Aarhus holder international konference om radikalisering og ekstremisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus holder international konference om radikalisering og ekstremisme"

Transkript

1 nr. 15 september 2015 INNOVATIV KULTUR SKAL STYRKES S. 2 ØKONOMISK KÆMPE TAKKER AF S. 4 Aarhus holder international konference om radikalisering og ekstremisme Aarhus-modellen imod radikalisering og voldelig ekstremisme er fortsat genstand for stor international opmærksomhed. I kølvandet på mere end 300 forskellige mediehenvendelser fra USA i vest til Japan i øst er fulgt interesse fra regeringsorganer, internationale organisationer, lokale og regionale beslutningstagere, politi-myndigheder og fagfolk, der ønsker viden om Aarhus indsats. Derfor holder Aarhus i dagene 19. og 20. november 2015 en international konference om bekæmpelse af radikalisering og voldelig ekstremisme. Konferencen giver omverdenen en unik mulighed for at lære af Aarhus og Aarhus en unik mulighed for at lære af andre. Konferencen præsenterer en række internationale og centrale aktører og forskere inden for antiradikalisering. Vi ser frem til at byde deltagerne velkommen i Aarhus. Den store interesse er udtryk for, at radikalisering og voldelig ekstremisme er højt på dagsordenen verden over. Vi kan og skal lære af hinanden, så forskellige lande, byer og politikredse kan udvikle robuste indsatser, siger borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard. I forlængelse af Aarhus-indsatsen og borgmester Jacob Bundsgaards deltagelse White House Summit to counter violent extremism i Washington i januar 2015, er Aarhus er inviteret ind det internationale netværk Strong Cities, som præsenteres i forbindelse med FNs generalforsamling i New York i den kommende uge. Her deltager Jacob Bundsgaard på Aarhus vegne. I Aarhus er kampen imod radikalisering og voldelig ekstremisme tværfagligt forankret i en fælles indsats mellem politi og kommune. Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge i Aarhus, siger: Sporene fra blandt andet Paris, København og Oslo skræmmer. Radikalisering er en fælles og fortsat udfordring, som vi målrettet og determineret skal bekæmpe i fællesskab. Vores ambition med konferencen er, at alle kan tage ny viden og inspiration med hjem og dele udfordringer med hinanden, siger Bünyamin Simsek. Fuldt program og tilmelding på

2 2 Innovation Innovation: Udfordr praksis for børnenes skyld Aarhus Kommune går målrettet efter at styrke den innovative kultur. Det skaber nye muligheder for dagtilbud, skoler og FU-tilbud, som kan hente sparring og bistand til projektbeskrivelser af, hvordan nye måder at arbejde på kan være en investering i fremtiden. Omdrejningspunktet for innovation i Børn og Unge er arbejdet med forebyggelse og tidlig indsats. Byrådets investering i Innovation i Aarhus en fokuseret indsats skal give et fælles løft i den innovative kultur på arbejdspladserne. Investeringen er båret af høje forventninger til, at kommunens medarbejdere med deres erfaring, kompetence og idéer har det bedste afsæt for at udvikle nye, bedre og mere effektive løsninger til gavn for borgerne. I Børn og Unge betyder investeringen, at der er lokale midler til at få rådgivning, sparring og hjælp til at udvikle den innovative kultur og søsætte forskellige initiativer. Byrådet har desuden afsat et beløb til at arbejde med innovation inden for fem strategiske indsatsområder, og Børn og Unge har ansvaret for indsatsområdet Forebyggelse og tidlig indsats. Med de fælles innovationsmidler kan dagtilbud, skoler og FU-tilbud i et bredt samarbejde på tværs af kommunen og sammen med borgere lave innovationsprojekter med forebyggelse og tidlig indsats i fokus. Innovation skal give værdi for børn og medarbejdere Indsatsen for at udvikle innovativ kultur og nye løsninger skal give merværdi for barnet og den unge og understøtte visionen i børn og unge-politikken, fortæller Anne Steensgaard, som er ny projektleder for den fælles innovationsindsats i Børn og Unge, derfor skal vi i vores arbejde med Forebyggelse og tidlig indsats blandt andet undersøge, hvordan vi kan styrke de beskyttende faktorer omkring barnet og minimere risikofaktorer som faglige vanskeligheder eller negative sociale forhold. Der er rigtig meget guld i Børn og Unge, siger Anne Steensgaard, Vi har så mange dygtige medarbejdere, der allerede i dag tager nye initiativer og implementerer det i dagligdagen. Min opgave er at koordinere og samle de forskellige innovationsinitiativer, så vi får koblet det til alt det, der i forvejen er i gang i Børn og Unge, og især til det strategiske projekt med tidlig indsats, som organisationen er ved at søsætte. Det er vigtigt, at tingene hænger sammen. Hvad er innovativ kultur? Innovativ kultur en hverdag, hvor vi alle har fokus på at overkomme barriererne for, at børn og unge kan opnå det bedst mulige liv I 2014 gik fem skoler og det lokale FU-tilbud i det sydlige Aarhus sammen om at skabe det største udbud af valgfag nogensinde. Sammen med lokale foreninger og virksomheder tilbød de eleverne konceptet valgfag.nu, med et udvalg på 80 valgfag. Det var første gang, at et helt skoleområde har indgået et samarbejde om fælles valgfag. Fra 1. oktober vil hun sammen med en ny projektleder for Børn og Unges lokale innovationsindsats, John F. Lassen fra HRKT, tilbyde dagtilbud, skoler og FU-tilbud hjælp til at styrke arbejdspladsernes innovative kultur og sparre på ansøgninger til konkrete projekter. John F. Lassen bliver i de kommende to år manden i marken : Ambitionen er, at alle arbejdspladser i MBU skal beherske helt enkle metoder til nytænkning og prøvehandlinger fra dag til dag. Det glæder jeg mig til at øve med ledere og medarbejdere. Samtidig får vi også den bedst mulige baggrund for at udvælge nogle virkelig interessante projekter, siger han. Læs om Innovation i Aarhus en fokuseret indsats : På Anne Steensgaard, projektleder for den fælles innovationsindsats i Børn og Unge Kontakt: Projektleder for den fælles innovationsindsats i Børn og Unge, Anne Steensgaard: Tlf.: Mail: Projektleder for de lokale innovationsprocesser i Børn og Unge, John F. Lassen, HRKT. Tlf.: Mail:

3 3 HMU NAVNE HMU gav gode råd til investeringen i innovation MED-systemet er en naturlig medspiller i arbejdet med at innovation og innovativ kultur i Børn og Unge. På mødet den 8. september 2015 bidrog det centrale samarbejdsudvalg HMU med idéer og råd til, hvordan innovationsindsatsen kommer godt fra land og der skabes en god proces. HMU påpegede, at innovation skal ses som en integreret del af opgaveløsningen og skal kædes sammen med de øvrige tiltag i Børn og Unge. Bidrag fra HMU: Inddrag medarbejdere i alle led og ledelseskæden i områderne Fejl hurtigt og billigt Respekter og kom modstand i møde Understøt rum for kreativitet Husk den lokale forankring Giv os lov til at prøve ting af Lad være med at lave bureaukrati kom ud til os Innovation i Aarhus en fokuseret indsats: Aarhus Byråd har valgt at investere 30 mio. kr. om året over fire år i innovation. Investeringen bygger på de senere års arbejde med innovation. Heraf er millioner kr. afsat til fælles innovationsmidler, som forankres i direktørgruppen. Der er fem strategiske indsatsområder i projektet, hvoraf Børn og Unge har ansvar for Forebyggelse og Tidlig indsats. Aarhus-fortællingen og kommunens strategiarbejde er fælles fundament for hele innovationsindsatsen. Et nyt Center for Praksisnær Innovation på Dokk1 tilbyder praktisk hjælp til design, modeller og udvikling. Den resterende del af beløbet skal indgå i lokale innovationsprocesser. Indsatsen skal fremme innovativ kultur i Aarhus, så vi løbende arbejder med ideer til nye samarbejdsformer og tilrettelæggelse af vores indsatser til gavn for byens borgere. Der er også fokus på at evaluere innovationsprojekterne og sprede viden om, hvad der virker. Tidsplan 5. oktober 2015: Kick-off på Innovation i Aarhus 6-7. oktober 2015: Innovationsworkshop med foreninger, råd, Østjyllands Politi, MSB, Danske Skoleelever m.fl. Marts 2016: Deadline for beskrivelse af innovationsprojekter Maj 2016: Byrådet vælger, hvilke projekter der skal finansieres af de fælles innovationsmidler NYT OM NAVNE Tranbjergskolen: Ny indskolingsleder Trine Romby Kolbeck er pr. 1. november 2015 ansat som indskolingsleder på Tranbjergskolen. Hun er 36 år og kommer fra en stilling som indskolingslærer og teamkoordinator på Malling Skole, hvor hun har været med til at drive og koordinere flere pædagogiske indsatsområder. På Tranbjerg Skole skal hun være daglig leder af afdelingen på Kirketorvet sammen med SFO-lederen. Trine Romby Kolbeck er uddannet lærer og før det sosu-assistent. Tranbjergskolen: Ny viceskoleleder Tranbjergskolen har pr. 1. november 2015 ansat Sannie Ilona Leth som viceskoleleder. Hun er 50 år og kommer fra en stilling som afdelingsleder ved Risskov Skole, Sygehusundervisningen og skolen ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov. På Tranbjergskolen får hun ansvar for udvikling af inklusionsområdet og for at drive den pædagogiske udvikling af fagene. Sannie Ilona Leth er uddannet lærer, suppleret med en PD i specialpædagogik, og hun har en diplom i ledelse. Tidligere har hun fungeret som pædagogisk leder ved Højvangskolen og Holme Skole. Læssøesgade Skole: Ny skoleleder Lisbeth Schmidt Andersen er pr. 1. oktober ansat som skoleleder på Læssøesgade Skole. Hun er 46 år og kommer fra en stilling som viceskoleleder på Solbjergskolen samt konstitueret skoleleder på Læssøesgade Skole. Lisbeth Schmidt Andersen er uddannet lærer og har en kandidatuddannelse i Pædagogisk Psykologi samt grunduddannelsen for ledere i Børn og Unge, Aarhus Kommune. Tidligere har hun arbejdet på blandt andet Hasselager Skole.

4 4 NAVNE Økonomisk problemknuser går på pension Chefen for Økonomisk Sekretariat i Børn og Unge, Preben Andersen, takker af efter 31 år i Aarhus Kommune Preben Andersen har været en del af Børn og Unges chefgruppe siden 2006, hvor Børn og Unge blev etableret. Preben Andersen har i løbet af sine 31 år i Aarhus Kommune været problemknuser og økonomiansvarlig i fem ud af Aarhus Kommunes seks magistratsafdelinger. Da han i 1984 blev ansat i Borgmesterens Afdeling i Thorkild Simonsens borgmestertid, havde han erfaring fra Gentofte Kommune med sig. Og en fortid som brøndgraver. Preben Andersens stærke faglighed, kreativitet og personlige egenskaber har åbnet døre til chefstillinger og aftvunget respekt i hele Aarhus Kommune. De seneste 10 år har Preben Andersen i tæt samarbejde med Børn og Unges direktør og skiftende rådmænd styret Børn og Unge sikkert igennem sparerunder, budgetanalyser og investeringsplaner. Økonomi er alt for vigtigt til, at man kan overlade det til økonomer, lyder det ofte fra en smilende Preben Andersen med den karakteristiske bornholmske sprogtone, han har med sig fra barndommen i Nexø. Bornholmeren er nemlig selv uddannet fra Statskundskab i Aarhus. Bidende ironi og velplaceret værkstedshumor har præget Preben Andersens virke og løftet stemningen på Rådhuset også i svære forhandlinger. Uhøjtideligheden lyser ud af de flagrende skjorteærmer, når man møder Preben Andersen på Rådhuset. Høj og lav behandles med samme anerkendende tilgang af de fleste sikkert oplevet som kritiske tilgang. Det er argumenterne, der tæller - ikke modpartens plads i hierarkiet. En af de dyder, Preben Andersen holder stædigt fast i, er loyaliteten overfor trufne politiske beslutninger. Preben Andersen har arkiver, så der i udpræget grad er styr på, hvad der er besluttet. Samtidig har han hukommelse til at huske baggrunden for det. Og ikke mindst: Han har karakter til, at organisationen bliver mindet om, hvad der er ret og rimeligt at gøre i dag, set i dét lys. Ny leder for udskolingen på Gammelgaardsskolen Jasper Staffensen er pr. 1. oktober 2015 ansat som ny udskolingsleder på Gammelgaardsskolen. Jasper er 36 år gammel, og han kommer fra en stilling som afdelingsleder på Center -10, Aarhus High School, hvor han har arbejdet de sidste seks år. Center - 10 fokuserer især på overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelserne, og netop her har Jasper arbejdet fokuseret med det realistiske uddannelsesvalg for en mangfoldig målgruppe. Jasper har i den forbindelse haft et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne, og Gammelgaardsskolen ser frem til få glæde af hans store kendskab til disse. Jasper har tidligere arbejdet intenst med at lave anderledes undervisningsinitiativer og attraktive ungdomsmiljøer i overgangen mellem skole og fritid. Jasper er i gang med den offentlige lederuddannelse, DOL. Nye ledere på Virupskolen På Virupskolen er Jette Borggaard Amstrup og Peter Kousgaard Hansen ansat i ledelsesteam. Jette Borggaard Amstrup er ansat som pædagogisk indskolingsleder og med ansvar for skolens SFO. Jette kommer fra en stilling som pædagogisk leder på Skæring Skole. Privat bor Jette i Skæring med sin mand og tre børn. Peter Kousgaard Hansen er ansat som pædagogisk udskolingsleder. Peter har været ansat som lærer på Sølystskolen. Peter er de seneste år gennem uddannelse og særlige opgaver på Sølystskolen, blevet klædt på til ledelsesopgaven. Peter bor med sin familie i Hjortshøj. Tak for indsatsen Anna-Grethe Gregor Jensen, pædagog i Solhuset, Hørretvej 14a i Mårslet går d. 23. november 2015 på efterløn efter 38 års ansættelse i Aarhus Kommune. Dette markeres i institutionen fredag d. 25/9. Eva Barner Jensen, pædagogisk leder i Børnehuset Nymarken, Nymarks Alle 1, Mårslet går den 6. november 2015 på efterløn efter 28 års ansættelse i Aarhus Kommune. Dagen markeres med en lille sammenkomst i institutionen.

5 5 NYHEDSNOTER KURSER KURSER & EVENTS Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal: Kontakt: Se alle kurser på uden login Nyhed Kursus Startdato Tilmelding Nyhed Introdag for nye medarbejdere Børn & Unge, Ålf, Bupl og Foa inviterer til introdag for nyansat pædagogisk personale på skolerne 27. oktober 12. oktober Nyhed Fællesmøde for skoleledere og adm. ledere Der er nu åbnet op for dette års fællesmøde for skoleledere og adm. ledere. 6. november 12. oktober Nyhed Mentaliseringsbaseret konflikthåndtering 3-dages kursus for ansatte i Aarhus Kommune, der arbejder med børn og unge. Hold 01: 13. januar 2016 Hold 02: 14. april 2016 Hold 01: 23. december 2015 Hold 02: 24. marts 2016 Skoleledelseskonference 2015 i gang 270 deltagere er i dag og i morgen samlet til årets skoleledelseskonference på Hotel Opus i Horsens. Konferencen markerer i år for alvor, at der er tale om et stort VI i Børn og Unge, i det vi har kombineret vores LOKE uddannelse med den årlige konference for skoleledelser i Aarhus, stod der i velkomsten fra Stefan Møller Christiansen, formand for Aarhus Skolelederforening. Konferencen er for første gang tænkt ind i et stort ledelsesudviklingsprojekt nemlig LOKE. Skoleledelseskonferencens første dag er en del af den fælles forberedelse forud for LOKE workshops, som følger i næste uge. Konferencens dag to tager afsæt i skolereformens sigte med, at alle børn skal blive så dygtige de kan, og at betydningen af deres sociale baggrund skal Konsulentfirmaet Implement faciliterer LOKE UNI i tæt samarbejde med James Nottingham fra England, der vil udfolde, hvad det vil sige at lede læring. James Nottingham har selv en fortid som lærer og leder fra skoleverdenen og har i dag eget konsulentfirma, der hedder Challenging Learning. mindskes, samtidig med at de skal trives undervejs. Derfor danner dag to rammen for det øgede fokus på tidligere, mere forebyggende indsatser. Der sker blandt andet ved et oplæg af forsker fra Univer- sity of London Brenda Taggart, der står bag et af de største evidensbaserede forskningsprojekter om betydningen af en tidlig indsats for børns udvikling gennem hele livet.

6 6 WORKSHOP KORT NYT Forlig om kommunens budget Fredag formiddag blev der indgået forlig om budgettet for Bag forliget står 27 af byrådets 31 medlemmer, idet kun Enhedslisten og Liberal Alliance står uden for forliget. Forliget indeholder en sparerunde, der bl.a. er konsekvens af et krav om at Aarhus i lighed med andre kommuner, bidrager til den omprioriteringspulje, som Folketinget har besluttet. Besparelserne bliver udmøntet nu for perioden , således at besparelserne i 2018 er på 390 mio. kr. for hele Aarhus Kommune. Børn og Unges bidrag er i 2018 på 143 mio. kr. Byrådet tager stilling til 2019 i kommende budgetlægninger. Forligspartierne har dermed valgt, at den kommunale beslutning om årlige effektivisering på 1 procent årligt, bliver anvendt som del af finansieringen af omprioriteringsbidraget. Der er vedtaget en procesplan for, hvordan besparelserne bliver fundet planen indeholder en række dialoger og en egentlig høring, inden byrådet forventeligt vedtager de konkrete besparelser den 3. februar. Planen fremgår herunder. Samtidig er der i den almindelige budgetlægning afsat midler til fysiske forbedringer på de aarhusianske folkeskoler, en pulje at styrke samarbejdsrelationer og samarbejdsaftaler mellem skoler og det omkringliggende samfund. Endelig er der blevet plads til forskellige mindre, men vigtige tiltag og forsøg, der styrker valgfrihed gennem styrkelse af dagplejen og forsøg med aftenåben i udvalgte dagtilbud. Proces for besparelser 21. september 6. oktober: Områdevise dialogmøder, hvor der vil blive orienteret om sparekravene og spareprocessen med mulighed for at give forslag til besparelser Ultimo september: Møde med lederforeninger, faglige organisationer og forældreorganisationer. Frem til 16. oktober: Områdecheferne drøfter spareforslag med deres lederteam 20. oktober: HMU drøfter forslag til besparelser fra områderne 2. november: Sidste frist for at sende ideer og forslag til besparelser Medio november: Møde med decentrale ledere om forslagene. Dialogmøder med lederforeninger, faglige organisationer og forældreorganisationer 10. december: Direktørgruppen afleverer forslag til budgetreduktioner Læs mere om budgetforliget på Elevers smagssans skal testes Rosenvangskolen i Viby er en af de i alt 69 skoler og gymnasier i Region Midtjylland, der skal deltage i et nyt, stort landsdækkende eksperiment om børns lyst, evne og vilje til at smage. Hver af de tilmeldte klasser fra 0. klasse til 3.g får udleveret et forsøgskit, hvor eleverne individuelt skal dufte og smage sig gennem særligt udvalgte prøver, som de ikke kender på forhånd. Eleverne skal herefter vurdere, hvad de synes om de forskellige prøver. Eleverne bliver også spurgt om deres baggrund, deres madvaner og om, hvordan de har det med mad, de ikke kender. Den videnskabelige undersøgelse, der bærer navnet MasseEksperimentet 2015, gennemføres i et samarbejde mellem Dansk Naturvidenskabsfestival, Nordea-fonden og forskere fra Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet: Både køn, alder, kulturel baggrund og madvaner i familien kan have betydning for smagssansen. Det er ikke sikkert, at børn i Risskov og børn i Ishøj har samme smagspræferencer. Undersøgelsen her vil bidrage med klare svar på, hvor meget små genetiske forskelle betyder i forhold til vores miljø og vores madkultur, siger sensoriker og forsker ved Københavns Universitet, Michael Bom Frøst i en pressemeddelelse. Læs også på appen: Aarhus Børneteaterfestival 2015 Til oktober slår Børnekulturhuset endnu engang dørene op for Aarhus Børneteaterfestival. Her præsenterer Børnekulturhuset et udpluk af de mange børneteaterforestillinger, der hvert år produceres udenfor byen. I hverdagene er det hovedsageligt skoler og daginstitutioner, der gæster festivalen, mens familier med børn i alderen 1-13 år kan nyde en tur i teatret i weekenden. Hvem skal have årets Aarhus Takker -pris? Kender du en århusiansk ildsjæl, som har vist et aktivt medborgerskab? Så kan du - frem til den 1. oktober indstille vedkommende til Aarhus Takker -prisen. Skoleelever gik kok-amok For første gang var der Cooking Kids under Food Festival i Aarhus, og her deltog otte klasser fra kommunens skoler. 300 skoleelever fik prøvet kræfter med frikadellefars, koldskål, kartoffelsalat og snacks. Katrinebjergskolen vandt, mens Ellevangskolen i Risskov blev nummer to, og Malling Skole fik en tredjeplads.

7 7 WORKSHOP KORT NYT Fodboldglade unge indviede ny kunstgræsbane i Gellerup Bydelen Gellerup-Toveshøj har fejret hele byens nye kunstgræsbane med et brag af en fodboldfest. Borgmesteren, kulturrådmanden, formændene for henholdsvis DBU, Dansk Idræts Forbund og Brabrand Boligforening deltog helt bogstaveligt i indvielsen sammen med børn og unge fra hele landet. Kunstgræsbanen erstatter den gamle græsplæne, som i forbindelse med Gellerup-Toveshøjs helhedsplan bliver nedlagt. (Foto: Stine Pedersen) Hold bestående af børn og unge fra hele Jylland og Fyn kæmpede og samspillede, og om aftenen dystede lokale folketingsog byrådspolitikere mod et allstars hold fra ACFC. AFCF vandt i øvrigt med cifrene 6-3. H-løbet i fuldt firspring i Mindeparken 320 børn, unge og voksne med handicap var tirsdag d. 15. september samlet til H-løbet. Traditionen tro danner Mindeparken rammen om løbet, der nu kører på sit syvende år. Løbet blev skudt i gang klokken 10.00, hvor de forventningsfulde løbere kastede sig energisk ud på den første runde. Kendetegnet for dagen var glade og veloplagte deltagere, der i fuldt firspring er med til at gøre løbet til noget ganske særligt. DGI-Karavanen stod for opvarmningen, mens Aarhus Motion med portal, ur og afspærringsbånd stod for løberuten. For dem, der havde løbet sig helt ud - eller hellere ville se på - var det muligt at lave snobrød og popkorn sammen med UNO-Friluftscenter. H-løbet arrangeres af Pædagogisk Afdeling, Børn og Unge i et tæt samarbejde med Ren By Aarhus. Forsvundne lakridser lærer børn om demens Ny app - Anton og Lakridsmysteriet - giver tusindvis af børn forståelse af og viden om deres forældre og bedsteforældres demens danskere lever med en demenssygdom, og hundredtusindvis af nære pårørende bliver påvirket. Særligt børn kan have svært ved at forstå de forandringer, der sker som følge af demenssygdommen. Aarhus Kommune har derfor fået udviklet appen Anton og Lakridsmysteriet. Anton og Lakridsmysteriet er en del af Aarhus forebyggende indsats mod demens og Demensår procent af den danske befolkning tror, at demens er en naturlig følge af at blive æl- dre. Den misforståelse skal appen være til at gøre op med. Demens- og HjerneCentrum har udviklet app en sammen med Huusmann Media, Aarhus. Finansieringen blev skabt i 2009, da byrådet besluttede at afsætte midler til demensområdet. Anton og Lakridsmysteriet kan hentes i App Store og Google Play. Næste uge: Nyt nummer af AMBU - Stort tema om APV 2015

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Høring af forslag til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune

Høring af forslag til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Til høringsparterne Høring af forslag til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Baggrund En ny børne- og ungepolitik skal bidrage til at skabe et fælles fundament for Aarhus Kommunes arbejde med

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN Er du

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Viceskoleleder. Særslev-Hårslev-Skolen Job- og Kravprofil

Viceskoleleder. Særslev-Hårslev-Skolen Job- og Kravprofil Viceskoleleder Særslev-Hårslev-Skolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning 2 Ansættelsesudvalg 2 Tidsplan 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen 3 Særslev-Hårslev-Skolen 4 Ledelsesopgaven 4 Lederprofil 5 Ansættelsesvilkår

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune

Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune + Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune Samarbejde mellem Børnekulturhuset, Kultur- og Borgerservice og Pædagogik og Integration, Børn og Unge i Aarhus Kommune + Baggrund - hvad taler

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole

Skoleleder på Låsby Skole JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune 1. Introduktion 1.1 Baggrund Låsby Skoles nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, og derfor er stillingen som skoleleder

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen

Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen Katrinebjergskolen søger en visionær skoleleder, der inspirerer, udfordrer og samler skolens medarbejdere, og som er et nærværende og tydeligt midtpunkt for

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 18. april 2012 Resume fra 21/3: Regnskab 2011 for effektmål Det overordnede billede Forældresamarbejde Tegn: Forældrenes tilfredshed med det generelle samarbejde

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Temperaturmåling og proces for Aarhusmål

Temperaturmåling og proces for Aarhusmål Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. juni 2015 1. Resume Det er besluttet, at Magistraten skal forelægges en målemetode for de to om Aarhus er en god by for alle og I Aarhus

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik SKOLEELEVER I AARHUS KOMMUNE 2013 Det samlede antal skoleelever i Aarhus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. september 2013 på 39.744 elever.

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Dialogmøde VIA University College - den 16. juni

Dialogmøde VIA University College - den 16. juni Dialogmøde VIA University College - den 16. juni Målet med dialogmødet Orientere om status for arbejdet med Skolestrategi 2021 Få inspiration til det videre arbejde frem til august Program 19.00 Velkommen

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune Billund Kommune Billund Kommune har ca. 26.400 indbyggere, og der er ca. 2500 ansatte i den samlede kommunale organisation ca. 1000 af dem arbejder under

Læs mere

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen Job- og Kravprofil Skoleder Havrehedskolen Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3 Havrehedskolen... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaven... 5 Lederprofil...

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik Forord Jeg er glad for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Side 1 af 11 Vi har i byrådet vedtaget en politik, som er for

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Registrering af skolebørns transportadfærd Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Hvorfor denne undersøgelse? Og hvorfor Kræftens Bekæmpelse? Hvad kan undersøgelsen bruges til? Skabe overblik

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus.

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 2. september 2015 Finansiering af projektet Smag på Aarhus Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. 1.

Læs mere

virum skole bestyrelsens årsberetning 2007/2008

virum skole bestyrelsens årsberetning 2007/2008 1 virum skole bestyrelsens årsberetning 2007/2008 2 Virum Skoles vision udarbejdet 2006 Virum Skole er skolen, som tør, vil og kan udvikle egen praksis, så eleverne er i stand til at leve i en verden i

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION? Kunne kommunikere på fremmedsprog Anvende teknologi interaktivt i kommunikationen Kunne sætte sig i andres

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse 1 Program for læringsledelse Af Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar Århus forening Nyhedsbrev nr. 1 september 2010 Kære medlem Dette er første nummer af Århus forenings nyhedsbrev. Den 1. april 2010 vedtog generalforsamlingen at sammenlægge foreningens lokale afdeling

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Afdelingsleder. Sletten Skole Job- og Kravprofil

Afdelingsleder. Sletten Skole Job- og Kravprofil Afdelingsleder Sletten Skole Job- og Kravprofil Indhold Indledning 2 Ansættelsesudvalg 2 Tidsplan 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen 3 Sletten Skole 4 Ledelsesopgaven 4 Lederprofil 5 Ansættelsesvilkår 5 1

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

NY BØRNE- OG UNGEPOLITIK VEDTAGET. Julehilsen fra rådmanden: Værdien af en børnehave

NY BØRNE- OG UNGEPOLITIK VEDTAGET. Julehilsen fra rådmanden: Værdien af en børnehave nr. 21 december 2015 NY BØRNE- OG UNGEPOLITIK VEDTAGET s. 2 APV 2015: FREMGANG I TRIVSEL s. 3 ARBEJDSPLADSVURDERING Julehilsen fra rådmanden: Værdien af en børnehave Kære medarbejdere og ledere Foto: besøg

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 #100254-14 Indhold Vi vil være bedre...4 Læring i fokus...6 Læring, motivation og trivsel...7 Hoved og hænder...8 Ambitionen

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Magistraten Drøftelse Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden I forlængelse af drøftelsen af debatoplægget Kommune

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere