Aarhus holder international konference om radikalisering og ekstremisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus holder international konference om radikalisering og ekstremisme"

Transkript

1 nr. 15 september 2015 INNOVATIV KULTUR SKAL STYRKES S. 2 ØKONOMISK KÆMPE TAKKER AF S. 4 Aarhus holder international konference om radikalisering og ekstremisme Aarhus-modellen imod radikalisering og voldelig ekstremisme er fortsat genstand for stor international opmærksomhed. I kølvandet på mere end 300 forskellige mediehenvendelser fra USA i vest til Japan i øst er fulgt interesse fra regeringsorganer, internationale organisationer, lokale og regionale beslutningstagere, politi-myndigheder og fagfolk, der ønsker viden om Aarhus indsats. Derfor holder Aarhus i dagene 19. og 20. november 2015 en international konference om bekæmpelse af radikalisering og voldelig ekstremisme. Konferencen giver omverdenen en unik mulighed for at lære af Aarhus og Aarhus en unik mulighed for at lære af andre. Konferencen præsenterer en række internationale og centrale aktører og forskere inden for antiradikalisering. Vi ser frem til at byde deltagerne velkommen i Aarhus. Den store interesse er udtryk for, at radikalisering og voldelig ekstremisme er højt på dagsordenen verden over. Vi kan og skal lære af hinanden, så forskellige lande, byer og politikredse kan udvikle robuste indsatser, siger borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard. I forlængelse af Aarhus-indsatsen og borgmester Jacob Bundsgaards deltagelse White House Summit to counter violent extremism i Washington i januar 2015, er Aarhus er inviteret ind det internationale netværk Strong Cities, som præsenteres i forbindelse med FNs generalforsamling i New York i den kommende uge. Her deltager Jacob Bundsgaard på Aarhus vegne. I Aarhus er kampen imod radikalisering og voldelig ekstremisme tværfagligt forankret i en fælles indsats mellem politi og kommune. Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge i Aarhus, siger: Sporene fra blandt andet Paris, København og Oslo skræmmer. Radikalisering er en fælles og fortsat udfordring, som vi målrettet og determineret skal bekæmpe i fællesskab. Vores ambition med konferencen er, at alle kan tage ny viden og inspiration med hjem og dele udfordringer med hinanden, siger Bünyamin Simsek. Fuldt program og tilmelding på

2 2 Innovation Innovation: Udfordr praksis for børnenes skyld Aarhus Kommune går målrettet efter at styrke den innovative kultur. Det skaber nye muligheder for dagtilbud, skoler og FU-tilbud, som kan hente sparring og bistand til projektbeskrivelser af, hvordan nye måder at arbejde på kan være en investering i fremtiden. Omdrejningspunktet for innovation i Børn og Unge er arbejdet med forebyggelse og tidlig indsats. Byrådets investering i Innovation i Aarhus en fokuseret indsats skal give et fælles løft i den innovative kultur på arbejdspladserne. Investeringen er båret af høje forventninger til, at kommunens medarbejdere med deres erfaring, kompetence og idéer har det bedste afsæt for at udvikle nye, bedre og mere effektive løsninger til gavn for borgerne. I Børn og Unge betyder investeringen, at der er lokale midler til at få rådgivning, sparring og hjælp til at udvikle den innovative kultur og søsætte forskellige initiativer. Byrådet har desuden afsat et beløb til at arbejde med innovation inden for fem strategiske indsatsområder, og Børn og Unge har ansvaret for indsatsområdet Forebyggelse og tidlig indsats. Med de fælles innovationsmidler kan dagtilbud, skoler og FU-tilbud i et bredt samarbejde på tværs af kommunen og sammen med borgere lave innovationsprojekter med forebyggelse og tidlig indsats i fokus. Innovation skal give værdi for børn og medarbejdere Indsatsen for at udvikle innovativ kultur og nye løsninger skal give merværdi for barnet og den unge og understøtte visionen i børn og unge-politikken, fortæller Anne Steensgaard, som er ny projektleder for den fælles innovationsindsats i Børn og Unge, derfor skal vi i vores arbejde med Forebyggelse og tidlig indsats blandt andet undersøge, hvordan vi kan styrke de beskyttende faktorer omkring barnet og minimere risikofaktorer som faglige vanskeligheder eller negative sociale forhold. Der er rigtig meget guld i Børn og Unge, siger Anne Steensgaard, Vi har så mange dygtige medarbejdere, der allerede i dag tager nye initiativer og implementerer det i dagligdagen. Min opgave er at koordinere og samle de forskellige innovationsinitiativer, så vi får koblet det til alt det, der i forvejen er i gang i Børn og Unge, og især til det strategiske projekt med tidlig indsats, som organisationen er ved at søsætte. Det er vigtigt, at tingene hænger sammen. Hvad er innovativ kultur? Innovativ kultur en hverdag, hvor vi alle har fokus på at overkomme barriererne for, at børn og unge kan opnå det bedst mulige liv I 2014 gik fem skoler og det lokale FU-tilbud i det sydlige Aarhus sammen om at skabe det største udbud af valgfag nogensinde. Sammen med lokale foreninger og virksomheder tilbød de eleverne konceptet valgfag.nu, med et udvalg på 80 valgfag. Det var første gang, at et helt skoleområde har indgået et samarbejde om fælles valgfag. Fra 1. oktober vil hun sammen med en ny projektleder for Børn og Unges lokale innovationsindsats, John F. Lassen fra HRKT, tilbyde dagtilbud, skoler og FU-tilbud hjælp til at styrke arbejdspladsernes innovative kultur og sparre på ansøgninger til konkrete projekter. John F. Lassen bliver i de kommende to år manden i marken : Ambitionen er, at alle arbejdspladser i MBU skal beherske helt enkle metoder til nytænkning og prøvehandlinger fra dag til dag. Det glæder jeg mig til at øve med ledere og medarbejdere. Samtidig får vi også den bedst mulige baggrund for at udvælge nogle virkelig interessante projekter, siger han. Læs om Innovation i Aarhus en fokuseret indsats : På Anne Steensgaard, projektleder for den fælles innovationsindsats i Børn og Unge Kontakt: Projektleder for den fælles innovationsindsats i Børn og Unge, Anne Steensgaard: Tlf.: Mail: Projektleder for de lokale innovationsprocesser i Børn og Unge, John F. Lassen, HRKT. Tlf.: Mail:

3 3 HMU NAVNE HMU gav gode råd til investeringen i innovation MED-systemet er en naturlig medspiller i arbejdet med at innovation og innovativ kultur i Børn og Unge. På mødet den 8. september 2015 bidrog det centrale samarbejdsudvalg HMU med idéer og råd til, hvordan innovationsindsatsen kommer godt fra land og der skabes en god proces. HMU påpegede, at innovation skal ses som en integreret del af opgaveløsningen og skal kædes sammen med de øvrige tiltag i Børn og Unge. Bidrag fra HMU: Inddrag medarbejdere i alle led og ledelseskæden i områderne Fejl hurtigt og billigt Respekter og kom modstand i møde Understøt rum for kreativitet Husk den lokale forankring Giv os lov til at prøve ting af Lad være med at lave bureaukrati kom ud til os Innovation i Aarhus en fokuseret indsats: Aarhus Byråd har valgt at investere 30 mio. kr. om året over fire år i innovation. Investeringen bygger på de senere års arbejde med innovation. Heraf er millioner kr. afsat til fælles innovationsmidler, som forankres i direktørgruppen. Der er fem strategiske indsatsområder i projektet, hvoraf Børn og Unge har ansvar for Forebyggelse og Tidlig indsats. Aarhus-fortællingen og kommunens strategiarbejde er fælles fundament for hele innovationsindsatsen. Et nyt Center for Praksisnær Innovation på Dokk1 tilbyder praktisk hjælp til design, modeller og udvikling. Den resterende del af beløbet skal indgå i lokale innovationsprocesser. Indsatsen skal fremme innovativ kultur i Aarhus, så vi løbende arbejder med ideer til nye samarbejdsformer og tilrettelæggelse af vores indsatser til gavn for byens borgere. Der er også fokus på at evaluere innovationsprojekterne og sprede viden om, hvad der virker. Tidsplan 5. oktober 2015: Kick-off på Innovation i Aarhus 6-7. oktober 2015: Innovationsworkshop med foreninger, råd, Østjyllands Politi, MSB, Danske Skoleelever m.fl. Marts 2016: Deadline for beskrivelse af innovationsprojekter Maj 2016: Byrådet vælger, hvilke projekter der skal finansieres af de fælles innovationsmidler NYT OM NAVNE Tranbjergskolen: Ny indskolingsleder Trine Romby Kolbeck er pr. 1. november 2015 ansat som indskolingsleder på Tranbjergskolen. Hun er 36 år og kommer fra en stilling som indskolingslærer og teamkoordinator på Malling Skole, hvor hun har været med til at drive og koordinere flere pædagogiske indsatsområder. På Tranbjerg Skole skal hun være daglig leder af afdelingen på Kirketorvet sammen med SFO-lederen. Trine Romby Kolbeck er uddannet lærer og før det sosu-assistent. Tranbjergskolen: Ny viceskoleleder Tranbjergskolen har pr. 1. november 2015 ansat Sannie Ilona Leth som viceskoleleder. Hun er 50 år og kommer fra en stilling som afdelingsleder ved Risskov Skole, Sygehusundervisningen og skolen ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov. På Tranbjergskolen får hun ansvar for udvikling af inklusionsområdet og for at drive den pædagogiske udvikling af fagene. Sannie Ilona Leth er uddannet lærer, suppleret med en PD i specialpædagogik, og hun har en diplom i ledelse. Tidligere har hun fungeret som pædagogisk leder ved Højvangskolen og Holme Skole. Læssøesgade Skole: Ny skoleleder Lisbeth Schmidt Andersen er pr. 1. oktober ansat som skoleleder på Læssøesgade Skole. Hun er 46 år og kommer fra en stilling som viceskoleleder på Solbjergskolen samt konstitueret skoleleder på Læssøesgade Skole. Lisbeth Schmidt Andersen er uddannet lærer og har en kandidatuddannelse i Pædagogisk Psykologi samt grunduddannelsen for ledere i Børn og Unge, Aarhus Kommune. Tidligere har hun arbejdet på blandt andet Hasselager Skole.

4 4 NAVNE Økonomisk problemknuser går på pension Chefen for Økonomisk Sekretariat i Børn og Unge, Preben Andersen, takker af efter 31 år i Aarhus Kommune Preben Andersen har været en del af Børn og Unges chefgruppe siden 2006, hvor Børn og Unge blev etableret. Preben Andersen har i løbet af sine 31 år i Aarhus Kommune været problemknuser og økonomiansvarlig i fem ud af Aarhus Kommunes seks magistratsafdelinger. Da han i 1984 blev ansat i Borgmesterens Afdeling i Thorkild Simonsens borgmestertid, havde han erfaring fra Gentofte Kommune med sig. Og en fortid som brøndgraver. Preben Andersens stærke faglighed, kreativitet og personlige egenskaber har åbnet døre til chefstillinger og aftvunget respekt i hele Aarhus Kommune. De seneste 10 år har Preben Andersen i tæt samarbejde med Børn og Unges direktør og skiftende rådmænd styret Børn og Unge sikkert igennem sparerunder, budgetanalyser og investeringsplaner. Økonomi er alt for vigtigt til, at man kan overlade det til økonomer, lyder det ofte fra en smilende Preben Andersen med den karakteristiske bornholmske sprogtone, han har med sig fra barndommen i Nexø. Bornholmeren er nemlig selv uddannet fra Statskundskab i Aarhus. Bidende ironi og velplaceret værkstedshumor har præget Preben Andersens virke og løftet stemningen på Rådhuset også i svære forhandlinger. Uhøjtideligheden lyser ud af de flagrende skjorteærmer, når man møder Preben Andersen på Rådhuset. Høj og lav behandles med samme anerkendende tilgang af de fleste sikkert oplevet som kritiske tilgang. Det er argumenterne, der tæller - ikke modpartens plads i hierarkiet. En af de dyder, Preben Andersen holder stædigt fast i, er loyaliteten overfor trufne politiske beslutninger. Preben Andersen har arkiver, så der i udpræget grad er styr på, hvad der er besluttet. Samtidig har han hukommelse til at huske baggrunden for det. Og ikke mindst: Han har karakter til, at organisationen bliver mindet om, hvad der er ret og rimeligt at gøre i dag, set i dét lys. Ny leder for udskolingen på Gammelgaardsskolen Jasper Staffensen er pr. 1. oktober 2015 ansat som ny udskolingsleder på Gammelgaardsskolen. Jasper er 36 år gammel, og han kommer fra en stilling som afdelingsleder på Center -10, Aarhus High School, hvor han har arbejdet de sidste seks år. Center - 10 fokuserer især på overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelserne, og netop her har Jasper arbejdet fokuseret med det realistiske uddannelsesvalg for en mangfoldig målgruppe. Jasper har i den forbindelse haft et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne, og Gammelgaardsskolen ser frem til få glæde af hans store kendskab til disse. Jasper har tidligere arbejdet intenst med at lave anderledes undervisningsinitiativer og attraktive ungdomsmiljøer i overgangen mellem skole og fritid. Jasper er i gang med den offentlige lederuddannelse, DOL. Nye ledere på Virupskolen På Virupskolen er Jette Borggaard Amstrup og Peter Kousgaard Hansen ansat i ledelsesteam. Jette Borggaard Amstrup er ansat som pædagogisk indskolingsleder og med ansvar for skolens SFO. Jette kommer fra en stilling som pædagogisk leder på Skæring Skole. Privat bor Jette i Skæring med sin mand og tre børn. Peter Kousgaard Hansen er ansat som pædagogisk udskolingsleder. Peter har været ansat som lærer på Sølystskolen. Peter er de seneste år gennem uddannelse og særlige opgaver på Sølystskolen, blevet klædt på til ledelsesopgaven. Peter bor med sin familie i Hjortshøj. Tak for indsatsen Anna-Grethe Gregor Jensen, pædagog i Solhuset, Hørretvej 14a i Mårslet går d. 23. november 2015 på efterløn efter 38 års ansættelse i Aarhus Kommune. Dette markeres i institutionen fredag d. 25/9. Eva Barner Jensen, pædagogisk leder i Børnehuset Nymarken, Nymarks Alle 1, Mårslet går den 6. november 2015 på efterløn efter 28 års ansættelse i Aarhus Kommune. Dagen markeres med en lille sammenkomst i institutionen.

5 5 NYHEDSNOTER KURSER KURSER & EVENTS Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal: Kontakt: Se alle kurser på uden login Nyhed Kursus Startdato Tilmelding Nyhed Introdag for nye medarbejdere Børn & Unge, Ålf, Bupl og Foa inviterer til introdag for nyansat pædagogisk personale på skolerne 27. oktober 12. oktober Nyhed Fællesmøde for skoleledere og adm. ledere Der er nu åbnet op for dette års fællesmøde for skoleledere og adm. ledere. 6. november 12. oktober Nyhed Mentaliseringsbaseret konflikthåndtering 3-dages kursus for ansatte i Aarhus Kommune, der arbejder med børn og unge. Hold 01: 13. januar 2016 Hold 02: 14. april 2016 Hold 01: 23. december 2015 Hold 02: 24. marts 2016 Skoleledelseskonference 2015 i gang 270 deltagere er i dag og i morgen samlet til årets skoleledelseskonference på Hotel Opus i Horsens. Konferencen markerer i år for alvor, at der er tale om et stort VI i Børn og Unge, i det vi har kombineret vores LOKE uddannelse med den årlige konference for skoleledelser i Aarhus, stod der i velkomsten fra Stefan Møller Christiansen, formand for Aarhus Skolelederforening. Konferencen er for første gang tænkt ind i et stort ledelsesudviklingsprojekt nemlig LOKE. Skoleledelseskonferencens første dag er en del af den fælles forberedelse forud for LOKE workshops, som følger i næste uge. Konferencens dag to tager afsæt i skolereformens sigte med, at alle børn skal blive så dygtige de kan, og at betydningen af deres sociale baggrund skal Konsulentfirmaet Implement faciliterer LOKE UNI i tæt samarbejde med James Nottingham fra England, der vil udfolde, hvad det vil sige at lede læring. James Nottingham har selv en fortid som lærer og leder fra skoleverdenen og har i dag eget konsulentfirma, der hedder Challenging Learning. mindskes, samtidig med at de skal trives undervejs. Derfor danner dag to rammen for det øgede fokus på tidligere, mere forebyggende indsatser. Der sker blandt andet ved et oplæg af forsker fra Univer- sity of London Brenda Taggart, der står bag et af de største evidensbaserede forskningsprojekter om betydningen af en tidlig indsats for børns udvikling gennem hele livet.

6 6 WORKSHOP KORT NYT Forlig om kommunens budget Fredag formiddag blev der indgået forlig om budgettet for Bag forliget står 27 af byrådets 31 medlemmer, idet kun Enhedslisten og Liberal Alliance står uden for forliget. Forliget indeholder en sparerunde, der bl.a. er konsekvens af et krav om at Aarhus i lighed med andre kommuner, bidrager til den omprioriteringspulje, som Folketinget har besluttet. Besparelserne bliver udmøntet nu for perioden , således at besparelserne i 2018 er på 390 mio. kr. for hele Aarhus Kommune. Børn og Unges bidrag er i 2018 på 143 mio. kr. Byrådet tager stilling til 2019 i kommende budgetlægninger. Forligspartierne har dermed valgt, at den kommunale beslutning om årlige effektivisering på 1 procent årligt, bliver anvendt som del af finansieringen af omprioriteringsbidraget. Der er vedtaget en procesplan for, hvordan besparelserne bliver fundet planen indeholder en række dialoger og en egentlig høring, inden byrådet forventeligt vedtager de konkrete besparelser den 3. februar. Planen fremgår herunder. Samtidig er der i den almindelige budgetlægning afsat midler til fysiske forbedringer på de aarhusianske folkeskoler, en pulje at styrke samarbejdsrelationer og samarbejdsaftaler mellem skoler og det omkringliggende samfund. Endelig er der blevet plads til forskellige mindre, men vigtige tiltag og forsøg, der styrker valgfrihed gennem styrkelse af dagplejen og forsøg med aftenåben i udvalgte dagtilbud. Proces for besparelser 21. september 6. oktober: Områdevise dialogmøder, hvor der vil blive orienteret om sparekravene og spareprocessen med mulighed for at give forslag til besparelser Ultimo september: Møde med lederforeninger, faglige organisationer og forældreorganisationer. Frem til 16. oktober: Områdecheferne drøfter spareforslag med deres lederteam 20. oktober: HMU drøfter forslag til besparelser fra områderne 2. november: Sidste frist for at sende ideer og forslag til besparelser Medio november: Møde med decentrale ledere om forslagene. Dialogmøder med lederforeninger, faglige organisationer og forældreorganisationer 10. december: Direktørgruppen afleverer forslag til budgetreduktioner Læs mere om budgetforliget på Elevers smagssans skal testes Rosenvangskolen i Viby er en af de i alt 69 skoler og gymnasier i Region Midtjylland, der skal deltage i et nyt, stort landsdækkende eksperiment om børns lyst, evne og vilje til at smage. Hver af de tilmeldte klasser fra 0. klasse til 3.g får udleveret et forsøgskit, hvor eleverne individuelt skal dufte og smage sig gennem særligt udvalgte prøver, som de ikke kender på forhånd. Eleverne skal herefter vurdere, hvad de synes om de forskellige prøver. Eleverne bliver også spurgt om deres baggrund, deres madvaner og om, hvordan de har det med mad, de ikke kender. Den videnskabelige undersøgelse, der bærer navnet MasseEksperimentet 2015, gennemføres i et samarbejde mellem Dansk Naturvidenskabsfestival, Nordea-fonden og forskere fra Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet: Både køn, alder, kulturel baggrund og madvaner i familien kan have betydning for smagssansen. Det er ikke sikkert, at børn i Risskov og børn i Ishøj har samme smagspræferencer. Undersøgelsen her vil bidrage med klare svar på, hvor meget små genetiske forskelle betyder i forhold til vores miljø og vores madkultur, siger sensoriker og forsker ved Københavns Universitet, Michael Bom Frøst i en pressemeddelelse. Læs også på appen: Aarhus Børneteaterfestival 2015 Til oktober slår Børnekulturhuset endnu engang dørene op for Aarhus Børneteaterfestival. Her præsenterer Børnekulturhuset et udpluk af de mange børneteaterforestillinger, der hvert år produceres udenfor byen. I hverdagene er det hovedsageligt skoler og daginstitutioner, der gæster festivalen, mens familier med børn i alderen 1-13 år kan nyde en tur i teatret i weekenden. Hvem skal have årets Aarhus Takker -pris? Kender du en århusiansk ildsjæl, som har vist et aktivt medborgerskab? Så kan du - frem til den 1. oktober indstille vedkommende til Aarhus Takker -prisen. Skoleelever gik kok-amok For første gang var der Cooking Kids under Food Festival i Aarhus, og her deltog otte klasser fra kommunens skoler. 300 skoleelever fik prøvet kræfter med frikadellefars, koldskål, kartoffelsalat og snacks. Katrinebjergskolen vandt, mens Ellevangskolen i Risskov blev nummer to, og Malling Skole fik en tredjeplads.

7 7 WORKSHOP KORT NYT Fodboldglade unge indviede ny kunstgræsbane i Gellerup Bydelen Gellerup-Toveshøj har fejret hele byens nye kunstgræsbane med et brag af en fodboldfest. Borgmesteren, kulturrådmanden, formændene for henholdsvis DBU, Dansk Idræts Forbund og Brabrand Boligforening deltog helt bogstaveligt i indvielsen sammen med børn og unge fra hele landet. Kunstgræsbanen erstatter den gamle græsplæne, som i forbindelse med Gellerup-Toveshøjs helhedsplan bliver nedlagt. (Foto: Stine Pedersen) Hold bestående af børn og unge fra hele Jylland og Fyn kæmpede og samspillede, og om aftenen dystede lokale folketingsog byrådspolitikere mod et allstars hold fra ACFC. AFCF vandt i øvrigt med cifrene 6-3. H-løbet i fuldt firspring i Mindeparken 320 børn, unge og voksne med handicap var tirsdag d. 15. september samlet til H-løbet. Traditionen tro danner Mindeparken rammen om løbet, der nu kører på sit syvende år. Løbet blev skudt i gang klokken 10.00, hvor de forventningsfulde løbere kastede sig energisk ud på den første runde. Kendetegnet for dagen var glade og veloplagte deltagere, der i fuldt firspring er med til at gøre løbet til noget ganske særligt. DGI-Karavanen stod for opvarmningen, mens Aarhus Motion med portal, ur og afspærringsbånd stod for løberuten. For dem, der havde løbet sig helt ud - eller hellere ville se på - var det muligt at lave snobrød og popkorn sammen med UNO-Friluftscenter. H-løbet arrangeres af Pædagogisk Afdeling, Børn og Unge i et tæt samarbejde med Ren By Aarhus. Forsvundne lakridser lærer børn om demens Ny app - Anton og Lakridsmysteriet - giver tusindvis af børn forståelse af og viden om deres forældre og bedsteforældres demens danskere lever med en demenssygdom, og hundredtusindvis af nære pårørende bliver påvirket. Særligt børn kan have svært ved at forstå de forandringer, der sker som følge af demenssygdommen. Aarhus Kommune har derfor fået udviklet appen Anton og Lakridsmysteriet. Anton og Lakridsmysteriet er en del af Aarhus forebyggende indsats mod demens og Demensår procent af den danske befolkning tror, at demens er en naturlig følge af at blive æl- dre. Den misforståelse skal appen være til at gøre op med. Demens- og HjerneCentrum har udviklet app en sammen med Huusmann Media, Aarhus. Finansieringen blev skabt i 2009, da byrådet besluttede at afsætte midler til demensområdet. Anton og Lakridsmysteriet kan hentes i App Store og Google Play. Næste uge: Nyt nummer af AMBU - Stort tema om APV 2015

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 nr. 16 september 2014 BU nyt Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 hmu: Effektiviseringerne kan mærkes side 14 Digitalisering: Fælles strategi for Børn og Unge side 15 FU: Otte områder

Læs mere

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING NR. 22 DECEMBER 2014 BU NYT RADIKALISERING REKRUTTERING LOKE KOMME-GÅ SYSTEM FOREBYGGELSE I SKOLEN SIDE 2 MANGFOLDIGHED ER EN STYRKE SIDE 4 UDDANNELSESFORLØB FOR LEDELSER SIDE 10 PRÆSENTERET FOR DAGTILBUDDENE

Læs mere

Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015

Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015 nr. 5 marts 2015 sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4 Store Lederdag Ledere i Børn og Unge var tirsdag samlet til en halv dag med fokus på, hvordan ledelsesadfærd

Læs mere

Forskellighed er kernen i Børn og Unge

Forskellighed er kernen i Børn og Unge nr. 8 maj 2015 Ledige stillinger s. 4 Forskellighed er kernen i Børn og Unge Børn og Unge skal forblive en organisation, der er god til at lytte også til sig selv. Hvor vi værner om og lader os inspirere

Læs mere

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2 nr. 17 oktober 2012 BU nyt budget: balanceakt giver ro side 2 børn og unge-byråd: hjælp til bedre seksualundervisning side 3 dagplejere: praksisfortællinger giver ny viden side 4 skolefusioner: ledelsesteams

Læs mere

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar 20 13 Planlægning

Læs mere

Forældre og frivillige drøfter sprog og ansvar

Forældre og frivillige drøfter sprog og ansvar nr. 4 marts 2015 Skulderklap til Aarhus-modellen s. 3 Ny grønspættebog skal lette administration Forældre og frivillige drøfter sprog og ansvar 2 NYHEDSNOTER SPROGSTIMULERING Forældre tager ansvar for

Læs mere

Kommunen som innovationslaboratorium

Kommunen som innovationslaboratorium Kommunen som innovationslaboratorium 8. Organisation, ledelse og kommunikation Af Annemette Digmann * Der er pres på velfærdsydelserne som aldrig før. Det er blevet tydeligt for de fleste, at vi ikke kan

Læs mere

BU Nyt. Aarhusiansk sprogindsats

BU Nyt. Aarhusiansk sprogindsats nr. 7 april 2012 BU Nyt skolestruktur opgaven er at lytte side 3 Aarhusiansk sprogindsats inspirerer side 4 hun valgte at bruge en ledermentor side 7 indkøb i fællesskab side 10 7 B U n y t a p r i l 20

Læs mere

Vandfald Balladerne viste vejen til understøttende undervisning. Tidlig indsats: Nye forældre klædes på til rollen side 4

Vandfald Balladerne viste vejen til understøttende undervisning. Tidlig indsats: Nye forældre klædes på til rollen side 4 nr. 2 januar 2014 BU nyt Tidlig indsats: Nye forældre klædes på til rollen side 4 Skolereform: færdselsregler for samarbejdet side 6 Yoga for børn: Motorik, fællesskab og nærvær side 8 Firmasport: Nyt

Læs mere

BU NYT 20 BU NYT. Forældresamarbejde styrker børns læring i børnehaven NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014

BU NYT 20 BU NYT. Forældresamarbejde styrker børns læring i børnehaven NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014 BU NYT JOBROTATION: PÆDAGOGER SPEEDREKRUTTERES SIDE 2 FU-STRUKTUR: NU SER VI FREMAD SIDE 6 SKOLERNES APV: SKOLERNE ER I GANG SIDE 8 BØRN OG UNGE-UDVALGET: JAN RAVN CHRISTENSEN SIDE

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

BU NYT 21 BU NYT. Ny begyndelse. Hun skal styrke det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Sundhed og Trivsel

BU NYT 21 BU NYT. Ny begyndelse. Hun skal styrke det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Sundhed og Trivsel NR. 21 NOVEMBER 2013 BU NYT DAGTILBUD: UDVIKLER FREMTI- DENS LEDELSE FU: REFORMULERER SIN OPGAVE SKOLEREFORM: DE ER I GANG MED ARBEJDET VALGET: STEMNING FRA ET VALGSTED SIDE 4 SIDE 5 SIDE 8 SIDE 10 21

Læs mere

Synlig læring. Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING

Synlig læring. Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING Skriv for at indsætte tekst Synlig læring Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING Indholdsfortegnelse Vores fælles uddannelse i synlig læring - formål og værdier s.2 Projektets organisering og samarbejdspartnere

Læs mere

Rådmanden: Velkommen til den nye skole. august 2014. nr. 14 august 2014. Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4

Rådmanden: Velkommen til den nye skole. august 2014. nr. 14 august 2014. Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4 nr. 14 august 2014 BU nyt Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4 Økoløft: Solbjerg Dagtilbud går all in side 6 Summerclub: Et anderledes ungemiljø side 8 Jobskifte: Ledere skifter til

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

BU nyt. Forældre overtog Samsøgades Skole. BU nyt. og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere

BU nyt. Forældre overtog Samsøgades Skole. BU nyt. og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere nr. 6 marts 2013 BU nyt 17plus i Viby: Styrker unges faglighed Jobrotation: gav fast arbejde Rykkede sammen: Fælles administration en gevinst DHL 2013: Tilmeld jeres hold side 2 side 4 side 8 side 11 6

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Nyt fra ledelsen. Med dette vil vi ønske jer god læselyst med dette nummer af UU INFO. Claus Bislev. Marie Thodberg. Anders Skov

Nyt fra ledelsen. Med dette vil vi ønske jer god læselyst med dette nummer af UU INFO. Claus Bislev. Marie Thodberg. Anders Skov UU INFO April 2014 Nyt fra ledelsen side 2 Afbrudsrapport 2013 side 3 Karrieretoget side 4-5 Kontaktvejlederordningen side 6 Unge på Tværs side 7-8 Fremtidens 10. klasse side 9-11 Udskolingsinitiativer

Læs mere

FAGLIGE FORHOLD... 4 Aarhus Kommunes budget... 4. Samsø Kommunes budget... 5 Arbejdstidsforhold... 6

FAGLIGE FORHOLD... 4 Aarhus Kommunes budget... 4. Samsø Kommunes budget... 5 Arbejdstidsforhold... 6 FAGLIGE FORHOLD... 4 Aarhus Kommunes budget... 4 Center for Dagområdet - konkurrenceudsættelse... 4 Center Lyngå... 4 IKH... 5 Sygehusundervisningen... 5 Samsø Kommunes budget... 5 Arbejdstidsforhold...

Læs mere

Fokus på pædagogisk it. Sådan gør vi i Børn og Unge. april 2014. skolereform: Pædagogisk it: Nye muligheder for læring i børnehaven side 2

Fokus på pædagogisk it. Sådan gør vi i Børn og Unge. april 2014. skolereform: Pædagogisk it: Nye muligheder for læring i børnehaven side 2 nr. 7 april 2014 BU nyt Pædagogisk it: Nye muligheder for læring i børnehaven side 2 Digital læring: Motiverer elever og medarbejdere på Søndervangskolen side 6 skolereform: Viby skole bygger om side 8

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

Naturfestival for børn 0-18 år og anmeldelser

Naturfestival for børn 0-18 år og anmeldelser Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Den 8. september 2011: Børn kan guides ind i foreningslivet Konference: Differentiering Fremtidens læringsmiljø Nyt fra HMU Naturfestival for

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 Tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 Tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet

Læs mere

BU NYT 23 BU NYT. Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner DECEMBER 20 14 NR. 23 DECEMBER 2014

BU NYT 23 BU NYT. Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner DECEMBER 20 14 NR. 23 DECEMBER 2014 NR. 23 DECEMBER 2014 BU NYT HMU AARHUSAFTALEN OG APV SIDE 2 SØNDERVANGSKOLEN DYGTIGERE ELEVER MED IT-SATSNING SIDE 4 UNG I AARHUS: SAMMEN OM EN NY FU-PLAN SIDE 10 NYT OM OUTLOOK OG IT ÅRSAGER, TIDSRAMMER

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere