ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene"

Transkript

1 PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup ØVRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 102 Banegrøften Nr. 105 Munkholtvandløbet Nr. 107 Ilbækken Regulativ 1999

2 FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske tilstand, - vandløbets vedligeholdelse, samt - rettigheder og pligter ved vandløbet. Dette regulativ er opbygget således, at den første del indeholder - en beskrivelse af vandløbet, samt - de forhold der er specifikke for vandløbet. Den anden del af regulativet er udformet som bilag og indeholder - en redegørelse af grundlaget for og konsekvenserne af regulativforslaget, samt - bestemmelser der er fælles for alle kommunevandløb der administreres af Pandrup Kommune. Materialet, der ligger til grund for regulativets udarbejdelse, kan efter henvendelse beses på Pandrup Kommune, teknisk forvaltning.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE side REGULATIV FOR ØVRE TILLØB TIL RY Å GRUNDLAGET FOR REGULATIVET BETEGNELSE AF VANDLØBET VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER BYGVÆRKER Overkørsler og broer Rørledninger ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SEJLADS BREDEJERFORHOLD VEDLIGEHOLDELSE TILSYN REVISION REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN REDEGØRELSE (Bilag 1) PLANGRUNDLAGET KONSEKVENSER OVERSIGTSKORT (Bilag 2) STANDARDBESTEMMELSER (Bilag 3) Regulativ for Øvre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

4 REGULATIV FOR ØVRE TILLØB TIL RY Å GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Øvre tilløb til Ry å omfatter vandløbene: Nr. 2 Nr. 5 Nr. 7 Banegrøften Munkholtgrøften Ilbækken som er optaget som kommunevandløb i Pandrup Kommune, Nordjyllands amt. Regulativet er udarbejdet på grundlag af lov nr. 302 af 9. juni 1982 og lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 af lov om vandløb som ændret ved lov nr. 402 af 14. juni 1995 og lov nr. 478 af 1. juli 1998, samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb. Regulativet bygger på den hidtil fastlagte skikkelse og en opmåling af vandløbene foretaget af Hedeselskabet i juni 1998, samt for: Banegrøften: landvæsensnævnskendelse af 8. maj 1968 reguleringssag af 15. august 1994 regulativ af 17. marts 1970 tillægsregulativ af 15. juni 1987 for såvidt angår Banegrøften.. Munkholtvandløbet: forlig af 27. februar 1931 landvæsensnævnskendelse af 7. september 1965 deklaration af 15. oktober 1998 regulativ af 25. september 1979 tillægsregulativ af 15. juni 1987 for så vidt angår Munkholtvandløbet. Ilbækken: landvæsensnævnskendelse af 8. oktober 1955 landvæsenskommissionskendelse af 15. maj 1956 landvæsensnævnskendelse af 8. september 1959 regulativ af 1. oktober 1966 (godkendt af Saltum-Hune Kommune) tillægsregulativ af 15. juni 1987 for så vidt angår Ilbækken. Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer.

5 2 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET Banegrøften begynder som kommunevandløb ved vestsiden af den gamle banedæmning i skellet mellem matr. nr. 19 a og 43, Ingstrup By, Skjulsmark og forløber overvejende i nordøstlig retning til dets udløb i afvandingskanalen Tiendebæk i skellet mellem matr. nr. 5 g og 39, Ingstrup By, Skjulsmark. Munkholtvandløbet begynder som kommunevandløb ved østsiden af Horsedalsvej på matr. nr. 14 c, Torpet By, Saltum, 66 m nord for skelhjørnet mellem matr. nr. 12 d og 14 c, Torpet By, Saltum og forløber overvejende i sydøstlig retning til dets udløb i amtsvandløbet Ry å i skellet mellem matr. nr. 10 e og 15 e, Torpet By, Saltum. Ilbækken begynder som kommunevandløb ved sydvestlig skelhjørne mellem matr. nr. 13 f og 14 a, Sønder-Saltum By, Saltum og forløber overvejende i østlig retning til dets udløb i amtsvandløbet Ry å i skellet mellem matr. nr. 20 d og 86 a, Sønder-Saltum By, Saltum. Banegrøftens samlede længde er 992 m. Munkholtvandløbets samlede længde er 1551 m, heraf er 279 m rør-lagt. Ilbækkens samlede længde er 1954 m, heraf er 621 m rørlagt. Banegrøften, Munkholtvandløbet og Ilbækken forløber udelukkende i Pandrup Kommune, i øvrigt henvises til oversigtskort, bilag 2, side 17. Regulativ for - Øvre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

6 3 3.0 VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER Banegrøften Afmærkning nr. Afstand fra øvre ende m Banegrøften, Munkholtvandløbet og Ilbækken er alle stationeret fra øvre ende med begyndelsespunktet som station 0. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m. Langs Banegrøften er som afmærkning anbragt 5 vandstandsskalaer. Langs Munkholtvandløbet er som afmærkning anbragt 6 vandstandsskalaer. Langs Ilbækken er som afmærkning anbragt 8 vandstandsskalaer. Skalaerne er placeret langs vandløbet som anført i efterfølgende skema. Pandrup Kommune har besluttet, at Banegrøften, Munkholtvandløbet og Ilbækken skal vedligeholdes på grundlag af en fastlagt geometrisk skikkelse. Dimensionerne fremgår af efterfølgende skema. De i skemaet angivne bundkoter ved rørlagte strækninger, er den kote hvortil der accepteres sand i røret. De registrerede rør skal overholde de i kapitel 4 anførte bundkoter. Vandløbets bundkote Bundbredde/ rørdim. Fald Anlæg Bemærkninger * * * Rørbro vestside gl. ø 40 15,0 banedæmning * * 2, * * Rørbro ø 45 1, * 40 1, * * * Rørbro ø 50 0, * * Regulativ for - Øvre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

7 4 Afmærkning nr. Afstand fra øvre ende m Vandløbets bundkote Bundbredde/ rørdim. Fald * Anlæg Bemærkninger * 0,40 1,0 Rørbro ø * * * Udløb i Tiendebæk Munkholtvandløbet Afmærkning Afstand fra øvre ende m Vandløbets bundkote Bundbredde/rørdim. Fald Anlæg Bemærkninger nr * * * Rørledning, østside ø 25 6,20 Horsedalsvej * * * 3, * * Rørbro ø 40 2,80 Kærbyvej * * * * Rørbro ø 45 0, * 35 2, * Rørbro ø * * * 40 1, * * Rørledning ø 30 5, * * * Udløb i Ry å Regulativ for - Øvre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

8 5 Ilbækken Afmærkning Afstand fra Vandløbets Bundbredde/rørdim. Fald Anlæg Bemærkninger nr. øvre ende m bundkote * * * * Rørbro ø * , * 0,50 Rørbro ø * * * Rørledning ø * Brønd ø /289 * * Brønd / styrt ø * Brønd ø * Brønd ø 50 1, * Brønd ø * Brønd ø 50 Rendbækvej * * * Rørudløb 1, * 3, * * * Rørledning ' 50 30, * * Brønd ø 50 2, * * Brønd ø 50 1, * * * Rørudløb 100 0,50 1, * * Rørbro Regulativ for - Øvre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

9 6 Afmærkning nr. Afstand fra øvre ende m Vandløbets bundkote Bundbredde/rørdim. Fald Anlæg Bemærkninger * * Rørbro 1,0 ø 60 30, * * * Udløb i Ry å De anførte koter er tilknyttet Dansk Normal Nul ved følgende GI-fikspunkter: kote 5,782 m : Bolt på nedlagt stationsbygning i Ingstrup kote 6,876 m : Bolt på nedlagt mejeri i Sønder Saltum kote 9,384 m : Bolt på ejendommen Torpet 2 Endvidere er indnivelleret: Banegrøften Højdemærke i st. 55 m Ingstrup Sø, kote 2,820 m : Kalot på øster side af Tiende bæk i st m. Munkholtvandløbet Midt frontmur i st. 684 m - kote 3,790 m : Indløb betonrørbro Midt frontmur i st. 690 m - kote 3,690 m : Udløb betonrørbro Regulativ for - Øvre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

10 7 Ilbækken Kant kegle over afløb i st. 435 m - kote 4,945 m : 100 betonbrønd med kegle Kant kegle over afløb i st. 664 m - kote 4,050 m : 100 betonbrønd med kegle Kant kegle over afløb i st m - kote 1,690 m : 100 betonbrønd med kegle Overkant muffe på ø 60 rør i st m - kote 0,980 m : Indløb betonrørbro. 4.0 BYGVÆRKER 4.1 Overkørsler og broer Banegrøften Beliggenhed (stationering) m Beskrivelse Efterfølgende beskrives de bygværker der, for Banegrøften, Munkholtvandløbet og Ilbækkens vedkommende, blev konstateret ved opmåling i juni Dimensioner for vandslug/rørdiameter Målt bundkote Ejerforhold 0 Betonrørbro ø Privat 17 ø Betonrørbro ø Privat 351 ø Betonrørbro ø Privat 527 ø Betonrørbro ø Privat *) 992 ø *) De anførte dimensioner og koter for rørbroen st m er ikke de opmålte, men de gældende efter omlægning af rørbroen. Regulativ for - Øvre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

11 8 Munkholtvandløbet Beliggenhed (stationering) m Beskrivelse Dimensioner for vandslug/rørdiameter Målt bundkote Ejerforhold 684 Betonrørbro ø Pandrup Kommune 690 ø PVC-rørbro ø Privat *) 972 ø Betonrørbro ø Fælles privat 993 ø *) De anførte dimensioner og koter for rørbroen st m er ikke de opmålte, men de gældende efter omlægning af rørbroen. Ilbækken Beliggenhed (stationering) m Beskrivelse Dimensioner for vandslug/rørdiameter Målt bundkote Ejerforhold 187 Betonrørbro ø Privat 194 ø Betonrørbro ø Privat 341 ø Betonrørbro ø Pandrup Kommune 1954 ø Regulativ for - Øvre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

12 9 4.2 Rørledninger Munkholtvandløbet Beliggenhed (stationering) m Beskrivelse Dimensioner for rørdiameter Målt bundkote Ejerforhold 0 Betonrørledning ø Pandrup Kommune 228 ø Betonrørledning ø Pandrup Kommune 1551 ø Ilbækken Beliggenhed (stationering) m Beskrivelse Dimensioner for rørdiameter Målt bundkote Ejerforhold 420 Betonrørledning ø Pandrup Kommune 435 ø 100 betonbrønd ø 50 / ø 50 (ø 30) 321 / 321 (241) 453 ø 100 betonbrønd ø 50 / ø 50 (ø 30) 321 / 289 (241) 518 ø 100 betonbrønd ø 50 / ø / ø 100 betonbrønd ø 50 / ø / ø 100 betonbrønd ø 50 / ø / ø 100 betonbrønd ø 50 / ø / Betonrørudløb ø Betonrørledning ø Privat 1403 ø 100 betonbrønd ø 50 / ø / 76 Pandrup Kommune 1552 ø 100 betonbrønd ø 50 / ø / Betonrørudløb ø Rørledningen skal ved omlægning på strækning fra st m omlægges til de i skemaet anførte koter. Regulativ for - Øvre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

13 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Vandløbene administreres af Pandrup Kommune i overensstemmelse med de for Pandrup Kommune gældende standardbestemmelser beskrevet i bilag SEJLADS Vandløbenes dimensioner muliggør ikke sejlads, som beskrevet i standarddelen, bilag BREDEJERFORHOLD Forhold, der skal iagttages af bredejere og brugere, er anført i standarddelen, bilag 3. Banegrøften, Munkholtvandløbet og Ilbækken er ikke omfattet af 2 m bræmmebestemmelsen (afsnit b, stk. 1 i standarddelen, bilag 3). 8.0 VEDLIGEHOLDELSE Banegrøften, Munkholtvandløbet og Ilbækken skal vedligeholdes i overensstemmelse med de for øvrige vandløb uden fiskevandsmålsætning vedtagne vedligeholdelsesbestemmelser. Bestemmelserne er nærmere beskrevet i standarddelen, bilag 3. Munkholtvandløbet Fra Kærbyvej til rørbro st. 987 m og fra st m til udløbet i Ryå, skal al kørsel og oplægning af sand/grøde m.m. altid foregå på vandløbets højre side set i vandløbsretningen. Fra rørbro st. 987 til st m, skal al kørsel og oplægning af sand/grøde m.m. altid foregå på vandløbets venstre side i vandløbsretningen. Regulativ for - Øvre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

14 11 Banegrøften Terminen for grødeskæring og kantslåning er den 1. september. Vand-løbsmyndigheden kan lade arbejdet udføre op til 14 dage før og efter terminen. Munkholtvandløbet og Ilbækken Terminen for grødeskæring og kantslåning er den 10. oktober. Vandløbsmyndigheden kan lade arbejdet udføre op til 14 dage før og efter terminen. 9.0 TILSYN Tilsyn med vandløbene udføres af Pandrup Kommune. Kommunen afholder på begæring offentligt syn senest 14 dage efter der er foretaget grødeskæring og kantslåning. Bredejere, organisationer eller andre, der begærer et sådant syn, kan træffe nærmere aftale med Pandrup Kommune, Teknisk forvaltning REVISION Regulativet skal optages til revision inden år REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til eftersyn i 8 uger fra den 17. juni til den 12. august 1999 med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 13. august Regulativet er herefter vedtaget af Pandrup byråd den 6. september Flemming Jansen Lars Dam Jensen Knud Nørgaard Borgmester Fmd. for Teknik- og Miljøudvalget Kommuneingeniør Regulativ for - Øvre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

15 12 REDEGØRELSE GRUNDLAGET FOR OG KONSEKVENSERNE AF REGULATIVFORSLAGET PLANGRUNDLAGET Regionplan '97 Nordjylland er amtsrådets overordnede plan, der angiver retningslinier for udviklingen i amtet. De forhold, der har betydning for vandløbene, er uddybet i følgende sektorplaner: 1. Kvalitetsplan for vandløb og søer Nordjyllands amt - juli 1995, samt kort nr. 5, december 1997 fra Regionplan ' Fredningsplan Godkendt i februar Forslag til Vandindvindingsplan Dateret 1989, samt kort nr. 4 oktober 1997 fra Regionplan ' Landbrugsplan for Nordjyllands Amt Dateret Råstofredegørelse '97 Nordjylland Vedtaget 9. december Af andre planer og forhold med betydning for vandløbene i Pandrup Kommune skal nævnes: 6. Pandrup Kommunes spildevandsplan Godkendt i Udsætningsplaner Udgivet af Institut for Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje. 8. Forhold til Lov om naturbeskyttelse Lov nr. 9 af 3. januar Forhold til Lov om okker Lov nr. 180 af 8. maj Redegørelse - Øvre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999 Bilag 1

16 13 Banegrøften, Munkholtvandløbet og Ilbækken er omfattet af foran-stående således: 1. Kvalitetsplan Banegrøften og Munkholtvandløbet er ikke særskilt målsat i recipientkvalitetsplanen. Ilbækken er målsat som uden fiskeinteresse, vandafledning, betegnelse C. 2. Fredningsplan Banegrøften er ikke udpeget i fredningsplanen. Munkholtvandløbet og Ilbækken gennemløber ved deres udløb områder der i fredningsplanen er udpeget som Biologiske beskyttelsesområder, Særligt værdifulde Landskaber og Økologiske forbindelser. 3. Vandindvindingsplan Banegrøften, Munkholtvandløbet og Ilbækken gennemløber alle områder, hvor den aktuelle og forventede vandindvinding påvirker vandløbets aktuelle medianminimumsvandføring med mindre end 100 % af den maksimalt tilrådelige påvirkning. Banegrøften er desuden udpeget som beliggende i et område med "be-grænsede drikkevandsinteresser og Munkholtvandløbet og Ilbækken er udpeget som beliggende i et område med "Særlige og begrænsede drikkevandsinteresser". 4. Landbrugsplan Banegrøften gennemløber et område af Særlig interesse. Munkholtvandløbet og Ilbækken gennemløber et område af Almindelig interesse og af Mindre interesse. Redegørelse - Øvre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999 Bilag 1

17 14 5. Råstofplan Banegrøften, Munkholtvandløbet og Ilbækken er ikke beliggende i områder med råstofindvinding. 6. Spildevandsplan Ilbækken er modtager af opspædet spildevand fra et af kommunens overløb samt modtager af overflade- og regnvand fra et af kommunens udløbsbygværker. Banegrøften og Munkholtvandløbet er ikke påvirket af spildevand fra noget bysamfund. 7. Udsætningsplaner Der er ingen udsætningsplaner for Banegrøften, Munkholtvandløbet og Ilbækken. 8. Forhold til Lov om naturbeskyttelse Ilbækken er udpeget som 3-vandløb (tidligere 43-vandløb). Banegrøften og Munkholtvandløbet er ikke udpeget som 3-vandløb (tidligere 43-vandløb). 9. Forhold til Lov om okker Banegrøften, Munkholtvandløbet og Ilbækken gennemløber ikke områder der er udpeget som okkerpotentiel. Redegørelse - Øvre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999 Bilag 1

18 15 KONSEKVENSER Banegrøften I forhold til de i reguleringssagen af 15. august 1994 fastsatte dimensioner er bundkoten på strækningen st m hævet med op til 18 og på strækningen st m sænket med op til 6. Herved stemmer den regulativfastsatte bundkote bedre overens med de opmålte forhold. Opmålingen viser, at der skal foretages sandoprensning på strækningerne st m og st m. Rørbroen i st m skal sænkes til de i skemaet afsnit 4.1 anførte rørbundskoter. Ovenstående samt sandoprensningen vil forbedre de nuværende afvandingsmæssige forhold. Munkholtvandløbet Da de i det tidligere regulativ fastsatte bundkoter, at dømme ud fra de opmålte bygværker med mere, ikke som angivet i regulativet er indmålt i Dansk normal nul, er der valgt at se bort fra disse koter, i henhold til vandløbslovens 62. Den i regulativet fastsatte bundkote er fastlagt ud fra de opmålte bygningsværker med mere. De øvrige fastsatte dimensioner er ikke ændret. Opmålingen viser, at der skal foretages sandoprensning på strækningerne st m, st m og fra st m. Rørbroen i st m, skal sænkes til de i skemaet afsnit 4.1 anførte rørbundskoter. Ovenstående samt sandoprensningen vil forbedre de nuværende afvandingsmæssige forhold væsentlig. Ilbækken I forhold til de tidligere fastsatte dimensioner er bundkoten på strækning st m hævet med op til 7, st m hævet med op til 10 og st m hævet med op til 3, på strækningen st m er bundkoten sænket med op til 50 og st m sænket med op til 36. Opmålingen viser, at der skal foretages sandoprensning og rensning af rørbroer på strækningerne st m og st m. Redegørelse - Øvre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999 Bilag 1

19 16 Rørledningen st m skal ved en eventuel omlægning nedlægges med de i skemaet afsnit 4.1 anførte rørbundskoter. Ovenstående samt sandoprensning vil forbedre de nuværende afvandingsmæssige forhold væsentlig. Det er besluttet at sløjfe den første grødeskæringstermin, da det ikke skønnes nødvendig med to grødeskæringsterminer, ligeledes er den sidste grødeskæringstermin flyttet fra den til den af praktiske årsager, således denne stemmer overens med terminen for de øvrige vandløb i området. Redegørelse - Øvre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999 Bilag 1

20 17 OVERSIGTSKORT Oversigtskort - Øvre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1998 Bilag 2

21 18 STANDARDBESTEMMELSER Standardbestemmelser - Øvre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999 Bilag 3

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 136 Kanal fra Lundergårds mose Nr. 138 Vandengsvandløbet Nr. 153 Lundergårds bæk

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL RY Å

NEDRE TILLØB TIL RY Å PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 117 Skødsholmsvandløbet (nedklas. privat) Nr. 118 Voldkærsvandløbet Nr. 119 Holmsgårdsvandløbet

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 139 Kvorupkærvandløbet Nr. 140 Kærsiggrøften Nr. 145 Ilsig Regulativ 1999 FORORD

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE Nr. 14 Sønderkærgrøften Nr. 21 Mejlhedegrøften Nr. 25 Gøttrup bæk Nr. 60 Skivergrøftens nedre del

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

Nr. 303 Svenstrup å REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBET. Regulativ FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade Fjerritslev

Nr. 303 Svenstrup å REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBET. Regulativ FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade Fjerritslev FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBET Nr. 303 Svenstrup å Regulativ 2002 Kommentar [PM1]: FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET 837-27... HOVED- og REFSBJERGGRØFTEN I SDR. KONGERSLEV SEJLFLOD KOMMUNE FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 33. 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 33 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 R E G U L A T I V for Stokkeruprenden m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 Regulativ, Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD NOVEMBER 1997 REGULATIV FOR RIBE VESTERÅSYSTEM NORD I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsystem Afstrømningsområderne 3813 (Nord for Ribe å) 3814 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 R E G U L A T I V for Vandmose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 Regulativ, Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Vandløb mellem Havbro og Grårup Regulativ 2005 Kommunevandløbet VANDLØB MELLEM HAVBRO OG GRÅRUP Vandløb nr. 861-6.1 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 10 I Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 10 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0 Vandløbets skikkelse

Læs mere

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR ( KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets skikkelse og

Læs mere

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 57.1 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... ".................... 3 2. Betegnelse af vandløbet"........ "....

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 201 HORSBÆKKEN OG MØLLEBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 201 HORSBÆKKEN OG MØLLEBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 201 HORSBÆKKEN OG MØLLEBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 225 BIERSTED-AJSTRUP SKELGRØFT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 225 BIERSTED-AJSTRUP SKELGRØFT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 225 BIERSTED-AJSTRUP SKELGRØFT AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Astrup Bæk og Fuglbæk Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 vl. nr. A 3 Astrup Bæk vl. nr. A 4 Fuglbæk ESBJERG OMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 2. HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af NDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "".""... ".""... ""... """."".. "... """."".. """.. ""."".. ""... "...

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet..".".. "... "."... ".""".. "."."."... "".. "..... "... ".... "..

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby Bilag 1 Redegørelse for vandløbsregulativ for Afløb fra Overby Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Planmateriale...3 2.1 Vandplan... 3 2.2 Anden regionplanlægning m.m.... 3 3. Oplandets

Læs mere

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Mosbækken Regulativ 2005 Kommunevandløbet MOSBÆKKEN Vandløb nr. 861-2.0 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Krogsgård Møllebæk vandløbssystem

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Krogsgård Møllebæk vandløbssystem OJ-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Krogsgård Møllebæk vandløbssystem Hovedopland 3000 omfattende de mindre tilløb til Vesterhavet og Ho bugt Afstrømningsområde 3036 Kvl. nr. K 1 Krogsgård Møllebæk - - K

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Fovrfelt Bæk vandløbssystem Hovedopland 3000 omfattende de mindre tilløb til Vesterhavet og Ho bugt Afstrømningsområde 3029, 3030 og 3031 Kvl. nr. G 1 Fovrfelt Bæk - -

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Vandengsvandløbet nr. 138 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Vandengsvandløbet nr. 138 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 07-09-2016

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret april 2004 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 4 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 4 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Stenstrup-Lumsåsløbet Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 3 2. Betegnelse af vandløbet... 3 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner... 4 4. Tilløb...

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 27 Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM 1. Grundlaget for regulativet 2 Vandløbet er optaget som kommunevandløb i Ravnsborg kommune i henhold til beslutning

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Fællesgrøften i Nørhalne Mose samt afløbet til Svedegrøften til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Fællesgrøften i Nørhalne Mose samt afløbet til Svedegrøften til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 25-08-2016

Læs mere

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006 AARS KOMMUNE Herredsbækken Gislum bæk Regulativ 2006 Kommunevandløbene HERREDSBÆKKEN Vandløb nr. 861 1.0 GISLUM BÆK Vandløb nr. 861 1.4 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 35.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.... "...... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "...... 3 3. Vandløbets

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

REGULATIV FOR NORDLIGE TILLØB TIL KONGEÅEN

REGULATIV FOR NORDLIGE TILLØB TIL KONGEÅEN REGULATIV FOR NORDLIGE TILLØB TIL KONGEÅEN Regulativ nr. 2 VANDLØBSNAVN VANDLØBS NR. KLEBÆK 4 ØSTER VAMDRUP BÆK 9 NAGBØL Å 3 SØGÅRD BÆK 8 HJARUP BÆK 24 VAMDRUP Å 25 BØNSTRUP Å 26 Vamdrup kommune Side 2

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 28-10-2016

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft.

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft. Offentlig Høring Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947448 Forslag til regulering af tilløb til Rolfsø Kanal Lodsejer til tilløbet: - Jeppe Thing Jensen, Kvongvej 81, 6830 Nr. Nebel, - Thomas Høj

Læs mere

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ RØDBY for Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970 RIHlby Tlf S4 67 01 00 Fax S4 67 0 I SJSJ Rødby Ko mmune 9. april 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34.5 ( 15 TSV) I. Grundlag for

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax RØDBY for Vandløb nr.: 34.1. 1.2 ( 19 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970R9dby Tlf S4 67 01 00 Fax 146701 99 Vandløbsr egulativ 9. apr il 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34. 1.1.2 ( 19 TSV) I. Grundlag

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å Ballerup Kommune Herlev Kommune Regulativ for Sømose Å Side 0. Generelt...1 1. Grundlaget for regulativet...2 1. 1. Lovgrundlag...2 1. 2. Tidligere regulativ....2 1. 3. Fredning...2 1. 4. Regulering....2

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 37.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af JO INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "..... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "... "... " ".. "".. " "...

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 483511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Lyngbækken 28.

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Lemming å systemet, der omfatter: Lemming å ( nr. 25 ) Skægkær bæk ( nr. 29 ) Sinding bæk ( nr. 28 ) Sejling

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Hvolbæk nr. 111

Forslag om nedklassificering af Hvolbæk nr. 111 Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 221-09-2017 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax:

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 10-05-2017

Læs mere

REGULATIV RIBE KOMMUNE FOR RIBE VESTERÅSYSTEM SYD. Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsytem Afstrømningsområderne 3813 (Syd for Ribe å) 3815

REGULATIV RIBE KOMMUNE FOR RIBE VESTERÅSYSTEM SYD. Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsytem Afstrømningsområderne 3813 (Syd for Ribe å) 3815 DECEMBER 1997 REGULATIV FOR RIBE VESTERÅSYSTEM SYD I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsytem Afstrømningsområderne 3813 (Syd for Ribe å) 3815 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé

Læs mere

Redegørelse Grundlag. Fællesregulativ

Redegørelse Grundlag. Fællesregulativ Redegørelse Grundlag. Fællesregulativ Marts 2015 Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune Arrehedegrøften, Arrenakkegrøften, Bokildegrøften, Fladvandsgrøften, Gartnergrøften, Kalvehavegrøften,

Læs mere

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Thorsø ( nr. 93 ) og Gravbæk ( nr. 90 ). Thorsø opfattes i denne forbindelse som et vandløb. Regulativet

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Trend å til Røjbæk. Tillægsregulativ 2007

Trend å til Røjbæk. Tillægsregulativ 2007 Trend å til Røjbæk Tillægsregulativ 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET - 3 3.0 DIMENSIONER OG GRØDESKÆRING - 4 4.0 BYGVÆRKER - 4 5.0 VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Redegørelse. for. Regulativ for. Donnerbæk. Brønderslev Kommune

Redegørelse. for. Regulativ for. Donnerbæk. Brønderslev Kommune Bilag 1 Redegørelse for Regulativ for Donnerbæk Brønderslev Kommune 2016 1/12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Rets- og plangrundlag... 4 2.1 Vandområdeplan... 4 2.2 Brønderslev Kommuneplan... 4

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Sandmosevandløbene fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Sandmosevandløbene fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 28-06-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-5-17

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT.

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Linå ( nr. 5 ) og Linå Grøft ( nr. 13 ). Regulativet indeholder bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse

Læs mere

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT Gjern Å Regulativ Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ SEPTEMBER 1988 og JUNI 1993 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 Naturcenteret Bytoften 2, 79947421 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven til omlægning af rørbro i Ralm Bæk. Varde Kommune ønsker

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-43-00448 Ref.: CATGK/KENKN AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Rusrenden 28.

Læs mere

Pixi-udgave. af Forslag til redegørelse til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Indhold. Side 1 af 5 ( / )

Pixi-udgave. af Forslag til redegørelse til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Indhold. Side 1 af 5 ( / ) Pixi-udgave af Forslag til redegørelse til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Indhold Afsnit Indhold A. Indledning B. Redegørelse for grundlaget for fællesregulativet C. Konsekvenser

Læs mere

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1 Til Høringsberettigede 28-06-2016 Sagsnummer.: 16/18937 Sagstype: KLE: 06.02.10 Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

Læsø Kommune, Teknik og miljø

Læsø Kommune, Teknik og miljø Læsø Kommune, Teknik og miljø Regulativ for Kommunevandløb: Nr. 51 Alléstrøm Læsø kommune Teknisk forvaltning Doktorvejen 2 9940 Læsø Januar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord...

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIN

FORUNDERSØGELSE RIN FORUNDERSØGELSE RIN-00621-28 Fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk Oktober 2016 1 Indhold Bilag... 2 Formål med indsatsen/projektet... 3 Eksisterende forhold... 3 Nuværende regulativmæssige forhold... 4

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. 1. Baggrunden for regulativet... 3

Indholdsfortegnelse. Side. 1. Baggrunden for regulativet... 3 REDEGØRELSE September 2006 Indholdsfortegnelse Side 1. Baggrunden for regulativet... 3 2. Det planmæssige grundlag... 4 2.1 Vandløbenes kvalitet... 4 2.2 Vandindvinding... 5 2.3 Naturbeskyttelse... 5 2.4

Læs mere

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER BODHOLT BÆK, NR. 53 De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen inkl.

Læs mere

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE IISilkeborg Kommune ~ Teknisk forvaltning ~ Søve 1, 8600 Silkeborg - Tlf. 86822000 - Giro 2 0091 10 ~,. _ Eksp.tid: Mandag-fredag kl. 10-14 - Torsdag

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 R E G U L A T I V for Ellebækken Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 Regulativ, Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 7 2.

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 27-11-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-16-17

Læs mere

Agroplan aps Løvelbrovej

Agroplan aps Løvelbrovej Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Projekt for åbent vandløb og stenstryg i Kølsen Møllebæk ved Kølsen Mølle Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning....2 2. Forundersøgelse...2

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Skelgrøften fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Skelgrøften fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 06-11-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-13-17

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. SMEDEGÅRD GRØFT NR. 14 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB MAJ 1997 GENERELLE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I RIBE KOMMUNE RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 7989 8989, fax 7989 8992 Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe

Læs mere