Tillid i ledelsesformer (1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillid i ledelsesformer (1)"

Transkript

1 Tillid i ledelsesformer (1) 1. Beslutninger skal give mening hele vejen ned igennem organisationen. 2. Risikovillighed / anerkendelse begge veje. 3. Organisationsstruktur, klare rammer (magt). Hvordan bringes tillid ind i fremtidige ledelsesformer? Anbefaling 1: Indarbejdes via medarbejderstrukturen (MED-systemet). Anbefaling 2: Udbredelse af de gode eksempler. Hvordan skabes frirum til at medarbejdere og/eller afdeling kan tage ansvar sammen med patienterne? Anbefaling 3: Brugerinddragelse Anbefaling 4: Frivillighed (patientforeninger mm.)

2 Metoder og processer (2) 1. overbevisning om, at medarbejdere og ledere har de bedste forudsætninger og viljen til at løse sine opgaver effektivt og bedst muligt, 2. at der er den nødvendige indsigt og kendskab til hinandens kompetencer, 3. at der arbejdes efter klare og gennemsigtige mål og hensigtsmæssige standarder. Hvordan sættes skub i fjernelsen af unødvendig dokumentation og overflødige administrative procedurer? Anbefaling 1: koble sundhedsplatformen med (sundheds)innovation, dvs. bedre udnyttelse af moderne teknologiske løsninger og dermed styrke samarbejde mellem faggruppers viden Anbefaling 2: etablere et rejsehold, der kan identificere unødvendige procedurer og regler Hvordan identificeres de nødvendige dokumentations- og registreringskrav? Anbefaling 3: identificere konsekvenser ved nye og eksisterende registreringskrav Anbefaling 4: anvende data til gavn for borgerne

3 Effektiv og åben kommunikation (3) 1. Pladsen til forskellighed 2. Manglende gennemsigtighed i forhold til centrale beslutninger 3. Svækkelse via centraliseringskultur Hvordan fremmes en åben og tillidsbåren kommunikation? Anbefaling 1: God linjekommunikation (både op og ned) Anbefaling 2: Målrettet og relevant kommunikation Hvilke krav skal der være til kommunikation mellem ledere og medarbejdere både fra politikere til administration, fra administration til afdelinger og fra afdelingsledelse til medarbejdere? Anbefaling 3: Gensidig respekt i dialogen troværdighed, empati, aktiv lytning, møde hinanden i øjenhøjde, at sætte sig i hinandens sted Anbefaling 4: Gensidig informationsforpligtelse Anbefaling 5: Fokus på relevant og meningsfuld kommunikation/information Anbefaling 6: Mere lydhørhed fra politikerne bedre gensidighed forståelse

4 Inddragelse af medarbejdere (4) 1. Gensidig tillid imellem ledere og medarbejdere og medarbejdere imellem 2. Gensidig ærlig kommunikation 3. Det væsentligt, at den nødvendige dokumentation ikke opfattes som mistillid til medarbejdernes faglighed. Der skal være plads til klogskab. Hvordan sikres, at der altid er plads til at udfolde faglighed hos ledere og medarbejdere? Anbefaling 1: Den lokale leder skal sørge for at den enkelte medarbejder føler, at der er tillid til deres faglighed. Der skal være tillid imellem de forskellige dele af organisationen, både den politiske del og de enkelte enheder. Anbefaling 2: Ledelsesopgaven skal være forskellig i forhold til den enkelte medarbejder og dennes erfaringer og kompetencer. Hvordan skabes rammer til at være kritisk, reflekterende og innovativ ift. forhold, der bør ændres og gøres bedre? Anbefaling 3: Ledelsen skal være åben for dialog og forandring. Medarbejdere og ledere skal turde sige deres mening. Uddannelse af MED, AMIR og Ledere Anbefaling 4: Arbejde med at fremme tillid og åbenhed, også i de svære tilfælde.

5 Samspillet mellem ledelse og MEDsystem (5) 1. Det er overvejende indtrykket, at RS har en tillidskultur med villighed til forandring og arbejder mod en ny kultur i MED-sammenhæng 2. Det er vigtigt med en fortsat kommunikation mellem ledelse og medarbejdere Hvordan sikres, at medarbejdernes faglighed inddrages i beslutningsforslag til ledelse, politiske udvalg og Regionsråd? Anbefaling 1: Vigtigt at være opmærksom på, at ledelse og medarbejdere deler viden på et tillidsfuldt grundlag Hvordan gøres de politiske beslutninger vedkommende på de enkelte afdelinger? Anbefaling 2: Ved gennemsigtighed i beslutningsprocessen Anbefaling 3: Arbejdsmiljøprojekter kan gøres flerårige Anbefaling 4: MED- uddannelsen gøres til et fælles anliggende for ledelse og medarbejdere (RRmedlemmer er velkomne)

6 Tillid i ledelsesformer (6) 1. Personrelateret, bygger på faglig stolthed og respekt 2. En forudsætning er erfaringer og kendskab til hinanden 3. Medinddragelse Hvordan bringes tillid ind i fremtidige ledelsesformer? Anbefaling 1: Ledelsen skal skabe overblik og koordinering Anbefaling 2: Ledelsen skal kunne forklare tiltag for at skabe meningsfuldhed Hvordan skabes frirum til at medarbejdere og/eller afdeling kan tage ansvar sammen med patienterne? Anbefaling 3: Forbedret kommunikation med pårørende og patientforeninger Anbefaling 4: Balancere fokus mellem patienttilfredshed og driftsøkonomisk optimering

7 Effektiv og åben kommunikation (7) 1. Klar tale Der er ærlighed og konsistens i udmeldingerne, at blive set, hørt og blive taget alvorligt 2. Medarbejderne ved, hvad vilkårene er for rammer og beslutninger i organisationen 3. Alle skal være indstillet på at der er en god kommunikation man taler positivt og anerkendende Hvordan fremmes en åben og tillidsbåren kommunikation? Anbefaling 1: Lederen er rollemodel, professionel i kommunikationen Anbefaling 2: Sætte tillid på dagsorden et formelt (MED) og uformelt Hvilke krav skal der være til kommunikation mellem ledere og medarbejdere både fra politikere til administration, fra administration til afdelinger og fra afdelingsledelse til medarbejdere? Anbefaling 3: Kritik skal der lyttes på fra begge veje, forventningsafstemning, kan rumme kritik Anbefaling 4: Gensidig respekt, forståelse for alles vilkår hele vejen rundt

8 Inddragelse af medarbejdere (8) 1. Forventningsafstemning, fælles billeder af eks. hvad ligger der i ledelsesopgaven, aftalekultur, 2. Anerkendelse og respekt for fagligheder 3. Ærlig dialog, hvad er til dialog, hvilke rammer har ledere / medarbejdere, Hvordan sikres, at der altid er plads til at udfolde faglighed hos ledere og medarbejdere? Anbefaling 1: Faglighed som middel til at opnå mål Anbefaling 2: Oprydning i mål hierakiet, prioritering af dataindsamling Hvordan skabes rammer til at være kritisk, reflekterende og innovativ ift. forhold, der bør ændres og gøres bedre? Anbefaling 3: Lean forstået som styringssystem Anbefaling 4: Målstyring frem for detailstyring

9 Samspillet mellem ledelse og MEDsystem (9) 1. Plads til at vise sårbarhed 2. Meningsfulde mål der forklares 3. En åben dialog, der skaber forståelse og respekt for hinandens meninger Hvordan sikres, at medarbejdernes faglighed inddrages i beslutningsforslag til ledelse, politiske udvalg og Regionsråd? Anbefaling 1: Tematiske drøftelser i Hoved-MED med mulighed for at give anbefaling til Regionsrådet Anbefaling 2: Rum til at diskutere medarbejdernes synspunkter i de lokale samarbejdsudvalg, og bringe dem tilbage til beslutningstagerne Hvordan gøres de politiske beslutninger vedkommende på de enkelte afdelinger? Anbefaling 3: Konsekvenser af politiske beslutninger skal oversættes, og dialogen i de relevante udvalg skal skabe forståelse.

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune Kodeks for godt medarbejderskab Kodeks for god Ledelse Kodeks for god topledelse Kodeks for god politisk ledelse Morsø Kommune Sammen er vi bedst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere