Betjenings- og opstillingsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjenings- og opstillingsvejledning"

Transkript

1 Betjenings- og opstillingsvejledning PRESTIGE Pejseindsats Prestige a Prestige BL Prestige BR Prestige C DK Dansk Design. Dansk Kvalitet. Dansk Produktion 1

2 Erklæring om ovnens ydeevne DK Regulation No. 305/2011 DOP-Scan-Line Prestige Indsats Produkttype Pejseindsats 2. Varenavn Scan-Line Prestige indsats 3. Anvendelsesområde af ovnen i overensstemmelse Rumopvarmer til fast brændsel uden vand med gældende godkendelse 4. Producentens kontaktadresse Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. 5. Evt. navn, kontakt og adresse på sælger 6. System til kontrol af ovnens ydeevne System 3 7. Godkendende institut Teknologisk Institut, DK-8000 Aarhus Notified body No Ovnens ydeevne Harmoniseret standard EN 13229:2001/A2:2004 Emission CO 0,085% Nox 109 mg/nm 3 Støv 27 mg/nm 3 Støv (NS3058/3059) 2,15 g/kg OGC (CEN/TS 15883) 81 mgc/nm 3 ved 13% O2 9. Brandsikkerhed Reaktion på brand Test af brandsikkerhed i forbindelse med afbrænding af træ Afstand til brændbart materiale Bag ovn Afstand til brændbart ved siden af ovn Afstand til brændbart ved side med glas Møbelafstand - front 10. Sikkerhed Mekanisk modstand (til bæring af røgrør/skorsten) Elektrisk sikkerhed Overflade temperatur Rengøringsvenlighed A1 Godkendt Minimum distancer i mm Ikke testet (NPD) Ikke relevant Godkendt Ikke specificeret 11. Termisk ydelse Nominel ydelse 8 kw Virkningsgrad Ƞ 79% Røggastemperatur ved nominel varmeydelse T 312 o C Varmeydelse for vand Ikke relevant Maksimal drifts- og vandtryk Ikke relevant Udførelsen af produktet er angivet i punkt 1 og 2, og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne deklaration udstedes henholdt til producentens produktansvar. Underskrevet på vegne af fabrikanten Lemvig Lars Kirk HOD I tilfælde af ændringer af de ovenfor nævnte resultater i denne erklæring, vil erklæring om ovnens ydeevne blive ugyldig. Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf , Side 1 af 1 2

3 Heta ønsker tillykke med jeres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at I vil få stor glæde af jeres nye Heta ovn. Særlig hvis I følger nedenstående råd og anvisninger. Scan-Line Prestige pejseindsats er godkendt efter EN NS 3058/3059. Med godkendelsen har I som bruger garanti for, at pejseindsatsen lever op til en række specifikationer og krav, som sikrer at der er brugt gode materialer, at pejseindsatsen ikke belaster miljøet, og at den har en optimal fyringsøkonomi. Indhold betjeningsvejledning Erklæring om ovnens ydeevne...2 Før opstilling... 4 I jeres nye pejseindsats findes følgende Betjeningsvejledning Før i brugtagning Første fyring Regulering af luft Optænding Påfyring Reduceret afbrænding Eksplosionsfare Asketømning Trækforhold i skorsten Brænde Driftsforstyrrelser Skorstensbrand Fejlsøgningstabel Vedligeholdelse Rengøring af glas Vedligeholdelsesskema Rensning efter skorstensfejning Ovndata tabel EN afprøvning Garanti Reservedele Opstillingsvejledning Heta A/S Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig Telefon: Copyright 2014 Heta Heta er et registreret varemærke tilhørende Heta A/S Trykt i Danmark Forbehold for trykfejl og ændringer Version 1.0 3

4 Før opstilling HETA pejseindsatse er kvalitetsprodukter, derfor er dit første indtryk meget vigtigt! Vi har et godt logistik-netværk, som transporterer pejseindsatsene med stor omhu til vores forhandlere. Alligevel kan der ved transport eller ved håndtering af de ofte tunge ovne ske skade. Det er vigtigt, at du efter modtagelsen tjekker pejseindsatsen fuldstændig, og rapporterer eventuelle skader eller mangler til din forhandler. Emballagen skal bortskaffes som følger: Træ er ubehandlet og kan brændes. Folie og pap kan du aflevere på din lokale genbrugsplads. Udpakning af pejseindsats 4

5 I jeres nye pejseindsats findes følgende: Betjeningsvejledning Røgstuds BETJENINGSOG BETJENINGS- OG OPSTILLINGSVEJLEDNING OPSTILLINGSVEJLEDNING PRESTIGE PEJSEINDSATS PANORAMA & PANORAMA XL PEJSEINDSATS Prestige A Prestige BL Prestige BR Prestige C DK DK DANSK DESIGN. DANSK KVALITET. DANSK PRODUKTION DANSK DESIGN. DANSK KVALITET. DANSK PRODUKTION 1 1 Heta handske Støttestag Prestige A: N/A Prestige BL/BR: 1 stk. Prestige C: 2 stk. CHR list Typeskilt DK DK CE Standard V1, DK DK DOP-Pres ge Indsats Heta A/S. Jupitervej Lemvig. Denmark Produk ons år: 2016 DS/EN 13229/A2:2004/NS 3058/3059 Produkt beskrivelse Pres ge Indsats Serie nr: Lukket ildsted For indbygning Brændsel Ydelse nominel: Røggas Temp: Middel Co emission: Middel Co emission I Mg/Nm3: Støv Virkningsgrad: Nox (mg/nm³) Støv (NS 3058/3059) samlet vægtet par kelemission OGC ved 13% O2 (CEN/TS 15883) Træ 8 kw 312 C % 1063 mg/nm³ 27 mg/nm³ 79% 109 mg/nm³ 2,15 g/kg 81 mgc/nm³ Afstand l brændbart uden sideglas 400 mm. Afstand l brændbart med sideglas 550 mm. Afstand l brændbart front 1100 mm. For opbygning i øvrigt se installa onsvejledning. Indsatsen må lslu es røggas samleledning. Ovnen er egnet l intermi erende brug Anvend kun anbefalet brændsel Følg fabrikantens brugervejledning Prøvningsattest for skorstensfejerens påtegning TEST Reg.nr. 300 TEKNOLOGISK INSTITUT Akkrediteret prøvningsorgan, DANAK-akkreditering nr. 300 Notificeret prøvningsorgan med ID-nr Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Phone Fax Prøvningsattest II Uddrag af rapport nr. 300-ELAB-1554-EN, 300-ELAB-1554-EN II og 300ELAB-1554-NS Emne: Heta Panorama (pejseindsats) og Heta Scan-Line 95 (brændeovn) Rekvirent: Heta A/S 4 x M6x10 Bolt Jupitervej 22, 7620 Lemvig CVR nr.: Procedure: P-nr.: X Prøvning efter DS/EN13229/A2:2004 X Prøvning efter NS & -2 (partikelmåling) X Emissionsmåling efter CEN/TS (støv og OGC) Prøvningsresultater Akkrediteret prøvning af brændeovn iht. EN er foretaget med brænde der påfyres manuelt, og følgende resultater blev opnået: Nominel ydelse: CO-emission: Virkningsgrad: Røggastemperatur: Afstand til bagvæg: Afstand til sidevæg: 6,5 0, kw % - henført til 13 % O2 % C se vejledning se vejledning Emissioner iht. NS 3058 og/eller CEN/TS 15883: Partikler efter NS 3058: 2,74 g/kg (tørstof) middelværdi (krav 2015:5 / 2017:4) Partikler efter NS 3058: 3,99 g/kg (tørstof) maksimalt (krav 2015:10 / 2017:8) OGC efter CEN/TS 15883: 46 mgc/nm³ ved 13% O2 (krav 2015:150 / 2017:120) Støv efter CEN/TS 15883: 27 mg/nm³ ved 13% O2 (krav 2015:40 / 2017:30) Bemærk venligst, at de oplyste værdier er et uddrag af prøvningsrapporten. For yderligere oplysninger henvises til prøvningsrapporten, se nummer ovenfor. Aarhus, den 26. august 2015 Skorstensfejerpåtegning 4 x M10x30 Pinolskrue Kim Sig Andersen Konsulent På baggrund af ovennævnte emissioner attesteres det hermed, at fyringsanlægget opfylder emissionskravene i bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 46 af 22/ om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW, for så vidt: Krav fra 2015 til januar 2017 opfyldt: X Krav efter januar 2017 opfyldt: X Heta 1554 Panorama_ScanLine95.docx :27:24 Dette PDF dokument er kun gyldigt, hvis det er digitalt signeret med OCES digitalsignaturen for Kim Sig Andersen, Teknologisk Institut. This PDF document is only valid if digitally signed with the OCES digital signature for Kim Sig Andersen, Danish Technological Institute. Værktøj medfølger ikke. Tilkøbte dele Ekstern friskluft op under, komplet x ,9x14 5 x M4x8 1 x Ekstern friskluft bagud 5

6 1. Betjeningsvejledning 1.1 Før i brugtagning Inden pejseindsatsen tages i brug, skal du sikre dig, at opstillingsbetingelserne er overholdt. Se side Optænding Læg to stykker brænde i bunden. Ovenpå stabler du pindebrænde i lag med luft imellem, så du kan tænde i den øverste del. Anvend evt. paraffin optændingsposer. Flammerne skal arbejde sig oppe fra og ned. 3 Brændkammer Håndtag Røgvendeplade Indfyringslåge - luftregulering 1.2 Første fyring Pejseindsatsen er behandlet med en varmebestandig maling som hærder ved en temperatur på cirka 250 C. Denne hærdeproces vil bevirke en del røg- og lugtgener, så der bør udluftes kraftigt. For at undgå at snoren i lågen klæber sig fast til ovnen ved denne hærdeproces, skal lågen åbnes let hver tiende minut de første to timer, der fyres i ovnen. 1.3 Regulering af luft Ovnen tilføres forbrændingsluft, ved hjælp af håndtag under indfyringslågen. Der tilføres opstartsluft ved at overvinde fjederkraften og holde håndtaget helt til højre. Håndtaget går selv tilbage til åben position, når det slippes. Se fig. 2. Brug aldrig flydende væsker til optænding Der åbnes helt for forbrændingsluften, og indfyringslågen stilles på klem (cirka 1 cm åben). Når ilden har godt fat, og skorstenen er blevet varm (efter cirka ti minutter) lukkes indfyringslågen. Det anbefales at hele den første indfyring afbrændes med forbrændingsluften helt åben, således at ovn og skorsten bliver godt gennemvarm. Indfyringslågen skal holdes lukket under drift. Opstart/optænding Scan koden og vælg sprog. 1.5 Påfyring Normal påfyring bør ske, mens der endnu er et godt glødelag. Fordel gløderne i bunden, men med flest forrest i ovnen. Brændestykker svarende til ca. 2,1 kg placeres ovenpå gløderne i et lag vinkelret på indfyringsåbningen. 2 4 Lukket Åben Opstartsluft 6

7 Åbn forbrændingsluften helt og hold evt. indfyringslågen på klem (det er ikke nødvendigt at holde indfyringslågen på klem, men det kan fremskynde antændingen af træet). Træet vil nu antændes inden for ganske kort tid (typisk 1 til 3 minutter). Hvis der er antændt med åben indfyringslåge lukkes denne kort efter at træet er antændt, og når ilden har godt fat i alt træet justeres forbrændingsluften til det ønskede niveau. Nominel drift 8 KW, svarer til at forbrændingsluften er cirka 40% åben, og nyt brænde ilægges efter ca. 54 min. Sørg for ved påfyring at træet ikke ligger for tæt, da det vil give en dårligere forbrænding og dermed en ringere udnyttelse af træet. 5 Vermiculite (sten) Max. påfyldning af træ Indfyring af træet, skal holdes under markeringen, som vist på fig. 5. Ved påfyring skal brændestykkerne lægges forsigtig ind i brændkammeret, da der kan risikeres brud på vermiculite (sten). Er der reduceret træk i skorstenen, anbefaler vi at åbne et vindue ved påfyring. Dette vil give bedre udluftning til rummet og mere ilt til forbrændingen. 1.6 Reduceret afbrænding Pejseindsatsen er velegnet til intermitterende brug. Det er vigtig at vedligeholde glødelaget. Svagere varme opnås, når der ikke kommer flammer fra træet, da det er omdannet til glødende trækul. Ønsker du at fyre med mindre effekt, gøres dette ved at påfylde en mindre mængde træ af gangen og tilføre mindre luftmængde, men husk, forbrændingsluften må aldrig lukkes helt under fyring. Vær opmærksom på, at ovnen vil sode, hvis der skrues for langt ned for luften. Der bliver ikke tilført nok ilt, og der opstår risiko for at rude mv. vil sode til, og det er ikke godt for miljøet. Ved en kombination af ovennævnte og evt. fugtigt træ, kan tilsodningen blive så kraftig og klæbrig, at tætningssnoren på indfyringslågen vil blive rykket af, når lågen åbnes næste dag. 1.7 Eksplosionsfare!!! Det er meget vigtigt aldrig at forlade ovnen, inden der er blivende flammer efter påfyldning af træ (vil normal fremkomme inden for 1/2-1 minut). Eksplosionsfare kan evt. opstå, hvis der fyldes for meget træ på ovnen, idet der udvikles store mængder gas, som kan eksplodere, hvis lufttilførslen bliver for lille. 1.8 Asketømning Pas på med at beskadige vermiculiten, når asken tømmes/fjernes. Vær forsigtig, der kan gemme sig gløder i asken i lang tid. Det er en fordel, for næste optænding at lade et lag aske ligge i bunden af brandkammeret. Advarsel! Da en brændeovn bliver varm under fyring (mere end 90 o C), skal der udvises fornøden forsigtighed. Børn bør undgå kontakt med ovnen. Opstil evt. gitter og placér ikke brændbare ting, som tørrestativer, møbler, gardiner for tæt på ovnen. 1.9 Trækforhold i skorsten Dårlige trækforhold medfører at pejseindsatsen ikke brænder som den skal, glas kan sode til, skorstenen skal renses oftere, det giver dårlig fyringsøkonomi, forurener omgivelserne unødigt, og røg vil trænge ud af ovnen, når indfyringslågen åbnes. For at opnå optimal fyring og højest mulig virkningsgrad er denne ovn konstrueret på en måde, så den selv giver en optimal blanding af 7

8 forbrændingsluften. Dette giver en høj virkningsgrad og ruden bliver holdt helt ren for sod, fordi forbrændingsluften skyller ned over den. 6 Falsk luft i skorstenen Skorsten og røgrør tilstoppet Huset er for tæt (manglende friskluft tilførsel) Skorstenen er dårligt placeret i forhold til omgivelser som f. eks. tagryg og træer, der kan give turbolens Forbrændingsluften Forbrændingsluften Godt træk forekommer når: Temperaturforskellen i skorsten og udetemperatur er stor Det er klart vejr Skorstenen har den rette højde, der er min 4 meter over ovnen og fri af tagryg Min. skorstenstræk for pejseindsatsen er 10 PA. Det er ved dette træk, at ovnen er afprøvet og godkendt, og det er nødvendigt for at give en ren forbrænding med et flot flammebillede samt høj virkningsgrad og dermed en god brændeøkonomi. Der vil dog stadig være risiko for røgudslip, hvis indfyringslågen åbnes under kraftig fyring, eller der er manglende lufttilførsel til rummet, evt. forårsaget af en tændt udsugning andet sted i huset. Røggastemperatur ved nominel ydelse er 312 C henført til 20 C. Røggasmasseflowet er 6,3 g / sek. Skorstenens træk skabes på baggrund af skorstenens højde og diameter, samt temperaturdifferensen mellem røg og udetemperatur. Skorstenens isolering er derfor vigtig, da nye effektive ovne brænder med lav røgtemperatur. Vind og vejrforhold har også indflydelse på trækket, i visse tilfælde kan der ved uheldig vindretning, kombineret med skorstenens placering opstå negativ træk (det blæser ned gennem skorstenen), og røg vil trænge ud af ovnen. Inden genoptænding efter længere tids stilstandsperiode kontrolleres det, at ovn og skorsten er fri for evt. blokeringer (sodpropper, fuglereder mm). Nedsat træk kan forekomme når: Temperaturforskellen mellem røg- og ude temperatur er for lille, f.eks. ved dårlig isoleret skorsten For kort skorsten Udetemperaturen er høj, og inde temperatur er lav f. eks. om sommeren Brænde Din nye pejseindsats er EN godkendt til fyring med brænde. Der må derfor kun anvendes rent tørt træ til afbrænding i ovnen. Brug aldrig pejseindsatsen til afbrænding af drivtømmer, da det kan indeholde meget salt, som derved kan ødelægge ovn og skorsten. Ligeledes må affald, malet træ, trykimprægneret træ, eller spånplader ikke afbrændes, da disse kan udsende giftig røg og dampe. Korrekt fyring giver optimalt varmeudbytte og økonomi. Du undgår samtidig miljøproblemer i form af lugt- og røggener, endvidere mindskes risikoen for skorstensbrand. Er træet fugtigt, bruges en stor del af varmen til at fordampe vandet og varmen forsvinder op gennem skorstenen. Det er derfor ikke bare uøkonomisk at fyre med fugtigt træ, men det giver også øget risiko for løbesod, røg- og miljøproblemer. Derfor er det vigtigt, at du anvender tørt træ, dvs. træ med et fugtindhold på max. 20 %. Dette opnås ved at lagre træet 1-2 år før brug. Brændestykker med en diameter over 10 cm. bør kløves, inden lagring. Brændestykkerne skal have en passende længde ca cm, så de kan ligge plant over glødelaget. Ved lagring i det fri er det bedst at overdække træet.

9 Eks. på anbefalede træsorter og deres typiske vægtfylde pr. m 3 angivet som 100% træ med et vandindhold på 18%. Træsort kg/m 3 Træsort kg/m 3 Bøg 710 El 540 Ask 700 Skovfyr 520 Elm 690 Lærk 520 Ahorn 660 Lind 510 Birk 620 Gran 450 Bjergfyr 600 Poppel 450 Pil 560 Brug af olieholdige træsorter som teak og mahogni frarådes, da det kan give skader på glasset. Brændværdi i træ Der skal bruges cirka 2,4 kg almindeligt brænde for at erstatte 1 liter fyringsolie. Brænder træet for hurtigt, kan det skyldes et for kraftigt skorstenstræk. Man bør ligeledes undersøge om pakning i indfyringslågen er i orden. Varmer brændeovnen for lidt, kan det skyldes brugen af vådt træ. En stor del af varmeenergien bliver brugt til tørring af træet, og resultatet er en dårlig varmeøkonomi samt forøget risiko for tilsodning af skorstenen Skorstensbrand Opstår der skorstensbrand, hvilket kan fremkomme på grund af fejlbetjening eller længere tids brug af fugtig træ, lukkes indfyringslåge og lufttilførsel helt i, hvorved ilden kvæles. Tilkald brandvæsen. Kontakt skorstensfejeren inden ovnen tages i brug igen. Alt træ har stort set har samme brændværdi pr. kg, som er ca. 5,27 kw/time for absolut tørt træ. Brænde med en fugtighed på 18% har en nytteeffekt på ca. 4,18 kw/time pr. kg, og 1 liter fyringsolie indeholder ca. 10 kw/time. CO 2 udledning 1000 liter fyringsolie danner ved forbrænding 3,171 tons CO 2. Da træ er en CO 2 neutral varme/energikilde, sparer man miljøet for cirka 1,3 kg. CO 2, hver gang man har brugt 1 kg almindeligt brænde Driftforstyrrelser Opstår der lugt- eller røggener, er det vigtigt først at undersøge, om skorstenen er tilstoppet. Minimumstrækket skal naturligvis være til stede, for at opnå en fornuftig styring af ilden. Du skal dog være opmærksom på, at skorstenstrækket er afhængigt af vindforholdene. Ved stor vindstyrke, kan trækket blive så kraftigt, at montering af et spjæld i røgrøret til regulering af trækket, kan blive nødvendigt. I forbindelse med fejning af skorstenen skal man være opmærksom på, at der kan lægge sig sod m.m. på røgvendepladen. 9

10 1.13 Fejlsøgningstabel Fejl Årsag Fejlsøgning Løsning Optændingsproblemer, når ovnen er kold røg trænger ud i rummet. Når brændkammeret er varmet op, brænder ovnen fint. Ovnen brænder fint, men glasset soder til. Ovnen brænder dårligt efter opvarmningsfasen, og glasset soder langsomt til. Vermiculite i brændkammer slides meget. Utilstrækkeligt skorstenstræk skorstenenen trækker først optimalt, når den er varm. For lav temperatur i brændkammeret. Sod i røgrør. Utilstrækkeligt skorstenstræk. Man kan teste med en lighter, om flammen trækkes ind i brændkammeret. Tjek mængde af træ og indstilling af luftregulering. Røgrør kontrolleres regelmæssigt, da problemet opstår snigende. Fejl opstår som regel allerede ved optænding, skorstensmåling foretages. Skorsten optimeres. Ved optænding anvendes små stykker pind, der må ikke skrues ned for lufttilførsel for tidligt. Ruden vil brænde rent igen ved fyring med tilstrækkeligt med træ og lufttilførsel Renses regelmæssigt, anvendelse af vandrette røgrør begrænses. Anvend ikke brændsel, der danner store mængder aske. Skorstenstrækket optimeres. Utilstrækkelig lufttilførsel. Kontrollér lufttilførslen. Læs betjeningsvejledningen og instruer alle brugere. Vådt træ. Anvend tørt, rent træ med max. 20% fugt. For store brændestykker. Optimal størrelse er en længde på 25 cm og en max. diameter på 10 cm. Utilstrækkelig lufttilførsel til rummet. Emhætte, tætte vinduer osv. Træ og røggas slider på vermiculitten. Sørg for tilstrækkelig med frisk luft, åbn vinduet, kontrollér ekstern lufttilførsel. Undersøg om slitage er normal. For hurtig forbrænding. For meget skorstenstræk. For test åbn evt. renselem og husk at lukke igen. Vermiculite i brændkammeret er revnet. Ståloverflader i brændkammeret er oxideret. Pakning for låge eller askespand/skuffe er defekt. Stød eller slag ved påfyldning af brænde. Temperaturen i brændkammeret er for høj. Ved kold ovn sættes et stykke papir i klemme i lågen pakningen skal holde let fast på papiret, så det ikke selv falder ud. Normal slitage. Normal slitage Uegnet brænde anvendes (fx kul), kontrollér mængde af brænde, læs betjeningsvejledning. Ovnen fløjter For meget skorstenstræk For test åbn evt. renselem og husk at lukke igen. Ovnen knalder Ovnen tikker Ovnen knirker Ovnen lugter - overfladen damper. Kondensvand i brændkammeret. Kondens fra røgrør. Som regel spændinger i metalpladerne. Normal udvidelse og sammentrækning på grund af temperaturen. Temperaturen i brændkammeret er for høj. Maling på ovnens overflade er ikke hærdet endnu. Optræder som regel kun under opvarmning og nedkølning. Normal lyd. Mindre mængde brændsel. Tjek også pakning i askespand/skuffe. Se betjeningvejledning vedr. første optænding. Brænde skal helst tørre i min. 1 år efter evt. kløvning. Anvende mindre brændestykker. Afhængigt af årsagen skal vinduerne åbnes, ekstern lufttilførsel renses. Almindelig slitage og smårevner har ingen betydning. Skal skiftes, når brændkammerets stål er synligt. Mål skorstenstræk og installer evt. spjæld i røgrør. Pakningen udskiftes. Revner har kun kosmetisk betydning. Skiftes, når brændkammerets stål bliver synligt Optræder der tydelige revner eller svækkelse i ovnens korpus, skal ovnen skiftes ud. Spjæld installeres. Metalpladerne justeres. Sørg for at temperaturen i brændkammeret er så konstant som mulig. Se betjeningsvejledning. Tilstrækkelig udluftning er nødvendig. Fugt i vermiculitten. Tjek vermiculittens beskaffenhed. Fordamper af sig selv efter at ovnen har brændt et par gange. Vådt træ. Mål fugtindholdet. Anvend tørt brænde. Røret er for langt eller skorstenen Tjek røgrørets længde og varmetab. Røgrøret optimeres, skorstenen isoleres. er for kold. Fugtig træ Mål fugtindhold. Anvend tørt brænde. 10

11 1.14 Vedligeholdelse Pejseindsatsen er overfladebehandlet med varmebestandigt lak. Pejseindsatsen rengøres med en fugtig klud. Udbedring af eventuelle skader kan foretages med en reparationslak, som kan købes på spraydåse Rengøring af glas Ved en dårlig forbrænding, f.eks. ved fyring med vådt træ, kan glasruden let blive sodet. Dette kan nemt og effektivt fjernes med dertil beregnet glasrens eller almindeligt flydende skurepulver Vedligeholdelsesskema Opgave/Interval Pejseindsatsens ejer Før fyringssæson daglig 2-3 dage 30 dage dage Rensning af skorsten (jfr. skorstensfejer) R Rensning af røgrør (ovn og skorsten) R R Rensning af ovnens brændkammer R VI R Rensning ekstern forbrændingsluft R R Autoriseret fagmand 1 år 2 år Kontrollere/skifte pakning for låge K VI K Kontrollere/skifte pakning for glas K VI K Kontrollere/skifte pakning for røgrør K VI K Kontrollere/skifte vermiculite (sten) K VI K Smøre hængsler S VI Smøre lås S VI Som smøremiddel bruges et varmebestandigt produkt (300 c) R = rense K = kontrollere - evt. skifte S = smøre VI = visuel inspektion - evt. rense/skifte/justere 11

12 1.17 Rensning for sod efter skorstensfejning og evt. udskiftning af sten Bemærk: Det kan være nødvendigt at rense/støvsuge bagstenens huller og luftkanal. Rækkefølge for afmontering af sten Isættes i modsat rækkefølge. Start med fig

13 9 Prestige A Prestige BR Prestige A - Prestige BL Prestige BR, Prestige BL, Prestige C Ovndata tabel i.h.t. EN afprøvning Ovntype Pejseindsats Nominel røggas temperatur C mm kg Træk min. mbar Nominel ydelse kw % Afstand til brændbart materiale ved siden af indsatsen i mm Side med glas Side uden glas Røgstuds Indfyringsmængde Virkningsgrad Møbleringsafstand fra indsatsen mm Indsatsens vægt Prestige A 312 ø150 2,1 0, N/A Prestige BR/BL 312 ø150 2,1 0, Prestige C 312 ø150 2,1 0, N/A Røgstuds temperatur 375 C. Den nominelle effekt, er den effekt som ovnen er afprøvet ved. Afprøvning er foretaget med forbrænding, ca. 40% åben. kg 1.19 Garanti Heta pejseindsatse gennemgår en grundig kvalitetskontrol under produktionen, før de forlader fabrikken til forhandleren. Derfor ydes 5 års garanti på fabrikationsfejl. Garantien omfatter ikke: Sliddele/skrøbelige dele såsom: - Ildfaste sten i brændkammeret, glas, tætningsbånd og risteramme. - Skader forårsaget af forkert brug. - Transportomkostninger i forbindelse med garantireparation. - Montering/demontering ved garantireparation. Ved evt. reklamationer henvis venligst til fakturanummer. Advarsel Enhver uautoriseret ændring af brændeovn samt anvendelse af uoriginale reservedele vil medføre bortfald af garanti. 13

14 1.20 Reservedele Prestige Model A, BR, BL og C Prestige A Prestige BR Prestige BR - Prestige BL Prestige C Prestige BR Prestige BL 16 - Prestige A Prestige A Prestige BL - Prestige BR Prestige BL Prestige C Prestige C x Prestige BR Prestige BL - Prestige C 14

15 Pos. Nr. Navn Stk Øverste bagsten, venstre Venstre røgvender Højre røgvender Nederste bagsten, venstre Øverste bagsten, højre Nederste bagsten, højre Højre sidesten * Sidesten, lille * Løs sten til bund højre Bundsten Løs sten til bund, venstre Venstre side * Skinne for røgvender Frontramme til variant C Frontramme til variant BR/BL Frontramme til variant A Front glas Samlet beslag for lukke rulle Rep. sæt glasclips frontlåge Textilglas 6 mm med klæb 2,0 m Glassnor ø13 tekstil overtræk 1,9 m Hængsel Cylinderstift 6x Opstartsluft tilbagefjedering ** Lukkesystem spejlvendt 1 Pos. Nr. Navn Stk ** Lukkesystem *** Venstrehængt låge Rep. sæt glasclips sidelys Sideglas, stor Textilglas 6 mm m klæb 1,5 m Sideglas, lille Textilglas 6 mm m klæb 1,4 m Glasbånd med klæb 3x8 mm 1,6 m Sidelåge til variant BR/BL/C Sideramme til variant BR/BL/C Bøsning til håndtag Skive Ø18x M6x Rulle messing 2 Ø Håndtag Rulle messing 1 Ø M4x Trækfjeder til håndtag 1 * Antal afhængig af model ** : Venstrehængt låge - placering oven på ovn Højrehængt låge - placering under ovn : Venstrehængt låge - placering under ovn Højrehængt låge - placering oven på ovn *** Højrehængt låge 15

16 Indhold opstillingsvejledning 2. Opstillingsvejledning Afstandsbestemmelser Gulvmateriale Skorstenstilslutning Forbrændingsluft Sikkerhedsafstande ved indbygning Målskitser Montering af røgstuds Opstilling af ovn Montering af ekstern lufttilførsel nedefra Montering af ekstern lufttilførsel bagud Typeskilt Prøvningsattest HUSK Installation af ovnen og skorsten, skal overholde lokale bestemmelser, herunder dem, der henviser til nationale og europæiske standarder. 16

17 2. Opstillingsvejledning Ovnen skal altid opstilles i henhold til nationale, europæiske og evt. lokale regler. Man skal følge de lokale bestemmelser med hensyn til opstilling af skorsten og tilslutning til skorsten. Vi anbefaler, at du lader en professionel Heta forhandler opstille ovnen, alternativt kan du spørge den lokale skorstensfejer til råds inden opstilling. Vær opmærksom på, at det altid er ejeren selv, der har ansvaret for, at gældende regler er overholdt. En moderne og effektiv ovn stiller grundet den høje virkningsgrad store krav til skorstenen. Det kan i visse tilfælde derfor være nødvendigt at forbedre eller helt udskifte denne. Husk 1. Sørg altid for fri adgang til evt. renselemme i skorsten. 2. Sørg altid for rigelig frisk luft til rummet. 3. Bemærk at evt. udsugningsventilatorer som kører i samme rum som ovnen kan bevirke at skorstenstrækket bliver for svagt, hvilket kan medføre at ovnen ikke brænder optimalt. Endvidere kan det medføre, at der kan komme røg ud af ovnen, når fyrlågen åbnes. 4. Eventuelle luftriste må ikke kunne tildækkes. 2.1 Afstandsbestemmelser Der skelnes mellem installation op til brændbar væg eller ikke brændbar væg. Hvis væggen er af ikke brændbart materiale, kan ovnen i princippet placeres helt op imod den. Pejseindsatsen er generel kun beregnet for indmuring i eksisterende åbne pejse eller til om muring med dertil hørende ikke brændbart materiale. Der skal være passende luft mellem mur og pejsekassetten, dette er for at undgå skader på murværket, når ovnen udvider sig ved varme. Minimum afstande til brændbart materiale fremgår af typeskiltet, samt tegninger og tabel side Vær særlig opmærksom på afstand til brændbart gulv (330 mm), der også er gældende, selvom der er lagt en stål- eller glasplade på gulvet. Det er selve gulv konstruktionen af f. eks. beton, klinker eller lignende, der skal være ikke brændbart i en dybde på 330 mm, gældende fra underkant låge på pejseindsatsen. Afstande ved indbygning se side Gulvmateriale Du skal sikre dig, at gulvet kan bære vægten af ovnen og evt. en topmonteret stålskorsten. Foran pejseindsatsen skal underlaget bestå af ikke brændbart materiale, f. eks. stålplade, et flise- eller klinkegulv. Størrelsen på det ikke brændbare underlag, skal følge de gældende nationale og lokale regler, og skal sikre mod evt. følgevirkninger af gløder, der kan falde ud af ovnen. Afstande se ovntabel side Højde over brændbart gulv: 330 mm. Vær særlig opmærksom på afstand til brændbart gulv, der også er gældende, selv om der er lagt en stål- eller glasplade på gulvet. Det er selve gulvet, der skal være ubrændbart. (Beton, klinker eller lignende). 2.3 Skorstenstilslutning Skorstenens lysning skal følge de nationale og lokale bestemmelser. Lysningsarealet bør dog ikke være mindre end 175 cm 2, svarende til en diameter på ø150 mm. Hvis der monteres spjæld i røgrøret, skal der i lukket stilling være en fri åbning på min. 20 cm 2. Hvis de lokale bestemmelser tillader det, kan der tilsluttes to lukkede ildsteder til samme skorsten. Man skal dog være opmærksom på lokale krav til afstanden mellem de to tilslutninger. Pejseindsatsen må aldrig tilsluttes en skorsten, hvor der er tilsluttet et gasfyr. En effektiv pejseindsats stiller store krav til skorstenen. Lad derfor din skorstensfejer vurdere din skorsten. Tilslutning til muret skorsten Murbøsning fastmures i skorsten og røgrør føres ind i denne. Murbøsning eller røgrør må ikke føres ind i selve skorstenslysningen, men kun til den indvendige 17

18 side af skorstenslysningen, da skorstensfejeren skal kunne feje denne. Samling mellem murbøsning og røgrør samt evt. gennemføring til isat/eftermonteret skorstensforing tætnes med ildfast materiale, som varmefast mørtel eller pakningssnor. Heta A/S gør opmærksom på, at det er af yderste vigtighed, at dette er gjort korrekt med helt tætte samlinger. Som nævnt tidligere anbefaler vi, at opstilling og montering overlades til en professionel Heta forhandler. Tilslutning til stålskorsten Ved montering fra topafgang pejseindsats direkte til stålskorsten, anbefales det at lade skorstensrøret gå inden i røgstudsen, således at evt. sod og kondens ledes ind i ovnen i stedet for udvendig på ovnen. Ved opstilling hvor skorstenen føres op gennem loftet, skal nationale og lokale regler følges mht. afstande til brændbart materiale. Det er vigtigt at skorsten monteres med tagbæring, så ovnens topplade ikke bærer skorstenen (stor vægt kan evt. medføre skader på ovnen). 2.4 Forbrændingsluft Pejseindsatsen er godkendt som rumluftafhængig pejseindsats iht. EN Pejseindsatsen får den samlede forbrændingsluft fra opstillingsrummet. Du har dog mulighed for at tilføre pejseindsatsen ekstern forbrændingsluft. Der kan tilsluttes en tæt lufttilførsel til pejseindsatsens luftindsugningsstuds. I den sammenhæng skal følgende punkter overholdes: Der må kun anvendes godkendte materialer fra ventilationsteknikken til lufttilførselskanalen. Lufttilførselsledningen skal udføres fagligt korrekt og isoleres mod dannelse af kondensvand. Ledningens og spærregitterets tværsnit skal være mindst 78 cm². Hvis ledningen fører ud i det fri, skal du især være opmærksom på, at spærregitteret udstyres med en egnet vindbeskyttelse. Der må heller ikke være fare for tilstopning pga. løv o.l. 2.5 Sikkerhedsafstande ved indbygning efter EN Materialerne som er anvendt ved sikkerhedstest og gengivet i disse illustrationer herunder, har en varme ledningsevne på max. (=<0,36 W(m*K). 1. Min. 150 mm konvektion bag 2. Min. 130 mm konvektion i sider 4 - uden side glas 3. Min. 360 mm fra overkant låge til underkant hylde 7 4. Røgrør skal være isoleret. 5. Møbleringsafstand, front: Min mm 8 6. Afstand til sidevæg foran front af pejseindsatsen - uden side glas 400 mm 7. Min. 130 mm fra overkant konvektionsafkast til brændbart 8. Ikke brændbart 12,5 (=<0,36 W/(m*K) 3 9. Gulvplade: Min. 150 mm til brændbart gulv 13 ved siden af pejseindsatsens fyringsåbning Gulvplade: Min. 300 mm til brændbart gulv 14 foran pejseindsatsen 11. Min. 330 mm fra front af pejseindsatsen til brændbart gulv Hylde Afstand til bagvæg fra side vindues bagkant: Min. 320 mm 14. Møbleringsafstand ved sideglas: Min. 550 mm B 130 D 330 C

19 4 B - Min cm 2 Isoleres med min.: 25 mm Lamba værdi (W/mK): 0, Isoleret røgrør A A 6 B C B - Min. 580 cm D 13 2 Ikke brændbart materiale A Brændbart materiale Andet brændbart 9 9 Målene er minimumsmål med mindre andet er angivet. Afstande til brændbart materiale Minimumsmål i mm Variant A B C D A * N/A N/A BR/BL C N/A N/A 550* 320 *Gælder både højre og venstre side. 19

20 2.6 Målskitser Målskitse Prestige A Målskitse Prestige BR Målskitse Prestige BL Målskitse Prestige C

21 Murmål Prestige A Prestige BR min. 485 min. 475 min.485 min. 475 min. 720 min. 715 Prestige BL Prestige C min. 485 min. 475 min. 485 min. 475 min. 715 Max Montering af røgstuds 4 Røgstuds monteres inde fra ovnens brændkammer med 4 x M6x

22 2.8 Opstilling af ovn 1 Prestige A Prestige BR Prestige BL Prestige C 2 3 x 4 Vigtigt! Vermeculite stenene fjernes fra ovnen inden montering i mur. Se side 12. Vigtigt! Alle 4 skruer skal skrues i, ellers vil ovnen trække falsk luft op gennem gevindhullerne. 4 5 Prestige BR, BL, C Prestige BR, BL, Det er valgfrit, om du vil montere støttestag Se fig Hjørnet skal kun fjernes, hvis der benyttes støttestag. 22 Det er op til montøren, at vurdere om støttestagen egner sig til den specifikke opbygning. Heta A/S fraskriver sig ethvert ansvar for alle former for skader, som måtte opstå i forbindelse med opbygningen til indsatsen.

23 6 Prestige C 7 Prestige BR Prestige BL Prestige C 8 9 Prestige A Prestige A Prestige BR Prestige BL Prestige BR, BL, C Prestige BR Prestige BL Prestige BR Prestige BL 23

24 14 15 Prestige C Prestige C 16 Prestige C 3. Montering af ekstern lufttilførsel nedefra 1 2 x4 5 x M4x8 3 x4 24

25 x4 8 25

26 4. Montering af ekstern lufttilførsel bagud 1 x3 2 x3 90 o 3 x3 26

27 5. Typeskilt 6. Prøvningsattest Noter dit nr. her DK DK DK DK TEST Reg.nr. 300 DOP-Prestige Indsats Heta A/S Jupitervej 22. DK-7620 Lemvig. Denmark Produktionsår: 2016 DS/EN 13229/A2:2004/NS 3058/3059 Produkt beskrivelse Prestige Indsats Serie nr.: Lukket ildsted For inddbygning Brændsel: Træ Ydelse nominel: 8 kw Røggas temperatur: C Middel CO emission: 0,085% Middel CO emission i mg/nm 3 : 1063 mg/nm 3 Støv: 27 mg/nm 3 Virkningsgrad: 79% Nox (mg/nm 3 ): 109 mg/nm 3 Støv (NS 3058/3059) samlet vægtet partikelemission: 2,15 g/kg OGC ved 13% O2 (CEN/TS 15883): 81 mgc/nm 3 Afstand til brændbart uden sideglas: Afstand til brændbart med sideglas: Afstand til brændbart - front: 400 mm 550 mm 1100 mm For opbygning i øvrigt - se installationsvejledning. Indsatsen må tilsluttes røggas samleledning. Ovnen er egnet til intermitterende brug. Anvend kun anbefalet brændsel. Følg fabrikantens brugervejledning. CN=Kim Sig Andersen, O=Teknologisk Institut // CVR: , C=DK :29:15 Dette PDF dokument er kun gyldigt, hvis det er digitalt signeret med OCES digitalsignaturen for Kim Sig Andersen, Teknologisk Institut. This PDF document is only valid if digitally signed with the OCES digital signature for Kim Sig Andersen, Danish Technological Institute. Egne notater 27

28 28

Betjeningsvejledning. Pejseindsats. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Pejseindsats. www.heta.dk Betjeningsvejledning Classic Pejseindsats www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING

INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING Inspire 40 Inspire 45 Inspire 55 Inspire 55H www. heta.dk www.heta.dk DK 1 Vi ønsker jer tillykke med jeres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at i vil få

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan-Line 41 & 44 Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA 6304. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA 6304. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA 6304 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning Design by JACOB JENSEN vision I 1 Heta vision Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Heta vision I, II og III Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor

Læs mere

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 400 410/411 og 420 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

Scan Line 600 serien. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 600 serien. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 600 serien Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

SCAN-LINE 500 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk

SCAN-LINE 500 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk SCAN-LINE 500 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA

BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA 6304 2015 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

SCAN LINE 800 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

SCAN LINE 800 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 800 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Scan-Line 95/100 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk

Scan-Line 95/100 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk Scan-Line 95/100 BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

SCAN-LINE 550. www.heta.dk

SCAN-LINE 550. www.heta.dk SCAN-LINE 550 Pejseindsats Opstillings- og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering.

Læs mere

SCAN LINE 800 AQUA BETJENINGSVEJLEDNING

SCAN LINE 800 AQUA BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 800 AQUA BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker jer tillykke med jeres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at i vil få stor nytte og glæde af jeres investering. Særlig hvis i følger

Læs mere

Scan-LinE 40B. www.heta.dk

Scan-LinE 40B. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-LinE 40B SCAN-LINE 50b www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

BETJENINGS- OG OPSTILLINGSVEJLEDNING SCAN-LINE SOLID C

BETJENINGS- OG OPSTILLINGSVEJLEDNING SCAN-LINE SOLID C BETJENINGS- OG OPSTILLINGSVEJLEDNING SCAN-LINE SOLID C www.heta.dk DK DANSK DESIGN. DANSK KVALITET. DANSK PRODUKTION 1 Erklæring om ovnens ydeevne DK Regulation No. 305/2011 DOP-Scan-Line Solid C - 2237-2017

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

Scan-Line 70.

Scan-Line 70. Scan-Line 70 BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Scan Line 7 serien. Betjeningsvejledning. Scan-Line 7D. Scan-Line 7B. www.heta.dk. www. heta.dk

Scan Line 7 serien. Betjeningsvejledning. Scan-Line 7D. Scan-Line 7B. www.heta.dk. www. heta.dk Scan Line 7 serien Betjeningsvejledning Scan-Line 7A Scan-Line 7C Scan-Line 7B Scan-Line 7D www. heta.dk www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil

Læs mere

Betjenings- og opstillingsvejledning. Inspire 40 Pejseindsats

Betjenings- og opstillingsvejledning. Inspire 40 Pejseindsats Betjenings- og opstillingsvejledning Inspire 40 Pejseindsats www.heta.dk DK Dansk Design. Dansk Kvalitet. Dansk Produktion 1 Erklæring om ovnens ydeevne Regulation No. 305/2011 DOP-Inspire 40 Indsats-2215-2016

Læs mere

Scan-Line. Turin Modern. www.heta.dk

Scan-Line. Turin Modern. www.heta.dk Scan-Line Turin Classic Turin Modern Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering.

Læs mere

Scan Line 7 serien. Betjeningsvejledning. Scan-Line 7D. Scan-Line 7B. www. heta.dk

Scan Line 7 serien. Betjeningsvejledning. Scan-Line 7D. Scan-Line 7B.  www. heta.dk Scan Line 7 serien Betjeningsvejledning Scan-Line 7A Scan-Line 7C Scan-Line 7B Scan-Line 7D www. heta.dk www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil

Læs mere

Scan-Line. Betjeningsvejledning.

Scan-Line. Betjeningsvejledning. Scan-Line Napoli Classic Napoli Modern Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering.

Læs mere

Scan-Line Ancona Scan-Line Ancona Grande Scan-Line 15. Scan-Line 16. Scan-Line 16 XL

Scan-Line Ancona Scan-Line Ancona Grande Scan-Line 15. Scan-Line 16. Scan-Line 16 XL Scan-Line Ancona Scan-Line Ancona Grande Scan-Line 15. Scan-Line 16. Scan-Line 16 XL Betjeningsvejledning Scan-Line 15 Scan-Line Ancona Scan-Line Ancona Grande Scan-Line 16 Scan-Line 16 XL www.heta.dk

Læs mere

BETJENINGS- OG OPSTILLINGSVEJLEDNING

BETJENINGS- OG OPSTILLINGSVEJLEDNING ETJENINGS- OG OPSTILLINGSVEJLEDNING INSPIRE 40-40H / 45-45H / 55-55H RÆNDEOVNE www.heta.dk DK DANSK DESIGN. DANSK KVALITET. DANSK PRODUKTION 1 Erklæring om ovnens ydeevne DK Regulation No. 305/2011 DOP-Inspire

Læs mere

Betjenings- og opstillingsvejledning. Scan-line 8 Brændeovn

Betjenings- og opstillingsvejledning. Scan-line 8 Brændeovn Betjenings- og opstillingsvejledning Scan-line 8 Brændeovn www.heta.dk DK Dansk Design. Dansk Kvalitet. Dansk Produktion Erklæring om ovnens ydeevne DK Regulation No. 05/0 DOP-Scan-Line 8 40-06. Produkttype

Læs mere

Betjenings- og opstillingsvejledning

Betjenings- og opstillingsvejledning etjenings- og opstillingsvejledning Inspire 40-40H / 45-45H / 55-55H rændeovne www.heta.dk DK Dansk Design. Dansk Kvalitet. Dansk Produktion 1 Erklæring om ovnens ydeevne DK Regulation No. 305/2011 DOP-Inspire

Læs mere

SCAN-LINE TURIN CLASSIC TURIN MODERN BETJENINGSVEJLEDNING

SCAN-LINE TURIN CLASSIC TURIN MODERN BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE TURIN CLASSIC TURIN MODERN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker jer tillykke med jeres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at i vil få stor nytte og glæde af jeres investering.

Læs mere

SCAN-LINE 80 OG 80 XL MONTAGEVEJLEDNING

SCAN-LINE 80 OG 80 XL MONTAGEVEJLEDNING SCAN-LINE 80 OG 80 XL BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted

Montage - og brugervejledning til BONFILS ildsted Holte maj 2008 Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted Erklæring: Alle lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

1630 DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

1630 DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS Opstillings- og betjeningsvejledning 1630 DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som er den

Læs mere

Jupiter 470 XL pejseindsats

Jupiter 470 XL pejseindsats Jupiter 470 XL pejseindsats Brugs- og monteringsvejledning Meteor A/S Drejervej 1 7451 Sunds, DK 15 EN 13229 Jupiter 470 Pejseindsats Nominel ydelse: 6,7 kw CO-værdi ved 13 % O 2 : 0.095 % Virkningsgrad:

Læs mere

Aduro 1. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 1. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 1 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

3310 Koksovn DS/EN 13240

3310 Koksovn DS/EN 13240 Opstillings- og betjeningsvejledning 3310 Koksovn DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som

Læs mere

Meteor brændeovne. Brugs- og installationsvejledning. Meteor A/S CVR nr Drejervej Sunds

Meteor brændeovne. Brugs- og installationsvejledning. Meteor A/S CVR nr Drejervej Sunds Meteor brændeovne Brugs- og installationsvejledning Modeller omfattet af denne brugs- og installationsvejledning. Meteor 470 højformat Meteor 470 højformat Meteor 550 højformat Meteor 550 højformat Lukket

Læs mere

Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6

Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6 Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0227 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Asgård er en del af Aduro A/S Tillykke med din nye Asgård brændeovn! For at få mest mulig

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning TT10 + TT10S +TT10H + TT10HS

Brugs- og monteringsvejledning TT10 + TT10S +TT10H + TT10HS Brugs- og monteringsvejledning TT10 + TT10S +TT10H + TT10HS CE godkendt efter: DS/EN13240 DS (Dansk Standard), DIN (Deutsche Industrienorm), SINTEF (Norsk Standard) og 15A (Østrig) Version 12.12.2011 Tillykke

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning

Opstillings- og betjeningsvejledning Opstillings- og betjeningsvejledning 1710 DS/EN 13240 SINTEF 110-0237 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø,

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Living serien. Version 2, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Living serien. Version 2, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Living serien Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning. Morsø 1126. DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

Opstillings- og betjeningsvejledning. Morsø 1126. DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1126 DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres es nye morsø ovn. morsø,,

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1630 UK/EN 13240

Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1630 UK/EN 13240 Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1630 UK/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som

Læs mere

Brugsvejledning Aduro 2

Brugsvejledning Aduro 2 Brugsvejledning Aduro 2 Ecolabel - Sintef 110-0256 - EN 13240 www.aduro.dk - 1 - Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470W H570W (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange

Læs mere

RAIS MINO Norsk version

RAIS MINO Norsk version RAIS MINO Norsk version BETJENINGSVEJLEDNING NORGE Revision A RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 - Telefax 98 47 92 91 Indholdsfortegnelse. INSTALLATION Installation...

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning

KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning Tillykke med din nye pillebrænder. For at få mest mulig glæde af din nye pillebrænder er det vigtigt, at du gennemlæser denne betjeningsvejledning

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats, Lotus H370 Petite

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats, Lotus H370 Petite Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats, Lotus H370 Petite Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Dansk design og effektiv forbrænding Aduro brændeovnene er skabt med enkle og stilrene linier, skjulte

Læs mere

Aduro 5. Brugsvejledning. Ecolabel Sintef 110-0283 EN 13240. www.aduro.dk

Aduro 5. Brugsvejledning. Ecolabel Sintef 110-0283 EN 13240. www.aduro.dk Aduro 5 Brugsvejledning Ecolabel Sintef 110-0283 EN 13240 www.aduro.dk Tillykke med din nye Aduro 5 pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-pejseindsats, er det vigtigt, at du

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien Version 1, 5/10 2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men

Læs mere

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse Korrekt Fyring Pejseindsats udført af Dixen Pejse Brændeovne og pejse samt træfyringsanlæg til centralvarme er en god og miljøvenlig varmekilde. Brænde og træflis er indenlandske energiressourcer, som

Læs mere

REFLECTION HARMONY RELAXATION

REFLECTION HARMONY RELAXATION REFLECTION HARMONY RELAXATION WIKING Volcanic 2 m. fedtsten Miljøomtanke Fyring med træ er en alternativ energiform, og afbrænding af træ er en CO 2 neutral proces. Et WIKING brændkammer er udviklet med

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Mondo serien. Lotus Mondo1, Mondo 2:Stålovn. Mondo 1 S, Mondo 2 S:Stålovn med Fedtsten på sider og Top.

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Mondo serien. Lotus Mondo1, Mondo 2:Stålovn. Mondo 1 S, Mondo 2 S:Stålovn med Fedtsten på sider og Top. Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Mondo serien Lotus Mondo1, Mondo 2:Stålovn. Mondo 1 S, Mondo 2 S:Stålovn med Fedtsten på sider og Top. Version 3, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. Ovn modeller: TT1, TT1W, TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS

Brugs- og monteringsvejledning. Ovn modeller: TT1, TT1W, TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS Brugs- og monteringsvejledning Ovn modeller: TT1, TT1W, TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS CE godkendt efter: DS/EN13240 DS (Dansk Standard), DIN (Deutsche Industrienorm), SINTEF (Norsk Standard) og 15A

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Liva serien

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Liva serien Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Liva serien Lotus Liva 1, Liva 2, Liva 3: Stålovn Liva 4:Væghængt Stålovn. Liva 1S, Liva 2S og Liva3S:Stålovn med fedtsten på sider og Top Version 6, 23/08-2014

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700

Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700 Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700 Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-masseovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig kan få glæde

Læs mere

Morsø 4700 serien DS 887 Godkendt

Morsø 4700 serien DS 887 Godkendt Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 4700 serien DS 887 Godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn.

Læs mere

3110 & 3140 DS 887 godkendt

3110 & 3140 DS 887 godkendt Opstillings- og betjeningsvejledning 3110 & 3140 DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø,

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune Baggrund og formål Forkert brug af fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende samtidig med, at udledningen af sundhedsskadelige

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

Nyhed! WIKINGs store NYHED! WIKING Automatic. På de følgende sider ses WIKING modellerne...med Automatic og Svanemærkede.

Nyhed! WIKINGs store NYHED! WIKING Automatic. På de følgende sider ses WIKING modellerne...med Automatic og Svanemærkede. WIKINGs store NYHED! Nyhed! Alle WIKING modeller leveres nu med automatisk styring af forbrændingsluften. En automatisk styring af forbrændingsluften betyder at bålet ikke får for meget luft, og at dit

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H570T

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H570T Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H570T Version 2, 25/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus 9000 serien. Version 3, 23/

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus 9000 serien. Version 3, 23/ Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus 9000 serien Version 3, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus MQM-serien

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus MQM-serien Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus MQM-serien (Lotus MQM) Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men

Læs mere

Aduro 6. Brugsvejledning. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk

Aduro 6. Brugsvejledning. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk Aduro 6 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at du læser

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING Genere le råd og anvisninger.2-3 Monteringsvejledning.4-7 Brugs- og fyringsanvisning.8-10 Fejlsøgning. 1 med brugs- og fyringsanvisning Indhold: Reklamationsret Type- og miljøgodkendelse Udpakning Tilbehør

Læs mere

Monterings og Brugervejledning

Monterings og Brugervejledning Monterings og Brugervejledning Version 3 den 4 november 2006, ifølge den nye fælles Europæiske norm DS/EN 13240 For Svendsen Pejse type: Svendsen 3. Indledning / vigtig. Det er en vanskelig beslutning

Læs mere

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag!

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag! Pejse og brændeovne - opstilling, skorsten og fyring Nedenstående er udarbejdet på grundlag af pjecer fra skorstensfejermestrene Henrik B. Jensen og Benny Lassen, København, Bygningsreglementet for småhuse

Læs mere

FLAME. Brugsvejledning

FLAME. Brugsvejledning FLAME Brugsvejledning 10.2004 1 2 Indholdsfortegnelse Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...5 Montering og brugsvejledning...6 Fyringsvejledning...7 Generelt om fyring...8 Skorstenen...9 Brændeovnens

Læs mere

Aduro 1 / Aduro 1SK Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 1 / Aduro 1SK Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 1 / Aduro 1SK Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn,

Læs mere

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed: Bedre forbrænding og brændselsøkonomi Sundere

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Morsø 9000 Indsatsovn

Morsø 9000 Indsatsovn På grund af den tertiære lufttilførsel er røgledepladen fastmonteret på bagsiden af ovnen. Ildfast materiale Ildfaste vermiculiteplader er med til at sikre en høj forbrændingstemperatur og kan nemt holde

Læs mere

4600 serien N/EN SINTEF

4600 serien N/EN SINTEF Opstillings- og betjeningsvejledning 4600 serien N/EN 13240 SINTEF 043-069 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres nye Morsø

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning 1410 & 1440 DS 887 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

Opstillings- og betjeningsvejledning 1410 & 1440 DS 887 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS Opstillings- og betjeningsvejledning 1410 & 1440 DS 887 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som er

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-2000 serien

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-2000 serien Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-2000 serien (Lotus 2060 og 2080) Version 4, 02/01-2017 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder.

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Prio serien

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Prio serien Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Prio serien Version 4, 25/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men

Læs mere

Nyhed. Op til 40%* mere varme med WIKING Automatic. made by

Nyhed. Op til 40%* mere varme med WIKING Automatic. made by Nyhed Op til 40%* mere varme med WIKING Automatic made by Bag om WIKING WIKING brændeovne er til de autentiske stunder, hvor du i nærvær og samvær med dem du holder af kan nyde den knitrende ild og varmen,

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Morsø 9000 serien Design Knud Holscher

Morsø 9000 serien Design Knud Holscher Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 9000 serien Design Knud Holscher DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H700

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H700 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H700 Version 1, 28/11 2011 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien Opstillings- og betjeningsvejledning 4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien DS godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke

Læs mere