Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:"

Transkript

1 BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som eleverne tidligere har stiftet bekendtskab med. En brøk er to tal skrevet på en bestemt måde. En brøk består af en tæller, en nævner og en brøkstreg. Nævneren fortæller, hvilken helhed brøken er opstået af, og tælleren antallet af dem. Brøker har med forhold at gøre, og mange brøker kan repræsentere det samme forhold samtidig med, at samme brøk kan repræsentere forskellige størrelser. Et andet forhold der kan volde problemer for nogle elever er, at deres generelle viden om tal ikke længere slår til. For selvom 2 er mindre end 4, så er halvdelen altså større end fjerdedelen af det samme forhold. Så alt i alt er det måske ikke så underligt, at mange elever har svært ved brøker. Det er vigtigt at være opmærksom på disse nye forhold ved tal og størrelser, når brøkbegrebet introduceres. Udtryk som halvdelen af eller en fjerdedel af er ofte uinteressante eller meningsløse, hvis man ikke ved, hvad det hele er. En brøkdel af må derfor sættes i relation til et hele for at kunne tolkes og ofte er man oven i købet nødt til at bestemme fra situation til situation, hvad der er helheden og hvad der som følge heraf er delen. Umiddelbart ser det ud til at den enkleste måde for eleverne at forstå brøkbegrebet på er tage udgangspunkt i en helhed. Fx en pizza der skal deles op i lige store dele, i modsætning til at tage udgangspunkt i et antal objekter eller en tallinje. Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: Tag udgangspunkt i stambrøker (½, 1/3, 1/4, etc.). Når eleven forstår stambrøker, kan man gå videre til at arbejde med andre brøker (som 2/3, 2/4, 4/5, etc.). Anvend konkrete materialer fx memoblokke, forskellige firkanter, cirkler i karton der kan klippes ud. Lad eleverne folde og klippe figurerne ud. Pointér at alle figurerne skal være lige store. Tal med eleven om del og helhed. Lad eleverne sætte ord på deres handlinger, fx Dette er en fjerdedel af cirklen, Fire små figurer giver hele figuren, etc. 1

2 Arbejd med andre konkrete materialer som fx: frugter af forskellig slags, glas med vand, ris i bunker, sand m.m. Lade eleven dele i bunker, fylde vand i glas ( Der skal være vand i halvdelen af glasset, i en tredjedel af glasset etc.). Arbejd med at dele og føje sammen. Vær opmærksom på at eleven hele tiden sætter ord på processen. Tal med eleverne om hvor i vores hverdag vi anvender brøker. Hvor det er muligt arbejd med konkrete hverdagssituationer (tid, længde og vægt kan være gode udgangspunkter). Vær opmærksom på hvordan eleverne anvender ord og begreber som: Det hele, helhed, en halv, det halve af, en tredjedel, etc. Forstår de ordene og begreberne, og er ordene og begreberne funktionelle for eleverne? Diskutér med udgangspunkt i konkrete materialer henholdsvis nævnerens værdi og tællerens værdi. Kan elverne relatere skrivemåde, tal og begreber til hinanden? Er brøker meningsfulde for eleven? Vi omgiver os til dagligt med brøker, hvorfor det er vigtigt at eleverne får forståelse af brøkbegrebet. Men man kan vel nok stille spørgsmålstegn ved, om hvor meget arbejde man behøver at lægge i at lære kompliceret brøkregning som at gange eller dividere brøker med hinanden, da dette ikke længere har den store betydning i vores dagligdag. 2

3 BRØK 1 Udvidet vejledning I dette hæfte arbejdes der med tre forståelser af brøkbegrebet: Som en del af hverdagen (s. 3) som en del af en helhed ( s. 4, 5, 7, 8, 10) som del af et antal (s. 11) som en størrelse (s. 6, 9) Cirklerne på kopiark 18 og 19 farves i hver sin farve. Herefter klippes hver cirkel ud i brøkdele. Sørg for at gemme brøkbrikkerne, da de skal bruges gennem arbejdet med hele hæftet. Side 3 Eleverne kommer næsten daglig i kontakt med udtryk som en halv, en ud af 3, klokken halv, men når eleverne i skolen fx siger jeg skal have en kvart let er der som regel ikke tale om en matematisk operation. De har et indre billede af mælken. På denne side er formålet at gøre eleverne bevidste om, hvor og hvornår de anvender brøknavne, og hvad hensigten er med at anvende disse brøknavne. Lad eleven beskrive billederne på siden. Vær opmærksom på om eleven af sig selv benytter brøknavne hvilket kan være en udmærket indgang til en indledende samtale om brøkbegrebet. Lad eleven anvende sine egne ord i beskrivelserne. Det kan være nødvendigt at læreren introducerer brøknavnene. Side 4 På denne side arbejdes der med brøker som en del af en helhed, og elevernes forståelse af brøknavnenes relation til helheden. Udgangspunktet for arbejdet er brøkbrikker, men vær opmærksom på at få talt med eleven om, at en brøk kan beskrive mange forskellige konkrete situationer. Fx En halv grapefrugt delt i 9 både. En båd er 1/9 af den halve grapefrugt. 3 af de 5 frugter er æbler eller 3/5 af frugterne er æbler 3

4 Det lyse bræt er halvt så langt som det mørke. Det lyse er ½ af det mørke. Side 5 Denne side er en fortsættelse af arbejdet med brøker som en del af en helhed. Mange elever har problemer med delen og helheden, hvilket er en forudsætning for forståelse af brøker. Det giver ikke megen mening at påstå, at noget er halvdelen hvis man ikke ved hvad det hele er. Eleven skal være udstyret med et sådant antal brøkbrikker, at det bliver muligt for eleven helt konkret at skabe helheder af brøkbrikkerne. Lad først eleven gætte på brøknavne og derefter se om der er overensstemmelse mellem brøknavn, antallet af anvendte brikker og skabelsen af en hel cirkel. Tal eventuelt med eleven undervejs i processen om relationen mellem tæller og nævner. Hvis denne figur hedder ¼, hvor mange brikker skal der så anvendes til Grundlæggende skal eleven tilegne sig viden om, at delens størrelse/benævnelse beror på størrelsen af helheden, uanset om helheden er kvadrater, cirkler, genstande eller andet. Det kan tage tid inden alle elever har tilegnet sig denne forståelse. Begge grå dele udgør ½ af hver figur. Side 6 Man kan sammenligne brøkernes størrelse, hvis brøkbrikkerne kommer fra den samme helhed. Dvs. at hvis eleven finder de forskellige brøkbrikker, så kan brikkernes størrelse sammenlignes. Nogle elever ser umiddelbart ud til at have vanskeligere ved at tilegne sig forståelsen af brøker på en talrække, end brøker som en del af en helhed. En forklaring kan være, at brøknavnet nu anvendes som navnet på et tal ligesom de naturlige tal. Side 7 Her arbejdes der med at forskellige brøker kan udtrykke det samme. Der er tale om at sammenligne et forhold. 4

5 Det er vigtigt at eleverne får mulighed for at opbygge begreber om brøker. Det er ikke hensigtsmæssigt at springe det konkrete arbejde over for hurtigt at kunne koncentrere sig om skrivning af brøker. Vær opmærksom på hele tide at følge det konkrete arbejde op med samtale om aktiviteten, så eleven får mulighed for at sætte ord på sin viden - for derefter at knytte denne viden til de matematiske symboler. Brøkdelen af de lyse æbler er ¼ i begge skåle. Derfor er ¼ = 2/8. Side 8 Her fortsættes der med at sammenligne brøker altså at forskellige brøkdele kan udtrykke det samme forhold. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan eleverne opfatter brøker. Det er vigtigt, at eleverne forstår, at brøkdelen er en del af en helhed. Side 9 På denne side arbejdes der med relationen mellem brøkerne. Her skal man være opmærksom på at nogle elever kan have problemer med at forstå at ½ er større end ¼, selvom 4 er større end 2. Der arbejdes stadig med brøkbrikker, så eleven har en konkret tilgang til arbejdet. Her kan tallinjen være til en vis hjælp, men den kan ikke erstatte arbejdet med de konkrete materialer Side 10 På denne side arbejdes der med forskellige repræsentationsformer. Her arbejdes der med at omsætte konkrete aktiviteter til tegnet repræsentation. Der er her fokus på, at det ikke er formen der er afgørende, men antallet af centicubes. Den blå centicube udgør ¼ af alle figurerne, fordi det er en ud af fire centicubes. 5

6 Side 11 På denne side arbejdes der med brøker som en del af et antal. Til at begynde med kan eleven gennemføre opdelingen konkret, fx ved at lægge elementer der svarer til antallet af kager i et passende antal bunker. Det er ikke i første omgang vigtigt, at eleven foretager en formel division dette kan i værste fald medføre, at eleven lærer en metode, der ikke er knyttet til forståelsen af brøkdel som en del af et antal. I denne fase er det antallet af objekter i mængden, der er interessant. Eleven skal først bestemme helheden, hvorefter delen kan udledes. Lad eleven sætte ord på sin viden. En tredjedel af 15 boller er 5 boller, fordi 3 gange 5 er 15. Her skal man være opmærksom på om eleverne også kan gå fra delen til helheden. Her ser du 1/3 af alle æblerne. Hvor mange er der i alt? 6

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster?

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Oplæg I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Hvordan ser I mulighederne i at stimulere elevernes tænkning og udvikle deres arbejdsmåde, når de

Læs mere

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven

Læs mere

Arbejdshukommelse. At huske hvad man skal koncentrere sig om. Glemmer du så... 2014, MWA 1. Foto: Helge Skielbo

Arbejdshukommelse. At huske hvad man skal koncentrere sig om. Glemmer du så... 2014, MWA 1. Foto: Helge Skielbo Arbejdshukommelse At huske hvad man skal koncentrere sig om Foto: Helge Skielbo Glemmer du så... 2014, MWA 1 Hvor er I kommet i dag? Hvad skal I have med hjem? (need to know) Hvad ønsker I at få med hjem?

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

LÆRING GENNEM LEG Projekt i kursus små børn

LÆRING GENNEM LEG Projekt i kursus små børn Projekt i kursus små børn Aalborg Seminarium INDLEDNING... 3 FREMGANGSMETODE:... 3 LEG SOM ARBEJDSPROCES TIL AT UDVIKLE SIG.... 4 KONKLUSION:... 6 BILAG A... 7 Regneludo... 8 Elevopgaver... 9 Købmandsbutik...

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Regnemetoder til store tal

Regnemetoder til store tal Regnemetoder til store tal Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Tea Therkelsen Christensen A100056 Matematik Lars Reidar Salomonson Pia Susanne Frederiksen Antal sider i alt, inkl.

Læs mere

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 Susanne Arne-Hansen PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal?... 5 Indledning... 5 Emner - 1g... 6 Regning - tal og repræsentationer af tal... 6 Litteratur... 6 Potenstal - definitioner og beviste sandheder... 6 Oversigt

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på 2. - 3. klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer,

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Elevers faglige udvikling i matematiske klasserum

Elevers faglige udvikling i matematiske klasserum Artikler 7 Elevers faglige udvikling i matematiske klasserum Thomas Kaas, UCC, Læreruddannelsen Zahle Abstract. Hvordan udvikler elever deres matematiske faglighed i klasserum, og hvordan støtter læreren

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere