C A U T I O N 3 / Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf / Fax: / /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C A U T I O N 3 / 2 0 1 3. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk"

Transkript

1 C A U T I O N 3 / Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf / Fax: / /

2 L E D E R Kære kolleger, Af Helge Thuesen Den 19. maj er det seks måneder siden vi indgik vores aftale, og det er vel meget passende at reflektere over den tid der gået siden da. Der er ingen tvivl om, at de bekymringer, som vi igen og igen har givet udtryk for, nu viser sig at holde stik. Vi gjorde opmærksom på det overgreb som aftalen var, allerede i december i et brev til ledelsen: Når det er sagt, vil vi gerne henlede jeres opmærksomhed på vores medlemmer, jeres medarbejdere. De har i lige så høj grad været ramt af jeres strategi i forhold til de af jer opsatte mål, som vi som organisation er. Desværre får vi rigtig mange tilbagemeldinger fra desillusionerede og demotiverede kolleger, som vi er oprigtig bekymret over. De har oplevet og oplever stadig en hidtil ukendt kynisk side af ledelsen. Så vidt vi har forstået, har jeres angrebsmetode allerede haft konsekvenser i form af et forhøjet sygefravær. Her ud over er vi desværre ikke i tvivl om, at jeres ageren, samt de ændringer som nu er presset i gennem på tjenestegøringsdelen, vil få konsekvenser for kvaliteten i den leverance, som Cabin Crew skal yde til vores kunder. Cabin Crew er per tradition en yderst dedikeret personalegruppe, som ikke på grund af, men på trods af en ledelse, som ikke har givet forudsætninger til de ansatte, har sikret en kundetilfredshed, som har været all time high. Fortsætter denne kynisme fra ledelsens side, hvor der på ingen måde tages hensyn til individet, må vi desværre forudse, at hele grundlaget for SAS; kvaliteten, kommer til at lide kraftigt, og dermed hele forretningsgrundlaget for SAS. Den hverdag som CC bydes mangler i den grad respekt. Hele det værdigrundlag, som er så vigtigt at have på en arbejdsplads: tolerance, mangfoldighed og respekt, findes simpelthen ikke i dagens SAS, der er ingen gensidig tillid, noget som er så utroligt vigtigt at have på en arbejdsplads. Vi oplever kolleger der bryder sammen når de kommer på kontoret, kolleger der bliver presset til at udføre produktion. Vi oplever at crew control blander gammel og ny aftale sammen, og tonen deroppe fra ofte er rå. Vi har eksempler på kolleger der stiller spørgsmål ind til om det her holder, hvorefter de så på returflighten får en mail om at de har overskredet deres dutytime. Vi ser store problemer med mealstop, hvor I ikke har tiden til at spise og som de venlige mennesker I er, så springer I hellere et måltid over, med det store servicegen I har, end at passe på jer selv. Med de arbejdsbyrder og det arbejdsmiljø der er i dag, er det så vigtigt at I passer på jer selv hele tiden. Vi har siden november sendt over 50 brudsager af sted til SAS, med alt fra brud på standbyudkald til aldersdiskrimination, krænkelse af deltidsansatte, løn til vikarer under splitduty, osv. osv. osv. Et stort irritationsmoment for SAS, men når de ikke vil mødes til tolkningsmøder, så er det den eneste mulighed vi har for at få løst mange af de problemer, der er så belastende for jeres hverdag. Udgiver CAU Amager Strandvej Kastrup Tlf Fax Dir / Ansvarshavende Redaktør Helge Thuesen / Næste nummer August 2013 / Materialefrist 15. august 2013 / Annoncepriser 1/4 side 800,- 1/2 side 1500,- 1/1 side 2500,- / Foto bl.a. SAS / Meninger der udtrykkes på sider mærket bestyrelsen, udtrykker bestyrelsens meninger og holdninger. Artikler som underskrives af enkeltpersoner står for egen regning. / Kopiering tilladt med oplysning af kilde. / Layout Rosenberg Bogtryk A/S Tlf / Miljøcertificeret efter iso

3 L E D E R Janne Carlzon rev pyramiderne ned i 80 erne, nu har ledelsen igen bygget dem op, så alt er topstyret, alle beslutninger sendes videre til toppen, og det er dræbende for den proces, som er så vigtig inden for denne her branche. Vi har lige gennemført en spørgeskemaundersøgelse, og konklusionen her giver et meget godt billede af den hverdag vi befinder os i. 57% af samtlige medlemmer, hovedparten i aldersgruppen år, primært kvinder, svarede. 75% af jer mener at arbejdstiden er et problem, 64% anfører at vagtplaner er et problem, 42% anfører at fatigue (træthed) er et problem. Det her er alvorligt, og noget en ledelse ikke kan sidde overhørigt. Halvdelen af medarbejderne har ingen tillid til at SAS-ledelsen løser de udfordringer CC har på kort eller på lang sigt. Hver tredje medarbejder har i mindre grad tillid til at SASledelsen løser de udfordringer CC har på kort eller lang sigt. Manglen på tillid er så stor, at det er naturligt at antage at det har betydning for motivation, arbejdsglæde og dermed det arbejde, der leveres i luften. Det her er et kraftigt signal til ledelsen om, at den største udfordring nu og fremadrettet er at få arbejdsglæden og optimismen tilbage, at anerkende at medarbejderne er virksomhedens største ressource. Vi savner stadig at få svar fra ledelsen om den vil påtage sig det ansvar og sørge for tålelige arbejdsforhold. Hav en god sommer og pas på jer selv derude. 3

4 Fra Ressourcegruppen Af Maria Paraskevas, Helge Thuesen, Eva-Karin Jansson, Henrik Parelius og Charlotte Halvorsen I de sidste par måneder har CAU holdt medlemsmøder med det formål, at CC fik et overblik over aftaledelen hvad angår tjenestegøring, og samtidig fik lidt indsigt i de myndighedsbestemmelser, som vi arbejder under. Begge dele med udgangspunkt i den lommebog der blev udsendt, og som I fortsat kan finde på CAU s hjemmeside. Mødet handlede også om CAU s arbejde på kort og lang sigt, og hvorledes CC kan styrke CAU, ved bl.a. at overholde aftalen, ikke sælge fridage, melde sig unfit når man er det, melde brud ind mm. Pga. sommeren vil der umiddelbart ikke blive holdt flere medlemsmøder i nærmeste fremtid med tjenestegøring som emne, medmindre der bliver en efterspørgsel, som vi naturligvis vil tage til efterretning. Kort beskrevet har vi gennemgået hele aftaledelen på 6, tjenestegøringsbestemmelserne, og klargjort overfor CC hvad der står i aftalen, sort på hvidt, og hvor der tolkningsmæssigt er en uenighed imellem SAS og CAU. Desværre er det nemlig således at aftalen bliver brudt til daglig, specielt i weekenderne, på både de områder, hvor SAS og CAU ikke er enige, men også der hvor teksten er soleklar i aftalen. I begge tilfælde beder vi CC om at skrive til CAU, men i de tilfælde, hvor der er en tolkningsuenighed, må CC desværre flyve sin produktion, da SAS har tolkningsretten indtil 3. part har afgjort sagen. Nogle af punkterne hvor SAS og CAU er uenige i den nye aftale og som vi kører som brud er: at sælge. CAU mener ikke at fridagen kan inddrages uden CC s accept. 3. fridag som erstattes af VA. Dette er ikke et tolkningsspørgsmål, men et tilfælde, hvor SAS har rettet hele teksten i ferieretningslinierne, til trods for at det eneste der skulle ændres var en udvidelse af hovedferieperioden med 14 dage. Altså hvor det før var 1. jun-1.sep. er det nu 1. jun. 15. sep. F36 og F3 dage der ikke er vægtning på til trods for at det er produktionsdage. Deltiden, som vi håber på at få et svar på inden dette Caution er udgivet. Pensionsindbetalingen der blev ændret for de på seniordeltid. Ikke en aftale CAU på noget tidspunkt har indgået. Ændring af produktion til over 4 timers airportstandby på roster flere dage i forvejen. Nogle brud vi oplever, som ikke er til tolkning, men som står sort på hvidt i aftalen er: Udkald på standby på mindre end 80 min. C/I tider på under 45 min på udestation. Senerelægning af standby på dagen før fridag, f.eks rykkes til For lidt fridage om mdr. Kombination af kort/langt og stby/kort/ langt på mere end 5 dages produktion. F36 dage lagt ud i FG udenfor perioden 1. nov.-30. apr. Mere end 10 timers hjemmestandby på roster. Produktion ændret til standby, hvor oprindelig C/O tid ikke bliver overholdt. Sidste C/O på dagen før fri ved standby udkald. F.eks udløser senest C/O kl t efter LH. SAS mener de kan inddrage CC s 1. fridag efter LH ved et ekstra døgn på destinationen, selvom de ved det flere dage før afgang. CC skal kompenseres for solgt fridag, til trods for at CC ikke ønsker Som de fleste af jer sikkert er bekendt med, har SAS anerkendt, at CC ikke kan kaldes ud med mindre end 80 min til C/I. Afgangsvederlaget kan nu også søges af de der er over 50 år, når der igen åbnes for 4

5 ansøgninger, og nu hvor dette indlæg bliver skrevet afventes en løsning på deltidsproblematikken, som CAU forventer, falder ud til CC s fordel. I forbindelse med tjenestegøring har vi på møderne gennemgået de dele af myndighedsbestemmelserne, som vi mener, er relevante for CC at kende til med den nye aftale. I og med man har et certifikat er det CC s pligt at kende de begrænsninger der findes, specielt fordi vi nu oplever rosters der bliver scheduleret tæt på max. Vi hører om alt for mange tilfælde, hvor CC får besked fra Crew Controls under en fight, at de er gået over max FDP. Crew Controle og CC selv deler ansvaret for at overholde myndighedsbestemmelserne, forskellen er blot, at det ikke er en fordel for CC at gå max. FDP, hvilket det naturligvis er for flyselskabet. Udover lommebogen, som i korte træk indeholder tjenestegøringsaftalen med CAU s tolkninger og myndighedsbestemmelserne, er der rigtig meget hjælp at hente på vores hjemmeside under Overenskomst, når man får sin Roster og er i tvivl om, hvad der gælder. I forhold til antallet af minimum fridage ved ferie, orlov, udlagte F7S, kan man bruge vores fridagsberegningsskema, som er yderst enkelt at bruge til at regne ud, hvad man skal have af fridage f.eks. udover ferie. Så er der et skema der hedder Hvor meget kan jeg arbejde pr dag, som viser hvad ens max. FDP er ved C/I på et givent tidspunkt og hvor mange aktive legs man max må flyve. Så ligger aftalen der naturligvis til at printe ud, hvis man ønsker det. Desuden er vores chatforum oppe og køre og vi henviser til, at debatterne rykker derover fra Facebook, så Facebook primært bruges til spørgsmål og svar i forbindelse med aftalen. Vi har fået et stort ønske fra mange CC om at lukke vores Facebookside grundet angreb på CC imellem og skrivelser der har resulteret i samtaler hos managers, så for at beskytte CAU og vores medlemmer 5

6 er debatforummet åbnet. Om Facebooksiden lukkes er ikke afgjort, da den på mange måder kommunikativt er til fordel for både CAU og medlemmer, men det er vigtigt for CAU at pointere at det ikke er en lukket side, så benyt vores debatforum ved udtalelser der kan være til skade for CAU og dig selv. CAU har modtaget rigtig mange mails med uhensigtsmæssige rosters og har til slingmøder gjort opmærksom på split duty med flere legs på dag 2, tung produktion før LH, placering af mealbreaks m.m. Det lader til der bliver lyttet og lovet, at der vil ske ændringer i praksis. CAU er ikke tilfreds med, at det ikke bliver ændringer til aftalen, men det er dog positivt, at der bliver lyttet til CC. Vi læser i mange mails, at CC beder managers om at ændre produktion, specielt ved kort før langt. Det sker kun hvis der er ressourcer til det og er ikke meningen med disse mails. At enkelte får ændret produktion i ny og næ hjælper ikke alle de andre der får samme produktion, men ikke kan få en anden tur pga. for få ressourcer. Flyv et leg ad gangen og mærk efter på din krop. Vi ved at flere flyver 3 legs efter split duty eller 20 timer før LH, og når man kan det, hvad er så problemet? Her skal det siges at CAU på det kraftigste har henstillet til at SAS ændrer på problematikken, og svaret var, at der indtil videre ikke havde været så mange tilbagemeldinger fra CC. Vi ser flere og flere tilfælde af CC der melder sig unfit efter split duty, men der er endnu ingen der har meldt sig unfit inden LH. Argumentet for at ændre på split duty-problematikken i OK14 er større end at ændre på de 20 t før LH, baseret på antallet af unfitrapporter. Mange føler at det er et stort ansvar der bliver lagt på ens skuldre, når man skal vælge at stå af, men her er det vigtigt for CAU at nævne, at det ikke er CAU der siger I skal melde jer unfit, hvis ikke I er fit for flight. Det har I hørt fra første dag på initial course og på samtlige nødtræningsdage. Indtil nu har en OK aftale beskyttet CC i SAS fra virkeligheden og det er ikke tilfældet i samme omfang mere, men ansvaret er det samme som det hele tiden har været. I er forpligtiget til at melde jer unfit, hvis i er det, idet I er certifikatholdere. Skulle I nogensinde blive kaldt til samtale efter en unfit eller fatigue melding og på nogen måde blive spurgt om det er det rette job for dig, vil CAU gerne have besked med det samme. Husk, at Ii altid er velkomne til at tage en fra bestyrelsen med som bisidder, hvis I skulle blive kaldt til samtale og er utryg ved situationen. SAS må ikke true CC på deres ansættelse pga. unfit rapporter. Hav en rigtig god sommer og pas nu på jer selv og hinanden! 6

7 Vi är bara människor Af Anna-Lena Gustafsson Så har mer än två månader passerat med de nya tjänstgöringsreglerna i våra liv och hade vi (Cabin Crew) varit en 1 eller en 0 eller ett element i ett datasystem, så skulle resultatet av ultimatumet och införandet av de nya tjänstgöringsbestämmelserna beskrivas som; - Yes,We did it! Men Crew är helt vanliga människor med samma behov som alla andra arbetstagare i Danmark. Det vi kan konstatera är att vår arbetsgivare använder många av de möjligheter som det nya tjänstgöringsreglerna ger och erbjuder. Vi som har varit med ett tag i flygbranschen har prövat och försökt att anpassa oss till liknande tjänstgöringsregler i en kris 1992 och igen i en kris Nu prövar vi återigen 2013 och resultatet får dessvärre samma konsekvens som tidigare. Ökad sjukfrånvaro och stressade medarbetare, som blir sjuka av de arbetspass som ges i schedules, på grund av att man bland annat inte tillgodoser kroppens basala behov i arbetslivet. Vanliga basala behov kan beskrivas som: Att vila, Att äta, Att gå på toaletten/ badrummet och Att vara med i familjelivet Vi i CAU är mycket kritiska till att det mest enkla Inte fungerar, såsom morgonmat och möjligheten att få frukost/morgonmat i den tidiga morgonstunden, under en slinga på flera dagar. Märkligt att det kan fungera för andra personalgrupper, men inte för cabin crew. Informationen som finns på Cari om hotellfrukost säger en sak och verkligheten är en helt annan. Frukost/ morgonmat kan vara en kanelbulle och croissant i verkligheten, mens den beskrivs som juice, pålägg, bröd och yoghurt på Cari n. Vi har alla rätt att ha tillgång till föda och tid till att inta dessa måltider. Blir det fel på hotell, i slingor och i omdisponeringar, är det vårt eget ansvar att följa det myndigheterna kräver och ta och ge dig själv din basala rättighet. Köp mat, begär uplift och ta dig en matpaus. Vi i Köpenhamn har verkligen prövat en riktigt, riktigt dålig schedulering under mars, april och maj månad. Slingor och block där man förstör den normala nattsömnen under en hel vecka, man tvingar crew att vara vaken över 20 timmar i omdisponeringsfasen, man schedulerar split duty som ger mindre nattsömn än 4 timmar och menar att crew ska arbeta ett normalt kontorspass efter denna minimala vila. Efter releasen av Juni schedules kan vi bara konstatera att man ännu inte ser någon förändring utan ännu mer av skräckpass för den mänskliga kroppen. Ett exempel där vi ska vila i 5 timmars, därefter ett arbetspass på nästan 10 timmar. Fortsätter den här linjen utan någon åtgärd, ser jag en framtid med CC som blir tröttare och tröttare och som följda av de hårda arbetspassen och förlorad nattsömn, medför ett allt svagare immunförsvar, och som en direkt följd av ett svagare immunförsvar kommer vår sjukfrånvaro att bestå eller stiga. Allt på grund av att den mänskliga kroppen inte kan fungera utan sömn, vila och mat. Vi kan lägga fram meterlånga vetenskapliga rapporter som styrker enkla steg mot friskare cabin crew, men då måste man acceptera och inse att crew har helt vanliga basala behov. I förhandlingarna 2012 kostade en CC i Köpenhamn minimum svenska kronor per år. Med samma enkla matematik kostar 1% sjukfrånvaro i Köpenhamn över 5 miljoner om året, 10% sjukfrånvaro över 50 miljoner per år, 15% sjuka över 75 miljoner per år. För varje CC som är sjuk behöver du en frisk som kan göra arbetet. Är inte kostnaden ett tillräckligt gott argument som är skäligt nog för att anpassa arbetsmiljön till den mänskliga kroppen och ge oss en friskare arbetsplats, som dessutom 7

8 Jag kan förstå att det hos många CC skapas ett tillstånd, som vi har ärvt från den tid då vi var jägare och vi snabbt behövde fly från de faror som kunde dyka upp ute i naturen i vildmarken. Det är bara det att det ingen kan klara av att ha så kallat hormonpåslag av flykthormoner/stresshormoner under en längre period. Vi är återigen helt vanliga människor med basala behov och oturen och olyckan kan vara där för oss alla, när vi minst anar det. kan sänka kostnaderna i SAS för alla sjuka och trötta medarbetare. Att nu flera CC, som har hamnat i en krissituation, börjar känna sig jagade av en allt tuffare HR ledning. Där många gamla medarbetare med många frånvaroperioder eller en besvärlig livssituation känner sig oönskade i SAS, är en mycket kortsiktigt och tragiskt för vårt företag. Det sprider mycket starka känslor bland kabinanställda och det gagnar inte heller vår arbetsmiljö på arbetsplatsen. Det är vår ledning som har valet i sin hand. Ledningen kan fortsätta den linje som man valde i november och som startade med ett ultimatum och nu fortsätter med osäkerhet och förvirrande och motstridiga besked på avtalsområdet och dessutom skapar en rädsla hos CC att inte duga eller vara tillräckligt goda för arbetet. Jag tror på samarbete och menar att det är endast dyrt att inte försöka förstå och åtgärda det som skapar oro och kostnader. Ett samarbete kräver en dialog. Utan dialog är samarbete ett svårt problem. 8

9 Af Eva-Karin Jansson Cabincrew har en blå fyrkant intatuerad i sitt hjärta. Cabincrew har lojaliteten till SAS i sitt DNA Dessa uttalanden gjorde Richard Gustavsson under en intervju i Malmö i mars I utomståendes öron kan det låta helt fantastiskt att ha så dedikerade medarbetare i sitt företag, det måste vara en fantastisk tillgång för SAS. Det VAR det också en gång, men den har dagens ledning i SAS sett till att mer eller mindre förinta. SAS har sedan november månad 2012 visat prov på sin uppfinningsrikedom i hur man som arbetsgivare långsamt men säkert förgör lojala medarbetare, hur man effektivt retuscherar våra hjärttatueringar och manipulerar med våra DNA. SAS har blivit fattigare, mycket fattigare! Det är ett tufft jobb att vara CC och pilot, det är inget glassarjobb, men så ser yrket ut. Detta är CC-villkoren, det måste man gilla annars får CC göra ett eget val om hon vill stanna eller inte Detta är ytterligare ett citat ifrån Richard Gustavsson. De CC-villkor RG syftar på innebär bl.a. väldigt långa arbetsdagar oavsett heltid eller deltid, korta nattstopp med tung produktion efteråt, två dagars produktion på kort efterföljt av en långtur, oftast landar CC så att hon/han får precis sin minimum-vila på hemmabas för att sen flyga en långtur, få raster, inga vettiga måltidspauser osv. Varför förnekar vår arbetsgivare att även CC är människor med basala behov? Varför dras effektiviteten i produktionen till sin yttersta gräns? Jag menar, att behandla och utnyttja oss som produktionsrobotar, och sedan lägga ansvaret på den enskilde individen att lämna firman eller att härda ut, representerar en ultraliberal människosyn där den starkaste överlever och den mindre resursstarke får klara sig bäst han/hon vill. SAS avsäger sig, med detta uttalande, sitt ansvar som en human arbetsgivare, det är du som individ som ställs inför ett ultimatum. Orka eller inte orka? Jag måste bara få ställa mig frågan: Vad är det för villkor som SAS är med om att skapa och redan har skapat? Survival of the fittest?. Det finns en massa tung och trovärdig forskning i våra skandinaviska länder som visar vad som händer med människokroppen då den utsätts för påfrestningar i form av för lite/ingen mat, stress, för lite sömn, andra typer av sömnstörningar, oregelbundna arbetstider osv., men dessa resultat väljer SAS, som i offentliga sammanhang utger sig ut för att vara en seriös arbetsgivare, att blunda för. Jag anser att det inte är värdigt en organisation, som delvis ägs utav de tre skandinaviska staterna, att bedriva en form av rovdrift på sin personal. Men tyvärr har SAS och staterna samma ekonomiska intressen, så de omskriver och förskönar bara fenomenet och kallar det marknads-anpassning. Att det finns en liten producerande människa bakom maskineriet som betalar ett högt fysiskt och psykiskt pris är inte intressant för dem som har makten och kapitalet, så länge de själva klarar sig i sina ryggdunkande och självbespeglande nätverk. Vad kan den lilla människan göra för att förändra situationen? Jo hon kan finna sin styrka i den organiserade massan, hon kan tänka och reflektera över sakernas tillstånd och försöka påverka sina levnadsvillkor genom att vara delaktig i de stora politiska besluten via bl.a. sin röstsedel. Jag vill avslutningsvis påstå, att lyfta frågan om CC arbetsvillkor till en politisk dimension är viktigare än någonsin om man är arbetstagare i SAS! 9

10 Bestyrelsesseminar Af bestyrelsen Der har været travlt siden november, meget brandslukning i forhold til den nye aftale, som blev trukket ned over hovedet på os, et arbejde som der bruges utroligt meget arbejde på. Vi må dog ikke glemme at se og tænke fremad, og med det i menté besluttede bestyrelsen, at det var vigtigt at bruge 3 dage på et seminar til at afstemme om den vej og plan der er lagt er den rette, set i lyset af den måde som SAS agerer på, og især på at vi snart får en ny forhandling der hedder OK 14. Vi er en rimelig ny bestyrelse, og det var derfor vigtigt at få stemt forventninger af. Der er ingen tvivl om at bestyrelsen blev rystet sammen de aftner/nætter i november, og det har været utroligt givende i de debatter og diskussioner vi har i det daglige samt i bestyrelseslokalet. Det er dog vigtigt altid at få afstemt de forventninger og den måde vi hver især ser vores rolle, både den nuværende, men også fremtiden. Nedenstående er de holdninger og meninger der kom frem: Vi vil kort ridse de problemstillinger op som vi ser dem, og hvorledes kan vi komme videre, så vi står bedst rustet i fremtiden. Der har i tidligere bestyrelser været lagt både 5-års planer og 2-års planer, men vi er nødt til at forholde os til virkeligheden, og det hedder OK14. Virkeligheden: vi oplever et SAS som er i knæ, som ikke vil samarbejde, der har ikke været afholdt tolkningsmøder efter at overenskomsten er lavet, hvilket indebærer at vi fra bestyrelsens side har fremsendt omkring 50 brud siden november. Vi ser vores forretningsprodukt, som er så hamrende vigtigt, er under pres. SAS outsourcer produktion til eksterne selskaber, og vi snakker ikke kun lidt men op til 20 fly, noget der igen sætter vores arbejdspladser under pres. Vi oplever, at SAS ikke vil dialogen, noget der skulle være en naturlig del af det samarbejde som er vigtig, dels for SAS men også for os, fordi vi har en fælles interesse som er bevarelsen af vores arbejdsplads, men med markant andre arbejdsvilkår end dem vi har i dag. Nuværende rolle: der er ingen tvivl om at der er meget brandslukning i øjeblikket og vi føler os som et servicebureau. Vi er presset på alle fronter, vi sidder ikke med en tolket aftale, manglede samarbejde med SAS, vi har stadig en høj organisationsgrad. Der er ingen respekt/tillid mellem ledelse og medarbejdere. Ønsket rolle: en bedre struktur, at medlemmerne bakker 100 % op om foreningen. At arbejde for fælles front med øvrige CC foreninger i DK, evt. på tværs af faggrænser. Genskabe respekten/tilliden. 10

11 Hvad kan vi som ansvarlig fagforening gøre for at påvirke/ændre de problemstillinger vi har på kort og langt sigt (med langt menes op mod OK 14)? Vi har ud fra det resultat der kom frem nedsat arbejdsgrupper der arbejder med følgende: Opgave: Konkurs/salg/fusion. Afdække hvad som vil være gældende hvis en af de 3 hændelser indtræffer. Opgave: Ud fra tidligere diskussioner (arbejde for at etablere en fælles forening for CC i DK og i forlængelse af ovenstående sikre samarbejde med øvrige foreninger og DPF) Opgave: Kommunikation internt og eksternt, med udgangspunkt i besluttede prioriteringer og forventet fremtid. Indeholder ligeledes opgaven hvervning af medlemmer Opgave: Lobbyvirksomhed. Etablere kontakter og påbegynde lobbyvirksomhed i forhold til myndigheder, regering, EU. Dette i forhold til arbejdstider og ønsket tilstand i Opgave: CAU struktur/organisation. tillid/ tiltro til hinanden Det var en del af de overvejelser som kom ud af seminaret. Vi vil selvfølgelig løbende orientere jer om den videre proces. Opgave: OK14, de 8 punkter, brud Opgave: Samarbejde SAS Det er vigtigt at vi hele tiden udvikler CAU, så vi forsat kan være stærke og tidssvarende som fagforening. 11

12 Af bestyrelsen Den første interne medlemsundersøgelse er nu vel overstået, og bestyrelsen takker for jeres medvirken. Der er jo ingen tvivl om at den viser at SAS har et tillidsproblem til sine ansatte respondenter har været inviteret til at deltage i undersøgelsen. 666 har svaret, hvilket giver en svarprocent på 57%, heraf er hovedparten i aldersgruppen år, primært kvinder. Hver fjerde medarbejder (26%) mener slet ikke af SAS forsøger at løse de udfordringer CC har. 39% mener at SAS i mindre grad forsøger at løse de udfordringer CC har. 25% mener at SAS slet ikke forsøger at løse udfordringerne for CC. Man kan vel roligt sige at SAS har et stort problem her, når halvdelen af medarbejderne ingen tillid har til at SAS-ledelsen løser de udfordringer CC har på kort eller på lang sigt. Hver tredje medarbejder har i mindre grad tillid til at SAS-ledelsen løser de udfordringer CC har på kort eller lang sigt. I spørgsmålet om, hvorvidt CAU forsøger at løse de udfordringer medarbejderne har, så svarer 58% at CAU i høj grad/ nogen grad gør det. Kun 4 % mener slet ikke CAU gør det, mens 9% mener at CAU gør det i mindre grad. Vi kan konkludere, at CAU i vid udstrækning har opbakning fra medlemmerne. Over halvdelen af de adspurgte medarbejdere mener at Norwegian er en mere attraktiv arbejdsplads end SAS. 3 ud af 4 medarbejdere (75%) mener at arbejdstid er et problem, 64% anfører at vagtplaner er et problem, 42% anfører at fatigue (træthed) er et problem. Konklusion: Det er altså de tre vigtigste problemer for medarbejderne at få løst. Slår man arbejdstid og vagtplaner sammen, så viser det at omfanget af arbejde er det største problem for medarbejderne her og nu. Hver anden af medarbejderne modtager mellem 0-5 klager pr. måned og hver fjerde modtager mellem 5-10 klager, hver 10. medarbejder modtager mellem klager pr. måned. Konklusion: SAS undersøgelse som peger på problemer med kundetilfredsheden, bekræftes også her. Ud fra det materiale her kan man vel roligt sige at medarbejderne har meget lidt tillid til, at SAS ledelsen løser CC s udfordringer - både på den korte og lange bane. Manglen på tillid er så stor, at det er naturligt at antage at det har betydning for motivation, arbejdsglæde og dermed det arbejde, der leveres i luften. Til gengæld er det et skulderklap til bestyrelsen om at man fokuserer på det medlemmerne er optaget af og har lagt de rigtige strategier både på det juridiske men også på det kommunikative område. Bestyrelsen agter at udsende en ny undersøgelse i eftersommeren. Konklusion: Norwegian har altså ikke alene et konkurrencemæssig fordel - de er også meget attraktive for CC ere i SAS. 12

13 I N F O Sakset fra Politiken den 16. maj 2013 Hvis jeg siger min mening, får jeg problemer med chefen. Sådan tænker omkring hver femte lønmodtager i Danmark, viser en meningsmåling, som Megafon har foretaget for Politiken: 20 procent erklærer sig helt enige eller overvejende enige i, at de generelt undlader at kritisere forholdene på arbejdspladsen af frygt for arbejdsgiverens reaktion. Og endnu flere, 29 procent, har en opfattelse af, at de ikke kan sige deres mening om arbejdet offentligt uden konsekvenser. Det er et eksempel på en»tavshedskultur«, mener lektor Rasmus Willig, der på RUC forsker i offentligt og privatansattes ytringsfrihed og selvcensur.»det er nogle meget voldsomme tal. Man kan ikke bede folk om at stille sig frem, når man samtidig ved, at der er en klar forventning om, at der er sanktioner og repressalier«, siger forskeren:»reelle problemstillinger bliver negligeret, og det er et problem«.»det er da løgn, det her!«tidligere undersøgelser har vist, at man især blandt statsansatte holder igen med kritik af forholdene på arbejdspladsen. Det oplever fagforeningen Politiforbundet, der oplever, at medlemmerne frygter for karrieren, hvis de kritiserer lederne.»det sker ugentlig, at medlemmer ringer til os i fortrolighed om problemer, de ikke tør stå frem med. Noget er i småtingsafdelingen, men andre gange tænker man: Det er da løgn, det her!«, siger formand for Politiforbundet Peter Ibsen. Arbejdsgiverne i Dansk Industri (DI) mener ikke, at der er et problem. Underdirektør Sanne Claudius Stadil peger på, at der rejses ganske få sager, hvor medarbejdere føler sig dårligt behandlet efter at have kritiseret arbejdsforholdene.»det billede er uændret hos os, og det er ret få sager, vi har på det. Men jeg kan ikke kommentere på, hvad lønmodtagerne tænker. Det er ikke vores oplevelse af, at det er et problem«, siger hun. Ingen kritik efter krisen På trods af at 20 procent i Megafonmålingen angiver, at de er tilbageholdende med at sige deres mening, anser Kommunernes Landsforening (KL) det heller ikke for at være et problem. Kontorchef i KL s juridiske kontor Karsten Thystrup peger ligesom DI på, at der næsten ikke er nogen faglige sager, hvor ansatte føler, at det fik konsekvenser at udtale sig kritisk.»hvis man ikke kunne ytre sig, ville det alt andet lige udmønte sig i sager, som de ansattes organisationer rejste over for kommunerne«, siger han. Men den forklaring holder ikke, mener Rasmus Willig fra RUC.»Det er som at sige, at der skal lig på bordet, før man tror på det. Problemet er, at selvcensur ikke efterlader nogen spor. Så det er ikke et legitimt argument. Men det efterlader spor, når man spørger folk, om de frygter repressalier ved at ytre sig kritisk på arbejdspladsen eller i offentligheden«, siger han. Politikens Megafonmåling viser, at 27 procent af de adspurgte lønmodtagere er helt eller overvejende enige i, at det var lettere at ytre sig kritisk, før den økonomiske krise slog ned. Det billede kan KL godt genkende. 13

14 I N F O»Den tid, hvor arbejdsgiveren talte om attraktive arbejdspladser med god ledelse, personalegoder og efteruddannelse og brugte det som rekrutteringsparameter, er forbi. Når vi i tredje budgetår i træk tager 5 procent på ældreplejens personale, ville jeg da personlig tænke mig om to gange, inden jeg eksponerede, at min leder var den dårligste i hele verden«, siger kontorchef Karsten Thystrup. Ytringsfrihed er overset Rasmus Willig fra RUC tror også, at krisen forstærker tendensen, men han peger også på andre forhold, der lukker munden på lønmodtagerne.»i de nye former for managementkulturer, hvor man skal være omstillingsparat, medgørlig og fleksibel, passer det ikke at være kritisk. Man bliver et brokkehoved, der ikke vil udviklingen. Dermed skærer vi en del af menneskets natur fra - at der er ting, vi ikke bryder os om«, siger han. Forskeren mener i det hele taget, at problemet med lønmodtagernes ytringsfrihed er overset. Især i forhold til den offentlige sektor, som borgerne har en interesse i åbenhed omkring.»vi er i et samfund, som de fleste opfatter som et åbent samfund. Men når det kommer til konkrete oplevelser på arbejdspladsen, følger forventningen om åbenheden ikke med. Der er et misforhold mellem, at verden åbner sig gennem sociale medier og lignende, og at vi i vores hverdag ikke vil ytre os kritisk. Det er det samme som ikke at have medindflydelse. Forskning viser, at folk ikke oplever, at de har medbestemmelse, men er på medhør«, siger han. 14

15 I N F O CAU har modtaget en donation fra en norsk passager, da han synes at CAU kæmper for at bibeholde/skabe arbejdspladser med dansk overenskomst, og ikke som Norwegian/ Ryan Air, som flytter arbejdspladser ud af Skandinavien til f.eks. Spanien, Irland etc. Den norske passager mener ikke, at det gavner de 3 skandinaviske lande at de går glip af skatteindbetalinger, og hvad det medfører for den enkelte stat. Han kan endvidere godt lide, at CAU er samfundsansvarlig. 15

16

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Valg XC AUTION. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk

Valg XC AUTION. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk Valg XC AUTION 2011 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk VALG TIL BESTYRELSE Vigtigt!! Vedr. valg til CAU s bestyrelse 2011/2012 Af Helge

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Fører trivselsmålinger til mere trivsel? De allerfleste

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres?

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? Fastholdelse / Fremmøde. Hvad kan virksomheden gøre. - Hvad er vores ret! - Hvad kan vi forlange! -

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Selvevaluering 15/16. Emne: KIE værdier

Selvevaluering 15/16. Emne: KIE værdier Selvevaluering 15/16 Emne: KIE værdier Emnebegrundelse og metode: Med selvevalueringen 2016 ønsker vi at sætte fokus på en række af vores kerneværdier nemlig tillid, dialog, medindflydelse og gensidig

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

C A U T I O N 1 / 2 0 1 4. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk

C A U T I O N 1 / 2 0 1 4. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk C A U T I O N 1 / 2 0 1 4 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk L E D E R Kære medlemmer Af Peter Westh Så blev det tid til at udgive det

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige

RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige Page 1 of 9 RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige Fra: (nakkedraget@hotmail.com) Sendt: 25. april 2009 07:46:27 Til: bock.jakt@spray.se Hej lars Din deadlines er lang overskredet og jeg har

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Torsdag

Læs mere

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 Del: En undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter hos 3F afslører,

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

PF-Info februar 2013

PF-Info februar 2013 PF-Info februar 2013 Det er en kold tid som vi lever i (næsten) alle går rundt og fryser Puha! Synes jeg stadigvæk er i gang med at fordøje flæskesteg og risalamande. Hvorfor skal julen også vare indtil

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket:

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 22-09-2014 Sammenlign afdeling: Teknik & Udskrevet d.22 09 2014 09:36 af lobk v.11.0.0.263 1/12 Sammenlign afdeling: Teknik & Antal besvarelser

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler Side 1 af 6 Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler LØNFORHANDLING Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Unge bliver i højere grad stresset af lønforhandling... 3 Metode... 6 Hovedkonklusioner Fire ud af

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

3. Hvis du spoler tiden tilbage, ville du så søge job hos Hørsholm kommunes ældrepleje igen?

3. Hvis du spoler tiden tilbage, ville du så søge job hos Hørsholm kommunes ældrepleje igen? Hørsholm Kommune: Medarbejdere 1. Hvor tilfreds er du generelt med din ansættelse i Hørsholm kommunes Ældrepleje? Overordentlig tilfreds 1. Meget tilfreds Tillfreds Ikke særligt tilfreds Slet ikke tilfreds

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Hver fjerde af os siger Nej tak til velgørenhed. Danskerne vil egentlig gerne hjælpe, men er blevet så trætte af NGO ernes aggressive

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem?

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? 1 Vandrørene hvor meget ved vi? Hvor mange af jer er privat ansatte? Hvor mange af jer ved hvornår jeres nuværende virksomheds

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Rasmus Willig, Ph.d., lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på Roskilde Universitet. Tidligere formand for Dansk

Rasmus Willig, Ph.d., lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på Roskilde Universitet. Tidligere formand for Dansk Rasmus Willig, Ph.d., lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på Roskilde Universitet. Tidligere formand for Dansk Sociologforening. Har skrevet fast for dagbladet Information og er

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere