Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj

2 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse er ligger til grund for den samlede, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 1

3 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Fysiske rammer Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Pædagogisk plan Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Indflydelse Omgangsform og sprogbrug Tryghed og trivsel Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Procedurer og retningslinjer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

4 1 samlede BDO har på vegne af Tønder Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Kastaniebo. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Kastaniebo er, at beboerne tilbydes en individuel, struktureret hverdag med relevante aktiviteter. Den overordnede pædagogiske referenceramme er sammensat af en struktureret og anerkendende tilgang, hvor der i praksis udfærdiges ugeplaner for målgruppen. Tilsynet anbefaler afdeling Øst at visualisere strukturplanen for dag/uge for målgruppen med det formål at understøtte kommunikationen. Når det gælder afdeling Vest vurderer tilsynet, at der arbejdes med strukturplaner, som placeret i beboerens lejligheder. Tilsynet anbefaler afdeling Vest at visualisere disse strukturplaner for dag/uge for målgruppen med en ensartet form for visualisering for beboerne. Derudover er det tilsynets, at der ud fra en neuropædagogisk tilgang arbejdes med pædagogiske metoder, der kan kompensere og bidrage til en positiv udvikling eller fastholde de udviklede kompetencer hos beboerne. Når det gælder PFO-planer (pædagogisk fokusområde) er det tilsynets, at disse planer på nuværende tidspunkt er ved at blive indskrevet i et nyoprettet CSC system på stedet. PFO-planen bliver anvendt som et dynamisk, pædagogisk redskab, hvor mål og delmål løbende justeres i samarbejde med den enkelte beboer og på gruppemøder. Endelig vurderer tilsynet, at PFO-planen er skrevet i et etisk og ordentligt sprogbrug. I forhold til hverdagen på Kastaniebo er det tilsynets, at der er der fokus på at skabe en hverdag, hvor beboerne har mulighed for at deltage i beskyttet beskæftigelse efter ønske eller deltage i små daglige gøremål. Tilsynet anbefaler, at dagstrukturen/ugeprogram i afdeling Øst over formiddagsaktiviteterne bliver visualiseret og tydeliggjort på en tavle i fællesrummet, således at beboerne kan se og forberede sig på den enkelte aktivitet. Tilsynet vurderer, at beboerne i afdeling Øst er sikret medindflydelse på eget liv gennem individuelle møder, da målgruppen ikke magter kollektive husmøder. I afdeling Vest afholdes ikke husmøder længere, hvorfor tilsynet anbefaler, at medarbejderne på Vest overvejer at genindføre husmøder evt. med visualisering af dagsorden samt referat for at understøtte kommunikationen. Det er tilsynets, at beboerne generelt har en god omgangsform og sprogbrug, samt at medarbejderne er opmærksomme i forhold til at være beboerne hjælpsomme, når det gælder at være i et socialt samvær. Tilsynet vurderer, at beboernes tryghed og trivsel sikres gennem en struktureret hverdag med visualisering og genkendelighed i hverdagens aktiviteter ud fra den enkelte beboers behov. Samtidig er det tilsynets, at medarbejdernes indgående kendskab til beboerne og deres behov er med til at skabe tryghed og trivsel for beboerne. Det er tilsynets, at det interne samarbejde er velfungerende, og er kendetegnet ved en åben og anerkendende kommunikation. Medarbejderne har deltaget i et længerevarende forløb omkring den anerkendende kommunikation og systemiske teorier. Tilsynet vurderer, at faglige pædagogiske udfordringer løses gennem dialog i netværksgrupperne og faglig sparring på gruppemøder samt gennem daglig dialog. Tilsynet vurderer, at det interne informationsflow fungerer tilfredsstillende. 3

5 Tilsynet vurderer, at medarbejderne er bekendte med procedure og retningslinjer for magtanvendelser. Det er tilsynets, at medarbejderne drøfter gråzonetilfælde løbende i daglig dialog samt på gruppemøder. I forhold til medicin er der ansat to medicinansvarlige, som varetager dosering af medicin, som i øvrigt opbevares i aflåst skabe i beboernes lejligheder. Tilsynet noterer sig, at medarbejderne ikke registrerer, når medicinen er givet, hvorfor tilsynet anbefaler, at medarbejderne indfører dette. Tilsynet bemærker og anerkender, at medarbejderne i nær fremtid skal på medicinkursus. Endelig vurderer tilsynet, at det er længe siden, der har været foretaget brandøvelse samt gennemgang af evakueringsplaner, hvorfor tilsynet vil anbefale, at dette iværksættes snarest. 4

6 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker og anerkender, at medarbejderne i nær fremtid skal modtage undervisning i medicinhåndtering på et medicinkursus. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler afdeling Øst at visualisere strukturplanen for dag/uge for målgruppen med det formål at understøtte kommunikationen. 2. Tilsynet anbefaler afdeling Vest at visualisere strukturplanen for dag/uge for målgruppen med en ensartet form for visualisering. 3. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne på afdeling Vest overvejer at genindføre husmøder evt. med visualisering af dagsorden samt referat for at understøtte kommunikationen. 4. Tilsynet anbefaler, at der indarbejdes en systematik for, at medarbejderne samlet følger op på magtanvendelser med henblik på at opnå størst mulig vidensdeling og læring. Dette kunne f.eks. være et fast punkt på dagsordnen til medarbejdermøde, hvor man også i den forbindelse med fordel kunne drøfte gråzonetilfælde. 5. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne registrerer, når medicin er givet til den enkelte beboer. Anbefaling om påbud 1. Tilsynet anbefaler, Tønder Kommune om at give et påbud til tilbuddet om at sørge for at giftige rengøringsmidler opbevares aflåst. Leder fortæller, at som udgangspunkt er døren låst og handler derpå staks. 2 Oplysninger Adresse Kastaniealle 3, 6270 Tønder Leder Lotte Stokbæk, ansat den 1. juni Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt botilbud Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 85/ABL 105 stk. 2 og 4 Antal pladser og belægningsgrad 18 pladser samt en aflastningslejlighed, ingen ledige pladser Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr ,00 Målgruppebeskrivelse 5

7 Målgruppen er voksne i alderen år med forskellige funktionsnedsættelser som f.eks.: Synsnedsættelse, Kommunikationsnedsættelse, Mobilitetsnedsættelse, Udviklingshæmning og Autismespektrum. Leder oplyser, at målgruppen pt. går fra år. Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af 41 ansatte, herunder ledelse, socialpædagoger, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent, køkkenpersonale, pedeller, studerende og fast tilknyttede vikarer. Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den , kl Deltagere i interviews Ledelse: Medarbejdere: Beboere: Leder deltog ikke i interviewet, men deltog i en del af rundvisningen. En medarbejder i virksomhedspraktik, ansat i 1 uge, skal være på stedet i 3 mdr. En pædagog, ansat i 7 år En pædagog, ansat i 13 år. Desuden vejleder for pædagogstuderende En pædagog, ansat i 5 år. Tilsynet talte ikke med nogen beboere. BDO blev vist rundt på stedet af: Leder samt en medarbejder Tilsynsførende Helen Hilario Jønsson (Senior Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) Heidi Pors Sørensen (Chefkonsulent, plejehjemsassistent, socialpædagog, supervisor og psykoterapeut ) 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Ved sidst uanmeldte tilsyn d. 28.juni 2012 (foretaget af BDO) blev der givet følgende anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at Kastaniebo i højere grad sikrer beboerne deltagelse i de daglige gøremål i relation til ADL-aktiviteter. Medarbejderne oplyser, at beboerne ikke deltager ikke i madlavning og tømning af opvaskemaskinen pga. hygiejnen. Medarbejderne beretter, at det er i samarbejde med Tønder Kommune denne beslutning er taget. I stedet er medarbejderne opmærksomme på at tilbyde den enkelte beboer andre daglige gøremål. Medarbejderne fortæller, at det er opgaver som at tømme skraldespand, hente post, smøre madpakker, støvsuge og tage af bordet, som den enkelte beboer udfører efter interesse og evne. 2. Tilsynet konstaterer, at PFO-planerne ikke fungerer som et dynamisk redskab i hverdagen og anbefaler derfor, at man fokuserer på at arbejde 6

8 mere aktivt med PFO-planerne i forbindelse med indførelsen af CSC. Medarbejderne oplyser, at de er i færd med at udfærdige borgerbeskrivelser af beboernes behov for støtte og hjælp i dagvagt og aftenvagt, og særlige behov i forhold til fokusområderne. 3. Tilsynet bemærker, at medarbejderne har et indgående kendskab til beboernes særlige behov og anbefaler, at disse særlige behov beskrives skriftligt, således at der sikres en ensartethed i arbejdet med beboerne, også når der kommer nyt personale. Medarbejderne oplyser, at de er i færd med at beskrive de enkelte beboere ud fra en skabelon, hvor den enkelte beboer beskrives med fokus på, hvilke behov for støtte beboeren har. Det er kontaktpersonen, der beskriver dette. Beskrivelsen af den enkelte beboer bliver drøftet på medarbejdermøder, hvor de øvrige kolleger kan komme med kommentarer og yderligere input til beskrivelsen. 4. Tilsynet anbefaler, at der indarbejdes en systematik for at personalet samlet følger op på magtanvendelser med henblik på at opnå størst mulig vidensdeling og læring. Dette kunne f.eks. være et fast punkt på dagsordnen til personalemøde, hvor man også i den forbindelse med fordel kunne drøfte gråzonetilfælde. Medarbejderne oplyser, at der ikke forekommer magtanvendelser på stedet, samt at gråzonetilfælde tages op, når de opstår på efterfølgende medarbejdermøder, men ikke som et kontinuerligt punkt. Det er tilsynets, at der er fulgt relevant op på anbefaling 1, 2 og 3. Tilsynet anerkender medarbejdernes løbende drøftelse af magtanvendelse og gråzonetilfælde, men anbefaler alligevel igen, at der indarbejdes en systematik for at medarbejderne samlet følger op på magtanvendelser med henblik på at opnå størst mulig vidensdeling og læring. Dette kunne være et fast punkt på dagsordnen til medarbejdermøde, hvor man også i den forbindelse med fordel kunne drøfte gråzonetilfælde. 3.2 Fysiske rammer Kastaniebo er et stort hus bestående af to grupper, Øst og Vest, som ligger i hver deres længe. De to længer er bundet sammen af en gang, hvor kontorer, mødelokaler, vaskeri, spa rum og personalefaciliteter forefindes. Begge grupper har adgang til en stort flot have med terrasser. Gruppe Øst består af 9 lejligheder samt en aflastningslejlighed, mens gruppe Vest rummer 9 lejligheder. Der er desuden et stort fællesrum med køkken/alrum og stuemiljø. De to grupper er ikke indrettet ens. Der er desuden personalekontor tilknyttet hver gruppe. Beboerne har torums boliger med eget badeværelse, tekøkken, opholds- og soverum. Medarbejderne oplever, at de fysiske rammer er meget tilfredsstillende. Tilsynet observerer ved rundvisning på bofællesskabet, at der står flasker med eddikesyre, afspændingsmiddel og andre giftige rengøringsmidler frit tilgængelig ved en åben dør indtil vaskerum som ligger i umiddelbar nærhed af lejligheder og fællesarealer. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er velegnet til målgruppen, og tilsynet 7

9 konstaterer, at medarbejderne er meget tilfredse med stedets fysiske rammer. Tilsynet observerer under rundvisning en flaske med afkalkningsmiddel samt andre rengøringsmidler stående frit tilgængelige ved en åben dør indtil et rengøringsrum. Tilsynet anbefaler derfor Tønder Kommune at give et påbud til tilbuddet om at sørge for at giftige rengøringsmidler opbevares aflåst. 3.3 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Medarbejderne fra afdeling Øst beretter, at der arbejdes med en anerkendende tilgang og kommunikation med en individuel tilgang til beboerne, hvor der er fokus på med- og selvbestemmelse, så vidt det kan lade sig gøre. Målet er ifølge medarbejderne at tage udgangspunkt i beboerne og have beboerne i centrum. Ud fra beboernes kompetencer vejleder medarbejderne i det omfang, der er nødvendigt for, at beboerne kan leve det liv de ønsker og forblive så selvstændige som muligt. Nogle af beboerne har et sparsomt verbalt sprog, mens der hos andre beboere benyttes tegn til tale samt piktogrammer for at understøtte kommunikationen. Derudover arbejdes efter en fast struktur, som sikrer beboerne forudsigelighed i hverdagen, f.eks. forefindes en strukturplan, som hænger i fælleskøkkenet, som tydeliggør dagsrytmen via skriftsprog. Adspurgt medarbejderne, om det kunne være hensigtsmæssigt at visualisere strukturplanen for dag/uge for målgruppen med det formål at understøtte kommunikationen, giver medarbejderne udtryk for, at det kunne være en mulighed. Tilsynet observerer, at der ligger laminerede billeder på bordet, således at beboerne kan finde deres pladser, når der er et måltid. Der hænger en tavle i køkken/alrummet, hvor der kan indsættes billeder af hvilken mad, der serveres i dag. Tilsynet konstaterer, at tavlen er tom. Medarbejderne oplyser, at de fra den første maj i år starter et nyt tiltag kaldet aktivitetstid. Medarbejderne har en gang månedligt aktivitetstid fra kl med en eller flere beboere. Målet er, at beboerne i dette tidsrum kan få en til en kontakt eller flere beboere kan komme på en udflugt. Det er hensigten, at der skal laves en plan over 1 måned af gangen, således at medarbejderne byder ind med, hvad de tænker, der kan være til glæde for beboerne. I afdeling Vest arbejdes der ligeledes med en anerkendende tilgang og kommunikation. Medarbejderne fortæller, at rehabilitering altid er i fokus, således at der er vedligehold/udvikling af beboerenes kompetencer. Medarbejderne beretter, at f.eks. er der en beboer, som er meget styret af sin angst for at skulle i karbad. Medarbejderne ved ud fra et indgående kendskab til den enkelte beboer, at han nyder det meget, når han er i badet. På baggrund af dette prøver medarbejderne med ro og tryghed at skabe en ramme for beboeren, således at han kan overvinde sin angst og dermed komme i karbad. Derudover beretter medarbejderne, at der arbejdes neuropædagogisk på afdeling Vest, idet enkelte beboere er screenet. Medarbejderne finder denne pædagogiske tilgang særdeles anvendelig i forhold til målgruppen. Udgangspunktet er den enkelte beboeres hjerneskade, hvor man fokuserer på at udvikle og vedligeholde kompetencer. Medarbejderne beretter, at de fokuserer på beboernes ressourcer fremfor at have øje på, hvad beboerne ikke magter. Medarbejderne fortæller, at der anvendes trykmassage som et pædagogisk redskab, idet de har erfaret, at effekten af massage hos beboerne mindsker 8

10 angst og uro. Når det gælder strukturplanen for beboerne, anvendes der piktogrammer, tegn til tale og visualisering på de enkelte planer, som er i beboerenes lejligheder. Tilsynet får fremvist en lejlighed, hvor der hænger en strukturplan over et ugeforløb for den enkelte beboer. Der er anvendt skriftsprog, piktogrammer, tegn til tale tegn og visualisering på tavlen. Adspurgt medarbejderne, om det kunne være mere hensigtsmæssigt at visualisere strukturplanen for dag/uge for målgruppen med en ensartet form for visualisering, giver medarbejder udtryk af, at det kunne der drages fordel af for den enkelte beboer. Tilsynet vurderer, at den overordnede pædagogiske referenceramme på Kastaniebo er sammensat af en struktureret og anerkendende tilgang, hvor der i praksis udfærdiges strukturplaner for målgruppen. Tilsynet anbefaler afdeling Øst at visualisere strukturplanen for dag/uge for målgruppen med det formål at understøtte kommunikationen. Tilsynet vurderer, at der arbejdes med strukturplaner som er i beboerens lejligheder. Tilsynet anbefaler afdeling Vest, at visualisere strukturplanen for dag/uge for målgruppen med en ensartet form for visualisering for beboerne. Derudover er det tilsynets, at der arbejdes med pædagogiske metoder ud fra en neuropædagogisk tilgang, der kan kompensere og bidrage til en positiv udvikling eller fastholde de udviklede kompetencer hos beboerne Pædagogisk plan Leder beretter, at medarbejderne er i færd med at lægge de pædagogiske handleplaner ind i det nye CSC-system, så på nuværende tidspunkt arbejder medarbejderne efter borgerbeskrivelser. Det oplyses, at beboerne har en pædagogisk plan i form af pædagogisk fokusområde (PFO) med mål og delmål. Planen med mål og delmål udarbejdes i samarbejde med beboeren og kontaktpersonen, i det omfang den enkelte beboer magter og ønsker dette. Medarbejderne fortæller, at justering og opfølgning af målene i den pædagogiske handleplan foregår dels gennem drøftelser og sparring kollegaerne imellem på gruppemøder og dels i samarbejde med beboerne. Derfor oplever medarbejderne, at de pædagogiske handleplaner fungerer som et godt dynamisk redskab i hverdagen, da det bliver tydeligt hvilke mål, der arbejdes hen imod. Tilsynet får fremvist en pædagogisk handleplan og konstaterer, at der er en fyldestgørende beskrivelse af langsigtede og kortsigtede mål. Der er en beskrivelse af beboerens inddragelse i handleplanen samt en beskrivelse af særlige fokusområder og evalueringstidspunkter. Den pædagogiske handleplan er beskrevet i et fagligt og etisk korrekt sprog. Tilsynet vurderer, at de pædagogiske handleplaner bliver anvendt som et dynamisk, pædagogisk redskab, hvor mål og delmål løbende justeres i samarbejde med den enkelte beboer og på gruppemøder. Tilsynet bemærker, at de pædagogiske handleplaner på nuværende tidspunkt er ved at blive indskrevet i det nye CSC-system. Endelig vurderer tilsynet, at den pædagogiske indsatsplanplan er skrevet i et etisk og ordentligt sprogbrug. 9

11 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Medarbejderne på afdeling Øst fortæller, at ca. halvdelen af de ældre beboere er i en form for dagbeskæftigelse. Eksempelvis var en enkelt beboer på sejltur til Rømø med Cafe 9 dagen før tilsynets besøg. De øvrige beboere tilbringer dagen på Kastaniebo og kan have små daglige gøremål som f.eks. at gå med post. Medarbejderne fortæller, at beboerne ønsker at stå op på forskellige tidspunkter, og der bliver således serveret morgenmad for beboerne, når vedkommende er klar. Beboerne har alle brug for støtte til personlig hygiejne og almindelige daglige gøremål. Hver dag fra kl er der forskellige aktiviteter for de ældre. Medarbejderne tilbyder f.eks. gå ture, køreture eller et fodbad tilpasset beboernes ønsker. Aktiviteterne bestemmes fra dag til dag alt efter hvilke medarbejdere, der er på arbejde. Det oplyses, at der i ældreafdelingen skal indrettes et rum, hvor disse aktiviteter kan finde sted, og hvor de ældre f.eks. kan sidde og se tv sammen Adspurgt, om det ville være en ide at visualisere dagstruktur/ ugeprogram for disse aktiviteter, således at beboerne kan se og forberedes på hvilke aktivitet, der skal foregå den enkelte dag, imødekommer medarbejderne dette forslag. Medarbejderne beretter, at der engang imellem i weekenderne kan tilbydes en køretur, hvilket beboerne holder meget af. Der er desuden arrangementer i den nærliggende kirke, hvor enkelte af beboerne deltager. Tilsynet observerer, hvordan medarbejderne er beboerne hjælpsomme i forhold til at få mad. Medarbejderne fortæller, at det er vigtigt, at beboerne har fred og ro til at indtage deres måltid. Tilsynet observerer, hvordan beboerne og medarbejderne kommunikerer, om der skal tændes for tv. På afdeling Vest er beboerne i en form for dagbeskæftigelse, f.eks. på Vidåværkstedet samt på Lærkely. Derudover har nogle af beboerne faste pligter som f.eks. at tage af bordet, feje, smøre madpakker og hente vasketøj. Medarbejderne fortæller, at en beboer er meget glad for at være ude og opholder sig således meget ude i gårdhaven, når vejret tillader dette. Medarbejderne beretter, at de anvender kontaktøer til beboerne. Hos enkelte af beboerne anvender medarbejderne æggeur, således at det bliver tydeligt for beboerne, når den individuelle tid starter og slutter. Aktiviteten foregår på beboerens præmisser, hvilket betyder, at beboerne selv vælger, hvad der skal foregå. Aktiviteten kan f.eks. bestå i at se billeder og lave lyde/musik sammen Det er medarbejdernes indtryk, at beboerne trives med aktiviteten. Nogle af beboerne går til ridning, får fysioterapi o.l. Endelig oplyser medarbejderne, at beboerne hver anden søndag tager ud at spise, eller bestiller mad udefra til fælles glæde for beboerne Tilsynet vurderer, at der er fokus på at skabe en hverdag, hvor beboerne har mulighed for at deltage i beskyttet beskæftigelse efter ønske eller deltage i små daglige gøremål på Kastaniebo. Tilsynet anbefaler at dagstrukturen/ugeprogram i afdeling Øst over formiddagsaktiviteterne bliver visualiseret og tydelig på en tavle i fællesrummet, således at beboerne kan se og forberede sig på den enkelte aktivitet. 10

12 3.4.2 Indflydelse Medarbejderne på Øst oplyser, at der ikke er mulighed for, at beboerne sætter sig sammen omkring et bord og afholder en eller anden form for husmøde, idet det vil virke alt for angstprovokerende for målgruppen. Når beslutninger skal træffes, sker det i en samtale mellem medarbejderne og beboerne. Det har stor betydning, at der f.eks. kun er to valgmuligheder, når det gælder hvilken mad, der ønskes, idet det ellers bliver uoverskueligt for beboerne at træffe et valg. Medarbejderne på Vest oplyser, at der tidligere har været afholdt husmøder. Adspurgt, om det ville være en ide at genindføre husmøder evt. med visualisering af dagsorden samt referat for at understøtte kommunikationen, er medarbejderne imødekommende overfor dette. Tilsynet vurderer, at beboerne i afdeling Øst er sikret medindflydelse på eget liv gennem individuelle møder, da målgruppen ikke magter kollektive husmøder. I afdeling Vest afholdes ikke husmøder længere, hvorfor tilsynet anbefaler, at medarbejderne på Vest overvejer at genindføre husmøder evt. med visualisering af dagsorden samt referat for at understøtte kommunikationen Omgangsform og sprogbrug Medarbejderne på afdeling Øst oplyser, at de har stor opmærksomhed på omgangsform og sprogbrug imellem beboerne. Generelt er der en god omgangsform og respektfuld sprogbrug. Det har stor betydning, at medarbejderne anvender enkle og letforståelige sætninger i kommunikationen med beboerne. Medarbejderne på afdeling Vest oplyser, at det er meget få beboere, som opsøger hinandens selskab, på eget initiativ. I de tilfælde beboerne opsøger hinandens selskab er medarbejderne opmærksomme på at være beboerne hjælpsomme i kommunikationen mellem hinanden, således at de forstår hinanden. I enkelte tilfælde må medarbejderne skærme beboerne for hinanden, idet der kan opstå konflikter og deraf f.eks. sparken ud efter hinanden. Det er tilsynets, at beboerne generelt har en god omgangsform og sprogbrug, samt at medarbejderne er opmærksomme i forhold til at være beboerne hjælpsomme, når det gælder at være i et socialt samvær Tryghed og trivsel Medarbejderne oplyser, at den strukturerede hverdag med rutiner, visualisering og genkendelighed med bl.a. faste spisetider og andre aktiviteter, er grundlæggende for at skabe trygge ramme for beboerne. Medarbejderne beretter, at de møder beboerne med en anerkendelse af deres behov, og tilbyder den støtte, beboerne har behov for, for at opretholde et værdigt liv. Medarbejderne oplyser, at det er individuelt, hvad der skaber tryghed for beboerne, og derfor er det vigtigt, at man kender beboerne. Tilsynet vurderer, at beboerens tryghed og trivsel sikres gennem en struktureret hverdag med visualisering og genkendelighed i hverdagens aktiviteter ud fra den enkelte beboers behov. Endvidere er medarbejdernes 11

13 indgående kendskab til beboerne og deres behov er med til at skabe tryghed og trivsel for beboerne. 3.5 Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Medarbejderne oplever, at der er et velfungerende samarbejde med en åben og anerkendende kommunikation, hvor man både er sig selv i de enkelte afdelinger, men samtidig også del af hele enheden på Kastaniebo. Der afholdes medarbejdermøde hver 14. dag, hvor ledelsen deltager. Medarbejderne oplever et godt informationsflow fra ledelsen via mails samt lederens daglige tilstedeværelse på stedet. Medarbejderne fortæller, at de netop har afsluttet et forløb over et år, hvor de har deltaget i et kursus og fået viden omkring systemiske teorier og anerkendende kommunikation. Ifølge medarbejderne har effekten været, at der er skabt et fælles fundament for kommunikation og kulturen på stedet, og medarbejdernes samarbejde er blevet bedre. Medarbejderne oplyser, at de er blevet bevidste om, at det er okay at have forskellige meninger og holdninger til det pædagogiske arbejde, det er blot vigtigt at blive på det faglige niveau. Under det et-årige forløb blev der dannet seks netværksgrupper på tværs af hele huset, og disse grupper skal fortsætte med at mødes ca. en gang månedligt og drøfte pædagogiske udfordringer og dilemmaer i det daglige arbejde. Det oplyses, at grupperne skal arbejde i reflekterende teams og med en interviewer, som stiller spørgsmål. Medarbejderne ser frem til dette arbejde, idet erfaringen har været, at det giver en fælleskabsfølelse i medarbejdergruppen. Medarbejderne beretter desuden, at det er lettere at være nysgerrig på kollegaer, som man ikke går tæt på til dagligt. Medarbejderne fortæller, at der på gruppemøderne hver fjortende dag er indlagt et punkt, der hedder den gode historie, hvor målet er, at medarbejderne fortæller om en episode siden sidste gruppemøde med fokus på de ting, der lykkes. Dette bidrager til, at der er øje for succes, og det giver fremadrettet en øget arbejdsglæde hos medarbejderne. En medarbejder, som er uddannet social- og sundhedshjælper, har været ansat en uge, beretter, at hun er blevet taget godt imod. Medarbejderen er blevet introduceret og har læst anvisninger og retningslinjer vedrørende de beboere hun skal være hjælpsom. Medarbejderen tilkendegiver, at hun føler sig velkommen, er en del af gruppen og har fået ansvaret for at varetage tre beboeres behov på nuværende tidspunkt. Det er tilsynets, at det interne samarbejde er velfungerende, og er kendetegnet ved en åben og anerkendende kommunikation. Tilsynet konstaterer, at medarbejderne har deltaget i et længerevarende forløb omkring den anerkendende kommunikation og systemiske teorier. Tilsynet vurderer, at faglige pædagogiske udfordringer løses gennem dialog i netværksgrupperne og faglig sparring på gruppemøder samt gennem daglig dialog. Tilsynet vurderer, at det interne informationsflow fungerer tilfredsstillende. 12

14 3.5.2 Procedurer og retningslinjer Medarbejderne fortæller, at de har kendskab til procedurer og retningslinjer for magtanvendelser. Medarbejderne oplyser, at når de oplever at være i gråzonetilfælde i det pædagogiske arbejde, taler de om disse i overlap, og de drøftes efterfølgende på gruppemøder. Når det gælder medicin oplyses det, at der er ansat to medicinansvarlige, som varetager dosering af medicin på stedet, samt at medarbejderne i nær fremtid skal på et medicinkursus. Medicinen opbevares i aflåste skabe i beboernes lejligheder. Det oplyses, at medarbejderne ikke registrerer, når medicin er givet. Medarbejderne oplyser, at brandøvelser og gennemgang af evakueringsplaner udelukkende er med deltagelse af medarbejderne, idet det vil skabe angst og utryghed i målgruppen at deltage i dette. Med hensyn til brandøvelser beretter medarbejderne, at der har været foretaget brandøvelser for ca. to år siden, hvor også evakueringsplanerne blev gennemgået. Tilsynet vurderer, at medarbejderne er bekendte med procedurer og retningslinjer for magtanvendelser. Medarbejderne drøfter gråzonetilfælde løbende i daglig dialog samt på gruppemøder. Der er kendskab til retningslinjerne for medicinhåndtering. Der er ansat to medicinansvarlige, som varetager dosering af medicinen, som i øvrigt opbevares i aflåst skabe i beboerenes lejligheder. Tilsynet noterer sig, at medarbejderne ikke registrerer, når medicin er givet, hvorfor tilsynet anbefaler, at der indføres registrering ved medicinudlevering. Tilsynet bemærker og anerkender, at medarbejderne i nær fremtid skal på medicinkursus. Endelig vurderer tilsynet, at det er længe siden, der har været foretaget brandøvelse samt gennemgået evakueringsplaner, hvorfor tilsynet vil anbefale at der bliver foretaget brandøvelse samt gennemgang af evakueringsplan for medarbejderne snarest. 13

15 4 Formål og metode 4.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Tønder Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 14

16 tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 4.3 varsling og tilrettelæggelse Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne/brugerne. Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Tønder Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 15

17 5 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 16

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Købmagergade 15 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Rosengården Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Varde Kommune Krogen 3 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger... 4 3

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Bofællesskabet Østermarken 8-10

Bofællesskabet Østermarken 8-10 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Østermarken 8-10 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Østre Boulevard 25 Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Abstinens - Teamet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Støttecentret Parkvej Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Rismøllegården Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Nordmandshusene Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Lunden Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de først side

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Bostedet Åbo Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet 4 2.2

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Frilandsvej Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldte tilsyn & stikprøver Juli 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren først

Læs mere

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet Uanmeldt og anmeldt December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord I rapporten præsenteres først en samlet konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 2 Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1

Læs mere

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter.

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Blommevej Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Ladegården Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Frøgård Allé Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilbud til Halsnæs Kommune Tilbud til Halsnæs Kommune Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 December 2010 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger 2 2 Årsrapport Tilsynsresultat Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer på fællesarealer Fejl!

Læs mere

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING D Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Drosthuset Uanmeldt tilsyn Juli 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Odense Kommune Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Svaneparken. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Svaneparken. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Svaneparken Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Lucernevejens Børnehave. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Lucernevejens Børnehave. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK h INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Randers Kommune Lucernevejens Børnehave Uanmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscentret Uanmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Dagbehandlingsskolen Kejserdal

Dagbehandlingsskolen Kejserdal INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen Dagbehandlingsskolen Kejserdal Uanmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Café Ingeborg Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet... 3 1.2

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Lindebakken Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Tønder Observationer Kommune på fællesarealer...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Skibet. Uanmeldt tilsyn December 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Skibet. Uanmeldt tilsyn December 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Skibet Uanmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Fonden Bofællesskabet Bakkevej

Fonden Bofællesskabet Bakkevej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Fonden Bofællesskabet Bakkevej Uanmeldt tilsyn Juni 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 2 grundlag... 3 2.1 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren Søndersø Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Sydhjørnet Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere