Din klima- og miljøpartner Strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018"

Transkript

1 Din klima- og miljøpartner 1 Service

2 Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi sætter kursen for udviklingen af Glostrup Forsyning frem mod Det er en robust og ambitiøs strategi, men ikke mere fast end at vi griber nye muligheder, når chancen byder sig. Kursen er grøn. Den byder på fjernvarme, der holder Glostrup varm efter miljørigtige principper. Og fremover skal vi i endnu højere grad kunne drikke frisk vand indvundet lokalt i Glostrup. Det er rent, bæredygtigt og økonomisk. Også Glostrup skal omdanne affald til ressourcer. Med en ny affaldsordning skal vi genanvende mest muligt af vores affald. Det reducerer mængden af CO 2 og værner i det hele taget om vores miljø, til glæde for os og de kommende generationer. Startskuddet for den nye affaldssortering bliver indledt med ambassadørfamilier i Glostrup. De skal som de første prøve af, hvordan man får affaldssorteringen ind i sin hverdag. Vi vil lykkes med at få affald til at blive til ressourcer. Vi gør det sammen. Vi har ambitiøse mål for vores kerneområder: vand, spildevand, varme og affald. Men i en grøn kurs for Glostrup har vi lige så meget fokus på: Konkurrencedygtige priser Partnerskab med vores kunder Skabe en attraktiv arbejdsplads det er medarbejderne, der løfter målene. Med fokus hele vejen rundt har vi en strategi i balance. Vi er nået langt i målet om et grønt Glostrup men vi vil endnu længere! Glostrup Forsyning A/S Ørnebjergvej Glostrup Leif Meyer Olsen Bestyrelsesformand Glostrup Forsyning er en række koncernbundne aktieselskaber som er etableret i Selskaberne er ejet 100 % af Glostrup Kommune. Glostrup Forsyning leverer vand og varme, og håndterer affald og spildevand for borgerne i Glostrup Kommune.

3 Mission Vision Glostrup Forsyning er stiftet for at sikre kunderne en sikker og effektiv forsyning. Selskabets eksistensberettigelse og mission er: Glostrup Forsyning leverer rent drikkevand og miljørigtig fjernvarme samt håndterer spildevand og affald for vores kunder til konkurrencedygtige priser Glostrup Forsyning er en moderne forsyningsvirksomhed, som ønsker at være en aktiv spiller på forsyningsområdet. Vi vil sammen med vores kunder, myndigheder og interessenter skabe basis for et konstruktivt og åbent samarbejde inden for om råder som klima, energi, forsyningssikkerhed og service. Vores vision er: Vi er kundernes klima- og miljøpartner Som kundernes klima- og miljøpartner vil vi: levere rent drikkevand til vores kunder primært indvundet lokalt efter bæredygtige principper. Sikre en effektiv spildevandshåndtering og sammen med kunderne sikre, at skader for kunder og samfund pga. klimaforandringer minimeres. levere miljørigtig fjernvarme til kunder i Glostrup Kommune og omegn. Sikre størst mulig genanvendelse af vores affald. 4 5 Mission og vision

4 Styringsprincipper En virksomhed i balance styringsprincipper Glostrup Forsyning har fire overordnede principper, der er styrende for selskabets strategi. De fire områder sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om virksomheden. Kunderne skal være i fokus, og for at levere god service skal medarbejderne have en attraktiv arbejdsplads med udvikling. Priserne skal være konkurrencedygtige dog uden at vi går på kompromis med vores høje kvalitet. Det handler om at have ambitioner i balance. Service Vi vil kommunikere åbent og med kunden i centrum. Effektivitet og udvikling Vi vil have høj forsyningssikkerhed ved at minimere driftsforstyrrelser og udvikle beredskabet. Vi vil beskytte natur og miljø. Vi vil have en effektiv drift og optimere vores processer. 6 konkurrencedygtige priser. 7 Attraktiv arbejdsplads Vi vil være en attraktiv arbejdsplads med høj faglighed, sikkerhed og trivsel. økonomi Vi vil have en sund økonomi. Vi vil levere til Styringsprincipper

5 Service tilgængelighed Vi vil kommunikere åbent og med kunden i centrum Vi skal være tilgængelige for vores kunder. Det skal være let for vores kunder at få information om Glostrup Forsyning og dets akti viteter både i vores kundeservice, via selskabets hjemmeside og vores øvrige kommunikation. Det skal være muligt for vores kunder i videst muligt omfang at betjene sig selv via hjemmesiden, hvor der kan findes information om Glostrups Forsynings produkter, igangværende- og kommende projekter. Det skal også være muligt at betjene sig selv via hjemmesidens selvbetjeningsportal, hvor der kan findes information om regninger, målerudskiftninger, måleraflæsning mv. i 2016 er antallet af kunder, som benytter sig af selskabets selvbetjeningsløsninger, øget med 30 % i forhold til i 2018 er antallet af kunder, som benytter sig af selskabets selvbetjeningsløsninger, øget med 50 % i forhold til Rådgivning Vi skal rådgive og vejlede vores kunder. Vores kunder skal have mulighed for at få råd og vejledning hos vores medarbej dere, i det omfang det ligger inden for Glostrup Forsyning kompetenceog ansvarsområde. inden udgangen af 2015 har Glostrup Forsyning etableret en rådgivningstjeneste. Denne tjeneste skal proaktivt opsøge vores kunder og rådgive og vejlede dem i forsyningsspørgsmål, herunder klimatilpasning, affaldshåndtering samt vand og fjernvarme er der etableret en Rådgivningstjeneste 2016 Antallet af kunder, som benytter sig af selvbetjeningsløsninger, er øget med 30 % Hvad har vi opnået Strategi Vi har indført en webshop til affald, som har forbedret servicen for vores kunder Antallet af kunder, som benytter sig af selvbetjeningsløsninger, er øget med 50 % 9 Service

6 effektivitet og udvikling Beredskab og vagttjeneste Glostrup Forsyning arbejder målrettet med forsyningssikkerhed og har dermed fokus på at minimere forstyrrelser i selskabets anlæg. Ved en akut skade på Glostrup Forsynings anlæg skal der hurtigst muligt skabes over blik over omfanget, således at vi kan orientere vores kunder om skadens omfang og forventede varighed. ved en akut opstået skade må responstiden fra registrering af skaden, til vagten er på skadestedet, være maks 30 minutter inden for normal arbejdstid og maks 60 minutter uden for normal arbejdstid. inden for 120 minutter for registreringen af skaden skal hændelsen være registreret på vores hjemmeside. Vi vil beskytte natur og miljø Inden for 120 minutter fra skaden er sket skal hændelsen være registreret på hjemmesiden Vi vil have høj forsyningssikkerhed ved at minimere driftsforstyrrelser og udvikle beredskabet Kort responstid ved akut opstået skade Vi vil have en effektiv drift og optimere vores processer Effektivitet og udvikling

7 Vand Glostrup Forsynings overordnede målsætning er at levere rent drikkevand primært indvundet lokalt efter bæredygtige principper og til konkurrencedygtige priser. Gennem en implementering af vores vandind vindingsstrategi vil vi: i 2015 levere 70 % af drikkevandet fra egne boringer. i 2018 levere 95 % af drikkevandet fra egne boringer leveres 95 % af drikkevandet fra egne boringer 2015 leveres 70 % af drikkevandet fra egne boringer Fjernvarme Glostrup Forsynings overordnede målsætning er, at fjernvarme bliver den primære opvarmningsform i selskabets opland og dermed er medvirkende til at nedbringe områdets samlede CO 2-belastning. i 2015 præsenteres en potentiale- og udbygningsplan for yderligere udbygning af fjernvarme i Glostrup Kommune. i 2016 er 60 % af varmebehovet i Glostrup Kommune dækket af fjernvarme præsenteres en ny potentiale- og udbygningsplan for fjernvarme i Glostrup 2016 dækkes 60 % af varmebehovet i Glostrup af fjernvarme 12 Hvad har vi opnået Strategi Vi har indført ISO som nyt kvalitetssikringssystem for dokumenteret drikkevandssikkerhed. Hvad har vi opnået Strategi Vi har sørget for fjernvarme til området omkring Hovedvejen og Glostrup Hospital. 13 Effektivitet og udvikling

8 2014 igangsættes klimaplanlægning i de højest prioriterede områder 2015 fortsættes klimatilpasningen af regn- og spildevandsbassiner 2015 Vores nye klimatilpasningskoncept danner grundlag for et øget samarbejde omkring klimaløsninger, der kan minimere skader ved ekstremregn 2016 igangsættes klimatilpasningsprojekter i de højest prioriterede områder 2016 Mængden af spildevand fra fejltilslutninger er reduceret med 40 % i oplandet til Sydvestvej Spildevand Glostrup Forsynings overordnede målsætning er at levere en effektiv håndtering af regn- og spildevand, herunder at klimasikre kloaksystemet. For at klimasikre kloaksystemet er det nødvendigt at udbygge dette og samtidig reducere antallet af fejltilslutninger, der skaber en unødig belastning for kloaksystemet og miljøet. i 2014 igangsættes klimaplanlægning af nødvendige tiltag i de højest prioriterede områder. i 2015 fortsættes udbygningen og klimatilpasning af selskabets regn- og spildevandsbassiner. i 2015 vil vi præsentere vores kunder for et klimatilpasningskoncept, der kan danne grundlag for vores samarbejde, indeholdende bl.a. mulighederne for LAR (lokal afledning af regnvand), regler for medfinansiering og vejledning til lette løsninger for at undgå skader ved ekstremregn og håndtering af regnvand på egen grund. i 2016 igangsættes de første klimatilpasningsprojekter i de højest prioriterede områder. i 2016 har Glostrup Forsyning reduceret mængden af spildevand fra fejltilslutninger med 40 % i oplandet til pumpestation Sydvestvej i forhold til Hvad har vi opnået Strategi Vi har nået de første aktiviteter i klimatilpasningsplanen Renovering og udbygning af 6 olieudskillere. 15 Effektivitet og udvikling

9 Affald Det er regeringens og EU s overordnede målsætning at genanvende mere husholdningsaffald. Et øget fokus på genanvendelighed af vores ressourcer kræver øget fokus på sortering både hos den enkelte kunde og på selskabets genbrugsstation. i 2015 udvides åbningstiden på genbrugs stationen. Vi ønsker at øge til gængeligheden for vores kunder og udvider derfor åbningstiden i hverdagene, så der er åbent fra kl (den udvidede åbningstid er i første omgang som et forsøg i perioden 1. april oktober 2015, hvor ordningen evalueres løbende). i 2016 har Glostrup Forsyning implementeret en ny affaldsordning i samarbejde med Glostrup Kommune. i 2017 præsenteres en plan for renovering og udbygning af selskabets genbrugsstation, så der skabes bedre forhold for vores kunder og en øget sortering af affaldet Ny affaldsordning er implementeret i samarbejde med Glostrup Kommune 2015 Åbningstiden på genbrugsstationen udvides, så der er åbent fra kl på hverdage 2017 præsenteres en plan for renovering og udbygning af genbrugsstationen, så der skabes bedre forhold for vores kunder 16 Hvad har vi opnået Strategi Vi er klar til at implementere affaldsordning i Effektivitet og udvikling

10 effektivisering af vores produktionsanlæg optimering af processer Vi vil have en sund økonomi Vi vil levere til konkurrencedygtige priser økonomi Konkurrencedygtige priser. vi vil levere vores produkter til stabile og konkurrencedygtige priser, som kan tåle sammenligning i markedet Gennem målrettede strategiske indsatser vil vi effektivisere vores produktionsanlæg. vi vil foretage fornuftige investeringer og gennem dem sikre en løbende optimering af vores processer og dermed sikre en effektiv drift. Sund økonomi i balance stabile priser og en økonomi i balance vi vil sikre, at der er balance mellem selskabernes investeringer og afskrivninger. Selskabet skal desuden sikre en balance mellem aktivernes værdier og selskabernes gældsætning økonomi

11 2016 er vi arbejdsmiljøcertificeret efter ISO Høj faglighed, sikkerhed og trivsel Attraktiv arbejdsplads vi anvender 3 dage på kompetenceudvikling pr. medarbejder pr. år Høj faglighed, sikkerhed og trivsel Det er selskabets overordnede målsætning at sikre en høj faglighed, sikkerhed og god trivsel for selskabets medarbejdere. En forudsætning for en fortsat udvikling af medarbejderne er en målrettet kompetenceudvikling og delegering af ansvar. der anvendes i gennemsnit tre dage på kompetenceudvikling (efteruddannelse, kurser, teambuilding mv.) pr. medarbejder pr. år. inden udgangen af 2016 er Glostrup Forsyning arbejdsmiljøcertificeret efter ISO standarden eller tilsvarende. 20 Hvad har vi opnået Strategi Vi har høj arbejdsglæde og motivation i medarbejderstaben Vi har et højt fagligt niveau hos alle medarbejdere, og alle har i gennemsnit haft minimum tre dages efteruddannelse om året. 21 Attraktiv arbejdsplads

12 Bestyrelsen Bestyrelsen nævnt fra venstre: Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i holdingselskabet Glostrup Forsyning A/S og datterselskaber: freddie Rose Henning Christensen john Engelhardt Per Hansen leif Meyer Olsen. Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i Glostrup Vand A/S og Glostrup Spildevand A/S: Peter Molnit jens Løvgreen Lauridsen Bestyrelsen

13 Din klima- og miljøpartner

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN

Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN 5 vigtige indsatsområder FREM MOD 2018 Effektiv forretningsdrift, samarbejde, sikker drift, øget kundefokus og strategisk kompetenceudvikling. Det er Halsnæs Forsynings

Læs mere

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN UDKAST Virksomhedsplan 2015 Forord Nærværende virksomhedsplan er nr. 3 i rækken, der er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016. Virksomhedsplanen dækker selskaberne;

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere

Årsberetning 2013 GULDBORGSUND FORSYNING

Årsberetning 2013 GULDBORGSUND FORSYNING Årsberetning 213 GULDBORGSUND FORSYNING Indholdsfortegnelse Tak for et godt 213... 4 Vi er blevet blandt de billigste... 6 Guldborgsund Forsyning er en moderne forsyningskoncern.... 8 Hvad har vi nået

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 Indhold Forord 3 Bestyrelse og direktion 4 Årets udvikling HOFOR Vand og Spildevand 6 Vand 11 Spildevand 15 Netselskaber Albertslund 20 Brøndby 24 Dragør 26 Herlev

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12 Ledelsesberetning KE koncernen 16 Varme 28 Bygas 32 Fjernkøling

Læs mere

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk.

Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk. Årsberetning 2013 2 Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk. Indhold 05 Forord 06 Året, der gik 06 Året, der kommer 07 Økonomi 08 Økonomisk udvikling 10 Vandpriser

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

FORSYNING BALLERUP ORGANISATION 2014

FORSYNING BALLERUP ORGANISATION 2014 FORSYNING BALLERUP ORGANISATION 2014 ORGANISATION Vores opgave Vi har fyrtårne Vi vil være kendt for Vores værdier Vores organisation Planlægning og strategi Personaleområder side 1 Organisation 2014 Udgivet

Læs mere

PROVAS STÅR FOR PROFESSIONEL HÅNDTERING AF VAND, AFFALD OG SPILDEVAND

PROVAS STÅR FOR PROFESSIONEL HÅNDTERING AF VAND, AFFALD OG SPILDEVAND ÅRSBERETNING 2013 PROVAS STÅR FOR PROFESSIONEL HÅNDTERING AF VAND, AFFALD OG SPILDEVAND Vi sørger for, at du har rent vand i hanen, og at du kan komme af med affald og spildevand, så det belaster vores

Læs mere

Fakta 2009 Vand i tal

Fakta 2009 Vand i tal Vand i tal DANVAs benchmarking og vandstatistik 2009 Vand i tal Nye udfordringer for vandsektoren Vandsektorloven er nu en realitet. Den har været længe undervejs og selvom lovens ønske om at effektivisere

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 AffaldPlus - Strategi 2024 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds-

Læs mere

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18 indhold 1 grundlag........................ 4 2 energi og ressourcer......... 6 3 energiforbrug................. 10 4 klimatilpasning................ 14 5 bæredygtig byudvikling....... 18 6 hvad kan du

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om:

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om: Virksomhedsplan 2015 Indhold 3 Forord 4 Rammer for Aarhus Vand 7 Mission, vision og værdier 8 Samarbejdet med Aarhus Kommune udvikles 9 Årshjul for 2015 10 Målstyring 11 Virksomhedsmål og målepunkter 12

Læs mere

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

www.pwc.dk Ledelsesresume

www.pwc.dk Ledelsesresume www.pwc.dk Ledelsesresume 14. november 2014 Samarbejde: affald og varme foranalyse Potentialeafklaring vedrørende fusion og forpligtende samarbejde inden for affald og varme mellem KARA/NOVEREN, VEKS og

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere