Vi arrangerer spændende gå-hjem-møder med relevante temaer for jeres organisation.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi arrangerer spændende gå-hjem-møder med relevante temaer for jeres organisation."

Transkript

1 Gå-hjem-møder Vi arrangerer spændende gå-hjem-møder med relevante temaer for jeres organisation. Inspirerende oplæg med erfarne oplægholdere. Temaerne ligger selvfølgelig ikke fast, men planlægges både indholds- og procesmæssigt i et tæt samarbejde med jer. De fleste af nedenstående beskrivelser er målrettet ledere, men alle oplæg kan målrettes henholdsvis ledere, medarbejdere eller begge grupper på samme tid. Når I kontakter os, afstemmer vi indholdet og processen i gå-hjem-mødet, så det er tilpasset jeres målgruppes og organisationens behov. Alle temaer udbydes både som 2-3 timers gå-hjem-møder og forløb over flere dage skræddersyet til jeres organisation Det grænseløse arbejdsliv! Arbejdstiden, arbejdsstedet og rollerne på arbejdspladsen er ikke længere de faste rammer om vores arbejdsliv. Arbejdslivet er i dag blevet udflydende og opleves som grænseløst. Arbejdet foregår ikke længere udelukkende på arbejdspladsen, men kan foregå alle steder og når som helst. Hjemmearbejdspladser og fleksible arbejdstider gør det muligt at arbejde døgnet rundt, uanset hvor man er. Hvordan og hvem sætter grænserne mellem arbejds- og familieliv? Den klassiske opdeling mellem arbejds- og familieliv er i høj grad udvisket eller næsten opløst i dag. Dermed opstår der en lang række dilemmaer og udfordringer, som nemt kan ende med stress og udbrændthed, hvis de ikke håndteres seriøst. Det er derfor væsentligt, at kunne håndtere disse dilemmaer, så man kan lede sig selv gennem det grænseløse arbejdsliv. Appreciative Inquiry Den anerkendende metode Appreciative Inquiry er både en metode og en filosofi, som skaber en tilstand en måde at leve, være og opleve verden på. Det er også en tilgang eller filosofi til at arbejde i menneskelige interaktionssystemer, i forhold mellem to eller flere individer, i samfund, familier, grupper og i organisationer. Appreciative Inquiry anvendes som en tilgang til organisationsudvikling, projektudvikling, evalueringer, mediation, coaching og terapi.

2 Appreciative Inquiry er baseret på socialkonstruktionisme, og bygger således på et paradigme, som ligger fjernt fra den vestlige mekanistiske tankegang. Appreciative Inquiry ændrer ikke på de aktiviteter, der laves, men på måden de gøres på. Det er således ikke en teknik, man hurtigt kan læse sig til eller lære på et gå-hjem-møde. Dette gå-hjem-møde er derfor en introduktion, som vil give et overblik over den teori og praksis, der ligger til grund for Appreciative Inquiry. Målgruppen er dem, som kunne tænke sig at vide lidt mere om AI, samt dem som er interesseret i, at planlægge et længere læringsforløb på et senere tidspunkt. Da Appreciative Inquiry kan anvendes i stort set alle forhold, hvor der er menneskelig interaktion, vil den viden du får på workshoppen have generel og bred interesse. Målgruppen er ledere og medarbejdere, der ønsker at opleve et nyt mindset og en ny positiv tilgang, der skaber glæde, udvikling, samarbejde og dermed bedre resultater. Teori U En rejse ind i nytænkning og kreativitet hvor vi udfordrer vante tænkemåder! En af U-teoriens væsentligste pointer er, at vi både i princippet og i praksis selv skaber de vilkår og funktionsbetingelser, som vi lever under. Alligevel konstruerer vi organisationer og skaber vilkår, som vi ikke altid trives i. Vi arbejder ofte efter selvskabte mål, som hverken udvikler os selv eller andre. Det er tit mål, som vi faktisk slet ikke ønsker at nå, men vi forfølger blot kendte spor uden dybere refleksion. Vi producerer ofte mere af det, som ikke fungerer for os, fordi vores virkelighed dirigeres mere af vaner og erfaringer end af evnen og lysten til nytænkning. Men vi kan selvfølgelig ikke skabe nyt alene ud fra et erfaringsbaseret landkort over verden. Vi må i langt højere grad åbne os for nytænkning og arbejde kreativt for at se de fremtidige muligheder, som kan være med til at håndtere de nye udfordringer og den øgede kompleksitet, som samfundet står overfor. Dette er det centrale budskab i U- teorien, men hvor starter vi, og hvordan får vi det til at virke for os? Vi forsøger med dette oplæg at rejse lidt længere ind i Otto Scharmers spændende U-univers.

3 Mødeledelse Slut med kedelige møder, der trækker ud. Goddag til møder der skaber værdi og er effektive, involverende, muntre, korte og fåtallige. Sådanne møder får man ved at facilitere dem. Det vil sige styre blidt og stramt på mødets form, så tangenter brydes, samtalen fokuseres og resultater bliver skabt. Konkrete teknikker til netop dette introduceres på gå-hjem-mødet om mødeledelse. Vi oplever mange møder, hvor vi bagefter tænker: Hvad skete der egentlig? eller: Nu har vi igen brugt en masse tid, som kunne være brugt bedre. Kom og få indsigt i de væsentligste elementer i professionel mødeledelse, få råd om mødeplanlægning, mødestruktur og mødekultur, og hør, hvordan du håndterer det, der sker, når mennesker med forskellige virkeligheder sætter sig sammen ved mødebordet. Mindfulness nærvær, fokus og overblik Mindfulness er både en måde at være, arbejde og leve på med fuld opmærksomhed og en meditationsteknik, hvor du får flere ressourcer til rådighed for dig selv og andre. Du introduceres til en basisholdning, som er grundlaget for din gøren og laden, og som kræver træning samt bevidst indsats. Den kan ses som mental fitness, der holder dig i god psykisk og mental form. Dette gå-hjem-møde giver dig en indføring i, hvordan du med en enkelt metode kan lære at slappe bedre af, leve mere i nuet og derved opnå en højere livskvalitet. Mindfulness-meditation har en klinisk dokumenteret effekt på stress, og kan være medvirkende til, at helbredet ikke tager skade af et arbejdsliv, der stiller store krav. Teamledelse Et team er kendetegnet ved medarbejdere, der samarbejder med fokus på synergi, fælles målsætning, komplementaritet, sammenhold og gensidige bidrag. Teamledelse er en spændende ledelsesdisciplin, hvor du som leder skal have opmærksomheden rettet på såvel de enkelte medarbejdere i teamet samt på teamet som helhed.

4 Teamlederen skal sørge for, at teamet hele tiden fungerer optimalt og igangsætte forskellige indsatser, alt efter hvad situationen, opgaverne og teamet har behov for. Det kræver særlige evner inden for kommunikation og konflikthåndtering at lede et team og sammensætte det rette hold, hvilket er helt essentielt for teamets udvikling og resultater. Derfor sætter vi fokus på dialogen med og i teamet både når det skal udvikles, og når det skal videre i problemfyldte situationer, hvor målet hele tiden er at bevare teamdynamikken. På dette gå-hjem-møde ser vi blandt andet på: Hvad er god teamledelse? Hvordan sammensætter du et højtydende team? Hvordan udvikler du et team? Hvilke psykodynamiske teamfaktorer skal du være opmærksom på som leder? Konflikthåndtering som ledelsesansvar Det er ledelsens ansvar at håndtere konflikter på arbejdspladsen, og det stiller krav om indsigt i konfliktforståelse samt kompetencer til at håndtere konflikter hos lederne. Håndtering af konflikter er en vanskelig udfordring i sig selv, men det kompliceres af, at lederen qua sin position og sit ledelsesmæssige ansvar altid selv er en del af konflikten. Dette gå-hjem-møde forsøger at give nogle bud på hvilke ledelsesmæssige strategier, der kan forebygge og (når konflikten er opstået) opløse samarbejdskonflikter på arbejdspladsen. Vi stiller skarpt på bevægelsen fra traditionel konfliktløsning til konfliktop-løsning i organisationer, på de grundlæggende antagelser lederen bør være optaget af samt på lederens metodemæssige overvejelser. På dette gå-hjem-møde ser vi blandt andet på: Skal man foretage en afdækning af, hvad konflikten præcis drejer sig om og dens årsager, for at blive i stand til at håndtere den? Hvordan bliver jeg i stand til at håndtere dilemmaet omkring mig selv som rolleaktør i konflikten? Hvad kan jeg gøre fremadrettet i min ledelsespraksis for at forebygge konflikter?

5 Selvledelse og medledelse Dine medarbejdere ønsker mindre kontrol og større spillerum, men organisationen presser på for højere effektivitet og flere resultater. Udfordringerne er nemme at få øje på det kræver noget særligt, at være leder for selvledende medarbejdere. På den ene side skal de have meget frie rammer, og på den anden side skal de arbejde indenfor rammer, der er i overenstemmelse med organisationens mål og visioner. På dette gå-hjem-møde ser vi blandt andet på: Hvordan sætter du rammer for dine medarbejdere uden at begrænse deres handlerum og dynamik? Hvad stiller du op med medarbejdere, der ikke vil/kan selvledelse? Hvad sker der på en arbejdsplads, når medarbejderne bliver hinandens ledere? Hvordan kan du være leder for selvledende medarbejdere? Forståelse af begreberne selvledelse og medledelse samt din rolle som leder Hvilken ledelsesstil skal du bruge, hvornår og til hvem? Sådan leder du generation Y Kært barn har mange navne! Generation Y har også mærkater som generation frit valg, netværks- eller projektgenerationen. Generation Y er i dag ca år, og er i fuld gang med at indtage arbejdsmarkedet. Generation Y har en her-kommer-jeg -attitude og beskyldes ofte for at være egoistiske. Derfor kan ældre kolleger finde dem provokerende, og der kan opstå konfliktlignende tilstande. Men generation Y er meget ressourcestærke og har et stort gå-på-mod men det kræver, at de bliver ledet rigtigt, for at deres ressourcer udnyttes optimalt. Det er lederens opgave at se og udnytte den nye generations potentiale og samtidig udfordre generationen til at yde deres bedste kom og hør hvordan du leder generation Y, og får det bedste ud af de unge dynamiske kolleger. Forhandlingsteknik der virker! Bliv bevidst om dine styrker og udfordringer i forhandlingssituationer og bliv klog på, hvordan du opnår gennemslagskraft i forhandlinger og bliver fortrolig med dig selv i rollen som forhandler.

6 På gå-hjem-mødet ser vi på forhandlingens natur, struktur, strategi, udfordringer og på hvordan du effektivt forhandler dig frem til de bedst mulige resultater på en professionel og etisk ordentlig måde. Vi ser på spillereglerne for god forhandlingsteknik, og det at kunne skabe en vind/vind situation i enhver forhandling. Processer i praksis Processer skaber engagement og ejerskab, men de har en tendens til at få deres eget liv, og kan nogle gange være svære at styre og overskue. På gå-hjem-mødet vil vi præsentere en helt ny model, som giver overblik over de forskellige procesbestanddele og dermed mulighed for at vurdere forskellige processers fremdrift og faldgruber. Værktøjet giver en klar ide om, hvordan du som leder forbereder dig til en proces, hvordan du samler op, og hvordan du mest hensigtsmæssigt styrer processer i praksis. Hvordan skaber du en hensigtsmæssig work-life-balance? Bedre balance mellem arbejde og fritid - er det ikke bare en beslutning, man tager? Mange ledere lever et lederliv med stor intensitet, glæde og ansvar, hvor en væsentlig del af deres identitet ligger i arbejdet. Men de har også et lederliv med pres, stress og ofte alt for mange arbejdstimer. Balance mellem arbejds- og privatliv er derfor en vigtig forudsætning for et godt (leder)liv. Ledelseskraft og effektivitet bliver større af at have en bedre balance mellem arbejdsliv og øvrige vitale livsområder. Hvad kan du selv stille op hvad gør din faglige organisation, og hvad gør din ledelse for, at også din hverdag som leder rummer plads til et privatliv med plads til familie og fritidsinteresser. Arbejdsglæde så det bobler! Kampen for at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere skal i høj grad vindes ved at fremme god trivsel og et godt arbejdsmiljø. Dette er for mange ledere en meget stor udfordring at håndtere i et presset arbejdsliv.

7 På gå-hjem-mødet sætter vi fokus på, hvordan du som leder skaber trivsel og arbejdsglæde gennem nærværende, engageret og anerkendende ledelse. Vi tager udgangspunkt i dine behov som leder, og de udfordringer du møder i din hverdag. Vi ser på, hvordan du fremmer en kultur af arbejdsglæde-givere, hvordan du kan give janteloven et kærligt klap bagi og på, hvordan du kan skabe endnu flere plusdage med boblende begejstring og smittende humør. Lederretorik På dette gå-hjem-møde zoomer vi ind på små ting med stor virkning: Stemmen, kropssproget og den måde vi formulerer os på. Målet er at give dig inspiration til, hvordan du kan justere din lederretorik til gavn for medarbejderne og bundlinjen. Både i hverdagens uformelle kommunikation og når det gælder om at håndtere forandringer. Vi får inspiration fra videoklip med ledere som fx Lars Rebien Sørensen og Barack Obama, og undersøger, hvordan retorikkens værktøjer kan bruges overbevisende i ens egen lederretorik. Skru op for din troværdighed stemme, kropssprog og argumenter Kig de effektive formidlere i kortene hvad kendetegner dygtige lederes retorik? Skab positiv forandring arbejd strategisk med lederretorikken og vær heldig med vilje Din retoriske udviklingsplan - få inspiration til, hvordan du kan blive bevidst om samt udvikle din retorik. Kultur for alle? I Danmark har vi en gammel tradition for selvstændighed blandt medarbejdere og en relativ lav magtdistance. Kultur er derfor noget, der skabes i relationer og løbende udvikles. Som leder kan man derfor ikke påvirke eller skabe kulturen alene. Men som leder kan du være med til at fastsætte retningslinjer, og gå forrest med din egen adfærd som skal være forankret i jeres værdier. Du skal i tæt dialog med de subgrupper, som måtte danne sig og med forskellige midler få dem inddraget, mindsket eller fjernet. Men først bliver du nødt til at forstå dynamikken i kulturbegrebet. Gå-hjem-mødet giver et overblik over, hvordan kultur udvikler og opfører sig generelt, og hvad der er særligt ved arbejdskultur.

8 Du får et bud på, hvordan du som leder kan håndtere modstand i form af uformelle ledere og usunde subkulturer. Du får også mulighed for at reflektere over kulturen på din egen arbejdsplads samt din position som rollemodel og kulturbærer i hverdagen. Stressens Emma Gad Som leder er der meget at se til, og dagligdagen er ofte præget af et højt tempo med brandslukning af her-og-nu opgaver. Men hvis både du og dine medarbejdere arbejder hårdt, uden at afsætte tid til refleksion over hvordan I arbejder, kan I komme til at betale en meget høj pris på længere sigt med stress, højt sygefravær, dårligt arbejdsmiljø og stor udskiftning af både medarbejdere og ledere. På dette gå-hjem-møde får du 10 gode og overskuelige råd om emner som stress, søvn, mail, mobiltelefoner og forebyggelse af stress. Det er råd, ideer og dagligdagsværktøjer til ledere, der vil forebygge stress hos sig selv og sine medarbejdere. Der er også fokus på, hvordan du får trivslen og arbejdsglæden tilbage, hvis den er blevet lidt slidt. Ytringsfrihed findes det for ledere og medarbejdere? Uanset om man er offentlig eller privat ansat, oplever man jævnligt, at man tier, hvor man ønsker, at man kunne tale. Dette gå-hjem-møde sætter fokus på, hvornår du faktisk forventes at tale også hvis du skal tale dine egen ledelse imod. Hvor går grænserne for ytringsfriheden, og er der betingelser, der skal være opfyldt, inden du udtaler dig i medierne, hvis du ikke vil være illoyal. Autentisk ledelse brug den du er! Vil du arbejde dybt og autentisk i din organisation? Vil du respekteres for din troværdighed og beslutsomhed? Vil du være mere end bare leder af navn? Så lad det være tid til at du lever og leder i dit autentiske lederskab. Gå-hjem-mødet har fokus på, hvordan du lytter til dig selv, hviler i dine beslutninger og kommunikerer dem med klarhed, fasthed og venlighed.

9 Vi ser på følelsernes betydning for din kommunikation og på forskellige værktøjer til at håndtere uforudsete situationer med ro og overblik, samt på hvordan du får integreret din personlighed i din ledelse, så du fremstår autentisk, klar og fokuseret. Relationsledelse afkod samspillet For at være synlig og nærværende for dine medarbejdere skal du kunne analysere og afkode den menneskelige interaktion, der altid foregår mellem dig og dine medarbejdere. Desuden skal du hver eneste dag omsætte denne forståelse til konkrete ledelseshandlinger og beslutninger. Gå-hjem-mødet giver dig en forståelse af de motivationsfaktorer, du har mulighed for at bruge blandt dine medarbejdere. Desuden sætter vi fokus på syv fundamentale ledelsesmæssige temaer, du som leder skal holde i spil både blandt dine medarbejdere og relatere til din ledelsesmæssige kontekst. Præsentationsteknik Du ved, at tydelig og troværdig kommunikation er dit væsentligste holdepunkt, når du skal formidle budskaber til dine medarbejdere eller arbejdspladsens brugere men ofte risikerer man at få skudt sig selv i foden, når man står over for en større forsamling. Gå-hjem-mødet giver dig 10 gode bud på, hvordan du kan - eller undgår at - ødelægge din præsentation. Vi ser på forskellige praktiske teknikker, og du får gode råd med hjem. Undervejs vil en professionel skuespiller vise os, hvor galt det kan gå, når det ikke kan blive værre. Personlig planlægning At prioritere opgaverne og tiden og samtidig håndtere de mange afbrydelser i løbet af arbejdsdagen kan være vanskeligt og uoverskueligt. Men arbejder du bevidst med din personlige planlægning, vil du opleve langt større overblik, fokus og effektivitet. På gå-hjem-mødet får du input om prioritering, planlægning og struktur i en uforudsigelig hverdag. Vi ser på dine arbejdsmål, og hvordan du kan prioritere og planlægge din arbejdsdag på en hensigtsmæssig måde.

10 Du bliver introduceret til de tre tidstyper: Tidsoptimisten, tidrealisten og tidspessimisten samt bliver bevidst om, hvilken tidstype du selv er, og hvad du skal være opmærksom på i din personlige planlægning. Selv den bedste planlægning kan blive væltet af afbrydelser og uforudsete opgaver. Derfor vil vi også beskæftige os med håndtering af afbrydelser - såvel eksterne som selvforskyldte. Strategisk ledelse sådan gør du Som leder stilles der både oppe- og nedefra krav om, at du ser længere ud i fremtiden og ikke blot håndterer den drift der foregår her og nu. Det kræver, at du fokuserer og stiller skarpt på, hvad du vil med din arbejdsplads, hvad kerneydelsen skal være, og hvad det stiller af krav til din og dine medarbejderes adfærd og handling i morgen. I skal derfor definere fremtidige mål og planlægge, hvordan I kommer derhen. Du skal koordinere med dine lederkolleger, du skal have accept hos din chef, og du skal have dine medarbejderes opbakning, når strategien skal føres ud i livet det får du råd og vejledning om på dette gå-hjem-møde. Vi ser samtidig på, hvordan du skaber tid og rum til at arbejde med initiering, implementering og opfølgning af strategi i en travl hverdag. Besparelser sådan kommer du og dine medarbejdere godt igennem dem Besparelser og effektiviseringer er ved at være hverdagskost og det kan være en stor udfordring at gennemføre besparelser samtidig med, at der skal skabes motivation, fortsat udvikling og løses kerneydelsesopgaver. Hvordan får du både dig selv og dine medarbejdere helskindet gennem besparelser og afskedigelsesrunder? Hvis der skal rationalisereres og fyres, hvordan gør du det, så der er værdighed og respekt for dem, som der ikke bliver plads til samt omsorg og fremsynethed for dem, som med færre kolleger skal løfte opgaverne fremadrettet?

11 Hvordan holder man på den gode leder? Visionsrig, karismatisk og engageret - buddene på, hvad der kendetegner en god leder, er næsten uudtømmelig. Den gode leder er en central nøglefigur i forbindelse med at skabe attraktive arbejdspladser. Lederen er facilitator og ansvarlig for, at arbejdspladsens mål og visioner kommunikeres ud og implementeres i organisationen. Samtidig fungerer lederen også ofte som bindeleddet til resten af organisationen. Men hvordan holder man på den gode leder, hvordan undgår man at udfordringerne bliver for små eller for store kort sagt: hvad er det der får den gode leder til at blive i organisationen? Hvordan rekrutterer man nye ledere? Der vil mangle ledere både i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor om 3-5 år. Der er meget der tyder på, at der ikke er særligt mange, der har lyst til at være ledere så hvordan gør man lederjobbet attraktivt for en generation, hvor mange ikke har lyst til ledelse? På gå-hjem-mødet ser vi på de udfordringer, der ligger foran os, på hvordan vi gør lederhvervet attraktivt og på, hvad der kan motivere den nye generation til at træde ind på lederposterne. Hvordan finder vi ledertalenter i vores organisation? Hvordan får vi motiveret ledertalenter til at søge lederstillinger? Hvordan får vi skabt realistiske karrieremuligheder for ambitiøse ledertalenter? Hvordan skaber vi en organisationskultur, der understøtter hele denne proces? Moderne magt frihed eller fængsel? Med inspiration fra den franske filosof Michel Foucault forholder vi os til magtaspektet i forhold til den kompleksitet, der kendetegner den aktuelle hverdag på arbejdsmarkedet, hvad enten den udspiller sig i den offentlige eller den private sektor. Vi ser på bevægelsen fra magt som håndhæver af moral, til magt der i dag er normsættende. Hvad er effekterne for ledelse og for den enkelte person, når magten tager nye former og i stigende grad bliver transformeret fra den traditionelle ydre magt til en moderne integreret selvdisciplineringsmekanisme?

12 Vi ser ikke mindst på, hvordan de ydre krav og det stigende pres i (arbejds)livet alt for tit bliver til personlige historier, om ikke at kunne slå til, og konstant opleve at man er bagud, uanset hvor meget man arbejder. Det tærer på overskuddet og fører for alt for mange til manglende trivsel, sygefravær og/eller stress. Forandringsstafetten effektiv linjekommunikation Kan intern kommunikation være en sjov holdsport? Forandringsstafetten er en metode til at tænke linjekommunikation som en sport med masser af adrenalin og spænding. Som i et 4x100 meter stafetløb handler god intern kommunikation om forandringer, hvor man hurtigt og sikkert skal få depechen hele vejen rundt om banen. Er man for langsom, overhaler konkurrenterne måske én men er man for hurtig i skiftezonen, får man måske ikke får ordentligt fat i budskabet. Forandringsstafettens mål er at sikre, at alle løbere kender deres opgaver og roller i kommunikationsprocessen samt er trænet til at kommunikere hurtigt og effektivt. Dette gå-hjem-møde identificerer, hvad du som leder eller medarbejder skal være bevidst om - både når du modtager depechen fra lederlaget over dig, og når du leverer den videre til dine medarbejdere eller kolleger. Du vil blive udfordret til at overveje disse spørgsmål om kommunikationen på din arbejdsmæssige hjemmebane: Hersker holdånden eller dem og os -kulturen, når I kommunikerer om forandringer? Gør alle deres bedste for at forstå fornuften i den øverste ledelses ideer eller er det udbredt og accepteret at mene, at trufne beslutninger er inkompetente? Er I varmet ordentligt op, når løbet begynder? Alle forventer, at ledere er dygtige til at kommunikere. Men er den retorisk grundform god, når startskuddet lyder? Er I alle bevidste om jeres særlige rolle i kommunikationen? I mange organisationer er det mere udbredt at tænke, at man er passiv modtager af kommunikation end aktiv medaktør i kommunikation. Jeg oplevede ikke, at jeg fik ordentlig besked er et typisk eksempel på, at god kommunikation også handler om at efterspørge uddybning og begrundelse. Er I gode til at knytte konkurrenceaspektet til forandringen og kommunikationen, så alle kan mærke, hvad der er på spil - hvad kan vi vinde? Hvem skal vi slå? Hvad sker der, hvis vi taber?

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Stress og ledelse v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Hvad taler vi egentlig om Travlhed Kortvarig stress Langvarig stress Frustrationer og mistrivsel Trivsel Produktivitet

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Hvad kan lederen gøre? v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Indsats for det psykosociale arbejdsmiljø kan betale sig Hvad

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

God ledelse. i Sorø Kommune

God ledelse. i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune Sorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyre det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere.

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune vision værdier - ledelse Processen I forbindelse med sammenlægningen af Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup Kommuner pr. 1. januar 2007 til Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde!

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! BAGGRUND Hvordan får vi skabt effektive, fokuserede, innovative og meningsfulde møder, hvor alle

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt til forhandling. I hverdagen forhandler du med kunder, leverandører, arbejdsgivere, kolleger

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver. Workshop 509 på AM:2015. Den 10. november 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver. Workshop 509 på AM:2015. Den 10. november 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver Workshop 509 på AM:2015. Den 10. november 2015. Lise Keller; BAR Social & Sundhed; lke@3bar.dk Inger-Marie Wiegman; TeamArbejdliv; IMW@teamarbejdsliv.dk.

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Kendetegn. Forord. Plejecentret Sjælsø, marts

Kendetegn. Forord. Plejecentret Sjælsø, marts Kendetegn Forord. Plejecentret Sjælsø, marts 2009 1 Rudersdal Kommune har en vision om, at organisationen skal være kendetegnet ved Den attraktive arbejdsplads Den effektive organisation Den kompetente

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Sæt rammer for det grænseløse arbejde

Sæt rammer for det grænseløse arbejde Sæt rammer for det grænseløse arbejde DSR Kreds Midtjylland 8. juni 2017 Hans C. Hansen, FTF Dagens program Hvem er jeg Baggrund Kæpheste Budskab i dag Der kommer mere af det Det kommer hurtigt Fagbevægelsens

Læs mere

Stress i et ledelsesperspektiv. Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog

Stress i et ledelsesperspektiv. Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog Stress i et ledelsesperspektiv Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog Ledelsens/lederens styrker og udfordringer Viden om stress, trivsel og effektivitet

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning?

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? Velkommen til workshoppen Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? AM:2010, den 8. november v/ Signe Tønnesen Bergmann, arbejdsmiljøkonsulent, Lederne Trine Dilèng, Ledelsesrådgiver, Lederne Indhold

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i praksis? Hvad er vanskeligt? Hvad er det vigtigste?

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Retorik som ledelsesværktøj. Tag ordet i din magt. Pernille Steensbech Lemée Fokus Kommunikation www.retorikskolen.dk

Retorik som ledelsesværktøj. Tag ordet i din magt. Pernille Steensbech Lemée Fokus Kommunikation www.retorikskolen.dk Retorik som ledelsesværktøj. Tag ordet i din magt Pernille Steensbech Lemée Fokus Kommunikation www.retorikskolen.dk Far: For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress frederikshavn kommune. Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress

Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress frederikshavn kommune. Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor fysisk og psykisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Vi vil

Læs mere

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Ved Ph.d. cand.psych.aut., Forsker på NFA og selvstændig erhvervspsykolog Workshoppen. Sådan cirka. En hurtig

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Langtidsfriske medarbejdere

Langtidsfriske medarbejdere Langtidsfriske medarbejdere - skab de bedste betingelser for trivsel og effektivitet Det er da påfaldende at mange ledere bruger 80% af deres ledertid på de 20% (eller mindre) af medarbejderne, som på

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere