Varde Kommune Rekruttering af personalechef

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune Rekruttering af personalechef"

Transkript

1 Varde Kommune Rekruttering af personalechef Job- og personprofil Baggrund Da Varde Kommunes nuværende personalechef går på pension, søger vi en ny personalechef. Varde Kommune Kommunen strækker sig over 1256 kvadratkilometer, der ud over mange dejlige sandstrande også byder på vild natur, stemningsfyldte byer og lokalområder, der summer af engagement og energi. Størrelsen betyder også, at Varde Kommune er Danmarks 5. største arealmæssigt. Varde Kommune er regionens førende turistområde og er målt på antal overnatninger den største kystturismekommune. Af større turistattraktioner kan nævnes: Naturpark Vesterhavet, Nationalpark Vadehavet samt det kommende Museumcenter Blåvand. Varde Kommunes vision 2030 er: Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne har aktiv læring i verdensklasse. Erhvervslivet inspireres af naturen i produkter og i markedsføringen, ligesom det frie liv understøtter iværksætteri inden for rekreation, turisme og events. Kysten, gastronomien og forenings- og kulturlivet giver aktive oplevelser året rundt. Kommunens omkring 3900 ansatte arbejder hver dag for at servicere de borgere og mere end 1000 virksomheder i kommunen. Vi prioriterer væksten i erhvervslivet meget højt og i 2014 blev Varde Kommune årets højdespringer i DI s analyse af det lokale erhvervsklima. Vi samarbejder tæt med de øvrige sydvestjyske kommuner. Varde Kommune er en del af det sydvestjyske vækstområde og har et svagt stigende befolkningstal. Det dækker over flere ældre og stagnerende/faldende børnetal. Derfor er der fokus på strukturelle tiltag. Varde Kommune ledes af et byråd på 25 medlemmer. Varde Kommune har et sundt politisk klima med tradition for et godt samarbejde mellem det politiske og det administrative system. 1

2 Varde Kommune er en kommune, hvor der er højt til loftet, en uformel omgangstone, et godt sted at arbejde, og hvor man bliver hørt, mødt og respekteret. Der er frihed under ansvar. Medarbejderne trives. Det er en organisation, hvor der er et godt samarbejde med de faglige organisationer. Der er en aktiv MED-organisation, som bidrager til Varde Kommunes udvikling. Varde Kommunes ledelsesgrundlag beskriver forventninger til ledere og ledelse i kommunen. Ledelsesgrundlaget har sit udgangspunkt i følgende: Borgerne i centrum Resultater, udvikling og kvalitet Motivation og arbejdsglæde Sammenhæng Værdigrundlaget Direktionen har netop udarbejdet en ny strategiplan for 2015 og Her er der følgende fem temaer: Indfrielse af kommunens vision Vækst i Varde Kommune Samskabelse og samarbejde på tværs Hvad virker bedst? effekt og produktivitet Digitalisering og velfærdsteknologi Varde Kommune ledes af en direktion og er administrativt inddelt i fire direktørområder: Plan, Kultur og Teknik Børn og Unge Social, Sundhed og Beskæftigelse 3 centrale stabe (Personaleafdelingen, Politik og Analyse samt Økonomi og Digitalisering) Medio 2015 får Varde Kommune en topmoderne administrationsbygning med plads til 265 medarbejdere og den kommunale administration vil herefter være placeret på to adresser i Varde. Du kan også finde information om kommunens organisation, nøgletal og økonomi på hjemmesiden og klikke dig ind på et kort over Varde Kommune. Personaleafdelingen Personaleafdelingen har formuleret kerneopgaverne på følgende måde: Personaleafdelingen for en effektiv organisation med ordentlige personalevilkår via læring rådgivning og fælles løsninger Personaleafdelingen er inddelt i to teams HR med 7 medarbejdere og Personale med 16 medarbejdere. Personale er igen inddelt i to grupper Løn og Personale, der hver har 8 medarbejdere og en gruppeleder i gruppen. 2

3 Personaleafdelingen er en velfungerende afdeling med erfarne og selvstændige medarbejdere. Der er en god balance mellem medarbejdere med høj anciennitet og yngre medarbejdere og der er fokus på oplæring af yngre medarbejdere. Der er styr på driften og et godt miljø. Personaleafdelingen er langt fremme med anvendelse af de digitale muligheder indenfor området. En vigtig opgave for Personaleafdelingen er at servicere den øvrige organisation. Afdelingen er i dag kendt for at give god sparring til den øvrige organisation. Denne rolle skal udbygges og udvikles med fokus på de kompetencer og vilkår, der kommer til at kendetegne fremtidens medarbejder. Her vil begreber som frivillighed, selvstændighed, resultatorienteret og et godt arbejdsmiljø indgå. En af kerneudfordringerne for Varde Kommune er at rekruttere den nødvendige arbejdskraft til området. Det er både en udfordring for området som helhed med henblik på at skaffe den nødvendige arbejdskraft til at kunne sikre væksten i hele området og en udfordring i forhold til at kunne sikre den nødvendige rekruttering til Varde Kommunes egen organisation. Her kommer Personaleafdelingen til at spille en væsentlig rolle. Jobprofil Stillingsbetegnelse Personalechef Formål Formålet med stillingen er, at personalechefen sætter retningen for personaleudviklingen i Varde Kommune og derigennem skaber grundlaget for, at ledere og medarbejdere er stolte over at være ansat i kommunen. Formålet er endvidere, at Personaleafdelingen er kendetegnet ved en synlig og visionær ledelse, og at der er sammenhængskraft og omstillingsparathed i området. Formålet er endelig, at opgaverne løses professionelt og effektivt inden for de givne vilkår herunder vilkårene i en politisk styret organisation, samt at der sker en udvikling af området. Ansvarsområder: Personaleudvikling i Varde Kommune Helhed og sammenhæng Drift af HR, Personale og Løn Ledelse af personaleafdelingen Budget og styring indenfor personaleområdet Arbejdsopgaver Fastlægge og udvikle vision og strategier for personaleområdet 3

4 Omsætte direktionens ideer på området til forslag og handlinger Sikre, at ledere i kommunen bistås i deres personaleledelsesrolle Støtte økonomiudvalget i sin arbejdsgiverrolle Sikre en effektiv drift og udvikling af personaleområdet Sikre kompetenceudviklingen i personaleområdet Sikre det gode samarbejde og et godt arbejdsmiljø Sikre det tværfaglige samarbejde såvel internt i personaleområdet som til de øvrige områder i kommunen Give sparring til ledere og medarbejdere i afdelingen Kunne forestå den svære samtale, konflikter m.v. Tage initiativer og påvirke dagsordenen lokalt, regionalt og nationalt Succeskriterier Succeskriterier i løbet af de første 100 dage: Grundigt kendskab til organisationen og dens kultur Godt overblik over området Implementering af den nye strategi på sygefraværsområdet Udarbejde handlingsplan for den kommende periodes aktiviteter og initiativer Succeskriterier efter det første år: Sat retningen for den fremtidige udvikling af området Sikret, at direktionens strategiplan anvendes aktivt indenfor området Udvikle og fastlægge den fremtidige personalekonsulentrolle Udvikling af en ny kompetenceudviklingsstrategi Udvikling af MED-organisationen Igangsætte proces om værdigrundlaget Sikre et godt generationsskifte på centrale lederstillinger Taget initiativ til samspil med private virksomheder i området omkring personalesammensætning og udvikling. Fastholde en god og sikker drift på området Sat Varde kommune på landkortet på området Vigtige samarbejdspartnere Kommunaldirektøren Direktørerne og direktionen MED-systemet TR De centrale stabe Administrativ chefgruppe Lederforum De faglige organisationer Uddannelsesinstitutioner Erhvervslivet De kommunale samarbejder herunder især de sydvestjyske kommuner KL 4

5 Ansættelsesvilkår Stillingen besættes på kontraktvilkår. Løn- og ansættelsesmæssige vilkår forhandles med pågældende forhandlingsberettigede organisation. Årslønnen udgør incl. kontrakttillæg ca kr. Hertil kommer pensionsordning på 18,75%. Organisatorisk indplacering Personalechefen refererer til kommunaldirektøren Teamlederen og gruppelederne refererer til personalechefen Personprofil Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag Der forventes en lang, videregående uddannelse eller en mellemlang, videregående uddannelse suppleret med yderligere efteruddannelse (fx en masteruddannelse) Kendskab til den offentlige sektor og det politiske system Kendskab til og erfaring med fagområdet med fokus på HR Ledelsesmæssige kompetencer og erfaringsgrundlag Gerne en lederuddannelse på masterniveau Ledelseserfaring gerne fra en politisk ledet organisation Ledelse af ledere Personlige egenskaber Respekt God menneskeforståelse God til at skabe relationer Gennemslagskraft Risikovillig Lyttende Holdspiller Formidlingsevne (mundtligt og skriftligt) Humor Generelt Personprofilen beskriver en synlig leder, der kan gå i spidsen for en løbende udvikling af personaleområdet samtidig med, at der er fokus på at sikre de rigtige rammer for områdets daglige arbejde, et godt arbejdsmiljø for ledere og medarbejdere samt en opgaveløsning på et højt fagligt niveau. Du vil blive sat i spidsen for et velfungerende område, hvor det gode grundlag skal fastholdes og udbygges i et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde såvel internt i området som til de øvrige områder i Varde Kommune. 5

6 Vi søger dig, der har interesse for og engagement i personaleområdet samt stor interesse for såvel drift og udvikling i en politisk ledet organisation. Vi forventer en leder med et positivt og rummeligt menneskesyn, der gør sine medarbejdere gode gennem udfordringer, uddelegering og tillid og som fungerer som et godt eksempel på kommunens værdigrundlag. Du evner at skabe resultater gennem konstruktive og inddragende processer og ved, hvornår der skal skæres igennem. Øvrige oplysninger Ansættelsesforløbet Ansøgningsfrist: 23. februar interviewrunde: 4. og 5. marts Eventuel test marts Evt. 2. interview: 18. marts Beslutning om ansættelse: Uge 14. Tiltræden: 1. maj 2015 eller snarest derefter Ansøgere vil som led i ansættelsesforløbet under første samtale blive bedt om at forholde sig til en konkret opgave, der forud for første samtale fremsendes til de indkaldte ansøgere. Der vil ligeledes ved første samtalerunde indgå en case. Kontakt vedr. stillingen Interesserede er velkommen til at rette henvendelse til kommunaldirektør Mogens Pedersen, tlf / eller chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard, tlf / , hvor yderligere information om stillingen kan fås. Alle henvendelser behandles fortroligt. Ansøgning Ansøgning bilagt CV med relevante oplysninger og dokumentation sendes elektronisk til konsulentfirmaet H.C.Vestergaard på mailadressen så den er konsulentfirmaet i hænde senest mandag den 23. februar Ansættelsesudvalg Ansættelsesudvalget, der deltager i samtalerne med ansøgerne og udarbejder indstilling består af borgmesteren, kommunaldirektøren, økonomichefen, en gruppeleder, næstformanden i HovedMED samt to medarbejderrepræsentanter fra personaleafdelingen. Job- og personprofilen er udarbejdet på baggrund af interview med deltagerne i ansættelsesudvalget. Vurdering af ansøgere Ansøgere vurderes ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige egenskaber. Vurderingen sker ud fra følgende kriterier: - Uddannelsesmæssig baggrund - Faglig erfaring - Ledelsesmæssig erfaring 6

7 - Erfaring med og kendskab til offentligt ledede organisationer Herudover indgår som led i vurderingen: - Ansøgningen - Den personlige fremtræden ved ansættelsessamtalerne - Ansøgerens præsentation af den stillede opgave - Resultatet af en eventuel test - Indhentede referencer Bilag til job- og personprofilen Organisationsdiagram Den overordnede personalepolitik Det personalepolitiske regnskab 2013 Strateginotat for personaleafdelingen 2014/15 Personaleafdelingen Direktionens strategiplan Værdierne sådan handler vi i Varde Kommune Fremtidig organisering af stabene kommunaldirektørens notat af Bilagene findes som link eller filer sammen med job- og personprofilen. 7

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af kontorchef til Industrimiljø Job- og personprofil Baggrund Esbjerg Kommune søger en ny kontorchef til Industrimiljø. Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er Danmarks

Læs mere

Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund

Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund 22.05.2013. Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Odense ZOO s nuværende direktør gennem 10 år Henrik Lehmann Andersen har fået nyt job, hvorfor bestyrelsen for Odense ZOO

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit:

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: for økonomidirektøren i Aarhus Kommune Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Aarhus Kommune i udvikling 3. Organisatorisk placering 4. Det positive afsæt Forventningerne

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Trapholt Administrationschef

Trapholt Administrationschef 15.04.2015. Trapholt Administrationschef Job- og personprofil Baggrund Trapholt er som en menneskelig myretue sprudlende af opgaver. Ambitionerne er store og midlerne er små. Ideerne er mange og hænderne

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 06.11.14/vers. 2/HAHN 2014/0009657 Stillings- og personprofil for chef for Borgerservice og Beskæftigelse 1 1. Indledning I Halsnæs tør vi - og vi tør også sammen. I Halsnæs tør vi invitere dem, der bor

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Job- og personprofil for

Job- og personprofil for for administrerende direktør for By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. By- og Kulturforvaltningen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og kompetenceprofil for PPR leder

Job- og kompetenceprofil for PPR leder Job- og kompetenceprofil for PPR leder Børn og Skole Aabenraa Kommune November 2014 1. Om stillingen PPR rådgiver kommunale, selvejende og private dagtilbud og skoler samt familieafdelingen og sundhedsplejen.

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere