Accordeon- og harmonikaorkester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Accordeon- og harmonikaorkester"

Transkript

1 Accordeon- og harmonikaorkester Af Peter Thomsen Forord Dette komendium indeholder raktiske informationer til dirigenter som skal dirigere et accordeonorkester. Indholdet er tør teori. Det bør suleres med olevelse i raksis. Komendiet består af følgende dele: 1. Oversigt over strukturen i et accordeonorkester (stemmeantal, instrumenter, geografisk ostilling c.) 2. Den gennemslående fritunge (kan sringes over) 3. Vekseltonig og ligetonig (kan sringes over). Diatonisk og kromatisk (kan sringes over) 5. Knaklaviatur og ianoklaviatur (kan sringes over) 6. Forskellen å harmonika og accordeon (kan sringes over) 7. Nogle almindelige misforståelser (kan sringes over) 8. Registre (gennemgang, øvelser, artitur-eksemler, symboler) 1. Accordeonorkester-struktur Et tyisk accordeonorkester har 5-stemmig besætning: 1. stemme 2. stemme 3. stemme. stemme Bas Dobbelt-greb og akkorder kan forekomme. Divisi kan forekomme. I orkestre silles som regel kun med højre hånd. Derfor er det i raksis sjælden nødvendigt at skelne mellem harmonikaorkester og accordeonorkester. Forskellen å harmonika og accordeon er forklaret i unkt 6. Højrehånds-siden kaldes diskanten. Betegnelsen diskant er misvisende, da ordet diskant forbindes med høje toner. Faktisk kan højre manual å mange instrumenter sille toner nede i Store Oktav. De øverste stemmer (1. stemme. stemme) silles å almindelige instrumenter, bygget til soloreertoire (med 2-hånds sil).

2 Toneomfang å højre manual (vha. registre): ca. G c. Jeg skriver ca. fordi instrumenter af forskellige mærker har forskellige toneomfang der er ingen standardisering. Inden for samme mærke kan der være større (dyrere) modeller, (med større toneomfang) og mindre (billigere) modeller (med mindre toneomfang). Modeller fra forskellige roduktions-år kan være forskellige mht. toneomfang. Der er således ingen rinciiel forskel å de øverste stemmer mht. toneomfang. Der er tyisk 5 sillere å hver stemme, evt. lidt færre å. stemme. Normalt vil det musikalske materiale være fordelt mellem stemmerne, således at 1. stemme siller den højest klingende stemme, 2. stemme den næsthøjeste stemme, og så videre. Men der intet til hinder for at fx. stemme siller de højeste noder i en assage. I et accordeonorkester er der ikke secial-byggede instrumenter med højere/dybere toneomfang ( Soran, Alt, Tenor eller lignende). Bas-stemmen silles å et secielt bas-instrument der kun har manual til højre hånd. Instrumentet bruges kun i orkestersammenhæng, og ejes normalt af orkestret, ikke af bas-silleren. Der er tyisk 2 3 sillere å bas-stemmen. Bas-instrumenter bliver som regel elektrisk forstærket, dels for at få mere kraft (tonen er svag i det dybe leje), dels for at farve tonen mere sort, bas-egnet: På forstærkeren skrues ned for diskant-frekvenserne, o for bas-frekvenserne. Toneomfang: 1C a (enkelte, nyere bas-instrumenter med knaklaviatur går dog o til c1). Bas-stemmen noteres ligesom en kontrabas-stemme, altså i oktavforskudt basnøgle. Bas-instrumenter er sædvanligvis 2-korede, med en 8' og en 16', uden mulighed for registerskift. Registre er forklaret i unkt 8. Alle instrumenterne er ligetonige og kromatiske (se forklaring nedenfor). Instrumentets nuværende orkesterkultur begyndte ca i Tyskland. Deutscher Harmonika Verband e. V. er verdens største harmonikaforbund. DHV afholder orkesterkonkurrencer, og har til konkurrencebrug inddelt hele det udgivne orkesterreertoire i sværhedsgrader: Elementarstufe, Hautstufe, Oberstufe, Höchststufe. Som nævnt silles i orkestre normalt kun med højre hånd. Enkelte nyere orkester-komositioner fordrer venstrehåndssil. De er blevet laceret i Höchststufe (Kunstnerisk Niveau) uanset deres faktiske sværhedsgrad. Men det vil sikkert ændre sig, efterhånden som venstrehåndssil i orkestre bliver mere gængs. Mange orkesterværker fordrer tillige slagtøj, selvom slagtøj ikke er en del af standard-besætningen. Også andre instrumenter kan forekomme, fx klaver eller keyboard. En tyisk orkesterostilling er følgende: Bas 2. st.. st. 1. st. 3. st. Dirigent Forklaringen å denne ostilling ligger dels i instrumentets retningsfølsomhed, dels i lydstyrken i de forskellige områder af instrumentets toneomfang.

3 Retningsfølsomhed: Lyden fra højre hånds manual går mest ud fremad, mod højre, set fra sillerens synsvinkel. Der går væsentlig mindre lyd bagud, mod venstre. Lydstyrke: Instrumentet kan sille kraftigst i mellemlejet omkring c1, mens der er mindre kraft, jo længere man kommer væk fra mellemlejet. I 1. stemmens normale leje (de højeste noder) kan instrumentet ikke sille særlig kraftigt (en violin, fx, kan sille kraftigere i dette leje). Som komensation vender 1. stemmen lidt udad, mod tilhørerne. I 3. stemmens normale leje kan instrumentet sille kraftigst. Som komensation vender 3. stemmen lidt indad, mod de andre stemmer. Den viste orkesterostilling er således den ostilling der i en fortissimo-assage giver mindst besvær med at onå balance mellem stemmerne. 2. Den gennemslående fritunge Instrumentets lydkilde er den såkaldte gennemslående fritunge, dvs. en metaltunge der sættes i svingninger, når luft blæses gennem en rektangulær åbning. Åbningen er lige akkurat stor nok til, at fritungen kan svinge ud og ind i åbningen. Gennemslående fritunge anvendes også i harmonium og mundharmonika. Den sekskantede concertina og det kvadratiske bandoneon tilhører harmonika-instrumenternes familie. 3. Vekseltonig og ligetonig Et vekseltonigt instrument giver forskellig tonehøjde å trække ud og skubbe sammen. Et ligetonigt instrument giver samme tonehøjde å trække ud og skubbe sammen. De vekseltonige system er ældst. I slutningen af 1800-tallet bliver det almindeligt at bygge ligetonige instrumenter. Vekseltonige instrumenter er billigere at roducere end ligetonige instrumenter (fordi der ikke behøves 2 fritunger er tonehøjde). Til gengæld har vekseltonige instrumenter musikalske begrænsninger fordi visse toner kun er til rådighed å sugeluft, mens andre toner kun er til rådighed å usteluft. Vekseltonige instrumenter bygges stadig den dag i dag. I orkestersammenhæng bruges så godt som udelukkende ligetonige instrumenter.

4 . Diatonisk og kromatisk Et diatonisk instrument er disoneret over det diatoniske skalamønster. Grundskalaen mangler altså kromatiske halvtoner. De manglende kromatiske halvtoner kan evt. være tilbygget ved siden af grundskalaen, hvorved det diatoniske instrument formelt set får fuld kromatik. Men det er svært at transonere oad/nedad i halvtonetrin. Et kromatisk instrument er disoneret over det kromatiske skalamønster. I orkestersammenhæng bruges så godt som udelukkende kromatiske instrumenter (med knaklaviatur eller ianoklaviatur). 5. Knaklaviatur og ianoklaviatur De første harmonikaer havde udelukkende knaer (eller klaer). I begyndelsen af 1900-tallet bygges de første instrumenter med ianoklaviatur å højre manual (venstre manual har aldrig haft ianoklaviatur). Knaklaviaturet er altså ældst. Motivationen for at bygge instrumenter med ianoklaviatur var at låne noget af klaverets anseelse. Harmonikaen havde lavstatus i begyndelsen af 1900-tallet. Instrumentets lavstatus var et reelt roblem for seriøse sillere med høje kunstneriske ambitioner. Pianoklaviaturets mønster af lange, hvide, og korte, sorte tangenter hjal lidt å harmonikaens status. På den anden side er ianoklaviaturet ikke så godt at sille å når det kommer o i lodret stilling. Pianoklaviatur fungerer væsentlig bedre når det ligger vandret. Knaklaviaturet har utvivlsomt mange fordele fremfor ianoklaviaturet. Den kromatiske skala ligger i et ladsbesarende zigzag-mønster som gør det muligt for højre hånd at nå intervaller å godt og vel 2 oktaver. Det er tilstrækkeligt at have 3 lodrette kna-rækker. Hver lodret knarække er obygget i små tertser, dvs. at hver knarække udgør en dim-firklang. Det er meget nemt at transonere en lille terts o/ned, idet fingermønsteret bliver nøjagtig det samme. Men det er almindeligt at have 5 lodrette rækker. De to ekstra knarækker dublerer de to første rækker. De to ekstra rækker (hjælerækker) giver altså ikke flere musikalske muligheder, men de giver mulighed for at kunne sille med en naturlig håndstilling, selv i komlicerede assager. Med 5-radet knaklaviatur er det nemt at transonere, idet man kan sille med det samme (3 rækkers) fingermønster i alle 12 transositioner. Særlig drilagtige assager kan med fordel silles med en fingersætning der bruger rækker (eller evt. alle 5 rækker). Men så kan man ikke flytte fingermønsteret til alle 12 transositioner. Nogle instrumenter har 6-radet klaviatur, så at alle tre grundrækker er dubleret med en hjælerække. Det giver mulighed for at et rækkers fingermønster kan transoneres til alle 12 transositioner.

5 6. Forskellen å harmonika og accordeon Forskellen å harmonika og accordeon ligger i hvordan venstre manual er disoneret. Da man i orkestre som regel kun siller med højre hånd, er det i raksis sjælden nødvendigt at skelne mellem harmonikaorkester og accordeonorkester. På harmonika er venstre manual disoneret til bas-og-akkord sil (um-ba sil) i stil med fx Choins valse. Der er 12 dybe bas-toner (toneomfang altså en stor setim) samt 8 akkord-knaer, dvs. færdigbyggede akkorder (dur, mol, 7 og dim) til hver af de 12 bas-toner. Somme tider bruges udtrykket koblede basser. Der er altså ialt 60 forskellige knaer. Hvis der er mere end 60 knaer å venstre manual, er det fordi der er dublerings-knaer, som ikke tilføjer flere musikalske muligheder, men blot giver mulighed for at undgå store sring. Knaerne ligger ordnet lodret i kvintcirkel-rækkefølge. Mellem F og G ligger således C (ikke F ). Harmonikaens venstre manual er altså i virkeligheden to klaviaturer: et bas-værk med 12 bas-toner, og et akkord-værk med 8 akkordknaer. På dansk kaldes harmonikaens venstre manual standardbas. Harmonikaens fødsel er et definitionssørgsmål. Sædvanligvis dateres harmonikaens fødsel til 1822, da en 17-årig orgelstemmer i Berlin fandt å at montere en lille (orgel-)blæsebælg under sin mundharmonika for at få begge hænder fri til sine justeringshåndgreb samtidig med, at stemmetonen lød. På accordeon er venstre manual disoneret som et melodisils-klaviatur (knaklaviatur), ligesom højre manual. Knaklaviatur er forklaret i unkt 5. På dansk kaldes accordeonets venstre manual melodibas. Betegnelsen melodibas er misvisende, da ordet bas forbindes med dybe toner. Faktisk kan venstre manual å mange accordeoner sille toner oe i 3-stregede Oktav. Accordeonets fødsel er et definitionssørgsmål. De første instrumenter med et venstre-manual af den tye der sidder å det moderne accordeon, dukker o i 1950-erne. Nu til dags er det almindeligt at bygge converter-instrumenter hvor venstre manual både kan sille som harmonika og som accordeon. Venstre manuals funktionsmåde ændres vha. en omstiller (converter). På visse ældre instrumenter tager omstillingen lidt tid (ca. 2 sekunder). Både-og -instrumenter der både kan sille som harmonika og som accordeon, kaldes accordeoner. I dag er næsten alle accordeoner converterinstrumenter bortset fra små, lette accordeoner til begyndere (børn). 7. Nogle almindelige misforståelser 1) Misforståelse: Harmonika har iano-klaviatur å højre manual, mens accordeon har kna-klaviatur. Fakta: Mange harmonikaer har kna-klaviatur å højre manual. Derimod har accordeoner altid knaklaviatur for at kunne have samme klaviatur i begge hænder. Det giver ikke mening at bygge ianoklaviatur å et accordeon. Andre steder i verden (bl. a. i USA) er ianoklaviaturet så udbredt at det er nødvendigt at bygge accordeoner med ianoklaviatur å højre manual.

6 2) Misforståelse: Et diatonisk instrument giver forskellig tonehøjde å træk og tryk, mens et kromatisk instrument giver samme tonehøjde å træk og tryk. Fakta: Det hedder vekseltonigt instrument og ligetonigt instrument se unkt 3. og. ovenfor. Der findes ligetonige instrumenter som er diatonisk obygget, og der findes vekseltonige instrumenter som har fuld kromatik. De fleste instrumenter er i dag både ligetonige og kromatiske. De små vekseltonige instrumenter der i dag bygges til folkemusikbrug, er ofte diatoniske. 3) Misforståelse: Et accordeon er et finere instrument end en harmonika. Fakta: Der er gode sillere, og der er dårlige sillere, både å harmonika, å accordeon, og å alle andre instrumenter. Instrumentets udvikling i slutningen af 1800-tallet fra vekseltonigt system til ligetonigt system var en tilasning til musikkens stigende krav. Det samme kan siges om udviklingen fra harmonika til accordeon. Harmonikaens venstre-manual med koblede basser er skabt til 1800-tallets ardanse. Siden 1960 er der ikke komoneret megen ny originalmusik for harmonika. Det hænger sammen med musikkens generelle udvikling i de seneste 50 år. Den gradvise frigørelse af melodik, harmonik og rytmik har gjort det stadig sværere for komonisterne at anvende harmonikaens koblede basser i et naturligt, moderne tonesrog. Derimod giver accordeonets venstre-manual komonisterne et alternativ der fuldt ud modsvarer den moderne musiks krav. Siden 1950erne er der ostået et stort original-reertoire for accordeon. Det har betydet et vendeunkt for instrumentets status. Den nyskabte accordeon-musik åbnede å få år dørene til koncertsale, musikskoler, musikkonservatorier og det almene musikliv. De fleste accordeoner er i dag converter-instrumenter som også kan sille harmonika-reertoire. 8. Registre De fleste accordeoner/harmonikaer har registre til højre manual. Man bruger betegnelserne fra orgelregistre: fod, 8 fod, 16 fod (forkortes til ', 8' og 16'). Men der er nogle forskelle fra orgelregistre: * Srogbrug: Mens man å orgel kan tale om stemmer, kaldes det i accordeon-kredse altid for registre. * Antal: Der er ikke nær så mange registre som å et orgel. På et standard orkester-instrument er der til højre manual kun registre: ét ', to 8', og ét 16'. Det svarer altså til et orgelværk med kun stemmer. Nogle instrumenter har kun 3 registre til højre manual, eller sågar kun 2 registre. * Klang: Der er kun lille klanglig forskel å de registre. Den eneste konstruktionsmæssige mulighed for at modificere klangen en lille smule er at akke registret ind. Man taler om tonekammer eller cassotto. Denne indakning dæmer hovedsagelig de lysere artialtoner, så at klangen bliver lidt mere mørk, og tone-ansatsen bliver mere blød. Sædvanligvis er instrumentet bygget således at 16'-registret og det ene 8'- register er akket ind (cassotto).

7 Det lave antal registre gør det realistisk at forsyne instrumentet med omskiftere til alle registerkombinationer. Én af registerkombinationerne behøver ikke nogen omskifter: alle registre slået fra. Dén kombination klarer man ved at lade være med at sille. Registerkombinationen alle registre slået til kaldes fuld registrering eller leno. På et manual med 1 register behøver man ikke nogen omskiftere. Der er kun 2 kombinationsmuligheder: slået til og slået fra. Kombinationsmuligheden slået fra klarer man ved at lade være med at sille. Hvert register der tilføjes, fordobler antallet af kombinationsmuligheder. Med 2 registre behøver man 3 omskiftere. Der er kombinationsmuligheder, men én af dem, begge registre slået fra, klarer man ved at lade være med at sille. Med 3 registre behøver man 7 omskiftere (8 kombinationsmuligheder minus 1). Med registre kommer man o å 15 omskiftere (16 kombinationsmuligheder minus 1). Srogbrug: Det er gængs at sige omskifter eller registrering i stedet for registerkombination : «Hvilken omskifter skal jeg sille å?» «8' med cassotto lus 16'». Hvad bruges registerkombinationerne (kaldet omskifterne ) til? Som nævnt er der kun lille klanglig forskel å de registre. Lidt større klanglige forskelle onås vha. kontrasten mellem de forskellige registerkombinationer. Desuden tjener registerkombinationerne til at udvide orkestrets dynamik-område: fra en solist der siller ianissimo å single-register, til hele orkestret der siller fortissimo å leno. I en registerkombination er det altid det dybeste register der oleves som den klingende tonehøjde, mens de højere registre i kombinationen oleves om artialtone-forstærkning der giver den klingende tonehøjde en lysere klangfarve. Et eksemel: Kombinationen {8' lus 16'} klinger i samme tonehøjde som {16' alene}, blot med en lysere klangfarve. På de følgende sider gennemgås register-notation. Der er * en forklaring å de to registernotations-rincier og. * en oversigt over forskellige musikudtryk der angiver oktavforskydninger. * en øvelse i og. * facitliste til øvelsen. * to eksemler å artitursider med registernotation. * en orientering om de registersymboler der blev anbefalet 1993 å en standardiseringskongres, arrangeret af IAS, International Accordion Society.

8 To registernotations-rincier I international notationsraksis forekommer to forskellige rincier til notation af accordeon-registre: og. Begge rincier fordrer at man selv kan høre, om man siller i det korrekte oktavleje. går ud å at noden angiver den tonehøjde, man skal høre. Det defineres at alle registre klinger som noteret. Nodens lacering å klaviaturet kan variere. går ud å at noden angiver den kna, man skal trykke å. Nodens tonehøjde kan variere. I defineres det at 8 fods registret klinger som noteret. At 8' klinger som noteret, medfører at fods registret klinger en oktav højere end noteret. Og 16 fods registret klinger en oktav dybere end noteret. Disse 6 eksemler klinger alle i samme tonehøjde: Toneomfanget å højre manuals 16' ligger i et mellemleje, svarende til en bratsch eller en guitar. I kan dette mellemleje medføre notation med mange skift mellem diskantnøgle og basnøgle, eller med brug af mange bilinjer. For at få en mere bekvem notation (= undgå mange nøgleskift og bilinjer) anvender undertiden en særlig nøgle: en nøgle der klinger en oktav under diskantnøglen (nøglesymbol: et G-nøglesymbol med et 8-tal under). Man kunne kalde den «guitar-nøglen», eftersom en guitar normalt noteres i denne nøgle. V er historisk set det ældste notationsrinci. Men er en fordel når man skal sille sammen med andre instrumenter, fordi er nemmere at forstå for andre musikere.

9 Oktav-forskydninger Betegnelse Oversættelse Ottàva (8va) Sil en oktav højere Ottàva bàssa (8va bàssa eller 8vb) Sil en oktav dybere Quindicèsima (15ma) Sil to oktaver højere Quindicèsima bàssa (15ma bàssa eller 15mb) Sil to oktaver dybere In loco (Loco) Sil å stedet Betegnelsen «In loco» ohæver et forudgående ottàva/quindicèsima (bàssa). «In loco» er altså en slags oløsningstegn. «In loco» er latin, mens de andre betegnelser er italienske. I stedet for ottàva kan man bruge en nøgle der klinger en oktav højere. Vises med et 8-tal oven over nøglesymbolet: I stedet for ottàva bàssa kan man bruge en nøgle der klinger en oktav dybere: V

10 Register-øvelse. Hvordan klinger det? `

11 Løsning å register-øvelse

12 Gesamtdauer: 15 Min. I. II. Tranquillo q = 76 Ó esr. s b Diethmar Walther und seinem Akkordeon-Orchester Wiesbaden geidmet Kindersiele in Ascoli S esr. b b für Akkordeon-Orchester S b Präludium b b b b b b b b b b b b b. b n s 3 Wolfgang Jacobi.. III. div. IV. div. Bass? Œ b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b n n..... I. II. III. div. IV. div. B. 5? un oco iù mosso n n n Œ. Œ. S s n Œ Œ s s S 1968 Matth. Hohner AG., Musikverlag, Trossingen/Württ. # n # n OK 70 # # # # # n # n # n # n b # n # n # # Alle Rechte vorbehalten All rights reserved Tous droits réservés

13 Prière Ous 20 César Franck ( ) arr. our orchestre d accordéons 1966 ar Leif Kayser I. II. III. IV. B. # # # # # # # # V # # # # V # # # # t # # # # Andantino sostenuto F F. F. F F.. Œ # r #. n.. 9 V V t # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #.. n. # n n. Œ # n b n n b # n n n cresc.. cresc. cresc. n cresc. n. cresc. # n # n. # n #. n f n f f. f # n f # r

14 Register-symboler I 1993 gjorde Internationational Accordion Society, IAS, en stor indsats for international standardisering å accordeon-området. Bestræbelserne kulminerede med en kongres i Castelfidardo, hvor der var deltagere fra hele verden. Både sillerne og instrumentfabrikkerne var stærkt reræsenteret å kongressen. Blandt de sørgsmål som IAS behandlede i 1993, var notation af registre: I sørgsmålet om LOCO TASTATUR kontra ACTUAL PITCH NOTATION var man enige om at favorisere ACTUAL PITCH NOTATION som den mest logiske notation - også forståelig for musikere å andre instrumenter, som for eksemel komonister og dirigenter (analogt med klavermusik der altid noteres med ACTUAL PITCH NOTATION). Man ofordrede musikforlagene til at notere alle nyudgivelser i ACTUAL PITCH NOTATION, og angive dette med en logo: ACTUAL PITCH NOTATION. Man ofordrede samtidig musikforlagene til at forsyne (ældre) udgivelser der ikke bruger exact itch notation, med en logo: LOCO TASTATUR. Også register-symboler blev diskuteret. Man enedes om at anbefale A) cirkel til diskant: B) trekant til melodibas: C) firkant til standardbas: For cassotto enedes man om at følge den russiske tradition hvor den venstre rik betyder cassotto (og den højre rik betyder ikke cassotto): cassotto ikke cassotto Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik følger anbefalingerne fra IAS i sine accordeon-udgivelser

Ren versus ligesvævende stemning

Ren versus ligesvævende stemning Ren versus ligesvævende 1. Toner, frekvenser, overtoner og intervaller En oktav består af 12 halvtoner. Til hver tone er knyttet en frekvens. Kammertonen A4 defineres f.eks. til at have frekvensen 440

Læs mere

Systembeskrivelse Materialet tager udgangspunkt i violin/cello undervisning og er beregnet til elever på Musikskolen Holbæk. (og deres forældre)

Systembeskrivelse Materialet tager udgangspunkt i violin/cello undervisning og er beregnet til elever på Musikskolen Holbæk. (og deres forældre) 1 Definitioner Lyd omfatter både dynamik, tonehøjde (intonation) og artikulation. Dynamik: Kraftigt - svagt; legato staccato strøg. Artikulation: Tryk samt ansats - korte og lange strøg. : Dit tryk og

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN MODELSÆT ; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN Forberedende materiale Den individuelle skriftlige røve i matematik vil tage udgangsunkt i følgende materiale:. En diskette med to regnearks-filer og en MathCad-fil..

Læs mere

VEJLEDNING TIL RØRKLOKKESPIL

VEJLEDNING TIL RØRKLOKKESPIL inn Stubsgaard 8585 lesborg VJLNIN TIL RØRKLOKKSPIL Tidligere trykt som artikel i Tidsskriftet ysik Kemi, udgivet af anmarks ysik- og Kemilærerforening, Julen 1996, 22 årgang nr 5. Revideret i forbindelse

Læs mere

BASPAKKENS INDHOLD Førsteklases el-bas Polstret taske Førsteklasses tilslutningskabel (ca. 3 m) Justerbar guitarrem 3 plektre Begynderbog til el-bas 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EL-BASSENS DELE... 4 INTRODUKTION...

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

Invitation til. Musikskolens Musikuge

Invitation til. Musikskolens Musikuge Invitation til Musikskolens Musikuge Uge 9 2014 1 Velkommen til Musikugen Musikskolen omlægger i uge 9 al den almindelige undervisning og tilbyder i stedet andre spændende, anderledes og alternative undervisningstilbud.

Læs mere

Primus begyndervejledning

Primus begyndervejledning Primus begyndervejledning Denne vejledning viser hvordan man laver et Swing arrangement ud fra en MIDI fil. Den Midi fil der er brugt, kan du hente den her: http://www.frborg gymhf.dk/gj/primus. Under

Læs mere

GarageBand 09 Introduktion

GarageBand 09 Introduktion GarageBand 09 Introduktion Inkluderer en rundvisning i GarageBandvinduet og trinvise øvelser, som hjælper dig i gang med at fremstille musik og podcasts med GarageBand 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 6

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

Vores logaritmiske sanser

Vores logaritmiske sanser 1 Biomat I: Biologiske eksempler Vores logaritmiske sanser Magnus Wahlberg og Meike Linnenschmidt, Fjord&Bælt og SDU Mandag 6 december kl 14-16, U26 Hvad er logaritmer? Hvis y = a x så er x = log a y Nogle

Læs mere

Spil harmonika. Melodi- og øvehefte. Poul Højbak. Niv. A, Efterår 2005. (Knap- og piano-) - Og lidt om noder, rytmer og toner samt om instrumentet

Spil harmonika. Melodi- og øvehefte. Poul Højbak. Niv. A, Efterår 2005. (Knap- og piano-) - Og lidt om noder, rytmer og toner samt om instrumentet Spil harmonika (Knap- og piano-) Melodi- og øvehefte - Og lidt om noder, rytmer og toner samt om instrumentet Poul Højbak Niv. A, Efterår 00 Revideret orord Dette hefte er resultat af mine mange års erfaring

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen Solcelleanlæg for rivate Øernes Revision v/peter Hansen Præsentation af Øernes Revision Nykøbing F Havneladsen 8, 1. 4800 Nykøbing F. 8 medarbejdere Vordingborg Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg 19 medarbejdere

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 VK-8M DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 Tillykke med dit nye instrument! Uanset om du er nybegynder eller har spillet i mange år, er det altid dejligt at få et nyt instrument. Vi har skrevet denne Quick Guide,

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Koral. I 1700-tallet smeltede den enstemmige og flerstemmige menighedssang sammen til det vi i dag stadig forbinder med en koral:

Koral. I 1700-tallet smeltede den enstemmige og flerstemmige menighedssang sammen til det vi i dag stadig forbinder med en koral: Koral Koral (ty. Choral, fra middelalderlatin choralis, som tilhører koret) betegner dels den gregorianske sang, dels melodien til en lutheransk kirkesang, som de fleste forbinder ordet med. 1700-tallet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

Musikundervisning efter skolen på skolen

Musikundervisning efter skolen på skolen Musikundervisning efter skolen på skolen Sankt Petri Musikskole har gjort det til sin opgave, at finde, vække og fremme musikalske interesser og talenter hos den enkelte elev. Elevernes motivation skal

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Analyse af klassisk musik

Analyse af klassisk musik Analyse af klassisk musik af Jakob Jensen Indhold Genre og instrumenter...1 Melodi, tema...1 Satsopbygning...2 Form...3 Klang...4 Tonalitet og harmonik...4 Perspektivering...4 Analyse af klassisk musik

Læs mere

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje 2014 og fremefter 1 Forord Musikskolens kerneydelse er musikalsk indskoling, vokal - og instrumentalundervisning, med vægt på

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2009/10 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Velkommen til sæson 2009/2010 Musikskolen tilbyder undervisning i musik til børn og unge i Odder Kommune. Tilbuddene

Læs mere

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2009 MUFO ISMN-nr: M-66133-183-4 1. oplag 2009 1. udgave

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

En digital opstrammer af højttaleren

En digital opstrammer af højttaleren TEST PA-HØJTTALERE Tekst og foto: Jens Walther, jw@monitor.dk En digital opstrammer af højttaleren De nye aktive og processorstyrede PA-højttalere i DDQ serien er en spydspids for LD Systems, og den nye

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster?

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Oplæg I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Hvordan ser I mulighederne i at stimulere elevernes tænkning og udvikle deres arbejdsmåde, når de

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 1-2-3-4 Så kan vi endelig præsentere det nye Almus skema og de nye lærere for jer. Skemaet har været lidt af et puslespil, i forhold til alles ønsker

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 Madrasser er yt vi vil have sand Konsulent Inger Dalgaard, Videncentret for Landbrug, Kvæg Erstat madrasser med sand og opnå sundere køer og højere ydelse. Skiftet fra madras

Læs mere

Jazzarrangement. Arbejdspapirer til højniveau. Papirerne er ikke altomfattende, og der er andre måder at arrangere på end beskrevet her.

Jazzarrangement. Arbejdspapirer til højniveau. Papirerne er ikke altomfattende, og der er andre måder at arrangere på end beskrevet her. Jazzarrangement Arbejdspapirer til højniveau. Papirerne er ikke altomfattende, og der er andre måder at arrangere på end beskrevet her. Jakob Jensen Indhold Indhold...1 Jazzarrangement, generelt...1 Two-beat...2

Læs mere

ipad let øvede, modul 10

ipad let øvede, modul 10 12052014AS ipad for let øvede modul 10 Underholdning på ipad TV og Podcasting Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts

Læs mere

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold Side 1 At harmonisere en melodi vil sige at tilføje akkorder. Vi skal her se nærmere på harmonisering i en klassisk funktionsharmonisk vise-stil. Der er mange detaljer der adskiller harmonisering i forskellige

Læs mere

Musikskolen for Voksne

Musikskolen for Voksne Musikskolen for Voksne Sæson 2015-2016 Tlf. 20 21 70 84 www.musikskolenforvoksne.odderweb.dk INSTRUMENTALUNDERVISNING Tidspunkt aftales ved tilmelding Klaver Marianne Eriksen Tlf. 2021 7084 Mail: pianistinden@gmail.com

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2008/09 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Musikskolen glæder sig...... til at få nye medspillere Den 18. februar startede Odder Musikskole undervisningen i splinternye

Læs mere

FORORD: God fornøjelse med opgaverne.

FORORD: God fornøjelse med opgaverne. Klavervant opgaver for dig, der vil være hjemme på klaveret Klaverpædagogisk projekt af Niels Chr. Hansen, Bacheloreksamen ved DJM, maj 2007 Forord FORORD: Når man er hjemmevant, føler man sig hjemme dér,

Læs mere

Intro. Navnetræk med symbol, version 1. Håndværksrådets logomanual 2. Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual.

Intro. Navnetræk med symbol, version 1. Håndværksrådets logomanual 2. Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual. Logomanual Intro Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual. Den omhandler brugen af Håndværksrådets 1) Navnetræk og 2) Symbol (logo, fletværksudsnit), dvs. de designelementer,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9 Bent Sehested Odense Video Klub Side 20 Ved at markere en sekvens og med markøren peger på den blå linje i lydsporet, ændres markøren til en højttaler med en pil. I berøringspunktet opstår der en lille

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

POINT BREAK Et tværsektorielt tilbud til unge med primært misbrug af hash og/eller stoffer tilknyttet hashmiljøet

POINT BREAK Et tværsektorielt tilbud til unge med primært misbrug af hash og/eller stoffer tilknyttet hashmiljøet POINT BREAK Et tværsektorielt tilbud til unge med rimært misbrug af hash og/eller stoffer tilknyttet hashmiljøet AFSLUTTENDE RAPPORT AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN KABS VIDEN POINT BREAK Et tværsektorielt

Læs mere

N. Kochs Musikskole 2012/2013

N. Kochs Musikskole 2012/2013 Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil Combo Workshops Trommer Bass Guitar Trompet Saxofon Sang Klaver Teori/hørelære Garagerock Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1 Side 1 Denne vejledning er blot et lille eksempel på hvordan man også kan bruge Photofiltre 7 som en slags grafikprogram. Det er med udgangspunkt i f.eks. min hjemmeside hvor vi vil bruge den blå farve

Læs mere

maj 2006 30. årgang, nr. 1 suzukinyt

maj 2006 30. årgang, nr. 1 suzukinyt suzukinyt 30. årgang, nr. 1 maj 2006 Forsiden Det Danske Suzuki Instituts forårskoncert 22. april 2006 fandt, traditionen tro, sted i Tivoli Koncertsalen. I timerne før koncerten skiftedes eleverne til

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

INfoRMATIONS folder. forældre og elever

INfoRMATIONS folder. forældre og elever INfoRMATIONS folder til forældre og elever JANUAR 2011 VELKOMMEN TIL SKANDERBORG MUSIKSKOLE I denne folder findes de fleste grundoplysninger om Skanderborg Musikskole. Skanderborg Musikskole har omkring

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Korsager Skole Sokkelundlille Børnekulturhus Brønshøj

Læs mere

Se indholdsfortegnelse SPIL OP side 20

Se indholdsfortegnelse SPIL OP side 20 Musikskolen SPIL OP Ina Kjelstrup skoleleder Velkommen til 30. sæson Vi byder velkommen med en buket af kurser, som vi håber vil interessere dig. Vi lægger stor vægt på et rart, givende, musikalsk og venskabeligt

Læs mere

OM BEVISER. Poul Printz

OM BEVISER. Poul Printz OM BEVISER Poul Printz Enhver, der har stiftet bekendtskab med matematik selv å et relativt beskedent niveau, er klar over, at matematiske beviser udgør et meget væsentligt element af matematikken. De

Læs mere

ipad let øvede, modul 9

ipad let øvede, modul 9 31102014AS ipad for let øvede modul 9 Underholdning på ipad Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts (video- og lydudsendelser)

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Musikskolen SPIL OP. Velkommen til 29. sæson. Praktiske oplysninger. Tilmelding. Betaling. Rabat. Tilmelding er bindende

Musikskolen SPIL OP. Velkommen til 29. sæson. Praktiske oplysninger. Tilmelding. Betaling. Rabat. Tilmelding er bindende Musikskolen SPIL OP Ina Kjelstrup skoleleder Velkommen til 29. sæson Vi byder velkommen med en buket af kurser, som vi håber vil interessere dig. Vi lægger stor vægt på et rart, givende, musikalsk og venskabeligt

Læs mere

1. Når du skal logge på

1. Når du skal logge på 1. Når du skal logge på Du skal ind på internettet for at komme i gang. Adressen er: hrm.ika.as Herefter skriver du dit brugernavn og password i denne boks. Du kommer nu ind på en side, som kan se sådan

Læs mere

REGLEN: Et SÆT er tre terninger, hvor den enkelte egenskab er den samme på alle tre ELLER egenskaberne er forskellige på alle tre terninger.

REGLEN: Et SÆT er tre terninger, hvor den enkelte egenskab er den samme på alle tre ELLER egenskaberne er forskellige på alle tre terninger. SET CUBED A Curious Game of Clever Connections Spilleregler Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez visiter www.setgame.com Für Spielanleitungen

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

FEM KORTEKNIKKER 4 S. Lille kompendium i pop/rock-arr. s. 1 (TH 11) - baseret på flydekor

FEM KORTEKNIKKER 4 S. Lille kompendium i pop/rock-arr. s. 1 (TH 11) - baseret på flydekor Lille kompendium i pop/rock-arr. s. 1 (TH 11) FEM KORTEKNIKKER - baseret på flydekor Solist 4 4 C No G wom- an no cry, Am F C no F wom- an no cry C G 1 4 S A T 2 4 S A T 3 4 S A T 4 4 S A T 5 4 S A T 1)

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Skabelon til funktionsundersøgelser

Skabelon til funktionsundersøgelser Skabelon til funktionsundersøgelser Nedenfor en angivelse af fremgangsmåder ved funktionsundersøgelser. Ofte vil der kun blive spurgt om et udvalg af nævnte spørgsmål. Syntaksen i løsningerne vil være

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Hvad er det egentlig vi taler om, når vi taler om musik? Om Bent Sørensens Birds and Bells og Kassandra Wellendorfs film.

Hvad er det egentlig vi taler om, når vi taler om musik? Om Bent Sørensens Birds and Bells og Kassandra Wellendorfs film. Hvad er det egentlig vi taler om, når vi taler om musik? Om Bent Sørensens Birds and Bells og Kassandra Wellendorfs film. Indledning Denne artikel er tænkt som en hjælp til lærere der vil benytte Bent

Læs mere

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling af Petur Birgir Petersen Et særpræg ved matematik som videnskab er den udstrakte brug af symboler. Det er vigtigt at symbolerne

Læs mere