010 # 37 DEN BEDSTE INVESTERING Sådan betegner formanden for Tican, Jens Jørgen Henriksen, dansk svineproduktions investering i DanAvl...

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig?

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Indlæg Danske Slagtekalveproducenter 4. Januar 2012 v. Kurt Skovsted, Cand. Agro (M.Sc.) SVAR Ved at være forberedt, virksomhedsorienteret og professionel.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Egenkontrol med dyrevelfærd Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Denne branchekode er Videncenter for Svineproduktions vejledning om god produktionspraksis

Læs mere

STUDIETUR TIL HOLLAND 8. TIL 12. SEPTEMBER 2013

STUDIETUR TIL HOLLAND 8. TIL 12. SEPTEMBER 2013 STUDIETUR TIL HOLLAND 8. TIL 12. SEPTEMBER 2013 RAPPORT NR. 44 I 2013 gik studieturen for rådgivere og dyrlæger til Holland. Indtryk og billeder er samlet i denne rapport. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin VIDEN VÆKST BALANCE Godkendt af Fødevarestyrelsen oktober 2013 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Opfylder minimumskravet til et egenkontrolprogram Denne branchekode er Videncenter for

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Professionel slagtesvineproduktion

Professionel slagtesvineproduktion Professionel slagtesvineproduktion Slagtesvineproducent Jens Kr. Iversen, Tvis Kons. Jacob Dall, LandboSyd Svinerådgivning Kons. Bjarne Knudsen, jd Emner Profil af den professionelle slagtesvineproducent

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere