Bofællesskaberne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bofællesskaberne 2013-2015"

Transkript

1 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team Alsgade, Team Baldersgade, Team Hothers Plads og Team Ryvang/Øst. Målgruppen i Bofællesskaberne er udviklingshæmmede voksne borgere, som i høj grad er i stand til at mestre hverdagslivet selv, og derfor kan klare sig med begrænset konkret individuelt aftalt støtte og vejledning fra det pædagogiske personale. Team Vesterbro 20 borgere 6 medarbejdere Team Ryvang/Øst 13 borgere 4,5 medarbejdere Team Alsgade 6 borgere 3 medarbejdere Team Hothers Plads 8 borgere 4 medarbejdere Team Baldersgade 12 borgere i opgangsfællesskab 5 solister 5 medarbejdere

2 Team Vesterbro: 14 borgere i alderen i alderen år. Bor i egne 2-værelses lejligheder med begrænset støtte. 6 borgere i alderen år. Bor i et bofællesskab med egen 1-værelses lejlighed og fællesarealer. Til alle boligerne er der en tilhørende base, hvor der bl.a. tilbydes middagsmad nogle gange om ugen samt morgenmad, hvor der gennemføres de aftalte fælles aktiviteter og hvor medarbejderne kan kontaktes. Borgerne modtager udover støtte og vejledning i fællesskabet i basen 3 timers individuel støtte i egen lejlighed 1 x ugentligt. Team Alsgade: 6 borgere med Downs Syndrom i alderen Bor i et bofællesskab med egen 1-værelses lejlighed og fællesarealer. Har noget støttebehov og behov for fysisk hjælp. Personaledækningen er Team Baldersgade: 12 borgere i alderen år. Bor i opgangsfællesskab med egen 1-værelses lejlighed med fællesarealer, hvor der bl.a. tilbydes mad. Fælles have med gårdmiljø. Målgruppen er på vej til at blive yngre borgere. Personaledækningen er i hverdagen og i weekenden. 5 borgere i alderen år. Bor i egne 2-værelses lejligheder med begrænset støtte. Borgerne modtager 3 timers individuel støtte i egen lejlighed 1 x ugentligt, deltager efter aftale i fælles aktiviteter med de andre beboere i Baldersgade, kan deltage i koloniophold og kan derudover kontakte personalet ved akutte behov. Team Hothers Plads: 8 borgere i alderen år, flere med fysiske handicap/gangbesværede. Bor i et bofællesskab med egen 1-værelses lejlighed og fællesarealer. Har behov for fuld/udvidet støtte i hverdagen til en lang række praktiske og personlige gøremål. Personaledækningen er i hverdagene og i weekenden. Team Ryvang/Øst: 5 borgere i alderen år. Bor i et bofællesskab med have og med eget værelse og fællesbadeværelser samt fællesarealer. Har noget støttebehov. 3 borgere i alderen år. Bor i et bofællesskab med have og med egne 2-værelses lejligheder samt fælles badeværelse. Personaledækningen er i hverdagen og om søndagen. 5 borgere i alderen år, alle kvinder. Bor i et bofællesskab med eget værelse, fællesarealer og fælles badeværelse. Personaledækningen er i hverdagene og i weekenden Målgruppens særlige problemstillinger: Bofællesskaberne er alle botilbud for borgere med udviklingshæmning efter SEL 107, hvilket betyder midlertidige boliger. Fælles for borgerne i bofællesskaberne er, at alle har brug for støtte og vejledning til at mestre eget liv. Behovene er individuelle, da borgernes handicap og udviklings potentiale kommer til udtryk på forskellig vis. Eksempelvis har en stor del af borgerne brug for vejledning og støtte i forhold til at skabe struktur og overblik i deres hverdag. Ligeledes har nogle borgere brug for støtte til gennemgang af deres post, da de ikke kan læse eller skrive. Andre skal have vejledning i forhold til tøjvask eller har brug for støtte og guidning ved henvendelse og kontakt til bank, offentlige instanser, beskæftigelse og samarbejdspartnere.

3 Overordnet vejledes og støttes alle beboerne i bofællesskaberne i udvikling af deres selv- og medbestemmelse samt sociale kompetencer og selvstændighed. I borgergruppen er der stor forskel på borgernes benyttelse af beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Borgene har forskellige kompetencer i forhold til at indgå i sociale relationer samt i at vedligeholde eller fastholde deres sociale netværk og familiære relationer. Der er i de forskellige teams stor variation i forhold til, hvor opsøgende borgerne selv er i forhold til at modtage støtte og vejledning fra personale. Bofællesskabernes mål for arbejdet med målgruppen Overordnet er målet for arbejdet med Bofællesskabernes målgruppe at støtte og vejlede den enkelte til at opnå så høj en grad af selvstændighed som muligt. Den pædagogiske indsats består i at udvikle borgerens sociale og personlige kompetencer og højne deres livskvalitet med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, ressourcer og udviklingspotentiale. Vi arbejder ligeledes med at borgerne vedligeholder deres opnåede færdigheder og tilegner sig nye. Ligeledes ønsker vi, at alle beboere opnår en accept af deres situation og lærer kompenserende strategier i forhold til deres handicap. Vi støtter beboerne til at opnå et godt og indholdsrigt liv gennem et vedvarende fokus på selv- og medbestemmelse. Vi arbejder struktureret med de fælles mål i CSB s strategiplan samt de individuelle mål for beboerne. Bofællesskabernes mål tager udgangspunkt i nedenstående: CSB s værdigrundlag: Vores samarbejde med beboerne tager udgangspunkt i de ressourcer, muligheder, drømme og ønsker den enkelte beboer har CSB s mission: CSB skaber rammer og muligheder for øget selvstændighed og livskvalitet for borgere med handicap. Med udgangspunkt i behov, forskellighed og selvbestemmelse understøtter og søger vi, at alle udnytter ressourcer og potentiale optimalt. Gennem høj faglighed, anerkendelse, respekt, involvering og nærvær giver vi borgerne mulighed for at opnå et, for dem, godt liv. CSB s vision for faglighed og udvikling Vi er opsøgende på ny viden, er refleksive og videreudviklende. Vi kvalificerer os og hinanden med henblik på at understøtte det gode liv, i samarbejde med borgerne. Vi bruger vores faglige kapacitet til at tage indflydelse og være meningsdannende i det faglige felt i CSB, forvaltningen, politisk og i samfundet. Ovenstående er omsat til mål i CSB s strategiplan og strategisk årshandleplan

4 M:\CSB fælles\strategiplaner, visioner, mission, værdier\strategiplan og årshandleplan Metoder og tilgange der anvendes i arbejdet med borgerne i Bofællesskaberne I Bofællesskaberne arbejder vi ud fra den tilgang, at borgerne er myndige, selvstændige og lærende mennesker. Borgerne får vejledning og støtte til daglige gøremål. Arbejdet i bofællesskabet består i at motivere, vejlede, og støtte borgerne i hverdagen. Vi arbejder på at motivere den enkelte borger til at tage ansvar for eget liv og velvære. Hver borger har ugentligt en hjemmedag, hvor der er mulighed for at få støtte, træne, og udvikle borgeren ud fra den enkeltes behov. Kendetegnet for det pædagogiske arbejde er at pædagogerne: Tilpasser aktiviteter og forventninger til den enkelte og de netværk vedkommende er en del af Skaber struktur, der giver borgerne forudsigelighed og tryghed i hverdagen Fokuserer på selvbestemmelse og inddragelse På bostederne arbejdes der både med individet og fællesskabet, således at borgerne kan drage nytte af hinanden og bruge hinandens kompetencer og ressourcer. Der fokuseres på, at alle behandler hinanden med respekt, samtidig med at der skal være plads til den enkeltes behov. Flere af stederne arbejdes der bevidst på at styrke fællesskabet ved at lave fælles aktiviteter såsom madlavning, fællesspisning og andre aktiviteter både i og udenfor huset. Ind og udflytning anvendes i hele CSB: Vi samarbejder med HCK om visitationen. Formålet med dette er: at sikre samarbejdet med relevante myndigheder og borgerne om visitationen at borgeren som visiteres tilhører tilbuddets målgruppe at borgeren henvises til et andet tilbud, såfremt det bedre kan imødekomme borgerens behov Når en borger er visiteret fremviser vi botilbudet og giver en orientering om hvad vi tilbyder. Dernæst afholder vi indflytningsmøder hvor formålet er at afklare behov, ønsker og fremtidsønsker og lave en forventingsafstemning mellem borger, pårørende og botilbud. Procedurer og vejledninger vedr. visitation og ind og udflytning findes på M:\CSB fælles\retningslinjer og skabeloner i CSB\ud- og indflytning Praktisk/pædagogisk mappe anvendes i hele CSB: Praktisk og pædagogisk er et arbejdsredskab, der er med til at kvalitetssikre den praktiske og pædagogiske tilgang til borgerne i dagligdagen, således at borgerne oplever størst mulig genkendelighed og forudsigelighed i deres hverdag. Praktisk og pædagogisk er med til at sikre, at vikarer og

5 medarbejdere har den viden og overblik, der skal være til stede i samarbejdet med borgerne i forhold til praktiske og pædagogiske aftaler. M:\CSB fælles\retningslinjer og skabeloner i CSB\BGB, PP, pæd. og prak,\praktisk og pædagogisk CSC-social anvendes i hele CSB: Det pædagogiske arbejde med borgerne dokumenteres i CSC-social. se M-drevet CSC social Pædagogisk plan anvendes i hele CSB: Formålet med den pædagogiske plan er at udarbejde en samarbejdsaftale mellem borgeren og medarbejdere, hvor borgeren har mulighed for at opnå mål, ønsker om udvikling, vedligeholde, styrke, eller øge sin livskvalitet i forhold til et eller flere konkrete mål. M:\CSB fælles\retningslinjer og skabeloner i CSB\BGB, PP, pæd. og prak,\pædagogisk plan Forandringskompasset og notatark anvendes i hele CSB: Formålet med forandringskompasset er, at det anvendes som et refleksions og dialog redskab der kvalificerer de faglige vurderinger i baggrundsbeskrivelsen og den pædagogiske plan. M:\CSB fælles\retningslinjer og skabeloner i CSB\Forandringskompas Baggrundsbeskrivelse anvendes i hele CSB: Formålet med at skrive en baggrundsbeskrivelse i CSB er for at vi til stadighed kvalificerer vores pædagogiske indsatser og faglige vurderinger, således at borgerne i CSB får den bedst mulige støtte, vejledning og hjælp i forhold til deres muligheder, behov, drømme og ønsker. M:\CSB fælles\retningslinjer og skabeloner i CSB\BGB, PP, pæd. og prak,\bgb Neuropædagogisk tilgang anvendes i hele CSB: Formålet er gennem en neuropædagogiske analyse og tilgang at afdække, identificere og sætte de ressourcer og potentiale der er meningsgivende i spil og dermed understøtte den enkelte borger. Vi arbejder målrettet med den neuropædagogiske tilgang ved supervision af 2 neuropsykologer, og 2 medarbejdere er under uddannelse hos University og Nordjylland. Den viden vi får med denne metode omsættes i konkrete handlinger og indskrives derfor i f.eks. praktisk og pædagogisk. M:\CSB fælles\temadage og kurser\neuropædagogik

6 Ydelser der tilbydes i Bofællesskaberne Afholdelse af hjemmedage/botræning/bostøtte: Her tilbydes borgeren individuel støtte efter behov. Støtte og vejledning til personlig hygiejne Vejledning i kost og sund livsstil Sundhed. Borgeren tilbydes at arbejde med indblik i eget helbred og egne handlemuligheder med henblik på at opnå fysisk og psykisk sundhed og velbefindende. Dannelse og vedligeholdelse af netværk, kontakt til venner og fritidsinteresser Støtte til forståelse af samfundet Husmøde: Der afholdes ca. 1 x mdr. husmøde på alle bosteder. Dette for at sikre borgernes medinddragelse. Her drøftes alt fra ferieplanlægning, øvrige aktiviteter, husregler, og beboernes trivsel m.m. Ferie: Borgerne tilbydes ferier både lokalt i bofællesskabet og på tværs af de øvrige bofællesskaber. Hvordan og hvortil aftales på husmøderne, og under hensyntagen til udmeldt budget til personalekolonidage. Traditioner. Beboerne er generelt glade for traditioner, så der bliver afholdt arrangementer ved højtider og fødselsdage, og så har vi i bofællesskaberne en årlig høstfest hvor samtlige borgere og medarbejdere er inviteret. Dette er altid en stor succes. Aktiviteter: Vi har nedsat et aktivitetsudvalg på tværs af bofællesskaberne, med repræsentanter af beboere og personale. Deres opgave er at indsamle forslag ude i bofællesskaberne, behandle disse og planlægge kommende arrangementer. Desuden har vi et spinning-hold med deltagere fra flere bofællesskaber. Medicinhåndtering: borgeren tilbydes den nødvendige støtte i forhold til recepthåndtering, medicinkøb, opbevaring, optælling af medicin samt administration af medicin Økonomi: f.eks. ansøgninger om pension, ekstraydelser, boligstøtte, følgeskab til banken, udarbejdelse af budget og regnskab, håndtering af Nem-konto, opsparingskonto, budgetkonto og opbevarelse af kontanter og hævekort.

7 Posthåndtering: f.eks. vejledning i hvordan breve fra det offentlige forstås, og hvilke handlinger borgeren skal foretage. Samtaler hvor der f.eks. støttes og vejledes i sociale kompetencer, udvikling af strategier, relationsarbejde, konflikthåndtering samt drømmesamtaler Kontakten til offentlige instanser, læger, tandlæger, psykologer, hospitaler mv: borgeren tilbydes ledsagelse og støtte og vejledning ved besøg til de offentlige instanser samt opfølgning af disse besøg. Pædagogiske planmøder: borgeren tilbydes støtte til indkaldelse og afholdelse af borgerens pædagogiske planmøde en gang årligt. Ligeledes tager medarbejderne referat, der godkendes af borgeren og deltagerne. Pårørendesamarbejde/ møder: Borgeren skal give samtykke til, at et pårørende møde afholdes. Medarbejder indbyder og deltager efter behov i møde med pårørende og borgeren. Dette for at sikre det bedst mulige samarbejde om borgerens liv. Formålet med disse møder er også at få indsigt i de eventuelle forskellige synspunkter. Medarbejderne tager referat af mødet, og dette godkendes af alle parter. Beskæftigelse, arbejdsplads, skole og øvrige: Støtte til at finde egnet dag- eller beskæftigelsestilbud, og til at fastholde det. Borgeren skal give samtykke til, at et møde med samarbejdspartnere afholdes. Medarbejderne deltager efter behov i møder omkring f.eks. borgerens arbejdsliv. Pårørendemøder: 2 3 gange om året afholdes der pårørendemøder. På møderne drøftes emner om lokale forhold samt nyt fra CSB og SOF og eksterne samarbejdspartnere. Centerråd: en gang i kvartalet afholder CSB centeråd. Rådet bestar af 1 borger, 1 medarbejder, 1 pårørende fra hver organisation samt centerchefen. Medarbejderne støtter borgeren i deltagelsen på mødet samt gennemgår efterfølgende referat fra mødet med borgeren. Efterfølgende støttes borgeren i at videre give information fra mødet til alle borgere i Bofællesskaberne.

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Servicedeklaration. Botilbudet TOFTEN. Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse

Servicedeklaration. Botilbudet TOFTEN. Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse Servicedeklaration Botilbudet TOFTEN Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 01 Beboergruppe 02 Fysiske rammer 03 Personale 04 Værdier og målsætninger

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej.

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej. Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II

Virksomhedsplan 2012 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Virksomhedsplan 2012 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Adresse Ingersvej 10, 2600 Glostrup Adresse Jyllingevej 193, 2610 Rødovre Telefon Administration: 22 52 35 78 Leder Susanne

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II

Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Adresse Ingersvej 10, 2600 Glostrup Adresse Jyllingevej 193, 2610 Rødovre Telefon Administration: 45 87 35 19 Leder

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Præsentation af fabos:

Præsentation af fabos: Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line SEL 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Målsætning og Kvalitetsstandarder for

Målsætning og Kvalitetsstandarder for Målsætning og Kvalitetsstandarder for Støttecentret Skrænten Nyborg kommune Revideret April 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 4 2. Målsætning for hjemmevejlederne. 5 2.1. Personalets ressourcer.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 20. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der drives

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere