Figur 1.1. Karakteristika ved private virksomheder, frivillige organisationer og offentlige organisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Figur 1.1. Karakteristika ved private virksomheder, frivillige organisationer og offentlige organisationer"

Transkript

1 Private virksomheder Frivillige organisationer Offentlige organisationer Målsætning Maksimering af ejers nytte = profit Maksimering af fælles eller andres nytte = gavne hinanden, hjælpe andre og fremme Maksimering af almennytte = tjene og betjene samfundet Ejerskab Private investorer Medlemskreds, fonde og lign. Offentlige myndigheder Arbejdskraft Ansatte og evt. ejer(e) Frivillige og evt. ansatte Ansatte Finansiering Varesalg via markedet Medlemskontingent, indsamling, offentlige tilskud m.v. Offentlige midler Eksempler Carlsberg, ISS, murermester Hansen Greenpeace, Røde Kors, firmaidræt Politiet, Folkeskolen, hospitaler Figur 1.1. Karakteristika ved private virksomheder, frivillige organisationer og offentlige organisationer

2 Figur 1.2. Det basale cash- og produktionsflow i en virksomhed

3 Figur 1.3. Omgivelsesfaktorer, der påvirker virksomheden

4 Figur 1.4. Niveauer i en virksomhedsmodel

5 Figur 1.5. Leavitts organisationsmodel

6 Lukkede rationelle modeller ( ) Lukkede naturlige modeller ( ) Åbne rationelle modeller (1960- ) Åbne naturlige modeller (1960- ) Teorier på socialpsykologisk/ organisatorisk niveau Scientific Management Taylor (1911) Human Relations Mayo (1945) McGregor (1960) Situationsbetinget teori Galbraith (1973) Organiseringsteori Weick (1969, 1995) Teorier på interorganisatorisk/økologisk niveau Bureaukratiteori og rationalitetsbegrebet Weber (1924) Transaktionsomkostnings-teori Williamson (1975,1985) Nyinstitutionel organisationsteori Powell & DiMaggio (1991) Figur 1.6. Centrale organisationsteorier inden for det rationelle, naturlige og åbne perspektiv

7 Figur 2.1. aktuelle iværksættere i forhold til den samlede voksne befolkning i 21 lande (%) Andelen af

8 Tabel 2.1. Igangsatte aktiviteter blandt iværksættere i USA inden for de første fem år (%) Er startet (n=34) Forsøger stadig (n=21) Investeret egne penge Købt lokaler og udstyr Ansøgt om licens/patent Opsparet penge til investering Organiseret opstartsteam Udarbejdet forretningsplan Ansøgt om finansiel støtte Dannet juridisk enhed Anvendt fuld tid Modtaget finansiel støtte 47 5 Ansat personale Kilde: Carter, Gartner & Reynolds 1996

9 Figur 2.2. Iværksætterens sociale og forretningsmæssige relationer

10 Tabel 2.2. Iværksætteres netværksrelationer på tre stadier i etableringsprocessen (%) Tænker på at starte egen virksomhed Er i gang med at starte egen virksomhed Har startet egen virksomhed Har diskuteret forretningsidéen med mere end 5 personer de sidste 6 måneder Anvender mindst 5 timer om ugen på at udvikle nye forbindelser Anvender mindst 5 timer om ugen på at dyrke etablerede forbindelser Rejser mindst 5 timer om måneden Kilde: Johannisson & Lindmark 1996

11 Tabel 2.3. Danske virksomheder fordelt på ejer- og selskabsformer i udvalgte år Personligt ejede virksomheder Anpartsselskaber Aktieselskaber Andelsselskaber Kilde: Statistisk tiårsoversigt

12 Figur 3.1. Grundelementerne i en målorienteret og dynamisk virksomhedsmodel

13 EKSISTENSNIVEAU STRATEGISK NIVEAU AKTIVITETSNIVEAU Hvad er vores overordnede mål? Hvordan udnytter vi vores komparative fordel bedst? Hvordan skal vi være organiseret? Hvilke investeringer er påkrævede? Hvad skal vi sælge? Til hvem skal vi sælge? Hvordan skal vi producere? TRÆVAREFABRIK: Levere produkter af træ med høj kvalitet til tiden Skabe overskud for ejeren Vækst på 10% om året Skift fra produktion af møbler til højttalere Ejercentreret med funktionsopdelt struktur Indkøb af automatiske træbehandlings-maskiner Højttalerkabinetter af høj kvalitet Store kvalitetsproducenter Serieproduktion frem for kundetilpasset Figur 3.2. En trævarefabriks målsætninger opdelt på tre niveauer

14 Figur 3.3. Hierarki af mål i en trævarefabrik

15 Figur 3.4. Trin i beslutningsprocessen

16 Strategisk niveau Taktisk niveau Operativt niveau Tidsrum Langt, f.eks. 5 år Mellemlangt, f.eks. 1 år Kort, f.eks. 1 uge Omfang Hele eller store dele af virksomheden En afdeling eller funktion En afdeling eller funktion Beslutninger Ofte irreversible Normalt reversible Træffes løbende Mål Kvalitative Større overskud Lavere omkostninger Eksempel Nyt anlæg Organisationsændring Lagerfunktion Transport af vareparti Figur 3.5. Beslutningsniveauer i en virksomhed

17 Konkurrencefordel Lave omkostninger Differentiering Konkurrencemæssigt omfang Bredt omkostningsførerskab differentiering Smalt omkostningsfokus differentieringsfokus Figur 4.1. Porters strategityper

18 Tabel 4.1. SWOT-analyse for fodboldklubben Dynamo Fyn Muligheder Oprykning til superligaen. Forøget indtjening fra succes i pokalturneringen. Salg af banerne i midtbyen og udflytning til et af yderdistrikterne. Udvikling af et fitnesscenter på grunden i midtbyen. Udvikling af salg af souvenirs. Udlejning af banerne til andre formål - f.eks. rockkoncerter. Optagelse af flere idrætsgrene f.eks. ishockey og håndbold. Styrker Klubben ejer sin egen grund plus andre faciliteter. Gode ansatte til vedligeholdelse af banerne. En trofast skare af støtter, der kommer til kampene, og som arbejder for klubben. Trusler Faldende tilskuerantal. Andre professionelle klubber i området. Stigende omkostninger til lønninger, renter og udstyr. Problemer med de lokale politikere, der hellere vil støtte amatørsport. Øget konkurrence om sponsorer. Stigende arbejdsløshed på Fyn. Nogle af de bedste spillere vil holde op - andre vil rejse p.g.a. af, at deres kontrakt udløber. Svagheder Overtræk på kassekreditten. Manglende kapital til at købe nye spillere. Er placeret i et område med for mange klubber. En god ung ungdomsafdeling og gode kontakter til landklubberne. Et godt image som en god og venlig klub. Mange gode kontakter til den lokale industri.

19 Virksomhedens strategiske profil Ekstern situation Strategi Intern situation - Muligheder - Trusler - Vision/Mission - Mål - Politik - Ønsker - Stærke sider - Svage sider Strategiske muligheder Valg af strategi Handlingsplaner - Taktiske - Operative Gennemførelse Kontrolproces Figur 4.2. Planlægningsprocessen

20 Norge Sverige Kommer ind England ja Kommer ikke ind Danmark EF-Union ja nej Norge Sverige Norge Sverige Kommer ind Kommer ikke ind Kommer ind nej England ja Kommer ikke ind nej Norge Sverige Kommer ind Kommer ikke ind Figur 4.3. Beslutningstræ før afstemningen i 1992

21 Indtrængningsbarrierer Stordriftsfordele Beskyttede produktforskelle Mærkevareidentitet Omstillingsomkostninger Kapitalkrav Adgang til distribution Absolutte udgiftsfordele Beskyttet lærekurve Adgang til nødvendigt input Beskyttet, billig produktdesign Regeringspolitik Forventet gengæld Trussel fra nytilkomne Nytilkomne Konkurrencebestemmende faktorer Branchens vækst Fase (eller lager-)udgifter/værditilvækst Periodisk overkapacitet Produktforskelle Mærkevareidentitet Omstillingsomkostninger Koncentration og balance Konkurrenternes forskellighed Samlet satsning "Exit"- barrierer Leverandører Leverandørernes forhandlingsevne Industrielle konkurrenter Kundernes forhandlingevne Kunder Bestemmelse af leverandørmagt Differentiering af input Leverandører og virksomheders fordelingsomkostninger Eksisterende erstatningsprodukter Leverandørkoncentration Vigtigheden af leverandør olumen Udgifter i forhold til totale indkøb i industrien Inputs betydning for omkostninger eller differentiering Trusler om integration i industrien Konkurrenceintensitet Trussel fra erstatningsprodukter Erstatningsprodukter Faktorer der er bestemmende for erstatningstrusler Relativt prisresultat Omstillingsomkostninger Kundernes tilbøjelighed til at søge erstatning Kundemagt Forhandlingsstyrke Prisfølsomhed Kundekoncentration vs Pris/totalkøb virksomhedskoncentration Produktforskelle Købsvolumen Mærkevareidentitet Aftager- vs. virksomhedsomstillingsomkostninger Beslutningstagernes Kundeprofit Aftagerinformation incitament Evnen til integration Erstatningsprodukter Figur 4.4. Porters fem kræfter

22 Værdifulde styrker Vækststrategier Virksomhedens status Stabilitetsstrategier Kritiske svagheder Mange muligheder i omgivelserne Omgivelsernes status Tilbagetrækning Kritiske omgivelsesmæssige trusler Figur 4.5. Vurdering af en SWOT-analyse

23 Markedsandel Høj Lav Markedsvækstrate Høj Stjerner Problembørn Lav Cash cows Hunde Figur 4.6. Porteføljeanalyse

24 Trin 1 Introduktion Trin 2 Vækst Trin 3 Moden Trin 4 Nedgang Salg Kr Overskud Figur 4.7. Produktlivscyklen

25 Tabel 4.2. Beskrivelse af produktlivscyklen Introduktion Vækst Moden Nedgang Salg/ omsætning lav hurtig vækst stabil/ lav vækst nedgang Overskud negativ vokser stabil/ lav nedgang nedgang Konkurrenter få flere mange flere men aftagende Likviditet negativ svagt positiv positiv svagt positiv men faldende Mulig kapital venture børsen/lån lån/egen ingen

26 Tabel 4.3. Strategityper Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 høj lav lav høj høj/middel Kapitalkrav høj/middel høj/middel lav lav høj Antal produkter Intern kontrolnive au Produktinnovation Kvalitetsfokus Standardisering få få middel middel mange lav høj lav høj høj lavt høj middel/høj middel middel lav/middel høj middel lav lav Reaktive Kopister Strategitype Forsvarende Analyserende Innovative

27 Tabel 4.4. Afkast på egenkapital for strategityper Middelværdi Antal Reaktive -21,70 38 Forsvarende 1,66 40 Kopister 11,49 34 Analyserende med innovation 18,52 40 Innovative 20,51 6

28 Tabel 4.5. Afkast på egenkapital i procent for reagerende virksomheder Middelværdi Antal Lav usikkerhed i omgivelserne Middel usikkerhed i omgivelserne Høj usikkerhed i omgivelserne

29 Situationsfaktorer for organisationsstruktur Størrelse Omgivelser Teknologi Strategi Ledelsens præferencer og adfærd Organisationsklima => Organisationsdesign Egenskaber og konfiguration Konfiguration Simpel, funktionel, divisionel, maskinbureaukrati, matrix, etc. Egenskaber Centralisering Kompleksitet og differentiering Kontrol Formalisering Regler Procedurer Professionalisme Kommunikation Møder Rapporter Aktiviteter Incitamenter Tilpasningskriterier Effektivitet Efficiens Levedygtighed Figur 5.1. Situationsmodel til design af organisationer

30 Figur 5.2. Hierarkier

31 Figur 5.3. To personers organisation

32 Figur 5.4. Tre personers organisation

33 Figur 5.5. Fire personers organisation

34 Figur 5.6. Fire personers hierarkiske struktur

35 Ledelse F1 F2 F3 F4 F5 F6 Figur 5.7. Simpel konfiguration

36 Ledelse Indkøb Produktion Salg Figur 5.8. Funktionskonfiguration

37 Ledelse EDB-afdeling Personaleafdeling Regnskabsafdeling Stab Indkøb Produktion Salg linjen Figur 5.9. Funktionskonfiguration inkl. stabsafdeling

38 Topledelse Divisionsledelse Produkt 1 Divisionsledelse Produkt 2 Divisionsledelse Produkt 3 Administration Personaleafdeling Funktions- Ledelse Funktions- Ledelse Funktions- Ledelse Figur Divisionaliseret konfiguration

39 Funktion 3 Funktion 2 Funktion 1 Objekt 1 Objekt 2 Objekt 3 Figur Matrix-konfiguration

40 Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Figur Projektstruktur

41 Tabel 5.1. Valg af organisationskonfiguration i 164 fynske virksomheder. Konfiguration Simpel Funktions Divisionel Matrix Ad hoc Antal Anden

42 Tabel 5.2. Oversigt over virksomhedens udviklingsfaser/-situationer FASE 1 FASE 2 Strategisk hovedopgave Ledelsesfunktionen Produktudviklingsfasen Etablering af virksomhed/resp. afsøge, afprøve og igangsætte produktmuligheder. Iværksætterfasen Varetage alle opgaver ved hjælp af assistenter. Effektiviseringsfasen Rationalisering af produktion/ salg på baggrund af præciseret forretningsområde og konkurrencegrundlag. Delegeringsfasen Styring af funktionsspecialister. Organisationsstruktur (Personorientering) (Produktionsorientering) TL I P P Guru-organisation Funktions-organisation FASE 3 FASE 4 Strategisk hovedopgave Markedsekspansionsfasen Geografisk markedsekspansion på baggrund af segmentering af marked/behov (sortimentsudvikling). Diversifikationsfasen Udvikling af selvstændigt forretningsområde på baggrund af porteføljeplan (investering, afvikling, produktudvikling). Ledelsesfunktionen Decentraliseringsfasen Koordinering af geografisk orienterede ledere, ved hj. af funktionsspecialister, produktchefer, komiteer m.v. (Markedsorientering) Divisionaliseringsfasen Porteføljestyring i form af ressourcefordeling mellem divisioner (produktområder). (Forretningsorientering) Organisationsstruktur TL Pr S Øk K St KL St M M M D D D Markeds-organisation Koncern-organisation

43 Tabel 5.3. Fordele og ulemper ved organisationskonfigurationer Simpel konfiguration Fordele simpel overskuelig god koordination god evne til at reagere på ændringer ingen uklarhed om målsætning Ulemper afhænger af en enkelt person virker kun på små organisationer høj risiko Funktionskonfiguration Fordele specialisering udnyttelse af formalisering og specialisering klare kommandoveje Ulemper mulig konflikt mellem afdelingernes målsætning mulig konflikt mellem afdelingslederne koordinationsproblemer mangel på ansvar over for slutproduktet Divisionaliseret konfiguration Fordele profitcenter fokusering på slutprodukt udnyttelse af decentralisering mulighed for effektiv udnyttelse af stabe Ulemper kræver en vis størrelse på organisationen mulighed for unødig dublering af opgaver evt. problemer med samarbejde mellem divisionerne Projektorganisation Fordele kan reagere på usikkerhed i omgivelserne kan klare komplekse opgaver arbejder direkte med kunderne udnyttelse af individuel ekspertise Ulemper dublering af ressourcer svært at planlægge ustabilitet i og for medarbejderstaben svært at afslutte et projekt Matrix-konfiguration Fordele udnytter fordele fra både projekt og funktionsstruktur fleksibel god udnyttelse af ressourcer tæt på kunderne Ulemper koordination kompliceret mange møder to chefer kan skabe konflikter administrationsomkostninger tunge

44 Tabel fortsat Proaktive ændringer Reaktive ændringer Inkrementelle ændringer Fintuning Tilpasning Strategiske ændringer Reorientering Rekonstruktion Figur 6.1. Typer af organisatoriske ændringer

45 Figur 6.2. Ændringsprocessens tre led

46 Figur 7.1. veauer i relation til begrebet organisationskultur Analyseni

47 Figur 7.2. De tre niveauer i Scheins kulturmodel

48 Figur 8.1. Menneske- og produktionsorienteret ledelse: Blake & Moutons Managerial Grid

49 /)))))))))))3)))))))))))))3))))))))))))3))))))))))))3))))))))))))1 lederen lederen lederen lederen lederen opstil- lederen tillader tager be- sælger præsenterer præsenterer ler grænser. de enkelte at slutninger beslutningerne idéer og foreløbige be- G r u p p e n t a g e r fungere inden for og annoncerer tager mod slutninger, der beslutninger givne rammer dem spørgsmål kan ændres Figur 9.1. Ledertyper

Kapitel 1: Introduktion Kapitel 2: Organisationsdannelse Kapitel 3: Målsætning og beslutningsprocesser Kapitel 4: Strategi

Kapitel 1: Introduktion Kapitel 2: Organisationsdannelse Kapitel 3: Målsætning og beslutningsprocesser Kapitel 4: Strategi Kapitel 1: Introduktion 1. Hvad kendetegner private virksomheder til forskel fra frivillige og offentlige organisationer? 2. Nævn de fire fundamentale kendetegn for alle organisationer (definitionen).

Læs mere

Hvordan organisationer fungerer

Hvordan organisationer fungerer Hvordan organisationer fungerer - notater 1 Forord Hver gang du sender dette dokument videre, ønsk at Arsenal F.C. vinder Premier League 07-08 Links www.amadeo.se www.zsolt.dk 2 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Værktøjskassen. Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram. August 2014

Værktøjskassen. Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram. August 2014 Værktøjskassen Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram August 2014 Indledning Denne værktøjskasse viser eksempler på analyseværktøjer til forretningsudvikling, der anvendes i Det Sociale

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Intel Inside... 3 Metode... 3 Kildekritik... 4 Teori... 5 Den Nationale Diamant... 5 Porters Five Forces...

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

DANSK INSTITUTIONEL KONKURRENCEEVNE I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANSK INSTITUTIONEL KONKURRENCEEVNE I DEN GLOBALE ØKONOMI DANSK INSTITUTIONEL KONKURRENCEEVNE I DEN GLOBALE ØKONOMI John L. Campbell Department of Sociology Dartmouth College, USA og International Center for Business and Politics Copenhagen Business School, Danmark

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning Projekt Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning INM 2007/231-3519 Vejle Erhvervsudvikling Januar-Marts 2010 Indhold

Læs mere

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy 2 Abstract Toms and the end of chocolate - a new business strategy In recent years there has been an increased focus from the consumers on the whereabouts of our products. This has meant a demand for socially

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz

Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz 1. Indledning Der er konstant udvikling i den offentlige sektor med nye og forhåbentligt bedre styringsformer med forskellige formål. Formålene kan spænde fra øget demokratisering af forvaltning til øget

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder:

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af Dalberg Research September 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere