BU NYT 1 BU NYT. Samarbejde frisætter virkekraft. PETER LUND MADSEN, hjerneforsker, oplægsholder og paneldeltager ved APV Kick Off

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU NYT 1 BU NYT. Samarbejde frisætter virkekraft. PETER LUND MADSEN, hjerneforsker, oplægsholder og paneldeltager ved APV Kick Off"

Transkript

1 NR. 1 JANUAR 2014 BU NYT GODT NYTÅR FRA NILS PETERSEN BØRN OG UNGE-LÆGER OM DERES OPGAVE FREMTIDENS FOLKESKOLE OG LÆRINGSMILJØERNE ØKOLØFT 90 DAGTILBUD OG 18 SKOLER SIDE 3 SIDE 4 SIDE 8 SIDE 14 1 BU NYT JANUAR 2014 Samarbejde frisætter virkekraft PETER LUND MADSEN, hjerneforsker, oplægsholder og paneldeltager ved APV Kick Off Læs artiklen på SIDE 4

2 konference Ledelse, INDHOLD Lego og læring 14 8 Ledelse var på dagordenen, da dagtilbudslederne mødtes til konference på Hotel Legoland. Med fokus på fremtidig tendenser blev der drøftet ledelsespraksis, udfordringer og muligheder. Visionerne og kreativiteten blev sluppet løs, da flere tons Legoklodser satte form på fremtidens Nytårshilsen fra Nils Petersen 3 dagtilbud. Der blev blandt andet bygget helikopterperspektiv, forældrestyret dyrepark og lavt sygefravær. Kick Off: APV-opfølgning i NRGI Arena 4 Præsentation af Børn og Unge-lægerne 6 På de næste sider kan du læse om nogle af de input, som dagtilbudsledelsen fik med hjem. Du kan læse endnu mere på Fremtidens under Lederkonferencen folkeskole: Fælles om målet 8 Unge skal fastholdes i uddannelse Økoløft i institutioner og skoler Hør om klodens børn Kort Nyt og Navne KOLOFON kolofon Download BUnyt App Download BUnyt App Ansvarshavende: Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef HR- og Kommunikationschef Redaktør: Birgitte Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder kommunikationsmedarbejder Kontakt: Kontakt: Næste nr.: Næste nr.: 5. december januar 2014 Forsiden: Forsiden: Hjerneforsker Peter Lund Sine Louise Iversen tiltræder den Madsen fortalte om den 1. december som chef for Sundhed positive forskel på fasaner og mennesker, og Trivsel da1000 arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter samt ledere mødtes til APV Kick Off. 2 BU Nyt November BU Nyt Januar 2014

3 NYTÅRSHILSEN NYTÅRSHILSEN FRA NILS PETERSEN Godt nytår Godt nytår allesammen og velkommen tilbage efter en forhåbentlig dejlig juleferie. Kære ledere og medarbejdere i Børn og Unge Med årsskiftet har vi ikke alene taget fat på et nyt år, vi går også ind en ny valgperiode for byrådet. Valget og den efterfølgende konstituering betyder, at vi i Børn og Unge har taget afsked med Kristian Würtz, der bliver rådmand for Teknik og Miljø. Han afløser Bünyamin Simsek, som til gengæld har overtaget rådmandsposten her hos os. Jeg er glad for at kunne byde vores nye rådmand velkommen til en organisation, hvor de positive resultater er mange. Nogle af dem måler vi på, og for de fleste peger pilen i rigtig retning: De yngste trives i dagtilbuddene og forældrene er tilfredse (flere end 92 procent). Eleverne er glade for skolen, og forældre er generelt tilfredse med indsatsen. I sommer fik aarhusianske elever det højeste karaktergennemsnit til afgangsprøven i mange år. Stadig flere unge kommer i ungdomsuddannelse. Aarhus 15-årige har landets bedste tandsundhed, sundhedsplejens arbejde værdsættes højt af forældrene og ungdomskriminaliteten er generelt faldende - for blot at nævne nogle. Det er resultater, der er skabt af den værdifulde indsats, I som ledere og medarbejdere gør i hverdagen, uanset om I arbejder i direkte kontakt med børnene og de unge eller i en af Børn og Unges støttefunktioner. En indsats, som set fra mit synspunkt bygger på en høj faglig kvalitet, et stærkt engagement og en lyst til i fællesskab at gøre en positiv forskel for brugerne af vores tilbud - og for deres forældre. Overalt i organisationen gøres der en kæmpe indsats for at give aarhusianske børn og unge det bedst mulige afsæt til at klare sig godt gennem tilværelsen. Det vil jeg gerne anerkende og sige en stor tak for. Det er vigtigt, at vi undervejs husker at glæde os over de resultater, vi i fællesskab allerede har nået, men der vil i sagens natur dog altid være noget, som vi kan og skal blive bedre til. En måling af medarbejdernes trivsel viste kort før jul, at vi har en klar udfordring. Sammenlignet med andre organisationer ligger vi fint. Men trods lokale forskelle er medarbejdernes trivsel faldet siden seneste måling i 2011, særligt for lærerne. Derfor har vi i HMU, Børn og Unges øverste samarbejdsudvalg, valgt at sætte et markant fokus på trivslen i det kommende år. Første skridt var en konference for 1000 ledere, tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter 7. januar, som skal inspirere til det videre arbejde, som nu skal i gang blandt andet i lokale MED-udvalg. Ledere og medarbejderrepræsentanter er enige om, at Børn og Unge skal være et rart sted at gå på arbejde. Det skal vi udvikle videre i Vi skal holde fast i det, der virker, og have modet til at stille os kritisk over for det, som ikke virker. Heldigvis rummer Børn og Unge en mangfoldighed af initiativer og gode indsatser, en dyb viden overalt i organisationen, som er i spil. Vi har meget at lære af hinanden på kryds og tværs af alle vores tilbud. Derfor glæder jeg mig til 2014, og jeg ser frem mod alle de mål, vi sammen skal nå i år. Med det vil jeg endnu engang ønske alle et godt nytår. Nils Petersen BU Nyt Januar

4 TRIVSEL SSP Bolden sparket op til opfølgning på APV en Konsulent Nis Vilhelm Benn, COWI Consult, HMUs næstformand Marianne Gilbert, BUPL og formand for HMU, direktør Nils Petersen i paneldebat Den nye rådmand for Børn og Unge Bünyamin Simsek bød velkommen, da den lokale opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen tirsdag den 7. januar blev sparket i gang i NRGI Arena. Cirka 1000 ledere, TR ere og AMR er var samlet for at få inspiration til trivselsarbejdet. Samlet set er Børn og Unge gået nogle procent tilbage i den generelle trivsel sammenlignet med trivselsundersøgelsen fra Den beskedne tilbagegang ærgrer direktør Nils Petersen, der ved arrangementet fortalte, at han gerne havde fastholdt den meget positive udvikling i trivselstallene fra de forrige trivselsundersøgelser. Direktøren er dog glad for den fortsat gode trivsel, der vidner om et stærkt fundament i samarbejdsrelationerne i Børn og Unge. Som med al anden kapital, så sparer vi i perioder op, mens vi andre gange trækker lidt på kontoen. Vi har haft udfordringer, især på skoleområdet, og det afspejler sig naturligvis i trivselsundersøgelsen. At vi trods nedgang har opretholdt et relativt pænt niveau, ser jeg som et tegn på, at vi med den oparbejdede sociale kapital faktisk er mindre sårbare i forandringstider, sagde Nils Petersen, der som formand for HMU deltog i dagens første paneldebat sammen med HMUs næstformand Marianne Gilbert, BUPL, og konsulent Nis Vilhelm Benn, COWI Consult, som har været med til at udfærdige hovedrapporten for trivselsundersøgelsen en for Børn og Unge. HMU følger op HMU tager signalerne fra trivselsundersøgelsen alvorligt, fortalte formanden og næstformanden de 1000 deltagere. Blandt andet er HMU bekymret over, at færre medarbejdere føler, at de kan ytre sig til deres nærmeste leder: Vores holdning er, at medarbejdere, der trives, føler sig hørt, set og involveret i processerne. Føler man ikke, at man har indflydelse, bon er det ud i trivselsundersøgelsen, sagde næstformand Marianne Gilbert og forklarede, at HMU derfor har fokus på ledelse. Hun blev suppleret af Nils Petersen: Ikke mindst i de omstillings- og udviklingsprocesser har vi behov for at samarbejde om opgaverne. Forudsætningen for, at vi kan samarbejde er tillid. Og tilliden skal vi sikre gennem ledelsessystemet og MED-systemet. Det sletter ikke udfordringer og uenigheder - men hjælper os med at holde fast i respekten og vores fælles fokus på kerneopgaven, sagde han. I den kommende tid vil HMU desuden sikre et fortsat fokus på social kapital, mening med arbejdet, gode udviklingsmuligheder for medarbejderne og en håndholdt indsats på de arbejdspladser, som har brug for støtte. Det sker i en tæt dialog mellem de lokale MED-udvalg, OmrådeMED og HMU. Fortsættes 4 BU Nyt Januar 2014

5 TRIVSEL SSP PETER LUND MADSEN - hjerneforsker, oplægsholder. Paneldeltager ved APV kick-off: Hvordan kan vi positivt hjernestimulere hinanden for at forbedre arbejdsmiljøet? - Først og fremmest ved at tage hinanden alvorligt og møde hinanden som fornuftige mennesker ved at vise tillid og respekt. Og så skal vi holde fokus på det overordnede formål og meningen med opgaven. Når vi i fællesskab giver mening til opgaven, så frisætter vi en enorm virkekraft og arbejdsglæde og motiverer vores samarbejdsevne. Alle de enestående hjernefunktioner, der er unikke hos os mennesker: vores visionære kraft, hvor vi motiveres af noget, vi gerne i fremtiden. Er der grænser for, hvor mange forandringer hjernen kan håndtere samtidig? - Nej, ikke nødvendigvis. Ikke hvis vi har styr på tillid, respekt og anerkendelse i vores samarbejde. Så kan det faktisk være yderst stimulerende rent hjernemæssigt at skulle gennemleve forandringer. Dermed ikke sagt, at det ikke kan udløse frustration og stress. Hjernen bliver bedt om at omstille sig og gøre ting på nye måder, så den er på overarbejde. Men kan vi i fællesskab frisætte arbejdsglæden og samarbejdsevnen ved at skabe fælles mening om målet, så kan vi håndtere utallige forandringer. WARNY MANDRUP - tv-vært, skuespiller, globetrotter og købmand. Paneldeltager ved APV kick-off: Hvad er god ledelse for dig? Forestil dig en købmand i gamle dage. Købmanden er i øjenhøjde. Han ved, hvad kunderne hedder, hvad de laver - og han får en sludder, når de kommer. Købmanden gør forretningen til et federe sted at handle. Sådan gør en god leder. Han kan trække fagligheden af og bruge sin menneskelige intelligens til at være åben, lytte og forstå. Han har ikke brug for mange regler og målinger. Mit råd er: Skræl det øverste lag af og føl. Det er ikke kompliceret. DET SAGDE DELTAGERNE Sine Junge, Dagtilbuddet Ellekær, Idrætsinstitutionen Tumlehøjen Paradokset, der ligger i at snakke om at få fred og ro for at trives og udvikle sig - kontra det, at man skal udvikle sig, det synes jeg er interessant at få på dagsordenen. Lone Skov Jørgensen, pædagogisk leder i DII Kompasset, Harlev Vi er en forholdsvis ny arbejdsmiljøgruppe, og så er det rigtig godt at komme af sted sammen og få et fælles udgangspunkt til, hvordan vi lige kommer videre med de papirer, som vi har fået i hånden. Ragna Jørgensen, pædagogisk leder, Gitte Kristensen, TR FOA og Lisbeth Rahn Jensen, AMR: Børnehuset, Solbjerg Dagtilbud Vi er i en fusionsproces - vi har sammenlagt to afdelinger i Solbjerg Dagtilbud. Vores opgave er at skabe en god social kapital og få samlet to kulturer på børne-, forældre- og personalesiden. Efter at vi kommer hjem, vil vi som det første skabe en fælles praksis, hvor alle inddrages. Vi vil være obs på, at kollegerne har det godt i processen - og at vi skaber en åbenhed - også hvor det er svært. Kontakt: Læs mere: Hovedrapporten findes på BUportalen under Arbejdsmiljø. BU Nyt Januar

6 SKOLEREFORM SUNDHED SSP Hver Børn og Unge-læge dækker et eller flere af Børn og Unges otte områder. Fra venstre mod højre ses lægerne Hanne Kjær, Lisbeth Nørgaard Lindblad, Margit B Mortensen, Lone P Blichfeld, Lone Kathrine Hansen og Britta Weyer. Børn og Unge-lægerne arbejder med de børn, der har det sværest Måske har du undret dig over, hvor Børn og Ungelægerne er i dag. Før i tiden mødte du dem på skolerne, når de målte og vejede alle skolebørn. I dag dækker seks Børn og Unge-læger hele byen. Sundhedsplejerskerne har overtaget rutineundersøgelserne, mens lægerne koncentrerer sig om de børn, som ikke trives. Hvis du ser vores skriveborde på Grøndalsvej 2, så står de jævnligt tomme. Det er fordi vi er ude på skoler eller daginstitutioner, deltager i netværksmøder eller Basisteam, underviser eller passer vores opgaver i socialforvaltningen, fortæller Børn og Unge-læge Britta Weyer. Hun har i en travl kalender fundet tid til at mødes over en kop kaffe - men der er stadig fart over feltet, når hun fortæller: De børn, som vi ser, har håndgribelige vanskeligheder. De har problemer med helbredet. De har sociale problemer. Eller de har psykiske problemer. Og så henvises de til os fra PPR s psykologer, sundhedsplejersker, praktiserende læger eller ledere og medarbejdere fra skoler og dagtilbud, forklarer hun. SÅDAN ARBEJDER EN BØRN OG UNGE-LÆGE Hver Børn og Unge-læge dækker et eller flere af Børn og Unges otte områder. Når et barn henvises til en af lægerne, går hun systematisk til værks: Indsamler information om barnet fra for eksempel forældre, institution, barnets egen læge, sygehus og socialforvaltning. Tit afholdes et netværksmøde med alle relevante parter - og lægen ser så barnet til en undersøgelse eller observation. Det kan ligne en almindelig undersøgelse, hvor vi tester syn og motorik. Men samtidig opfanger vi mange andre ting: Forstår barnet en besked? Evner det at fastholde opmærksomheden? Forstår det flere beskeder ad gangen? Hvordan er dets sprog? Får jeg lov til at styre samtalen? Hvilket forhold har det til sin egen krop? Kan det lade være med at pille ved tingene omkring sig? Undersøgelsen øger min fornemmelse for barnet, fortæller Britta Weyer. Efter undersøgelsen tager lægen en grundig samtale med forældre og institution og deler spørgeskemaer ud til dem og de lidt større børn eller unge. Skemaerne er neutrale og kan senere gentages og sammenlignes, når lægen skal evaluere indsatsen. Fortsættes 6 BU Nyt Januar 2014

7 SUNDHED LÆRING SSP BRUGES SOM KONSULENTER Vi stiller ikke diagnoser. Men vi sandsynliggør diagnoser - og vores oplæg bruges af børnepsykiaterne. Vi kan også lukke helt for snakken om diagnoser og sige: I skal i gang med det pædagogiske arbejde på skolen eller i institutionen, forklarer Britta Weyer. Børn og Unge-lægernes arbejde bruges også til at give forældre og personale en pædagogisk eller sundhedsfaglig vejledning eller til at bane vej for en indsats i socialforvaltningen. Mange bruger os som sundhedsfaglige konsulenter eller undervisere - for eksempel om smitsomme sygdomme eller medicin - eller som konsulenter i børnesager eller komplicerede familiesager. Det kan vi mærke en stigende efterspørgsel på, fortæller Britta Weyer. TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Selv sætter hun samarbejdet med Basisteamet meget højt. Hvert basisteam dækker et distrikt og er sammensat af en psykolog, en specialpædagog eller AKT-lærer og en læge, som arbejder sammen om komplicerede sager. Vi kan tit flytte en sag fra at være præget af konflikt og forskellige opfattelser til at få skabt et godt billede af barnet - og via en diplomatisk indsats få forældre og personale til at samarbejde og trække i samme retning. Vores fokus er på det, som barnet skal have hjælp og støtte til, siger Børn og Unge-lægen og fortsætter: Det gør en kæmpe forskel for barnets udvikling, at det bliver mødt på den rigtige måde. Vi ser det som vores opgave er at passe på, at ingen børn bliver tabt. Og børnene - de når helt ind i hjertekulen. Det er ikke for ingenting, at vi kan huske dem mange år efter. Læs mere på: Mange bruger os som sundhedsfaglige konsulenter eller undervisere - for eksempel om smitsomme sygdomme eller medicin - eller som konsulenter i børnesager eller komplicerede familiesager. Det kan vi mærke en stigende efterspørgsel på. Britta Weyer, Børn og Unge-læge SÅDAN KONTAKTER DU EN BØRN OG UNGE-LÆGE: Som medarbejder er du altid velkommen til at ringe og snakke med Børn og Unge-lægerne. Ønsker du at henvise et barn til undersøgelse, skal du gå via din leder, som kan bestille via Børn og Ungelægernes hjemmeside. Ved akutte henvendelser har Børn og Unge-lægerne en servicetelefon, telefon nummer Den har åbent hver dag fra klokken BØRN OG UNGE-LÆGERNES ØVRIGE OPGAVER: Børn og Unge-lægerne har også træffetid i Socialforvaltningens Handicapcenter, yder rådgivning om børnesager i familiecentrene, underviser og sidder med i en række udvalg, der arbejder med overvægtige børn og unge, seksuel sundhed, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, erhvervet hjerneskade hos børn, hjemmetræning og Respekt for grænser. Derudover sidder med de i det Kommunallægelige udvalg. Kontakt: Britta Weyer, Børn og Unge-læge. Mail: BU Nyt Januar

8 LEDELSE Fremtidens folkeskole: Fælles om målet Når vi skal rykke nye steder hen er det afgørende med fælles forståelse af målet, tydelige rammer for processen og en stærk kultur med værdier, som både medarbejdere og ledelse føler ejerskab til. Lokale erfaringer fra projekt Ledelse af inkluderende læringsmiljøer giver råd til forandringsledelse i folkeskolen. Som de aarhusianske repræsentanter i det tværkommunale projekt Ledelse af inkluderende læringsmiljøer, har Møllevangskolen og Lystrup Skole begge arbejdet med at styrke det koordinerende samarbejde. Lystrup Skole har arbejdet med nye måder at koordinere og lede skolens støttefunktioner, mens Møllevangsskolen har styrket det forbyggende teamsamarbejde mellem lærere og pædagoger om klassens trivsel. Skoleleder Steen Helles fra Lystrup Skole fortæller: - Vore mål var at skabe legitimitet for inklusionsvejlederne og AKT-medarbejder, der som nøglepersoner nu står for at koordinere skolens støttefunktion og iværksætte tiltag overfor den enkelte elev. Ledelsen er ikke som tidligere inde over hver enkelt problematik. I stedet har vi en organisering, hvor vi træder til, hvis der er brug for en ledelsesbeslutning. Rokket ved kulturen For Steen Helles har det været en lærerig proces. - Alle har fra begyndelsen vidst, hvad målet var. Med projektet har vi rokket ved en lærerkultur, hvor det ikke nødvendigvis er naturligt, at kollegaerne har en koordinerende og ledende rolle inden for et specifikt område. Vi har sammen skulle skabe den legitimitet. Klare og gennemsigtige rammer har derfor været afgørende for at lykkes. Derudover har konsensus om værdier og tilgang haft stor betydning, ligesom ledelsens blik for tid og timing har været vigtig for processen. - At gøre de rette ting på det rette tidspunkt er helt essentielt, når vi skal et nyt sted hen i fællesskab. Som ledelse skal vi hele tiden vide, hvor vi har medarbejderne, og bruge det momentum og den gode energi, der eksempelvis kan opstå efter et positivt møde, til at justere processen. Formår vi det, så skaber vi det medejerskab og engagement hos medarbejderne, som vi så gerne vil have, mener Steen Helles. Mere ro og overskud Tilsvarende erfaringer har skoleleder Majbritt Jensen fra Møllevangskolen, hvor projektet har styrket samarbejdet i kerneteamet. Samarbejdet er suppleret med tre årlige møder med deltagelse af en tovholder, der ud fra en fast dagsorden får samlet op på kerneteamets arbejde og udfordringer, og bringer denne viden videre til fælles refleksion på skolen. De faste rammer for kerneteamet har skabt ro og overskud hos medarbejderne. - Selvom vi har arbejdet med kerneteams siden 2001, så har der været overraskende mange, som ikke har haft en fast struktur for samarbejdet. Med nye rammer er der skabt klarhed over, hvornår de enkelte lærere og pædagoger kan regne med at have hinanden, ligesom de er blevet mere skarpe på deres kerneopgave, fortæller Majbritt Jensen. Smidig og hurtigere indsats Med tovholdernes opsamling er den fælles viden og refleksion også blevet styrket og de gode historier har fået fælles liv. Det samme gælder sparringen med skolens AKT- og specialpædagogiske vejledere, der to gange ugentligt er tilgængelig for sparring om konkrete problemstillinger. Hermed bliver der hurtigt og forebyggende sat ind overfor sårbare børn og børn på kanten. - Vi har fået styrket smidigheden og handlekraften i forhold til støttefunktionerne. Samtidig tror jeg også, at mange medarbejdere oplever langt bedre arbejdsrelationer i kerneteamet, siger Majbritt Jensen, der ser tydelig kommunikation som en af de væsentligste faktorer for succes. - Vi har været meget tydelige i at kommunikere målet - at et styrket kerneteam understøtter ambitionerne i vores fælles værdier og rykker os nærmere målet. Læs mere: aarhus.dk/laff 8 BU Nyt Januar 2014

9 LEDELSE Med projektet har vi rokket ved en lærerkultur, hvor det ikke nødvendigvis er naturligt, at kollegaerne har en koordinerende og ledende rolle inden for et specifikt område. Vi har sammen skulle skabe den legitimitet siger Steen Helles FEM OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER Fem punkter har vist sig særligt vigtige, når ledelse sættes i centrum med afsæt i ledelse af inkluderende fællesskaber: Forandringskapacitet Kultur sætter retning på organisationen Sæt rammer for dialog og refleksion Ledelseskæden - skab sammenhæng og nå målet i fællesskab Tydelig kommunikation Materiale fra konferencen samt Rambölls afsluttende rapport finder du på: aarhus.dk/laff FAKTA Ledelse af inkluderende læringsmiljøer er et ledelsesudviklingsprojekt mellem Hillerød, Nyborg, Ikast- Brande og Aarhus Kommune samt KL, Skolelederforeningen og Undervisningsministeriet. Projektets hovedidé er at blive klogere på og bedre til at arbejde med ledelse af fremtidens folkeskole med særligt fokus på inkluderende læringsmiljøer. Fokus er både på forvaltningens rolle, den lokale ledelse på skolen og samspillet med medarbejdergrupper. Projektet blev afsluttet i december 2013 med en konference i Odense. At gøre de rette ting på det rette tidspunkt er helt essentielt, når vi skal et nyt sted hen i fællesskab Steen Helles, skoleleder, Lystrup Skole BU Nyt Januar

10 SKOLEREFORM UDDANNELSE SSP Unge skal fastholdes i uddannelse Anita Frichot Ung i Aarhus, Socialforvaltningen og Ungdommens Uddannelsesvejledning har sat gang i et projekt, der skal fastholde unge i deres uddannelse med økonomisk støtte fra den fælleskommunale innovationspulje. Velviljen blandt samarbejdsparterne er stor, og Ung i Aarhus har ansat Anita Frichot som projektleder for indsatser i fastholdelsesberedskabet. Projektet begyndte den 1. oktober sidste år, og det er nyt, at Ung i Aarhus er gået ind i så tæt et samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Foreløbigt har vi fået støtte til det første halvanden år. De første indsatser over for unge, både individuelle og i grupper er i gang, og vi vi udvikler, implementerer og eksperimenterer. Vi ved, at indsatserne fungerer, når vi arbejder sammen, forklarer Anita Frichot. Der kan være huller i det net, det tværkommunale netværkssamarbejde har omkring de unge, og det er her, fastholdelsesberedskabet kommer ind. Der er færre, der må glide gennem hullerne. I Ung i Aarhus har vi de rigtige medarbejdere til opgaverne, ellers finder vi nogen i vores store netværk, så vi kan arbejde hurtigt og fleksibelt. Vi arbejder ud fra et kommissorium sammen med skolerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning om dem, der er 15 år eller ældre. Så vi har fælles opmærksomhed på, når der er behov for en indsats, fortæller Anita Frichot. Vi forebygger frafald Fastholdelsesberedskabet vil give de unge, der er i risiko for at frafalde deres ungdomsuddannelse, relevante tilbud, så de kan gennemføre deres uddannelse. Det sker blandt andet ved forebyggende indsatser allerede i skolen og ved at støtte i overgangen til ungdomsuddannelserne. Vi skal sørge for, at de unge får forbedret deres livskvalitet. Og vi ved, at den falder og bliver forringet, hvis de ender på kontanthjælp. Vi ved, at de unge gerne vil have en uddannelse og et godt voksenliv, derfor arbejder vi med at trække dem i en konstruktiv retning, og vi ved, at vi når målet, siger Anita Frichot. Den forebyggende indsats består blandt andet af Ung i Aarhus mange forskelligartede og til tider alternative indsatser. Ung i Aarhus har en bred palet, der retter sig mod udvikling af faglige, personlige og sociale kompetencer. Det handler om at gøre unge i stand til at mestre livet og give dem succeshistorier. Vi skal skabe rammer, der hvor det giver mening. De unge skal møde relevante tilbud på de rigtige tidspunkter, så de nemmere kommer gennem deres ungdomsuddannelse, fortæller Anita Frichot. Fælles temadag For at blive mere klare over, hvad de forskellige samarbejdsparter kan tilbyde, har der været afholdt en temadag med deltagere fra Ung i Aarhus, socialforvaltningen og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Her var fokus på at skabe fælles viden og give indsigt i, hvordan vi hver især arbejder. Vi fik indblik i hinandens reelle indsatser gennem praksisoplæg, og vi fik delt vores viden. Vi fik stillet skarpt på nogle af de udfordringer, vi skal løse i fællesskab. Vi har allerede nu fået lært hinanden at kende, og vi har skabt en idebank, som gør, at vi nu taler med samme, fælles sprog, siger Anita Frichot. Pionerånden er til stede i samarbejde og nu ved alle, hvilke resurser, der er hos de enkelte. I foråret 2014 bliver der igen sat fokus på samarbejdet med endnu en temadag, hvor der bliver arbejdet videre med at få skabt sammenhæng i indsatserne. Om Anita Frichot: Uddannet Uddannelses- og Erhvervsvejleder, akademiuddannelse i Ungdomspædagogik. Kontakt: Ung i Aarhus-leder Ove Petersen, Grenåvej Vest. Mail: 10 BU Nyt Januar 2014

11 SUNDHED ØkoLøft Mandag den 6. januar 2014 kickstartede køkkenledere og medarbejdere fra 18 institutioner i Børn og Unge en omlægning til økologisk kost. I alt vil 90 daginstitutioner og 18 skoler, i de kommende år deltage i det økologiske omlægningsforløb ØkoLøft Aarhus På et fem ugers kursus lærer køkkenlederne blandt andet om de økologiske principper, at analysere behov, økonomi, arbejdsgange og madvarer i deres eget køkken, for dernæst at lave en plan for institutionens omlægning til økologi. Mens køkkenlederne er på kursus, rykker et antal vikarer ind i et jobrotationsforløb. Vikarerne er ledige, som efter tre ugers opkvalificerende undervisning samt en uges virksomhedspraktik er klar til at sikre de daglige måltider til børnene på deltagernes arbejdspladser. Forventninger Kurset vil forberede køkkenlederne på de udfordringer de møder i omlægningen til økologi. Jeg har helt klar en forventning om at få nogle nye input, og også, hvordan jeg så kan lave et forsvarligt økologisk måltid til omkring de der 6-7 kroner, jeg har svært ved at se det inden, men jeg glæder mig rigtig meget, siger Gitte, Økonoma, Børnegården Rundhøj. Målet er, at deltagerne føler sig klar til at gå ud og ændre kostkoncepterne i deres institutioner. Dem der ikke har nok økologi skal få det, og dem der allerede har økologisk kost skal få ny inspiration og arbejdsmetoder, siger Thomas Rybjerg Larsen, projektmedarbejder og underviser. FAKTA Byrådet har vedtaget, at 60 % af maden i Aarhus Kommune skal være økologisk fra I projekt ØkoLøft Aarhus går de første forrest, og vil allerede i midten af 2015 nå de 60 %. Resten af dagtilbuddene og skolerne får lidt længere tid til omlægningen. I Børn og Unge vurderes det at daginstitutionerne kan omlægges til 90 % økologi, og skolerne til %. ØkoLøft Aarhus udføres af kommunens samarbejdspartner Københavns Madhus, der i øjeblikket har en afdeling på Lokalcenter Rosenvang. Der tilbydes også tre dages kurser til en måltidsansvarlig pædagog fra hver institution, så køkkenlederen ikke står alene med omlægningen. Den 28. januar er der informationsmøde for skolernes ledelser og kantineledere om deltagelse i projekt Økoløft Aarhus. Øverste billede Køkkenlederne smager på hinandens mad Nederste billede: Thomas Rybjerg Larsen fra Københavns Madhus underviser køkkenledere i omlægning til økologi Kontakt: Kommunens projektleder Bente Kramer Møller. Mail: BU Nyt Januar

12 INTERNATIONALT SSP Med klodens børn rundt i Aarhus Nikolaj Witte har besøgt børnefamilier rundt om i verden. Nu kan dagtilbud i Aarhus gratis bestille et foredrag om hans erfaringer. Når jeg siger til forældre ude i verden, at småbørn i Danmark oftest sover for sig selv i deres egen seng, går de nærmest i panik. De tænker, at det er ren tortur at lægge sådan et lille væsen for sig selv i et mørkt rum. Ordene kommer fra Nikolaj Witte, der har rejst jorden tynd som globetrotter gennem mange år. Da han blev far for et par år siden, fik hans nysgerrighed et særligt fokus. Som nybagt far væltede spørgsmålene rundt: Hvor længe skal min datter ammes? Hvad skal hun spise? Hvornår smider hun bleen? Hvordan får man hende til at sove? fortæller Nikolaj Witte. Han spekulerede på, hvordan det forholdt sig i andre egne af verden hvad mon forældrene baksede med af spørgsmål der? Tager tilhørere med på jordomrejse Med støtte fra Danida boede han hos flere forskellige småbørnsfamilier i henholdsvis Indonesien, Uganda og Usbekistan. Vel hjemme i Danmark holder han foredrag om, hvordan blandt andre børnene Tatah, Makliya og Hushnut lever, og hvad deres forældre gør sig af tanker om det at have børn. Med billeder, film og diskussioner tager han tilhørerne med på en utraditionel jordomrejse, hvor der er fokus på det jordnære, praktiske børne- og forældreliv. Blandt andet fortæller Nikolaj Witte, at ingen af de besøgte børn brugte ble fra 1-års alderen. Og at sutter sjældent blev brugt - mange steder så man det som en passivisering og afsocialisering af barnet. En anden iøjnefaldende ting var, hvordan børnene altid var med i familiens aktiviteter. Der var en meget inkluderende tankegang. Et eksempel på det var et sted, hvor moderen og lavede brød på gulvet, og barnet hjalp til. Herhjemme har vi hævet køkkenbordet, så det passer til forældrenes højde. Nikolaj Wittes foredrag er spækket med eksempler fra familiernes dagligdag, og han glæder sig til at fortælle aarhusianske forældre og pædagoger om dem. Det er fedt at se, hvordan vi som danske forældre kan blive rusket lidt op. Vi tror altid, vi har svaret. Vi har sundhedsplejere og pædagoger, vi kan spørge om alt. Og vi er blevet så nervøse, at vi googler det mindste. En kvinde i Uganda sagde til mig: Vi skal blive bedre til at stole på os selv. FAKTA Alle interesserede dagtilbud kan gratis booke et foredrag, der varer cirka 45 minutter med masser af tid til spørgsmål og debat. Det kan være en god idé at afholde det i forbindelse med et forældremøde, men det kan også være i andre fora. LÆS MERE PÅ: Kontakt: Nikolaj Witte. Mail: Tlf: Mobil: BU Nyt Januar 2014

13 KORT NYT Om ansættelsesstop fra den 1. januar 2014 SFO en skal med afsæt i skolereformen afkorte sin åbningstid fra den 1. august Det er usikkert, om alt SFO-personale på denne baggrund vil få mulighed for at indgå i skoledelen. I budgetforliget for 2014 er der indskrevet en besparelse på FU-området på cirka 15 millioner kroner. Hertil kommer at en FU-analyse er på vej til behandling i byrådet primo april Alt det medfører, at et antal ledere ansat efter BUPL s og FOA s overenskomster, pædagoger samt pædagogmedhjælpere, kan blive overtallige fra den 1. august Børn og Unge ønsker med rettidig omhu at give medarbejdere og ledere mulighed for at foretage et aktivt valg og fortsat have indflydelse på valg af arbejdssted. Børn og Unge har derfor fra den 1. januar indført ansættelsesstop for faste leder- og medarbejderstillinger indenfor BUPL s og FOA s overenskomstområde på FU-, SFO- og skoleområdet, samt et tillempet ansættelsesstop på dagtilbudsområdet. Ansættelsesstoppet skal sikre, at medarbejdere og ledere indenfor FU- og SFO/skoleområdet allerede på nuværende tidspunkt får mulighed for at søge ledige stillinger indenfor dagtilbudsområdet. Viser det sig hen over foråret 2014, at der er overtallige medarbejdere på SFO/skole- og FU-området pr. 1. august 2014, træder Aarhus Kommunes Udviklingspolitik i kraft. Udviklingspolitikken sikrer medarbejderne en række rettigheder, herunder forsøg på omplacering til andre stillinger inden for kommunen. Udviklingspolitikken er dog ikke en ansættelsesgaranti og er dermed ikke i sidste ende en garanti mod afsked. Yderligere information: Personalekonsulent Øjvind Haugaard, Personale og Udvikling. Mail: Se ledige stillinger på BU Nyt app I forbindelse med, at der er indført ansættelsesstop, kan du fremover se alle ledige stillinger på BU Nyt app. Nyheder om ledige stillinger finder du øverst lige under dagens topnyhed. Download BU Nyt app på Google Play og App Store. Den er gratis. Opslagene bliver også tilgængelige på BørneIntra, SkoleIntra og FUnet. Kontakt: Praktiklæreruddannelse - forår 2014 Børn og Unge giver i foråret alle skoler mulighed for at få uddannet en praktiklærer på diplomniveau, efter den nyeste studieordning. Samtidigt indgår uddannelsen i et rotationsprojekt for ledige lærere, der gør det muligt at få dækket de studerende medarbejdere med en vikar. På BUportalen finder du alle informationer om projektet. Vil du hører mere, så tilmeld dig og din leder til informationsmødet d. 16. januar Brug QR koden for at tilmelde dig eller få din leder til at følge linket på BU-portalen. Kender du en ledig lærer, som kunne være interesseret i et vikariat i jobrotationsprojektet, kan du henvise dem til aarhus.dk/rotation. Læs mere: På BUportalen > Ledelse > Ansættelse og Afsked > Jobrotation BU Nyt Januar

14 KORT NYT Tip en 2013 er: Deltag i BU Nytårs-quizzen Vind et gavekort på 500 kr. til lækkerier fra Fru Møllers Mølleri i Odder. BU Nyt nummer 22 fra december 2013 er en særudgave om Året, der gik Her finder du en nytårs-quiz, som ikke er helt let, men til gengæld lettere drilsk. Tip en 2013 er i nytårs-quizzen - og send os dine svar på spørgsmålene om Børn og Unge i året, der gik TIP EN 2013 ER 2 Hvor mange arbejdsmiljøgrupper har I 2009 var 71% af eleverne i 9. klasse ikke-rygere. Hvor stor er vi i Børn og Unge? andelen i 2013? ca. 260 ca. 560 ca % 64% 84% Fra hvor mange matrikler arbejder Cirka hvor mange børn er i 2013 indskrevet i Aarhus kommunale folkeskoler? med fødselsdepres- Hvor mange mødre 4 5 Børn og Unges medarbejdere? sion fik i 2013 hjælp til at tænke og føle klarere via gruppeforløb? Sammenlignet med 2012, hvor mange flere skolestartere med dansk som 15 andetsprog havde ifølge sprogscreeningerne frit skolevalg i 2013? 45 10% 15% 25% 85 Hvad er Børn og Unges samlede oprindelige netto 8 Hvor mange nye dagtilbudsgrupper har Aarhus budget for 2013? Byråd i sommer besluttet at opføre? Du finder BU Nyt og quiz på aarhus.dk/bunyt, i det trykte blad eller via BUnyt App. 9 2,8 mia. 3,8 mia. 4.8 mia. Hvor stort er faldet i antallet af skolestartere, som starter direkte i specialklasse på 0. årgang, fra 2010/2011 til 2013/14? Hvor mange procent af skolestarterne ændrer svær overvægt til overvægt, når de deltager i projektet Fedt for Fight? Ca. 30% ca. 40% ca. 50% Onsdag den 15. januar udtrækker redaktionen af BU Nyt gavekort på 3 x 500 kroner blandt alle indsendte, korrekte besvarelser. Skulle der mod forventning ikke indløbe besvarelser med 13 rigtige, udtrækkes vinderne blandt de 10 deltagere med flest korrekte besvarelser. Send dine bud på 13 rigtige til BU Nyts redaktion. Mail: 12 ca. 14% 11 Hvor mange procent af eleverne i Aarhus Kommune synes, at deres ca. 34% skole er nogenlunde eller at de virkelig godt kan lide den? ca. 74% Ca. 60% ca. 80% ca. 90% Hvor mange bemærkninger havde revisorerne til Børn Antal sygedage pr. helårsansat i Børn og Unge var i og Unges regnskab for året 2012? 2012 på 16,17 dage. Hvor mange sygedage har vi haft fra december 2012 til december 2013? ,52 15,52% 16,52 DELTAG I BU NYTÅRS-QUIZZEN Vind et gavekort på 500 kr. til lækkerier fra Fru Møllers Mølleri i Odder. Onsdag den 15. januar udtrækker redaktionen af BU Nyt gavekort på 3 x 500 kroner blandt alle indsendte, korrekte besvarelser. Svarene offentliggøres den 23. januar 2014 i BU Nyt. Send dine bud på 13 rigtige til BU Nyts redaktion. Mail: Læs mere på: BU Nyt December Læs mere: KORT NYT 2013 NYT OM NAVNE Unge i Aarhus får deres egen fritidsapp Tirsdag den 14. januar 2014 klokken er der release på Ung i Aarhus-appen i kantinen på Læssøesgade Skole for alle unge, voksne og andre interesserede. Appen er udviklet af de unge selv ud fra deres ønsker til appen, mens det er Ung i Aarhus, der står bag. De unge har blandt andet ønsket, at den skulle give et bedre overblik over de tilbud, som er for unge i Aarhus. Det er de unge selv, der har bestemt, hvad de vil have, at appen skulle. Og det har gjort, at de har fået det, som de vil have det, fortæller Pernille Refstrup, Vice-Ung i Aarhusleder hos Ung i Aarhus - Horsensvej. Udskolingen på Læssøesgade Skole er specielt inviteret til at være de første til at få appen. Men der er selvfølgelig også adgang for alle andre unge og voksne, der har lyst til at være blandt de første til at hente og prøve appen. Ny chef for Planlægning Børn og Unge har pr. 1. februar 2014 ansat Tina Degn Rasmussen som planlægningschef. Tina er 43 år, bosiddende i Ryomgård og kommer fra en stilling som afdelingschef for Plan, Udvikling og Kultur i Syddjurs Kommune. Tina har 17 års erhvervserfaring fra blandt andet Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune og Nørre Djurs Kommune, hvilket har bragt hende hele vejen rundt om de bygningsmæssige og planlægningsmæssige opgaver, der løses i planlægningsafdelingen. Tina har en baggrund som bygningsingeniør og har herudover en diplomuddannelse i ledelse. Kontakt: Pernille Refstrup Lauridsen, Vice Fritids- og ungdomsskoleleder. Mail: 14 BU Nyt Januar 2014

15 KORT NYT OMG! 2014 er på vej - og de unge er ved at gøre klar Den 31. januar og 1. februar 2014 er det igen tid til One Music Generation, OMG!, og igen i år er det de unge, der er med til at arrangere festivalen. Det sker gennem ungdomsskolehold i Ung i Aarhus - og allerede nu er der gang i holdene, blandt andet OMG!s egen ungeredaktion, der hænger plakater op og forbereder interviews af kunstnerne. - Unge fra hele byen er så småt gået i gang med forberedelserne, og kommer via ungdomsskolehold og lokale indsatser til at varetage roller som fotografer, journalister, oppyntere, værter, workshopholdere, rundvisere, smoothie-shakere og meget mere, fortæller Pernille Refstrup, der er Vice Ung i Aarhus-leder og en af de ansvarlige for OMG! Der kommer masser af musikere og DJ s og spiller, og OMG! ved godt, hvem det er, der hitter - blandt andet Noah og Specktors, mens Ham Den Lange er en af årets værter. FAKTA OMG! er en af Danmarks største musikevents for unge i alderen år og forløber over to dage. OMG! afholder to koncerter for fredag eftermiddag for unge i alderen år og deres forældre. OMG! spiller den musik, som de unge gerne vil høre. OMG! er de unges festival, hvor de selv er med til at arrangere og bestemme. Som noget nyt i år er OMG! gået ind i et samarbejde med Aarhus Tech, så der også bliver eksperimenteret med lys og lyd, ligesom unge mediegrafikere har bidraget med grafikken. BU Nyt: ER ET PERSONALENYHEDSBREV FOR DE ANSATTE I BØRN OG UNGE, AARHUS KOMMUNE BU Nyt Januar

16 Evnen til at skabe social kapital udspringer af den fineste form for hjerneaktivitet, fortalte hjerneforsker og oplægsholder Peter Lund Madsen til 1000 arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere, da de den 7. januar 2014 samledes i NRGI Arena for at kickstarte den lokale opfølgning på trivselsundersøgelsen. Hvor fasanen har fået første modul af hjernen - det er den del, der vil have sex, mad og magt (alt efter alder) - har vi fået evnen til at være motiverede ud over vore drifter, føle fremtidsdrømme, arbejdsglæde og motivation. Vores evne til at samarbejde frisætter menneskelig virkekraft, sagde hjerneforskeren i et underholdende foredrag, der strakte sig fra fladormen over fasanen til den menneskelige hjerne, som for år siden udviklede evnen til avanceret social adfærd. 16 BU Nyt Januar 2014

Vandfald Balladerne viste vejen til understøttende undervisning. Tidlig indsats: Nye forældre klædes på til rollen side 4

Vandfald Balladerne viste vejen til understøttende undervisning. Tidlig indsats: Nye forældre klædes på til rollen side 4 nr. 2 januar 2014 BU nyt Tidlig indsats: Nye forældre klædes på til rollen side 4 Skolereform: færdselsregler for samarbejdet side 6 Yoga for børn: Motorik, fællesskab og nærvær side 8 Firmasport: Nyt

Læs mere

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 nr. 16 september 2014 BU nyt Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 hmu: Effektiviseringerne kan mærkes side 14 Digitalisering: Fælles strategi for Børn og Unge side 15 FU: Otte områder

Læs mere

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING NR. 22 DECEMBER 2014 BU NYT RADIKALISERING REKRUTTERING LOKE KOMME-GÅ SYSTEM FOREBYGGELSE I SKOLEN SIDE 2 MANGFOLDIGHED ER EN STYRKE SIDE 4 UDDANNELSESFORLØB FOR LEDELSER SIDE 10 PRÆSENTERET FOR DAGTILBUDDENE

Læs mere

BU NYT 21 BU NYT. Ny begyndelse. Hun skal styrke det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Sundhed og Trivsel

BU NYT 21 BU NYT. Ny begyndelse. Hun skal styrke det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Sundhed og Trivsel NR. 21 NOVEMBER 2013 BU NYT DAGTILBUD: UDVIKLER FREMTI- DENS LEDELSE FU: REFORMULERER SIN OPGAVE SKOLEREFORM: DE ER I GANG MED ARBEJDET VALGET: STEMNING FRA ET VALGSTED SIDE 4 SIDE 5 SIDE 8 SIDE 10 21

Læs mere

BU NYT 23 BU NYT. Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner DECEMBER 20 14 NR. 23 DECEMBER 2014

BU NYT 23 BU NYT. Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner DECEMBER 20 14 NR. 23 DECEMBER 2014 NR. 23 DECEMBER 2014 BU NYT HMU AARHUSAFTALEN OG APV SIDE 2 SØNDERVANGSKOLEN DYGTIGERE ELEVER MED IT-SATSNING SIDE 4 UNG I AARHUS: SAMMEN OM EN NY FU-PLAN SIDE 10 NYT OM OUTLOOK OG IT ÅRSAGER, TIDSRAMMER

Læs mere

BU NYT 20 BU NYT. Forældresamarbejde styrker børns læring i børnehaven NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014

BU NYT 20 BU NYT. Forældresamarbejde styrker børns læring i børnehaven NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014 BU NYT JOBROTATION: PÆDAGOGER SPEEDREKRUTTERES SIDE 2 FU-STRUKTUR: NU SER VI FREMAD SIDE 6 SKOLERNES APV: SKOLERNE ER I GANG SIDE 8 BØRN OG UNGE-UDVALGET: JAN RAVN CHRISTENSEN SIDE

Læs mere

Ugens ord. Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke. Innovationspuljer: Støtter lokal udvikling. Mentalisering: Gennembrud for Gellerup-unge

Ugens ord. Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke. Innovationspuljer: Støtter lokal udvikling. Mentalisering: Gennembrud for Gellerup-unge nr. 22 december 2013 BU nyt Innovationspuljer: Støtter lokal udvikling Mentalisering: Gennembrud for Gellerup-unge FU-analyse: Læring med fokus på relationer ULV holdet: Unge guides i udskolingen side

Læs mere

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar 20 13 Planlægning

Læs mere

Tidlig indsats. De skaber udvikling med små midler. marts 2014. Erhvervsguider: Åbner unges øjne. Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD

Tidlig indsats. De skaber udvikling med små midler. marts 2014. Erhvervsguider: Åbner unges øjne. Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD nr. 5 marts 2014 BU nyt Erhvervsguider: Åbner unges øjne side 2 Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD side 6 DHL-stafetten: Så går starten igen side 8 Nye kompetencer: Med rotationsprojekt side 12

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Rådmanden: Velkommen til den nye skole. august 2014. nr. 14 august 2014. Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4

Rådmanden: Velkommen til den nye skole. august 2014. nr. 14 august 2014. Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4 nr. 14 august 2014 BU nyt Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4 Økoløft: Solbjerg Dagtilbud går all in side 6 Summerclub: Et anderledes ungemiljø side 8 Jobskifte: Ledere skifter til

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2 nr. 17 oktober 2012 BU nyt budget: balanceakt giver ro side 2 børn og unge-byråd: hjælp til bedre seksualundervisning side 3 dagplejere: praksisfortællinger giver ny viden side 4 skolefusioner: ledelsesteams

Læs mere

BU nyt. 10 BU nyt. Jobrotation: Teknisk service-medarbejdere gentager succes. fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4

BU nyt. 10 BU nyt. Jobrotation: Teknisk service-medarbejdere gentager succes. fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4 nr. 10 maj 2013 BU nyt fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4 Ung i Aarhus: Sætter værktøjer i system side 6 Mobilitetsdage: 30 ansatte fandt nye jobs side 9 10 BU nyt maj 2013 Jobrotation:

Læs mere

Fokus på pædagogisk it. Sådan gør vi i Børn og Unge. april 2014. skolereform: Pædagogisk it: Nye muligheder for læring i børnehaven side 2

Fokus på pædagogisk it. Sådan gør vi i Børn og Unge. april 2014. skolereform: Pædagogisk it: Nye muligheder for læring i børnehaven side 2 nr. 7 april 2014 BU nyt Pædagogisk it: Nye muligheder for læring i børnehaven side 2 Digital læring: Motiverer elever og medarbejdere på Søndervangskolen side 6 skolereform: Viby skole bygger om side 8

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder 03/15 SOCIALRÅDGIVEREN OK15: Reallønnen stiger Ny regnemodel viser værdien af forebyggelse Ministerbesøg: Indblik i krydspres i børnesager Grib mulighederne i din tredje alder Det er for tilfældigt om

Læs mere

BU nyt. Forældre overtog Samsøgades Skole. BU nyt. og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere

BU nyt. Forældre overtog Samsøgades Skole. BU nyt. og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere nr. 6 marts 2013 BU nyt 17plus i Viby: Styrker unges faglighed Jobrotation: gav fast arbejde Rykkede sammen: Fælles administration en gevinst DHL 2013: Tilmeld jeres hold side 2 side 4 side 8 side 11 6

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

dhl-stafetten svedig firmafest: BU nyt For 2800 Børn og Unge medarbejdere august 2012 bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3

dhl-stafetten svedig firmafest: BU nyt For 2800 Børn og Unge medarbejdere august 2012 bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3 nr. 14 august 2012 BU nyt inklusion: bud på nye løsninger side 2 bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3 børnekulissen: læring begynder ved oplevelsen side 10 indkøb: det virtuelle varehus side 11

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

18.9.09 36. årgang. Når Frank bliver overborgmester. Bente Jensen: En tidlig indsats virker. Børnekliniken Ung i København

18.9.09 36. årgang. Når Frank bliver overborgmester. Bente Jensen: En tidlig indsats virker. Børnekliniken Ung i København Når Frank bliver overborgmester Bente Jensen: En tidlig indsats virker 11 18.9.09 36. årgang Børnekliniken Ung i København indhold LFS, Rosenvængets Allé 16 2100 København Ø Telefon: 35 44 45 46 Fax: 35

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

4 2 0 1 4 Nyt skoleår

4 2 0 1 4 Nyt skoleår Nyt skoleår 4 2014 Af Martin Bundorph Lauritzen Indflydelse på medlemmernes arbejdsvilkår Af Lotte Svane Strange Petersen & Martin Lauritzen ÅLF Af Martin Lauritzen Medlemmerne af styrelsen deltog i slutningen

Læs mere

Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG

Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG Svendborg Kommune, august 2012 marts 2015 Evalueringsrapport Afrapportering til Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

nr 9 2009 17. september

nr 9 2009 17. september nr 9 2009 17. september kost & ernæringsforbundet Langtidsholdbar kur mod dårlig trivsel Trivslen skal måles mindst hvert tredje år. Men tre år er lang tid, hvis der er problemer. Så det gælder om at bruge

Læs mere

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune FØLGEFORSKNINGSRAPPORT 2011 Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune Projekt A: Inklusionsformidleruddannelsens betydning for udvikling af inkluderende praksis Projekt B: Det Pædagogiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Telefon 72227400 E-mail sst@sst.dk BØRN i BALANCE II Børn i balance II beskriver de 10 kommunale projekter om forebyggelse af overvægt hos børn og

Læs mere