Din kunst kan gøre en forskel...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din kunst kan gøre en forskel..."

Transkript

1 Din kunst kan gøre en forskel... Hvem vil ikke gerne bidrage til en bedre fremtid for Afrikas kvinder? Du får nu muligheden, hvis du donerer en eller flere af dine kunsteffekter til den forestående Danmarks Indsamling Danmarks Indsamling er den største humanitære indsamling i Danmark, og DR er nu for fjerde gang gået sammen med de 12 førende danske humanitære organisationer om at hjælpe Afrikas nødlidende. I alt er mere end 200 millioner kroner samlet ind gennem årene. Under overskriften Afrikas kvinder Afrikas fremtid får danskerne denne gang chancen for at støtte én af verdens mest udsatte befolkningsgrupper. De afrikanske kvinder har kun begrænset adgang til lægehjælp, uddannelse, arbejde, politisk indflydelse og er i mange tilfælde udsat for seksuelle overgreb. Alt det sætter Danmarks Indsamling 2010 fokus på, og det hele kulminerer med et stort show i Tivolis Koncertsal, som lørdag den 30. januar vil blive fulgt af godt en million seere på DR1. Bruun Rasmussen Kunstauktioner deltager i Danmarks Indsamling 2010 ved at bortauktionere kunst og antikviteter, som den danske befolkning bidrager med. Det sker ved en live-auktion i den gamle auktionssal i Bredgade. I ti dage forinden har publikum haft mulighed for at byde på de donerede værker på en net-auktion. Det fulde beløb fra auktionen går ubeskåret til de humanitære organisationers arbejde for Afrikas kvinder. For at optimere indsamlingsresultatet har Danmarks Indsamling 2010 brug for stor opbakning fra den danske befolkning. Vi håber derfor meget på, at du vil støtte op om sagen og bidrage med kunsteffekter.

2

3 Praktisk information Hvordan donerer du et værk? Bruun Rasmussen står til rådighed for modtagelse af donationer til og med den 16. januar. Der er åbent alle hverdage samt lørdag i følgende afdelinger: Bruun Rasmussen Kunstauktioner Bruun Rasmussen Kunstauktioner Sundkrogsgade 30 Søren Frichs Vej 34D 2100 København Ø 8230 Åbyhøj Indsamlingsperioden afsluttes med en særlig donationsdag i de to afdelinger: lørdag den 16. januar fra kl Donationskategorier Det er muligt at donere effekter inden for følgende kategorier: malerier, tegninger, grafik, skulpturer, bronzer, antikviteter, moderne møbler, design, kunsthåndværk, ure, bøger, frimærker, mønter, vin og våben. Udstilling af donationer Alle donerede effekter bliver udstillet hos Bruun Rasmussen i Bredgade 33 i København i perioden den januar. Effekterne vil fra den 19. januar desuden være at finde på både og med eventuelle oplysninger om donor, såfremt dette ønskes. Auktion Live-auktionen finder sted i Bruun Rasmussens auktionssal i Bredgade 33 i København lørdag den 30. januar samtidig med showet i Tivolis Koncertsal. Allerede fra den 19. januar og frem til live-auktionen kan der bydes på alle donerede værker på en net-auktion på www. bruun-rasmussen.dk. Live-auktionen tager udgangspunkt i de priser, der er opnået på nettet. Eksponering For at optimere indsamlingsresultatet er det nødvendigt, at auktionen bliver kraftigt eksponeret i medierne. Med DR som platform er en stærk synlighed sikret. Under selve showet transmitteres der direkte fra den igangværende auktion, og i en række forudgående Hvad er det værd -programmer bliver der sat fokus på udvalgte donorer og deres effekter. Yderligere information: Læs mere om Danmarks Indsamling 2010 på hjemmesiderne:

4 Styrke kvinders sociale position og rettigheder Land: Etiopien. Emne: Forbedring af kvinders sociale position i sårbare familier gennem uddannelse og sundhed. Målgruppe: Projektets primære målgruppe er kvinder (mødre) i sårbare familier. Projektet forventes at gavne ca årligt. Projektbeskrivelse: SOS-Børnebyernes DI 2010 projekt adresserer styrkelse af kvinders rettigheder ved dels at etablere et social- og sundhedscenter og dels at give adgang til sociale ydelser, forebyggende initiativer og sygdomsbehandling.

5 Hjælpe kvinder til økonomisk og politisk indflydelse Land: Kenya. Emne: Øget økonomisk og politisk indflydelse til Kenyas kvinder. Målgruppe: MS vil arbejde med 5 af sine eksisterende partnere i 5 distrikter samt 3 strategiske ActionAid Kenya partnere. De 5 partnere vil hver mobilisere og træne kvinder indenfor projektets tidsramme. Derudover sigter projektet på, at ledere på nationalt og på græsrodsniveau tager mere hensyn til ligestilling. Radio programmer og TV udsendelser samt ligestillings festivalen skal sikre, at projektets legestillingsbudskaber når meget bredt ud. Projektbeskrivelse: Med dette projekt vil MS Kenya ActionAid Danmark styrke kenyanske kvinder ved at opbygge deres viden omkring egne rettigheder og øge deres muligheder både politisk og økonomisk, hvormed de bedre kan opnå indflydelse på lokale myndigheders beslutningsprocesser, samt forbedret adgang til serviceydelser i vand, sundhed og uddannelses sektorerne. Projektet fokuserer på kvinder, fordi de er marginaliserede og samtidig er nøglen til forbedrede levevilkår generelt i Kenya.

6 Akut fødsels- og efterfødselshjælp Land: Burundi. Emne: Akut fødsels- og efter-fødselshjælp og -pleje. Målgruppe: Fødende kvinder og deres nyfødte/for tidligt fødte børn i Bujumbura Rural distriktet i Burundi og kvinder som har født og haft alvorlige fødselskom pli kationer. Projektbeskrivelse: Behandling af og undervisning i behandling af fistula. Kvinder, som bliver ramt af fistler (et hul som opstår mellem skeden og blæren eller endetarmen og medfører at kvinden lækker urin og afføring), har gennemgået en flere dage lang fødsel, som ender med et dødfødt barn. Men smerten stopper ikke her, ofte bliver de udstødt af deres mænd, familie og lokalsamfund og må leve isoleret i årevis. Fistler rammer især kvinder, som bliver gravide i en ung alder (fordi deres unge kroppe endnu ikke er parate til at være gravide), kvinder der har oplevet voldsomme voldtægter eller grove forsøg på fremprovokerede aborter. Læger uden Grænser hjælper kvinderne tilbage til et normalt liv ved at tilbyde en operation og dermed bryde isolationen og frigøre kvinderne fra smerterne. For tidligt fødte børn og syge nyfødte. Genoplivningen af den nyfødte skal forbedres på sundhedscenterniveau. I Curgo centret er det muligt/vil det være muligt at genoplive nyfødte i forbindelse med fødslen og at pleje og behand le de for tidligt fødte og syge nyfødte med enkle metoder. Blandt andet introduceres kænguro metoden, som er en effektiv behandling, når der ikke er adgang til kuvøser. Barnet bindes til moderens mave (hud-mod-hud) med tørklæder. Flere akutte operationer af fødende kvinder.

7 Uddanne kvinder i katastrofeberedskab Land: Mozambique. Emne: Kvinden som ressource i lokal katastroferisikobegrænsning i det sydlige Afrika primært Mozambique (sekundært Angola og Malawi). Målgruppe: Kvinder i sårbare lokalsamfund og befolkningsgrupper. Lokale strukturer og Røde Kors frivillige. Projektbeskrivelse: At styrke lokalsamfundets evne til at forudse og planlægge overfor katastrofer samt forbedre katastrofeberedskab gennem en forøget deltagelse af kvinder i beslutningsprocesser, planlægning og implementering. At styrke kvinders kapaciteter til mere effektiv katastrofe-risiko-begrænsning. At styrke kvinders position og evne til at deltage og lede i katastrofer og risikobegrænsning.

8 Hjælpe kvinder og piger efter seksuelt misbrug Land: Den Demokratiske Republik Congo. Emne: At normalisere og forbedre hverdagen for særligt udsatte kvinder og piger i det Nordøstlige Congo (Ituri og Haut-Uele distrikterne). Målgruppe: Kvinder og piger vil være projektet primære målgruppe, herunder særligt kvinder og piger der har været udsat for seksuel misbrug. Dog vil hele famili en såvel som hele landsbyer få gavn af projektet i form af bedre udnyttelse af tilgængelige ressourcer og en øget indkomst. Mere specifikt vil projektet støtte kvinder og piger der har været udsat for seksuel misbrug. - Dannelsen af minimum 6 kvindegrupper. - Afholdelsen af informations kampagner i minimum 20 landsbyer. - Uddelingen af såsæd og landbrugsredskaber til minimum 1000 familier, heriblandt særligt udsatte grupper. - Indkomstskabende aktiviteter for minimum 400 personer, med et særligt fokus på kvinder. - Voksen-undervisning for minimum 200 personer, med et særligt fokus på kvinder. Projektbeskrivelse: Projektet vil forsøge at skabe en normaliseret hverdag for kvinder og piger, med fokus på dem der har været seksuelt misbrugt, samt skabe grobund for en tilbagevenden til en normal hverdag og genetablering af tryghed og tillid for både kvinderne selv og deres familier. Projektet vil desuden gennem støtte til landbrug samt indkomstgenerende aktiviteter, forsøge at forbedre levevilkårene for disse kvinder og deres familier.

9 Hjælpe kvinder efter mineulykker Land: Den Demokratiske Republik Congo. Emne: Congolese Women who are being affected directly or indirectly by mine accidents. Congolese community groups for women affected by mines and mine accidents. Målgruppe: The beneficiaries are women affected by mines or mine accidents in Nyunzu and Kabalo territories, representing both Bantu and pygmy populations. Rights-based methods will be applied in identifying the direct beneficiaries local subsistence farming households. 300 vulnerable individuals selected with rights-based methods. 20 community groups (200 persons) and one group of local authorities employees. (10 persons). Projektbeskrivelse: This project intends to support the local communities in rehabilitating the cleared land for production, training of trainers for vocational training, facilitating vocational training, facilitating in-income generating activities, establishing micro credit facilities through establishing Village Savings and Loans Associations, establishing market places and securing access to markets.

10 Oprette spare-lånegrupper for kvinder Land: Ghana og Mozambique. Emne: Microfinans for kvinder. Målgruppe: Ca fattige kvinder vil deltage i spare-lånegrupper ved projektets afslutning. Projektbeskrivelse: Projektet vil reducere fattigdom i landdistrikter i Ghana og Mozambique ved at engagere kvinder i spare-lånegrupper. Grupperne sparer selv op og medlemmerne skiftes til at låne mindre beløb fra gruppens kasse. Med lånene kan kvinderne købe såsæd, redskaber og andre ting til deres landbrug eller klare sig gennem perioder, hvor familierne mangler mad og penge. Spare-lånegrupper har vist sig at være en effektiv metode baseret på princippet om hjælp til selvhjælp. Samtidig gør det grupperne af kvinder i stand til at håndtere deres problemer med støtte fra andre kvinder. Spare-lånegrupper bidrager på denne måde til kvinders ligestilling i familierne og lokalsamfundet.

11 Forbedre kvinders indtjeningsmuligheder Land: Benin. Emne: Landbrug med særlig vægt på skabe forbedrede vilkår og indtjeningsmuligheder for kvinder. Målgruppe Kvinder i landområder. Projektbeskrivelse BØRNEfondens DI projekt for 2010 har som formål at forbedre vilkår og indtjeningsmuligheder for kvinder i Benin. Dette vil vi gøre via en række tiltag i forhold til de dele af landbrugsproduktionen, hvor kvinderne spiller en afgørende rolle. Projektets fokusområder inkluderer opbevaring og forarbejdning af afgrøder samt grøntsags- og risdyrkning. Projektet vil stile mod at introducere kvinderne for forbedrede opbevarings- og dyrkningsmetoder samt forskellige former for relevant let mekanisering i forhold til disse. Projektet vil lægge vægt på træning og på at samle kvinderne i grupper til erfaringsudveksling.

12 Hjælpe kvinder til ligestilling og politisk indflydelse Land Sierra Leone Emne Fremme ligestilling og styrke kvinders rettigheder, ved at sikre kvinder politisk indflydelse lokalt. Målgruppe Kvinder og kvindeorganisationer i Kono distriktet og også unge kvinder Kvindelige rådsmedlemmer. Projektbeskrivelse Projektet forventes at indeholde blandt andet følgende aktiviteter, der vil blive yderligere udviklet: Støtte kvinder i at håndtere køns-sensitive analyser og budgetlægning i de lokale råd og regeringer. Støtte organisationer, der kæmper for kvinders rettigheder, i at lave uddannelsesprogrammer for kvindelige rådsmedlemmer. Støtte udviklingen af et lederskabsprogram for unge og kvinder. Støtte organisationsudvikling af ungdoms- og kvindeorganisationer.

13 Tilbyde fødselsforberedelse og fødselshjælp Land Zimbabwe Emne Sikkerhed og tryghed for kvinder i forbindelse med graviditet og fødsel Målgruppe Kvinder i den fødedygtige alder Traditionelle fødselshjælpere (kvinder) Village Health Workers (sundhedsformidlere)(kvinder) Projektbeskrivelse Formålet er at forbedre adgangen til fødselsforberedelse og fødselshjælp for kvinder i den fødedygtige alder, så graviditeter og fødsler gennemføres med så lille risiko for mødre og børn, som muligt. Projektet vil styrke kompetencerne hos traditionelle kvindelige jordmødre og sundhedsformidlere fortrinsvis i landdistrikterne, så de bliver bedre til at informere og servicere kvinderne ved sundhedsklinikker og i landsbyerne. Disse jordmødre vil sammen med sundhedsformidlerne således både styrke servicen i klinikkerne, men også forbedre det opsøgende arbejde. Samtidig vil projektet opgradere de fysiske rammer ved en række allerede eksisterende sundhedsklinikker, så disse er bedre forberedt, og danner bedre rammer for fødsler.

14 Bekæmpe overgreb på piger og kvinder Land Etiopien Emne Fighting Harmful Traditional Practices against girls Målgruppe Piger og det omgivende samfund Projektbeskrivelse Harmful Traditional Practices includes a wide range of practices deeply rooted in the Ethiopian society. Despite being illegal under modern Ethiopian laws these practices are still widespread in all regions of Ethiopia. The most common practices include: Early marriage: Girls as young as 12 getting married to a man often 10 to 15 years older. Marriage by adduction: Girls being abducted raped and forced to marry the man who raped her. Female Genital Mutilation (FGM): This is the practice of mutilation the genitals of the girl. This practice exists in various forms, including some of the worst forms, where the girls genitals are stitched up after the cutting. FGM is done to girls in different ages groups depending on local traditions. In some areas when the girl is still a baby in other areas just before (early) marriage.

15 Forebyggelse og behandling af AIDS Land Cameroon Emne Mødre mod AIDS i Cameroon Målgruppe Kvinder og børn Projektbeskrivelse UNICEF søger at få øget national fokus på HIV/AIDS bland børn, unge og kvinder. Programmet sigter på at give børn, unge og deres forældre viden så de kan beskytte sig mod HIV/AIDS. Dette gøres ved at kombinere information og undervisning i life-skills med adgang til pleje og behandling i et venligsindet social og sundhedssystem. UNICEFS arbejde bygger på 4 søjler, der gør en forskel i de børns liv der er påvirket af AIDS: 1. Forebyggelse af smitte mellem unge 2. Forebyggelse af overførelse af mor til barn smitte 3. Stille pædiatri behandling til rådighed 4. Beskytte og støtte børn der er berørt af AIDS

16

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult RESUME Uddannelse Organisering Handling SAMMEN MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult Indhold Resumé 1 Baggrund 2 Projektbeskrivelse 4

Læs mere

LØFT EN HEL GENERATION

LØFT EN HEL GENERATION LØFT EN HEL GENERATION - det begynder med én pige KONCEPTNOTE TIL OPERATION DAGSVÆRK 2013 TEMA Borgerkrigen i Uganda har betydet, at en hel generation af unge ikke er kommet i skole. Værst er det gået

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Uddannelse ud af konflikt

Uddannelse ud af konflikt UNGE UDEN VÅBEN Uddannelse ud af konflikt Projektidé Formål: At unge i Karamoja kan bygge en god tilværelse og forebygge, at regionen falder tilbage i væbnet konflikt Strategi: At uddanne unge, der står

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia INTERNATIONAL MEDICAL COOPERATION COMMITEE IMCC Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia Fase 3: 2011-2016 Projektdokument IMCC Januar 2010 Projektdokument Sundhed gennem

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Er sundhed et frit valg? 5 3.1 Determinanter for ulighed i sundhed 5 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred 6 3.1.2 Sygdomsårsager

Læs mere

Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser

Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Anette Hansen Anna Louise Stevnhøj Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Anette

Læs mere

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen.

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen. Danmark Portugal Belgien Holland Spanien Frankrig Tyskland Schweiz Italien USA Østeuropa Indien Kina Indien del 2 Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Incest som et socialt problem

Incest som et socialt problem Speciale Generel Pædagogik Incest som et socialt problem Incest as a social problem Louise Storm Rasmussen (201202705) & Stine Storm Forgaard (201202683) Skriftligt speciale, september 2014 Institut for

Læs mere