Accordeon- og harmonikaorkester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Accordeon- og harmonikaorkester"

Transkript

1 Accordeon- og harmonikaorkester Af Peter Thomsen Forord Dette komendium indeholder raktiske informationer til dirigenter som skal dirigere et accordeonorkester. Indholdet er tør teori. Det bør suleres med olevelse i raksis. Komendiet består af følgende dele: 1. Oversigt over strukturen i et accordeonorkester (stemmeantal, instrumenter, geografisk ostilling c.) 2. Den gennemslående fritunge (kan sringes over) 3. Vekseltonig og ligetonig (kan sringes over). Diatonisk og kromatisk (kan sringes over) 5. Knaklaviatur og ianoklaviatur (kan sringes over) 6. Forskellen å harmonika og accordeon (kan sringes over) 7. Nogle almindelige misforståelser (kan sringes over) 8. Registre (gennemgang, øvelser, artitur-eksemler, symboler) 1. Accordeonorkester-struktur Et tyisk accordeonorkester har 5-stemmig besætning: 1. stemme 2. stemme 3. stemme. stemme Bas Dobbelt-greb og akkorder kan forekomme. Divisi kan forekomme. I orkestre silles som regel kun med højre hånd. Derfor er det i raksis sjælden nødvendigt at skelne mellem harmonikaorkester og accordeonorkester. Forskellen å harmonika og accordeon er forklaret i unkt 6. Højrehånds-siden kaldes diskanten. Betegnelsen diskant er misvisende, da ordet diskant forbindes med høje toner. Faktisk kan højre manual å mange instrumenter sille toner nede i Store Oktav. De øverste stemmer (1. stemme. stemme) silles å almindelige instrumenter, bygget til soloreertoire (med 2-hånds sil).

2 Toneomfang å højre manual (vha. registre): ca. G c. Jeg skriver ca. fordi instrumenter af forskellige mærker har forskellige toneomfang der er ingen standardisering. Inden for samme mærke kan der være større (dyrere) modeller, (med større toneomfang) og mindre (billigere) modeller (med mindre toneomfang). Modeller fra forskellige roduktions-år kan være forskellige mht. toneomfang. Der er således ingen rinciiel forskel å de øverste stemmer mht. toneomfang. Der er tyisk 5 sillere å hver stemme, evt. lidt færre å. stemme. Normalt vil det musikalske materiale være fordelt mellem stemmerne, således at 1. stemme siller den højest klingende stemme, 2. stemme den næsthøjeste stemme, og så videre. Men der intet til hinder for at fx. stemme siller de højeste noder i en assage. I et accordeonorkester er der ikke secial-byggede instrumenter med højere/dybere toneomfang ( Soran, Alt, Tenor eller lignende). Bas-stemmen silles å et secielt bas-instrument der kun har manual til højre hånd. Instrumentet bruges kun i orkestersammenhæng, og ejes normalt af orkestret, ikke af bas-silleren. Der er tyisk 2 3 sillere å bas-stemmen. Bas-instrumenter bliver som regel elektrisk forstærket, dels for at få mere kraft (tonen er svag i det dybe leje), dels for at farve tonen mere sort, bas-egnet: På forstærkeren skrues ned for diskant-frekvenserne, o for bas-frekvenserne. Toneomfang: 1C a (enkelte, nyere bas-instrumenter med knaklaviatur går dog o til c1). Bas-stemmen noteres ligesom en kontrabas-stemme, altså i oktavforskudt basnøgle. Bas-instrumenter er sædvanligvis 2-korede, med en 8' og en 16', uden mulighed for registerskift. Registre er forklaret i unkt 8. Alle instrumenterne er ligetonige og kromatiske (se forklaring nedenfor). Instrumentets nuværende orkesterkultur begyndte ca i Tyskland. Deutscher Harmonika Verband e. V. er verdens største harmonikaforbund. DHV afholder orkesterkonkurrencer, og har til konkurrencebrug inddelt hele det udgivne orkesterreertoire i sværhedsgrader: Elementarstufe, Hautstufe, Oberstufe, Höchststufe. Som nævnt silles i orkestre normalt kun med højre hånd. Enkelte nyere orkester-komositioner fordrer venstrehåndssil. De er blevet laceret i Höchststufe (Kunstnerisk Niveau) uanset deres faktiske sværhedsgrad. Men det vil sikkert ændre sig, efterhånden som venstrehåndssil i orkestre bliver mere gængs. Mange orkesterværker fordrer tillige slagtøj, selvom slagtøj ikke er en del af standard-besætningen. Også andre instrumenter kan forekomme, fx klaver eller keyboard. En tyisk orkesterostilling er følgende: Bas 2. st.. st. 1. st. 3. st. Dirigent Forklaringen å denne ostilling ligger dels i instrumentets retningsfølsomhed, dels i lydstyrken i de forskellige områder af instrumentets toneomfang.

3 Retningsfølsomhed: Lyden fra højre hånds manual går mest ud fremad, mod højre, set fra sillerens synsvinkel. Der går væsentlig mindre lyd bagud, mod venstre. Lydstyrke: Instrumentet kan sille kraftigst i mellemlejet omkring c1, mens der er mindre kraft, jo længere man kommer væk fra mellemlejet. I 1. stemmens normale leje (de højeste noder) kan instrumentet ikke sille særlig kraftigt (en violin, fx, kan sille kraftigere i dette leje). Som komensation vender 1. stemmen lidt udad, mod tilhørerne. I 3. stemmens normale leje kan instrumentet sille kraftigst. Som komensation vender 3. stemmen lidt indad, mod de andre stemmer. Den viste orkesterostilling er således den ostilling der i en fortissimo-assage giver mindst besvær med at onå balance mellem stemmerne. 2. Den gennemslående fritunge Instrumentets lydkilde er den såkaldte gennemslående fritunge, dvs. en metaltunge der sættes i svingninger, når luft blæses gennem en rektangulær åbning. Åbningen er lige akkurat stor nok til, at fritungen kan svinge ud og ind i åbningen. Gennemslående fritunge anvendes også i harmonium og mundharmonika. Den sekskantede concertina og det kvadratiske bandoneon tilhører harmonika-instrumenternes familie. 3. Vekseltonig og ligetonig Et vekseltonigt instrument giver forskellig tonehøjde å trække ud og skubbe sammen. Et ligetonigt instrument giver samme tonehøjde å trække ud og skubbe sammen. De vekseltonige system er ældst. I slutningen af 1800-tallet bliver det almindeligt at bygge ligetonige instrumenter. Vekseltonige instrumenter er billigere at roducere end ligetonige instrumenter (fordi der ikke behøves 2 fritunger er tonehøjde). Til gengæld har vekseltonige instrumenter musikalske begrænsninger fordi visse toner kun er til rådighed å sugeluft, mens andre toner kun er til rådighed å usteluft. Vekseltonige instrumenter bygges stadig den dag i dag. I orkestersammenhæng bruges så godt som udelukkende ligetonige instrumenter.

4 . Diatonisk og kromatisk Et diatonisk instrument er disoneret over det diatoniske skalamønster. Grundskalaen mangler altså kromatiske halvtoner. De manglende kromatiske halvtoner kan evt. være tilbygget ved siden af grundskalaen, hvorved det diatoniske instrument formelt set får fuld kromatik. Men det er svært at transonere oad/nedad i halvtonetrin. Et kromatisk instrument er disoneret over det kromatiske skalamønster. I orkestersammenhæng bruges så godt som udelukkende kromatiske instrumenter (med knaklaviatur eller ianoklaviatur). 5. Knaklaviatur og ianoklaviatur De første harmonikaer havde udelukkende knaer (eller klaer). I begyndelsen af 1900-tallet bygges de første instrumenter med ianoklaviatur å højre manual (venstre manual har aldrig haft ianoklaviatur). Knaklaviaturet er altså ældst. Motivationen for at bygge instrumenter med ianoklaviatur var at låne noget af klaverets anseelse. Harmonikaen havde lavstatus i begyndelsen af 1900-tallet. Instrumentets lavstatus var et reelt roblem for seriøse sillere med høje kunstneriske ambitioner. Pianoklaviaturets mønster af lange, hvide, og korte, sorte tangenter hjal lidt å harmonikaens status. På den anden side er ianoklaviaturet ikke så godt at sille å når det kommer o i lodret stilling. Pianoklaviatur fungerer væsentlig bedre når det ligger vandret. Knaklaviaturet har utvivlsomt mange fordele fremfor ianoklaviaturet. Den kromatiske skala ligger i et ladsbesarende zigzag-mønster som gør det muligt for højre hånd at nå intervaller å godt og vel 2 oktaver. Det er tilstrækkeligt at have 3 lodrette kna-rækker. Hver lodret knarække er obygget i små tertser, dvs. at hver knarække udgør en dim-firklang. Det er meget nemt at transonere en lille terts o/ned, idet fingermønsteret bliver nøjagtig det samme. Men det er almindeligt at have 5 lodrette rækker. De to ekstra knarækker dublerer de to første rækker. De to ekstra rækker (hjælerækker) giver altså ikke flere musikalske muligheder, men de giver mulighed for at kunne sille med en naturlig håndstilling, selv i komlicerede assager. Med 5-radet knaklaviatur er det nemt at transonere, idet man kan sille med det samme (3 rækkers) fingermønster i alle 12 transositioner. Særlig drilagtige assager kan med fordel silles med en fingersætning der bruger rækker (eller evt. alle 5 rækker). Men så kan man ikke flytte fingermønsteret til alle 12 transositioner. Nogle instrumenter har 6-radet klaviatur, så at alle tre grundrækker er dubleret med en hjælerække. Det giver mulighed for at et rækkers fingermønster kan transoneres til alle 12 transositioner.

5 6. Forskellen å harmonika og accordeon Forskellen å harmonika og accordeon ligger i hvordan venstre manual er disoneret. Da man i orkestre som regel kun siller med højre hånd, er det i raksis sjælden nødvendigt at skelne mellem harmonikaorkester og accordeonorkester. På harmonika er venstre manual disoneret til bas-og-akkord sil (um-ba sil) i stil med fx Choins valse. Der er 12 dybe bas-toner (toneomfang altså en stor setim) samt 8 akkord-knaer, dvs. færdigbyggede akkorder (dur, mol, 7 og dim) til hver af de 12 bas-toner. Somme tider bruges udtrykket koblede basser. Der er altså ialt 60 forskellige knaer. Hvis der er mere end 60 knaer å venstre manual, er det fordi der er dublerings-knaer, som ikke tilføjer flere musikalske muligheder, men blot giver mulighed for at undgå store sring. Knaerne ligger ordnet lodret i kvintcirkel-rækkefølge. Mellem F og G ligger således C (ikke F ). Harmonikaens venstre manual er altså i virkeligheden to klaviaturer: et bas-værk med 12 bas-toner, og et akkord-værk med 8 akkordknaer. På dansk kaldes harmonikaens venstre manual standardbas. Harmonikaens fødsel er et definitionssørgsmål. Sædvanligvis dateres harmonikaens fødsel til 1822, da en 17-årig orgelstemmer i Berlin fandt å at montere en lille (orgel-)blæsebælg under sin mundharmonika for at få begge hænder fri til sine justeringshåndgreb samtidig med, at stemmetonen lød. På accordeon er venstre manual disoneret som et melodisils-klaviatur (knaklaviatur), ligesom højre manual. Knaklaviatur er forklaret i unkt 5. På dansk kaldes accordeonets venstre manual melodibas. Betegnelsen melodibas er misvisende, da ordet bas forbindes med dybe toner. Faktisk kan venstre manual å mange accordeoner sille toner oe i 3-stregede Oktav. Accordeonets fødsel er et definitionssørgsmål. De første instrumenter med et venstre-manual af den tye der sidder å det moderne accordeon, dukker o i 1950-erne. Nu til dags er det almindeligt at bygge converter-instrumenter hvor venstre manual både kan sille som harmonika og som accordeon. Venstre manuals funktionsmåde ændres vha. en omstiller (converter). På visse ældre instrumenter tager omstillingen lidt tid (ca. 2 sekunder). Både-og -instrumenter der både kan sille som harmonika og som accordeon, kaldes accordeoner. I dag er næsten alle accordeoner converterinstrumenter bortset fra små, lette accordeoner til begyndere (børn). 7. Nogle almindelige misforståelser 1) Misforståelse: Harmonika har iano-klaviatur å højre manual, mens accordeon har kna-klaviatur. Fakta: Mange harmonikaer har kna-klaviatur å højre manual. Derimod har accordeoner altid knaklaviatur for at kunne have samme klaviatur i begge hænder. Det giver ikke mening at bygge ianoklaviatur å et accordeon. Andre steder i verden (bl. a. i USA) er ianoklaviaturet så udbredt at det er nødvendigt at bygge accordeoner med ianoklaviatur å højre manual.

6 2) Misforståelse: Et diatonisk instrument giver forskellig tonehøjde å træk og tryk, mens et kromatisk instrument giver samme tonehøjde å træk og tryk. Fakta: Det hedder vekseltonigt instrument og ligetonigt instrument se unkt 3. og. ovenfor. Der findes ligetonige instrumenter som er diatonisk obygget, og der findes vekseltonige instrumenter som har fuld kromatik. De fleste instrumenter er i dag både ligetonige og kromatiske. De små vekseltonige instrumenter der i dag bygges til folkemusikbrug, er ofte diatoniske. 3) Misforståelse: Et accordeon er et finere instrument end en harmonika. Fakta: Der er gode sillere, og der er dårlige sillere, både å harmonika, å accordeon, og å alle andre instrumenter. Instrumentets udvikling i slutningen af 1800-tallet fra vekseltonigt system til ligetonigt system var en tilasning til musikkens stigende krav. Det samme kan siges om udviklingen fra harmonika til accordeon. Harmonikaens venstre-manual med koblede basser er skabt til 1800-tallets ardanse. Siden 1960 er der ikke komoneret megen ny originalmusik for harmonika. Det hænger sammen med musikkens generelle udvikling i de seneste 50 år. Den gradvise frigørelse af melodik, harmonik og rytmik har gjort det stadig sværere for komonisterne at anvende harmonikaens koblede basser i et naturligt, moderne tonesrog. Derimod giver accordeonets venstre-manual komonisterne et alternativ der fuldt ud modsvarer den moderne musiks krav. Siden 1950erne er der ostået et stort original-reertoire for accordeon. Det har betydet et vendeunkt for instrumentets status. Den nyskabte accordeon-musik åbnede å få år dørene til koncertsale, musikskoler, musikkonservatorier og det almene musikliv. De fleste accordeoner er i dag converter-instrumenter som også kan sille harmonika-reertoire. 8. Registre De fleste accordeoner/harmonikaer har registre til højre manual. Man bruger betegnelserne fra orgelregistre: fod, 8 fod, 16 fod (forkortes til ', 8' og 16'). Men der er nogle forskelle fra orgelregistre: * Srogbrug: Mens man å orgel kan tale om stemmer, kaldes det i accordeon-kredse altid for registre. * Antal: Der er ikke nær så mange registre som å et orgel. På et standard orkester-instrument er der til højre manual kun registre: ét ', to 8', og ét 16'. Det svarer altså til et orgelværk med kun stemmer. Nogle instrumenter har kun 3 registre til højre manual, eller sågar kun 2 registre. * Klang: Der er kun lille klanglig forskel å de registre. Den eneste konstruktionsmæssige mulighed for at modificere klangen en lille smule er at akke registret ind. Man taler om tonekammer eller cassotto. Denne indakning dæmer hovedsagelig de lysere artialtoner, så at klangen bliver lidt mere mørk, og tone-ansatsen bliver mere blød. Sædvanligvis er instrumentet bygget således at 16'-registret og det ene 8'- register er akket ind (cassotto).

7 Det lave antal registre gør det realistisk at forsyne instrumentet med omskiftere til alle registerkombinationer. Én af registerkombinationerne behøver ikke nogen omskifter: alle registre slået fra. Dén kombination klarer man ved at lade være med at sille. Registerkombinationen alle registre slået til kaldes fuld registrering eller leno. På et manual med 1 register behøver man ikke nogen omskiftere. Der er kun 2 kombinationsmuligheder: slået til og slået fra. Kombinationsmuligheden slået fra klarer man ved at lade være med at sille. Hvert register der tilføjes, fordobler antallet af kombinationsmuligheder. Med 2 registre behøver man 3 omskiftere. Der er kombinationsmuligheder, men én af dem, begge registre slået fra, klarer man ved at lade være med at sille. Med 3 registre behøver man 7 omskiftere (8 kombinationsmuligheder minus 1). Med registre kommer man o å 15 omskiftere (16 kombinationsmuligheder minus 1). Srogbrug: Det er gængs at sige omskifter eller registrering i stedet for registerkombination : «Hvilken omskifter skal jeg sille å?» «8' med cassotto lus 16'». Hvad bruges registerkombinationerne (kaldet omskifterne ) til? Som nævnt er der kun lille klanglig forskel å de registre. Lidt større klanglige forskelle onås vha. kontrasten mellem de forskellige registerkombinationer. Desuden tjener registerkombinationerne til at udvide orkestrets dynamik-område: fra en solist der siller ianissimo å single-register, til hele orkestret der siller fortissimo å leno. I en registerkombination er det altid det dybeste register der oleves som den klingende tonehøjde, mens de højere registre i kombinationen oleves om artialtone-forstærkning der giver den klingende tonehøjde en lysere klangfarve. Et eksemel: Kombinationen {8' lus 16'} klinger i samme tonehøjde som {16' alene}, blot med en lysere klangfarve. På de følgende sider gennemgås register-notation. Der er * en forklaring å de to registernotations-rincier og. * en oversigt over forskellige musikudtryk der angiver oktavforskydninger. * en øvelse i og. * facitliste til øvelsen. * to eksemler å artitursider med registernotation. * en orientering om de registersymboler der blev anbefalet 1993 å en standardiseringskongres, arrangeret af IAS, International Accordion Society.

8 To registernotations-rincier I international notationsraksis forekommer to forskellige rincier til notation af accordeon-registre: og. Begge rincier fordrer at man selv kan høre, om man siller i det korrekte oktavleje. går ud å at noden angiver den tonehøjde, man skal høre. Det defineres at alle registre klinger som noteret. Nodens lacering å klaviaturet kan variere. går ud å at noden angiver den kna, man skal trykke å. Nodens tonehøjde kan variere. I defineres det at 8 fods registret klinger som noteret. At 8' klinger som noteret, medfører at fods registret klinger en oktav højere end noteret. Og 16 fods registret klinger en oktav dybere end noteret. Disse 6 eksemler klinger alle i samme tonehøjde: Toneomfanget å højre manuals 16' ligger i et mellemleje, svarende til en bratsch eller en guitar. I kan dette mellemleje medføre notation med mange skift mellem diskantnøgle og basnøgle, eller med brug af mange bilinjer. For at få en mere bekvem notation (= undgå mange nøgleskift og bilinjer) anvender undertiden en særlig nøgle: en nøgle der klinger en oktav under diskantnøglen (nøglesymbol: et G-nøglesymbol med et 8-tal under). Man kunne kalde den «guitar-nøglen», eftersom en guitar normalt noteres i denne nøgle. V er historisk set det ældste notationsrinci. Men er en fordel når man skal sille sammen med andre instrumenter, fordi er nemmere at forstå for andre musikere.

9 Oktav-forskydninger Betegnelse Oversættelse Ottàva (8va) Sil en oktav højere Ottàva bàssa (8va bàssa eller 8vb) Sil en oktav dybere Quindicèsima (15ma) Sil to oktaver højere Quindicèsima bàssa (15ma bàssa eller 15mb) Sil to oktaver dybere In loco (Loco) Sil å stedet Betegnelsen «In loco» ohæver et forudgående ottàva/quindicèsima (bàssa). «In loco» er altså en slags oløsningstegn. «In loco» er latin, mens de andre betegnelser er italienske. I stedet for ottàva kan man bruge en nøgle der klinger en oktav højere. Vises med et 8-tal oven over nøglesymbolet: I stedet for ottàva bàssa kan man bruge en nøgle der klinger en oktav dybere: V

10 Register-øvelse. Hvordan klinger det? `

11 Løsning å register-øvelse

12 Gesamtdauer: 15 Min. I. II. Tranquillo q = 76 Ó esr. s b Diethmar Walther und seinem Akkordeon-Orchester Wiesbaden geidmet Kindersiele in Ascoli S esr. b b für Akkordeon-Orchester S b Präludium b b b b b b b b b b b b b. b n s 3 Wolfgang Jacobi.. III. div. IV. div. Bass? Œ b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b n n..... I. II. III. div. IV. div. B. 5? un oco iù mosso n n n Œ. Œ. S s n Œ Œ s s S 1968 Matth. Hohner AG., Musikverlag, Trossingen/Württ. # n # n OK 70 # # # # # n # n # n # n b # n # n # # Alle Rechte vorbehalten All rights reserved Tous droits réservés

13 Prière Ous 20 César Franck ( ) arr. our orchestre d accordéons 1966 ar Leif Kayser I. II. III. IV. B. # # # # # # # # V # # # # V # # # # t # # # # Andantino sostenuto F F. F. F F.. Œ # r #. n.. 9 V V t # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #.. n. # n n. Œ # n b n n b # n n n cresc.. cresc. cresc. n cresc. n. cresc. # n # n. # n #. n f n f f. f # n f # r

14 Register-symboler I 1993 gjorde Internationational Accordion Society, IAS, en stor indsats for international standardisering å accordeon-området. Bestræbelserne kulminerede med en kongres i Castelfidardo, hvor der var deltagere fra hele verden. Både sillerne og instrumentfabrikkerne var stærkt reræsenteret å kongressen. Blandt de sørgsmål som IAS behandlede i 1993, var notation af registre: I sørgsmålet om LOCO TASTATUR kontra ACTUAL PITCH NOTATION var man enige om at favorisere ACTUAL PITCH NOTATION som den mest logiske notation - også forståelig for musikere å andre instrumenter, som for eksemel komonister og dirigenter (analogt med klavermusik der altid noteres med ACTUAL PITCH NOTATION). Man ofordrede musikforlagene til at notere alle nyudgivelser i ACTUAL PITCH NOTATION, og angive dette med en logo: ACTUAL PITCH NOTATION. Man ofordrede samtidig musikforlagene til at forsyne (ældre) udgivelser der ikke bruger exact itch notation, med en logo: LOCO TASTATUR. Også register-symboler blev diskuteret. Man enedes om at anbefale A) cirkel til diskant: B) trekant til melodibas: C) firkant til standardbas: For cassotto enedes man om at følge den russiske tradition hvor den venstre rik betyder cassotto (og den højre rik betyder ikke cassotto): cassotto ikke cassotto Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik følger anbefalingerne fra IAS i sine accordeon-udgivelser

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold Side 1 At harmonisere en melodi vil sige at tilføje akkorder. Vi skal her se nærmere på harmonisering i en klassisk funktionsharmonisk vise-stil. Der er mange detaljer der adskiller harmonisering i forskellige

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser 1 1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser Udgangspunktet for måling af et emnes overfladeegenskaber er den specifikation - det krav - der er angivet på tegningen, hvis der da findes

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Tempo Ole Skou august 2012 Side 1. Tempo

Tempo Ole Skou august 2012 Side 1. Tempo Tempo Ole Skou august 2012 Side 1 Tempo Indhold Først en lille anekdote fra vores praktik.... 1 Kronologisk tid/oplevet tid.... 2 To slags tempo.... 3 Æstetik og kronometrisk stabilt tempo. På den ene

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning Word 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere