Formidling af rig information. Brev Telefon samtal e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formidling af rig information. Brev E-mail Telefon samtal e"

Transkript

1 Kommunikationsmidler Verbalt og ikke-verbalt 7 % - igennem ord 38 % - igennem formuleringer og ordvalg 55 % - igennem kropssprog Formidling af rig information Formidler i begrænset omfang rig information Formidler i høj grad rig information Formel rapport Brev Telefon samtal e Video konference Ansigt til ansigtsamtale Hvad er kommunikation? Kommunikation er den proces hvor personer eller grupper sender eller udveksler information Kommunikation i organisationer er en kontinuerlig proces, hvor medlemmer opretholder og forandrer organisationen ved at kommunikere med individer og grupper af mennesker både internt og eksternt Socialkonstruktivistisk grundantagelse En organisation er kommunikation Kommunikation er selve dét, der konstituerer organisationen 1

2 Kommunikationsmodeller Transmissionsparadigmet Transport af et budskab Modtageren reagerer Modtageren er forsvarsløs/passiv Modtageren er genstridig Lineær og sekventiel Fokus på effekt Afsender styrer processen Envejskommunikation Interaktionsparadigmet Social interaktion Modtageren interagerer Modtageren spiller en aktiv rolle Modtageren bestemmer tekstens betydning Dynamisk og cirkulær Fokus på modtagerens forståelse Afsender og modtager er ligeværdige parter Dialog Transmissionsparadigmet Laswell fokus på effekt (1946) Hvem? (Afsender) Siger hvad? (Budskab) I hvilken kanal? (Medier) Til hvem? (Modtager) Med hvilken effekt? (Virkning) Shannon og Weaver Teknisk-matematisk tilgang (1949) Budskab Signal Modtaget signal Budskab Informationskilde Sendeapparat Modtagerapparat Modtager Støj 2

3 Diplom i Ledelse Diakoni og Ledelse Interaktionsparadigmet Osgood og Schramm cirkulær proces (1954) Budskab Indkoder Afkoder Fortolker Fortolker Afkoder Indkoder Budskab Kommunikation mellem forskellige virkeligheder 6" 9" 6 Det eneste der er sikkert er, at vi IKKE oplever virkeligheden fuldstændig ens 3

4 Diplom i Ledelse Diakoni og Ledelse Autopoiese Humberto Maturana Et levende system Auto-Poietisk = Selv-Skabende Et autopoietisk system er et lukket meningsdannende system og et åbent kommunikerende system Genetik Viden Erfaringer Historier Værdier/etik Religion Drømme/ønsker Kommunikative udvekslinger/ forstyrrelser Vi er alle lukkede for al anden fornuft end den vi selv skaber Enhver gør sit bedste og samarbejder ud fra sin logik og forståelse - sin autopoiese Fra Univers til Multivers Kommunikation mellem forskellige virkeligheder a" b" Eksformation" A" Information" Budskab! Afsender" B" Modtager" Jeg taler til dig, ud fra mit billede af dig Vi kan ikke ikke-kommunikere Det eneste der er sikkert er, at vi IKKE oplever virkeligheden fuldstændig ens 4

5 Grundtanker i Appreciative Inquiry I enhver organisation er der noget, som virker - og det er ofte det meste! Det sprog vi bruger, og det vi vælger at fokusere på, skaber vores virkelighed Det er vores forestillinger om og forventninger til fremtiden, der sætter rammerne for vores handlinger Værdsættelse og anerkendelse skaber et positivt defineret miljø, og øger derved mulighederne for en positiv udvikling Appreciative Inquiry Værdsættende Anerkendende At undersøge... Succes Det, der går godt Problemer Det, der kunne blive bedre Bag ethvert problem gemmer sig en frustreret drøm, og drømmen kom først! Peter Lang Bevares Udvikles Afvikles 5

6 Tre forudsætninger for udvikling og forandring (Humberto Maturana, ) Respekt og accept Alle handler ud fra egen logik, og alle gør som udgangspunkt deres bedste Der er noget fantastisk og unikt i ethvert menneske. Find det og anerkend det! Tilpas forstyrrelse Tilpasse forstyrrelser hjælper os ud af fastlåste handlemønstre, holdninger, tankebaner etc. Mulighed for at se andre perspektiver og dermed mulighed for at overveje vores egne positioner og ændre adfærd Tid Udvikling og forandring kræver tid til refleksion og mentalt drøvtyggeri Man udvikler sig bedst i et positivt defineret miljø Coaching Tre begreber: Idrætspsykologisk begreb Det drejer sig om at udvikle fokuspersonens faglige og personlige potentiale Udviklingsbegreb Sætter en udviklings- eller forandringsproces i gang. Sætte mål, holde fast og afslutte med succes Proces mod work-life-balance Balance mellem arbejde og fritid Coaching som en gensidig proces Samskabende relationer mellem ledere og medarbejdere Fælles udforskning af udfordringerne i organisationen Både medarbejder og leder udvikler sig 6

7 Systemisk ledelsesbaseret coaching Er arbejdsrelateret i en organisatorisk kontekst Fokus på det professionelt-personlige Et system af personer i relationer Koordinering af mening og forståelser Tilpas forstyrrelse Anerkendelse og nysgerrighed Man kan ikke ikke-være leder Terapi Private Personlige Coaching Professionelle Coaching i et tilnærmet magtfrit rum Spørgsmål Coaching Supervision GRUS Vejledning MUS Mediation Rådgivning Mentoring Svar Instruktion Magtbaseret (Magtfri) 7

8 Neutralitetsbegrebet (Cecchin) At skabe nye hypoteser være uærbødig over for dannede og styrende hypoteser Være nysgerrig fremme udviklingen af mangfoldige forklaringer Upartiskhed forsøge ikke at tage parti Vise uærbødighed over for sig selv og andre Bateson om neutralitet: Når vi først har en forklaring, holder vi op med at lede efter andre forklaringer. Neutralitet en tilstand af nysgerrighed Se efter mønstre En holdning at anerkende alle idéer som ligeværdige Arbejde cirkulært undersøge systemet for muligheder interesser dig for mønstre, der forbinder frem for forklaringer, der skiller Når kedsomhed, uro i kroppen, lysten til at tage over, give råd eller tage ansvar for andre bliver en dominerende følelse - er nysgerrigheden ophørt. Vejen rundt om sagen Kontekstafklaring Rammer, regler, roller... Afklarende hensigt Læring/feedback Hvad fungerede godt? SITUATIONSAFKLARENDE Afdækning af problemstilling INITIATIVAFKLARENDE Afklaring af muligheder Fortid/nutid Sagen Fremtid PERSPEKTIVERENDE Udforskning af relationer og sammenhænge GENERERENDE Nye ideer og perspektiver Udviklende hensigt METAPERSPEKTIV 8

9 Spørgsmålstyper Åbne Lukkede Lineære Hvordan oplevede du det? Fortæl om din oplevelse Var det en god eller dårlig oplevelse? Fortæl hvad der skete. Hvad skete der først? Og hvad skete der så? Cirkulære Hvordan oplevede din kollega det? Hvis du spurgte din chef, hvad ville han så sige om oplevelsen? Tavshed - giver plads til refleksion Spørgsmålstyper Surfing Stil det samme spørgsmål flere gange - specielt velegnet til at finde nye svar og løsninger Hvis du skulle gøre det bedre en anden gang, hvad kunne så være vigtigt? Hvad kunne også være vigtigt? Hvad kunne også være vigtigt? Scrabble Stil et spørgsmål med udgangspunkt i et centralt ord i det som fokuspersonen lige har sagt. Når du siger xxxx hvad mener du så med det? Hvordan forstår du egentlig xxxxx? Et rigtig godt spørgsmål bliver besvaret med et øøøhh! 9

10 Etisk ramme for systemisk coaching Coaching har til formål at hjælpe medarbejderen / fokuspersonen med det, han/hun gerne vil Coaching er ikke terapi - fokus på det professionelle / personlige Begge har ansvar for, at det bliver en god samtale Fortrolighed: hvad bliver her / hvad skal videre? Opfølgning: hvordan og hvem gør hvad? Noter/materialer - tilhører fokuspersonen Når det er slut - er det slut! Dag 2 10

11 Kommunikationstrekanten Peirce s tredelte tegn Interpretant Det mentale billede - fortolkningen Repræsentamen Det der repræsenterer objektet Objekt Det der kommunikeres om Kommunikationstrekanten Peirce s tredelte tegn Interpretant Fortolkningen af logoet KONTEKST Repræsentamen Logo Objekt Virksomheden 11

12 Kontekstbegrebet (Bateson ) Sammenhæng, meningssammenhæng, det situationsbestemte (Gyldendals Fremmedordbog) Enhver handling/episode kan kun forstås/tolkes i sammenhæng med konteksten Konteksten er et metabudskab Kontekstmarkør: Det der, implicit eller eksplicit, fortæller hvilken kontekst, man er i. Kommunikationstrekanten Omverdenens afkodning Det, virksomheden fortolkes som Etos Planlagt ekstern kommunikation Konkrete erfaringer med virksomheden Imageønske Det, virksomheden siger om sig selv: Ledelsen Intern kommunikation Top-down Bottom-up Identitet Det virksomheden faktisk er: Medarbejdere, kultur, produkter/services, historik 12

13 Identitet Observerbar identitet Det andre kan se Artefakter Regnskaber Rengøring...? Ikke-observerbar identitet Psykologi og kultur Identitet formes kontinuerligt Planlagt ekstern kommunikation Omverdenens afkodning Det, virksomheden fortolkes som Etos Kommunikation Imageønske Udadtil til kunder (formelt i arbejdstiden) og i fritiden Det, virksomheden (uformelt) siger om sig selv: Ledelsen Intern kommunikation Vigtigt med overensstemmelse mellem Top-down identitet og imageønske uformel = formel Bottom-up Konkrete erfaringer med virksomheden Identitet Det virksomheden faktisk er: Medarbejdere, kultur, produkter/services, historik Imageønske Imageønske Det, virksomheden siger om sig selv: Ledelsen Omverdenens afkodning Det Det, som virksomheden fortolkes ønsker som at være Etos Skal kommunikeres både udadtil og indadtil Planlagt ekstern kommunikation Konkrete erfaringer med virksomheden Det er et ønske det er ikke sikkert vi er der endnu Det handler om hvordan vi fremstiller os Mission, vision og værdier Imageønske è Ledelse è retning og strategi Bevidst og ubevidst kommunikation Bevidst planlagt kommunikation Ubevidst vi opfatter ikke os selv som Identitet repræsentanter for organisationen Vi kommunikerer hele tiden! Intern kommunikation Top-down Bottom-up Det virksomheden faktisk er: Medarbejdere, kultur, produkter/services, historik 13

14 Etos Omverdenens afkodning Det, virksomheden fortolkes som Etos Det som virksomheden fortolkes som Planlagt ekstern kommunikation Konkrete erfaringer med virksomheden Modtagerens afkodning af organisationen Imageønske mødes med identitet Imageønske Identitet Det, virksomheden siger om sig selv: Ledelsen Intern kommunikation Top-down Bottom-up Det virksomheden faktisk er: Medarbejdere, kultur, produkter/services, historik Imageønske ó Etos Omverdenens afkodning Det, virksomheden fortolkes som Etos Planlagt ekstern kommunikation Konkrete erfaringer med virksomheden è Etos Den planlagte kommunikations betydning for omverdenens opfattelse è Imageønske Ledelsens proaktivitet og lydhørhed i forhold til omverden Imageønske Identitet Det, virksomheden siger om sig selv: Ledelsen Intern kommunikation Top-down Bottom-up Det virksomheden faktisk er: Medarbejdere, kultur, produkter/services, historik 14

15 Identitetó Etos Omverdenens afkodning Det, virksomheden fortolkes som Etos è Etos Omverdenens opfattelse påvirkes også af konkrete erfaringer è Identitet Omverdenens reaktion påvirker identiteten Planlagt ekstern kommunikation Konkrete erfaringer med virksomheden Imageønske Det, virksomheden siger om sig selv: Ledelsen Intern kommunikation Top-down Bottom-up Identitet Det virksomheden faktisk er: Medarbejdere, kultur, produkter/services, historik Imageønske ó Identitet Omverdenens afkodning Det, virksomheden fortolkes som è Identitet Planlagt ekstern kommunikation Etos Konkrete erfaringer med virksomheden Top-down ledelsen kommunikerer ned i linjen til medarbejderne è Imageønske Bottom-up medarbejderne kommunikerer deres ønsker, behov, viden og erfaringer op gennem organisationen Imageønske Det, virksomheden siger om sig selv: Ledelsen Intern kommunikation Top-down Bottom-up Identitet Det virksomheden faktisk er: Medarbejdere, kultur, produkter/services, historik 15

16 Kommunikationstrekanten Omverdenens afkodning Det, virksomheden fortolkes som Etos Planlagt ekstern kommunikation Konkrete erfaringer med virksomheden Imageønske Det, virksomheden siger om sig selv: Ledelsen Intern kommunikation Top-down Bottom-up Identitet Det virksomheden faktisk er: Medarbejdere, kultur, produkter/services, historik Intern Kommunikation Fire almene funktioner: En social funktion En ekspressiv funktion Skabe en følelse af fællesskab og samhørighed, skabe motivation og stolthed Skabe identitet og selvbekræftelse En informationsfunktion Overføre eller frembringe information give svar på spørgsmål og reducere usikkerhed En kontrolfunktion Igangsætte, styre og påvirke processer i organisationen. Skabe handling og angive retning 16

17 Intern kommunikation Top-down Kommunikation ned i linjen/organisationen fra top til bund Synliggør ledelse Kommunikation af strategi og visioner Den øverste ledelse er kommunikativ rollemodel Bottom-up Nedefra og op i linjen/organisationen En demokratisk og inddragende proces Er tidskrævende Kræver reel indflydelse på processen ledelsen skal virkelig ønske at lytte og tage medarbejderne alvorligt. Linje kommunikation Boss Formel kommunikation via linjerne Stab Kommandoveje Kaskadekommunikation Leder 1 Leder 2 Leder 3 Meget modtagerorienteret Medarbejder a Medarbejder b Medarbejder c Medarbejder d Medarbejder e Medarbejder f Medarbejder g Medarbejder h Medarbejder å Fra vidensformidling til relevansformidling Linjeledere skal vær kompetente kommunikatorer Mellemlederne er bindeledet mellem visionerne og arbejdsdagens udfordringer 17

18 Intern kommunikation Boss Uformel kommunikation Stab Er overalt hel tiden Leder 1 Medarbejder a Leder 2 Medarbejder d Leder 3 Medarbejder g Er med til at påvirke organisationens retning Hvis imageønsket og er meget forskelligt fra den hverdag medarbejderne oplever, korrigeres der med uformel kommunikation som udsiger den formelle kommunikation Medarbejder b Medarbejder c Medarbejder e Medarbejder f Medarbejder h Medarbejder å Uformel kommunikation afgør hvilke ledere der har de ansattes mandat til at lede. Mellemlederen i krydspres Topledelse Tværgående samarbejd e Ledelse på tværs Ledelse ned Mellemleder Ledelse op Ledelse ud Kunder og brugere Medarbejdere 18

19 Elementer i den strategiske kommunikation Virksomhedens mission Virksomhedens vision og strategi Virksomhedens værdier og kultur Virksomhedens grundfortælling Virksomhedens tre-fem hovedbudskaber Virksomhedens statuskommunikation Virksomhedens design og æstetik Integration af den samlede kommunikationsindsats Virksomheden som brand Målgrupper Organisation af kommunikationsindsatsne Værdistrategier Formål Succeskriterium Branding Værdistyring Fællesskabelse Skabe troværdigt image Loyale kunder Sikre ensartet grundlag for praksis Ensartede holdninger Involvere interessenter i defineringen af organisationens værdier Oplevet fællesskab Licens til kritik Skabe reflekterende og diskuterende kultur Udvikling 19

20 Værdistrategier kontra kommunikationstrekanten Formål Succeskriterium Branding Værdistyring Fællesskabelse Skabe troværdigt image Loyale kunder Sikre ensartet grundlag for praksis Ensartede holdninger Involvere interessenter i defineringen af organisationens værdier Oplevet fællesskab Licens til kritik Skabe reflekterende og diskuterende kultur Udvikling Dag 3 20

21 CMM LUUUUTT modellen Samspil mellem de levede historier (stories lived) og de fortalte historier (stores told) i en organisation Lederen som historiefortæller (storyteller) har evnen til at skabe samhørighed i historierne Kende og inddrage de ukendte historier (unknown stories), de ikkefortalte historier (untold stories) og de ikke-hørte historier (unheard stories) som ligger hos medarbejderne og stakeholders.!""#$%&#'(((())#"*+&,# #3$*,+#0$*./&0$ #353*63#0$*./&0$ -$*./&0#!/1&+# -$*.2"&,,/34# -$*./&0#"*,+# #3$&,,78,&#0$*./&0$ #3%&7.+#0$*./&0$ Narrativ organisationsforståelse En fortælling, som på fagsprog hedder et narrativ, er en manipulation af begivenheder, som leder modtageren mod nogle fortolkninger frem for andre. Heidi Hansen, 2011, s

22 Meningsskabelse og emplotment Historier giver os mening i kraft af at de binder begivenheder sammen Kernen er et plot som historiefortælleren lægger ind i historien Emplotment Mening tillægges retrospektivt Episoder Fortælling Tid Myriader af fortællinger Der eksisterer myriader af sideløbende og indimellem modsigende fortællinger Der er ikke kun én sandhed En dominerende fortælling men er det den rigtige Episoder Fortælling Tid 22

23 Organisationens historier Kronen Drømme, håb, fremtiden Stammen Nutid, selvforståelse, mestring af verden Rødder Historie, fortiden, erfaringer Storytelling som redskab Strategisk niveau Operativt niveau Analyse og udvikling Ydre Storytelling som brandingbegreb Storytelling i reklamer og ekstern kommunikation Historiefortælling som spejling af image. Hvad siger interessenterne om os Indre Storytelling som ledelsesværktøj Storytelling som dagligt kommunikationsredskab Historiefortælling som udtryk for kultur og identitet. Fremme de ønskværdige historier. Skelne mellem historie og historik. 23

24 Sense Sensemaking Dagligdags meningsskabelse Er funderet i vores identitetskonstruktion selvreference/autopoiese Er retrospektiv Livet leves forlæns men forstås baglæns (Kirkegaard) Er social sker igennem alle de relationer vi indgår i Sensegiving En bevidst proces hvor vi forsøger at tillægge begivenheder en bestemt mening At lede er at definere, hvad der er virkelighed, d.v.s. at strukturere erfaringer på en meningsfuld måde (Aggerholm m.fl. 2009) Sensecoordination Vi koordinerer vores forskellige meningsskabelser Koordination af mening og handling - CMM (Coordinated Management of Meaning, Pearce 1999/2004) Kommunikation handler om koordinering af mening og handling Koordination af mening og handling er, at vi koordinerer vores handlinger til andres handlinger, og dermed skaber meningsfulde kommunikationsmønstre Det indebærer ikke nødvendigvis, at vi forstår eller er enige Det indebærer heller ikke nødvendigvis, at vi kan lide eller ønsker de kommunikationsmønstre, vi producerer CMM è at gøre mennesker (individuelt og kollektivt) i stand til at skabe bedre kommunikationsmønstre og dermed bedre sociale verdener 24

25 CMM - Hierarki modellen En videreudvikling af Bateson s kontekstbegreb Enhver handling må ses i en given kontekst Handler om at pakke mening ud Vi kan ikke opnå fælles forståelse, men ved at dele historier om det vi forstår og ikke forstår, kan vi nærme os en koordineret fælles forståelse. (Cronen, 2001) 25

Netværk for fællesskabsagenter

Netværk for fællesskabsagenter Netværk for fællesskabsagenter Konsulentdag KL d.21.10.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket At komme til stede lyt til musikken og: En personlig nysgerrighed Væsentlige pointer fra sidst? Noget

Læs mere

Samlet Miniordbog. Forklaringer af vigtige begreber

Samlet Miniordbog. Forklaringer af vigtige begreber Samlet Miniordbog Forklaringer af vigtige begreber Hos AttractorKurser er ord vigtige. Vores tekster og kursuslokaler er fyldt med ord og begreber fra de teorier, vi arbejder med i forhold til mennesker

Læs mere

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI SPU Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet 1 Miniudgave... af, hvad systemteori handler om. Miniudgaven beskriver nogle nøglebegreber indenfor systemisk tænkning og praksis til brug for skoler, fritidshjem

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Workshop Decemberkonference 6. december del, kl

Workshop Decemberkonference 6. december del, kl Workshop Decemberkonference 6. december 2012 1. del, kl. 10.00 11.30 Gør din forening fri af rutiner og vanetænkning! Processer og metoder til forandring i foreningslivet Anders E. Jacobsen, Center for

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Det gode og udviklende arbejdsliv. Udviklingschef Mina Harding Iranzad Servicecentret Århus Sygehus

Det gode og udviklende arbejdsliv. Udviklingschef Mina Harding Iranzad Servicecentret Århus Sygehus Det gode og udviklende arbejdsliv Udviklingschef Mina Harding Iranzad Servicecentret Århus Sygehus Steen Hildebrandt: Det drejer sig ikke om ord, men om at ændre det levede liv på fabrikken, på kontoret,

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) Dagens program Interkulturel kommunikation

Læs mere

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Velkommen Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Dagens program Opgaven til i dag Karl Tomms spørgehjul Reflekterende team Domæneteori Respons fra ledelsen Grafisk facilitering Evaluering

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Hanne Tietze Vognsgaard Proces&Projektkonsulent HTV 1 Trivsel Sidder du godt? Mærk lige efter. Sidder din sidemand godt? Hvad betyder trivsel for dig derhjemme

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Praktikvejledere ved Socialrådgiveruddannelsen

Praktikvejledere ved Socialrådgiveruddannelsen Gør tanke til handling VIA University College Praktikvejledere ved Socialrådgiveruddannelsen 1 Indholdet i dag Retningslinjer for læringssamtaler Hvad er supervision Opskrift på supervision Spørgsmålstyper

Læs mere

Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom!

Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom! Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom! Fortællinger skaber en ramme at forstå både fortidige, nutidige og fremtidige begivenheder i. Vi skal starte med at arbejde med sprogets delelementer.

Læs mere

Dag 3. Modul 3. Aarhus Coaching

Dag 3. Modul 3. Aarhus Coaching Dag 3 Modul 3 1 Udvidet feedback Som feedbacker har man: Styr på tiden Fokus på kropssprog Fokus på anvendelse af den pågældende model 2 Coachen som gamemaster W. Barnett Pearce Gamemasterens dobbelte

Læs mere

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte Program d.19.4.2013 Kl. 10 Manchester tur- retur Velkommen og rammesætningen af dagen Inspirationer fra turen og hvad betyder det hjemme i de respektive kommuner Nye former for velfærdsledelse 11.20 Stemningsrapport

Læs mere

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN?

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TO LOGIKKER PRÆCISION ATTRAKTION DYNAMISK STRATEGIFORSTÅELSE Strategisk udvikling som noget omverdens orienteret og emergerende Strategi som noget dynamisk

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1)

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) Dagens program Interkulturel kommunikation Hvad er kultur? Fordomme Dansk kultur lad os se på os selv

Læs mere

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis LOS landsmøde 27. marts 2017 Først: En lille opvarmning Drøftelse to og to i 5 minutter Hvad er pædagogik? Hvad er anerkendelse? Og hvordan kan

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 6-9. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 6-9. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013 Opgave nr. 1 Præstationsledelse En leder, der satser på præstationsledelse, vil ofte reagere ved at: a Sætte målene så rimeligt, at alle kan nå dem b Have mere fokus på output, mål, kontrol og resultat

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 9.00-9.15 Hvad har jeg gjort anderledes siden sidst? 9.15-10.00 Iltningsretning og PUMA 10.00-10.15 Pause 10.15-11.30 KRAP 11.30-12.00 Frokost 12.00-13.00

Læs mere

Strategisk management i et systemisk perspektiv

Strategisk management i et systemisk perspektiv Christian Biering Strategisk management i et systemisk perspektiv At skabe sammenhæng mellem et systemisk ledelsesgrundlag og et lineært strategisk managementsystem Indledning I denne artikel vil jeg gerne

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Ledelse og Relationer. Du har som leder en vigtig rolle i det daglige ledelsesarbejde, siger Trine Thorsen, Ledernes Kompetencecenter.

Ledelse og Relationer. Du har som leder en vigtig rolle i det daglige ledelsesarbejde, siger Trine Thorsen, Ledernes Kompetencecenter. Ledelse og Relationer Du har som leder en vigtig rolle i det daglige ledelsesarbejde, siger Trine Thorsen, Ledernes Kompetencecenter. Du skal kunne... Kommunikere og oversætte virksomhedens mål til medarbejdernes

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Diskursteori, kommunikation, og udvikling

Diskursteori, kommunikation, og udvikling Diskursteori, kommunikation, og udvikling Program Introduktion til diskursteori og kommunikation som understøtter og skaber forandring CMM Coordinated management of meaning Forandringsteori som udviklingsredskab

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Forskellige slags samtaler

Forskellige slags samtaler Samtalens kunst Helt intuitivt har vi mange sociale og kommunikative kompetencer til at skelne mellem forskellige slags samtaler med forskellige formål Forskellige slags samtaler Smalltalk Fortællinger

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Det uløste læringsbehov

Det uløste læringsbehov Læringsrummet et behov og en nødvendighed Hvordan kan ledere og medarbejdere i en myndighedsafdeling udvikle et læringsmiljø hvor det er muligt for medarbejderne at skabe den nødvendige arbejdsrelaterede

Læs mere

Systemisk metode - et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler

Systemisk metode - et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler Systemisk metode - et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler 11.02.11 Systemisk teori og metode kan bruges til at forstå, hvordan organisationer fungerer, herunder forandringer, relationer, kommunikation,

Læs mere

JAGTEN PÅ DET KONKRETE I COA

JAGTEN PÅ DET KONKRETE I COA JAGTEN PÅ DET KONKRETE I COACHING OG MENTORING HVORDAN TAL KAN VÆRE STØTTEPILLER OG SNUBLETRÅDE I KRAVET OM EKSEKVERING HANNE V. MOLTKE RAMBØLL/ATTRACTOR HVM@RAMBOLL.COM MÅLINGER OG TAL I ORGANISATIONER

Læs mere

Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke

Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke Køb bøgerne i dag Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke V/! Internationale Udviklingsstudier & Socialvidenskab Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Projektleder i REACT giver dig redskaber og

Læs mere

Sproget og dig selv! KAOS I SPROG SPROG I KAOS Praktisk anvendelse Speed coaching. www.mvrconsult.dk

Sproget og dig selv! KAOS I SPROG SPROG I KAOS Praktisk anvendelse Speed coaching. www.mvrconsult.dk Sproget og dig selv! KAOS I SPROG SPROG I KAOS Praktisk anvendelse Speed coaching Kaos Hvad forstår du ved kaos? Mit bud Kaos i sprog sprog i kaos Kaos i forandringer forandringer i kaos Kaos i formålet

Læs mere

Lene Kaslov: Systemisk terapi

Lene Kaslov: Systemisk terapi Lene Kaslov: Systemisk terapi 'at tænke systemisk' - vil sige at tænke i helheder, relationer og sammenhænge; - at et problem kun kan forstås ud fra den sammenhæng, hvor det forekommer eller er en del

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

www.macmannberg.dk Jørgen Gjengedal Madsen jgm@macmannberg.dk AM2008 Hotel Nyborg Strand

www.macmannberg.dk Jørgen Gjengedal Madsen jgm@macmannberg.dk AM2008 Hotel Nyborg Strand www.macmannberg.dk Jørgen Gjengedal Madsen jgm@macmannberg.dk AM2008 Hotel Nyborg Strand Fra viden til handling Hvordan undgår vi at blive tabt af hovedfeltet? Jørgen Gjengedal Madsen jgm@macmannberg.dk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

STORYTELLING. WORKSHOP Storytelling den positive historie

STORYTELLING. WORKSHOP Storytelling den positive historie STORYTELLING WORKSHOP Storytelling den positive historie Det kan overraske, hvor få ord der ændrer negativt sladder til positiv samtale. Og vice versa. Måden vi taler om tingene på kan alene afgøre, om

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Særligt tilrettelagt kursus eller uddannelsesforløb for fagprofessionelle, der arbejder med familier og plejefamilier. Vi udbyder både forløbet som en formelt kompetencegivende uddannelse (10 ECTS) i samarbejde

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN

KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN Adjunktpædagogikum Modul 1 22.10.2014 Karen Wistoft, professor, Ph.d., cand.pæd. Institut for Læring Ilisimatusarfik Formål At introducere

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

Ledelsesmæssig kommunikation

Ledelsesmæssig kommunikation Ledelsesmæssig kommunikation 5 K A P I T E L Elementer i ledelsesmæssig kommunikation DIALOG R E S U LTAT S K A B E L S E H A N D L I N G M Å L F O R M U L E R I N G R E L AT I O N S S K A B E L S E Fig.

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER. Konsulentdag 2 og 3 Odense d.9.4.14 og ude i landet d.10.4.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket

NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER. Konsulentdag 2 og 3 Odense d.9.4.14 og ude i landet d.10.4.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER Konsulentdag 2 og 3 Odense d.9.4.14 og ude i landet d.10.4.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket ETHVERT MØDE MELLEM MENNESKER ER UNIKT - OG EN MULIGHED FOR NY

Læs mere

9 grundantagelser for anerkendende ledelse

9 grundantagelser for anerkendende ledelse 9 grundantagelser for anerkendende ledelse 17.02.12 Anerkendelse og udforskning er centrale begreber i den anerkendende ledelsesstil men de er ikke alt. Anerkendende ledelse tager afsæt i nogle antagelser;

Læs mere

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Formål Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Når vi skilles, har I Hørt om grundlæggende vilkår for kommunikation Fået præsenteret forståelser af konflikt og håndtering af samme

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Refleksion. Hvad var din/jeres eftertanke efter dagen i går?

Refleksion. Hvad var din/jeres eftertanke efter dagen i går? Refleksion Hvad var din/jeres eftertanke efter dagen i går? Dagen hovedemner var: Velkomst og præsentation Den politiske indflydelse og beslutningsprocesser Kvalitetsreformen, 3 punkter Kvalitetsbegreber

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Strategisk kommunikation. v/ Henriette Lungholt 30.1-2012

Strategisk kommunikation. v/ Henriette Lungholt 30.1-2012 Strategisk kommunikation v/ Henriette Lungholt 30.1-2012 Øvelse: Hvad kan vi gøre ved problemet? Hvorfor er det lige, kommunikation er vigtig for jer? Kan navigere i et professionelt miljø, hvor softwarekrav,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvad vil du høre om? Hvad er dine

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

02/04/16. Interkulturel kommunikation. Dagens program

02/04/16. Interkulturel kommunikation. Dagens program 02/04/16 FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) Dagens program Interkulturel kommunikation

Læs mere

Strategisk kommunikation. v/ Henriette Lungholt 27.8-2012

Strategisk kommunikation. v/ Henriette Lungholt 27.8-2012 Strategisk kommunikation v/ Henriette Lungholt 27.8-2012 Øvelse: Hvad kan vi gøre ved problemet? Cyklisternes livsverden Vi kan også sige det på andre måder Målgruppens behov og livsverden Tror I, der

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

KU den 2.12.2013 Mette Trangbæk Hammer narrativledelse.org

KU den 2.12.2013 Mette Trangbæk Hammer narrativledelse.org Vores veje ind i (narrativ) ledelse... Arbejdets kerneydelse er vigtigste kontekst Individet Det fælles Frihed Forretning Fokus og temaer Fokus på narrativ ledelse: på mikroniveau, i et organisatorisk/

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation Strategisk kommunikation v/ Henriette Lungholt 29.8-2011 Øvelse: Hvad kan vi gøre ved problemet? Hvorfor er det lige, kommunikation er vigtig for jer? Kan navigere i et professionelt miljø, hvor softwarekrav,

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Mette Pryds, kursus for vejledere modul 2, Roskilde oktober 2012 Er det overhovedet noget nyt? Coaching Homer omtaler i Odysseen den kloge gamle mand, Mentor,

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Stik fingeren i jorden! Tal med dine medarbejdere om forandringerne. Hør hvad der optager dem. Og kommunikér ud fra, hvad situationen

Læs mere

Ledelse og relationer

Ledelse og relationer Ledelse og relationer 4 K A P I T E L 1. Relationer i organisationer Ledelse og relationer 3. Ledelse og organisationskultur Vores kultur er speciel... Vi har vores fælles værdier, erfaringer og... Kommunikative

Læs mere

Formidling og metode forår 2011. Oplæg: Strategisk Kommunikation ved Paul R. Metelmann

Formidling og metode forår 2011. Oplæg: Strategisk Kommunikation ved Paul R. Metelmann Formidling og metode forår 2011 Oplæg: Strategisk Kommunikation ved Paul R. Metelmann Skriv nonstop hvad vil jeg skrive projekt om? Skriv i 10 min med sort skærm eller uden at se på hvad du skriver på

Læs mere

Forord 11. Indledning 13. 1. Hvad er et brand? 19

Forord 11. Indledning 13. 1. Hvad er et brand? 19 INDHOLD Forord 11 Bogens formål................................ 11 Bogens tilgang til branding........................ 12 Indledning 13 Bogens opbygning............................. 13 1. Hvad er et brand?

Læs mere

Børn og Unge med Spiseforstyrrelser

Børn og Unge med Spiseforstyrrelser Børn og Unge med Spiseforstyrrelser Børne- og Ungdomspsykiatrisk 1 Mit oplæg og min plan 1. Anoreksi er en sygdom der kan helbredes Hvordan ser vores behandling ud på BUC. 2. Forhindringer og støtte til

Læs mere

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Der var en gang en Kaj Holger Ledelse som styring og kontrol Lederen som den der ved mest Resten er et spørgsmål om organisering og struktur

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere