Siden sidst: Nikolaj Hartung Kjærby blev fejret på bedste vis søndag 17. maj Rigtig mange gæster mødte op.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Siden sidst: Nikolaj Hartung Kjærby blev fejret på bedste vis søndag 17. maj 2015. Rigtig mange gæster mødte op."

Transkript

1 Husum Sogns Menighedsråd Referat af menighedsrådsmøde onsdag, den 20. maj 2015, kl Fraværende med anmeldt forfald: Ulla Nielsen, Tage Sørensen (kirkeværge), Nikolaj Hartung Kjærby, Espen Bock Andersen (info/koord.), Juan Just. Besøg af Hans Grishauge, Himmelske Dage: Han orienterede om arrangementet 'Himmelske Dage', der skal foregå maj 2016 i København. (se mere på ad 1. Bemærkninger til referat fra sidste møde: Ingen. ad 2. Meddelelser fra Formanden: - 3. oktober 2015, kl Temadag (under PU) i Ansgarkirken. (Medsendes referat) - Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer - kurser om ledelse (kan ses på kontoret) - DHL-stafet i Fælledparken august 2015 (se It-skrivebordet). - Med hensyn til pkt. 2 sidste møde: Der manglede kun kr efter PU fik regnet det igennem igen! Alle penge er ifølge Pu's referat bevilligede. (referat medsendes) - Medtaget tilbud på møblement og lys fra PUNKTUM I designbrokers. - Der ventes tilbud fra et andet firma snarest. ad 3. Beslutningssag: Barselshøjskole søger om kr for 2015: (bl.a. etableringsomkostninger - se udsendte skrivelse 'Cafe-Tid'). For: 11; Imod: O; Stemte ikke: O. Vedtaget enstemmigt. ad 4. Beslutningssag: Salmeudvalget søger om kr til digitalisering: For: 11; Imod: O; stemte ikke: O. Vedtaget enstemmigt. (Red.: Hvor skal pengene sendes til??) ad 5. Orientering og beslutningssag: Kirkedage i København Vil vi være med - og hvordan? (ved Tina og Iben). Punktet udsættes til næste møde, så MRmedlemmerne har mulighed for at sætte sig bedre ind i det. ad 6. Nyt fra: - Korsagergaard: Alt tegner godt i både Vuggestuen og Børnehaven. - kirkeværge: Ingen emner. - kontaktperson: Næsten færdig med MUS-samtalerne. Kirsten Thorup overtager babysalmesangen pr. 1. august Opnormeres 2 timer pr. uge. Kirketjenervikar Ole Olsen opnormeres 3 timer pr. uge på grund af nybyggeriet og den ekstra præstebolig. - FDF: Ansøgning om tilskud til sommerlejr 2015 fremsendes snarest. Søren og Zenia orienterede om FDF'ernes aktiviteter. - aktivitetsudvalg: Ingen emner. ad 7. Siden sidst: Nikolaj Hartung Kjærby blev fejret på bedste vis søndag 17. maj Rigtig mange gæster mødte op. ad 8. EVENTUELT: Husk koncert 21. maj. - Pinsedag: Festlig indvielse af nybygning og plads.- 2. Pinsedag: Fælles provstigudstjeneste i Grundtvigskirken kl Iben Sørensen: Gud & Gaffel manglede ny fast koge-mik - Anita Andersen fra Voksenkoret vil hjælpe os fremover ;0); Menighedsrådet inviteres til Solrødvej 24 efter næste MR-møde. - Tina Stahl: Interesseret i kursus om den digitale arbejdsplads som Landsforeningen udbyder. Bettina Birk Jensen: Fantastisk tur til Berlin arrangeret afpu. - Kunne man være interesseret i en sognerejse evt.? - Tænk over det! ad 9. Protokol underskrives (mødet slut kl ). Referent: Lene Overgaard Til stede: Anne-Lise Crety; Manfred Crety; Zenia Kofoed; Jørgen Anker Nielsen; Søren Voile Nissen; Maiken Ejlerskov Petersen; Ole Rasmussen; Børge Rossing: Tina M. Stahl: SP. Bettina Birk Jensen: SP. Iben K. Hornshøj Sørensen.

2 Sæt kryds i kalenderen 3. oktober: Temadag om kommunikation Side l af l Sæt kryds i kalenderen Bispebjerg-Brønshøj Provsti 3. oktober: Temadag om.kommunikation Sendt: 4. maj :26 Til: Husumvold Sogns Menighedsråd (7070); Husum Sogns Menighedsråd (7067); Brønshøj Sogns Menighedsråd (7068); Emdrup Sogns Menighedsråd (7065); Kapernaums-Tagensbo Sognes Menighedsråd (7062); Bispebjerg Sogns Menighedsråd (7064); Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedsråd (9182); Tingbjerg Sogns Menighedsråd (9133); Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd (7061); Ase Thuehøj Eilsgaard-Rasmussen; Anni Balslev; Karen Ellen Strube; Anne Aaen Hall; Bente Thorngreen; Karin Larsen; Henrik Kristian Sarauw; Anna Kirstine Steinvig Bergmann; Karen Tang Andersen; Martin Bjarklev; Lene Walther Overgaard; Torben Gamst Jensen; Lene Rinda Tetzlaff; Vivi Grynderup Andersen; Karsten Flemming Thomsen; Joannis Fonsdal; Jakob Valdemar Olsen; Johanne Haastrup; Lise Steffensen; Palle Pallesen Kongsgaard; Vivi Grynderup Andersen; Vivi Grynderup Andersen; Birgitte Fabritius de Tengnagel; Nikolaj Hartung Kjærby; Asser Skude; Birgitte Knudsen; Peter Møller Jensen; Stig Boel; Lise Mortensen; Maria Baastrup Jørgensen; Peter Nejsum; Line Bjørn Hansen; Inge Lise Løkkegaard; Mia Miriam Lund Rao; Iben Katrine Hornshøj Sørensen; Carl Einar Rosenberg-Desroses; Bettina Birk Jensen; Tilde Binger; Louise Getreuer Miskow Kære menighedsråd og medarbejdere, som varetager kommunikationsopgaver. Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag d. 3. oktober kl Da afholder provstiet en temadag for alle menighedsråd samt relevante medarbejdere om kirkernes kommunikation. Det foregår i Ansgarkirken. Michael Trinskjær fra kommunikationsbureauet Aspekta vil guide os igennem 3 workshop-moduler om hhv. branding, mål og målgrupper og medier/kommunikationskanaler. Der vil være korte oplæg til inspiration og ellers god tid til at menighedsrådene kan reflektere over nuværende prioriteter og praksis og måske ideer til justeringer eller nye tiltag. Vi glæder os til en inspirerende dag i godt selskab. Nærmere program med tilmeldingsfrist mv. udsendes efter sommerferien. Med venlig hilsen ppv Eva Fryklund Provstisekretær Bispebjerg-Brønshøj provsti Håbets Alle 21, st Brønshøj. Tlf

3 Lene Walther Overgaard Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Karen-Marie Olesen < 17. maj :36 Bispebjerg-Brønshøj Provsti Husumvold Sogns Menighedsråd (7070); Husum Sogns Menighedsråd (7067); Brønshøj Sogns Menighedsråd (7068); Emdrup Sogns Menighedsråd (7065); Kapernaums- Tagensbo Sognes Menighedsråd (7062); Bispebjerg Sogns Menighedsråd (7064); Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedsråd (9182); Tingbjerg Sogns Menighedsråd (9133); Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd (7061); Ase Thuehøj Eilsgaard-Rasmussen; Anni Balslev; Karen Ellen Strube; Anne Aaen Hall; Bente Thorngreen; Karin Larsen; Henrik Kristian Sarauw; Anna Kirstine Steinvig Bergmann; Karen Tang Andersen; Martin Bjarklev; Lene Walther Overgaard; Torben Gamst Jensen; Lene Rinda Tetzlaff; Vivi Grynderup Andersen; Karsten Flemming Thomsen; Joannis Fonsdal; Jakob Valdemar Olsen; Johanne Haastrup; Lise Steffensen; Palle Pallesen Kongsgaard; Birgitte Fabritius de Tengnagel; Nikolaj Hartung Kjærby; Asser Skude; Birgitte Knudsen; Peter Møller Jensen; Stig Boel; Lise Mortensen; Maria Baastrup Jørgensen; Peter Nejsum; Line Bjørn Hansen; Inge Lise Løkkegaard; Mia Miriam Lund Rao; Iben Katrine Hornshøj Sørensen; Carl Einar Rosenberg-Oesroses; Bettina Birk Jensen; Tilde Binger; Louise Getreuer Miskow Snør løbeskoene og vær med i OHL-stafetten fredag den 28 august 2015 Snør løbeskoene og vær med i DHL-stafetten Kære menighedsrådsmedlemmer og personale ved kirkerne i Bispebjerg-Brønshøj Provsti (jeg har ikke adresser til alle, så send venligst videre) Kom og vær med til en sund og sjov aften fredag den 28. august 2015 kl inde i Parken. Det er sidste aften i årets DHL stafet. Og det bliver helt sikkert festligt. Det er fem km, der skal løbes, luntes eller traves, så alle kan være med. Men du kan også bare møde op og heppe på løberne. Niels Jørgen Holdt, der er arrangør af OH L-stafetten og kasserer i Bispebjerg Sogns Menighedsråd tilbyder gratis deltagelse, madkurv og øl. Niels Jørgen løber også selv med på vores hold. Provstiet byder på bøffer til grillen. Tilmelding senest l. august til mig, Mange hilsner og vel mødt! Karen-Marie Karen-Marie Olesen Formand, Grundtvigs Kirke [Side #]

4 Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg PU møde 29. april Kl Mødested: Husum Kirke Til stede: Birgit Jensen (fmd.), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Lis Lynge Nielsen, Flemming Dalgaard, Steen Hjelmblink, Karen-Marie Olesen, Stig Boel, Rita Tjell Langeland og Manfred Crety (suppleant). Afbud: Charlotte Utzon og Anita Johansen Tilhører: Siw Sigurdsson Referent: Eva Fryklund (provsti sekretær) Mødet blev afholdt i Husum Kirke og indledtes med, at Husum menighedsråd og medarbejdere fortalte om kirkens liv og kendetegn. Efter besigtigelse af afsluttede og kommende anlægsprojekter startede PUs møde. Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra seneste PU-møde Referatet blev godkendt. d Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Nyt fra formand og provst Et nyt pastorat ser dagens lys d. 1. maj 2015: Husumvold- Tingbjerg pastorat. Provstiets præster rejser på studietur til Berlin d maj. I disse dage passes provstiet af Frederiksberg Provsti s præster og provst samt vores egen provsti sekretær. Karen-Marie Olesen (MR-formand i Grundtvigs) meldte sig som ny koordinator af DHL-stafetten i august. I vil høre nærmere om tilmelding, og vi forventer igen i år et hyggeligt arrangement. 4 Kirkernes årsregnskaber 2014 Sag: Regnskab 2014 (1376) Regnskab 2014 noter til PU Svar: Førstebehandling Regnskab 2014 Ansgar PU foretog førstebehandling af Emdrups, Husums og Tingbjergs årsregnskaber 2014 samt andenbehandling af Ansgars og Husumvolds. PU afventer mailsvar på spørgsmål til regnskabsforklaringerne fra de øvrige kirker og derefter revisionsprotokollateme førend endelig godkendelse. Emdrup årsregnskab 2014 Husum årsregnskab 2014 Referat, Side: l

5 Mødepunkt Beslutning Svar: Førstebehandling Regnskab 2014 Husumvold Tingbjerg årsregnskab Brønshøjs personalesituation og evt. sekretærbistand til hospitalspræster PU drøftede de ekstraudgifter, som følger med at have to hospitalspræster knyttet til sognet (idet BBH stort set ikke kan understøtte præsternes arbejde og initiativer økonomisk). Det gælder udgifter til teknisk/kommunikativt udstyr, kontorartikler, kursus-udgifter, arrangementer for hospitalspersonale samt sekretærbistand. Sidstnævnte knytter an til en yderligere problemstilling i Brønshøj, nemlig at kordegnefunktionen længe har været overbebyrdet. Brønshøj bestræber sig på forud for næste PUmøde d at have foretaget en opmåling af kordegnestillingen samt estimeret et rimeligt udgiftsniveau for hospitalspræsterne. 6 Andre ansøgninger til PU Sag: Ansøgninger til PU 2015 (1404) Ansøgning - Husum: Kirketjeneropnormering PU besluttede at imødekomme Husums ansøgning om opnormering afkirketjenerkvoten med kr ,- p.a. grundet udvidelse afbygningsarealet (kontortilbygning ved kirken samt ekstra præstekontor i ny embedsbolig). Ekstraudgiften indarbejdes i budget Ekstraudgifterne for 2015 (kr ,-) finansieres af 5%-midler. 7 Budget 2016 Sag: Budget 2016 (1380) Budget 2016 første udkast PU fastholder det oplæg til anlægsønsker for 2016, som tidligere er indsendt til Budgetudvalget. Førstebehandlingen af budget 2016 blev udskudt til næste møde pga en fejl i den indregnede fremskrivningsprocent. 8 5%-ansøgninger Sag: 5%-midler 2015 (1369) Tingbjerg: 5% ans defekt kloak - vand i kælder Ansøgning - Husum 5%-midler restbeløb Husum ansøgning el-installationer Solrødvej Husum inventar og lys i nybygning PU besluttede at godkende Tingbjergs ansøgning om kr ,70 til dækning af udgifter til vandindtrængning i kirkens kælder og kloakudbedring. PU besluttede at godkende Husums ansøgning om et restbeløb på kr ,69 vedr. nybygning/kloakering, idet der undervejs var tilstødt ekstraudgifter pga kommunale krav og komplikationer. PU besluttede at godkende Husums ansøgning om kr ,- til ekstraudgifter vedr. elinstallationer på embedsboligen på Solrødvej. Referat, Side: 2

6 Mødepunkt Beslutning Vedr. Husums ansøgning om kr ,- til lys, borde og skabe i tilbygningen: PU udbeder sig en udspecificering af de ønskede køb førend stillingtagen. 9 Visioner og målsætninger for PU (fortsat) Sag: Målsætninger 2015 PU (1366) Bud på vision målsætning og handleplan for BBP (2) PU enedes om et udkast til visioner og målsætninger for eget virke. Det forventes præsenteret på budgetsamrådet d og efterfølgende udsendt til kirkerne til orientering. 10 Forberedelse af PUK-budget 2016 Indledende drøftelser af prioriteringer i PUKbudgettet for 2016, jf. foregående punkt om målsætninger. 11 Eventuelt Alle sognene i provstiet opfordres til at abonnere på Himmelske Dages nyhedsbrev til inspiration, se PU aftalte at afsætte tid forud for sommermiddagen d til et kort formøde, såfremt der er presserende emner til sagsbehandling, foruden at lægge sidste hånd på budgetsamrådet. Det starter kl hos Lis. Mødet sluttede kl Referat, Side: 3

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal.

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 21.06.2014 Indkaldte: Lis

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal Indkaldte: Lis Lynge, Karen Diemer, Litzie Christensen, Ulla og Gerhard Stærmose, Vibeke Johansen,

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

REFERAT. Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58

REFERAT. Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 REFERAT Ordinært menighedsrådsmøde for Bellahøj og Utterslevs menighedsråd Onsdag den 25. april 2012 i Bellahøj Kirke, Lille

Læs mere

Kirke under forandring

Kirke under forandring nr. 8 juni - juli - august 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev Stor pinsegudstjeneste, sommerfest og konfirmandindskrivning side 03 Et valg for fremtidens kirke side 07 Kirke under forandring TEMA sider 04,

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 26.10.2013

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 166 08 2015 23. ÅRGANG NR. 161 08-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand:

Læs mere

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset.

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden. Meddelelser og orientering fra formanden. Kort

Læs mere

ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV APRIL 2012

ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV APRIL 2012 ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV APRIL 2012 Dette nyhedsbrev indeholder: Formandens spalte Klubaften med spisning og billeder fra årets skiture den 25. april Sommerklargøring af Hedeland den 16. april Skigymnastikken

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn ... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn Nr. 4 2013 39. årgang BEBOERBLADET Oplag ca. 3500 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen.

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

3. juni 2015 pb/kng. Til medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten

3. juni 2015 pb/kng. Til medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten Til medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten 3. juni 2015 pb/kng REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag, den 21. maj 2015 kl. 19.00 i Kannikegade 12 1. Til stede:

Læs mere

Grethe Kristensen 25 års jubilæum som formand for klubben

Grethe Kristensen 25 års jubilæum som formand for klubben Årgang 14 - Blad nr. 2 Maj 2015 Grethe Kristensen 25 års jubilæum som formand for klubben 1 25 års jubilæum i klubhuset Foto Reinhardt/DK 2 JA så er mit 25 års jubilæum overstået, jeg håber I havde en

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Til 2. april 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten

Til 2. april 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten Til 2. april 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten pb/kng REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag, den 20. marts 2014 kl. 19.00 i Skolegade 17. Til stede:

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Endvidere deltog: Grete Galster, Marion Schwarz, Louise Bang, Mette Holme (referent), Lars Hviid (kirketjener).

Endvidere deltog: Grete Galster, Marion Schwarz, Louise Bang, Mette Holme (referent), Lars Hviid (kirketjener). Jægersborg Sogns menighedsråd Referat af menighedsrådsmødet den 18. februar 2014 Tilstede: Jens Bache (formand), Erik Wiborg (næstformand), Povl Bayer Knudsen (kasserer), Anders Helweg (bygningskyndig),

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Referater af Osted menighedsråds møder 2015 Referater af Osted menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Liljen. 66. årg April 2014 Nr. 4. Sidste års aprilsnar fra Carlsberg. Tuborg is skulle være det nye sort.

Liljen. 66. årg April 2014 Nr. 4. Sidste års aprilsnar fra Carlsberg. Tuborg is skulle være det nye sort. Liljen 66. årg April 2014 Nr. 4 Sidste års aprilsnar fra Carlsberg. Tuborg is skulle være det nye sort. Månedens Citat: En person der aldrig har lavet fejl, har aldrig prøvet noget nyt. Albert Einstein

Læs mere

BØGEBLADET April 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.2

BØGEBLADET April 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.2 BØGEBLADET April 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.2 Bøgebladet april 2009 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13 Næstformand:

Læs mere

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Dagsordenstekst:

Læs mere