Social- og sundheds- og psykiatriområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og sundheds- og psykiatriområdet"

Transkript

1 Efteruddannelse Social- og sundheds- og psykiatriområdet Kursuskatalog 2012 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F.

2 Indhold Kompetenceudvikling (KUA)...4 KUA-basismodul...4 KUA-famodul: Socialpsykiatri...5 god mad godt liv...6 Ernæringsscreening i ældreplejen...6 Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet...6 Samarbejde med ældre om gode kostvaner...7 Værtskab og sociale rammer for ældres måltider...7 Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre...7 Personlig udvikling...8 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser...8 Brug af PC på arbejdspladsen...9 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen...9 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet...9 Videndeling og læring for medarbejdere...10 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet...10 Kollegial supervision på pæd. - eller sosuområdet...10 Innovation (sosu/pæd.): Idéudvikling m.m...11 Innovation (sosu/pæd.): Gennemførelse og formidling...11 Demens...12 Personer med demens, sygdomskendskab...12 Omsorg for personer med demens...12 Palliativ omsorg for mennesker med demens...1 Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet...1 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens...14 Sygdomme - pleje og behandling...15 Arbejde med ældre i eget hjem...15 Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje...15 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet...16 Inkontinens: Pleje og behandling og vejledning...16 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde...17 Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende...17 Medivinadministration...18 Medvirken til pleje af borger med KOL...18 Sårbehandlilng, behandlingskrævende sår...18 Sårbehandling, medvirken ved sårpleje...2 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen...2 Rehabilitering...24 Vejledning i forflytning medvirken til rehabilitering...24 Rehabilitering som arbejdsform...24 Medvirken til rehabilitering...25 Selvstændigt arbejde med rehabilitering...25 Tværsektorielt arbejde med rehabilitering...26 Neurorehabilitering af senhjerneskadede...27 sundhedsfremme og Forebyggelse...28 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde...28 Kvalitet i offentlige serviceydelser...28 Akut nødhjælp til ældre og handicappede...29 Opsporing og forebyggelse af diabetes...29 Tidlig opsporing af sygdomstegn...0 Praktikvejledning...1 Praktikvejledning af PAU- og sosuelever...1 Praktikvejledning af PAU- og sosuelever - særlig indsats...2 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde...2 Psykiatri... Forebyggelse af selvmord blandt ældre... Borgere med alkoholproblemer... Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm...4 Socialpædagogik og aktiverende metoder...4 Temadage...6 Forår Efterår Vi kan tilbyde mere...8 Praktiske informationer...9

3 Velkommen til kurser i 2012 Skolen har denne gang valgt at udgive et kursuskatalog for hele Alle får dermed et bedre overblik og en længere planlægningsperiode. Det betyder også at den enkelte deltager kan planlægge sin kompetenceudvikling mere strategisk over et helt kalenderår. Vi håber I vil tage godt imod denne omlægning. Kataloget er opbygget i overordnede temaer med underliggende kursustitler, som går tæt på et fagligt område. Bagerst i kataloget er en ovesigt over en række kursustitler, som vi ikke har sat dato på., men som vi gerne udbyder ved henvendelse, og såfremt der er det nødvendige deltagerantal. Af nyheder kan vi nævne, at vi har valgt at sætte fokus på ernæring, forebyggelse og rehabilitering og har i dette perspektiv lavet en række uddannelses- pakker, som kan understøtte kompetenceudviklingsbehovet i kommunerne. Et andet tiltag er temadage eller eftermiddage, som vil forløbe jævnt hen over året, hvor dagsaktuelle emner tages op til information og drøftelse. Mere information om dette vil komme på vores hjemmeside Vilkårene for at deltage i arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) har ikke ændret sig og det vil sige at kortuddannede og ufaglærte fortsat kan deltage med VEU godtgørelse og at personer med længere uddannelser skal betale for deltagelse. Arbejdsgiverne skal være opmærksomme på at ansøgning om VEU godtgørelse digitaliseres pr. 1. nov. 2011, og kan ansøges samtidig med kursisttilmelding. Det gør tilmeldingsproceduren mere enkel. I løbet af 2012 vil skolen bygge en tilbygning på Vestensborg Allé, hvor nye tidssvarende undervisningsfaciliteter kan tilbydes til både elever og kursister, og vi kommer dermed under samme tag. Det glæder vi os meget til, selvom byggeperioden nok i perioder vil udfordre os alle i dagligdagen. Vi ser frem til et udbytterigt kursusår på SOSU Nykøbing F. Venlig hilsen Lise Gerd Larsen Kursuskoordinator

4 Kompetenceudvikling (KUA) for social- og sundhedsassistenter KUA-basismodul Forløbet sikrer en øget faglig identitet og øget sundheds- og sygdomsfaglighed. Hensigten med uddannelsesforløbet er, at socialog sundhedsassistenten: Videreudvikler personlige og erhvervsfaglige kompetencer gennem øget faglig viden og kunnen understøttet af udvikling af pædagogiske -, relationelle samt dokumentationsog udviklingskompetencer Kvalificerer egen praksis ved at forholde sig refleksivt til stadigt vekslende udfordringer fra den enkelte borger, grupper af borgere, organisation eller samfund Implementerer nye initiativer, som er til gavn for den enkelte borger/patient, grupper af borgere eller samfundet Forløbet består af følgende AMU-kurser: Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet (45622) Forebyggelse og sundhedsfremme (45061) Kvalitet i offentlige serviceydelser (40208) Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet (40598) Hverdagslivet som indsatsområde i sosuarbejdet (40596) Periode: februar 2012 (nr ) 27. februar 2. marts 2012 (nr ) marts 2012 (nr ) marts 2012 (nr ) april 2012 (nr ) Varighed: 20 dage Tilmeldingsfrist: 2. januar 2012 Social- og sundhedsassistenter Deltagerpris: kr ,- (2011 pris) 4

5 KUA-fagmodul: Socialpsykiatri Forløbet består af følgende AMU-kurser: Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien (4099) Arbejde med sindslidende med misbrug (40599) Socialpædagogik og aktiverende metoder(40600) Projektdel: Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde (40142) Udarbejdelse af projektrapporter (45989) Videndeling og læring for medarbejdere (4569) Periode: august september oktober 2012 (4099) oktober 2012 (40599) oktober 2012 (40600) Projektdelen: november 2012 (40142) november 2012 (45989) 0. november december 2012 (4569) Varighed: 28 dage Tilmeldingsfrist: 1. juli 2012 Social- og sundhedsassistenter som har gennemført KUA-basismodul Deltagerpris: Kr. 706,- (2011-pris) 5

6 God mad godt liv betydning af ernæring og måltidet i ældreplejen Ernæringsscreening i ældreplejen Får din borger den rigtige ernæring? At vurdere den ældre borgers ernæringstilstand gennem screening At igangsætte målrettede kostændringer for at fremme ernæringstilstanden eller forebygge fejl- og underernæring At inddrage relevante samarbejdspartner Periode: januar 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 1. december 2011 Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter og tilsvarende grupper i hjemmeplejen, leve-bomiljøer og plejecentre. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet Husk tandbørsten bevar tyggefunktionen Vurdering af borgernes daglige behov for tandpleje Viden om tandproblemer og tandsygdomme Inddragelse af voksentandpleje, omsorgstandpleje eller specialtandplejen De etiske dilemmaer i voksentandplejen Periode: januar 2012 Varighed: 2 dage Tilmeldingsfrist: 1. december 2011 Social- og sundhedspersonale, der i deres daglige arbejde varetager pleje og omsorg, og pædagogisk personale, der arbejder med borgere, der har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

7 Samarbejde med ældre om gode kostvaner Rigtig og bedre mad til ældre Samarbejdet med den ældre om gode kostvaner Kostens betydning for den ældre borgers funktionsniveau og livskvalitet Indsamling af viden om den ældres kostog drikkevaner Periode: januar 2012 Varighed: 2 dage Tilmeldingsfrist: 15. december 2011 Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende grupper, der arbejder i f.eks. hjemmeplejen, leve-bo-miljøer og på plejecentre. Videregående uddannelse: Kr. 1.25,- Kursusnr.: 429 Værtskab og sociale rammer for ældres måltider I godt selvskab spises der mere Om gode fysiske og sociale rammer for måltidet, der kan understøtte borgerens funktionsniveau Om værtsrollen som pædagogisk redskab Periode: 22. februar 2012 Varighed: 1 dag Tilmeldingsfrist: 15. januar 2012 Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende grupper, der arbejder i f.eks. hjemmeplejen, leve-bo-miljøer og på plejecentre. Videregående uddannelse: Kr. 742,- Kursusnr.: 4295 Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre Tværfagligt samarbejde om måltidet Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre og dialogen mellem personalegrupper Om arbejdstilrettelæggelse og ansvarsfordeling for at sikre en helhedsorienteret indsats. Invitér dine kolleger fra produktionskøkkenet med og lav en fælles indsats for god mad til et godt liv Periode: marts 2012 Varighed: 2 dage Tilmeldingsfrist: 1. februar 2012 Medarbejdere i hjemmeplejen, leve-bo-miljøer, plejecentre og modtagekøkkener. Videregående uddannelse: Kr. 1.25,- Kursusnr.:4294 7

8 Personlig udvikling Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Lære om patientsikkerhed og vigtigheden af at formidle relevant viden og relevante observationer. Om hvem der kan indrapportere utilsigtede hændelser Kende egne forpligtelse til at rapportere utilsigtede hændelser samt proceduren herfor. At indrapporteringssystemet har et læringssigte og lære om kerneårsagsanalyse. Periode: Hold 1: 12. januar 2012 Hold 2: 2. februar 2012 Hold : 19. juni 2012 Hold 4: 5. september 2012 Hold 5: 15. november 2012 Hold 6: 29. november 2012 Varighed: 1 dag Tilmeldingsfrist: Hold 1: 1. december 2011 Hold 2: 15. januar 2012 Hold : 15.maj 2012 Hold 4: 1. august 2012 Hold 5: 1. oktober 2012 Hold 6: 15. oktober 2012 Social- og sundhedsassistenter Videregående uddannelse: Kr. 742,- Kursusnr.:

9 Brug af PC på arbejdspladsen Anvende en pc koblet på virksomhedens netværk Anvende installeret styresystem, Anvende mus og tastatur, logge på netværket, Lagre og hente data fra henholdsvis lokalesom fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram. Periode: februar 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. januar 2012 Social- og sundhedshjælpere og -assistenter pædagogiske assistenter, og andre med lignende jobfunktioner. Ingen eller kort uddannelse: Kr. 528,- Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:45565 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Når forskellige kulturer skal arbejde sammen Håndtere mødet professionelt med etnisk og kulturel forskellighed i jobbet Bliv opmærksom på kulturel betinget forskellighed i adfærd og servicebehov Periode: april 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. marts 2012 Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Ingen eller kort uddannelse: Kr. 54,- Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:4766 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet Konflikters opståen og hvordan de kan håndteres Forebyggelse og afslutning af konflikter på en konstruktiv måde Hvordan håndtering af konflikter kan håndteres med respekt og udgangspunkt i brugernes lovmæssige ret til inddragelse Periode: april + 9. maj 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. marts 2012 Social- og sundhedshjælpere og -assistenter pædagogiske assistenter, og andre med lignende jobfunktioner. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

10 Videndeling og læring for medarbejdere Del din viden med de andre og få mere igen Forudsætninger for videndeling Forudsætning for læring og selvudviklende produktionsgrupper Etablering af netværk for erfaringsudveksling inden for eget jobområde Metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler til videndeling Periode: maj 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. april 2012 Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper. Ingen eller kort uddannelse: Kr. 54,- Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: 4569 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Anerkendende relationer Forståelse for anerkendende grundprincipper Anvende grundlæggende anerkendende kommunikationsredskaber. Bidrage til og tage ansvar for respektfuld, værdig og udviklende dialog med brugere/ børn/patienter, pårørende og kollegaer. Periode: maj 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. april 2012 Social- og sundhedshjælpere og -assistenter, pædagogiske assistenter, og andre med lignende jobfunktioner. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: 4284 Kollegial supervision på pæd. - eller sosuområdet At give kollegial supervision At modtage kollegial supervision Hvordan du kan bidrage til en dialogbaseret arbejdspladskultur Hvordan du gennem refleksion og spørgeprocesser kan medvirke til at udvikle egne personlige og faglige kompetencer og medvirke til at udvikle kollegers personlige og faglige kompetencer Periode: juni juni 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 1. maj 2012 Social- og sundhedshjælpere og -assistenter, pædagogiske assistenter, og andre med lignende jobfunktioner. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

11 Innovation (sosu/pæd.): Idéudvikling m.m. Bliv bedre til at se og benytte nye løsninger i dit arbejde. Innovativt arbejde inden for social- og sundhedsarbejdet eller det pædagogiske arbejde. Kreative og innovative processer der understøtter udviklingen af f.eks. arbejdsmiljø og arbejdsprocesser. Redskaber og metoder i arbejdet med at udvikle innovative metoder der kan styrke udviklingen af innovative løsninger i den daglige praksis. Periode: september 2012 Varighed: 2 dage Tilmeldingsfrist: 15. august 2012 Faglærte og ufaglærte, som arbejder inden for social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor med ydelser under forandring eller i organisationer under forandring. Videregående uddannelse: Kr. 1.25,- Kursusnr.: Innovation (sosu/pæd.): Gennemførelse og formidling Igangsætte innovative processer Samarbejde med kolleger og/eller bruger/ borger/barn/patient og evt. pårørende Ressourcemæssig bæredygtighed og konsekvenser af innovative tiltag Formidling af innovative tiltag og medvirken til videndeling Periode: 1. oktober 1. november 2012 Varighed: 2 dage Tilmeldingsfrist: 15. september 2012 Faglærte og ufaglærte, som enten deltager i eller leder udviklingsarbejde i organisationer eller arbejder med ydelser under forandring inden for social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor. Videregående uddannelse: Kr. 1.25,- Kursusnr.:

12 demens Personer med demens, sygdomskendskab Erkende og analysere muligheder og begrænsninger hos personer med demens Få den nyeste viden om demens Lære at genkende symptomer på hjerneskade og observere målrettet i forhold til personernes adfærdsmønster. Indgå i et tværfagligt samarbejde med henblik på at sikre diagnosticering, behandling og retssikkerhed for personer med demens. Om at passe på sig selv og bevare engagement og glæde ved arbejdet Periode: september oktober 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 15. august 2012 Social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende målgrupper. Deltagerne skal i deres ansættelse arbejde med personer med demens. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: 4267 Omsorg for personer med demens Symptomer på de mest almindelige demensformer At forstå personen med demens Omsorg på et socialpædagogisk og psykologisk grundlag Kommunikation og samarbejde Samarbejdspartnere Livet som pårørende Viden om lovgrundlaget for omsorgspligt og magtanvendelse Forebyggelse af stress og udbrændthed Periode: oktober oktober 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 1. september 2012 Social- og sundhedshjælpere og personer med lignende jobfunktioner Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

13 Palliativ omsorg for mennesker med demens Symptomer og begivenheder, der markerer at et menneske med demens er døende At give en værdig livsafslutning At indgå aktivt i en relation og i et samarbejde med borgeren og de pårørende Kendskab til WHO s definition af palliation og til de etiske dimensioner i forbindelse med døende borgere med demens At undgå unødige hospitalsindlæggelser Din rolle i en teamorganiseret og tværfaglig indsats Udarbejdelse af handleplaner på en opdateret viden om lindring af plagsomme symptomer Periode: november november 2012 Varighed: 4 dage Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2012 Social- og sundhedshjælpere m.fl., social- og sundhedsassistenter og tilsvarende grupper, der har erfaring med at arbejde med mennesker med demens. De kan f.eks. arbejde i hjemmeplejen, på skærmede enheder for demente, aflastningspladser, socialpsykiatriske afdelinger for misbrugsrelateret demens mv. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet Roller og identitet Livshistorien i et livshistorisk perspektiv Livskvalitet at tænde livsgnisten Kommunikationsformer Samvær og aktiviteter for personer med demens Aktivitetsworkshop At arbejde med erindringer reminiscens Leg, musik og bevægelse Hvordan holder jeg min viden á jour? Periode: november november 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2012 Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende målgrupper. Deltagerne skal i deres ansættelse arbejde med personer med demens. Videregående uddannelse: kr , Kursusnr.:

14 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens Arbejde forebyggende og dæmpende i forhold til mennesker med demens, der er udadreagerende eller udviser uhensigtsmæssig adfærd Forstå tegn og symptomer på forstyrrelse og uhensigtsmæssig adfærd i forhold til selve den neurologiske hjerneskade, og betydningen af miljøet og konteksten omkring borgeren. Vurdere behov for justering af indsatsen Reflektere over resultaterne af egen praksis og ved at inddrage ny viden Anvende jeg-støttende principper fra en socialpædagogisk indfaldsvinkel. Periode: november december 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 15. oktober 2012 Social og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende målgrupper. Deltagerne skal i deres ansættelse arbejde med personer med demens. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

15 Sygdomme - Pleje og behandling Arbejde med ældre i eget hjem Aldersprocesser - hvordan er det lige? Deltagerne kan, med udgangspunkt i egne praksiserfaringer, identificere aldringens normale forløb fysisk, psykisk, socialt og åndeligt, og kan støtte og styrke den ældres egne ressourcer. Deltagerne kan anvende forebyggende foranstaltninger og derved stimulere den ældres muligheder for at bevare et højt funktionsniveau længst muligt i eget hjem. Periode: januar januar 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 1. december 2011 Social- og sundhedshjælpere, beskæftigelsesvejledere og andre ansatte i primærkommunerne med tilsvarende kvalifikationer, f. eks. sygehjælpere og hjemmehjælpere med efteruddannelse. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje Det tabubelagte handicap - inkontinens Årsager til og symptomer på inkontinens De mest almindelige hjælpemidler At medvirke til opsporing af inkontinens og ukomplekse pleje- og behandlingsforløb af inkontinens Periode: februar 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. januar 2012 Faglærte og faglærte medarbejdere inden for f.eks. pleje- og sundhedsområdet, f.eks. hjemmeplejen, leve-bo-miljøer, plejecentre m.m., og medarbejdere inden for socialpsykiatrien og socialpædagogiske boenheder. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

16 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Kendskab til almindeligt forekommende lægemidlers virkninger og bivirkninger Observation af afvigelser ved brugen af lægemidler Videregivelse af relevante informationer og observationer ift. borgerens brug af lægemidler Periode: Hold 1: marts + 1. marts 2012 Hold 2: marts + 2. april 2012 Hold : maj maj 2012 Hold 4: august + 7. september 2012 Hold 5: september+11. oktober 2012 Hold 6: oktober + 5. november 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: Hold 1: 1. februar 2012 Hold 2: 15. februar 2012 Hold : 1. april 2012 Hold 4: 1. juli 2012 Hold 5: 15. august 2012 Hold 6: 15. september 2012 Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedshjælpere, omsorgsmedhjælpere, pædagogisk assistent, personlige hjælpere eller personer med lignende jobfunktioner. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: 441 Inkontinens: Pleje og behandling og vejledning At iværksætte relevant pleje og behandling Hvordan sygdomme og medicinpræparater kan have indflydelse på inkontinens Vejledning og formidling om hverdagsliv med inkontinens Periode: marts 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. februar 2012 Uddannelsen henvender sig primært til socialog sundhedsassistenter inden for f.eks. pleje- og sundhedsområdet, og inden for socialpsykiatrien og socialpædagogiske boenheder. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

17 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Håndhygiejne- brugen af handsker Smykker og renlighed Forskellige former for sæbe At kunne formidle sin viden til andre Periode: marts 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. februar 2012 Uddannelsen henvender sig primært til socialog sundhedsassistenter inden for f.eks. pleje- og sundhedsområdet, f.eks. hjemmeplejen, levebo-miljøer, plejecentre og evt. sygehusområdet, samt inden for socialpsykiatrien og socialpædagogiske boenheder. Videregående uddannelse: Kr. 681,- Kursusnr.: 4578 Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende Styrke dine færdigheder i selvstændigt at vejlede og rådgive Vejledning og rådgivning Egen rolle som vejleder og rådgiver De juridiske aspekter som vejleder og rådgiver Periode: april + 0. april 1. maj 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 1. marts 2012 Medarbejdere i funktioner svarende til social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og den sekundære sundhedssektor. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

18 Medicinadministration Handlekompetence ved varetagelse af lægemidler Lægemidlers virkning og bivirkning Medicinudløste forgiftningstilstande Samarbejde i forbindelse med medicingivning Periode: april maj + 1. maj 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 15. marts 2012 Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor. Der anbefales mindst ½ års praktisk arbejde efter endt grunduddannelse. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Medvirken til pleje af borger med KOL Observering af sygdommen KOL Samarbejdet med det tværfaglige team omkring borgeren med KOL Vejledning i forebyggelsen af KOL Deltagelse i en rehabiliteringsindsats i forhold til KOL Dokumentation af handlinger og observationer Periode: august september 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 1. juli 2012 Social- og sundhedshjælpere og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Sårbehandling, behandlingskrævende sår Pleje og omsorg Forebygge sår Optimal sårheling Forebyggelse af komplikationer Sårpleje og sårbehandling Periode: september 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 1. august 2012 Social- og sundhedsassistenter. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

19 Praktikvejledning af PAU og sosuelever Praktikvejledning af PAU og sosuelever - særlig indsats Borgere med alkoholproblemer Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende Kontakt med sindslidende borgere Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Akut nødhjælp til ældre og handicappede Medicinadministration Konflikthåndtering i sosuarbejdet Videndeling og læring for medarbejdere Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Overbygning af praktikvejlederkursus. Dokumentation og evaluering Kollegial supervision på pæd. - eller sosuområdet = den uge hvor kurset starter ,5 5 Kr. 54,- (2011-pris) Kr. 54,- (2011-pris)

20 Rehabilitering som arbejdsform Opsporing og forebyggelse af diabetes Socialpædagogik og aktiverende metoder KUA-fagmodul - socialpsykiatri Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Medvirken til pleje af borger med KOL Sårbehandling, behandlingskrævende sår Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Medvirken til rehabilitering Praktikvejledning af PAU- og sosuelever Praktidvejledning af PAU- og sosuelever - særlig indsats Sårbehandling, medvirken ved sårpleje Innovation (sosu/pæd): Ideudvikling m.m. Selvstændigt arbejde med rehabilitering Overbygning af praktikvejlederkursus. Dokumentation og evaluering Dage Kursusplan SOSU og psykiatriområdet - efterår 2012 Kursusafdelingen SOSU Nykøbing F. Pris Kr. 706,- (2011-pris) AMU-kurser Tilmeldings- side i frist katalog

21 Personer med demens, sygdomskendskab Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Omsorg for personer med demens Innovation (sosu/pæd.): Gennemførelse og formmidling Palliativ omsorg for mennesker med demens Akut nødhjælp til ældre og handicappede Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens Tidlig opsporing af sygdomstegn Neurorehabilitering af senhjerneskadede Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen ,

22 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Ernæringsscreening i ældreplejen m.m. Arbejde med ældre i eget hjem Vejledning i forflytning Samarbejde med ældre om gode kostvaner Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde KUA - Basismodul Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje Brug af pc på arbejdspladsen Værtsskab og sociale rammer for ældres måltider Kvalitet i offentlige serviceydelser Forebyggelse af selvmord bland ældre Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Dage Kursusplan SOSU og psykiatriområdet - forår 2012 Kursusafdelingen SOSU Nykøbing F. Pris Kr ,- (2011-pris) Kr. 528,- (2011-pris) Kr. 54,- (2011-pris) AMU-kurser Tilmeldings frist

23 Sårbehandling, medvirken ved sårpleje Om grundlæggende sårbehandling Om forebyggelse af sår og komplikationer Om optimal sårheling Periode: september 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. august 2012 Social- og sundhedshjælpere og lignende. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen Observation og pleje Komplikationer tryksår, blodpropper, nedsat tarmfunktion, tab af muskel- og knoglemasse og delir Dokumentation Handle hensigtsmæssigt i forhold til afvigelser Betydning af at mindske brug af sonde og kateter Forflytning af ny opererede Tværfagligt samarbejde Periode:. 5. december 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 1. november 2012 Uddannelsen retter sig mod social- og sundhedsassistenter og kan være relevant for faglærte og ufaglærte, der arbejder inden for social- og sundhedsområdet i primærsektor, f.eks. hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, ældre- og plejeboliger og aflastnings- og korttidspladser. Deltagerpris: Videregående uddannelse: Kontakt skolen og få oplyst pris. Kursusnr.:

24 Rehabilitering Vejledning i forflytning medvirken til rehabilitering Forflytningsvejleder: Om analyse og vurdering af forflytning Om vejledning, formidling, undervisning og instruktion Om rollen som forflytningsvejleder Om indsamling af ny viden og brug af faglige netværk Periode: januar februar 2012 Varighed: 6 dage Tilmeldingsfrist: 1. december 2011 Medarbejdere, der har erfaring og viden om forflytning og enten varetager eller ønsker at varetage jobfunktionen med vejledning om forflytningsmæssig praksis samt inden for psykiatrien. Videregående uddannelse: Kr..810,- Kursusnr.: 4095 Rehabilitering som arbejdsform Målrettet rehabiliteringsindsats Rehabiliteringsplaner Lovgrundlaget for rehabilitering Centrale værdier i rehabilitering Rehabilitering som arbejdsform Forebyggelse af begrænsninger i borgerens funktionsevne 24 Periode: august 2012 Varighed: 2 dage Tilmeldingsfrist: 1. juli 2012 Deltagere, som varetager jobfunktioner med direkte borgerkontakt inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område, herunder voksenhandicapområdet, samt inden for psykiatrien. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: 40125

25 Medvirken til rehabilitering Tværfaglig tilrettelæggelse af dagliglivet Støttemuligheder Genoptræningsprincipper Reaktioner hos borgeren Rammerne for et selvstændigt liv Periode: september 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 1. august 2012 Social- og sundhedshjælpere og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Selvstændigt arbejde med rehabilitering Aktiv medvirken til at borgeren opnår målene i rehabiliteringsplanen Styrkelse af borgernes kognitive ressourcer Samarbejdet med borgeren og dennes pårørende Fremme borgerens aktivitet og deltagelse i såvel eget liv som i samfundslivet Det tværfaglige samarbejde og samarbejdet med borgeren Periode: september 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. august 2012 Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner med erfaring inden for arbejde med rehabilitering. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

26 Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Koordinering af en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats Det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering Dokumentation, videndeling og informationssøgning i forbindelse med rehabilitering Periode: oktober oktober 2012 Varighed: 4 dage Tilmeldingsfrist: 1. september 2012 Social- og sundhedsassistenter og andre med lignende jobfunktioner fra alle sektorer, som har erfaring fra arbejdet med borgere med et rehabiliteringsbehov. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

27 Neurorehabilitering af senhjerneskadede Senhjerneskader, herunder hjernens anatomi og fysiologi Neuropædagogisk tilgang i arbejdet med sen hjerneskadede Metoder inden for neurorehabilitering At inddrage borgerens og de pårørendes ressourcer Periode:. 5. december 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 1. november 2012 Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner, der arbejder inden for det neuropædagogiske fagspeciale i enten kommunalt regi eller på sygehuset. Deltagerpris: (2011-pris Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

28 sundhedsfremme og forebyggelse Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Målet med desinfektion Resistens Smitteveje Periode: 1. januar 1. februar 2012 Varighed: 2 dage Tilmeldingsfrist: 15. december 2011 Uddannelsen henvender sig til medarbejdere inden for såvel social- og sundhedssektoren som det pædagogiske område. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Kvalitet i offentlige serviceydelser Kvalitetsstandarter kvalitetssikring i hjemmeplejen Arbejde ud fra kvalitetsstandarter og retningslinjer Anvende metoder og værktøjer til kvalitetsforbedringer på dit arbejdsfelt Vurdere de forventninger og krav, borgere og brugere har til en ydelses kvalitet Gennemføre kvalitetsforbedringer, som følger af politisk fastsatte mål og rammer Periode: februar 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. januar 2012 Uddannelsen henvender sig til medarbejdere inden for såvel social- og sundhedssektoren som det pædagogiske område. Ingen eller kort uddannelse: Kr. 54,- Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

29 Akut nødhjælp til ældre og handicappede Om særlige livstruende problemer hos ældre og handicappede? Om, hvordan der handles livreddende over for ældre og handicappede? Om vurderingen mellem at tilkalde hjælp og at klare livstruende problemer selv? Periode: Hold 1: april 2012 Hold 2: juni 2012 Hold : november 2012 Hold 4: november 2012 Varighed: 1,5 dage Tilmeldingsfrist: Hold 1: 15. marts 2012 Hold 2: 1. maj 2012 Hold : 1. oktober 2012 Hold 4: 15. oktober 2012 Faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med handicappede eller ældre mennesker Videregående uddannelse: Kr. 989,- Kursusnr.: Opsporing og forebyggelse af diabetes Forebyggende retningslinjer om diabetesbehandling Tidlige og almindelige symptomer på en diabetes Forebyggende indsats i forhold til senkomplikationer Observationer på en uopdaget diabetes Hjælp af blandt andet diætist, socialrådgiver, diabetesskole, fodterapeut og diabetesforeninger Periode: august september 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 1. juli 2012 Social- og sundhedshjælpere, som har eller søger beskæftigelse inden for det sociale eller omsorgsmæssige område. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

30 Tidlig opsporing af sygdomstegn Observationskompetence, herunder anatomi og fysiologi Kombination af observationer Begrunde observationer i forhold til borgerens sundhedstilstand Identificere kliniske indikatorer Fokus på funktionsevne og ernæringstilstand Tværfagligt samarbejde Periode: november december 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 15. oktober 2012 Social- og sundhedshjælpere, kan være relevant for faglærte og ufaglærte, der arbejder inden for social- og sundhedsområdet i primærsektoren. Deltagerpris: Videregående uddannelse: Ring til skolen og få oplyst pris. Kursusnr.:

31 Praktikvejledning Praktikvejledning af PAU- og sosuelever Få større viden om læring i social- og sundhedsuddannelserne Arbejde med elevens uddannelsesbog for at kunne støtte og vejlede elevens refleksionsprocesser og kompetenceudvikling Få større viden om det moderne samfund og de krav, det stiller til den enkelte medarbejder samt viden om og evaluering af elevens faglige og personlige kompetencemål Arbejde med elevens sociale, kulturelle, læringsog udviklings-mæssige forudsætninger, så elevens udviklingspotentiale støttes fagligt og personligt i et anerkendende læringsmiljø Reflektere over egen rolle og funktion som den reflekterende praktikvejleder Periode: Hold 1: marts april + 4. juni 2012 Hold 2: september oktober november 2012 Varighed: 10 dage Tilmeldingsfrist, hold 1: 1. februar 2012 Tilmeldingsfrist, hold 2: 1. august 2012 Medarbejdere, der som en del af deres arbejde arbejder med vejledning af elever inden for det pædagogiske område eller social- og sundhedsområdet. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

32 Praktikvejledning af PAU- og sosulever - særlig indsats Praktikvejledning til elever med særlige behov Planlægning, gennemførelse og evaluering af individuelle læringsforløb for elever med særlige læringsmæssige forudsætninger At vejlede med udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer Egen rolle i vejledningssituationen og betydningen af læringsmiljøet Periode: Hold 1: marts 2012 Hold 2: september 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist, hold 1: 15. februar 2012 Tilmeldingsfrist, hold 2: 15. august 2012 Medarbejdere, der som en del af deres arbejde arbejder med vejledning af elever inden for det pædagogiske område eller social- og sundhedsområdet. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: 4292 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Overbygning på praktikvejlederuddannelsen Kursets indhold om dokumentation og evaluering af målene i arbejdet Kursets indhold om forskellige former for dokumentation Kursets indhold om redskaber til at iagttage, beskrive, analysere og vurdere praksis Kursets indhold om de retslige og etiske aspekter ved dokumentation Kursets indhold om videregivelse af observationer Periode: Hold 1: 0. maj 1. juni 2012 Hold 2: september 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist, hold 1: 15. april 2012 Tilmeldingsfrist, hold 2: 15. august 2012 Medarbejdere, der som en del af deres arbejde arbejder med vejledning af elever inden for det pædagogiske område eller social- og sundhedsområdet. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

33 Psykiatri Forebyggelse af selvmord blandt ældre Selvmordsforebyggelse tværfaglig indsats Holdning, myter og fordomme Videndeling Risikofaktorer og selvmordsadfærd Støtte- og behandlingsmuligheder Periode: 29. februar 2. marts 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. januar 2012 Deltagere med erfaring fra arbejdet som socialog sundhedshjælper og assistent, omsorgsmedhjælper, pædagogisk assistent, værkstedsassistent, medhjælper på døgninstitutioner, eller personlige hjælper. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Borgere med alkoholproblemer Møder du alkoholikere i dit daglige arbejde? At identificere tegn og signaler hos borgere med alkoholproblemer. At yde relevant og forebyggende pleje i et socialpædagogisk perspektiv At vurdere behovet for at inddrage relevante samarbejdspartnere Redskaber, som gør det muligt at forholde sig til aggressiv eller voldelig adfærd Periode: marts april 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 15. februar 2012 Medarbejdere i funktion svarende til hjemmehjælpere, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere, beskæftigelsesvejledere m.fl., som er knyttet til den kommunale socialsektor. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: 42688

34 Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm Menneskers adfærd ved psykoser og angsttilfælde Om kommunikationens betydning for relationen til den sindslidende Om vigtigheden af at bede relevante samarbejdspartnere om hjælp til opgaver hos den sindslidende Socialpsykiatriens organisering Om at observere ændringer i den sindslidendes tilstand og videregive dem til relevante samarbejdspartnere Periode: april april 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 1. marts 2012 Uddannelsen henvender sig især til social- og sundhedshjælpere eller ufaglærte i hjemmeplejen m.m. med intet eller meget ringe kendskab til arbejdet med mennesker med en sindslidelse. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: 409 Socialpædagogik og aktiverende metoder Om socialt sårbare borgere Om socialpædagogik og socialpædagogiske metoder Om aktivitet og aktiverende metoder Om tilrettelæggelse af socialpædagogisk indsats og samarbejde Om at evaluere og reflektere over egen praksis Periode: august september 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 1. juli 2012 Social og sundhedsassistenter med erfaring eller andre faggrupper, der er i relation med socialt sårbare mennesker. Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter med erfaring inden for det socialpædagogiske felt. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

35 5

36 Temadage forår 2012 Temadag vedr. Arbejdsglæde, engagement og motivation Hvordan sætter man arbejdsglæde og motivation på dagsordenen Hvordan kan man yde det bedste og det meste og stadigvæk gå glad på arbejde. alle interesserede Temadag vedr. Ernæring den store bølge Nyeste forskning livsstil livskvalitet Småtspisende borgere Uhensigtsmæssigt spisende borgere Fejlernæring Screeningsmetoder alle interesserede Temadag vedr. Psykisk syge og diagnosebørn Alle de diagnoser! hvem gavner det? Rummelighed og inklusion Behandlingstilbud alle, der arbejder med børn og/eller psykisk syge Temadagene kan være: inspiration til det videre arbejde information og ny lovgivning nye forsknings- eller undersøgelsesresultater, som skolen gerne vil videreformidle der, hvor du netværker samtidig med et fagligt udbytte halve eller hele dage Disse dage annonceres med tid, sted og pris på skolens hjemmeside og kan ses fra medio januar 2012 (temadage vedr. forår 2012) og fra medio august 2012 (temadage vedr. efterår 2012) 6

37 Temadage Efterår 2012 Temadag vedr. Den nye forældreprofil de håndholdte børn Hvordan forældrenes mer kompetencer kan blive en fordel og styrke i forældresamarbejdet Barnets perspektiv er barnet hjulpet ved det? Det siger de, mor nej gør det de det? det er da for galt. Spilleregler - etik og adfærd Tydelig i tilbud og forventningsafstemning Faglighed og grænsesætning Målgruppe : ansatte, forældrebestyrelser, og andre interesserede i børne- unge tilbud Temadag vedr. Delegering af sygeplejeydelser til social- og sundhedsassistenter Ret og pligt Juridiske ansvar og konsekvens sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der delegerer eller modtager delegerede ydelser, både i primær og sekundær sektor Temadag vedr. Det interkulturelle møde At møde den anden Udfordringer i det interkulturelle møde Viden er vejen til et godt møde Glæden ved mangfoldighed alle interesserede Temadagene kan være: inspiration til det videre arbejde information og ny lovgivning nye forsknings- eller undersøgelsesresultater, som skolen gerne vil videreformidle der, hvor du netværker samtidig med et fagligt udbytte halve eller hele dage Disse dage annonceres med tid, sted og pris på skolens hjemmeside og kan ses fra medio januar 2012 (temadage vedr. forår 2012) og fra medio august 2012 (temadage vedr. efterår 2012) 7

38 Vi kan tilbyde mere Nedenstående kurser kan tilbydes efter særlig aftale med arbejdspladser mv. ring til konsulenterne og hør nærmere. Mest om ældrepleje Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre Pædagogiske metoder i ældreplejen Pleje og behandling af kræftpatienter 446 Hospicemetoder i praksis 4268 Pleje og behandling af diabetikere 4096 Seksualitet hos borgere i hjemmeplejen m.m Ergonomi indenfor faglærte og ufaglærte job 4094 Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 4412 Sorg og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere Sosu-fagligt gerontologisk arbejde Mest om socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap Personlig hjælper og ledsager Værkstedsassistent, pædagogik og planlægning Brugerindflydelse i pædagogisk praksis Forebyggelse og sundhedsfremme Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede 4096 Udviklingshæmmede med autisme 4096 Seksualitet og handicappede Pædagogisk arbejde på de sikrede døgninstitutioner Samarbejde med pårørende til unge/ voksne i døgntilbud 8

39 Praktiske informationer Målbeskrivelse af kurset: På finder du alle AMUkurser og beskrivelse af målene for kurserne. Du skal blot taste kursusnr.eller kviknr. (som kan oplyses af skolen) i søgefeltet. Deltagervilkår: Personer med fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark har adgang til arbejdsmarkedsuddannelser Er du ledig eller kontanthjælpsmodtager, kan du kontakte skolen for at høre om deltagervilkår. Tilmelding: Du eller din arbejdsgiver skal tilmelde dig elektronisk på Vejledning finder du på efteruddannelse.dk eller på skolens hjemmeside Er du ledig, skal du kontakte dit jobcenter. Tilmeldingsfrist: Fristen er 5 uger før kursusstart, men du kan komme på kurset lige indtil kursusstart, hvis vi har ledige pladser ring og spørg! Tilbagemelding om optagelse på kurset: Du modtager velkomstbrev ca. 4 uger før kursusstart. Økonomi: AMU-kurser er som udgangspunkt gratis, hvis du er i arbejde. OBS: De oplyste priser i kataloget er 2011-priser. Indkvartering: Du har mulighed for indkvartering, hvis du har mere end 60 km. fra bopæl til kursussted. Mødetid: For de fleste kurser er mødetid kl VEU-og befordringsgodtgørelse: Fra den 1. november 2011 skal ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud ske digitalt via når virksomheden betaler løn til medarbejdere under uddannelse. For at anvende digital signatur skal medarbejderen være tildelt login-rettighed. Tildelingen sker gennem Virk.dk. Se vejledning på efteruddannelse.dk VEU-godtgørelsen er 80% af højeste dagpengesats. Du kan læse mere om VEU- og befordringsgodtgørelse på Afmelding/udeblivelse: Du skal melde fra så hurtigt som muligt. Melder du fra senere end 1 uge før kursusstart eller udebliver fra kurset, sender vi en regning til din arbejdsplads. Læs om afmeldegebyr på skolens hjemmeside. Kontakt os! Har du spørgsmål til det faglige indhold eller ønsker til kurser, er du velkommen til at kontakte en af vores kursuskonsulenter. Har du spørgsmål til tilmelding, afholdelsessted, VEU-godtgørelse m.m. kan du kontakte skolens kursussekretariat. Social- og sundhedsområdet: Konsulent Lise Gerd Larsen Direkte tlf Mobil: Mail: Kursussekretær Kirsten Lauritsen Direkte tlf Mail: Det pædagogiske område: Konsulent Kirsten Bertelsen Direkte tlf: Mobil: Mail: Kursussekretær Dorte Hudlebusch Direkte tlf Mail: Vi forbeholder os ret til ændringer. For at bruge efteruddannelse.dk skal virksomhedens kursusadministrator logge ind med digital signatur. 9

40 VEU center - din indgang til uddannelse VEU centerne er et landsdækkende koncept. Uanset hvor i landet din virksomheden ligger, er der et VEU center i nærheden. På Lolland-Falster og Sydøst Sjælland hedder det VEU center Øst og Øerne. Konsulenterne i VEU centeret kan vejlede omkring arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), Forberedende voksenundervisning (FVU) og andre typer af kurser. De kan hjælpe med langsigtet uddannelsesplanlægning både i forhold til virksomheder, medarbejdere og ledige. VEU centeret er et samarbejde omkring efteruddannelse mellem alle erhvervsskoler og VUC er. Samarbejdet giver således din virksomhed én indgang til alle typer af efteruddannelse og mulighed for at trække på konsulenter, som kender udbuddet på de lokale skoler og på andre skoler udenfor lokalområdet. I dit lokalområde er SOSU Nykøbing F, VUC Storstrøm og CELF en del af VEU centeret. Du er velkommen til at kontakte en af konsulenterne på en af de tre institutioner, hvis du har ønsker rådgivning eller vejledning - eller bare har spørgsmål om uddannelse. Læs mere om VEU centeret på Øst og Øerne SOSU Nykøbing F. Vestensborg Allé Nykøbing F. Tlf.: Mail: Hjemmeside: VEU center Øst og Øerne er et rådgivningssamarbejde mellem erhvervsskoler. På Lolland Falster er det CELF, VUC Storstrøm, SOSU Nyk., LF-Trykteam Tlf

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet. www.sosuc.dk

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet. www.sosuc.dk KURSUSKATALOG 2012 Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet 2012 www.sosuc.dk Velkommen til efteruddannelses- og kursusåret 2012 Kursusenheden på SOSU C kan hermed præsentere kursuskataloget

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri E f t e r u d d a n n e l s e Pædagogisk område og psykiatri Kursuskatalog forår 2011 Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster Indhold Pædagogisk arbejde med børn og unge 4 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner

Læs mere

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2013.........................................................................................

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret forår 2012 INDHOLD INDHOLD... 2 1.1. UDDANNELSESSTRUKTUR... 3 1.2.

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark........................ 3 Portøruddannelsen.................................... 4 Portøren og hospitals-serviceassistenten

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDSSTEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2013

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

K u r s u s K ata lo g 2 0 0 8 Pædagogiske kurser

K u r s u s K ata lo g 2 0 0 8 Pædagogiske kurser Kursusk atalog 2008 Pædagogiske kurser Indholdsfortegnelse børns udvikling Børns kompetenceudvikling 0-10 år 4 Aktiviteter med børn Børns udtryksformer 0-10 år 5 Aktiviteter som pædagogisk værktøj 6 Børn

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Social - og sundhedshjælperuddannelsen Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Social- og sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Efteruddannelseskurser for familieplejere

Efteruddannelseskurser for familieplejere Efteruddannelseskurser for familieplejere VIA University College 2014 Kære plejeforælder Det er med stor glæde, at Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling I VIA præsenterer efteruddannelsestilbuddet

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud. Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg

Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud. Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud 2011 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg Kompetence og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 5-17 Individuel Supervision Gruppe

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Punkt 1, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl. 13 14.30 Emne: Forslag til dagsorden Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Indstilling:

Læs mere