Virksomhedsplan for Nyborgværkstedet 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for Nyborgværkstedet 2014."

Transkript

1 Virksomhedsplan for Nyborgværkstedet 2014.

2 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. 1.1 Beskrivelse af institutionen/gruppen Nyborgværkstedet er et dagbeskæftigelsestilbud for borgere, mellem 18 og 67 år, med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller borgere, som har behov for særlig støtte. De borgere, som er indskrevet og tilknyttet tilbuddet, bliver i resten af virksomhedsplanen omtalt som medarbejdere. Det er medarbejderrådet, som har besluttet, at de gerne vil omtales som medarbejdere i hverdagen. De ansatte bliver i virksomhedsplanen og hverdagen omtalt som personale. Nyborgværkstedet er beliggende i industrikvarteret i den vestlige del af Nyborg, ca. 3 km fra Nyborg banegård, hvorfra der jævnligt afgår tog og busser til hele Fyn. Der er stoppesteder til den offentlige trafik i en radius af meter fra værkstedet. Da vi ligger i udkanten af byen, er der kun 5 min. gang til skov og marker. Nyborg er en havneby, så afstanden til vandet er kun et par km. Værkstedet er et etplansbyggeri fra 1982, som er indrettet handicapvenligt med diverse hjælpemidler, automatiske hoveddør og handicaptoiletter. Rumfordelingen giver gode muligheder for forskelligartede aktiviteter både i mindre grupper og større forsamlinger. Huset er delt op via en lang fordelingsgang, hvorfra der er adgang til 6 fløje med diverse lokaler. Fløjene indeholder kantine, administration, IT værksted, Samspil/kunst, motionsrum og produktion. Derudover er der metalværksted, musiklokale, reception og vores egen genbrugsbutik, Kramboden. Selv om vi ligger i et industrikvarter, har vi en 4 tdl. stor grund, hvor der er anlagt blomsterbede, grønsagshave, drivhus, boldbane, bålplads, æblelund m.m, som passes af vores udehold. Tilbuddet kan deles op i fire hovedkategorier: Beskæftigelse Undervisning Aktiviteter Social omsorg og fællesskab

3 1.2 Institutionen/gruppens størrelse Nyborgværkstedet er normeret til 38 pladser under 103, beskyttet beskæftigelse og 26 pladser under 104, aktivitets- og samværstilbud, i lov om social service. Belægningen i 2013, for 103 var på 101 % og 104 var på 91 %. I 2013 var der ansat 17 personaler, fordelt på følgende faggrupper; pædagoger, ergoterapeut, værkstedsassistenter, kontorpersonale, pædagogstuderende, fleksjob`ere, rengøring og ledelse. 2. Kvalitetsstandarder Her beskrives de ændringer samt begrundelse for ændringer af kvalitetsstandarder som institutionen/gruppen har fået godkendt af Social- og Familieudvalget gennem de sidste 2 år. Institutionens/gruppens kvalitetsstandarder vedlægges som bilag. Der er ikke planlagt ændringer i kvalitetsstandarderne. 3. Status Her beskrives, hvordan årene er gået set i forhold til de seneste 2 års målsætninger, herunder en vurdering af, i hvilket omfang de opstillede mål er realiseret. Afsnittet skal være en del af et ledelsesinformationssystem. 3.1 Opfølgning/evaluering i forhold til de seneste 2 års planer Socialpædagogisk bistand, vejledning og planlægning, samt beskæftigelse: I starten af 2012 blev det i det daværende Brugerråd, besluttet at brugerne i fremtiden skal benævnes som medarbejdere. Derfor vil vi i Virksomhedsplanen og i fremtidige skrifter, benævne bruger som medarbejder og de ansatte som personale. Personalet har i de sidste 2 år haft et løbende fokus på deres tilgang og forventninger til medarbejdernes egne kompetencer og selvstændighed i opgaverne. Der er udviklet flere ansvarsområder i huset, som medarbejderne har ansvaret for at udføre og holde i orden. Eksempelvis: Kælderområdet, brændeproduktionen, vaskeriet, garnproduktionen, social mentor og opgørelse af kasseapparat m.m. Personalet har gradvist sluppet kontrollen og planlægningen af opgaverne med det sigte at lægge mere ansvar over til medarbejderne. Det har været en øjenåbner for flere af os gamle i faget at se medarbejdernes

4 engagement og grundighed i deres ansvarsområder. Det er vores erfaring, at medarbejderne tager ansvaret på sig og sætter en ære i, at tingene er i orden. De medarbejdere, som har fået ansvarsområder, er i de fleste tilfælde blevet udpeget og spurgt om det konkrete ansvarsområde. Personalet har vurderet, hvem der havde kompetencerne og interesse i de enkelte områder, da dette er vigtigt for succes. Der er stadigvæk behov for, at personalet i korte perioder støtter og vejleder medarbejderne, men den generelle vurdering er, at medarbejderne er vokset med opgaverne. Derfor er dét, at give medarbejderne ansvar for opgaverne stadigvæk et fokusområde, som vi hele tiden skal være opmærksomme på. Synliggøre medarbejdernes ønsker og behov: Brugerdreven innovation var et af de nye udviklingsværktøjer, som vi i personalegruppen ville afprøve sammen med medarbejderne. Tanken var, at medarbejderne ved hjælp af et Drømmeværksted skulle evaluere temaerne for Vi samlede konkrete effekter, dvs. ting som skulle beskrive indholdet i de forskellige temaer, som blev udstillet i et lokale. Det var så tanken, at medarbejderne sammen med en personale (drømmetyderen) skulle lade sig inspirere af effekterne og derigennem evaluere temaindholdet. Evalueringen fungerede for den del af medarbejderne, som formåede at tænke abstrakt, men vi måtte erkende, at en stor del af vores medarbejdere ikke fik udbytte af den brugerdrevne innovation. Derfor er det vores vurdering, at denne form ikke kan bruges i fremtidige evalueringer. Aktiviteter: I løbet af 2012 og 2013 har der været afholdt flere sportsstævner i IVDF regi, som vi har deltaget i. Vi har deltaget og trænet til motionsløb, svømmestævne, hockeystævne og cykelløb. Sidstnævnte er Nyborgværkstedet arrangør for. Formidling/kontakt: Som led i en selvstændighedsproces har vi afskaffet kontaktbøgerne for den største del af medarbejderne. Der er stadig, som vi forventede, en gruppe medarbejdere, der har et stort behov for, at der kommunikeres skriftligt imellem os og bostedet. Den gruppe benytter stadig kontaktbøger, som der skrives i efter behov. Hvis vi har brug for at kontakte personalet i bosteder eller støtte/kontaktpersoner fra kommunens korps, ringer eller mailer vi. Vi har også indkaldt til uformelle møder, hvis der er opstået et akut behov for, at vi i fællesskab får løst et problem eller en konflikt. Opretholdelse af personlige færdigheder: Vi har brugt forskellige hjælpeværktøjer til diverse opgaver i produktionen for at kompensere for medarbejdernes handicap: Det kan f.eks. være en optegning af det antal objekter, der skal pakkes i poser, så medarbejderen kan deltage i pakkeopgaver, selvom vedkommende ikke tæller så godt. Generelt opfordrer vi alle medarbejdere til at udføre de opgaver, som de selv er i stand til for ikke at fratage dem deres kompetencer. Øvelse i dagligdagens aktiviteter er også med til at vedligeholde kompetencer. Vi bruger stadig meget billedmateriale i hverdagen, som kompenserer for

5 medarbejdernes manglende læsefærdigheder. Derudover er en pædagog fra IT-temaet i samarbejde med en pædagog fra et bosted i gang med at opstarte et projekt med elektroniske læsepenne. Det skal hjælpe de medarbejdere, der ikke kan læse, så de bliver selvstændighedsgjort i forhold til indkøb, færden udenfor hjemmet m.m. Samvær og fællesskab: Efter deltagelse i projekt GRAM oprettede vi et hold medarbejdere, der kunne hjælpe i temaerne, hvis der opstod konflikter af social karakter. Rejseholdet, som vi kaldte gruppen, har ikke været særlig brugt. Det virker som om, at temaerne selv løser de konflikter, der opstår hen ad vejen. Derudover er der en grundlæggende stemning af anerkendelse i huset, der betyder, at mobning ikke tolereres. Vi har oplevet, at en stor del af de unge mennesker, der er kommet ind i huset ( både indskrevet under 103 og unge kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik) har haft en anden omgangsform, end vi bruger her på Nyborgværkstedet. Personalet har brugt mange ressourcer på at integrere den nye gruppe i huset og har lagt stor vægt på, at respekt for hinanden både i tale og handlinger er centrale værdier for os, hvilket har haft god effekt. I medarbejderrådet har vi talt en del om, hvilke signaler man udsender, hvis han hele tiden brokker sig og er fejlfinder, og det er vigtigt, at møderne i medarbejderrådet ikke bruges til negativ brok over hverdagens trivialiteter, men derimod skal møderne bruges til øget medarbejderindflydelse og konstruktiv udvikling af Nyborgværkstedet. Undervisning: Da vi besluttede at afholde musikfestival i 2013, var vi enige om, at vi måtte drosle ned for andre aktiviteter. Vi suspenderede kursusudvalget i 2013 for at lægge kræfter i planlægning af festivalen. Der har derfor ikke været afholdt kurser i dette regi. Men rundt i arbejdstemaerne har der været undervisning, hvis der har været behov for opkvalificering til diverse opgaver. I produktionen har de bl.a. afholdt et kursus i håndtering af motorsav, sikkerhedsbestemmelser m.m. Vi har stadig FVU undervisning i dansk på Nyborgværkstedet, som er på tværs af temaerne.

6 4. Indsatsområder for de næste 2 år Her beskrives de generelle, bruger- samt personalerelaterede udfordringer og mål. Beskrivelsen skal detaljeret beskrive, hvordan disse mål kan nås og evalueres i løbet af årene. Dette er et dialogværktøj i forhold til brugere, ansatte, Socialafdelingen, Social- og familieudvalg m.fl. 4.1 Beskrive rammerne for arbejdstilrettelæggelsen mv. for de aktuelle tilbud. Storebælt festival. Et af indsatsområderne i 2015 bliver planlægningen og afholdelse af Storebælt festivalen for anden gang. Personalet og styregruppen har, efter debut en i 2013, besluttet at festivalen skal afholdes hvert andet år. Forventningen er, at vi med de erfaringer vi har fra i 2013, kan bruge færre timer på planlægningsdelen. Vi er også blevet klogere vedr. ansøgning til fonde og legater, vi skal søge meget specifikt på en blivende genstand frem for midler til lys og lyd. Det er tanken at hæve tilskuerantallet til ca. 900, hvilket indebærer flere frivillige og et større set up på forplejnings- og toiletforholdene. I evalueringen blev det klart, at vi i 2015 skal have mere fokus på fordelingen af personaleressourcerne i ugerne op til afholdelsen. Et af løsningsforslagene kunne være at inddrage de kommunale bosteder fra Nyborg i planlægningen og afholdelsen af festivalen. Medarbejderne skal i de opgaver og områder, hvor det er muligt, inddrages mere i planlægningen og udførelsen. Målet er at skabe en festival for og med udviklingshæmmede. Projekt KLAR. I forbindelse med den nye Pensions- og fleksjobreform har vi sammen med jobcentret opstartet projekt KLAR d. 1. august KLAR er målrettet unge kontanthjælpsmodtagere, som på baggrund af store indlæringsmæssige og sociale vanskeligheder er langt fra arbejdsmarkedet. De har behov for et meget rummeligt og stærkt støttende forløb for at få afdækket deres evt. ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. Der er bevilget løn til en mentor i 1 år, som i fællesskab med tilbuddene på Nyborgværkstedet skal skabe en hverdag for de unge kontanthjælpsmodtagere, hvor det at komme på arbejde, klare almindelig daglig livsførelse (ADL) og en begyndende tilknytning til arbejdsmarkedet begynder at spire. Det er målet, at vi kan skabe et lærings- og rummelighedsmiljø for disse borgere, som i høj grad ligger på kanten af og i mange tilfælde udenfor, det som det ordinære arbejdsmarked kan rumme. Målet er at få afdækket deres ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. I forbindelse med projektet har vi af det lokale beskæftigelsesråd fået bevilget kr til IT systemet Deviso. Systemet er en let tilgængelig vurderingsplatform til personalet på Nyborgværkstedet og jobcentret, for at afklare om indsatsen for den enkelte borger skaber udvikling eller stagnation.

7 Ferietur : Traditionen tro skal overskuddet fra Kramboden omsættes til tilskud til en ferietur, så medarbejderne kan komme afsted på en 4 dages ferie med en lille egenbetaling. I samarbejde med en gruppe medarbejdere, har vi valgt at tage til feriecenter Sea west i fire dage med fuld forplejning. Vi lægger stor vægt på det sociale samvær på turen, og medarbejderne skal bo sammen i 8 personers feriehuse. Derudover bruges der 1 dag på en udflugt og 1 dag på fællesaktiviteter på feriecentret. Ferieturen er i høj grad en prioritering, vi gør for at udvikle medarbejdernes sammenhold og øge den enkeltes sociale kompetencer. Derudover fylder turen meget i alles bevidsthed inden turen, hvor vi glæder os sammen. Efter turen har vi nogle goder minder, som betyder meget for vores fælles identitetsfølelse. Personer i skånejob: I Nyborg Kommune har man valgt, at Nyborgværkstedet har opfølgningen på de personer i vores målgruppe, der er i skånejob. Det betyder, at Nyborgværkstedet pt. har indskrevet 5 borgere, der alle arbejder i job med løntilskud på det ordinære arbejdsmarked. Indskrivningen betyder, at borgerne kan komme på Nyborgværkstedet én dag om ugen og derudover bliver de inviteret til alle arrangementer, ferieture osv. Arbejdet med opfølgningen er nu blevet systematiseret, så jobkonsulenten fra Nyborgværkstedet tager ud og besøger medarbejderne på deres arbejdsplads ca. hver 8. uge. Der bliver spurgt ind til, hvordan det går ud fra de samme faste punkter ved hvert besøg ( trivsel, stabilitet, hygiejne, samarbejde, opgaveløsning, evt. kundehåndtering) for at kunne spotte evt. udfordringer og i lige så høj grad for at kunne dokumentere en udvikling i borgerens kompetencer. Borgerne tilbydes, og opfordres, til at deltage i vores jobklub, som afholdes ca. hver 8. uge, hvor de 5 borgere mødes og kan snakke om de fordele og udfordringer, der er ved at have et skånejob. Jobkonsulenten vil her kunne lave små undervisningsforløb, der har betydning for gruppen; der skal snakkes om hygiejne, takt og tone, samarbejde, kommunikation og andre relevante emner. Nye målgrupper: Fordelingen af indskrevne medarbejdere under henholdsvis 103 og 104 har ændret sig de senere år. Det har betydet, at vi fra 2013 har ændret normeringen, så vi nu har 38 pladser under 103 og 26 pladser under 104. Derudover rummer huset op til 10 unge mennesker fra projekt KLAR og 4 borgere i virksomhedspraktik. Da sidstnævnte 2 grupper er unge mennesker i afklarende forløb, betyder det, at gennemsnitsalderen falder betydeligt på Nyborgværkstedet. Det betyder, at målgruppen er bred (både funktionsmæssigt og aldersmæssigt) og det er en udfordrende opgave at få alle grupper godt integreret i huset. Vores fokus er at lære medarbejderne respekt for hinanden og en forståelse for, at vi alle har noget at byde ind med. Vi opfordrer de velfungerende medarbejdere til at yde omsorg for de svagere medarbejdere, hvilket begge

8 parter profiterer af. Neuropædagogisk efteruddannelse: Hele organisationen har besluttet, at der i 2013 og 2014 ikke skal afholdes temadage. Vi satser i stedet på en massiv efteruddannelse af personalet i løbet af 14 og 15. Folketinget har afsat en kompetencefond på 66 mill for overenskomstperioden Vi har modtaget midler til at sende de første 5 ansatte på en 4 ugers neuropædagogisk efteruddannelse udbudt af Neuropædagogisk Kompetencecenter ( en afdeling under University College Nordjylland) med start i januar 14. I foråret 2014 søges der om midler ved Kompetencefonden til at sende de næste 6 medarbejdere af sted på uddannelsen. Muligheden for at få finansieret 80 % af udgifterne til efteruddannelsen, har vi taget som en fantastisk chance for at få opkvalificeret personalegruppen. Ved at hele personalegruppen får et fælles udgangspunkt og en fælles forståelsesramme( neuropædagogikken), gavner det medarbejderne på Nyborgværkstedet ved, at vi som personale bliver bedre i stand til at matche forventninger/krav til medarbejdernes reelle kompetencer og psykiske formåen. Sundhed: For at øge det fysiske aktivitetsniveau, udbyder vi forskellige sportsaktiviteter det kommende år. Hver tirsdag har medarbejderne mulighed for at deltage i forskellige sportsaktiviteter, lige pt. spilles der hockey, badminton og indendørs fodbold i en nærliggende hal. I sommerhalvåret skal der cykles og spilles udendørs fodbold. Hver 2. fredag tages der i svømmehallen. Alle sportsaktiviteterne er på tværs af husets temaer, så de medarbejdere, der har lyst, kan tilmelde sig. I vores kantine/cafe sælger vi fortrinsvis enkle sunde retter, sparer på fedtstoffet, bager grovboller og sælger frugt til mellemmåltider. Sodavand og slik sælges ikke til hverdag. Uden at have en nedskrevet kostpolitik, har vi en klar holdning til, at tilbuddet i cafeen skal være sundt, og frugt og grønt er en naturlig del af udbuddet. Synlighed: Nyborgværkstedet vil gerne være synlig og tiltrække nye medarbejdere. Vi vil gerne være et sted, som de unge i vores målgruppe foretrækker som beskæftigelse. Vi bruger de sociale medier til at profilere os og fortælle vores historier. Nyborgværkstedet har en profil på facebook og har oprettet ny hjemmeside, hvor videoer fra hverdag og fest lægges ind.

9 5. Visioner (de langsigtede) En beskrivelse af de overvejelser og synspunkter institutionen/gruppen fagligt ser som den største udfordring på såvel kort som langt sigt. Vision: Vores vision er at indgå i og præge udviklingen af beskæftigelsestilbuddet for borgere med behov for støtte. At skabe et motiverende, inspirerende og dynamisk sted, der tager afsæt i medarbejdernes egne ønsker, drømme og behov. Vi har alle sammen pligt til at udvikle og flytte vores syn på, hvad der kan lade sig gøre, glæde os over andres succeser og fastholde retten til at drømme stort. Mission: Vi skal motivere og inspirere medarbejderne til at åbne mulighedernes døre og støtte dem i de udfordringer, der kommer. Vi skal have fokus på vores tilgang og forventninger til medarbejdernes kompetencer, selvstændighed i arbejdsopgaverne og det social fællesskab. Dette stiller i høj grad krav til, hvordan vi selv møder udfordringer og hvordan vi, som rollemodeller, agerer og signalerer, når vi skal prøve/lære noget nyt. Vi skal hele tiden være bevidste om det store ansvar, vi som rollemodeller har i forhold til den kultur, der hersker på stedet. Vi skal skabe et dynamisk miljø, hvor den fremadrettede, udviklende og positive indstilling er omdrejningspunktet. Et dynamisk miljø opstår, når alle oplever sig selv som en positiv del af udviklingen, og de gode historier bliver til fælleseje. Udfordringen: Den nye pensions- og fleksjobsreform kan få betydning for vores fremtidige belægningsprocent og tilgang af borgere. Derfor skal vi åbne op for andre målgrupper, som kunne udvikles i et socialfagligt beskæftigelsestilbud.

10 Torvet Nyborg

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan Støttecentret Ådalen 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. 1.1 Beskrivelse af institutionen/gruppen.

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Støttecenter Hjørnehuset 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Hjørnehuset er beliggende

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Støttecentret Skrænten 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. 1.1 Beskrivelse af institutionen/gruppen

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Beskyttet beskæftigelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Beskyttet beskæftigelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Beskyttet beskæftigelse 2016 Interesseret i beskyttet beskæftigelse? Hvis du eller en pårørende har interesse i at komme i beskyttet beskæftigelse, kan du kontakte koordinatorerne

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Marielund Tilbudstype: 108 dag-og døgntilbud, til voksne mennesker med en psykiatrisk lidelse. Der er

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse 2 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Formålet med beskyttet beskæftigelse Formålet

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Beskrivelse af Aalborg for Døve: Aalborg for Døve er en del af Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Uanmeldt tilsyn på Nyborgværkstederne

Tilsynsrapport 2013 Uanmeldt tilsyn på Nyborgværkstederne Socialafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 23-11-2012 Dokid.: 450-2012-239651 Sagscpr.: Sagsansvarlig: Nina Rønholt Madsen Direkte tlf.:

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Neuropædagogisk fagspeciale. Næstved Kommune 1 Fagspecialet neuropædagogik - er Næstved Kommunes tilbud til mennesker med erhvervet senhjerneskade og deraf

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008

Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008 Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008 Harridslev: Kastanievej 20, Harridslev, 8930 Randers NØ. Mejlby: Randersvej 8, Mejlby, 8981 Spentrup 1 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet,

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Skovledet 14, 3400 Hillerød Lov om Social Service 36 og 104 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Takster... 2 Visitering... 3 Fritidsordningens rammer...

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Afklarings og ressourceforløb. ved Aktivitetshusene Skovly & Magneten SKIVEKOMMUNE. Skive det er RENT LIV

Afklarings og ressourceforløb. ved Aktivitetshusene Skovly & Magneten SKIVEKOMMUNE. Skive det er RENT LIV Skive det er RENT LIV Afklarings og ressourceforløb ved Aktivitetshusene Skovly & Magneten Ressourceforløb. Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Page 1 of 6 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Jernbanegade Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for : BOFÆLLESSKABET

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

CVR-nr Montagen Uanmeldt tilsyn Den 1. februar 2012

CVR-nr Montagen Uanmeldt tilsyn Den 1. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Montagen Uanmeldt tilsyn Den 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Brugerrepræsentanter...3

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Godkendelse: Samarbejdsmodel for Kantine i Hammer Bakker.

Godkendelse: Samarbejdsmodel for Kantine i Hammer Bakker. Punkt 11. Godkendelse: Samarbejdsmodel for Kantine i Hammer Bakker. 2014-35857. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse: Ældre- og Handicapforvaltningen giver

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Allerød Kommune Side 1. Budgetanalyse Glad gartner / altmuligmand Sundheds og Velfærdsudvalget

Indholdsfortegnelse. Allerød Kommune Side 1. Budgetanalyse Glad gartner / altmuligmand Sundheds og Velfærdsudvalget Økonomi Personale + 1 årsværk +98.000 kr. i år 1 + 2 i alt +196.000 kr. Herefter forventes tilbuddet at være udgiftsneutralt Budgetanalyse 2013-2016 Glad gartner / altmuligmand Sundheds og Velfærdsudvalget

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere