PFA s forretningsansvar, fremskridt og resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PFA s forretningsansvar, fremskridt og resultater"

Transkript

1 PFA s forretningsansvar, fremskridt og resultater CSR-rapport 2012 // februar 2013

2 indhold Forord 3 Forretningsansvar og etik i PFA 4 Ansvarlig forretningspraksis 6 Fair forretnings adfærd hviler på politikker 6 Ansvarlig virksomhedskultur 8 Arbejdsglæde giver resultater 8 Ansvarlig værdiskabelse 10 Ansvarlige produkter og ydelser 10 Ansvarlige investeringer 12 Grøn drift og grønne investeringer 14 Relationer og dialog 16 Dialog skaber forståelse 16 Markant stigning i kundedialog 18 PFA Brug Livet Fonden 19 Støtte til foreninger og frivilligt arbejde 20 Om denne rapport 21 CSR nøgletal og fakta CSR ledelse og struktur i PFA 22 Medarbejdere og arbejdsforhold 22 Investeringer og aktivt ejerskab 24 Stakeholdere og samfund 25 Miljø og CO 2 -forbrug 26 2 PFA CSR Rapport 2012

3 forord Resultater og ansvar hænger sammen 2012 har været et af de bedste i PFA s historie, og året er det foreløbige højdepunkt i en periode, hvor PFA s forretningsmodel har vist sig stærk og holdbar. I 2012 fik vi et investeringsafkast på over 31 mia. kr. til glæde for kunderne. PFA havde i 2012 en vækst i indbetalingerne til pension på over 21 pct., og vi har øget PFA s kapitalstyrke med næsten 8 mia. kr. Resultaterne er skabt samtidig med, at vi leverede markedets laveste omkostninger blandt konkurrenceudsatte pensionsselskaber og leverede den højeste samlede værdiskabelse til kunderne. god etik. Vi har desuden mulighed for med vores investeringer at påvirke dansk økonomi. Derfor ser vi det også som helt naturligt, at vi støtter op om gode investeringsmuligheder, der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark. Ansvaret overfor samfundet sker i samklang med ambitionerne om at skabe det bedst mulige afkast af investeringerne til gavn for de fremtidige pensioner. Vores erfaring viser heldigvis, at ansvarlig adfærd og gode resultater hænger sammen. I pensionsbranchen er PFA s resultater i særklasse, og PFA s styrke vokser i disse år, hvor vi konsoliderer positionen som markedsleder. Når PFA får større betydning for de danske pensionsopsparere, for arbejdsmarkedets parter og for samfundet generelt, så får vi også et større ansvar generelt. Samfundsmæssig betydning giver samfundsmæssigt ansvar. Det ansvar vedkender vi os i PFA. Vi ser det som vores opgave at sikre, at forvaltningen af 370 mia. kr. er ansvarlig, og vi støtter op om FN s principper i Global Compact og PRI, samtidig med at vores investeringer holder sig inden for danske normer for Kernen i PFA s samfundsansvar er ansvaret for at skabe de bedst mulige pensioner til vores kunder. En stor pensionsopsparing er fundamentet for, at vi i Danmark også i fremtiden kan have et velfærdssamfund med sammenhængskraft. Det er på pensionsopsparingen, at PFA har størst betydning, og derfor er det her, vi skal løfte det største ansvar. Det kræver, at vi gør vores ypperste for at skabe resultater, for at mindske omkostningerne og for at tilføre så stor en del af værdiskabelsen til pensionskunderne som muligt. Det er essensen af PFA s forretningsmodel. Derfor er der sammenhæng mellem vores resultater og vores ansvarlighed. Med venlig hilsen Henrik Heideby Koncernchef og CEO PFA CSR Rapport

4 Forretningsansvar og etik i PFA PFA har i 2012 forankret politikken for forretningsansvar og etik som koncernen vedtog i Forankring af forretningsansvar og etik I 2012 blev PFA s politik for forretningsansvar og etik omsat til konkrete handlinger i dagligdagen i PFA. Det er sket gennem en løbende dialog med linjeledere i de forskellige områder. Det har skabt et bredt internt kendskab til politikken, som er blevet omsat til mere end 70 konkrete aktiviteter på tværs af PFA. PFA s politik skal være en integreret del af koncernens drift og udvikling. Det arbejde er godt i gang. PFA s politik for forretningsansvar Ansvarlig forretningspraksis PFA s værdiskabelse til kunderne skal opnås ved langsigtet, ansvarlig økonomisk vækst og er baseret på en fair og ordentlig forretningspraksis, som afspejler sig i alle PFA s forretningsforhold. PFA giver sine kunder en kvalificeret anbefaling, der tager udgangspunkt i kundens behov og vilkår, som fastsættes rimeligt, fair og gennemsigtigt. Ansvarlig virksomhedskultur PFA udvikler en virksomhedskultur baseret på integritet og respekt. Målet er en kultur, der er inkluderende og rummer lige muligheder for alle medarbejdere, fremmer trivsel og sundhed på arbejdspladsen og opfordrer til læring og kompetenceudvikling. PFA ønsker en handlekraftig virksomhedskultur, hvor udfordringer imødegås effektivt. Ansvarlig værdiskabelse PFA kombinerer den langsigtede økonomiske værdiskabelse i investeringerne med en ansvarlig tilgang til selskabsledelse, miljø- og klimahensyn og social ansvarlighed i de selskaber, PFA investerer i. PFA fremmer desuden en bæredygtig udvikling igennem egen drift. Relationer og dialog PFA har åben dialog med kunder og andre interessenter og bidrager gennem udvikling af markedsundersøgelser, analyser og offentlig debat til at belyse forhold inden for selskabets forretningsområde. Målsætningen med PFA s interessentdialog er langsigtede og gensidige gavnlige partnerskaber baseret på tillid, åbenhed og transparens. PFA s politik har medført følgende aktiviteter Ansvarlig forretningspraksis 25 projekter, som primært fordeler sig på to overordnede emner: Integritet samt fortrolighed og datasikkerhed. Aktiviteterne bidrog til at styrke sikkerheden og handlede bl.a. om forretningsgange, rapporteringer og fremme af effektiv risikostyring på en række område. Herunder lancering af whistleblowerordning og udarbejdelse af code of conduct til leverandører. Ansvarlig virksomhedskultur 18 projekter, som primært fordeler sig på tre overordnede emner: Kvalificeret kommunikation, fair og ordentlig arbejdskultur samt kundedialog og rådgivning. Aktiviteterne styrkede PFA s service og ydelser, udviklede værktøjer, inddrog medarbejdere og synliggjorde indsatser overfor medarbejderne bredt. Ansvarlig værdiskabelse 20 projekter på tre overordnede emner: Ansvarlige investeringer, ansvarlige indkøb og forretningsansvar i produkter og ydelser. Aktiviteterne bidrog til at integrere forretningsansvaret i produkter og eksempelvis i vedligeholdelse af ejendomme, i indkøb og i investeringer. 4 PFA CSR Rapport 2012

5 Relationer og dialog 11 projekter på tre overordnede områder: Formidling og omdømme, håndtering af klager og interessentdialog. Aktiviteterne bidrog til den eksterne dialog med bl.a. kunder, til at uddrage læring af tilfredshedsundersøgelser og klager og resulterede i en ny struktur og indhold på CSR-siderne på pfa.dk. PFA s ansvarlighedsmodel PFA s ansvarlighedsmodel er baseret på de fire grundprincipper i politik for forretningsansvar og etik og illustrer de temaer og aktiviteter, som PFA har sat fokus på for at implementerer politikken i Modellens yderste hjul konkretiserer de resultater, som der er opnået inden for hvert af de fire principper. Ansvarlige investeringer Tryghed ved kritisk sygdom Ansvarlig værdiskabelse Brug Livet Fonden Ansvarlig forretningspraksis ITsikkerhed Forretningsansvar og etik Relationer og dialog CSRkommunikation Ansvarlig virksomhedskultur Kompetenceudvikling Leverandørstyring Klimaledelse Whistleblowing Kundedialog Sundhed Arbejdsglæde PFA CSR Rapport

6 Ansvarlig forretningspraksis FAIR Forretnings- ADFÆRD HVILER PÅ POLITIKKER Princippet om ansvarlig forretningspraksis betyder, at PFA gennemfører politikker og retningslinjer, der er med til at sikre fair forretningsadfærd og bidrager til at undgå interessekonflikter. Resultater og fokusområder for 2012 PFA varetager en særlig vigtig opgave med at forvalte pensionsmidler for omkring danskere. Det stiller høje krav til integritet og troværdighed, som er det centrale i PFA s forretningsrelationer. Derfor skal politikker og retningslinjer, der danner rammen for medarbejdernes handlinger, baseres på ordentlighed og ansvarlighed. I 2012 har PFA styrket integreringen af Global Compacts 10 principper herunder særligt afstandtagen fra enhver form for korruption samt uærlig og ulovlig forretningsadfærd. Det er sket gennem retningslinjer og leveregler både for PFA s medarbejdere og samarbejdspartnere. Ordning for whistleblowing I 2012 implementerede PFA en whistleblowerordning i virksomheden. Den har til formål at beskytte PFA mod uetiske, ulovlige eller uforsvarlige forhold, der strider mod PFA s politikker og værdisæt. Det sender et signal internt og eksternt om, at PFA ikke tolererer kriminel eller uetisk adfærd. Ordningen giver medarbejderne mulighed for at rapportere anonymt 6 PFA CSR Rapport 2012

7 omkring forhold i PFA til PFA s interne revisor, der er ansvarlig for at behandle henvendelserne. Ordningen blev lanceret for alle via intranettet samt omtalt på en række leder- og medarbejdermøder. Der har ikke i 2012 været henvendelser via ordningen. Nye retningslinjer for leverandører PFA har revideret leverandørkravene og udarbejdet et nyt sæt retningslinjer. Når leverandører indgår en kontrakt med PFA, skal de underskrive en Code of Conduct og foretage en selvevaluering af deres indsats inden for samfundsansvar. Formålet er at kommunikere PFA s forventninger og have mulighed for at gå i dialog med leverandører, der bryder PFA s leverandørkrav samt styrke integrationen af FN Global Compacts 10 principper i PFA s værdikæde. De virksomheder, der ikke overholder PFA s Code of Conduct, kan risikere, at PFA opsiger samarbejdet. PFA vil i 2013 fortsætte med implementering af den nye Code of Conduct og systematisere dialog og selvevalueringsresultater fra leverandørerne. Fokus på IT-sikkerhed Et vigtigt element i PFA s politik for forretningsansvar og etik er datasikkerhed og dermed beskyttelse af kundernes personfølsomme data. I 2012 har PFA færdiggjort et nyt bredtfavnende IT- sikkerhedsregelsæt, som involverer alle områder og funktioner i PFA. Regelsættet understøtter IT-sikkerhedspolitikken, der blev vedtaget af bestyrelsen i 2011 og bliver implementeret og publiceret målrettet til den enkelte funktion i PFA CSR Rapport

8 Ansvarlig virksomhedskultur ARBEJDSGLÆDE GIVER RESULTATER Princippet om ansvarlig virksomhedskultur handler blandt andet om ledelsesudvikling, kompetenceopbyggende kurser og sundhedsindsatser over for medarbejdere. Resultater og fokusområder for 2012 PFA har i 2012 skabt et historisk højt afkast på over 31 mia. kr. samtidigt med, at PFA holder omkostningerne på et lavt niveau i forhold til andre i markedet. PFA s fremgang og stærke position er resultatet af en række elementer som eksempelvis godt samarbejde, engageret ledelse og en motiverende arbejdsplads med kollegaer, der deler en høj arbejdsglæde har været et år med travlhed med at optage nye kunder og rådgive om ny lovgivning på pensionsområdet. Derfor har PFA taget initiativer, der støtter og motiverer medarbejderne og skabe en fortsat høj arbejdsglæde. Trivselsledelse Trivsel understøtter motivation og engagement, og derfor har PFA hjulpet lederne til at skabe bedre trivsel. God trivsel og forebyggelse af stress er med til at højne engagementet og dermed øge effektivitet og performance hos både lederne selv og deres medarbejdere. I 2012 har 50 ledere været på kursus i Trivselsledelse, hvor de har fået viden og redskaber til at håndtere mistrivsel, forebygge stress og skabe trivsel og ny motivation hos medarbejdere i en travl hverdag. Kurserne fortsætter i Sundhedstiltag i PFA PFA har gennemført en række aktiviteter, der har bidraget til medarbejdernes sundhed, samt givet dem adgang til værktøjer og inspiration til en ændret og sundere adfærd. Udover mulighed for sundhedstjek, satte PFA på et 12 ugers forløb for overvægtige medarbejdere fokus på kost og sunde vaner. Dette resulterede i, at de 36 deltagere fik kostvejledning og i gennemsnit tabte sig mere end 4 kilo. PFA besluttede i 2012 at indføre røgfri arbejdstid fra begyndelsen af PFA samarbejdede med Kræftens Bekæmpelse om at informere og tilbyde de medarbejdere, der var interesserede i at stoppe med at ryge, muligheder som rygestopmøder, individuel rådgivning og andre værktøjer. Flere kvinder i ledelse PFA s rammer for medarbejdere og ledere giver gode muligheder for at udvikle faglige og personlige kompetencer. Det inkluderer en høj grad af fleksibilitet i arbejdsdagen som kombineret med hjemmearbejdsplads m.m. har bidraget til en fremgang på 8 kvindelige ledere i 2012 i forhold til Ved udgangen af 2012 var der 51 kvindelige ledere i PFA. Dermed er 38 pct. af lederne i PFA-koncernen kvinder. Kompetent og kvalificeret rådgivning PFA arbejder konstant på at forbedre kundeoplevelsen og sikre, at alle kunder i PFA får en god, individuel og kvalificeret rådgivning. Derfor har PFA i 2012 samlet sine anbefalinger i pensionsrådgivningen til kunderne i et sæt retningslinjer, der giver et klart overblik over PFA s anbefalinger. Det giver både kunden og rådgiveren overblik og tryghed i rådgivningssituationen, samt kvalificerer kommunikationen med kunderne. 8 PFA CSR Rapport 2012

9 I 2012 har PFA som det første pensionsselskab taget initiativ til at certificere alle sine rådgivere på Forsikiringsakademiet. Formålet er at sikre, at alle rådgivere har et bredt fundament af viden og kan levere en ensartet, faglig kompetent rådgivning til kunderne. Certificeringen af rådgivere sker gennem en ekstern ordning, der er udviklet i samarbejde med Forsikringsakademiet. Alle PFA s rådgivere skal igennem undervisningsforløb, hvor deres viden bliver opdateret inden de eksamineres. Certificeringen af alle PFA s rådgivere gennemføres i Stigende arbejdsglæde PFA foretager årlige målinger af medarbejdertilfredsheden. Arbejdsglæden lå meget højt i PFA og steg 5 point fra 72 i 2011 til 77 i Det er langt over gennemsnittet på arbejdsmarkedet og også højere end branchegennemsnittet. Det samme gør sig gældende for PFA s tal for medarbejdertilfredshed og motivation. Samtidig med at arbejdsglæden er steget, er sygefraværet faldet. For femte år i træk har PFA s medarbejdere et lavere sygefravær. I 2012 var det 2,9 pct. Det er blandt andet et resultat af høj trivsel og arbejdsglæde samt den effektive performance og de gode resultater PFA har opnået i PFA CSR Rapport

10 Ansvarlig værdiskabelse ANSVARLIGE PRODUKTER OG YDELSER Princippet om ansvarlig værdiskabelse handler om produkter, rådgivningsydelser og investeringsprocesser, der skaber værdi for kunderne og samtidig håndteres ansvarligt og etisk korrekt. Resultater og fokusområder for 2012 I intet andet konkurrenceudsat pensionsselskab går så stor en andel af investeringsafkastet til kunderne som i PFA. Det sikres med PFA s unikke værdiskabelsesmodel. Værdiskabelsen sker samtidigt på et ansvarligt grundlag, hvor PFA s samfundsansvar en integreret i kernen i forretningen, produkterne og ydelserne. I 2012 har PFA på baggrund af holdningerne i PFA s politik for forretningsansvar og etik fortsat arbejdet med at øge værdiskabelsen for kunderne og ansvarligheden overfor kunderne. PFA s kunder oplever i stigende grad, at de får tilført værdi ved at være kunde hos PFA. PFA har således styrket pensions- og forsikringsprodukterne, skabt højere afkast til lave omkostninger, styrket kunderådgivningen og øget åbenheden og gennemsigtigheden. Gennemsigtighed og lave omkostninger I PFA er der fuld åbenhed og gennemsigtighed for kunderne om omkostningerne. PFA har gjort det muligt for kunderne at se alle direkte og indirekte omkostninger ved at spare op til pension hos PFA. Omkostningerne er gjort op som årlige omkostninger i kroner og procent (ÅOK/ÅOP) og findes sammen med kundens pensionsoversigt på pfa.dk. PFA oplyser både et PFA-ÅOK/ÅOP, der tager højde for, at ca. 75 pct. af årets driftsherretillæg m.m. går tilbage til kunderne via KundeKapital, og et standard- AOK/ÅOP. Dermed er der skabt åbenhed omkring forretningen, og kunderne kan se de omkostninger, hver især betaler. Samtidig har kunderne mulighed for at sammenligne PFA s omkostninger med andre selskabers omkostninger. Det kan ske via omkostningsmålere på internettet samt på sitet Fakta om Pension, som PFA i 2012 har bidraget til at etablere. 10 PFA CSR Rapport 2012

11 Flere sundhedsforsikringer Sundhedsforsikringerne blev fra starten af 2012 skattepligtige, men alligevel har PFA haft en vækst i salget af disse forsikringer på ca. 14. pct. I PFA er sundhedsydelserne en integreret del af kundens pensionsordning, og PFA har et team af sundhedskonsulenter, som rådgiver kunderne og afholder workshops hos kunderne. I 2012 har PFA rådgivet/ afholdt workshops i mere end 80 virksomheder. Partnerskaber øger tryghed i sygdomssituationen Kritisk Sygdom er et af de områder, der kan være svært at håndtere for kunden og dennes pårørende. Oftest vil der i sådanne situationer være brug for stærk faglig ekspertise og samtaler med andre med samme lidelse. Derfor har PFA i 2012 indgået samarbejde med fire patientforeninger, som hver især er en anerkendt kapacitet inden for deres område. PFA har prioriteret at kunne betjene kundernes henvendelser om undersøgelser og behandling hurtigt, og ca. 85 pct. af alle henvendelser kunne i 2012 godkendes med det samme over telefonen. PFA tilbyder undersøgelser og behandling med henblik på, at kunden hurtigst muligt kan komme tilbage til sit arbejde igen. I 2012 anvendte over kunder deres sundhedsforsikring, PFA Forebygger betalte for knap behandlinger fordelt på kiropraktik, fysioterapi, massage og zoneterapi, og over kunder med en kritisk sygdom fik tilkendt erstatning. Derudover fik omkring 3.000, behandlet deres sag i forbindelse med tab af erhvervsevne, som typisk er skader relateret til enten bevægelser og førlighed eller mentale og psykiske lidelser. PFA har indgået samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Hjernesagen og Scleroseforeningen. Samarbejdet går ud på, at PFA tilbyder de kunder, der tildeles udbetaling ved Kritisk Sygdom, 1 års medlemskab af en af de organisationer, der er relevant for kundens sygdom. Det giver kunden mulighed for støtte, rådgivning og viden fra fageksperter og organisationer i en situation, hvor de kan have brug for ekstra støtte og muligheder. PFA CSR Rapport

12 Ansvarlig værdiskabelse ANSVARLIGE INVESTERINGER PFA skabte et investeringsafkast på over 31 mia. kr. i Investeringerne foretages i respekt for menneskerettigheder, miljø og internationalt anerkendte normer. Fokusområder og resultater for 2012 Med PFA s forvaltning af 370 mia. kr. er investeringsaktiviteterne et af de områder, hvor PFA har størst direkte samfundsmæssig betydning. Derfor har PFA politikker, retningslinjer og processer for sikring af den etiske og samfundsmæssige ansvarlighed i investeringerne. PFA s politik for ansvarlige investeringer er baseret på FN s underliggende principper for ansvarlige investeringer PRI og bliver implementeret af PFA s Responsible Investment Board. I 2012 har PFA haft en bred vifte af aktiviteter for at sikre, at FN-principperne bliver omsat i praksis. PFA valgte i øvrigt som medunderskriver af PRI at deltage og bidrage med viden og erfaring til PRI s pilotprojekt om udvikling af nye rapporteringsrammer gældende for Ansvarlige investeringer handler ikke kun om, hvad man ikke investerer i, men også om aktive tilvalg, hvor investeringen har positiv samfundsmæssig betydning. Også på det punkt har PFA taget nye initiativer i Responsible Investment Board PFA s RI-board har ansvaret for fortsat udvikling og implementering af PFA s politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer. Udover aktivt ejerskab har RI-boardet i 2012 beskæftiget sig med udviklingen i Burma-Myanmar, efter at de internationale handelsrestriktioner blev løftet midlertidigt. Udviklingen har endnu ikke givet anledning til, at PFA har løftet sin eksklusion af virksomheder, der har aktiviteter i landet. Men PFA følger stadig den positive udvikling. Ansvarlige investeringer i statsobligationer PFA har i 2012 formaliseret de interne processer og kriterier for etisk ansvarlighed ved investering i statsobligationer. PFA har etableret halvårlige screeninger og udgangspunktet for vurderingen er Danmarks udenrigspolitiske holdning til de pågældende lande samt tilgængelig viden om status for menneskerettigheder og graden af demokrati og korruption i landene. På baggrund af vurderingerne blev to lande i 2012 ekskluderet fra PFA s investeringsunivers, og statsobligationerne blev solgt fra. PFA valgte som en af de eneste danske investorer at lægge retningslinjerne for ansvarlige investeringer i statsobligationer, beskrivelse af processen og listen over de lande PFA investerer i, åbent tilgængelige for offentligheden. Informationen findes på pfa.dk. PFA s screeningsproces for ansvarlige investeringer i statsobligationer vil blive yderligere styrket i Aktivt ejerskab Samarbejdet med screeningsbureauet GES fortsatte i Hvert halve år screener og evaluerer GES PFA s investeringer i aktier og virksomhedsobligationer. Det er PFA s mål at være en aktiv ejer. Det betyder at PFA i første omgang vælger engagement-dialog med de selskaber, der bryder sig mod internationale normer og standarder. PFA har via GES været i dialog med 48 virksomheder i 2012, hvoraf 3 af sagerne er blevet lukket, da virksomhederne opfyldte alle revisionskriterierne. Derudover har GES opstartet evaluering af 92 virksomheder i PFA s porteføljer for at undersøge, om et potentielt normbrud kan be- eller afkræftes. Stemmeafgivning ved selskabers generalforsamlinger er en blandt flere metoder, der kan anvendes for at lægge pres på et selskab. PFA har i 2012 opdateret retningslinjerne for stemmeafgivelse ved selskabers generalforsamlinger, så de gælder for afgivning af stemmer på danske og udenlandske 12 PFA CSR Rapport 2012

13 selskabers generalforsamlinger. I sidstnævnte tilfælde samarbejder PFA med proxy voting agenten, Manifest, der udfører den forberedende research. Det er PFA s Responsible Investment Board, der træffer beslutningerne. I 2012 stemte PFA via Manifest på en enkelt udenlandsk generalforsamling. PFA har i 2012 opdateret eksklusionslisten med eksklusion af Wal-Mart, som på trods af engagement-dialog stadig overtræder grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Eksternt forvaltede fonde PFA har løbende haft kontakt med eksternt forvaltede fonde. Der har været periodisk kontrol med, hvorvidt beholdningerne i aktie- og obligationsporteføljerne inkluderede selskaber på PFA s eksklusionsliste. PFA har i flere tilfælde haft dialog med forvaltede fonde om selskaber, der findes på PFA s fokusliste. Dette har resulteret i, at en forvalter har valgt at sælge flere selskaber, som PFA over en længere periode har ført engagement-dialog med. Pensionsmilliarder skal arbejde for dansk eksport PFA og EKF, Danmarks eksportkreditfond, har indgået en aftale om at styrke væksten og skabe arbejdspladser hos danske eksportvirksomheder og deres underleverandører. I alt stiller PFA en ramme på 10 mia. kr. til rådighed for det nye samfundsnyttige samarbejde. Samarbejdet betyder, at udenlandske virksomheder fremover kan låne penge hos PFA til at købe varer hos danske virksomheder. Lånene bliver formidlet af EKF, som giver PFA en garanti for, at pengene bliver betalt tilbage. Prisen på EKF s garantier fastsættes på markedsvilkår. PFA får løbende forelagt investeringer, og som udgangspunkt forventer parterne, at der vil blive tale om lån på mindst 250 mio. kr. og med lange løbetider. For eksempel til store projekter som vindmølleparker, aktiviteter i olie- og gasindustrien eller lignende. PFA CSR Rapport

14 Ansvarlig værdiskabelse GRØN DRIFT OG GRØNNE INVESTERINGER Ansvarlig værdiskabelse er også miljømæssig bæredygtig værdiskabelse. PFA styrker den miljømæssige ansvarlighed både i driften og i investeringerne. Fokusområder og resultater for 2012 For PFA er klimaindsatsen også en integreret del af den samlede værdiskabelse. De mange energieffektiviseringstiltag og klimaaktiviteter, som PFA har prioriteret, er både godt for miljøet og for PFA s driftsøkonomi. På samme måde er PFA s involvering i grønne investeringer både godt for miljøet og for investeringsafkastet. Opmærksomhed og ansvarlighed overfor klimaudfordringerne er således både ansvarlighed og god økonomi. På den måde bliver ansvarligheden til en integreret del af den måde PFA driver forretning på. Grøn drift af kontorejendomme betaler sig I 2012 har PFA energieffektiviseret kontorbygningerne i hovedsædet på Østerbro. Det er 3. år i PFA s 5-årige klimapartnerskab med DONG Energy. PFA har prioriteret og systematiseret de muligheder, der er tilbage efter to år med realisering af store CO 2 - reduktioner. I 2012 er der opnået ca. 2 pct. CO 2 - reduktioner, så den samlede reduktion for de 3 år i klimapartnerskabet er ca. 23 pct. CO 2. Dermed er PFA godt på vej mod målet på op til 30 pct. reduktion inden for 5 år. PFA har desuden indført et nyt system til at håndtere affald i domicilet. Målet med systemet er at reducere papirforbruget, ændre medarbejderadfærd og øge andelen af papir som PFA sender til genanvendelse. PFA s klimaguide til inspiration PFA s viden og erfaringer med energibesparelser er i 2012 blevet beskrevet i en guide med konkrete eksempler til inspiration for andre ejere og lejere i kontorejendomme. PFA er nu halvvejs gennem sit klimapartnerskab og har opnået store besparelser, selv om kontorbygninger traditionelt set ikke har Besparelse kwh Besparelse INDSATS El Varme Ton CO2 Procent Udskiftet loftlamper til intelligente programmerbare armaturer ,6 Gangbroer. Sluk af elvarme ,4 Neddæmpning af ca armaturer ,2 1,1 Installeret el-spareskinner ,1 Udskiftning til de mest energioptimale printere ,0 Installation af PIR-følere i arkiver ,2 0,8 Udskiftning af halogen til LED-pærer ,8 Udskiftning til de mest energioptimale kaffemaskiner ,4 Udskiftning af belysning i sportshal ,6 0,1 Montage af tænd/sluk ure på kaffemaskiner ,6 0,1 Styring efter CO2 transmitter ,3 Opvarmning ved recirkulation af luft ,2 Sluk af toiletudsugning om natten ,5 Trimning af driftstider og behovsstyring for ventilationsanlæg ,0 Prognosestyring på varmeanlægget ,7 I alt ,6 23,1 En del af de CO 2 -reducerende aktiviteter, der er udført ved udgangen af 2012, slår først fuldt igennem i PFA CSR Rapport 2012

15 et stort energiforbrug. PFA s viden og erfaringer kan inspirere andre, og på den måde kan PFA bidrage til at styrke andres klimaindsats. Guiden kan downloades fra pfa.dk. Ny kapitalfond med grønne vækstmuligheder Danmarks tredjestørste energiselskab Sydenergi (SE) og PFA Pension etablerede en kapitalfond, der vil investere i virksomheder inden for cleantech med fokus på vedvarende energi og energieffektivitet. Fonden hedder SE Blue Equity og vil investere i underleverandører til vindmølleindustrien, virksomheder med fokus på energioptimering og it-virksomheder. PFA CSR Rapport

16 Relationer og dialog DIALOG SKABER FORSTÅELSE Princippet om relationer og dialog betyder, at PFA prioriterer åben dialog med kunder, brancheorganisationer, NGO ere, myndigheder, medier og andre interessenter omkring PFA og pensionsbranchen. Åben kommunikation om samfundsansvar PFA har haft dialog med kunder, samarbejdspartnere, politikere og pressen om forskellige højaktuelle emner, herunder skattereform, KundeKapital og etik i investeringsprocessen. For PFA er det en integreret del af arbejdet med samfundsansvar at være åben om aktiviteter og resultater, herunder vores investeringer, afkast og tilhørende etiske forhold. PFA deltager også gerne i den offentlige debat omkring samfundsansvar. I 2012 er PFA s koncernchef CEO Henrik Heideby indtrådt som medlem af Rådet for Samfundsansvar. Resultater og fokusområder for 2012 Pensionsopsparing er af stor betydning for danskerne og for det danske samfund. Derfor er det vigtigt, at kunderne har tilstrækkelig indsigt i deres egen pensionsopsparing og i vilkårene herfor. På samme måde er det vigtigt, at andre interessenter omkring pensionsbranchen, herunder medierne og de politiske beslutningstagere har forståelse for og indsigt i PFA s arbejde og anerkender betydningen af gode rammevilkår for pensionsopsparing i Danmark. PFA lægger derfor vægt på dialog med alle interessenter omkring virksomhedens aktiviteter og har taget en række initiativer for at styrke dialog og forståelse. PFA har i 2012 styrket kommunikation om virksomhedens CSR-indsats på pfa.dk. På CSR-siderne ligger uddybende information om PFA s interessentdialog, forretningspraksis og resultater på klimaarbej det og meget andet. Man kan også læse PFA s politikker og retningslinjer for ansvarlige investeringer, samt PFA s investeringsliste og eksklusionsliste. Styrket omdømme og dialog med kunderne PFA s betydning for danskernes pensionsopsparing og for det danske samfund afspejler sig i PFA s synlighed i offentligheden og i PFA s omdømme. I 2012 har PFA haft presseomtaler, hvilket er en fremgang på 16 pct. i forhold til PFA CSR Rapport 2012

17 PFA har samtidigt et omdømme blandt de bedste i den finansielle sektor. Målinger fra Infomedia/You Gov viser, at PFA s omdømme blev forbedret i løbet af Målt blandt beslutningstagere vurderes PFA s omdømme som det 3. bedste i den samlede finanssektor. Forbrugerne generelt vurderer PFA til at have den 5. bedste omdømme i finanssektoren. Målt alene blandt de kommercielle pensionsselskaber vurderes PFA i begge analyser til at have det klart bedste omdømme. PFA har i 2012 taget en række initiativer, der har til formål at styrke forståelsen for pension og styrke dialogen med kunderne: PFA tog som en af de første i branchen initiativ til at skabe gennemsigtighed for afkast i markedsrente. PFA udviklede og fremlagde et samlet tal for nøgletal for afkast i markedsrente. Nøgletallet N1M kan anvendes af alle, er baseret på officielle tal og skaber sammenligningsgrundlag for pensionsselskabernes afkast i markedsrente. PFA introducerede Pensionstallet, som viser styrken af den enkelte danskers pensionsopsparing. På den måde skal man fremover alene forholde sig til ét tal, der tydeligt viser effekten af meropsparing og giver et billede af indkomsten som pensionist. Med introduktionen af Pensionstallet ønsker PFA at sætte nye standarder for pensionsrådgivning og gøre det nemmere for kunderne at forholde sig til pension, og dermed sikrer kunderne den bedst mulige rådgivning. PFA udviklede en efterlønsberegner, som gav overblik over, hvor meget man kan få i efterløn og størrelsen af den skattefri præmie. Derved bidrager PFA til at forbrugeren kan træffe et kvalificeret valg i lyset af de nye regler, satser og modregning af pensionsopsparingen. PFA s Kunderåd afholdte møder, hvor der var fokus på pensionsdebatten i virksomhederne, kundetilfredshed og kundeoplevelsen. PFA har deltaget og støttet etableringen af Fakta om Pension. Det er et internetbaseret værktøj til pensionsopsparerne, der på tværs af pensionsselskaberne kan sammenligne pensionsordninger, der er oprettet gennem et ansættelsesforhold. Værktøjet er en del af branchens initiativer om åbenhed og gennemsigtighed. PFA CSR Rapport

18 Relationer og dialog MARKANT STIGNING I KUNDEDIALOG PFA oplever en markant stigning i antallet af kundehenvendelser og tilstræber også selv af skabe større dialog med kunderne. Kundereaktioner skal bruges til læring. Fokusområder og resultater for 2012 PFA har fået mange nye kunder i 2012 og har samtidigt oplevet en markant stigning i antallet af henvendelser til PFA. PFA modtog således over en halv million henvendelser fra kunder i De mange kundehenvendelser og den omfattende dialog, som PFA har med kunderne, kan ikke undgå i et vist omfang at føre til utilfredshed eller deciderede klager. For PFA s kunder er der nem og enkel adgang til at klage eller på anden måde give udtryk for utilfredshed. Det sker helt enkelt på pfa.dk. På trods af den stigende mængde henvendelser er der stadig en stor kundetilfredshed. I 2012 modtog Skadecentret opkald, og tilgængeligheden på telefonerne var på 98 pct., den gennemsnitlige ventetid på et besvaret opkald var 28 sekunder og kundetilfredsheden var 8,9 på en skala til 10. Det samme gjorde sig gældende for Rådgivningscentret, der modtog telefonhenvendelser med en tilgængelighed 92 pct. og gennemsnitlig ventetid på 1 min. 38 sekunder og en kundetilfredshed på 8,7. Klager og kritik De mere end kundehenvendelser har også påvirket antallet af klager til Klageafdelingen, som er steget med 138 klager. Klagerne er fordelt med langt de fleste i to forskellige kategorier: Kommunikation og rådgivning samt levering og registrering. Antallet af kunder, der fik helt eller delvist medhold i deres klager, har holdt sig på et stabilt niveau med henholdsvis 26 pct. i 2011 og 25 pct. i Kundehenvendelser og ikke mindst klagerne skal bruges aktivt til læring og til udvikling, så kundeservicen og dialogen kan blive endnu bedre i fremtiden. Markant stigning i direkte kontakt med kunderne PFA har fortsat i 2012 med at udvikle onlineværktøjer og app s for at gøre det lettere for kunder at få overblik over deres pension og forsikring. Derudover har der i 2012 bl.a. været lovændringer i form af en skattereform og mulighed for at få udbetalt sin efterlønsopsparing. Når dette ses i sammenhæng med PFA s øvrige kunderelaterede aktiviteter og den øgede omtale i medierne, har det været med til at skabe en øget interesse fra kunderne for pension. Det kan ses på mængden af kundehenvendelser, som er steget markant med mere end henvendelser fra kunder i 2011 til over i Der er tale om stigninger både i telefon og henvendelser i Rådgivningscentret og Skadecentret samt mængden af individuelle rådgiversamtaler. PFA har modtaget 353 klager i I alt 50 pct. af klagerne blev imødekommet med supplerende information og rådgivning. 2 af de klagesager, som Klageafdelingen har behandlet, er endt i Ankenævnet for Forsikring, hvor PFA har vundet den ene, mens den anden ikke er afgjort endnu. Klageafdelingen suppleres af PFA s Kundetillidsmand, som modtager og lytter til eventuel utilfredshed fra kunderne. Kundetillidsmanden har i 2012 modtaget 66 henvendelser, hvoraf 59 er klager. Det er 7 færre end året før. Af de 59 klager blev 25 klager henvist til behandling af klageafdelingen. Af de resterende 34 klager blev 29 pct. imødekommet ved supplerende rådgivning eller fremsendelse af yderligere materiale. 24 pct. fik ikke medhold og 36 pct. fik helt eller delvist medhold. Mange af henvendelserne i 2012 var relateret til kommunikation og formidling og har medført tiltag, der har forbedret kommunikationen af oplysninger både i kundebreve og på pfa.dk. 18 PFA CSR Rapport 2012

19 Relationer og dialog PFA BRUG LIVET FONDEN PFA Brug Livet Fonden støtter ildsjæle, der hjælper andre til at bruge livet. Brug Livet Fonden støtter en eller flere sager, der hjælper andre til at bruge livet. Det kan være aktiviteter, der gør andre menneskers liv nemmere, tryggere eller bedre. I 2012 blev årets hjertesager fra PFA Brug Livet Fonden fordelt på tre projekter: Fakta om PFA Brug Livet Fonden PFA Brug Livet Fonden er etableret af PFA Pension og formålet er at støtte ildsjæle, der hjælper andre til at bruge livet. Fonden blev etableret i 2009 med en fondskapital på 3 mio. kr. Fonden uddeler i år kr. Dertil kommer støtte fra PFA Pension til skabe opmærksomhed omkring hjertesagen. Landsforeningen Autismes projekt Madglad TUBA ingen skal vokse op med fulde forældre Angstpilot.dk en applikation, der giver mennesker hjælp til at håndtere angst i hverdagen. Hjertesager indstilles på Facebook, hvor der også stemmes om hvilke hjertesager, der bør støttes. De sager med størst opbakning indstilles til bestyrelsen, som fordeler støtten til en eller flere sager. Alle tre sager modtog kr. samt en hjertesagsbooster en indsats fra PFA og partnere for at skabe opmærksomhed om sagen til en værdi af op til kr. Det var tredje gang PFA Brug Livet Fonden valgte hjertesager, efter ildsjælene selv har lagt deres sager ind på facebook. Der blev lagt godt 100 sager ind, og fondens facebook-side har nu fans. Bestyrelsen består af formand for Ledernes Hovedorganisation Svend Askær (bestyrelsesformand), formand for Teknisk Landsforbund Gita Grüning, professor Bjørn Nørgaard og koncernchef og CEO for PFA Pension Henrik Heideby. Læs mere om PFA Brug Livet Fonden på facebook.com/pfabruglivetfonden PFA CSR Rapport

20 Relationer og dialog STØTTE TIL FORENINGER OG FRIVILLIGT ARBEJDE PFA bidrager aktivt gennem partnerskaber og støtteaktiviteter til det samfund, som PFA er en del af. Fokusområder og resultater i 2012 PFA støtter en række organisationer og velgørende formål. Støtten gives primært til organisationer eller partnere, der har fokus på en enkelt mærkesag. PFA får i løbet af et år mange henvendelser om støtte. PFA prioriterer at støtte aktiviteter med tilknytning til PFA s kerneforretning. PFA støtter også interne projekter via en medarbejderpulje, der uddeler midler til frivilligt arbejde, som medarbejdere er engageret i. Støtte i 2012 I 2012 støttede PFA en række forskellige organisationer og aktiviteter: Erhvervspartnerskaber Dansk Røde Kors Ingeniører Uden Grænser WWF Verdensnaturfonden DR Koncerthuset Individuelle støtteaktiviteter Danmarksindsamlingen Frelsens Hærs julehjælp Røde Kors tøjindsamling Proof of life løb Movember kampagne støttet af medarbejdere og PFA Foreningen hovedstadens forskønnelse Politiets Blå Baretter Landsforeningen for Polio-, Trafik og Ulykkesskadede Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag PFA støttede via annoncer i medlemsblade følgende foreninger: Blindesagen DHIF Døvebladet HBUD Hjerneskadeforeningen Kbu Kalender Lavia LEV LFA LUMA Lunges jul Muskel Rygforeningen SBU Scleroseforeningen Servicehunden SIM Spastikeren DHIF - Paralympiske lege LUMA PFA medarbejderpulje PFA s medarbejderpulje er til PFA s ildsjæle, der brænder for at gøre en social forskel i deres fritid. Puljen er en anerkendelse af de mange medarbejdere, der bruger livet uden for PFA på forskellige aktiviteter, som blandt andet kommer børn og unge og kulturlivet til gode. I PFA vil vi gerne støtte medarbejdere, der bruger deres liv på at gøre en forskel for andre. Støtten kan enten være i form af penge eller ved at få betalt et par fridage til at fordybe sig i det frivillige arbejde. I 2012 støttede medarbejderpuljen 3 projekter: Samaritterne i Røde Kors Solrød/Greve afdelingen. Et konkret projekt hos spejderne i Mjølner Gruppe i Værløse. Et konkret skoleprojekt i Nepal hos foreningen Nepals Børn. 20 PFA CSR Rapport 2012

21 Om denne rapport Rapporten beskriver PFA s fremskridt og resultater inden for samfundsansvar i Fundamentet er PFA s politik for forretningsansvar og etik, hvori koncernens mål og visioner for arbejdet med ansvarlighed som virksomhed, investor og forvalter af pensionsmidler er samlet. Strukturen for rapporten er baseret på fire hovedafsnit der relaterer sig til politikkens fire hovedprincipper: Ansvarlig forretningspraksis Ansvarlig virksomhedskultur Ansvarlig værdiskabelse Relationer og dialog. PFA s CSR-data og nøgletal indgår i beretningen, hvor det er relevant, og de er i øvrigt samlet bagest i rapporten. i årsregnskabsloven. Samtidig udgør disse PFA s Fremskridtsrapport (COP) til FN om PFA S implementering af UN Global Compacts 10 principper. PFA har deltaget i et pilotprojekt om peer review af CSR-rapporten under Global Compact Nordic Network og har taget højde for kommentarer og betragtninger derfra i denne rapport. Datagrundlaget er blevet systematiseret og på nogle områder styrket. PFA vil løbende arbejde med at forbedre dette. PFA tager i sin rapportering fortsat udgangspunkt i indikatorer fra GRI G3 Sustainability Guidelines og Finansiel Service Sector Supplement (FSSS), der dækker de relevante områder i FN Global Compacts ti principper. På baggrund af rapporten og GRI indikatorskemaet er det PFA s egen vurdering, at rapporten er på niveau C i henhold til GRI G3 s vurderingsskema. Rapporten gælder for hele 2012 og omfatter PFAkoncernen med undtagelse af to associerede selskaber. PFA Holdings årsrapport, CSR-rapporten med bilag samt CSR-siderne på pfa.dk opfylder kravene om rapportering af virksomhedens samfundsansvar Kontaktperson vedrørende denne CSR-rapport og PFA s arbejde med samfundsansvar er: CSR manager Mette Vadstrup, Koncernkommunikation & Ledelse. PFA CSR Rapport

22 CSR NØGLETAL OG FAKTA 2012 CSR ledelse og struktur i PFA Rammerne for PFA s arbejde med ansvarlighed er PFA s politik og retningslinjer for CSR. Disse er udarbejdet med udgangspunkt i FN Global Compact s 10 principper og de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer PRI. Politik for forretningsansvar og etik i PFA-koncernen er vedtaget af PFA s bestyrelse i Koncernchefen har overordnede ansvar for CSR i PFA. Det daglige arbejde med CSR og koordinering af aktiviteter, fokusområder og implementering af politikken udføres af CSR-afdelingen, som er en del af Koncernkommunikation & Ledelse. Ansvar for håndhævelse af politikken for ansvarlige investeringer og arbejdet med aktivt ejerskab ligger hos PFA s Board for Responsible Investment. RI-boardet mødes 6 gange årligt og forestås af PFA s CFO. Herudover deltager ledende medarbejdere fra PFA Kapitalforvaltning, direktør for Koncernkommunikation & Ledelse, public affairs direktør, og CSR ansvarlig. Der kan læses mere om PFA s RI-board på pfa.dk. Medarbejdere og arbejdsforhold Antal medarbejdere Antal medarbejdere (pr 31.12) Antal ansatte i året Antal fratrådte Forskellen mellem fratrådte og ansatte dækker ikke fuldt ud udviklingen i det samlede antal ansatte. Dette skyldes eksempelvis at der er pensioneringer som ikke regnes med i de fratrådte. Medarbejdere i fleksjob Antal i fleksjob Medarbejdere, der ansættes i fleksjob, er vurderet egnet til fleksjob i henhold til gældende kriterier af den pågældendes kommune. DMI måling af medarbejder trivsel og tilfredshed Arbejdsglæde Tilfredshed Motivation Loyalitet Troskab Engagement Arbejdsglæden i PFA steg til 77 fra 72 i 2012 og loyaliteten steg med 3 point til hele 83. PFA ligger dermed langt over gennemsnittet på arbejdsmarkedet og er på mange parametre blandt de tre allerbedste selskaber i finanssektoren. 22 PFA CSR Rapport 2012

23 Sygefravær Sygefravær i pct. 2,9 3,3 3,5 Det er femte år i træk sygefraværet i PFA falder. Målet for 2012 var sat til 3,1 pct. Sygefravær beregnes som antal arbejdsdage i året minus 30 dages ferie/fridage multipliceret med fraværsprocenten. Arbejdsulykker Antal arbejdsulykker PFA har en arbejdsmiljøorganisation, hvis formål er at medvirke til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i PFA. Tallene er baseret på de indberetninger, som PFA har foretaget til Arbejdstilsynet. Kvinder i ledelse, bestyrelse og PFA s Kunderåd Mænd Kvinder Andel kvinder i pct. Mænd Kvinder Andel kvinder i pct. Mænd Kvinder Andel kvinder i pct Niveau 1 Direktør Niveau 2 Chef Niveau 3 Leder I alt Niveau 1 er direktørgruppen, Niveau 2 består af chefgruppen og Niveau 3 er ledere i PFA. PFA s direktion består af 4 medlemmer, hvoraf 1 medlem er kvinde, hvilket svarer til 25 pct. PFA s bestyrelse består af 14 medlemmer, hvoraf 3 er kvinder, hvilket svarer til 21 pct. PFA s Kunderåd har 65 medlemmer, hvoraf 13 er kvinder, hvilket svarer til 20 pct. Projekt med graviditets coach for gravide medarbejdere PFA tilbød en graviditetscoach for at hjælpe gravide medarbejdere til at få færre graviditetsproblemer og mindre sygdom inden fødslen. Ud af 23 gravide har 15 valgt at deltage. Sundhedsprojekt 36 medarbejdere tog imod tilbud om at deltage i et sundhedsprojekt med fokus på sund kost og sunde vaner. Deltagelse forudsatte delvis brugerbetaling. Efter det 12 ugers forløb havde medarbejderne i gennemsnit tabt 4 kilo. PFA CSR Rapport

24 CSR NØGLETAL OG FAKTA 2012 Investeringer og aktivt ejerskab Virksomhedsscreeninger Screening af investeringer foretages på PFA s vegne af GES, som har screenet og evalueret PFA s investeringer i aktier og virksomhedsobligationer. PFA bedriver selv engagement-dialog med en række selskaber og har løbende dialog med eksterne forvaltere om CSR-relaterede emner. PFA har via GES været i dialog med 48 virksomheder i Derudover har GES opstartet evaluering af 92 virksomheder i PFA s porteføljer for at undersøge, om et potentielt normbrud kan be- eller afkræftes. PFA s RI Board har ekskluderet 1 virksomhed i Engagement-dialog med virksomheder, hvor der er konstateret brud mod PFA s RI-politik 24 Engagement-dialog med virksomheder, hvor der er indikationer på brud mod PFA s RI-politik 21 Afsluttede sager 3 Engagement-dialog total 48 Der er 3 sager afsluttet, da virksomhederne opfyldte alle revisionskriterierne og sagerne dermed er løst. Landescreeninger PFA har screenet en række lande i forbindelse med investeringer i statsobligationer. Ved udgangen af 2012 havde PFA investeringer i 51 lande og havde valgt 2 fra, hvor beholdningen var blevet frasolgt. PFA s eksklusionsliste med virksomheder og investeringsliste med lande er offentliggjort på pfa.dk. 24 PFA CSR Rapport 2012

25 CSR NØGLETAL OG FAKTA 2012 Stakeholdere og samfund Kundehenvendelser og kundekontakt Rådgivningsamtaler Rådgivningscenter Telefonopkald Rådgivningscenter -henvendelser Skadescenteret I alt Klageafdeling og kundetillidsmand I 2010 etablerede PFA en central klageafdeling og en kundetillidsmand, med det formål at sikre høj kvalitet og en ensartet behandling af klager. Antal klager til klageafdelingen fordelt på område Kommunikation & rådgivning Produkter & løsninger Teknik & ITarkitektur Udbetaling & afgørelser Levering & registrering I alt Antal klager til kundetillidsmand Total Imødekommet Medhold Delvist medhold Ikke medhold Verserende Henvist til klageafd N/A Registreringen af klageudfald er ændret i 2012, hvilket hindrer en umiddelbar sammenligning til det foregående år. Klageudfaldet imødekommet er en ny kategori og anvendes, når klagen kan klares ved supplerende rådgivning eller fremsendelse af yderligere materiale Frivillige brancheundersøgelser Eurosif undersøgelse af danske investorers arbejde med ansvarlige investeringer Dansif årlige undersøgelse af medlemmernes arbejde med ansvarlige investeringer PRI-rapportering pilotprojekt, som bidrager til udvikling af de nye rapporteringsrammer Råd og netværk for at fremme samfundsansvar Medlem af Rådet for Samfundsansvar, som rådgiver regeringen om emner inden for samfundsansvar Medlem af Dansif s arbejdsgruppe for arrangementer Deltog i pilotprojekt under Global Compact Nordic Network peer review med henblik på at blive inspireret og forbedre kommende CSR-rapporteringer Omdømme PFA s omdømme påvirkes af en række faktorer som eksempelvis troværdighed, betydning og synlighed og PFA s presseomtale har bidraget positivt til udviklingen i PFA s omdømme Antal presseomtale PFA CSR Rapport

26 CSR NØGLETAL OG FAKTA 2012 Miljø og CO2-forbrug CO2-emmissioner i PFA CO2-emission i alt (ton) CO2-emission pr. medarbejder (ton) 1,67 1,74 1,76 CO2-emmissioner for 2012 i procentvis fordeling El - 40 pct. Fjernvarme - 14 pct. Flyrejser - 5 pct. Diesel - 40 pct. Benzin - 2 pct. CO2-emissioner fra elforbrug kwh g CO 2 /kwh* CO 2 (ton) CO2-emission pr. medarbejder , , ,76 *Tallet g CO2/kWh er hentet hos DONG Energy CO2-emissioner fra fjernvarmeforbrug kwh g CO 2 /kwh* CO 2 (ton) CO2-emission pr. m *Tallet g CO2/kWh er hentet hos Københavns Energi A/S (KwH er graddagekorrigeret jf. DMI) CO2-emissioner fra flyrejser Antal rejser Rejste km CO 2 (ton) CO2-emission pr. tur (ton) , , ,17 26 PFA CSR Rapport 2012

27 CO2-emissioner fra biler Antal biler Liter forbrug g CO 2 /l CO 2 (ton) Benzinbiler Dieselbiler Biler total Antal biler CO 2 ton pr. bil CO 2 ton , , , CO2-neutraliseret taxakørsel Forbrug af CO2 som neutraliseres af taxaselskab Andel som neutraliseres i forhold til kørsel med andre selskaber Kg 60,7 pct Kg 61,8 pct. CO2 - emissioner fra papirforbrug Papir (ton) t CO 2 /t papir CO 2 (ton) , , Forbrugsstigning tilskrives leverandørskift pr hvor PFA kasserede et større lager af papir fra tidligere leverandør CO2 reduktion (ton) CO2 Reduktion El Fjernsyn Fly Benzinbiler Dieselbiler CO2-reduktion i scope oversigt (ton) 2012 CO 2 Reduktion Scope Scope Scope I alt Scope 1 = benzin & dielsel forbrug, Scope 2 = el & fjernvarmeforbrug, Scope 3 = flyrejser PFA læner sig op as Greenhouse Gass Protocols medtode at opgøre CO2-reduktioner i scopes En del af de CO2-reducerende aktiviteter, der er udført ved udgangen af 2012, slår først fuldt igennem i 2013 Affaldsforbrug (ton) Samlet affaldsmængde PFA CSR Rapport

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

Miljørapportering 2010

Miljørapportering 2010 Miljørapportering 2010 Indholdsfortegnelse Emissioner 03 Udvikling Oversigt 04 Antal medarbejdere PFA Koncernen 05 El & fjernvarme Sundkrogsgade 4 06 Flyrejser 07 Bilkørsel 08 Papir 09 reduktion 10 Scope-oversigt

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

FORRETNINGSANSVAR OG ETIK I PFA-KONCERNEN

FORRETNINGSANSVAR OG ETIK I PFA-KONCERNEN FORRETNINGSANSVAR OG ETIK I PFA-KONCERNEN Politik PFA s politik for forretningsansvar og etik forbinder forretningens strategi med forretningens samfundsansvar. Som landets største pensionsselskab forvalter

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013.

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Ansvarlighed i praksis 31. marts 2014 ENA Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. Indhold 1. Politik og rapportering... 1 2. LD udtrådte

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

CSR - politik Danmarks Skibskredit

CSR - politik Danmarks Skibskredit CSR - politik Danmarks Skibskredit Indholdsfortegnelse Formål 3 Lovregulering 3 Målsætning 3 Fokusområder 4 Ansvar for CSR 5 Rapportering 5 2 Formål Corporate Social Responsibility (CSR) politikken har

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar.

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar. analyse børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar Verden kalder på ansvarlig ledelse. Det var tydeligt ved årets World Economic Forum 1, hvor behovet for langsigtet bæredygtig udvikling

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Forretningsansvar og etik i PFA

Forretningsansvar og etik i PFA CSR-RAPPORT 2011 Forretningsansvar og etik i PFA PFA APRIL 2012 Vi skaber værdi for kunderne med ansvar for det samfund, som pfa er en væsentlig del af. for pfa er ansvarlighed en værdi ikke en omkostning

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien

STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien Jeanette Fangel Løgstrup, Direktør for Kommunikation og CSR CODAN NORDENS TREDJESTØRSTE FORSIKRINGSSELSKAB

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 INDHOLD CSR XL-BYG CF Gruppen - året der gik... 3 XL-BYG CF Gruppen - vi passer på miljø og klima... 4 XL-BYG CF Gruppen - vi har omtanke for og tager hensyn til

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Eksempler på gode forklaringer, når en anbefaling følges (i henhold til 2011-anbefalingerne)

Eksempler på gode forklaringer, når en anbefaling følges (i henhold til 2011-anbefalingerne) Anbefaling 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at det centrale ledelsesorgan kender

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder Dine medarbejderes firmapension Få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grakom har vi valgt Nordea

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

GRI TABEL FOR PFA RAPPORTERING OM SAMFUNDSANSVAR INDSATSER OG RESULTATER 2014

GRI TABEL FOR PFA RAPPORTERING OM SAMFUNDSANSVAR INDSATSER OG RESULTATER 2014 GRI TABEL FOR PFA RAPPORTERING OM SAMFUNDSANSVAR INDSATSER OG RESULTATER 2014 PFA Holdings årsrapport, med bilag samt CSR-siderne på pfa.dk samler PFA s CSR rapportering for 2014. PFA tager i sin rapportering

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Konkret har alle finansielle rådgivere i banken gennemgået en igangsat kompetencetest på områderne:

Konkret har alle finansielle rådgivere i banken gennemgået en igangsat kompetencetest på områderne: Corporate Social Responsibility i Lån & Spar Forretningsdrevet samfundsansvar I Lån & Spar har vi som nogen af de første i den finansielle sektor forholdt os til den sociale dimension af at drive virksomhed.

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere