Årsrapport Helhedsorienteret Samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde"

Transkript

1 Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde

2 Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM) er organisatorisk tilknyttet Center for Borgerservice, IT og Digitalisering (BID). HEL-SAM har fokus på borgere, der uretmæssigt modtager ydelser fra det offentlige, og borgere, der ikke overholder deres forpligtelser efter gældende regler og forebyggelse af socialt bedrageri ved præventiv indsats. Sagerne opstår både ved henvendelser fra borgere, fra centrene og ved HEL-SAM s egne observationer. Med sidstnævnte menes eksempelvist, at medarbejderne ser nogle ting i bybilledet, som ikke stemmer overens med de ting, der fremgår af vores systemer. Indtjening/besparelser i 2013 HEL-SAM har i 2013 indtjent/besparet kr., hvor de kr. er indtjent/besparet til kommunen, og de kr. er indtjent/besparet til staten, som fremgår af figur 1. Ud af den samlede indtjening/besparelse skal de kr. ses i forhold til, at ydelserne er blevet stoppet fremadrettet dvs. det svarer til et års fremtidig besparelse, som er den fælles beregningsmetode for landets kommuner og for de resterende kr. har kommunen gjort kravet gældende, overfor borgeren i form af tilbagebetalingskrav, som fremgår af figur 1 a. Figur 1: Indtjening/besparelser Figur 1 a: Fordeling af fremtidig besparelser og tilbagebetalingskrav. Indtjening/besparelser i 2013 i forhold til 2012 Den største indtjening/besparelse i 2013 har været på kontanthjælp. Den faldende indtjening/besparelse på pension og enligydelser dvs. boligydelse, børnetilskud skal ses i forhold til, at ydelserne er overgået til Udbetaling Danmark henholdsvis samt jf. afsnittet om Udbetaling Danmark. Figur 2: Indtjening/besparelser på de enkelte ydelser i 2013 i forhold til 2012 Udbetaling Danmark Myndighedsansvaret for kontrolopgaven med folkepension, førtidspension, boligstøtte, familieydelser og barselsdagpenge er ligesom ydelserne overgået til Udbetaling Danmark. Ydelser som f.eks. kontanthjælp, dagpenge, økonomisk friplads m.fl. var ikke omfattet af overflytningen, her har kommunerne fortsat myndighedsansvaret for kontrolopgaven i kommunen. I de sager, hvor de sociale ydelser er overgået til UDK, kan HEL-SAM ikke lave statistik på fremover og kan heller ikke prioritere sagerne selv. Det er alene UDK, som prioriterer Helsingør Kommunes sager, herunder om sagerne skal undersøges nærmere eller henlægges. UDK laver statistik/opgørelser over besparelser/indtjening for alle kommuner, på de sager, som UDK har afgjort. Nedenstående grafer viser de seneste 3 års besparelser på de ydelser, som er overgået til UDK. 2

3 3

4 Figur 3 viser besparelser på børnetilskud og familieydelser for Figur 4 viser besparelser på boligsikring for Figur 5 viser besparelser på pensioner for

5 Samarbejde med SKAT og Nordsjællands Politi SKAT havde, som i 2012, også afsat ressourcer i projektet mod socialt bedrageri i 2013, til et øget samarbejde med de kommuner, som bl.a. hører under Skatteregion Nordsjælland, men SKAT nedlægger projektet mod socialt bedrageri pr. 1.april Fra 1. april 2014 vil samarbejdet med SKAT kun fortsætte i SKAT s projekt med fairplay, som har ændret navn til fælles myndighedsindsats. HEL-SAM deltog i både landsdækkende og lokale aktioner i 2013, alle i Helsingør Kommune, i samarbejde med SKAT, hvor forskellige brancher blev undersøgt på samme tidspunkter. Vi har som i 2012 også i 2013 haft et øget samarbejde med Nordsjællands Politi i flere konkrete større bedragerisager og udlændingesager bl.a. mistanke om menneskehandel og sager om ulovligt ophold i Danmark m.v., hvor SKAT, Nordsjællands Politi og HEL- SAM s samarbejde har ført til flere større domsfældelser for grov og forsætligt bedrageri i I øjeblikket verserer nogle af sagerne for 2013 i retten og domsfældelse forventes inden udgangen af marts. Flere af sagerne omhandler sigtelser for menneskehandel i rengøringssager og er af principiel betydning. Sagerne er meget tidskrævende for HEL-SAM, da det kræver omfattende og dybdegående sags belysning. Anmeldelser fra borgere Der har i 2013 været en stigning i antallet af anmeldelserne fra borgere fra 217 i 2012 til 251 i Vi kan specielt mærke en stigning i anmeldelser i de perioder, hvor der er fokus på socialt bedrageri i medierne. Figur 6 anmeldelser fra borgere fra

6 Fokus Ekstra fokus på præventive indsatser bl.a. for at fremme helhedstænkning HEL-SAM har i 2013 haft fokus på forskellige præventive indsatser for at forebygge socialt bedrageri bl.a. har vi holdt oplæg for diverse afdelinger i kommunen, herunder Tandplejen, da det er vigtigt at helhedstænkningen og forståelse for helhedsorienteret sagsbehandling kommer ud til de medarbejdere, som har den direkte borgerkontakt. En undring fra medarbejdere kan f.eks. være, at faderen i familien som ifølge CPR er udrejst til Sverige, men at det er medarbejders indtryk, at faderen bor og opholder sig på moderens adresse, hvilket barnet også har givet udtryk for overfor medarbejder. Stor økonomisk betydning, at faderen evt. har proforma adresse i Sverige, og hans ægtefælle og 6 børn bor i Danmark, da de f.eks. modtager: Ekstra- og ordinært tilskud kr. pr. kvartal Boligsikring Økonomisk friplads Udlagt børnebidrag Uberettigede modtagne sociale ydelser netto kr. pr. måned kr. pr. måned kr. pr. måned kr. pr. måned kr. pr. måned EU-borgere Vi har fortsat en meget stor udfordring med tilflytning af EU borgere fra f.eks. Rumænien og Polen, som opnår arbejds- og opholdstilladelse gennem Statsforvaltningen på baggrund af fiktive ansættelseskontrakter, som giver ret til kontanthjælp, bolig, familieydelser, sygesikringsydelser, herunder familiesammenføring m.m. HEL-SAM har siden august 2013 i samarbejde med folkeregisteret valgt, at HEL-SAM sagsbehandler samtlige indrejser til Helsingør Kommune. I perioden august til ultimo december har HEL-SAM haft 189 ekspeditioner, hvor borgere vil indrejse til Helsingør Kommune. Det er en tidskrævende sagsbehandling for HEL-SAM, men blot en fiktiv ansættelseskontrakt med det formål, at opnå ret til ydelser i Danmark kan resultere i årlige uberettigede ydelser fra kr. og op ad. Den præventive effekt indgår ikke i årsrapportens besparelser, men den hidtidige indsats på området har vist at flere personer forsøger, at indrejse på fiktive ansættelseskontrakter m.v. Borgere på ukendt adresse Vi har fortsat fokus på borgere på ukendt adresse, der modtager løbende sociale ydelser. Her har alle sagsbehandlere og ledere et stort ansvar for helhedstænkning, herunder at stille krav til vores borgere om en adresse for at kunne modtage løbende sociale ydelser. Ofte viser det sig, at borgere uden fast bopæl bor hos kæreste/samlever og at denne kæreste/samlever også modtager sociale ydelser som reelt enlig. Et område HEL-SAM og Folkeregistret bruger rigtig mange ressourcer på. Fremtidig kommunal kontrolindsats I Økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og kommunerne er det aftalt at undersøge muligheden for at konsolidere kontrolindsatsen med fælleskommunale eller fællesoffentlige initiativer. På den baggrund er der igangsat en fællesoffentlig analyse med deltagelse af KL, Digitaliseringsstyrelsen, Udbetaling Danmark og relevante ministerier. Analysen har et særligt fokus på at afdække mulige konkrete løsningsinitiativer, som kan styrke kontrolindsatsen med de sociale ydelser, der administreres i henholdsvis kommunerne og Udbetaling Danmark. 6

7 På nuværende tidspunkt er Deloitte i gang med at kortlægge området med henblik på at komme med input til organiseringen af en fremtidig konsolideret kontrolindsats til styregruppen til brug for forhandlingerne om kommunernes økonomi for HEL-SAM er indbudt til at indgå i arbejdet som én af fem kommuner, da tidligere analyser peger på, at Helsingør kommune er blandt de bedste kommuner til at håndtere sager med kontrol for socialt snyd. HEL-SAM deltager også i KL s referencegruppe social kontrol, som har til opgave - til brug for KL s repræsentanter i styregruppen - at bidrage til en kommunalfaglig vurdering af de muligheder for at konsolidere kontrolarbejdet, som behandles i styregruppen. Rapporten forventes at foreligge medio marts og konsekvenser for kommunens kontrolindsats vil blive oplyst på Økonomiudvalgets møde. Fremadrettet Den fremtidige indsats fra HEL-SAM er, at forøge den præventive indsats og fokusere primært på borgere, som forsætligt og fortsat laver socialt bedrageri, samt sager og egne projekter på sociale ydelser, hvor Helsingør Kommune fortsat har myndighedsansvaret. HEL-SAM vil fortsat have fokus på at være på forkant med nye bedrageriformer og ændret praksis, der kan medføre nye smuthuller for socialt bedrageri. Kendskab til HEL-SAM HEL-SAM arbejder dagligt for at udbrede kendskabet til HEL-SAM s arbejde samt, at udvikle og forøge det tværfaglige samarbejde til de øvrige centre, for bedre at forebygge eventulle fejludbetalinger, som en del af vores tidlige indsats for, at forebygge socialt bedrageri. Folkeregisterbøder Byrådet vedtog i 2007 at der blev indført folkeregisterbøder i Helsingør Kommune jf. Lov om Det Centrale Personregister, da der var sager, hvor borgere uretmæssigt gjorde forsøg på, at tilmelde sig fiktive adresse for uberettiget at modtage sociale ydelser. Bødetaksterne blev i 2007 fastsat til: 600 kr. for flytning anmeldt for sent. 600 kr. for manglende anmeldelse af opgivet flytning kr. for afgivelse af urigtige oplysninger om selve flytningen kr. for undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger. Bødestørrelsen har ikke længere den ønskede præventive effekt på socialt bedrageri, da mulige økonomiske fordele ved en fiktiv adresse langt overstiger størrelsen på bøde. Korrekt folkeregisteradresse er et vigtigt redskab for hele kommunens ansatte, politiet og øvrige myndigheder. Der er ikke i lovgivningen fastsat maksimum for bødestørrelsen og når der skeles til andre større kommuners bødestørrelser, foreslår Hel-Sam at bødestørrelserne på henholdsvis 600 kr. og kr. ændres til henholdsvis kr. og kr. for at fremme den præventive effekt. 7

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 CPR-KONTORET April 2009 Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 Forord CPR-systemet havde den 2. april 2008 været i drift i 40 år. Men historien begyndte i virkeligheden for nu 85

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere