artus VZV RG PCR Kit håndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "artus VZV RG PCR Kit håndbog"

Transkript

1 September 2009 artus VZV RG PCR Kit håndbog Version 1 24 (katalognr ) 96 (katalognr ) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter , DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D Hilden R DA Sample & Assay Technologies

2 QIAGEN Sample and Assay Technologies QIAGEN er den førende producent af innovative prøve- og analyseteknologier, der muliggør isolation og detektion af indholdet i enhver form for biologisk prøve. Vores avancerede kvalitetsprodukter og -service sikrer vellykkede analyser fra prøvetagning til resultat. QIAGEN sætter standarden i: Oprensning af DNA, RNA og proteiner Nukleinsyre- og proteinanalyser MikroRNA-forskning og RNAi Automatisering af prøve- og analyseteknologier Vores mission er at give kunden redskaberne til at opnå stor succes og gennembrud. Læs mere på

3 Indhold Indhold af kittet 4 Symbolforklaring 4 Opbevaring 5 Anvendelse 5 Anvendelsesbegrænsninger 6 Teknisk support 6 Kvalitetskontrol 6 Sikkerhed 6 Indledning 8 Princip 8 Information om patogener 8 Performance-egenskaber 9 Udstyr og reagenser der ikke medfølger 13 Vigtige bemærkninger 15 Generelle forholdsregler 15 Isolation af DNA 15 Intern kontrol 15 Kvantifikation 16 Protokol: PCR- og dataanalyse 17 Fejlfinding 26 Litteratur 29 Bestilling 30 artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/2009 3

4 Indhold af kittet artus VZV RG PCR Kit (24) (96) Katalognr Antal reaktioner Blå VZV RG Master 2 x 12 reaktioner 8 x 12 reaktioner Gul VZV RG Mg-Sol* 600 μl 600 μl Rød Rød Rød Rød VZV RG QS 1 (1 x 10 4 kopier/μl) VZV RG QS 2 (1 x 10 3 kopier/μl) VZV RG QS 3 (1 x 10 2 kopier/μl) VZV RG QS 4 (1 x 10 1 kopier/μl) 200 μl 200 μl 200 μl 200 μl 200 μl 200 μl 200 μl 200 μl Grøn VZV RG IC 1000 μl 2 x 1000 μl Hvid Water (PCR-Grade) 1000 μl 1000 μl Håndbog 1 1 * Magnesiumopløsning. Kvantificeringsstandard. Intern kontrol. Symbolforklaring <N> Indeholder reagenser til <N> test Anvendes inden Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik Katalognummer 4 artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/2009

5 Lot nummer Materialenummer Komponenter Indhold Nummer Temperaturbegrænsninger Producent Se information i håndbogen Vigtig bemærkning Opbevaring Komponenterne i artus VZV RG PCR Kit skal opbevares ved -20 C og er stabile indtil udløbsdatoen på etiketten. Gentagen optøning og nedfrysning (>2 x) bør undgås, da dette kan reducere analysens sensitivitet. Hvis reagenserne kun skal anvendes med mellemrum, bør de nedfryses i afmålte portioner. Opbevaring ved 2-8 C bør ikke overstige 5 timer. Anvendelse artus VZV RG PCR Kit er en in vitro nukleinsyre-amplifikationstest til kvantificering af VZV DNA i human cerebrospinalvæske (CSF). Dette diagnostiske testkit anvender polymerasekædereaktion (PCR) og er fremstillet til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter. artus VZV RG PCR Kit må ikke anvendes med Rotor-Gene Q 2plexinstrumenter. artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/2009 5

6 Anvendelsesbegrænsninger Produktet må kun anvendes af ansatte, der specielt er instrueret og uddannet i de pågældende in vitro-diagnostiske procedurer (EN375). Det er nødvendigt at følge brugervejledningen nøje for at få optimale PCRresultater. Vær opmærksom på de udløbsdatoer, der er trykt på alle komponenters æsker og etiketter. Komponenter, der er udløbet, må ikke anvendes. Teknisk support På QIAGEN er vi stolte af at kunne levere teknisk support af høj kvalitet. De ansatte på vores afdelinger for teknisk service er erfarne videnskabsfolk med omfattende praktisk og teoretisk ekspertise i prøve- og analyseteknologier samt anvendelse af produkter fra QIAGEN. Kontakt os, hvis du har spørgsmål om eller problemer med artus VZV RG PCR Kit eller produkter fra QIAGEN generelt. QIAGENs kunder er en vigtig kilde til information om avanceret eller specialiseret anvendelse af vores produkter. Denne information er også til gavn for andre videnskabsmænd og for forskerne hos QIAGEN. Derfor opfordrer vi dig til at kontakte os, hvis du har forslag til produktets ydeevne eller nye applikationer og teknikker. Teknisk support og flere oplysninger findes under Technical Support Center (tekniske support center) på Eller ring til en af QIAGEN-afdelingerne for teknisk service eller den lokale forhandler (se bagsiden eller gå ind på Kvalitetskontrol Hvert lot med artus VZV RG PCR Kit testes i overensstemmelse med QIAGENs ISO-certificerede system for kvalitetskontrol mod forudbestemte specifikationer for at sikre en ensartet produktkvalitet. Sikkerhed Bær altid egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller under arbejdet med kemikalier. Der er flere oplysninger på de relevante Material Safety Data Sheets (MSDS) (sikkerhedsdatablade). Sikkerhedsdatabladene ligger online i et kompakt pdf-format på hvor du kan finde, se og udskrive MSDS et for hvert QIAGEN-kit og kittenes komponenter. Affald fra prøver og analyser skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser vedrørende sikkerhed. 6 artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/2009

7 Nødinformation 24 timer i døgnet Medicinsk nødinformation på engelsk, fransk og tysk kan fås 24 timer i døgnet fra: Die Beratungsstelle bei Vergiftungen (Giftinformationscenter) Mainz, Tyskland Tlf.: artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/2009 7

8 Indledning artus VZV RG PCR Kit er et brugsklart system til detektion af VZV-DNA ved hjælp af polymerasekædereaktion (PCR) på Rotor-Gene Q-instrumenter. VZV RG Master indeholder reagenser og enzymer til specifik amplifikation af en 82 bpregion af VZV genomet og til direkte detektion af den specifikke amplikon i fluorescens-kanalen Cycling Green i Rotor-Gene Q eller Rotor-Gene 6000 (kilde 470 nm, detektor 510 nm). Derudover indeholder artus VZV RG PCR Kit et andet heterologt amplifikationssystem til at identificere potentiel hæmning af PCR. Dette detekteres som en intern kontrol (IC) i fluorescens-kanalen Cycling Orange i Rotor-Gene Q eller Rotor-Gene 6000 (kilde 585 nm, detektor 610 nm). Detektionsgrænsen af den analytiske VZV-PCR (se Analytisk sensitivitet, side 9) reduceres ikke. Der medfølger eksterne positive kontroller (VZV RG QS 1 4), som muliggør bestemmelse af mængden af viralt DNA. Der er flere oplysninger under Kvantifikation, side 16. Princip Detektion af patogener ved hjælp af polymerasekædereaktion (PCR) er baseret på amplifikation af specifikke regioner af det patogene genom. I Real Time PCR detekteres det amplificerede produkt ved hjælp af fluorescerende farvestoffer. Disse kobler sig normalt til oligonukleotidprober, der specifikt binder sig til det amplificerede produkt. Monitorering af fluorescensintensiteten under PCRkørslen (dvs. i realtid) muliggør detektion og kvantifikation af det akkumulerende produkt, uden at reaktionsrørene skal genåbnes efter PCRkørslen.* Information om patogener Varicella zoster-virus (VZV) er et virus-dna, som overføres mellem personer som dråbeinfektion eller gennem direkte kontakt. Infektion med VZV medfører let øget temperatur og påvirker det generelle helbred i moderat grad. Polymorf eksem med papler, blærer og skorper ledsaget af svær kløe (varicella) er karakteristisk for sygdommen. Alvorlig VZV-infektion observeres hyppigt hos immunsupprimerede patienter og kan medføre farlige komplikationer såsom lungebetændelse og encephalitis. Efter den akutte infektion persisterer patogenet i de sensoriske spinalganglier og i ganglier på hjernenerverne. Hvis immuniteten svækkes, kan der forekomme eksacerbation (f.eks. helvedesild). * Mackay, I.M. (2004) Real-time PCR in the microbiology laboratory. Clin. Microbiol. Infect. 10, artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/2009

9 Performance-egenskaber Analytisk sensitivitet Den analytiske sensitivitet af artus VZV RG PCR Kit blev bestemt ved at opsætte en fortyndingsserie af VZV-genomisk DNA fra 10 til nominelt 0,001 kopier/μl og analyseret på Rotor-Gene 6000 sammen med artus VZV RG PCR Kit. Analyse blev udført på 3 forskellige dage på 8 replikater. Resulaterne blev bestemt med en probitanalyse. Den analytiske detektionsgrænse for artus VZV RG PCR Kit sammen med Rotor-Gene Q/6000 er konsekvent 0,136 kopier/μl (p = 0,05). Det betyder, at der er 95 % sandsynlighed for, at 0,136 kopier/μl vil blive detekteret. Figur 1. Probitanalyse: VZV (Rotor-Gene 6000). Analytisk sensitivitet af artus VZV RG PCR Kit på Rotor-Gene Specificitet Specificiteten af artus VZV RG PCR Kit sikres først og fremmest af valget af primere og prober samt valget af stringente reaktionsforhold. Primerne og proberne blev kontrolleret for mulig homologi med alle publicerede sekvenser i genbanker ved hjælp af sekvenssammenligning. Detekterbarheden af alle relevante genotyper er dermed sikret. Derudover blev specificiteten valideret med 30 forskellige CSF-prøver, der var VZV-negative. Disse genererede ikke nogen signaler med de primere og prober, der var specifikke for VZV, og som er inkluderet i VZV RG Master. artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/2009 9

10 En potentiel krydsreaktivitet for artus VZV RG PCR Kit blev testet ved hjælp af den kontrolgruppe, der er anført i tabel 1. Ingen af de testede patogener har været reaktive. Tabel 1. Testning af kittets specificitet med potentielt krydsreaktive patogener Kontrolgruppe Human herpesvirus 1 (herpes simplex virus 1) Human herpesvirus 2 (herpes simplex virus 2) Human herpesvirus 4 (Epstein-Barr virus) Human herpesvirus 5 (cytomegalovirus) VZV (Cycling Green) Intern kontrol (Cycling Orange) Human herpesvirus 6A + Human herpesvirus 6B + Human herpesvirus 7 + Human herpesvirus 8 (Kaposis sarkom-associeret herpesvirus) + Hepatitis A-virus + Hepatitis B-virus + Hepatitis C-virus + Human immundefekt virus (hiv) + Human T-celle leukæmivirus 1 + Human T-celle leukæmivirus 2 + Enterovirus + Parvovirus B19 + Vestnilvirus + 10 artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/2009

11 Præcision Præcisionsdataene for artus VZV RG PCR Kit er blevet indsamlet ved hjælp af Rotor-Gene-instrumenter og gør det muligt at bestemme analysens totale varians. Den totale varians består af variabilitet inden for samme analyse (variabilitet af flere resultater af prøver med samme koncentration i ét eksperiment), variabilitet mellem analyser (variabilitet af flere resultater af analysen, der genereres på forskellige instrumenter af samme type af forskellige operatører på ét laboratorium) og variabilitet mellem partier (variabilitet af flere resultater af analysen med anvendelse af forskellige partier). De indhentede data blev brugt til at bestemme standardafvigelse, varians og variationskoefficient for den patogenspecifikke PCR og PCR af den interne kontrol. Præcisionsdata for artus VZV RG PCR er blevet indsamlet ved hjælp af kvantificeringsstandarden af den laveste koncentration (QS 4; 10 kopier/μl). Analyse blev udført med 8 replikater. Præcisionsdataene blev beregnet baseret på C T -værdierne i amplifikationskurverne (C T : tærskelcyklus, se tabel 2, side 12). Derudover blev præcisionsdata for kvantitative resultater i kopier/μl bestemt ved hjælp af de tilsvarende C T -værdier (se tabel 3, side 12). Baseret på disse resultater er den samlede statistiske spredning for enhver given prøve med den nævnte koncentration 0,45 % (C T ) eller 8,32 % (koncentration) og 2,81 % (C T ) for detektion af den interne kontrol. Disse værdier er baseret på totaliteten af alle enkelte værdier af de bestemte variabiliteter. artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/

12 Tabel 2. Præcisionsdata på basis af C T -værdierne Variabilitet inden for samme analyse: VZV RG QS 4 Variabilitet inden for samme analyse: Intern kontrol Variabilitet mellem analyser: VZV RG QS 4 Variabilitet mellem analyser: Intern kontrol Variabilitet mellem partier: VZV RG QS 4 Variabilitet mellem partier: Intern kontrol Total varians: VZV RG QS 4 Total varians: Intern kontrol Varians Standardafvigelse Variationskoefficient (%) 0,08 0,01 0,26 0,04 0,002 0,17 0,15 0,02 0,5 0,39 0,15 1,63 0,1 0,01 0,34 0,66 0,43 2,65 0,13 0,02 0,45 0,68 0,47 2,81 Tabel 3. Præcisionsdata på basis af de kvantitative resultater (i kopier/μl) Variabilitet inden for samme analyse: VZV RG QS 4 Variabilitet mellem analyser: VZV RG QS 4 Variabilitet mellem partier: VZV RG QS 4 Total varians: VZV RG QS 4 Varians Standardafvigelse Variationskoefficient (%) 0,5 0,25 5,46 0,85 0,72 8,72 0,75 0,56 7,67 0,81 0,66 8,32 12 artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/2009

13 Robusthed Verifikationen af robustheden gør det muligt at bestemme den samlede fejlfrekvens for artus VZV RG PCR Kit. 30 VZV-negative CSF-prøver blev tilsat 0,4 kopier/μl elueringsvolumen af VZV-DNA (ca. tre gange koncentrationen af den analytiske sensitivitetsgrænse). Efter ekstraktion ved hjælp af EZ1 DSP Virus Kit (se Isolation af DNA, side 15) blev disse prøver analyseret med artus VZV RG PCR Kit. For alle 30 prøver var fejlfrekvensen 0 %. Derudover blev robustheden af den interne kontrol vurderet ved hjælp af oprensning og analyse af 30 CSF-prøver, der var VZV-negative. Den samlede fejlfrekvens var 0 %. Hæmning blev ikke observeret. Derfor er robustheden af artus VZV RG PCR Kit 99 %. Reproducerbarhed Data for reproducerbarhed muliggør en regelmæssig vurdering af ydeevnen af artus VZV RG PCR Kit samt en sammenligning af effektiviteten med andre produkter. Disse data indhentes gennem deltagelse i etablerede præstationsprogrammer. artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/

14 Udstyr og reagenser der ikke medfølger Bær altid egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller under arbejdet med kemikalier. Der er flere oplysninger på de relevante Material Safety Data Sheets (MSDS) (sikkerhedsdatablade), som kan fås hos produktleverandørerne. DNA isolationskit (se Isolation af DNA, side 15) Pipetter (justerbare)* Sterile pipettespidser med filtre Vortex-mixer* Bordcentrifuge* med rotor til 2 ml reaktionsrør Rotor-Gene Q eller Rotor-Gene-instrument* med fluorescens-kanaler til Cycling Green og Cycling Orange Rotor-Gene Q softwareversion (Rotor-Gene 6000 softwareversion , , ) Strip Tubes and Caps, 0,1 ml, til anvendelse med rotor med 72 brønde (katalognr eller ) Alternativt: PCR Tubes, 0,2 ml, til anvendelse med rotor med 36 brønde (katalognr eller ) Køleblok (Loading Block 72 x 0,1 ml Tubes, katalognr , eller Loading Block 96 x 0,2 ml Tubes, katalognr ) * Sørg for at instrumenterne er blevet kontrolleret og kalibreret i overensstemmelse med producentens anbefalinger. artus VZV RG PCR Kit må ikke anvendes med Rotor-Gene Q 2plex-instrumenter. 14 artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/2009

15 Vigtige bemærkninger Generelle forholdsregler Vær altid opmærksom på følgende: Anvend sterile pipettespidser med filtre. Positive materialer (prøver, positive kontroller og amplikoner) skal opbevares og ekstraheres separat fra alle andre reagenser og tilsættes til reaktionsblandingen på en fysisk adskilt facilitet. Optø alle komponenter grundigt ved stuetemperatur (15-25 C) inden analysen påbegyndes. Når komponenterne er optøet, skal de blandes (ved at pipettere op og ned eller anvende pulserende vortex) og centrifugeres kort. Arbejd hurtigt og hold komponenterne på is eller i køleblokken (isætningsblok med 72/96 brønde). Isolation af DNA EZ1 DSP Virus Kit (QIAGEN, katalognr )* er valideret til viral nukleinsyreoprensning fra human CSF ved hjælp af EZ1 Advanced DSP Virus Card (katalognr ) på EZ1 Advanced (katalognr ) til anvendelse med artus VZV RG PCR Kit. Udfør oprensning af viral nukleinsyre ifølge instrukserne i EZ1 DSP Virus Kit håndbog. artus VZV RG PCR Kit bør ikke anvendes med fenolbaserede isolationsmetoder. Anvendelse af carrier-rna er kritisk for effektiviteten af ekstraktion og dermed for DNA/RNA-udbytte. Tilsæt den korrekte mængde carrier-rna til hver ekstraktion ifølge instrukserne i EZ1 DSP Virus Kit håndbog. Den interne kontrol i artus VZV RG PCR Kit kan anvendes direkte i isolationsproceduren (se Intern kontrol nedenfor). Intern kontrol En intern kontrol (VZV RG IC) medfølger. Dette gør det muligt for brugeren at kontrollere isolation af DNA og kontrollere for mulig hæmning af PCR. I denne applikation skal den interne kontrol tilsættes isolationen i et forhold på 0,1 μl pr. 1 μl elueringsvolumen. Anvender man f.eks. EZ1 DSP Virus Kit, og de virale * EZ1 DSP Virus Kit fås også som CE- og IVD-mærkede EASYartus VZV RG PCR Kits kombineret med artus VZV RG PCR Kit (bestillingsinformation er angivet på side 30). artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/

16 nukleinsyrer elueres i 60 μl elueringsbuffer (AVE), skal der indledningsvis tilsættes 6 μl intern kontrol. Den interne kontrol og carrier-rna (se Isolation af DNA, side 15) skal kun tilsættes blandingen af lyseringsbuffer og prøvemateriale eller tilsættes lyseringsbufferen direkte. Den interne kontrol må ikke direkte tilsættes prøvematerialet. Hvis blandingen af intern kontrol og lyseringsbuffer/carrier-rna tilsættes lyseringsbufferen, skal den forberedes friskt og anvendes med det samme (opbevaring af blandingen ved stuetemperatur eller i køleskab blot nogle få timer kan medføre fejl i den interne kontrol og reduceret ekstraktionseffektivitet). Den interne kontrol og carrier-rna må ikke tilsættes prøvematerialet direkte. Den interne kontrol kan alternativt anvendes udelukkende til at kontrollere for mulig hæmning af PCR. I denne applikation tilsættes den interne kontrol direkte til blandingen af VZV RG Master og VZV RG Mg-Sol som beskrevet i trin 2b i protokollen (side 18). Kvantifikation De medfølgende kvantificeringsstandarder (VZV RG QS 1 4) håndteres som de oprensede prøver, og den samme volumen anvendes (20 μl). For at generere en standardkurve på Rotor-Gene Q-instrumenter, skal alle 4 kvantificeringsstandarder anvendes og defineres i dialogboksen Edit Samples (rediger prøver) som standarder med de specificerede koncentrationer (se brugervejledningen til instrumentet). Kvantificeringsstandarderne defineres som kopier/μl. Følgende ligning skal anvendes for at konvertere de fastsatte værdier ved hjælp af standardkurven til kopier/ml prøvemateriale: Resultat (kopier/ml) = Resultat (kopier/μl) x elueringsvolumen (μl) Prøvevolumen (ml) Som princip skal den indledende prøvevolumen indtastes i ligningen ovenfor. Det skal tages i betragtning, når prøvevolumen ændres inden ekstraktion af nukleinsyre (f.eks. reducere volumen ved centrifugering eller øge volumen ved at tilsætte den til den volumen, der kræves til isolation). Retningslinjer for de systemer til kvantitativ analyse af patogendetektion på Rotor-Gene-instrumenter kan fås hos QIAGEN teknisk support ( Technical Note for quantitation on Rotor-Gene Instruments ). 16 artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/2009

17 Protokol: PCR- og dataanalyse Vigtigt inden start Læs Vigtige bemærkninger side 15-16, inden proceduren påbegyndes. Tag dig god tid til at gøre dig bekendt med Rotor-Gene Q, inden protokollen påbegyndes. Se brugervejledningen til instrumentet. Sørg for at mindst én kvantificeringsstandard og én negativ kontrol (vand af PCR-kvalitet) inkluderes i hver PCR-kørsel. For at generere en standardkurve skal alle 4 medfølgende kvantificeringsstandarder (VZV RG QS 1 4) anvendes til hver PCR-kørsel. Skal gøres inden start Sørg for at køleblokken (tilbehør til Rotor-Gene Q-instrument) forkøles til 2-8 C. Inden hver anvendelse skal alle reagenser optøs fuldstændigt, blandes (ved gentagen pipettering op og ned eller hurtig vortex-blanding) og centrifugeres kort. Procedure 1. Anbring det ønskede antal PCR-rør i adapterne på køleblokken. 2. Hvis den interne kontrol anvendes til at monitorere isolation af DNA og kontrollere for mulig hæmning af PCR, følges trin 2a. Hvis den interne kontrol udelukkende anvendes til at kontrollere for hæmning af PCR, følges trin 2b. 2a. Den interne kontrol er allerede blevet tilsat isolationen (se Intern kontrol, side 15). I dette tilfælde forberedes et mastermix ifølge tabel 4. Reaktionsblandingen indeholder typisk alle de komponenter, der er nødvendige for PCR, undtagen prøven. artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/

18 Tabel 4. Forberedelse af mastermix (intern kontrol der anvendes til at monitorere isolation af DNA og kontrollere for hæmning af PCR) Antal prøver 1 12 VZV RG Master 25,5 μl 306 μl VZV RG Mg-Sol 4,5 μl 54 μl VZV RG IC 0 μl 0 μl Total volumen 30 μl 360 μl 2b. Den interne kontrol skal tilsættes direkte til blandingen af VZV RG Master og VZV RG Mg-Sol. I dette tilfælde forberedes et mastermix ifølge tabel 5. Reaktionsblandingen indeholder typisk alle de komponenter, der er nødvendige for PCR, undtagen prøven. Tabel 5. Forberedelse af mastermix (intern kontrol der udelukkende anvendes til at kontrollere for hæmning af PCR) Antal prøver 1 12 VZV RG Master 25,5 μl 306 μl VZV RG Mg-Sol 4,5 μl 54 μl VZV RG IC 2 μl 24 μl Total volumen 32 μl* 384 μl* * Øgning af volumen pga. af tilsætning af den interne kontrol springes over, når PCRanalysen forberedes. Sensitiviteten af detektionssystemet forringes ikke. 3. Pipetter 30 μl af mastermix et ned i hvert PCR-rør. Tilsæt dernæst 20 μl elueret DNA-prøve (se tabel 6). Tilsvarende skal 20 μl af mindst en af kvantificeringsstandarderne (VZV RG QS 1 4) anvendes som positiv kontrol og 20 μl vand (vand af PCR-kvalitet) som negativ kontrol. 18 artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/2009

19 Tabel 6. Forberedelse af PCR-analyse Antal prøver 1 12 Mastermix 30 μl 30 μl hver Prøve 20 μl 20 μl hver Total volumen 50 μl 50 μl hver 4. Luk PCR-rørene. Sørg for at låseringen (tilbehør på Rotor-Geneinstrumentet) anbringes oven på rotoren for at forhindre, at rørene utilsigtet bliver åbnet under kørslen. 5. Opret en temperaturprofil til detektion af VZV-DNA ifølge disse trin. Indstilling af generelle analyseparametre Figur 2, 3, 4 Initiel aktivering af Hot Start-enzym Figur 5 Amplifikation af DNA Figur 6 Justering af fluorescens-kanalens sensitivitet Figur 7 Start af kørsel Figur 8 Alle specifikationer henviser til Rotor-Gene Q softwareversion og Rotor-Gene 6000 softwareversion , og Der er flere oplysninger om programmering af Rotor-Gene-instrumenter i brugervejledningen til instrumentet. På illustrationerne er disse indstillinger indrammet i en fed sort boks. Illustrationerne er inkluderet for Rotor-Gene Q-instrumenter. artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/

20 6. Først åbnes dialogboksen New Run Wizard (guiden ny kørsel) (figur 2). Sæt kryds i feltet Locking Ring Attached (låsering påsat) og klik på Next (næste). Figur 2. Dialogboksen New Run Wizard (guiden ny kørsel). 7. Vælg 50 som PCR-reaktionsvolumen og klik på Next (næste) (figur 3). Figur 3. Indstilling af generelle analyseparametre. 20 artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/2009

21 8. Klik på knappen Edit Profile (rediger profil) i den næste New Run Wizard (guiden ny kørsel) dialogboks (figur 4) og programmer temperaturprofilen som vist i figur 4-6). Figur 4. Redigering af profilen. Figur 5. Initiel aktivering af Hot Start-enzymet. artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/

22 Figur 6. Amplifikation af DNA. Sørg for at indstille Touch Down-funktionen til 10 cykler under hybridisering. 22 artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/2009

23 9. Detektionsområdet for fluorescens-kanalerne skal fastsættes i overensstemmelse med fluorescensintensiteterne i PCR-rørene. Klik på Gain Optimisation (optimering af forstærkning) i dialogboksen New Run Wizard (guiden ny kørsel) (se figur 4) for at åbne dialogboksen Auto-Gain Optimisation Setup (indstilling af optimering af automatisk forstærkning). Indstil kalibreringstemperaturen til 65, så den stemmer overens med hybridiseringstemperaturen i amplifikationsprogrammet (figur 7). Figur 7. Justering af fluorescens-kanalens sensitivitet. artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/

24 10. Forstærkningsværdierne, som blev bestemt ved kalibrering af kanalerne, gemmes automatisk. De er anført i det sidste menuvindue i programmeringsproceduren (figur 8). Klik på Start Run (start kørsel). Figur 8. Start af kørsel. 11. Når kørslen er færdig, skal dataene analyseres. Følgende resultater er mulige (11a, 11b og 11c). Figur 9 og figur 10 viser eksempler på positive og negative PCR-reaktioner. 11a.Et signal detekteres i fluorescens-kanalen Cycling Green. Resultatet af analysen er positiv: Prøven indeholder VZV-DNA. I dette tilfælde er detektion af et signal i Cycling Orange-kanalen ikke vigtig, eftersom høje initiale koncentrationer af VZV-DNA (positivt signal i Cycling Green-kanalen) kan føre til et reduceret eller fraværende fluorescenssignal i den interne kontrol i Cycling Orange-kanalen (konkurrence). 11b.Der detekteres intet signal i fluorescens-kanalen Cycling Green. Samtidigt forekommer der et signal fra den interne kontrol i Cycling Orange-kanalen. Der detekteres intet VZV-DNA i prøven. Den kan anses som negativ. I tilfælde af en negativ VZV PCR udelukker det detekterede signal i den interne kontrol muligheden for hæmning af PCR. 24 artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/2009

25 11c.Der detekteres intet signal i Cycling Green- eller Cycling Orangekanalen. Et resultat kan ikke konkluderes. Information om kilder til fejl og løsninger på fejlene findes i Fejlfinding, side 26. Figur 9. Detektion af kvantificeringsstandarderne (VZV RG QS 1 4) i fluorescenskanalen Cycling Green. NTC: Ingen skabelonkontrol (negativ kontrol). Figur 10. Detektion af den interne kontrol (IC) i fluorescens-kanalen Cycling Orange med samtidig amplifikation kvantificeringsstandarderne (VZV RG QS 1 4). NTC: Ingen skabelonkontrol (negativ kontrol). artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/

26 Fejlfinding Fejlfindingsvejledningen kan hjælpe med at løse eventuelle problemer, der måtte forekomme. Der er flere oplysninger på siden Frequently Asked Questions (ofte stillede spørgsmål) på vores tekniske support center: Videnskabsfolkene hos QIAGEN teknisk support er altid klar til at svare på eventuelle spørgsmål om enten informationen og protokollen i denne håndbog eller om prøve- og analyseteknologier (kontaktoplysninger findes på bagsiden og på Bemærkninger og forslag Intet signal med positive kontroller (VZV RG QS 1 4) i fluorescenskanalen Cycling Green a) Den valgte fluorescenskanal til analyse af PCRdata er ikke i overensstemmelse med protokollen b) Ukorrekt programmering af temperaturprofilen i Rotor- Gene-instrumentet Til dataanalyse vælges fluorescenskanalen Cycling Green til PCR af den analytiske VZV, og fluorescens-kanalen Cycling Orange til PCR af den interne kontrol. Sammenlign temperaturprofilen med protokollen. Se Protokol: PCR- og dataanalyse, side 17. c) Ukorrekt konfiguration af PCR d) Opbevaringsbetingelserne for et eller flere kitkomponenter overholdt ikke instruktionerne i afsnittet Opbevaring (side 5) e) artus VZV RG PCR Kit er udløbet Kontroller arbejdsgangen ved hjælp af pipetteringsplanen og gentag PCR, hvis det er nødvendigt. Se Protokol: PCR- og dataanalyse, side 17. Kontroller opbevaringsbetingelserne for og udløbsdatoen (se etiketten på kittet) på reagenserne og anvend et nyt kit, hvis det er nødvendigt. Kontroller opbevaringsbetingelserne for og udløbsdatoen (se etiketten på kittet) på reagenserne og anvend et nyt kit, hvis det er nødvendigt. 26 artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/2009

27 Bemærkninger og forslag Svagt eller intet signal i den interne kontrol for en negativ CSF-prøve, der oprenses med EZ1 DSP Virus Kit i fluorescens-kanal Cycling Orange og samtidigt fravær af signal i Cycling Green-kanal a) PCR-forholdene er ikke i overensstemmelse med protokollen b) PCR blev hæmmet c) DNA gik tabt under ekstraktion d) Opbevaringsbetingelserne for et eller flere kitkomponenter overholdt ikke instruktionerne i afsnittet Opbevaring (side 5) Kontroller betingelserne for PCR (se ovenfor) og gentag PCR med de korrekte indstillinger, hvis det er nødvendigt. Sørg for at anvende den anbefalede isolationsmetode og nøje følge producentens vejledning. Hvis den interne kontrol blev tilsat ekstraktionen, kan fravær af et signal i den interne kontrol være tegn på tab af DNA under ekstraktion. Sørg for at anvende den anbefalede isolationsmetode (se Isolation af DNA, side 15) og nøje følge producentens vejledning. Kontroller opbevaringsbetingelserne for og udløbsdatoen (se etiketten på kittet) på reagenserne og anvend et nyt kit, hvis det er nødvendigt. e) artus VZV RG PCR Kit er udløbet Kontroller opbevaringsbetingelserne for og udløbsdatoen (se etiketten på kittet) på reagenserne og anvend et nyt kit, hvis det er nødvendigt. artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/

28 Bemærkninger og forslag Signaler med de negative kontroller i fluorescens-kanalen Cycling Green i den analytiske PCR a) Der er forekommet kontamination under forberedelse af PCR Gentag PCR med nye reagenser i replikater. Om muligt lukkes PCR-rørene direkte efter tilsætning af den prøve, der skal analyseres. Sørg for at pipettere den positive kontrol til sidst. Sørg for at arbejdspladsen og instrumenterne dekontamineres jævnligt. b) Der er forekommet kontamination under ekstraktion Gentag ekstraktion og PCR af den prøve, der skal analyseres, med nye reagenser. Sørg for at arbejdspladsen og instrumenterne dekontamineres jævnligt. 28 artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/2009

29 Litteratur QIAGEN har en stor, opdateret, online database over videnskabelige publikationer, hvor produkter fra QIAGEN anvendes. Omfattende søgefunktioner gør det muligt at finde de artikler, man har brug for, enten ved en simpel søgning på nøgleord eller ved at specificere applikation, forskningsområde, titel osv. En komplet liste over referencer findes online i QIAGEN Reference Database på eller den kan fås hos QIAGEN teknisk support eller den lokale forhandler. artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/

30 Bestilling Produkt Indhold Katalognr. artus VZV RG PCR Kit (24) Til 24 reaktioner: Master, Mg-opløsning, 4 kvantificeringsstandarder, intern kontrol, vand (PCR-kvalitet) artus VZV RG PCR Kit (96) Til 96 reaktioner: Master, Mg-opløsning, 4 kvantificeringsstandarder, intern kontrol, vand (PCR-kvalitet) EASYartus VZV RG PCR Kits - til integreret, automatiseret oprensning af prøver og detektion af patogener i overensstemmelse med CE og IVD EASYartus VZV RG PCR Kit 1 EASYartus VZV RG PCR Kit 2 Til 48 forberedelser af viral nukleinsyre og 24 analyser: 1 x EZ1 DSP Virus Kit, 1 x artus VZV RG PCR Kit (24) Til 48 forberedelser af viral nukleinsyre og 48 analyser: 1 x EZ1 DSP Virus Kit, 2 x artus VZV RG PCR Kit (24) EZ1 DSP Virus Kit - til automatiseret, samtidig oprensning af viralt DNA og RNA fra 1-6 humant plasma, serum eller CSF-prøver ved hjælp af EZ1 Advanced EZ1 DSP Virus Kit (48) EZ1 Advanced DSP Virus Card EZ1 Advanced Til 48 forberedelser af viral nukleinsyre: Forfyldte reagenskassetter, engangsholdere til spidser, engangsspidser med filter, prøverør, elueringsrør, buffere, carrier-rna Forprogrammeret kort til EZ1 DSP Virusprotokol Til in vitro-diagnostik i Europa: Robotarbejdsstation til automatiseret oprensning af nukleinsyrer ved hjælp af EZ1 DSP Kits, 1 års garanti på dele og arbejdstimer Rotor-Gene Q og tilbehør Rotor-Gene Q 5plex Real Time PCR-maskine med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, højrød), bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på dele og arbejdstimer EA10223 EA Kontakt os 30 artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/2009

31 Produkt Indhold Katalognr. Rotor-Gene Q 5plex HRM Rotor-Gene Q 6plex Real Time PCR-maskine og smeltemaskine med høj opløsning med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, højrød) plus HRM-kanal, bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på dele og arbejdstimer Real Time PCR-maskine med 6 kanaler (blå, grøn, gul, orange, rød, højrød), inklusive bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på dele og arbejdstimer Kontakt os Kontakt os Loading Block 72 x 0,1 ml Tubes Loading Block 96 x 0,2 ml Tubes Strip Tubes and Caps, 0,1 ml (250) Strip Tubes and Caps, 0,1 ml (2500) PCR Tubes, 0,2 ml (1000) PCR Tubes, 0,2 ml (10.000) Aluminiumblok til manuel reaktionsopsætning med en enkeltkanalspipette i 72 x 0,1 ml rør Aluminiumblok til manuel reaktionsopsætning i standard 8 x 12 rækker med 96 x 0,2 ml rør 250 strips med 4 rør og låg til 1000 reaktioner 10 x 250 strips med 4 rør og låg til reaktioner 1000 tyndvæggede rør til 1000 reaktioner 10 x 1000 tyndvæggede rør til reaktioner Opdateret licensinformation og produktspecifikke ansvarsfraskrivelser findes i de respektive brugsanvisninger eller håndbøger fra QIAGEN. QIAGEN brugsanvisninger og håndbøger kan ses på eller anskaffes fra QIAGEN teknisk support eller den lokale forhandler. artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/

32 Denne side er med vilje tom 32 artus VZV RG PCR Kit håndbog 09/2009

33 Køb af dette produkt tillader køberen at anvende det til at udføre diagnostiske applikationer i human in vitro-diagnostik. Der gives hermed intet generelt patent eller anden licens i nogen form siden købet udover denne specifikke brugsret. Varemærker: QIAGEN, artus, EASYartus, EZ1 (QIAGEN Group); Rotor-Gene (Corbett Research Pty Ltd). artus VZV RG PCR Kit er et CE-mærket diagnostisk kit i overensstemmelse med Rådets direktiv om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 98/79/EF. Kan ikke fås i alle lande. Begrænset licensaftale Ved brug af dette produkt tilkendegiver enhver køber eller bruger af artus VZV RG PCR Kit at indgå på følgende betingelser: 1. artus VZV RG PCR Kit må kun anvendes i overensstemmelse med artus VZV RG PCR Kit håndbog og er kun til brug med komponenterne i kittet. QIAGEN giver ingen licens under nogen af virksomhedens intellektuelle ejendomme til at bruge eller inkorporere de vedlagte komponenter i dette kit med komponenter, der ikke er inkluderet i dette kit, undtagen som beskrevet i artus VZV RG PCR Kit håndbog og i yderligere protokoller, der findes på 2. Udover de udtrykkeligt erklærede licenser giver QIAGEN ingen garanti for, at dette kit og/eller anvendelsen af det ikke krænker tredjeparters rettigheder. 3. Dette kit og dets komponenter er licenseret til engangsbrug og må ikke genbruges, omdannes eller videresælges. 4. QIAGEN ansvarsfraskriver sig specifikt enhver anden licens, udtrykt eller underforstået, end de, der udtrykkeligt er erklæret. 5. Køberen og brugeren af kittet accepterer ikke at foretage sig noget eller tillade andre at foretage sig noget, der kunne føre til eller lette nogen af de ulovlige handlinger ovenfor. QIAGEN kan gøre forbudene i denne begrænsede licensaftale gældende ved enhver ret, og vil inddrive alle undersøgelsesudgifter og juridiske omkostninger, inklusive advokatsalærer, i enhver handling for at gøre denne begrænsede licensaftale eller nogen af virksomhedens rettigheder over intellektuel ejendom gældende, som er relateret til kittet og/eller dets komponenter. Opdaterede licensbetingelser findes på QIAGEN, alle rettigheder forbeholdes.

34 Australien Bestilling Fax Teknisk Belgien Bestilling Fax Teknisk Brasilien Bestilling Fax Teknisk Canada Bestilling Fax Teknisk 800-DNA-PREP ( ) Danmark Bestilling Fax Teknisk Finland Bestilling Fax Teknisk Frankrig Bestilling Fax Teknisk Udvalg Hong Kong Bestilling Fax Teknisk Irland Bestilling Fax Teknisk Italien Bestilling Fax Teknisk Japan Telefon Fax Teknisk Kina Bestilling Fax Teknisk Korea (Sydkorea) Bestilling Fax Teknisk Luxembourg Bestilling Fax Teknisk Mexico Bestilling Fax Teknisk Nederlandene Bestilling Fax Teknisk Norge Bestilling Fax Teknisk Schweiz Bestilling Fax Teknisk Singapore Bestilling Fax Teknisk Spanien Bestilling Fax Teknisk Storbritannien Bestilling Fax Teknisk Sverige Bestilling Fax Teknisk Tyskland Bestilling Fax Teknisk USA Bestilling Fax Teknisk 800-DNA-PREP ( ) Østrig Bestilling 0800/ Fax 0800/ Teknisk 0800/ DA Sample & Assay Technologies

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, ,

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, , artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4506363, 4506366 Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artushbvpcrkitce.aspx før udførelse

Læs mere

artus BK Virus QS-RGQ Kit

artus BK Virus QS-RGQ Kit artus BK Virus QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus BK Virus QS-RGQ Kit, version 1 4514363 Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artusbkvirusrgpcrkit.aspx,

Læs mere

Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit

Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4514263) 96 (katalognr. 4514265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4514263, 4514265

Læs mere

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus HCV QS-RGQ Kit, version 1, 4518363, 4518366 Versionsstyring Dette dokument er artus HCV QS-RGQ-kit Ydelseskarakteristik, version 1, R3. Kontroller, hvilke

Læs mere

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Oktober 2014 Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Version 1 24 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4500363 1062626DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog December 2014 artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4500263) 96 (katalog nr. 4500265) Version 1 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q instrumenter 4500263, 4500265

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog Januar 2015 artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog 24 (katalognr. 4559263) Version 1 96 (katalognr. 4559265) Kvalitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4559263, 4559265

Læs mere

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog December 2010 artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4503363 1060926DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog Februar 2015 artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog 24 (catalog no. 4500063) 96 (catalog no. 4500065) Kvantitativ in vitro diagnostik For use with the LightCycler Instrument Version 1 4500063, 4500065 1046888DA

Læs mere

artus EBV LC PCR Kit Håndbog

artus EBV LC PCR Kit Håndbog Marts 2015 artus EBV LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4501063) 96 (katalog nr. 4501065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler Instrument version 1 4501063, 4501065 1046892DA

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree200_V5_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit Plasma, serum og CSF Cellfree200_V5_DSP

Læs mere

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit)

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit) RespiFinder RG Panel Ydeevnekarakteristikker RespiFinder RG Panel, version 1, 4692163 Detektionsgrænse (LOD) Kontrollér tilgængelighed af nye elektroniske mærkningsrevisioner på www.qiagen.com/p/respifinder-rg-panel-ce

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit

Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit Marts 2015 Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit Version 1 24 (Katalognr. 4518263) 96 (Katalognr. 4518265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4518263, 4518265

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit

Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit 24 (Katalognr. 4504063) 96 (Katalognr. 4504065) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med LightCycler -instrumentet December 2014 Version 1 4504063, 4504065

Læs mere

PyroMark Q24-beholder

PyroMark Q24-beholder PyroMark Q24-beholder Version 2 Til dispensering af nukleotider og reagenser på PyroMark Q24 MDx Til in vitro-diagnostisk brug 979302 1062816DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R1 1062816DA

Læs mere

artus Borrelia LC PCR Kit Håndbog

artus Borrelia LC PCR Kit Håndbog artus Borrelia LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4551063) 96 (katalog nr. 4551065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler 1.1/1.2/1.5 og LightCycler 2.0 instrument Marts 2015 version

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit

Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit Marts 2015 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 24 (katalognr. 4513263) 96 (katalognr. 4513265) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4513263, 4513265

Læs mere

artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog

artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med LightCycler -instrumentet December 2014 Version 1 4509063, 4509065 1046924DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus BK Virus QS-RGQ Kit (prøvetype: urin, 400 µl) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på

Læs mere

QIAsymphony RGQ Applikationsark

QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ applikation artus EBV QS-RGQ-Kit (prøvetype: blod) Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx før

Læs mere

GAPDH PCR modul Manual

GAPDH PCR modul Manual GAPDH PCR modul Manual Katalog nr. 166-5010EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus HSV-1/2 QS-RGQ Kit (prøvetype: plasma) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artushsv-

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik i molekylærbiologisk rutinediagnostik Respirationsvejsvirus som model Mette Høgh, cand. scient, ph.d. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Mette.hoegh@hvh.regionh.dk Oversigt Introduktion

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt 3M Food Safety 3M Molecular Detection System Patogentesting Enkelt og nemt Fødevareproduktion er dit fagområde Fødevaresikkerhed er vores Forbrugerne stoler på at din virksomhed producerer fødevarer af

Læs mere

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog Maj 2012 artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog 24 (katalognr. 4513363) 72 (katalognr. 4513366) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) August 2015 QIAsymphony SP-protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Håndbog til artus CMV RG PCR-kit

Håndbog til artus CMV RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus CMV RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4503263) 96 (katalognr. 4503265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4503263, 4503265 1046908DA

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

% &'(& )*+% &'(,!+$-*

% &'(& )*+% &'(,!+$-* !!"#$ % &'(& )*+% &'(,!+$-*.!!"#$ /0 12 /2. 0 3 4 % &'( +% + % &'(& 5 +26 7, 0/126.. 89$ 8.+3+ ) :);+ /012/2.2'-3 3: "#

Læs mere

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Februar 2017 Til installation og anvendelse med PyroMark Q24-instrumenter og PyroMark Q24- softwareversion 2.0 Sample to Insight Om GIST RapidScreen Pyro

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Sample & Assay Technologies

Sample & Assay Technologies Februar 2015 artus SARS RG RT-PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4511263) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med artus 3000 og med Rotor-Gene 3000 Version 1 4511263 1046936DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Håndbog til artus HBV RG PCR-kit

Håndbog til artus HBV RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus HBV RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4506263) 96 (katalognr. 4506265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4506263, 4506265 1046920DA

Læs mere

FIELDBUS I/O ADVANTAGE

FIELDBUS I/O ADVANTAGE FIELDBUS I/O ADVANTAGE Reducerer kabling og installationsomkostninger 2 I/O per node Beskyttelsesklasse IP/IP7 Enkeltpunkt diagnose Fuldt konfigurerbare I/O punkter Kompakt robust konstruktion 02 03 SKAB

Læs mere

artus Mycobac. diff. LC PCR Kit Håndbog

artus Mycobac. diff. LC PCR Kit Håndbog artus Mycobac. diff. LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4556063) 96 (katalog nr. 4556065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler 1.1/1.2/1.5 og LightCycler 2.0 Instrument Marts

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

artus CT/NG QS-RGQ Kit

artus CT/NG QS-RGQ Kit artus CT/NG QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristikker artus CT/NG QS-RGQ Kit, Version 1, 4569365 Versionsstyring Dette dokument er artus CT/NG QS-RGQ-kit Ydelseskarakteristik, version 1, R2. Kontroller, om der

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Adobe volumenlicenser Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Version 3.0 30. juli 2013 Indhold Value Incentive Plan (VIP) Oversigt... 3 Programmet indeholder... 3 Øjeblikkelig adgang til Adobe-produkter...

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

Sample & Assay Technologies. artus C. trachomatis TM PCR Kit Håndbog. Januar 2015. Kvantitativ in vitro diagnostik

Sample & Assay Technologies. artus C. trachomatis TM PCR Kit Håndbog. Januar 2015. Kvantitativ in vitro diagnostik Januar 2015 artus C. trachomatis TM PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4552163) 96 (katalog nr. 4552165) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med ABI PRISM 7000, 7700 og 7900HT Sequence Detection

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Marts 2015 Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Version 4 Til in vitro-diagnostisk brug. 62724 1066790DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R4 1066790DA Sample & Assay Technologies QIAGEN

Læs mere

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger DLK PRO DOWNLOAD KEY Avancerede digitale tachograf løsninger DLK Pro Download Key Download tools PC program Med Download Tools programmet, der ligger på din DLK Pro, kan du; Se de generelle data for hver

Læs mere

V50-53 SERIE IN-LINE VENTILER

V50-53 SERIE IN-LINE VENTILER V50-53 SERIE IN-LINE VÆRDI-DESIGNEDE* IN-LINE MED HØJT FLOW *Baseret på den anerkendte Value Engineering metode, som er en meget anerkendt udviklingsmodel, der systematisk sikrer, at der er et godt forhold

Læs mere

Aptima HIV-1 Quant Dx Assay

Aptima HIV-1 Quant Dx Assay Aptima Aptima HIV-1 Quant Dx Assay Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Generel information................................................. 2 Tilsigtet anvendelse.............................................................

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Brugsanvisning IVD Bacterial Test Standard Standard for massekalibrering, som viser en typisk Escherichia coli DH5- alfapeptid- og -proteinprofil plus yderligere proteiner. Til anvendelse ved matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) Juli 2015 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 192 (katalog nr. 937036) Version 1 96 (katalog nr. 937055) QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit

Læs mere

MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt

MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt Til in-vitro-diagnostisk brug: MycXtra Tilsigtet anvendelse MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt REF 080-005 MycXtra Fungal DNA ekstraktionssættet er beregnet til isolering rensning af fungal DNA tilstedeværende

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog PAXgene Blood RNA Kit-håndbog Version 2 PAXgene Blood RNA-systemet indeholder et rør til blodprøvetagning (PAXgene Blood RNA-rør) og et kit (PAXgene Blood RNA-kit) til oprensning af nukleinsyrer. Systemet

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Februar 2015 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Version 3 Til in vitro-diagnostisk brug. 62124 1054989DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R5 1054989DA Sample & Assay Technologies

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Complex400_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Luftvejs- og urogenitale

Læs mere

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Opbevar stort og tungt gods effektivt

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Sikkerhedsbemærkning Presserende tilbagekaldelse af medicinsk udstyr R

Sikkerhedsbemærkning Presserende tilbagekaldelse af medicinsk udstyr R Sikkerhedsbemærkning Presserende tilbagekaldelse af medicinsk udstyr 2955842-11-15-2013-014-R Specifikke partier af Large Needle Driver og Mega Needle Driver- EndoWrist instrumenter til da Vinci Surgical

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

Mobile Connect Pro. Aktivér din konto. 200 MB data hver måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktivér din konto. 200 MB data hver måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktivér din konto Mobile Broadband 200 MB data hver måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro HP Mobile Connect Pro er en pay-as-you-go mobil bredbåndsservice, der er forudinstalleret

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning

Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning Anbefalingerne er udarbejdet i arbejdsgruppe nedsat af

Læs mere

Efterfølgende. Anvendt analyse. Abbott RealTime HIV-1 (Abbott Molecular Inc.) HCV (Abbott Molecular Inc.) HBV (Abbott Molecular Inc.

Efterfølgende. Anvendt analyse. Abbott RealTime HIV-1 (Abbott Molecular Inc.) HCV (Abbott Molecular Inc.) HBV (Abbott Molecular Inc. EZ1 DSP Virus Kit EZ1 DSP Virus Kit systemets ydeevne er blevet fastlagt i evalueringsundersøgelser af ydeevne vha. plasma-, serum-, CSF-, urin-, fuldblods-, afførings-, transportmedie-, tørrede podepinde-

Læs mere

Tæt på HC-CARGO. Your Expert in Parts

Tæt på HC-CARGO. Your Expert in Parts Your Expert in Parts Your Expert in Parts Tæt på HC-CARGO Mennesker og eksperter Vores dygtige ansatte sætter en ære i, at give dig den bedste service. Hos HC-CARGO får du svar på alle dine spørgsmål,

Læs mere

Vigtig bemærkning. Sample & Assay Technologies. December Til brugere af therascreen BRAF RGQ PCR-kittet:

Vigtig bemærkning. Sample & Assay Technologies. December Til brugere af therascreen BRAF RGQ PCR-kittet: December 2014 Vigtig bemærkning Til brugere af therascreen BRAF RGQ PCR-kittet: Vi vil gerne holde dig opdateret om nogle ændringer i therascreen BRAF RGQ PCR-kittet version 2. Ændring i cyklustærsklen

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere:

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Hvilke baser indgår i DNA? A. Adenin, Guanin, Cytosin,

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3 Indledning

Læs mere