17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014"

Transkript

1 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen

2 PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING

3 Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe oplevet værdi for andre mennesker over hele verden i samarbejde med mennesker, der er forskellige fra os selv, i konkurrence med dygtige mennesker fra hele verden, på basis af viden fra hele verden Organisering: Ny struktur Nye samarbejdsparter Nye samarbejdsaftaler interne såvel som eksterne Ny lokalestruktur Målsætning: Styrke faglig og social læring Bryde sociale arv Understøtte overgange -til ungdomsuddannelser -til krav og forventninger i en dynamisk Samfundsudvikling Livsduelige mennesker Arbejdsgrundlag / midler: Nysgerrighed, fællesskab og selvværd Projektarbejdsformen Holddeling årgang blandes i basishold Projekter med eksterne parter Skolen som et lære- og værested De personlige relationer

4 SKOLENS VÆRDIER Peder Syv Skolen er et sted, hvor alle har venner, er glade for at være, og alle lærer Fællesskab Nysgerrighed Selvværd Under hver af de tre værdier er der en oversigt det betyder at.. Under hver værdi udarbejdes der hvert år en handleplan vi gør i skoleåret

5 UDSKOLINGSSTRUKTUR 7., 8. og 9. årgang arbejder på årgangshold (ca 90%) og på tværs af årgange (ca 10%) Alle lokaler er faglokaler. Eleverne har et fælles samlingsområde Formål: Engagere og motivere eleverne til faglig og social læring Nøgleord: Fleksibilitet, elevinddragelse, trivsel, nye fællesskaber, undervisningsdifferentiering Udfordre såvel svage som stærke, drenge som piger Skabe rammer for inklusion Udnytte lærernes undervisningskompetencer Vi vil bedrive tydelig ledelse og medledelse med fokus på undervisningen og den pædagogiske praksis (bygger bl.a på forskningen af Th Nordahl) Løbende evaluering

6 ÅRGANGSHOLDDELING Ca 90% af tiden undervises i fagene på årgangene i perioder af 5-7 uger Inden hver periode vælger eleverne mellem de to hold, der udbydes i hvert fag. Faglærere aftaler hvilke typer hold, der skal tilbydes. Kriterierne kunne være: Skr/mdt, evalueringsform, niveau, praktisk/teoretisk, kønsopdelt mm Basislæreren vejleder og støtter eleven i valgene Efter hvert forløb lægger faglæreren en evaluering ud til eleverne og forældrene. Skabelonen indeholder såvel en evaluering som en målfastsættelse i faget (Elevplan x 5)

7 BASISGRUPPER Alle 120 elever er delt ind i basisgrupper på elever Alle 10 lærere er klasselærere Fokus på at styrke den enkeltes vækstpotentialer fagligt såvel som socialt, bl.a. gennem vejledning af den enkelte elev i samtlige fag Fokus på at træffe kvalificerede valg Fokus på at styrke den enkeltes identitetsdannelse Fokus på øget trivsel, nye fællesskaber, god adfærd og inklusion, når kun 1/3 af eleverne skiftes ud hvert år socialisering og mentoreffekt ---- Inddeling i basishold hvert forår i samarbejde med afgivende lærere

8 PROJEKTARBEJDE Flere projektarbejder skal styrke elevernes evne til at arbejde kreativt og til at se mening og sammenhænge i og mellem fagene Eleverne skal udbygge deres samarbejdsrelationer Hver projektperiode er bygget op efter samme skabelon Hvert projekt har fokus på et delelement i projektarbejdsformen En væsentlig del af fagenes mening er, at de kan anvendes i praksis Eleverne skal træne løsning af opgaver, der ikke er løst før, og som der ikke nødvendigvis er en løsning på Lette overgangen til ungdomsuddannelsen og arbejdsmarkedet, hvor netop den kompetence efterspørges

9 PILOTPROJEKT - UDVIDET BROBYGNING Samarbejde med RHS RTS UU-vejleder Mål: - tryg overgang - fastholdelse i uddannelse - udvidet samarbejde mellem personalegrupper - opbygge nye fælles og faglige platforme Udsatte unge / bryde den socaile arv Eksemplarisk projekt for kommunens øvrige skoler Udvides til øvrige uddannelsesinstitutioner

10 ANVENDELSESORIENTERET UNDERVISNING I SAMARB. MED ERHVERVSLIVET 3 ugers forløb i udvalgte fag Gensidige besøg fra Danske Bank Mål faglig viden, som kan anvendes uden for skoleregi Matematik i anvendelse Samfundsfag i anvendelse Samspil med virkeligheden motiverende Eksemplarisk projekt for flere skoler i kommunen (5 skoler)

11 CO-PILOTER En mentorordning i overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelsen Ca. 10 elever får mulighed for at få voksenrelation/lærer tilknyttet det første 1½ år efter folkeskolen. Eleven vælger Det bliver individuelle løsninger, idet behovet vil være forskelligt. Kontrakt udarbejdes Byggende på den gode relation folkeskolen er tovholder Formål: - Skal mindske frafaldet - Skal støtte eleven i det første svære skridt over dørtærsklen til ny institution - Skal styrke den unges selvværd og være med til at overvinde praktiske udfordringer gennem den trygge relation

12 EVALUERING Foreløbig evaluering efter første år: - Eleverne: 82% føler sig mere motiveret og engageret i egen læring, flere venner og gode samarbejdspartnere, de har selv mere ansvar og indflydelse, klikerne er opløst. Man skal gøre sig umage, det er næsten lige som at starte i 1. klasse. 97% føler sig som en del af fællesskabet, udvikler sig og trives godt - Forældrene: er positive over deres barns øgede ansvarlighed og overblik samt motivation og arbejdsglæde. Tilfredshed med meget informative skriftlige tilbagemeldinger. Bedre elevplaner, der kan bruges. Meget positive tilbagemeldinger fra 9. årgangs forældre ved afslutningen om, hvad der er sket på et år med deres barn - Lærerne: De samme positive oplevelser som fra eleverne. Fantastisk lærersamarbejde gået fra indholdsteam til pædagogiske team. Fremhæver de personlige relationer. Oplever ny kultur både i teamet og med eleverne Co-pilot: Aftaler er udarbejdet i foråret Sættes først konkret i værk fra 1/8. Stor interesse Danske Bank: succesfuldt projekt, 89% af eleverne fandt det relevant RHS og RTS: større forståelse for vigtigheden af uddannelse, indsigt i sammenhænge, større tryghed, nye faglige platforme på lærerplan - Ledelsen: Ny kultur, skolen er åben (lektiecafe), lærere og elever er meget sammen uden for timerne, lille elev- og lærerfravær, tæt lærersamarbejde, stor skriftlighed. En i forvejen høj trivsel og social kapital på Peder Syv Skolen er øget

13 Fokusområder for skoleåret 2014/2015: - Forældresamtalerne - Videreudvikle basistimerne - Overgangen fra 6. klasse (skriftlighed, blå bog, to fælles dage før ferien), basisdage efter ferien - Implementere skolereformen, herunder fokus på læring - Implementere nyt valgfagskoncept (med ungdomsskolen og naboskole)

14 Udfordringer fra skoleåret Elevplanen i nuværende form er ikke tidssvarende Det endelige projekt har ikke status som prøve Eleverne vælger selv, om karakter og udtalelse skal på afgangsbeviset UU vejlederens rolle og funktion Indskrivning på to uddannelser Forenkling af fælles mål Snitflade mellem offentlig og privat Ny struktur på skolens velfungerende lektiecafe

15 Peder Syv Skolen Peder Syv Skolen, Ørstedvej 63B, 4130 Viby Sj En af 17 folkeskoler i Roskilde Kommune Frem til kommunesammenlægningen: en af 3 skoler i Ramsø kommune Peder Syv Skolen er en tosporet skole Frem til juni 2013 havde skolen en specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder fra årgang Skolen er den 6. mest belastede i kommunen, men med meget store udsving. Skolen har ca. 13% tosprogede elever Skolen har i dag udfordringer med elevgrundlaget Ledelsesteam: SFO leder Dorte Hjøllund, viceskoleleder Gert Rosenberg og skoleleder Lene Hasling

16 Hvad har vi bl.a. i spil? Ansvar for restgruppen (de angste, de socialt udsatte, elever med diagnoser) Hvad er parathed: 1) kognitivt (en persons forudsætninger), 2) erfaring/læring (noget man kan gøres til), 3) relationer (socialt samspil med andre) (Fokus på alle tre ben i P7 s struktur) Hvordan vægter vi standpunkt og fremskridt? Opbygning af en gruppeidentitet, der støtter det frie valg og som mindsker risikoen for det frie fald? (P7 strukturen har som mål at støtte en sådan kultur) Hvordan ansvarliggør vi de unge allerede i folkeskolen? (Som P7 strukturen bl.a. ved valg og kvalificeret med- og selvbestemmelse) - Indstilling, kompetencer, viden Hvilke områder vurderer og vejer vi, og hvordan gør vi? Klare læringsmål, løbende evaluering, skriftlig feedback, selvvurdering Ros og anerkendelse i læringsprocessen Forældrenes rolle Samfundets forventninger? Ændringer i underskolen årgang? Eller endnu tidligere i barnets liv? Hvad kræver / forventer vi af de unge om 5 år? 10 år? 25 år? Andet: Projektarbejdsformen, innovative kompetencer, personlig udvikling Krav til de voksne omkring den unge? (personlig respekt, kompetencer, nærvær )

17 BESKRIVELSE AF PROJEKTERNE Uddannelsesmessen i Bellecenteret Undervisningsministeriets hjemmeside EVAS hjemmeside Om valgfagskonceptet:

18 PRÆMISSER Folkeskolen skal bl.a. arbejde med elevernes læring, sociale kompetencer Folkeskolen skal samtidigt have fokus på ungdomsuddannelserne (netværk, konkrete samarbejdsforløb) Folkeskolen skal endvidere have fokus på erhvervslivet og andre samarbejdsparter (netværk, samarbejdsforløb)

19 Baggrunds overvejelser Uden lyst til at lære lærer man ikke noget Flow / kreativitet / læring ( indre motivation, giver lyst til mere, personens forudsætninger bringes maksimalt i spil, det er tilladt at lave fejl = socialt inkluderende, giver ro og tryghed og minimerer angst Trivsel og læring bygger på vækst-processer (læring og kreativitet) og selvregulerende processer (indflydelse og medbestemmelse = trivsel)

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Forord På vegne af Katrinedals Skole er jeg glad for at byde både nye og nuværende elever velkommen på 7. klassetrin og til en ny udskolingsmodel, der er

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Frederiksværk Skole Hvidbog for udskoling

Frederiksværk Skole Hvidbog for udskoling Frederiksværk Skole Hvidbog for udskoling Indhold Indledning... 2 Proces for udskoling... 4 De 6 temaer... 5 Relationer... 5 Ressourceorienteret tilgang... 6 Omverdenen... 7 Faglig progression... 9 Varierende

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Præsentation af Tranegårdskolen

Præsentation af Tranegårdskolen Præsentation af Tranegårdskolen Præsentation af Tranegårdskolen Vi vil kendes på Tranegårdskolen ønsker at være et godt sted at være og at være et godt sted at lære: In schola villae gruis cum discimus

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012 Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere