Social- og sundheds- og psykiatriområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og sundheds- og psykiatriområdet"

Transkript

1 Efteruddannelse Social- og sundheds- og psykiatriområdet Kursuskatalog 2012 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F.

2 Indhold Kompetenceudvikling (KUA)...4 KUA-basismodul...4 KUA-famodul: Socialpsykiatri...5 god mad godt liv...6 Ernæringsscreening i ældreplejen...6 Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet...6 Samarbejde med ældre om gode kostvaner...7 Værtskab og sociale rammer for ældres måltider...7 Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre...7 Personlig udvikling...8 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser...8 Brug af PC på arbejdspladsen...9 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen...9 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet...9 Videndeling og læring for medarbejdere...10 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet...10 Kollegial supervision på pæd. - eller sosuområdet...10 Innovation (sosu/pæd.): Idéudvikling m.m...11 Innovation (sosu/pæd.): Gennemførelse og formidling...11 Demens...12 Personer med demens, sygdomskendskab...12 Omsorg for personer med demens...12 Palliativ omsorg for mennesker med demens...1 Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet...1 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens...14 Sygdomme - pleje og behandling...15 Arbejde med ældre i eget hjem...15 Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje...15 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet...16 Inkontinens: Pleje og behandling og vejledning...16 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde...17 Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende...17 Medivinadministration...18 Medvirken til pleje af borger med KOL...18 Sårbehandlilng, behandlingskrævende sår...18 Sårbehandling, medvirken ved sårpleje...2 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen...2 Rehabilitering...24 Vejledning i forflytning medvirken til rehabilitering...24 Rehabilitering som arbejdsform...24 Medvirken til rehabilitering...25 Selvstændigt arbejde med rehabilitering...25 Tværsektorielt arbejde med rehabilitering...26 Neurorehabilitering af senhjerneskadede...27 sundhedsfremme og Forebyggelse...28 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde...28 Kvalitet i offentlige serviceydelser...28 Akut nødhjælp til ældre og handicappede...29 Opsporing og forebyggelse af diabetes...29 Tidlig opsporing af sygdomstegn...0 Praktikvejledning...1 Praktikvejledning af PAU- og sosuelever...1 Praktikvejledning af PAU- og sosuelever - særlig indsats...2 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde...2 Psykiatri... Forebyggelse af selvmord blandt ældre... Borgere med alkoholproblemer... Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm...4 Socialpædagogik og aktiverende metoder...4 Temadage...6 Forår Efterår Vi kan tilbyde mere...8 Praktiske informationer...9

3 Velkommen til kurser i 2012 Skolen har denne gang valgt at udgive et kursuskatalog for hele Alle får dermed et bedre overblik og en længere planlægningsperiode. Det betyder også at den enkelte deltager kan planlægge sin kompetenceudvikling mere strategisk over et helt kalenderår. Vi håber I vil tage godt imod denne omlægning. Kataloget er opbygget i overordnede temaer med underliggende kursustitler, som går tæt på et fagligt område. Bagerst i kataloget er en ovesigt over en række kursustitler, som vi ikke har sat dato på., men som vi gerne udbyder ved henvendelse, og såfremt der er det nødvendige deltagerantal. Af nyheder kan vi nævne, at vi har valgt at sætte fokus på ernæring, forebyggelse og rehabilitering og har i dette perspektiv lavet en række uddannelses- pakker, som kan understøtte kompetenceudviklingsbehovet i kommunerne. Et andet tiltag er temadage eller eftermiddage, som vil forløbe jævnt hen over året, hvor dagsaktuelle emner tages op til information og drøftelse. Mere information om dette vil komme på vores hjemmeside Vilkårene for at deltage i arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) har ikke ændret sig og det vil sige at kortuddannede og ufaglærte fortsat kan deltage med VEU godtgørelse og at personer med længere uddannelser skal betale for deltagelse. Arbejdsgiverne skal være opmærksomme på at ansøgning om VEU godtgørelse digitaliseres pr. 1. nov. 2011, og kan ansøges samtidig med kursisttilmelding. Det gør tilmeldingsproceduren mere enkel. I løbet af 2012 vil skolen bygge en tilbygning på Vestensborg Allé, hvor nye tidssvarende undervisningsfaciliteter kan tilbydes til både elever og kursister, og vi kommer dermed under samme tag. Det glæder vi os meget til, selvom byggeperioden nok i perioder vil udfordre os alle i dagligdagen. Vi ser frem til et udbytterigt kursusår på SOSU Nykøbing F. Venlig hilsen Lise Gerd Larsen Kursuskoordinator

4 Kompetenceudvikling (KUA) for social- og sundhedsassistenter KUA-basismodul Forløbet sikrer en øget faglig identitet og øget sundheds- og sygdomsfaglighed. Hensigten med uddannelsesforløbet er, at socialog sundhedsassistenten: Videreudvikler personlige og erhvervsfaglige kompetencer gennem øget faglig viden og kunnen understøttet af udvikling af pædagogiske -, relationelle samt dokumentationsog udviklingskompetencer Kvalificerer egen praksis ved at forholde sig refleksivt til stadigt vekslende udfordringer fra den enkelte borger, grupper af borgere, organisation eller samfund Implementerer nye initiativer, som er til gavn for den enkelte borger/patient, grupper af borgere eller samfundet Forløbet består af følgende AMU-kurser: Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet (45622) Forebyggelse og sundhedsfremme (45061) Kvalitet i offentlige serviceydelser (40208) Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet (40598) Hverdagslivet som indsatsområde i sosuarbejdet (40596) Periode: februar 2012 (nr ) 27. februar 2. marts 2012 (nr ) marts 2012 (nr ) marts 2012 (nr ) april 2012 (nr ) Varighed: 20 dage Tilmeldingsfrist: 2. januar 2012 Social- og sundhedsassistenter Deltagerpris: kr ,- (2011 pris) 4

5 KUA-fagmodul: Socialpsykiatri Forløbet består af følgende AMU-kurser: Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien (4099) Arbejde med sindslidende med misbrug (40599) Socialpædagogik og aktiverende metoder(40600) Projektdel: Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde (40142) Udarbejdelse af projektrapporter (45989) Videndeling og læring for medarbejdere (4569) Periode: august september oktober 2012 (4099) oktober 2012 (40599) oktober 2012 (40600) Projektdelen: november 2012 (40142) november 2012 (45989) 0. november december 2012 (4569) Varighed: 28 dage Tilmeldingsfrist: 1. juli 2012 Social- og sundhedsassistenter som har gennemført KUA-basismodul Deltagerpris: Kr. 706,- (2011-pris) 5

6 God mad godt liv betydning af ernæring og måltidet i ældreplejen Ernæringsscreening i ældreplejen Får din borger den rigtige ernæring? At vurdere den ældre borgers ernæringstilstand gennem screening At igangsætte målrettede kostændringer for at fremme ernæringstilstanden eller forebygge fejl- og underernæring At inddrage relevante samarbejdspartner Periode: januar 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 1. december 2011 Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter og tilsvarende grupper i hjemmeplejen, leve-bomiljøer og plejecentre. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet Husk tandbørsten bevar tyggefunktionen Vurdering af borgernes daglige behov for tandpleje Viden om tandproblemer og tandsygdomme Inddragelse af voksentandpleje, omsorgstandpleje eller specialtandplejen De etiske dilemmaer i voksentandplejen Periode: januar 2012 Varighed: 2 dage Tilmeldingsfrist: 1. december 2011 Social- og sundhedspersonale, der i deres daglige arbejde varetager pleje og omsorg, og pædagogisk personale, der arbejder med borgere, der har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

7 Samarbejde med ældre om gode kostvaner Rigtig og bedre mad til ældre Samarbejdet med den ældre om gode kostvaner Kostens betydning for den ældre borgers funktionsniveau og livskvalitet Indsamling af viden om den ældres kostog drikkevaner Periode: januar 2012 Varighed: 2 dage Tilmeldingsfrist: 15. december 2011 Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende grupper, der arbejder i f.eks. hjemmeplejen, leve-bo-miljøer og på plejecentre. Videregående uddannelse: Kr. 1.25,- Kursusnr.: 429 Værtskab og sociale rammer for ældres måltider I godt selvskab spises der mere Om gode fysiske og sociale rammer for måltidet, der kan understøtte borgerens funktionsniveau Om værtsrollen som pædagogisk redskab Periode: 22. februar 2012 Varighed: 1 dag Tilmeldingsfrist: 15. januar 2012 Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende grupper, der arbejder i f.eks. hjemmeplejen, leve-bo-miljøer og på plejecentre. Videregående uddannelse: Kr. 742,- Kursusnr.: 4295 Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre Tværfagligt samarbejde om måltidet Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre og dialogen mellem personalegrupper Om arbejdstilrettelæggelse og ansvarsfordeling for at sikre en helhedsorienteret indsats. Invitér dine kolleger fra produktionskøkkenet med og lav en fælles indsats for god mad til et godt liv Periode: marts 2012 Varighed: 2 dage Tilmeldingsfrist: 1. februar 2012 Medarbejdere i hjemmeplejen, leve-bo-miljøer, plejecentre og modtagekøkkener. Videregående uddannelse: Kr. 1.25,- Kursusnr.:4294 7

8 Personlig udvikling Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Lære om patientsikkerhed og vigtigheden af at formidle relevant viden og relevante observationer. Om hvem der kan indrapportere utilsigtede hændelser Kende egne forpligtelse til at rapportere utilsigtede hændelser samt proceduren herfor. At indrapporteringssystemet har et læringssigte og lære om kerneårsagsanalyse. Periode: Hold 1: 12. januar 2012 Hold 2: 2. februar 2012 Hold : 19. juni 2012 Hold 4: 5. september 2012 Hold 5: 15. november 2012 Hold 6: 29. november 2012 Varighed: 1 dag Tilmeldingsfrist: Hold 1: 1. december 2011 Hold 2: 15. januar 2012 Hold : 15.maj 2012 Hold 4: 1. august 2012 Hold 5: 1. oktober 2012 Hold 6: 15. oktober 2012 Social- og sundhedsassistenter Videregående uddannelse: Kr. 742,- Kursusnr.:

9 Brug af PC på arbejdspladsen Anvende en pc koblet på virksomhedens netværk Anvende installeret styresystem, Anvende mus og tastatur, logge på netværket, Lagre og hente data fra henholdsvis lokalesom fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram. Periode: februar 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. januar 2012 Social- og sundhedshjælpere og -assistenter pædagogiske assistenter, og andre med lignende jobfunktioner. Ingen eller kort uddannelse: Kr. 528,- Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:45565 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Når forskellige kulturer skal arbejde sammen Håndtere mødet professionelt med etnisk og kulturel forskellighed i jobbet Bliv opmærksom på kulturel betinget forskellighed i adfærd og servicebehov Periode: april 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. marts 2012 Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Ingen eller kort uddannelse: Kr. 54,- Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:4766 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet Konflikters opståen og hvordan de kan håndteres Forebyggelse og afslutning af konflikter på en konstruktiv måde Hvordan håndtering af konflikter kan håndteres med respekt og udgangspunkt i brugernes lovmæssige ret til inddragelse Periode: april + 9. maj 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. marts 2012 Social- og sundhedshjælpere og -assistenter pædagogiske assistenter, og andre med lignende jobfunktioner. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

10 Videndeling og læring for medarbejdere Del din viden med de andre og få mere igen Forudsætninger for videndeling Forudsætning for læring og selvudviklende produktionsgrupper Etablering af netværk for erfaringsudveksling inden for eget jobområde Metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler til videndeling Periode: maj 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. april 2012 Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper. Ingen eller kort uddannelse: Kr. 54,- Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: 4569 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Anerkendende relationer Forståelse for anerkendende grundprincipper Anvende grundlæggende anerkendende kommunikationsredskaber. Bidrage til og tage ansvar for respektfuld, værdig og udviklende dialog med brugere/ børn/patienter, pårørende og kollegaer. Periode: maj 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. april 2012 Social- og sundhedshjælpere og -assistenter, pædagogiske assistenter, og andre med lignende jobfunktioner. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: 4284 Kollegial supervision på pæd. - eller sosuområdet At give kollegial supervision At modtage kollegial supervision Hvordan du kan bidrage til en dialogbaseret arbejdspladskultur Hvordan du gennem refleksion og spørgeprocesser kan medvirke til at udvikle egne personlige og faglige kompetencer og medvirke til at udvikle kollegers personlige og faglige kompetencer Periode: juni juni 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 1. maj 2012 Social- og sundhedshjælpere og -assistenter, pædagogiske assistenter, og andre med lignende jobfunktioner. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

11 Innovation (sosu/pæd.): Idéudvikling m.m. Bliv bedre til at se og benytte nye løsninger i dit arbejde. Innovativt arbejde inden for social- og sundhedsarbejdet eller det pædagogiske arbejde. Kreative og innovative processer der understøtter udviklingen af f.eks. arbejdsmiljø og arbejdsprocesser. Redskaber og metoder i arbejdet med at udvikle innovative metoder der kan styrke udviklingen af innovative løsninger i den daglige praksis. Periode: september 2012 Varighed: 2 dage Tilmeldingsfrist: 15. august 2012 Faglærte og ufaglærte, som arbejder inden for social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor med ydelser under forandring eller i organisationer under forandring. Videregående uddannelse: Kr. 1.25,- Kursusnr.: Innovation (sosu/pæd.): Gennemførelse og formidling Igangsætte innovative processer Samarbejde med kolleger og/eller bruger/ borger/barn/patient og evt. pårørende Ressourcemæssig bæredygtighed og konsekvenser af innovative tiltag Formidling af innovative tiltag og medvirken til videndeling Periode: 1. oktober 1. november 2012 Varighed: 2 dage Tilmeldingsfrist: 15. september 2012 Faglærte og ufaglærte, som enten deltager i eller leder udviklingsarbejde i organisationer eller arbejder med ydelser under forandring inden for social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor. Videregående uddannelse: Kr. 1.25,- Kursusnr.:

12 demens Personer med demens, sygdomskendskab Erkende og analysere muligheder og begrænsninger hos personer med demens Få den nyeste viden om demens Lære at genkende symptomer på hjerneskade og observere målrettet i forhold til personernes adfærdsmønster. Indgå i et tværfagligt samarbejde med henblik på at sikre diagnosticering, behandling og retssikkerhed for personer med demens. Om at passe på sig selv og bevare engagement og glæde ved arbejdet Periode: september oktober 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 15. august 2012 Social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende målgrupper. Deltagerne skal i deres ansættelse arbejde med personer med demens. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: 4267 Omsorg for personer med demens Symptomer på de mest almindelige demensformer At forstå personen med demens Omsorg på et socialpædagogisk og psykologisk grundlag Kommunikation og samarbejde Samarbejdspartnere Livet som pårørende Viden om lovgrundlaget for omsorgspligt og magtanvendelse Forebyggelse af stress og udbrændthed Periode: oktober oktober 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 1. september 2012 Social- og sundhedshjælpere og personer med lignende jobfunktioner Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

13 Palliativ omsorg for mennesker med demens Symptomer og begivenheder, der markerer at et menneske med demens er døende At give en værdig livsafslutning At indgå aktivt i en relation og i et samarbejde med borgeren og de pårørende Kendskab til WHO s definition af palliation og til de etiske dimensioner i forbindelse med døende borgere med demens At undgå unødige hospitalsindlæggelser Din rolle i en teamorganiseret og tværfaglig indsats Udarbejdelse af handleplaner på en opdateret viden om lindring af plagsomme symptomer Periode: november november 2012 Varighed: 4 dage Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2012 Social- og sundhedshjælpere m.fl., social- og sundhedsassistenter og tilsvarende grupper, der har erfaring med at arbejde med mennesker med demens. De kan f.eks. arbejde i hjemmeplejen, på skærmede enheder for demente, aflastningspladser, socialpsykiatriske afdelinger for misbrugsrelateret demens mv. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet Roller og identitet Livshistorien i et livshistorisk perspektiv Livskvalitet at tænde livsgnisten Kommunikationsformer Samvær og aktiviteter for personer med demens Aktivitetsworkshop At arbejde med erindringer reminiscens Leg, musik og bevægelse Hvordan holder jeg min viden á jour? Periode: november november 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2012 Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende målgrupper. Deltagerne skal i deres ansættelse arbejde med personer med demens. Videregående uddannelse: kr , Kursusnr.:

14 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens Arbejde forebyggende og dæmpende i forhold til mennesker med demens, der er udadreagerende eller udviser uhensigtsmæssig adfærd Forstå tegn og symptomer på forstyrrelse og uhensigtsmæssig adfærd i forhold til selve den neurologiske hjerneskade, og betydningen af miljøet og konteksten omkring borgeren. Vurdere behov for justering af indsatsen Reflektere over resultaterne af egen praksis og ved at inddrage ny viden Anvende jeg-støttende principper fra en socialpædagogisk indfaldsvinkel. Periode: november december 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 15. oktober 2012 Social og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende målgrupper. Deltagerne skal i deres ansættelse arbejde med personer med demens. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

15 Sygdomme - Pleje og behandling Arbejde med ældre i eget hjem Aldersprocesser - hvordan er det lige? Deltagerne kan, med udgangspunkt i egne praksiserfaringer, identificere aldringens normale forløb fysisk, psykisk, socialt og åndeligt, og kan støtte og styrke den ældres egne ressourcer. Deltagerne kan anvende forebyggende foranstaltninger og derved stimulere den ældres muligheder for at bevare et højt funktionsniveau længst muligt i eget hjem. Periode: januar januar 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 1. december 2011 Social- og sundhedshjælpere, beskæftigelsesvejledere og andre ansatte i primærkommunerne med tilsvarende kvalifikationer, f. eks. sygehjælpere og hjemmehjælpere med efteruddannelse. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje Det tabubelagte handicap - inkontinens Årsager til og symptomer på inkontinens De mest almindelige hjælpemidler At medvirke til opsporing af inkontinens og ukomplekse pleje- og behandlingsforløb af inkontinens Periode: februar 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. januar 2012 Faglærte og faglærte medarbejdere inden for f.eks. pleje- og sundhedsområdet, f.eks. hjemmeplejen, leve-bo-miljøer, plejecentre m.m., og medarbejdere inden for socialpsykiatrien og socialpædagogiske boenheder. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

16 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Kendskab til almindeligt forekommende lægemidlers virkninger og bivirkninger Observation af afvigelser ved brugen af lægemidler Videregivelse af relevante informationer og observationer ift. borgerens brug af lægemidler Periode: Hold 1: marts + 1. marts 2012 Hold 2: marts + 2. april 2012 Hold : maj maj 2012 Hold 4: august + 7. september 2012 Hold 5: september+11. oktober 2012 Hold 6: oktober + 5. november 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: Hold 1: 1. februar 2012 Hold 2: 15. februar 2012 Hold : 1. april 2012 Hold 4: 1. juli 2012 Hold 5: 15. august 2012 Hold 6: 15. september 2012 Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedshjælpere, omsorgsmedhjælpere, pædagogisk assistent, personlige hjælpere eller personer med lignende jobfunktioner. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: 441 Inkontinens: Pleje og behandling og vejledning At iværksætte relevant pleje og behandling Hvordan sygdomme og medicinpræparater kan have indflydelse på inkontinens Vejledning og formidling om hverdagsliv med inkontinens Periode: marts 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. februar 2012 Uddannelsen henvender sig primært til socialog sundhedsassistenter inden for f.eks. pleje- og sundhedsområdet, og inden for socialpsykiatrien og socialpædagogiske boenheder. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

17 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Håndhygiejne- brugen af handsker Smykker og renlighed Forskellige former for sæbe At kunne formidle sin viden til andre Periode: marts 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. februar 2012 Uddannelsen henvender sig primært til socialog sundhedsassistenter inden for f.eks. pleje- og sundhedsområdet, f.eks. hjemmeplejen, levebo-miljøer, plejecentre og evt. sygehusområdet, samt inden for socialpsykiatrien og socialpædagogiske boenheder. Videregående uddannelse: Kr. 681,- Kursusnr.: 4578 Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende Styrke dine færdigheder i selvstændigt at vejlede og rådgive Vejledning og rådgivning Egen rolle som vejleder og rådgiver De juridiske aspekter som vejleder og rådgiver Periode: april + 0. april 1. maj 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 1. marts 2012 Medarbejdere i funktioner svarende til social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og den sekundære sundhedssektor. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

18 Medicinadministration Handlekompetence ved varetagelse af lægemidler Lægemidlers virkning og bivirkning Medicinudløste forgiftningstilstande Samarbejde i forbindelse med medicingivning Periode: april maj + 1. maj 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 15. marts 2012 Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor. Der anbefales mindst ½ års praktisk arbejde efter endt grunduddannelse. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Medvirken til pleje af borger med KOL Observering af sygdommen KOL Samarbejdet med det tværfaglige team omkring borgeren med KOL Vejledning i forebyggelsen af KOL Deltagelse i en rehabiliteringsindsats i forhold til KOL Dokumentation af handlinger og observationer Periode: august september 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 1. juli 2012 Social- og sundhedshjælpere og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Sårbehandling, behandlingskrævende sår Pleje og omsorg Forebygge sår Optimal sårheling Forebyggelse af komplikationer Sårpleje og sårbehandling Periode: september 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 1. august 2012 Social- og sundhedsassistenter. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

19 Praktikvejledning af PAU og sosuelever Praktikvejledning af PAU og sosuelever - særlig indsats Borgere med alkoholproblemer Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende Kontakt med sindslidende borgere Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Akut nødhjælp til ældre og handicappede Medicinadministration Konflikthåndtering i sosuarbejdet Videndeling og læring for medarbejdere Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Overbygning af praktikvejlederkursus. Dokumentation og evaluering Kollegial supervision på pæd. - eller sosuområdet = den uge hvor kurset starter ,5 5 Kr. 54,- (2011-pris) Kr. 54,- (2011-pris)

20 Rehabilitering som arbejdsform Opsporing og forebyggelse af diabetes Socialpædagogik og aktiverende metoder KUA-fagmodul - socialpsykiatri Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Medvirken til pleje af borger med KOL Sårbehandling, behandlingskrævende sår Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Medvirken til rehabilitering Praktikvejledning af PAU- og sosuelever Praktidvejledning af PAU- og sosuelever - særlig indsats Sårbehandling, medvirken ved sårpleje Innovation (sosu/pæd): Ideudvikling m.m. Selvstændigt arbejde med rehabilitering Overbygning af praktikvejlederkursus. Dokumentation og evaluering Dage Kursusplan SOSU og psykiatriområdet - efterår 2012 Kursusafdelingen SOSU Nykøbing F. Pris Kr. 706,- (2011-pris) AMU-kurser Tilmeldings- side i frist katalog

21 Personer med demens, sygdomskendskab Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Omsorg for personer med demens Innovation (sosu/pæd.): Gennemførelse og formmidling Palliativ omsorg for mennesker med demens Akut nødhjælp til ældre og handicappede Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens Tidlig opsporing af sygdomstegn Neurorehabilitering af senhjerneskadede Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen ,

22 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Ernæringsscreening i ældreplejen m.m. Arbejde med ældre i eget hjem Vejledning i forflytning Samarbejde med ældre om gode kostvaner Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde KUA - Basismodul Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje Brug af pc på arbejdspladsen Værtsskab og sociale rammer for ældres måltider Kvalitet i offentlige serviceydelser Forebyggelse af selvmord bland ældre Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Dage Kursusplan SOSU og psykiatriområdet - forår 2012 Kursusafdelingen SOSU Nykøbing F. Pris Kr ,- (2011-pris) Kr. 528,- (2011-pris) Kr. 54,- (2011-pris) AMU-kurser Tilmeldings frist

23 Sårbehandling, medvirken ved sårpleje Om grundlæggende sårbehandling Om forebyggelse af sår og komplikationer Om optimal sårheling Periode: september 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. august 2012 Social- og sundhedshjælpere og lignende. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen Observation og pleje Komplikationer tryksår, blodpropper, nedsat tarmfunktion, tab af muskel- og knoglemasse og delir Dokumentation Handle hensigtsmæssigt i forhold til afvigelser Betydning af at mindske brug af sonde og kateter Forflytning af ny opererede Tværfagligt samarbejde Periode:. 5. december 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 1. november 2012 Uddannelsen retter sig mod social- og sundhedsassistenter og kan være relevant for faglærte og ufaglærte, der arbejder inden for social- og sundhedsområdet i primærsektor, f.eks. hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, ældre- og plejeboliger og aflastnings- og korttidspladser. Deltagerpris: Videregående uddannelse: Kontakt skolen og få oplyst pris. Kursusnr.:

24 Rehabilitering Vejledning i forflytning medvirken til rehabilitering Forflytningsvejleder: Om analyse og vurdering af forflytning Om vejledning, formidling, undervisning og instruktion Om rollen som forflytningsvejleder Om indsamling af ny viden og brug af faglige netværk Periode: januar februar 2012 Varighed: 6 dage Tilmeldingsfrist: 1. december 2011 Medarbejdere, der har erfaring og viden om forflytning og enten varetager eller ønsker at varetage jobfunktionen med vejledning om forflytningsmæssig praksis samt inden for psykiatrien. Videregående uddannelse: Kr..810,- Kursusnr.: 4095 Rehabilitering som arbejdsform Målrettet rehabiliteringsindsats Rehabiliteringsplaner Lovgrundlaget for rehabilitering Centrale værdier i rehabilitering Rehabilitering som arbejdsform Forebyggelse af begrænsninger i borgerens funktionsevne 24 Periode: august 2012 Varighed: 2 dage Tilmeldingsfrist: 1. juli 2012 Deltagere, som varetager jobfunktioner med direkte borgerkontakt inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område, herunder voksenhandicapområdet, samt inden for psykiatrien. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: 40125

25 Medvirken til rehabilitering Tværfaglig tilrettelæggelse af dagliglivet Støttemuligheder Genoptræningsprincipper Reaktioner hos borgeren Rammerne for et selvstændigt liv Periode: september 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 1. august 2012 Social- og sundhedshjælpere og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Selvstændigt arbejde med rehabilitering Aktiv medvirken til at borgeren opnår målene i rehabiliteringsplanen Styrkelse af borgernes kognitive ressourcer Samarbejdet med borgeren og dennes pårørende Fremme borgerens aktivitet og deltagelse i såvel eget liv som i samfundslivet Det tværfaglige samarbejde og samarbejdet med borgeren Periode: september 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. august 2012 Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner med erfaring inden for arbejde med rehabilitering. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

26 Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Koordinering af en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats Det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering Dokumentation, videndeling og informationssøgning i forbindelse med rehabilitering Periode: oktober oktober 2012 Varighed: 4 dage Tilmeldingsfrist: 1. september 2012 Social- og sundhedsassistenter og andre med lignende jobfunktioner fra alle sektorer, som har erfaring fra arbejdet med borgere med et rehabiliteringsbehov. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

27 Neurorehabilitering af senhjerneskadede Senhjerneskader, herunder hjernens anatomi og fysiologi Neuropædagogisk tilgang i arbejdet med sen hjerneskadede Metoder inden for neurorehabilitering At inddrage borgerens og de pårørendes ressourcer Periode:. 5. december 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 1. november 2012 Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner, der arbejder inden for det neuropædagogiske fagspeciale i enten kommunalt regi eller på sygehuset. Deltagerpris: (2011-pris Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

28 sundhedsfremme og forebyggelse Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Målet med desinfektion Resistens Smitteveje Periode: 1. januar 1. februar 2012 Varighed: 2 dage Tilmeldingsfrist: 15. december 2011 Uddannelsen henvender sig til medarbejdere inden for såvel social- og sundhedssektoren som det pædagogiske område. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Kvalitet i offentlige serviceydelser Kvalitetsstandarter kvalitetssikring i hjemmeplejen Arbejde ud fra kvalitetsstandarter og retningslinjer Anvende metoder og værktøjer til kvalitetsforbedringer på dit arbejdsfelt Vurdere de forventninger og krav, borgere og brugere har til en ydelses kvalitet Gennemføre kvalitetsforbedringer, som følger af politisk fastsatte mål og rammer Periode: februar 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. januar 2012 Uddannelsen henvender sig til medarbejdere inden for såvel social- og sundhedssektoren som det pædagogiske område. Ingen eller kort uddannelse: Kr. 54,- Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

29 Akut nødhjælp til ældre og handicappede Om særlige livstruende problemer hos ældre og handicappede? Om, hvordan der handles livreddende over for ældre og handicappede? Om vurderingen mellem at tilkalde hjælp og at klare livstruende problemer selv? Periode: Hold 1: april 2012 Hold 2: juni 2012 Hold : november 2012 Hold 4: november 2012 Varighed: 1,5 dage Tilmeldingsfrist: Hold 1: 15. marts 2012 Hold 2: 1. maj 2012 Hold : 1. oktober 2012 Hold 4: 15. oktober 2012 Faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med handicappede eller ældre mennesker Videregående uddannelse: Kr. 989,- Kursusnr.: Opsporing og forebyggelse af diabetes Forebyggende retningslinjer om diabetesbehandling Tidlige og almindelige symptomer på en diabetes Forebyggende indsats i forhold til senkomplikationer Observationer på en uopdaget diabetes Hjælp af blandt andet diætist, socialrådgiver, diabetesskole, fodterapeut og diabetesforeninger Periode: august september 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 1. juli 2012 Social- og sundhedshjælpere, som har eller søger beskæftigelse inden for det sociale eller omsorgsmæssige område. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

30 Tidlig opsporing af sygdomstegn Observationskompetence, herunder anatomi og fysiologi Kombination af observationer Begrunde observationer i forhold til borgerens sundhedstilstand Identificere kliniske indikatorer Fokus på funktionsevne og ernæringstilstand Tværfagligt samarbejde Periode: november december 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 15. oktober 2012 Social- og sundhedshjælpere, kan være relevant for faglærte og ufaglærte, der arbejder inden for social- og sundhedsområdet i primærsektoren. Deltagerpris: Videregående uddannelse: Ring til skolen og få oplyst pris. Kursusnr.:

31 Praktikvejledning Praktikvejledning af PAU- og sosuelever Få større viden om læring i social- og sundhedsuddannelserne Arbejde med elevens uddannelsesbog for at kunne støtte og vejlede elevens refleksionsprocesser og kompetenceudvikling Få større viden om det moderne samfund og de krav, det stiller til den enkelte medarbejder samt viden om og evaluering af elevens faglige og personlige kompetencemål Arbejde med elevens sociale, kulturelle, læringsog udviklings-mæssige forudsætninger, så elevens udviklingspotentiale støttes fagligt og personligt i et anerkendende læringsmiljø Reflektere over egen rolle og funktion som den reflekterende praktikvejleder Periode: Hold 1: marts april + 4. juni 2012 Hold 2: september oktober november 2012 Varighed: 10 dage Tilmeldingsfrist, hold 1: 1. februar 2012 Tilmeldingsfrist, hold 2: 1. august 2012 Medarbejdere, der som en del af deres arbejde arbejder med vejledning af elever inden for det pædagogiske område eller social- og sundhedsområdet. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

32 Praktikvejledning af PAU- og sosulever - særlig indsats Praktikvejledning til elever med særlige behov Planlægning, gennemførelse og evaluering af individuelle læringsforløb for elever med særlige læringsmæssige forudsætninger At vejlede med udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer Egen rolle i vejledningssituationen og betydningen af læringsmiljøet Periode: Hold 1: marts 2012 Hold 2: september 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist, hold 1: 15. februar 2012 Tilmeldingsfrist, hold 2: 15. august 2012 Medarbejdere, der som en del af deres arbejde arbejder med vejledning af elever inden for det pædagogiske område eller social- og sundhedsområdet. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: 4292 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Overbygning på praktikvejlederuddannelsen Kursets indhold om dokumentation og evaluering af målene i arbejdet Kursets indhold om forskellige former for dokumentation Kursets indhold om redskaber til at iagttage, beskrive, analysere og vurdere praksis Kursets indhold om de retslige og etiske aspekter ved dokumentation Kursets indhold om videregivelse af observationer Periode: Hold 1: 0. maj 1. juni 2012 Hold 2: september 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist, hold 1: 15. april 2012 Tilmeldingsfrist, hold 2: 15. august 2012 Medarbejdere, der som en del af deres arbejde arbejder med vejledning af elever inden for det pædagogiske område eller social- og sundhedsområdet. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

33 Psykiatri Forebyggelse af selvmord blandt ældre Selvmordsforebyggelse tværfaglig indsats Holdning, myter og fordomme Videndeling Risikofaktorer og selvmordsadfærd Støtte- og behandlingsmuligheder Periode: 29. februar 2. marts 2012 Varighed: dage Tilmeldingsfrist: 15. januar 2012 Deltagere med erfaring fra arbejdet som socialog sundhedshjælper og assistent, omsorgsmedhjælper, pædagogisk assistent, værkstedsassistent, medhjælper på døgninstitutioner, eller personlige hjælper. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: Borgere med alkoholproblemer Møder du alkoholikere i dit daglige arbejde? At identificere tegn og signaler hos borgere med alkoholproblemer. At yde relevant og forebyggende pleje i et socialpædagogisk perspektiv At vurdere behovet for at inddrage relevante samarbejdspartnere Redskaber, som gør det muligt at forholde sig til aggressiv eller voldelig adfærd Periode: marts april 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 15. februar 2012 Medarbejdere i funktion svarende til hjemmehjælpere, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere, beskæftigelsesvejledere m.fl., som er knyttet til den kommunale socialsektor. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: 42688

34 Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm Menneskers adfærd ved psykoser og angsttilfælde Om kommunikationens betydning for relationen til den sindslidende Om vigtigheden af at bede relevante samarbejdspartnere om hjælp til opgaver hos den sindslidende Socialpsykiatriens organisering Om at observere ændringer i den sindslidendes tilstand og videregive dem til relevante samarbejdspartnere Periode: april april 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 1. marts 2012 Uddannelsen henvender sig især til social- og sundhedshjælpere eller ufaglærte i hjemmeplejen m.m. med intet eller meget ringe kendskab til arbejdet med mennesker med en sindslidelse. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.: 409 Socialpædagogik og aktiverende metoder Om socialt sårbare borgere Om socialpædagogik og socialpædagogiske metoder Om aktivitet og aktiverende metoder Om tilrettelæggelse af socialpædagogisk indsats og samarbejde Om at evaluere og reflektere over egen praksis Periode: august september 2012 Varighed: 5 dage Tilmeldingsfrist: 1. juli 2012 Social og sundhedsassistenter med erfaring eller andre faggrupper, der er i relation med socialt sårbare mennesker. Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter med erfaring inden for det socialpædagogiske felt. Videregående uddannelse: Kr ,- Kursusnr.:

35 5

36 Temadage forår 2012 Temadag vedr. Arbejdsglæde, engagement og motivation Hvordan sætter man arbejdsglæde og motivation på dagsordenen Hvordan kan man yde det bedste og det meste og stadigvæk gå glad på arbejde. alle interesserede Temadag vedr. Ernæring den store bølge Nyeste forskning livsstil livskvalitet Småtspisende borgere Uhensigtsmæssigt spisende borgere Fejlernæring Screeningsmetoder alle interesserede Temadag vedr. Psykisk syge og diagnosebørn Alle de diagnoser! hvem gavner det? Rummelighed og inklusion Behandlingstilbud alle, der arbejder med børn og/eller psykisk syge Temadagene kan være: inspiration til det videre arbejde information og ny lovgivning nye forsknings- eller undersøgelsesresultater, som skolen gerne vil videreformidle der, hvor du netværker samtidig med et fagligt udbytte halve eller hele dage Disse dage annonceres med tid, sted og pris på skolens hjemmeside og kan ses fra medio januar 2012 (temadage vedr. forår 2012) og fra medio august 2012 (temadage vedr. efterår 2012) 6

37 Temadage Efterår 2012 Temadag vedr. Den nye forældreprofil de håndholdte børn Hvordan forældrenes mer kompetencer kan blive en fordel og styrke i forældresamarbejdet Barnets perspektiv er barnet hjulpet ved det? Det siger de, mor nej gør det de det? det er da for galt. Spilleregler - etik og adfærd Tydelig i tilbud og forventningsafstemning Faglighed og grænsesætning Målgruppe : ansatte, forældrebestyrelser, og andre interesserede i børne- unge tilbud Temadag vedr. Delegering af sygeplejeydelser til social- og sundhedsassistenter Ret og pligt Juridiske ansvar og konsekvens sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der delegerer eller modtager delegerede ydelser, både i primær og sekundær sektor Temadag vedr. Det interkulturelle møde At møde den anden Udfordringer i det interkulturelle møde Viden er vejen til et godt møde Glæden ved mangfoldighed alle interesserede Temadagene kan være: inspiration til det videre arbejde information og ny lovgivning nye forsknings- eller undersøgelsesresultater, som skolen gerne vil videreformidle der, hvor du netværker samtidig med et fagligt udbytte halve eller hele dage Disse dage annonceres med tid, sted og pris på skolens hjemmeside og kan ses fra medio januar 2012 (temadage vedr. forår 2012) og fra medio august 2012 (temadage vedr. efterår 2012) 7

38 Vi kan tilbyde mere Nedenstående kurser kan tilbydes efter særlig aftale med arbejdspladser mv. ring til konsulenterne og hør nærmere. Mest om ældrepleje Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre Pædagogiske metoder i ældreplejen Pleje og behandling af kræftpatienter 446 Hospicemetoder i praksis 4268 Pleje og behandling af diabetikere 4096 Seksualitet hos borgere i hjemmeplejen m.m Ergonomi indenfor faglærte og ufaglærte job 4094 Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 4412 Sorg og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere Sosu-fagligt gerontologisk arbejde Mest om socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap Personlig hjælper og ledsager Værkstedsassistent, pædagogik og planlægning Brugerindflydelse i pædagogisk praksis Forebyggelse og sundhedsfremme Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede 4096 Udviklingshæmmede med autisme 4096 Seksualitet og handicappede Pædagogisk arbejde på de sikrede døgninstitutioner Samarbejde med pårørende til unge/ voksne i døgntilbud 8

39 Praktiske informationer Målbeskrivelse af kurset: På finder du alle AMUkurser og beskrivelse af målene for kurserne. Du skal blot taste kursusnr.eller kviknr. (som kan oplyses af skolen) i søgefeltet. Deltagervilkår: Personer med fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark har adgang til arbejdsmarkedsuddannelser Er du ledig eller kontanthjælpsmodtager, kan du kontakte skolen for at høre om deltagervilkår. Tilmelding: Du eller din arbejdsgiver skal tilmelde dig elektronisk på Vejledning finder du på efteruddannelse.dk eller på skolens hjemmeside Er du ledig, skal du kontakte dit jobcenter. Tilmeldingsfrist: Fristen er 5 uger før kursusstart, men du kan komme på kurset lige indtil kursusstart, hvis vi har ledige pladser ring og spørg! Tilbagemelding om optagelse på kurset: Du modtager velkomstbrev ca. 4 uger før kursusstart. Økonomi: AMU-kurser er som udgangspunkt gratis, hvis du er i arbejde. OBS: De oplyste priser i kataloget er 2011-priser. Indkvartering: Du har mulighed for indkvartering, hvis du har mere end 60 km. fra bopæl til kursussted. Mødetid: For de fleste kurser er mødetid kl VEU-og befordringsgodtgørelse: Fra den 1. november 2011 skal ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud ske digitalt via når virksomheden betaler løn til medarbejdere under uddannelse. For at anvende digital signatur skal medarbejderen være tildelt login-rettighed. Tildelingen sker gennem Virk.dk. Se vejledning på efteruddannelse.dk VEU-godtgørelsen er 80% af højeste dagpengesats. Du kan læse mere om VEU- og befordringsgodtgørelse på Afmelding/udeblivelse: Du skal melde fra så hurtigt som muligt. Melder du fra senere end 1 uge før kursusstart eller udebliver fra kurset, sender vi en regning til din arbejdsplads. Læs om afmeldegebyr på skolens hjemmeside. Kontakt os! Har du spørgsmål til det faglige indhold eller ønsker til kurser, er du velkommen til at kontakte en af vores kursuskonsulenter. Har du spørgsmål til tilmelding, afholdelsessted, VEU-godtgørelse m.m. kan du kontakte skolens kursussekretariat. Social- og sundhedsområdet: Konsulent Lise Gerd Larsen Direkte tlf Mobil: Mail: Kursussekretær Kirsten Lauritsen Direkte tlf Mail: Det pædagogiske område: Konsulent Kirsten Bertelsen Direkte tlf: Mobil: Mail: Kursussekretær Dorte Hudlebusch Direkte tlf Mail: Vi forbeholder os ret til ændringer. For at bruge efteruddannelse.dk skal virksomhedens kursusadministrator logge ind med digital signatur. 9

40 VEU center - din indgang til uddannelse VEU centerne er et landsdækkende koncept. Uanset hvor i landet din virksomheden ligger, er der et VEU center i nærheden. På Lolland-Falster og Sydøst Sjælland hedder det VEU center Øst og Øerne. Konsulenterne i VEU centeret kan vejlede omkring arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), Forberedende voksenundervisning (FVU) og andre typer af kurser. De kan hjælpe med langsigtet uddannelsesplanlægning både i forhold til virksomheder, medarbejdere og ledige. VEU centeret er et samarbejde omkring efteruddannelse mellem alle erhvervsskoler og VUC er. Samarbejdet giver således din virksomhed én indgang til alle typer af efteruddannelse og mulighed for at trække på konsulenter, som kender udbuddet på de lokale skoler og på andre skoler udenfor lokalområdet. I dit lokalområde er SOSU Nykøbing F, VUC Storstrøm og CELF en del af VEU centeret. Du er velkommen til at kontakte en af konsulenterne på en af de tre institutioner, hvis du har ønsker rådgivning eller vejledning - eller bare har spørgsmål om uddannelse. Læs mere om VEU centeret på Øst og Øerne SOSU Nykøbing F. Vestensborg Allé Nykøbing F. Tlf.: Mail: Hjemmeside: VEU center Øst og Øerne er et rådgivningssamarbejde mellem erhvervsskoler. På Lolland Falster er det CELF, VUC Storstrøm, SOSU Nyk., LF-Trykteam Tlf

Det pædagogiske og psykiatriområdet

Det pædagogiske og psykiatriområdet Efteruddannelse Det pædagogiske og psykiatriområdet Kursuskatalog 2012 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold pædagogisk arbejde...4 Planlægning af pædagogiske aktiviteter...4 Leg med sprog... Samspil

Læs mere

Pædagogisk- og psykiatriområdet

Pædagogisk- og psykiatriområdet Efteruddannelse Pædagogisk- og psykiatriområdet Kursuskatalog efterår 2011 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold Babytegn Pædagogisk arbejde med børn og unge...4 Emneområder fra dagligdagen Inkluderende

Læs mere

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser:

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: pr. 11. november 2014 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 09-09-2014

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet

Læs mere

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer.

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Psykiatrisk uddannelsesenhed, Region Sjælland IKV - Test,

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total EPOS 49.018 59.384 61.081 70.095 71.652 71.588 382.818 EPOS - udvikling i

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

SOSU-kurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Pædagogiske kurser SOSU-kurser Pædagogiske kurser 2015 sosuc.dk Kurser på SOSU C Kataloget er til dig, som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, omsorgshjælper, pædagogisk assistent, portør eller ufaglært.

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081 Kursuskalender Efterår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FORÅR 2013 SKRÆDDERSYEDE KURSER Finder du eller din arbejdsplads

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever EPOS 30.190 30.777 35.961 49.018 59.384 61.081 266.411 EPOS - udvikling i antal deltagere 70.000 60.000 50.000

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

KURSER 2014 Social- & sundhedsområde

KURSER 2014 Social- & sundhedsområde KURSER 2014 Social- & sundhedsområde SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING LÆS MERE OM VOREs uddannelser PÅ SOSUHERNING.DK AMU - en verden fuld af oplevelser Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog 2014

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091 Kursuskalender Efterår 2016 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011 Social og Sundhedsskolen Syd kataloget 2011 Social- og Sundhedsskolen Syd 2 Forord Kursuskatalog for hele 2011 er hermed på banen Udbuddet er vores bedste bud på de behov som social- og sundhedsområdet

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet og

Læs mere

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted Den 21/9

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081 Kursuskalender 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information.

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Velkommen til KUA online uddannelsesprogram Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Sådan bruger du

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032 Kursuskalender Forår 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Kurser efter uddannelser 2014

Kurser efter uddannelser 2014 Find din egen værdi og dyrk den Kurser og efter uddannelser 2014 Kursussæson 2014 2014 Tværfaglighed og rehabilitering i forhold til alle sygdomskategorier, elektronisk dokumentation/kommunikation. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning * 46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (Uddannelsens titel) Udviklet af: * Lene Mackenhauer * Asta Nielsen (Udviklerens navn) (Udviklerens navn)

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

Sundhed, trivsel og livskvalitet

Sundhed, trivsel og livskvalitet Sundhed, trivsel og livskvalitet AALBORG / HIMMERLAND Sundhed, trivsel og livskvalitet Erhvervsskolerne og SOSU Nord udbyder i samarbejde et nyt kursusforløb rettet mod medarbejdere på ældreområdet. Fokus

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri E f t e r u d d a n n e l s e Pædagogisk område og psykiatri Kursuskatalog forår 2011 Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster Indhold Pædagogisk arbejde med børn og unge 4 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe KUrSUSPrOGrAM FORÅR 2014 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FOrÅr 2014 LæS Mere om ALLe kurser på WWW.SOSUAARHUS.DK SkrædderSyede

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Kursuskalender. Forår Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap

Kursuskalender. Forår Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Kursuskalender Forår 2018 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuoj.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. Startdato Titel Antal dage Kursusnrummer

Læs mere

Kursusoversigt 2. halvår 2011

Kursusoversigt 2. halvår 2011 Kursusoversigt 2. halvår 2011 Kursus nr. Kursets navn Deltagergebyr VEU godtgørelse Afholdes Dato Tilmelding frist SOCIAL OG SUNDHED SAMT PSYKIATRIOMRÅDET: 1132 Akademiuddannelsen Formålet med Akademiuddannelsen

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2013.........................................................................................

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081 Kursuskalender 2016 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011 Kursuskalender Forår 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Social- og sundhedsområdet

Social- og sundhedsområdet Kursusk atalog 2008 Social- og sundhedsområdet Indholdsfortegnelse Sundheds og sygepleje 5 Sårbehandling, medvirken ved sårpleje 5 Sårbehandling, behandlingskrævende sår 6 Opsporing og forebyggelse af

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet. www.sosuc.dk

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet. www.sosuc.dk KURSUSKATALOG 2012 Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet 2012 www.sosuc.dk Velkommen til efteruddannelses- og kursusåret 2012 Kursusenheden på SOSU C kan hermed præsentere kursuskataloget

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddannelSe

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddannelSe Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddannelSe KUrSUSPrOGrAM EFTERÅR 2013 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI EFTErÅr 2013 SkrædderSyede kurser Finder du eller din arbejdsplads

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet

Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet 2010 Velkommen til uddannelses- og kursusåret 2010 Velkommen til SOSU C s kursuskatalog over social- og sundhedsfaglige kurser

Læs mere

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet gruppe Bliv klar til en dansk sundhedsuddannelse SOSU forløb for to-kulturelle Kurset henvender sig til personer med anden kulturel baggrund end dansk, der på

Læs mere

social- og sundhedsområdet

social- og sundhedsområdet Århus Social- og Sundhedsskole social- og sundhedsområdet efter- og videreuddannelse KURSUSPROGRAM FORÅR 2012 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FORÅR 2012 velkommen til foråret 2012 Dette kursuskatalog indeholder

Læs mere

KURSUSKATALOG 2016 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2016 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2016 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Pædagogiske metoder i ældreplejen - med borgeren i centrum....3 Inddragende velfærdsteknologi

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Netværksskabende aktiviteter for ældre og handicappede 44781 Udviklet

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Social- og sundhedshjælpere m.fl.

Social- og sundhedshjælpere m.fl. 10 DAGE 10 DAGE 1, 1 DAG 10 DAGE 1 DAG 6 DAGE 10 DAGE 1 DAG Social- og sundhedshjælpere m.fl. 12-11-2010 Plejeopgaver Aktivering Psykiatri og demens Dokumentation og it Medarbejderen og arbejdspladsen

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

social- og sundhedsområdet

social- og sundhedsområdet Århus Social- og Sundhedsskole social- og sundhedsområdet efter- og videreuddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI EFTERÅR 2012 velkommen til efteråret 2012 I dette kursusprogram

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

PÆDAGOGISKE KURSER. Efterår 2016

PÆDAGOGISKE KURSER. Efterår 2016 PÆDAGOGISKE KURSER Efterår 2016 AMU EFTERÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og

Læs mere

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark........................ 3 Portøruddannelsen.................................... 4 Portøren og hospitals-serviceassistenten

Læs mere