Vi arrangerer spændende gå-hjem-møder med relevante temaer for jeres organisation.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi arrangerer spændende gå-hjem-møder med relevante temaer for jeres organisation."

Transkript

1 Gå-hjem-møder Vi arrangerer spændende gå-hjem-møder med relevante temaer for jeres organisation. Inspirerende oplæg med erfarne oplægholdere. Temaerne ligger selvfølgelig ikke fast, men planlægges både indholds- og procesmæssigt i et tæt samarbejde med jer. De fleste af nedenstående beskrivelser er målrettet ledere, men alle oplæg kan målrettes henholdsvis ledere, medarbejdere eller begge grupper på samme tid. Når I kontakter os, afstemmer vi indholdet og processen i gå-hjem-mødet, så det er tilpasset jeres målgruppes og organisationens behov. Alle temaer udbydes både som 2-3 timers gå-hjem-møder og forløb over flere dage skræddersyet til jeres organisation Det grænseløse arbejdsliv! Arbejdstiden, arbejdsstedet og rollerne på arbejdspladsen er ikke længere de faste rammer om vores arbejdsliv. Arbejdslivet er i dag blevet udflydende og opleves som grænseløst. Arbejdet foregår ikke længere udelukkende på arbejdspladsen, men kan foregå alle steder og når som helst. Hjemmearbejdspladser og fleksible arbejdstider gør det muligt at arbejde døgnet rundt, uanset hvor man er. Hvordan og hvem sætter grænserne mellem arbejds- og familieliv? Den klassiske opdeling mellem arbejds- og familieliv er i høj grad udvisket eller næsten opløst i dag. Dermed opstår der en lang række dilemmaer og udfordringer, som nemt kan ende med stress og udbrændthed, hvis de ikke håndteres seriøst. Det er derfor væsentligt, at kunne håndtere disse dilemmaer, så man kan lede sig selv gennem det grænseløse arbejdsliv. Appreciative Inquiry Den anerkendende metode Appreciative Inquiry er både en metode og en filosofi, som skaber en tilstand en måde at leve, være og opleve verden på. Det er også en tilgang eller filosofi til at arbejde i menneskelige interaktionssystemer, i forhold mellem to eller flere individer, i samfund, familier, grupper og i organisationer. Appreciative Inquiry anvendes som en tilgang til organisationsudvikling, projektudvikling, evalueringer, mediation, coaching og terapi.

2 Appreciative Inquiry er baseret på socialkonstruktionisme, og bygger således på et paradigme, som ligger fjernt fra den vestlige mekanistiske tankegang. Appreciative Inquiry ændrer ikke på de aktiviteter, der laves, men på måden de gøres på. Det er således ikke en teknik, man hurtigt kan læse sig til eller lære på et gå-hjem-møde. Dette gå-hjem-møde er derfor en introduktion, som vil give et overblik over den teori og praksis, der ligger til grund for Appreciative Inquiry. Målgruppen er dem, som kunne tænke sig at vide lidt mere om AI, samt dem som er interesseret i, at planlægge et længere læringsforløb på et senere tidspunkt. Da Appreciative Inquiry kan anvendes i stort set alle forhold, hvor der er menneskelig interaktion, vil den viden du får på workshoppen have generel og bred interesse. Målgruppen er ledere og medarbejdere, der ønsker at opleve et nyt mindset og en ny positiv tilgang, der skaber glæde, udvikling, samarbejde og dermed bedre resultater. Teori U En rejse ind i nytænkning og kreativitet hvor vi udfordrer vante tænkemåder! En af U-teoriens væsentligste pointer er, at vi både i princippet og i praksis selv skaber de vilkår og funktionsbetingelser, som vi lever under. Alligevel konstruerer vi organisationer og skaber vilkår, som vi ikke altid trives i. Vi arbejder ofte efter selvskabte mål, som hverken udvikler os selv eller andre. Det er tit mål, som vi faktisk slet ikke ønsker at nå, men vi forfølger blot kendte spor uden dybere refleksion. Vi producerer ofte mere af det, som ikke fungerer for os, fordi vores virkelighed dirigeres mere af vaner og erfaringer end af evnen og lysten til nytænkning. Men vi kan selvfølgelig ikke skabe nyt alene ud fra et erfaringsbaseret landkort over verden. Vi må i langt højere grad åbne os for nytænkning og arbejde kreativt for at se de fremtidige muligheder, som kan være med til at håndtere de nye udfordringer og den øgede kompleksitet, som samfundet står overfor. Dette er det centrale budskab i U- teorien, men hvor starter vi, og hvordan får vi det til at virke for os? Vi forsøger med dette oplæg at rejse lidt længere ind i Otto Scharmers spændende U-univers.

3 Mødeledelse Slut med kedelige møder, der trækker ud. Goddag til møder der skaber værdi og er effektive, involverende, muntre, korte og fåtallige. Sådanne møder får man ved at facilitere dem. Det vil sige styre blidt og stramt på mødets form, så tangenter brydes, samtalen fokuseres og resultater bliver skabt. Konkrete teknikker til netop dette introduceres på gå-hjem-mødet om mødeledelse. Vi oplever mange møder, hvor vi bagefter tænker: Hvad skete der egentlig? eller: Nu har vi igen brugt en masse tid, som kunne være brugt bedre. Kom og få indsigt i de væsentligste elementer i professionel mødeledelse, få råd om mødeplanlægning, mødestruktur og mødekultur, og hør, hvordan du håndterer det, der sker, når mennesker med forskellige virkeligheder sætter sig sammen ved mødebordet. Mindfulness nærvær, fokus og overblik Mindfulness er både en måde at være, arbejde og leve på med fuld opmærksomhed og en meditationsteknik, hvor du får flere ressourcer til rådighed for dig selv og andre. Du introduceres til en basisholdning, som er grundlaget for din gøren og laden, og som kræver træning samt bevidst indsats. Den kan ses som mental fitness, der holder dig i god psykisk og mental form. Dette gå-hjem-møde giver dig en indføring i, hvordan du med en enkelt metode kan lære at slappe bedre af, leve mere i nuet og derved opnå en højere livskvalitet. Mindfulness-meditation har en klinisk dokumenteret effekt på stress, og kan være medvirkende til, at helbredet ikke tager skade af et arbejdsliv, der stiller store krav. Teamledelse Et team er kendetegnet ved medarbejdere, der samarbejder med fokus på synergi, fælles målsætning, komplementaritet, sammenhold og gensidige bidrag. Teamledelse er en spændende ledelsesdisciplin, hvor du som leder skal have opmærksomheden rettet på såvel de enkelte medarbejdere i teamet samt på teamet som helhed.

4 Teamlederen skal sørge for, at teamet hele tiden fungerer optimalt og igangsætte forskellige indsatser, alt efter hvad situationen, opgaverne og teamet har behov for. Det kræver særlige evner inden for kommunikation og konflikthåndtering at lede et team og sammensætte det rette hold, hvilket er helt essentielt for teamets udvikling og resultater. Derfor sætter vi fokus på dialogen med og i teamet både når det skal udvikles, og når det skal videre i problemfyldte situationer, hvor målet hele tiden er at bevare teamdynamikken. På dette gå-hjem-møde ser vi blandt andet på: Hvad er god teamledelse? Hvordan sammensætter du et højtydende team? Hvordan udvikler du et team? Hvilke psykodynamiske teamfaktorer skal du være opmærksom på som leder? Konflikthåndtering som ledelsesansvar Det er ledelsens ansvar at håndtere konflikter på arbejdspladsen, og det stiller krav om indsigt i konfliktforståelse samt kompetencer til at håndtere konflikter hos lederne. Håndtering af konflikter er en vanskelig udfordring i sig selv, men det kompliceres af, at lederen qua sin position og sit ledelsesmæssige ansvar altid selv er en del af konflikten. Dette gå-hjem-møde forsøger at give nogle bud på hvilke ledelsesmæssige strategier, der kan forebygge og (når konflikten er opstået) opløse samarbejdskonflikter på arbejdspladsen. Vi stiller skarpt på bevægelsen fra traditionel konfliktløsning til konfliktop-løsning i organisationer, på de grundlæggende antagelser lederen bør være optaget af samt på lederens metodemæssige overvejelser. På dette gå-hjem-møde ser vi blandt andet på: Skal man foretage en afdækning af, hvad konflikten præcis drejer sig om og dens årsager, for at blive i stand til at håndtere den? Hvordan bliver jeg i stand til at håndtere dilemmaet omkring mig selv som rolleaktør i konflikten? Hvad kan jeg gøre fremadrettet i min ledelsespraksis for at forebygge konflikter?

5 Selvledelse og medledelse Dine medarbejdere ønsker mindre kontrol og større spillerum, men organisationen presser på for højere effektivitet og flere resultater. Udfordringerne er nemme at få øje på det kræver noget særligt, at være leder for selvledende medarbejdere. På den ene side skal de have meget frie rammer, og på den anden side skal de arbejde indenfor rammer, der er i overenstemmelse med organisationens mål og visioner. På dette gå-hjem-møde ser vi blandt andet på: Hvordan sætter du rammer for dine medarbejdere uden at begrænse deres handlerum og dynamik? Hvad stiller du op med medarbejdere, der ikke vil/kan selvledelse? Hvad sker der på en arbejdsplads, når medarbejderne bliver hinandens ledere? Hvordan kan du være leder for selvledende medarbejdere? Forståelse af begreberne selvledelse og medledelse samt din rolle som leder Hvilken ledelsesstil skal du bruge, hvornår og til hvem? Sådan leder du generation Y Kært barn har mange navne! Generation Y har også mærkater som generation frit valg, netværks- eller projektgenerationen. Generation Y er i dag ca år, og er i fuld gang med at indtage arbejdsmarkedet. Generation Y har en her-kommer-jeg -attitude og beskyldes ofte for at være egoistiske. Derfor kan ældre kolleger finde dem provokerende, og der kan opstå konfliktlignende tilstande. Men generation Y er meget ressourcestærke og har et stort gå-på-mod men det kræver, at de bliver ledet rigtigt, for at deres ressourcer udnyttes optimalt. Det er lederens opgave at se og udnytte den nye generations potentiale og samtidig udfordre generationen til at yde deres bedste kom og hør hvordan du leder generation Y, og får det bedste ud af de unge dynamiske kolleger. Forhandlingsteknik der virker! Bliv bevidst om dine styrker og udfordringer i forhandlingssituationer og bliv klog på, hvordan du opnår gennemslagskraft i forhandlinger og bliver fortrolig med dig selv i rollen som forhandler.

6 På gå-hjem-mødet ser vi på forhandlingens natur, struktur, strategi, udfordringer og på hvordan du effektivt forhandler dig frem til de bedst mulige resultater på en professionel og etisk ordentlig måde. Vi ser på spillereglerne for god forhandlingsteknik, og det at kunne skabe en vind/vind situation i enhver forhandling. Processer i praksis Processer skaber engagement og ejerskab, men de har en tendens til at få deres eget liv, og kan nogle gange være svære at styre og overskue. På gå-hjem-mødet vil vi præsentere en helt ny model, som giver overblik over de forskellige procesbestanddele og dermed mulighed for at vurdere forskellige processers fremdrift og faldgruber. Værktøjet giver en klar ide om, hvordan du som leder forbereder dig til en proces, hvordan du samler op, og hvordan du mest hensigtsmæssigt styrer processer i praksis. Hvordan skaber du en hensigtsmæssig work-life-balance? Bedre balance mellem arbejde og fritid - er det ikke bare en beslutning, man tager? Mange ledere lever et lederliv med stor intensitet, glæde og ansvar, hvor en væsentlig del af deres identitet ligger i arbejdet. Men de har også et lederliv med pres, stress og ofte alt for mange arbejdstimer. Balance mellem arbejds- og privatliv er derfor en vigtig forudsætning for et godt (leder)liv. Ledelseskraft og effektivitet bliver større af at have en bedre balance mellem arbejdsliv og øvrige vitale livsområder. Hvad kan du selv stille op hvad gør din faglige organisation, og hvad gør din ledelse for, at også din hverdag som leder rummer plads til et privatliv med plads til familie og fritidsinteresser. Arbejdsglæde så det bobler! Kampen for at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere skal i høj grad vindes ved at fremme god trivsel og et godt arbejdsmiljø. Dette er for mange ledere en meget stor udfordring at håndtere i et presset arbejdsliv.

7 På gå-hjem-mødet sætter vi fokus på, hvordan du som leder skaber trivsel og arbejdsglæde gennem nærværende, engageret og anerkendende ledelse. Vi tager udgangspunkt i dine behov som leder, og de udfordringer du møder i din hverdag. Vi ser på, hvordan du fremmer en kultur af arbejdsglæde-givere, hvordan du kan give janteloven et kærligt klap bagi og på, hvordan du kan skabe endnu flere plusdage med boblende begejstring og smittende humør. Lederretorik På dette gå-hjem-møde zoomer vi ind på små ting med stor virkning: Stemmen, kropssproget og den måde vi formulerer os på. Målet er at give dig inspiration til, hvordan du kan justere din lederretorik til gavn for medarbejderne og bundlinjen. Både i hverdagens uformelle kommunikation og når det gælder om at håndtere forandringer. Vi får inspiration fra videoklip med ledere som fx Lars Rebien Sørensen og Barack Obama, og undersøger, hvordan retorikkens værktøjer kan bruges overbevisende i ens egen lederretorik. Skru op for din troværdighed stemme, kropssprog og argumenter Kig de effektive formidlere i kortene hvad kendetegner dygtige lederes retorik? Skab positiv forandring arbejd strategisk med lederretorikken og vær heldig med vilje Din retoriske udviklingsplan - få inspiration til, hvordan du kan blive bevidst om samt udvikle din retorik. Kultur for alle? I Danmark har vi en gammel tradition for selvstændighed blandt medarbejdere og en relativ lav magtdistance. Kultur er derfor noget, der skabes i relationer og løbende udvikles. Som leder kan man derfor ikke påvirke eller skabe kulturen alene. Men som leder kan du være med til at fastsætte retningslinjer, og gå forrest med din egen adfærd som skal være forankret i jeres værdier. Du skal i tæt dialog med de subgrupper, som måtte danne sig og med forskellige midler få dem inddraget, mindsket eller fjernet. Men først bliver du nødt til at forstå dynamikken i kulturbegrebet. Gå-hjem-mødet giver et overblik over, hvordan kultur udvikler og opfører sig generelt, og hvad der er særligt ved arbejdskultur.

8 Du får et bud på, hvordan du som leder kan håndtere modstand i form af uformelle ledere og usunde subkulturer. Du får også mulighed for at reflektere over kulturen på din egen arbejdsplads samt din position som rollemodel og kulturbærer i hverdagen. Stressens Emma Gad Som leder er der meget at se til, og dagligdagen er ofte præget af et højt tempo med brandslukning af her-og-nu opgaver. Men hvis både du og dine medarbejdere arbejder hårdt, uden at afsætte tid til refleksion over hvordan I arbejder, kan I komme til at betale en meget høj pris på længere sigt med stress, højt sygefravær, dårligt arbejdsmiljø og stor udskiftning af både medarbejdere og ledere. På dette gå-hjem-møde får du 10 gode og overskuelige råd om emner som stress, søvn, mail, mobiltelefoner og forebyggelse af stress. Det er råd, ideer og dagligdagsværktøjer til ledere, der vil forebygge stress hos sig selv og sine medarbejdere. Der er også fokus på, hvordan du får trivslen og arbejdsglæden tilbage, hvis den er blevet lidt slidt. Ytringsfrihed findes det for ledere og medarbejdere? Uanset om man er offentlig eller privat ansat, oplever man jævnligt, at man tier, hvor man ønsker, at man kunne tale. Dette gå-hjem-møde sætter fokus på, hvornår du faktisk forventes at tale også hvis du skal tale dine egen ledelse imod. Hvor går grænserne for ytringsfriheden, og er der betingelser, der skal være opfyldt, inden du udtaler dig i medierne, hvis du ikke vil være illoyal. Autentisk ledelse brug den du er! Vil du arbejde dybt og autentisk i din organisation? Vil du respekteres for din troværdighed og beslutsomhed? Vil du være mere end bare leder af navn? Så lad det være tid til at du lever og leder i dit autentiske lederskab. Gå-hjem-mødet har fokus på, hvordan du lytter til dig selv, hviler i dine beslutninger og kommunikerer dem med klarhed, fasthed og venlighed.

9 Vi ser på følelsernes betydning for din kommunikation og på forskellige værktøjer til at håndtere uforudsete situationer med ro og overblik, samt på hvordan du får integreret din personlighed i din ledelse, så du fremstår autentisk, klar og fokuseret. Relationsledelse afkod samspillet For at være synlig og nærværende for dine medarbejdere skal du kunne analysere og afkode den menneskelige interaktion, der altid foregår mellem dig og dine medarbejdere. Desuden skal du hver eneste dag omsætte denne forståelse til konkrete ledelseshandlinger og beslutninger. Gå-hjem-mødet giver dig en forståelse af de motivationsfaktorer, du har mulighed for at bruge blandt dine medarbejdere. Desuden sætter vi fokus på syv fundamentale ledelsesmæssige temaer, du som leder skal holde i spil både blandt dine medarbejdere og relatere til din ledelsesmæssige kontekst. Præsentationsteknik Du ved, at tydelig og troværdig kommunikation er dit væsentligste holdepunkt, når du skal formidle budskaber til dine medarbejdere eller arbejdspladsens brugere men ofte risikerer man at få skudt sig selv i foden, når man står over for en større forsamling. Gå-hjem-mødet giver dig 10 gode bud på, hvordan du kan - eller undgår at - ødelægge din præsentation. Vi ser på forskellige praktiske teknikker, og du får gode råd med hjem. Undervejs vil en professionel skuespiller vise os, hvor galt det kan gå, når det ikke kan blive værre. Personlig planlægning At prioritere opgaverne og tiden og samtidig håndtere de mange afbrydelser i løbet af arbejdsdagen kan være vanskeligt og uoverskueligt. Men arbejder du bevidst med din personlige planlægning, vil du opleve langt større overblik, fokus og effektivitet. På gå-hjem-mødet får du input om prioritering, planlægning og struktur i en uforudsigelig hverdag. Vi ser på dine arbejdsmål, og hvordan du kan prioritere og planlægge din arbejdsdag på en hensigtsmæssig måde.

10 Du bliver introduceret til de tre tidstyper: Tidsoptimisten, tidrealisten og tidspessimisten samt bliver bevidst om, hvilken tidstype du selv er, og hvad du skal være opmærksom på i din personlige planlægning. Selv den bedste planlægning kan blive væltet af afbrydelser og uforudsete opgaver. Derfor vil vi også beskæftige os med håndtering af afbrydelser - såvel eksterne som selvforskyldte. Strategisk ledelse sådan gør du Som leder stilles der både oppe- og nedefra krav om, at du ser længere ud i fremtiden og ikke blot håndterer den drift der foregår her og nu. Det kræver, at du fokuserer og stiller skarpt på, hvad du vil med din arbejdsplads, hvad kerneydelsen skal være, og hvad det stiller af krav til din og dine medarbejderes adfærd og handling i morgen. I skal derfor definere fremtidige mål og planlægge, hvordan I kommer derhen. Du skal koordinere med dine lederkolleger, du skal have accept hos din chef, og du skal have dine medarbejderes opbakning, når strategien skal føres ud i livet det får du råd og vejledning om på dette gå-hjem-møde. Vi ser samtidig på, hvordan du skaber tid og rum til at arbejde med initiering, implementering og opfølgning af strategi i en travl hverdag. Besparelser sådan kommer du og dine medarbejdere godt igennem dem Besparelser og effektiviseringer er ved at være hverdagskost og det kan være en stor udfordring at gennemføre besparelser samtidig med, at der skal skabes motivation, fortsat udvikling og løses kerneydelsesopgaver. Hvordan får du både dig selv og dine medarbejdere helskindet gennem besparelser og afskedigelsesrunder? Hvis der skal rationalisereres og fyres, hvordan gør du det, så der er værdighed og respekt for dem, som der ikke bliver plads til samt omsorg og fremsynethed for dem, som med færre kolleger skal løfte opgaverne fremadrettet?

11 Hvordan holder man på den gode leder? Visionsrig, karismatisk og engageret - buddene på, hvad der kendetegner en god leder, er næsten uudtømmelig. Den gode leder er en central nøglefigur i forbindelse med at skabe attraktive arbejdspladser. Lederen er facilitator og ansvarlig for, at arbejdspladsens mål og visioner kommunikeres ud og implementeres i organisationen. Samtidig fungerer lederen også ofte som bindeleddet til resten af organisationen. Men hvordan holder man på den gode leder, hvordan undgår man at udfordringerne bliver for små eller for store kort sagt: hvad er det der får den gode leder til at blive i organisationen? Hvordan rekrutterer man nye ledere? Der vil mangle ledere både i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor om 3-5 år. Der er meget der tyder på, at der ikke er særligt mange, der har lyst til at være ledere så hvordan gør man lederjobbet attraktivt for en generation, hvor mange ikke har lyst til ledelse? På gå-hjem-mødet ser vi på de udfordringer, der ligger foran os, på hvordan vi gør lederhvervet attraktivt og på, hvad der kan motivere den nye generation til at træde ind på lederposterne. Hvordan finder vi ledertalenter i vores organisation? Hvordan får vi motiveret ledertalenter til at søge lederstillinger? Hvordan får vi skabt realistiske karrieremuligheder for ambitiøse ledertalenter? Hvordan skaber vi en organisationskultur, der understøtter hele denne proces? Moderne magt frihed eller fængsel? Med inspiration fra den franske filosof Michel Foucault forholder vi os til magtaspektet i forhold til den kompleksitet, der kendetegner den aktuelle hverdag på arbejdsmarkedet, hvad enten den udspiller sig i den offentlige eller den private sektor. Vi ser på bevægelsen fra magt som håndhæver af moral, til magt der i dag er normsættende. Hvad er effekterne for ledelse og for den enkelte person, når magten tager nye former og i stigende grad bliver transformeret fra den traditionelle ydre magt til en moderne integreret selvdisciplineringsmekanisme?

12 Vi ser ikke mindst på, hvordan de ydre krav og det stigende pres i (arbejds)livet alt for tit bliver til personlige historier, om ikke at kunne slå til, og konstant opleve at man er bagud, uanset hvor meget man arbejder. Det tærer på overskuddet og fører for alt for mange til manglende trivsel, sygefravær og/eller stress. Forandringsstafetten effektiv linjekommunikation Kan intern kommunikation være en sjov holdsport? Forandringsstafetten er en metode til at tænke linjekommunikation som en sport med masser af adrenalin og spænding. Som i et 4x100 meter stafetløb handler god intern kommunikation om forandringer, hvor man hurtigt og sikkert skal få depechen hele vejen rundt om banen. Er man for langsom, overhaler konkurrenterne måske én men er man for hurtig i skiftezonen, får man måske ikke får ordentligt fat i budskabet. Forandringsstafettens mål er at sikre, at alle løbere kender deres opgaver og roller i kommunikationsprocessen samt er trænet til at kommunikere hurtigt og effektivt. Dette gå-hjem-møde identificerer, hvad du som leder eller medarbejder skal være bevidst om - både når du modtager depechen fra lederlaget over dig, og når du leverer den videre til dine medarbejdere eller kolleger. Du vil blive udfordret til at overveje disse spørgsmål om kommunikationen på din arbejdsmæssige hjemmebane: Hersker holdånden eller dem og os -kulturen, når I kommunikerer om forandringer? Gør alle deres bedste for at forstå fornuften i den øverste ledelses ideer eller er det udbredt og accepteret at mene, at trufne beslutninger er inkompetente? Er I varmet ordentligt op, når løbet begynder? Alle forventer, at ledere er dygtige til at kommunikere. Men er den retorisk grundform god, når startskuddet lyder? Er I alle bevidste om jeres særlige rolle i kommunikationen? I mange organisationer er det mere udbredt at tænke, at man er passiv modtager af kommunikation end aktiv medaktør i kommunikation. Jeg oplevede ikke, at jeg fik ordentlig besked er et typisk eksempel på, at god kommunikation også handler om at efterspørge uddybning og begrundelse. Er I gode til at knytte konkurrenceaspektet til forandringen og kommunikationen, så alle kan mærke, hvad der er på spil - hvad kan vi vinde? Hvem skal vi slå? Hvad sker der, hvis vi taber?

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Coaching for ledere Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Egentlig er det jo helt enkelt: Bare ved at man tidsfastsætter et coaching-møde skaber man plads

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Værktøjskasse om forandringsprocesser Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

Introduktion. Foto: Scanpix

Introduktion. Foto: Scanpix Kapitel 1 Introduktion»Vi skal lige have styr på de ordrer til i morgen,«siger Lars, der er salgschef i Inventarforum A/S.»Ja,«svarer Victor, der er en ung, nyansat salgsassistent, mens han har travlt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG

Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG Svendborg Kommune, august 2012 marts 2015 Evalueringsrapport Afrapportering til Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

Den værdsættende leder

Den værdsættende leder 225 KAPITEL 8 Den værdsættende leder Mange ledere og medarbejdere er inden for de seneste ti år stødt på begrebet appreciative inquiry (AI) værdsættende udspørgen. AI er i dag en af de mest anvendte metoder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46

Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46 Ledelse på attraktive arbejdspladser 1 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46 Indhold 3 Kære leder 4 Attraktiv arbejdsplads 6 Dine

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den I dette kapitel får du: 7. Læring sagen og En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den Redskaber til hvordan du kan fremme

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere