Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering"

Transkript

1 Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen, når der er tale om komplekse borgerforløb. 1. Hvilke organisatoriske, faglige, ledelsesmæssige og økonomiske muligheder skal være tilstede, for at den komplekse neurorehabilitering kan lykkes. 2. Odense Kommune har udviklet en model for, hvorledes disse udfordringer kan overkommes, bl.a. med hjælp fra tværfagligt sammensat neuroteam og en ny organisationsstruktur, der understøtter den helhedsorienterede og sammenhængende indsats.

2 Hvad er koordination? Koordination betyder et systematisk samarbejde mellem en række aktører Bygget op om indsatser med klare mål og et konkret indhold Fælles forståelse hos alle for vilkårene for samarbejdet og den enkelte aktørs rolle Jan C. L. Jensen, leder af Hjerneskaderådgivningen, Fyn, Odense Kommune, ÆHF, Virksom Dialog

3 Hvorfor koordinering? Derfor!

4 Koordinering af systematiserede forløb Systematisere, betyder at ordne, at planlægge, at arbejde metodisk. Man systematiserer eller skaffer orden på baggrund af noget/neurofaglig viden. I Odense Kommune/ÆHF systematiserer vi forløbene på baggrund af rehabiliteringsbegrebet, med det formål at få bedst muligt resultat for borgeren (meningsfuldt liv) og for kommunen (optimal brug af ressourcer).

5 Borgerens forløb i ÆHF/Odense Borgerens sag (ICFbaseret) dokumentation af effekt af borgerens forløb Kan borgeren udredes nu, eller skal der nærmere udredning til? Dialog Samtaleguide Udredning ICF Risikovurdering forebyggelse KRAMfaktorer Frivillighed Velfærdsteknologi Oplysninger fra sygehus, læge, region osv. Data fra digitale selvbetjeningsløsni nger Screening SF 12 Virksom Dialog Retningsgivende mål og bevilling Retningsgivende mål tid Forløb og effektmål Bevilling: paragraf og indsatsområder Foreløbig koordinator Mål, indsats, evaluering Mål Indsatser og tidsramme Ansvarspersoner/koordinator Evaluering Virksom Træning og Støtte Screening SF 12 Tid 0 Nyt forløb/nye mål?

6 Èn Plan Som borger ønsker jeg at have en samlet plan, så jeg har overblik over den hjælp jeg får. Det giver mig tryghed, at jeg kan se aftalerne og deltage i mit eget forløb. Som medarbejder ønsker jeg at have en samlet plan for borgerens forløb, så jeg har overblik over mål, indsatser og tid, så jeg kan koordinere forløbet med mine kollegaer og samarbejdspartnere. Kriterier: Planen skal indeholde: Samlet faglig vurdering Retningsgivende mål og indsatsområder Borgerforløb og effektmål Koordinationsbehov/ansvarspersoner Delmål Indsatser og handlinger Tid (start/opfølgning/slut og rækkefølge)

7 UDREDNING SF12screening Start Mestre eget forløb? Grad af koordinationsbehov Målgruppe ICF funktionsevne Oplysninger fra samarbejdspartnere Tildele systematisk rehabiliteringsforløb Én plan Én Plan Borgerens eget MÅL Tilknytte effektmål til forløbet Indsatsområder Én afgørelse Mit mål er Hvem gør hvad hvornår? EVALUERING SF12screening Undervejs/slut Opfølgning på borgerens egne mål Opfølgning på effektmål tildeling af budget INDSATS Vi giver indsatser, der skaber højest muligt effekt hos borgeren ift borgerens mål. Vi gør det på en systematisk måde ud fra den rehabiliterende tilgang Dokumenteres i fælles journal Oplæg på 6. danske rehabiliteringskonference

8 Koordinering af kompleks neurorehabilitering af borgere med akut opstået hjerneskade Hjerneskadet som følge af: Blodprop Hjerneblødning Hovedtraume Infektion Iltmangel Tumorer/kræft i hjernen

9 Højre hjernehalvdel Egenskaber Helhedsopfattelse Billeddannelse Rum og retningssans Intuition Kreativitet Venstre kropshalvdel Musikalitet Tolkning af følelser Genkende ansigter Analogisk Neurofaglig viden Lateralisering Venstre hjernehalvdel Egenskaber Detaljeopfattelse Analyse Rationel/lineær Logik Sprog Læsning Skrivning Regning Digital Symptomer Lammelse i højre kropshalvdel Adfærdsmæssige problemer: Sorg Depression Selvbegrænsning Afasi Apraksi Hemianopsi Neurologisk og neuropsykologisk skadesbillede Symptomer Lammelse i venstre kropshalvdel Adfærdsmæssige problemer: Overoptimisme Ligegyldighed Manglende motivation Nedsat koncentrationsevne Neglect af kroppen Balanceproblemer Rum og retningsforstyrrelser Problemer med: kreativitet musikalitet følelsesfortolkning genkendelse af ansigter Hemianopsi

10 Patient Sygehus Hjerneskaderådgivningen Borger Kommune Fase I Fase II Fase III Fra neurologi neuropsykologi neuropædagogik Syg rask Hjernen i mennesket Funktionsnedsættelser/ ressourcer Medicinsk færdigbehandlet Livskvalitet: Barrierer/fremmere for evne til deltagelse i samfundslivet Mennesket i hjernen

11 Indplaceringen i den kommunale forvaltning Hvad og hvor kommer den skadede fra og hvorhen skal vedkommende? I hvilken kommunal forvaltning eller sektor hører vedk. til? Sygedagpengeafd. Pensionsafd. Kontanthjælpsafd. Arbejdsmarkedsafd. Pleje/Omsorgsafd. Børne/Ungeafd. Handicapafd. Rehabilitering! Kompensation

12 Odense Kommune og 7 øvrige kommuner på Fyn Hjerneskaderådgivningen, Fyn er (og har siden 1997) været borgerens indgangsdør til benyttelse af de specialiserede tilbud på senhjerneskadeområdet Kommuner/Region Praktiserende læger Dag og døgntilbud

13 Hjerneskaderådgivningens formål og funktioner Koordination fra sygehusophold til etablering i eget liv Tværfaglig sagsudredning, et kvalitetsparameter Konsulent og rådgivningsopgaver i forhold til Henviste Pårørende Kommunale myndigheder Div. andre samarbejdspartnere, arbejdsgivere og læger Faglige indstillinger: tilvejebringe fagligt beslutningsgrundlag for kommunens afgørelser, fx visitation Tilbud om undervisning til professionelle Vidensskabelse og vidensoverførsel Leverandør til VISO se

14 Hvornår er effektiv koordination af afgørende betydning? Der er særlig behov for koordination, når en borgers funktionsnedsættelse/hjerneskade kan medføre en varig svækkelse af tilknytningen til arbejdsmarkedet/truet selvforsørgelse. Den hjerneskadede borger, som har et diffust sygdomsbillede med både fysiske og psykiske komponenter og hvor div. aktører har vanskeligt ved at stille en præcis prognose og/eller anvise en effektiv behandling. Det må alt andet lige være mere hensigtsmæssigt, at alle parter trækker i den samme retning for en tid, men med mulighed for at ændre fælles kurs, frem for, at alle trækker i egen retning/diffus målsætning.

15 Specialisering af sager på medarbejdere eller teams kan understøtte kvaliteten i koordinationen Specialisering kan være hensigtsmæssigt i forhold til hjerneskadede borgere med komplekse forløb. Kommunikationen mellem forskellige sektorer kan styrkes ved at udpege en eller flere sagsbehandlere til specialister i bestemte sager, der kræver særlig indsigt/neurofaglig viden. Gevinsten ved specialiseringen er, at sagsbehandlerne opnår mere indgående viden om et givent område og samtidig etablerer personlige kontakter til de relevante, eksterne aktører, som derved også får en fast kontakt til fx jobcentret i disse sager. Specialisering kan være relevant for større myndighedsenheder, med mange sager. For enheder med et mindre antal sager vil specialisering i mange tilfælde kun være mulig i begrænset omfang. (Skitsma: Fra personbåren koordinering til systembåren koordinering! Både strukturelle og kompetencemæssige forhold skal være tilstede)

16 Forudsætninger for god koordinering Viden Målrettet indsats God kommunikation Ledelsesmæssig og økonomisk koncensus Jan C. L. Jensen, leder af Hjerneskaderådgivningen, Fyn, Odense Kommune, ÆHF, Virksom Dialog Oplæg på 6. danske rehabiliteringskonference d. 30. okt Nyborg Strand session I

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet

Læs mere

Resten af livet Hjerneskade, Rehabilitering, Hverdagsliv

Resten af livet Hjerneskade, Rehabilitering, Hverdagsliv Resten af livet Hjerneskade, Rehabilitering, Hverdagsliv Hovedrapport Projektmagere: Vejle amt, Aktivprojektet: Karen Lund & Anne Petersen Bornholms Regionskommun, Ressourcevejen: Hanne Nielsen & Annette

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015... 5 8BLeverings-

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering hovedrapport 2 0 1 1 Medicinsk Teknologivurdering 2011; 13(1) Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering; Hovedrapport Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERNE

SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERNE SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERNE...FAGLIGHED, VIRKE OG INDSATS 1 2 1 SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERNES FAGLIGHED 1.1 En socialmedicinsk viden om specifikke sygdomme / s7 1.2 En socialfaglig viden / s8 1.3 Systemkendskab

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK. - Patienternes perspektiv SUNDHEDSPOLITIK 2010-2011 DANSKE PATIENTER

SUNDHEDSPOLITIK. - Patienternes perspektiv SUNDHEDSPOLITIK 2010-2011 DANSKE PATIENTER SUNDHEDSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK 2010-2011 - Patienternes perspektiv - Patienternes perspektiv DANSKE PATIENTER Danske Patienter er paraplyorganisation for patientforeningerne i Danmark. Medlemskredsen

Læs mere

Introduktion til den rehabiliterende tilgang for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune

Introduktion til den rehabiliterende tilgang for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune Introduktion til den rehabiliterende tilgang for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune Indhold Indledning... 3 Introduktion til samarbejde med borgeren... 4 Kerneopgaven... 4 Rehabilitering... 5 Borgerens

Læs mere

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen NOTAT Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen Titel - Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 Træning efter Lov om social service 86 BIND 2: Tilbud til borgere med fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Ydelseskatalog Voksne 2015

Ydelseskatalog Voksne 2015 Ydelseskatalog Voksne 2015 Side 1 Praktiske oplysninger Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød Mailadresse: Hjemmeside: kc-hil@hillerod.dk www.kc-hil.dk Telefon: 72 32 38 00 Kommunikationscentret

Læs mere