Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen"

Transkript

1

2 Dagens program Afhandlingsprocessens essens hvorfor er det så pokkers forvirrende at blive klogere? 18 Valg og fravalg en casehistorie fra det virkelige liv Valg i analysen et eksempel Metodereflektioners betydning for afhandlingen Afhandlingsarbejde er en mental tilstand, så brug tiden og hold styr på tiden

3 Erkendelsesprocessens essens Når du ved, hvorfor du reagerer som du gør, har du nemmere ved at handle.

4 Erkendelsesprocessens essens erkendelsesmodel

5 Erkendelsesprocessens essens Vigtige beslutninger Mange Få Lille Stor Viden

6 Erkendelsesprocessens essens Den forkerte tilgang: PROBLEMFORMULERE LÆSE TEORI INDSAMLE EMPIRI ANALYSERE SKRIVE RAPPORTEN KONKLUDERE Også i teoritestende designs bør du skrive, mens du læser!

7 Erkendelsesprocessens essens Kendetegn: Du skal træffe en masse beslutninger på løst grundlag og uden at kende konsekvenserne Det er ikke muligt at styre alt Forvirring er godt Føler, man er dum

8 Der er mange ubesvaret spørgsmål forbundet med at skrive speciale. De ubesvarede spørgsmål er udtryk for viden, som du ikke har endnu, og som du undervejs enten vælger at afgrænse dig fra eller at undersøge og dermed besvare.

9 Vær bevidst om valg og fravalg. Du kan bedre styre hvilken retning, dit speciale skal udvikle sig i, hvis du er bevidst om, hvornår og hvorfor du vælger til og vælger fra.

10 18 Valg og fravalg en casehistorie om metode og afhandlingens retning Fag: Kommunikation Valg: Teorifelt: Forandringskommunikation Årsag: Interesse Case: Diskussion af netværk førte til Velvillighed ed Valg af virksomhed ABC hos ABC Eksplorativt t interview i med direktør og divisionschefi i Afsøge muligheder Primær interviewer: mig Kender ikke branchen

11 Valg: Ingen transskribering Årsag: Eksplorativt Tilsyneladende ingen aktuelle projekter Men vi valgte ABC! Der er altid noget Kendetegn ved ABC: Nyligt fusioneret medfører pr. definition forandring Mulig konklusion: Ingen bevidst forandringskommunikation med uheldige konsekvenser

12 Valg: Årsag: Kort møde med divisionschefen om mulige dokumenter Bad om stakkevis af dokumenter fra, ikke om ABC Bedre kendskab Mødestruktur til ABC Mødereferater Medarbejderseminar Medarbejderblad kundeblad Devise: jo mere, jo bedre Vi valgte at læse det hele! Bedre beslutningsgrundlag

13 Valg: Årsag: Empirisk: Fokus på den nyopkøbte del af ABC Observationer i denne del Bedre forståelse Semistrukturerende kvalitative interviews med De er førstehvert led i linjen samt med en gruppe medarbejdere håndskilder

14 Valg: Teoretisk: Videnskabsteori: Hermeneutik Årsag: Min foretrukne, passer til kvalitative undersøgelser Teoretisk ramme: Forandringskommunikation Organisationsteori Forandringsledelse kom til undervejs Sikrer Udvalgt så de harmonerer med hermeneutik sammenhæng Induktiv struktur Råd fra vejleder

15 Valg: Vinkel: Medarbejderperspektiv Årsag: De udsættes for kommunikationen Diskussion i undervejs: Ledelsesperspektiv Risiko for Fokus på linjekommunikation blindhed

16 Valg: Årsag: Første analyse af interviewene viste: Angst, forvirring, i modstrid med dokumenterne, ingen kommunikation

17 Valg: Analytisk fokus: Brud på linjekommunikationen Efter lange diskussioner: 2t temaer om integreringsprocessen i 2 temaer om rationaliseringsprocessen 4 myter om firmaets fremtid Årsag: væsentlighed i feltet Sletning af færdig analyse af kommunikationskanaler Brugte den i stedet ved det mundtlige forsvar Pladsmangel Anbefalinger til virksomheder ved det mundtlige forsvar Pladsmangel

18 Valg og fravalg i analysen Valg af læseniveauer har betydning for hvilken information, vi kan udlede af empiri

19 Analyseeksempel: Nissen flytter altid med Hele teksten Manglende viden Forandringer Giver hovsaløsninger kræver viden hovsaløsninger gør ondt værre

20 Analyseeksempel: Nissen flytter altid med Hele teksten alternativ Vi forsker i dette Vi er gode på CBS - send flere penge derfor har vi den nødvendige viden

21 Analyseeksempel: Nissen flytter altid med Kildekritik: Hvad er ophavssituationen? Angiveligt fyringen af Nissen Men også etableringen af nyt center på CBS Hvad er ophavspersonens motiv? Ægte interesse i feltet Bekymring for DR Ros fra chefen for at formidle i pressen Ønske om at lave det omtalte forskningsprojekt

22 Analyseeksempel: Nissen flytter altid med Kildekritik: Genre: Kronik, kan være både saglig og subjektiv Sprogbrug: Sobert, ingen værdiudfald df -virker ik overbevisende Hvorfor eksisterer denne kilde? 1. hånds til forfatterens egne holdninger 2. hånds til politikernes overvejelser Høj kildeværdi til en problemformulering om debatten efter Nissens fyring Lav kildeværdi til en problemformulering om Nissens fyring

23 Formuler et formål med dit speciale, det vil sige den type viden, som du ønsker at skabe. Du kan bruge formålet som et målepunkt, som du arbejder hen imod.

24 Formulér et formål Typer af undersøgelser: Eksplorativ Deskriptiv Forklarende Normativ

25 Formulér et formål - øvelse Fortæl din sidemand, hvad du gerne vil skrive om. Hjælp hinanden med at formulere et formål. Diskuter om undersøgelsen er eksplorativ, deskriptiv, forklarende eller normativ. Byt derefter rundt. 5 min. til hver. Opsamling i plenum: Eksempler på formål og undersøgelsestype.

26 Anvend metodelitteraturen med samme seriøsitet, som du anvender litteraturen om dit emne. Det er betydeligt nemmere både at anvende metode og at skrive om metode, hvis du bygger metodediskussionen på relevant litteratur. Det gælder også, selvom det betyder, at du skal læse et par bøger mere. Forkert brug af metode kan påvirke karakteren!

27 Metodereflektioner i en interviewundersøgelse Valg af interviewtype Hvis du ønsker at interviewe, skal du først beslutte, hvilken type interview du vil lave, for eksempel om det skal være det semistrukturerede kvalitative forskningsinterview, fokusgrupper, det narrative interview eller det etnografiske interview. Valg af medie Du skal dernæst beslutte, om du vil lyd og/eller billedoptage interviewene eller kun tage notater, og hvis du optager interviewene, skal du beslutte, om du vil iltransskribere kib dem eller skrive ki et referat. Dine beslutninger har betydning for, hvordan du kan spørge, hvilken kvalitet data får og dermed også, hvor sikker du kan være på dine analyseresultater.

28 Metodereflektioner i en interviewundersøgelse Valg af informanter Endvidere skal du beslutte, hvem du vil interviewe. Det vil sige, at du skal overveje, hvilken placering dine informanter har i feltet set i forhold til din problemformulering og dermed, hvilken indsigt de kan bidrage med. Dermed skal du også overveje, hvordan informanterne er placeret i forhold til hinanden, så du får den variation af indsigter, der er nødvendig seti forhold odtil din pobe problemformulering, o ue g,såduu undgår bas bias.

29 Metodereflektioner i en interviewundersøgelse Udvikling af erkendelse Hvis du laver flere interviews om det samme tema, vil din forståelse af feltet udvikle sig undervejs, så selvom du bruger den samme spørgeguide, vil du være i stand til at spørge om flere detaljer og facetter i de sidste interviews, end du kunne i de første, hvilket betyder, at de sidste interviews har en bedre datakvalitet. I den ideelle verden kan du lave opfølgende øge interviews e med de første informanter, men i den reelle e verden har du formentlig ikke ressourcer til det. I stedet må du bruge interviewene, som de er, og diskutere deres begrænsninger og konsekvenserne heraf for undersøgelsens resultater i dine metoderefleksioner.

30 Metodereflektioner i en interviewundersøgelse Spørgeteknisk kvalitet Når du har interviewet, bør du på detailniveau overveje, om du interviewteknisk fik spurgt, som du ville i henhold til din valgte interviewmetode, og hvilken betydning din måde at spørge på har for de svar, du fik. Hvis du for eksempel ikke fik spurgt opfølgende og uddybende nok, er det ikke sikkert, at du har fået en tilstrækkelig forståelse se af det, informanten fortæller, og/eller e at dine interviews e er tilstrækkeligt rige på indsigt til, at du kan konkludere ret meget. Det er først i den senere analyse, at du opdager detaljerne i din spørgeteknik og i informanternes svar, og dermed er det først dér, du kan reflektere over, om du kunne og burde have formuleret spørgsmålene anderledes.

31 Metodereflektioner i en interviewundersøgelse Valg af analysestrategi Herefter skal dine interviews indgå i en analyse, og du bør derfor beslutte dig for din analysestrategi samtidig med, at du beslutter dig for typen af interview. Vil du lave en diskursanalyse, en hermeneutisk fortolkning, en Grounded Theory eller?

32 Metodereflektioner i en interviewundersøgelse Valg af supplerende metoder I løbet af analysen opdager du måske, at interviews ikke er den rigtige metode til at svare på alle dine spørgsmål. Informanter kan kun tale om emnet ud fra deres egne erfaringer og placering i feltet. De er ikke objektive sandhedsvidner, og det er ikke deres opgave at lave analysen for dig. Derfor får du måske brug for at inddrage en anden type empiri som for eksempel statistik eller e skriftlige dokumenter, der kan nuancere e din analyse. Du skal huske at inkludere diskussion af sådanne supplerende valg i dine metoderefleksioner. Kilde: Vibeke Ankersborg (2011): Specialeprocessen! Tag magten over dit speciale, Forlaget Samfundslitteratur

33 Metodereflektioner - øvelse Diskuter med sidemanden. Med udgangspunkt i formålet for undersøgelsen: Hvilken dataindsamlingsform er det på nuværende tidspunkt mest sandsynligt, at du vil vælge? Hvilke metodereflektioner er relevante vedr. denne dataindsamlingsform? Skriv svarene ned, så du kan arbejde videre senere. Brug 8 min. på hver afhandling.

34 Metodereflektioner generelt Mønstre i analysen Modstrid i analysen At betragte empirien ud fra et bestemt teoretisk perspektiv medfører blindhed d At lade empirien styrer At søge efter anderledes spor Datakvalitet Datas unikhed/repræsentativitet Et metodekapitel vs. metodereflektioner undervejs Mere på seminaret om teori og metode.

35 Afhandlingen er et stykke arbejde, der skal gøres.

36 Afhandlingen er et stykke arbejde, der skal gøres Afhandlingsstudiet strækker sig fra du begynder at overveje valg af emne til den sidste redigering af manuskriptet. Det er en mental tilstand du kan godt blive specialetræt, selvom du ikke arbejder ret mange timer om ugen på specialet. Det er nemmere at få gjort dette arbejde, hvis du afsætter den nødvendige tid og energi til at lave det.

37 Afhandlingen er et stykke arbejde, der skal gøres Lav en ½ års kalender Hvornår kan du ikke studere? - familiebegivenheder, i arbejde, ferie Hvor mange arbejdstimer har du pr. uge? Træk 10 % fra til uforudsete hændelser Hvor meget tid har du reelt det næste ½ år?

38 Afhandlingen er et stykke arbejde, der skal gøres Tidsskemaer er ikke en drejebog, der afspejler hvad du gjorte, når du efter aflevering ser tilbage. Tidsskemaer er lavet på ufuldstændigt grundlag med mange ubekendte Tidsskemaer er input til din proces Så husk at revidere dit tidsskema løbende!

39 Afhandlingen er et stykke arbejde, der skal gøres Hold fri med når krop og hjerne har brug for det! DEN DÅRLIGE SAMVITTIGHED ER ER UDTRYK FOR ENGAGEMENT DEN DÅRLIGE SAMVITTIGHED ER ER UDTRYK FOR ENGAGEMENT - IKKE ET PROBLEM

40 Der er ikke kun er én rigtig måde at arbejde med specialet på. Så prøv dig frem, indtil du finder arbejdsrutiner og teknikker, der virker.

41 Der er ikke kun er én rigtig måde at arbejde med specialet på Eksempler på arbejdsrutiner: Forskellige arbejdssteder Skift arbejdsstilling Læse 15 min ad gangen 3 min. pause vs. holde koncentrationen mange timer i træk Tage notater i hånden Skrive i dybden eller i bredden

42 Der er ikke kun er én rigtig måde at arbejde med specialet på Lave struktur tidligt eller sent i processen Arbejde tidligt om morgenen eller om natten Fysisk aktivitet Musik eller stilhed Læringsstile De 3 BBB er Hvis det ikke virker, så prøv noget andet!

43 Husk at det er dit livs første speciale. Det er ikke meningen, at du på forhånd skal kunne vide, hvordan du takler specialeprocessen, men at du skal lære det undervejs. Tag magten over din egen kandidatafhandling!

44 Opsummering af dagens pointer Du ved mindst, når du har brug for at vide mest! Forvirring er godt Der er mange valg! Valgene styrer retningen på din undersøgelse, så diskuter dine valg Skriv både valg og fravalg ned Empiri kan analyseres på flere niveauer Projektdokumenter er input, ikke drejebøger Specialetræthed har ikke noget med arbejdsintensitet at gøre Skriv meget men skriv det rigtige Vælg de arbejdsrutiner der passer til dig

45 Frivillig forberedelse til næste seminar om problemformulering Mail din arbejdsproblemformulering til Vibeke Ankersborg, senest 2. marts Din problemformulering bliver brugt på seminaret som eksempel på: Den gode/dårlige problemformulering Sammenhængen mellem problemformulering og undersøgelsesdesign Din problemformulering vil blive brugt anonymt.

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kultur i København. Roskilde Universitet forår 2015. Jesper Aagaard Pedersen (50140) Mia Bøllund Nielsen (52546)

Kultur i København. Roskilde Universitet forår 2015. Jesper Aagaard Pedersen (50140) Mia Bøllund Nielsen (52546) Kultur i København Roskilde Universitet forår 2015 Jesper Aagaard Pedersen (50140) Mia Bøllund Nielsen (52546) Natasha Saliba (53123) Nicoline Dyhr Andreasen (51678) Sophie Amalie H. Bendtsen (52542) Stina

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Sociologiske metoder i praksis

Sociologiske metoder i praksis Sociologiske metoder i praksis Forord...3 Sociologiske metoder i praksis...5 Kapitel I: Hvad ved vi om samfundet?...7 Kapitel II: Hvad er samfundsvidenskabelige metoder?...9 Kapitel III: Hvordan tilrettelægger

Læs mere

Skriveproces ved større opgaver

Skriveproces ved større opgaver Skriveproces ved større opgaver Indhold Tillykke!... 2 Tilpas ambitionerne... 3 Emne og problemformulering... 4 Projektledelse er en nødvendighed... 5 Skriv, skriv, skriv... 8 Hvordan kommer man i gang

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole, Aalborg. Vodskov Det åbne bibliotek. Det erhvervsrelaterede projekt. Bo Skøtt, Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole, Aalborg. Vodskov Det åbne bibliotek. Det erhvervsrelaterede projekt. Bo Skøtt, Danmarks Biblioteksskole Udarbejdet af: Studie: Danmarks Biblioteksskole, Aalborg Hold/Årgang: 2 / 2005 Titel: Fag: Vejleder: Kontaktperson: Vodskov Det åbne bibliotek Det erhvervsrelaterede projekt Bo Skøtt, Danmarks Biblioteksskole

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook. Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef

Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook. Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef 1. udgave, 2013 LIGE TIL AT PRINTE 1 ØVELSE 1: Dig og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 13gr832, i perioden fra den 4. februar 2013 til den 31. maj 2013, ved School of Medicine and Health ved Aalborg Universitet, med vejledning af Henrik Vardinghus-Nielsen.

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. semesterprojekt forår 2011

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. semesterprojekt forår 2011 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. semesterprojekt forår 2011 Af gruppe 24, hus 14,2 Hum-Tek, RUC Sara Louise Hansen Louise Snowman Vejleder: Finn Sommer 1/39 2/39 Forord Dette projekt er udarbejdet

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Udfordringer i post-implementeringen af en ERP-proces

Udfordringer i post-implementeringen af en ERP-proces Kandidathandling ved Institut for Ledelse Forfatter: Lisa Holm Søndergaard Vejleder: Pernille Kræmmergaard Jensen Udfordringer i post-implementeringen af en ERP-proces Handelshøjskolen i Århus 2004 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

"Vi har købt din fritid"

Vi har købt din fritid "Vi har købt din fritid" forudsætninger og hindringer for succesfuld IT-indførelse Gruppe 3 7. semester Informatik Aalborg Universitet, 2008 Vejleder: Thomas Borchmann 199092 typeenheder 83 Normalsider

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere