for god kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for god kommunikation"

Transkript

1 for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N

2 Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en god og klar kommunikation er en vigtig del af kommunens kerneopgave at yde en god service over for borgerne. Alle kommunikerer Der er med andre ord kommet mere fokus på kommunikation som en integreret del af enhver beslutning og enhver ydelse, hvilket betyder, at det ikke længere er forbeholdt få nøglemedarbejdere at stå for kommunens samlede kommunikation, ligesom kommunikation ikke længere er en selvstændig disciplin, som kun løftes på udvalgte områder. På den måde er alle medarbejdere såvel som politikere bærere af kommunikationen og repræsentanter for Fredensborg Kommune. Det stiller et stigende krav til kvaliteten af kommunikation. Det handler som altid om elementer som timing og valg af metode, men efter kommunalreformen handler det især om forståelse af egen rolle som kommune såvel som kendskab til målgrupper. Fælles udgangspunkt - fælles udtryk Denne kommunikationskodeks skal sikre, at kommunens kommunikation understøtter kommunens ønskede profil. Derfor skal kodeksen skabe en fælles forståelse - samt retningslinjer - for hvordan Fredensborg Kommune kommunikerer, samt understøtte at kommunikation ikke er en ekstraopgave men en del af enhver kommunal opgave. Kodeks for god kommunikation er essentiel for Fredensborg Kommunes vision om tilfredse borgere. Det har stor betydning, hvordan vi som kommune møder vores borgere, hvad enten det er via telefon, brev, hjemmeside, borgermøder osv. Hvis Fredensborg Kommune formår at indgå i dialog samt videregive relevante informationer på en måde, så det når målgruppen, vil det bidrage til opfyldelsen af kommunens vision. Tilfredse borgere Endelig skal kodeksen skabe klarhed over, hvor ansvaret for kvaliteten af kommunens kommunikation ligger, både centralt og decentralt. Kommunikationskodeksen er tænkt som et værktøj til Fredensborg Kommunes medarbejdere for både den interne og den eksterne kommunikation. Alle er repræsentanter for Fredensborg Kommune Udgangspunktet er, at alle medarbejdere kommunikerer som repræsentant for Fredensborg Kommune. Derfor skal kodeksen sikre, at alle er klædt på til opgaven samt kommunikerer ensartet og gennem de rigtige kanaler.

3

4 Principper for kommunikation De overordnede rammer for god kommunikation i Fredensborg Kommune formuleres i seks principper, som tager udgangspunkt i kommunens værdigrundlag: Principperne er: 1. Alle medarbejdere er kommunikatører for Fredensborg Kommune og skal derfor kommunikere kvalificeret og ensartet Borgeren skelner ikke mellem de forskellige områder eller ydelser og har krav på en klar og professionel kommunikation, uanset hvor i den kommunale virksomhed, de henvender sig. 2. God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation God og klar kommunikation udadtil forudsætter en velfungerende intern videndeling, sådan at den kommunikerende har solid viden om det emne, der kommunikeres om. 3. Kommunikation skal tænkes ind i ethvert område og enhver aktivitet Troværdig kommunikation kræver sammenhæng mellem ord og handling. Enhver kommunal beslutning har konsekvenser. Kommunikation skal derfor tænkes ind fra start både hvad angår ansvar og metode. 4. Vi målretter kommunikationen Vi tænker altid i budskab og målgruppe. Det betyder, at al kommunikation skal tage udgangs- punkt i målgruppen i forhold til formål, sprog, timing og medievalg. 5. Vi følger udviklingen og tør gå nye veje Målgrupper udvikler og ændrer sig, og krav og forventninger til kommunens kommunikation vil ændre sig tilsvarende. En rettidig kommunikation skal foregå på målgruppens præmisser, også når det indebærer brug af nye og utraditionelle metoder. 6. Vi møder pressen åbent og offensivt Pressen er en vigtig medspiller i kommunikationen med borgerne. Vi prioriterer derfor en aktiv og åben kommunikation. Med de 6 principper danner kodeks for god kommunikation et fælles udgangspunkt for at styrke kommunikationen udadtil såvel som indadtil.

5 Ansvar og fordeling af opgaven Det overordnede, formelle ansvar for, at Fredensborg Kommune kommunikerer kvalificeret, er direktionens. De overordnede rammer udstikkes altså på direktionsniveau, hvorefter afdelings og institutionslederniveauet har ansvar for, at det enkelte område prioriterer kommunikation højt. Herunder at de medarbejdere, som løser kommunikationsopgaver, opfordres af deres ledere til at prioritere opgaven højt. Direktionen har det overordnede ansvar En afgørende faktor for kodeksens succes er, at kommunikationen fungerer ned gennem organisationen, hvilket ikke mindst betyder, at mellemleddet skal forstå og benytte kommunikation som integreret værktøj i enhver handling. Det påhviler dermed den enkelte leder at integrere kommunikation samt opsøge kompetenceudvikling inden for kommunikation, såfremt der er behov for det. Derudover har alle ansatte pligt til at opsøge viden og at kende denne kodeks principper for god kommunikation. Tre kommunikationsstrategier Fredensborg Kommune har flere roller i forhold til omverden, hvilket afspejler definitionen af målgrupperne. En traditionel kommunikationspolitik skelner blot mellem en intern og en ekstern kommunikation. Denne kodeks nuancerer begge begreber, idet den udvider begreberne borger og medarbejder, hvorved også kommunens håndtering af pressen nuanceres. Kommunen har mange roller Derfor peger denne kodeks hen imod tre strategier, som hver især definerer opgaven i forhold til målgrupperne Borger, Medarbejder og Presse. Borger Medarbejder Presse Strategierne, som findes i digital version på medarbejderportalen, er retningsgivende og altså ikke handlingsrettede. Det er derimod de underliggende handlingsplaner læs mere under den enkelte strategi. Sideløbende med Kodeks for god kommunikation udarbejdes desuden en gang om året en handlingsplan for kommunikation i overensstemmelse med årets ledetråd.

6 Overordnet beskrivelse af de 3 strategier Borgerkommunikation Kommunen som demokratisk aktør er afhængig af en god dialog med - og inddragelse af borgerne. Det skal sikre kommunen legitimitet, og det skal understøtte den ønskede profilering. Det formelle ansvar ligger hos byrådet, men det er administrationen, som udstikker rammerne. Demokratisk aktør Servicevirksomhed Myndighed Kommunen som servicevirksomhed skal strategisk set betragte (skatte)borgerne som (for)brugere for at afstemme og imødekomme forventninger og derigennem skabe en kobling mellem hvordan vi opfattes, og hvordan vi gerne vil opfattes. Kommunen som myndighed skal indtænke en god og borgerrettet kommunikation som et mindst lige så vigtigt parameter som selve ydelsen. Kommunen har ikke altid indflydelse på en sags afgørelse men i høj grad på formidlingen af den. For de to sidstnævnte gælder det, at opgaven i praksis løftes af frontmedarbejdere. Her er det vigtigt, at ledelsen sørger for at tilvejebringe de nødvendige rammer for, at den enkelte medarbejder føler sig klædt på til opgaven.

7 Medarbejderkommunikation Kommunen som arbejdsplads skal strategisk set løse to opgaver; dels opkvalificere den enkelte medarbejder til at kommunikere som repræsentant for kommunen, dels sikre medarbejderens oplevelse af og deltagelse i en ønsket virksomhedskultur. Medarbejdere betjener borgere, samtidig med at de har en intern rolle som arbejdstagere med forventninger og rettigheder. Linjekommunikation afgørende For at medarbejderne skal kunne løfte opgaven udadtil, kræver det, at de ikke kun er professionelle sagsbehandlere og serviceleverandører, men at de også kan kommunikere målrettet og rettidigt. Dette gælder også indadtil, hvor videndeling og velfungerende intern kommunikation er en forudsætning. Ansvaret for udstikning af rammer er direktionens, men især i medarbejderkommunikationen er en velfungerende linjekommunikation, dvs. kvalificeret kommunikationskompetence på lederniveau, helt afgørende. Presse Fredensborg Kommune anvender pressen aktivt til at formidle budskaber om initiativer og beslutninger. Pressens omtale har stor betydning for kommunens image, internt såvel som eksternt, derfor er journalisterne en central målgruppe i kommunikationsarbejdet, og derfor bør pressen altid tænkes ind ved nye opgaver, beslutninger m.m. En åben og aktiv kontakt med pressen forudsætter nogle klare retningslinjer for, hvem der udtaler sig om hvad, når pressen henvender sig såvel som retningslinjer for den interne information i forbindelse med pressehenvendelser. Pressen har stor indflydelse på kommunens image Overordnet set har medarbejdere ret til at udtale sig om emner inden for eget kompetenceområde. Det er dermed en ret, men ikke en pligt. Til gengæld har man pligt til at henvise til den bedst egnede for en udtalelse hvilket ofte vil sige lederen, som skal være tilgængelig for pressen. Strategien skal imidlertid ikke kun forholde sig til henvendelser fra pressen, den skal desuden give retningslinjer for en proaktiv pressehåndtering, dvs. når vi selv henvender os til pressen. Ansvaret for organisering og procedurer omkring pressekontakt ligger hos direktionen. Den enkelte leder har ansvar for, at opgaven prioriteres.

8 KODEKS for god kommunikation KODEKS for god kommunikation Strategi for Pressekommunikation Konkrete vejledninger Strategi for Medarbejderkommunikation Strategi for Borgerkommunikation Konkrete vejledninger Konkrete vejledninger Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen Indhold 2 Forord ved forsvarschef, general Jesper Helsø... 3 1. En fælles politik for kommunikation... 4 - Vision - Principper for god

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Baggrund for kommunikationsanalysen

Baggrund for kommunikationsanalysen 1 Baggrund for kommunikationsanalysen I april 2010 har Direktionen i Ishøj Kommune igangsat en undersøgelse af Ishøj Kommunes interne og eksterne kommunikation. Kommunikationsanalysen tager afsæt i Ishøj

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation Strategi for kommunikation 2015-2017 Indhold 1. Forord... 2 2. Formål... 3 3. Værdier og målsætninger... 3 3.1. Værdier for kommunikationen... 3 3.2. Målsætninger for kommunikationen... 4 4. Strategi...

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

1 Den kommunikerende organisation i udvikling... 11

1 Den kommunikerende organisation i udvikling... 11 31974_01-56_strategisk kom 09.08.02 16:05 Side 5 Indhold Forord.................................... 7 1 Den kommunikerende organisation i udvikling............................. 11 2 Kvalitetstyring af

Læs mere

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune Kodeks for godt medarbejderskab Kodeks for god Ledelse Kodeks for god topledelse Kodeks for god politisk ledelse Morsø Kommune Sammen er vi bedst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere