DANSK SPROGNÆVN. Kommaregler. Dansk Sprognævns skrifter 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SPROGNÆVN. Kommaregler. Dansk Sprognævns skrifter 34"

Transkript

1 DANSK SPROGNÆVN Kommaregler Dansk Sprognævns skrifter 34

2 Kommaregler 2004 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Alinea A/S Trykt hos Sangill Grafisk Produktion Printed in Denmark 2004 ISSN (Dansk Sprognævns skrifter) ISBN Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på institutioner der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen.

3 Indhold Forord 7 1. Opremsningskomma mv. 8 (1) Generelt 8 (2) Sideordnede adjektiver 8 (3) Stillingsbetegnelser og titler 9 (4) Adresser og lign. 9 (5) Forstærkende gentagelse Komma ved selvstændige sætningsdele 10 (1) Generelt 10 (2) Apposition 11 (3) Led uden for sætningen 11 (a) Tiltaleord 11 (b) Udråb 12 (c) Spørgende tilføjelser 12 (d) Frie prædikativer der er slutstillede 12 (e) Ekstraposition 12 (4) Forklaringer og præciseringer 12 (5) Parentetiske relativsætninger og andre selvstændige ledsætninger 13 (a) Parentetiske relativsætninger 13 (b) Andre selvstændige ledsætninger 14 (6) Komma foran men Helsætninger 14 (1) Mellem helsætninger der er forbundet med konjunktion 15 (2) Ved opremsning 15 (3) Ved gentagelse af verbal og subjekt 16 (4) Ved imperativer 16 (5) Ved direkte anført tale 17 (6) Ved ufuldstændige helsætninger Ledsætninger Komma eller ikke komma 18 (1) Hovedregel: fast slutkomma, valgfrit startkomma 18 (a) Eksempler der kun har mulighed for slutkomma 18 (b) Eksempler der kun har mulighed for startkomma 19 (c) Eksempler der har mulighed for både slutkomma og startkomma 20

4 (d) Ledsætninger der er led i andre ledsætninger 21 (2) Mellem sideordnede ledsætninger 22 (a) Der sættes komma mellem sideordnede ledsætninger 22 (b) Sideordnede ledsætninger med fælles indledningsord 22 (3) Fast startkomma ved selvstændige ledsætninger 23 (4) Ikke komma mellem konjunktion og ledsætning 24 (5) Valgfrit komma i sætningsknude 24 (6) Valgfrit komma ved ufuldstændige ledsætninger og lign. 25 (a) Efter ufuldstændige ledsætninger og lign. 25 (b) Foran ufuldstændige ledsætninger og lign Startkommaets placering 26 (1) Foran præposition 27 (2) Foran som og end 27 (3) Foran adverbial 28 (4) Ved tidsadverbial + ledsætning med udeladt tidskonjunktion 28 (5) Foran hv-ord mv. 29 (a) Ledsætninger med hv-ord 29 (b) Ledsætninger med som om og fordi Tydeliggørelse 30

5 Forord De følgende paragraffer ( 1-6) indeholder de officielle regler for kommatering. Reglerne erstatter i Retskrivningsordbogen, 3. udgave, De justerede kommaregler er med enkelte undtagelser identiske med reglerne for traditionelt grammatisk komma. Den afgørende undtagelse er at det nu som hovedregel er valgfrit om man vil sætte startkomma, dvs. komma før ledsætninger (se 4-5). I de tilfælde hvor det er valgfrit om man vil sætte startkomma, anbefales det at man undlader at sætte dette komma. Men uanset om man vælger at sætte startkomma eller ej, bør man følge samme praksis inden for samme tekst. Myndigheder, virksomheder og andre som har en fælles sprogpolitik, bør i denne vælge at følge en ensartet praksis med hensyn til brug af startkomma. Dansk Sprognævn, april

6 1. Opremsningskomma mv. (1) GENERELT Der sættes komma (opremsningskomma) mellem sideordnede led som ikke er forbundet med konjunktion. I praksis vil det sige at der sættes komma hvor der kunne have stået et og, et men eller et eller: Han købte kartofler, gulerødder og blomkål. (Men: Han købte kartofler og gulerødder og blomkål). Fyrretræ er både smukt, holdbart og ret billigt. Skabet er dels for stort, dels for dyrt. Han var snart højt oppe, snart igen langt nede. Jorden er nogle steder for tør, andre steder for fugtig. På én måde var det godt, på en anden måde skidt. Det var i Hvidovre, ikke i Vanløse. Nok se, ikke røre! Jeg skal enten til Paris, London eller Berlin. Der kommer nogen, men jeg ved ikke hvem, hvorfor og hvornår. Regnen piskede, vinden peb, og tordenen rullede. Spis noget mindre, drik postevand, og dyrk noget motion. Når stormen suser, når regnen styrter ned, og når tordenen brager, er det nu rart at have tag over hovedet. (2) SIDEORDNEDE ADJEKTIVER Der sættes komma mellem to sideordnede adjektiver som ikke er forbundet med konjunktion: en lille, idyllisk by (dvs. en by der er lille og idyllisk) en kold, frostklar vinterdag (dvs. en vinterdag der er kold og frostklar) et stort, sort uhyre (dvs. et uhyre der er stort og sort) Hvis det første adjektiv derimod er underordnet en helhed der består af det andet adjektiv og det efterfølgende substantiv, sættes der ikke komma mellem de to adjektiver: en lille fransk by (dvs. en fransk by der er lille) en iskold lys pilsner (dvs. en lys pilsner der er iskold) en arrig ruhåret foxterrier (dvs. en ruhåret foxterrier der er arrig) 8

7 (3) STILLINGSBETEGNELSER OG TITLER Mellem stillingsbetegnelser, titler, akademiske grader og lign. der ikke er forbundet med og, sættes der komma: chefredaktør, administrerende direktør Hanne Nielsen formand for bestyrelsen, lærer Peter Knudsen direktør, cand.polit. Lars P. Jensen professor, dr.phil. Bente Carlsen Der sættes ikke komma mellem ordene hr., fr., frk., fru og en stillingsbetegnelse og normalt heller ikke mellem et navn og en efterstillet grad, titel el.lign.: hr. direktør, cand.polit. Lars P. Jensen HD (4) ADRESSER OG LIGN. Der sættes normalt komma mellem de enkelte dele af adresser og lignende beskrivelser når de skrives ud i ét: Dansk Standard, Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund T. Nielsen, Nørregade 65 B, 2. th. Jens Hansen, Slagelse Arbejdsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet 12 brædder, 420 cm, trykimprægnerede»oprør fra Midten«, Gyldendal, 1977, side 54 bistandsloven, 9, stk. 2 (men: bistandslovens 9, stk. 2) fredag den 21. september 2001(,) kl Næstved(,) (den) 21. september 2001 I løbende tekst sættes der desuden komma efter sidste del af beskrivelsen, fx I bistandsloven, 3, stk. 4, kan man finde nærmere oplysninger. Kontakt T. Nielsen, Nørregade 65 B, 2. th., snarest muligt. Anvisningerne i dette punkt udelukker ikke at man i særlige faglige sammenhænge, fx i litteraturlister, registre og lign., vælger at bruge en anden tegnsætning mellem de enkelte dele af beskrivelsen. 9

8 (5) FORSTÆRKENDE GENTAGELSE Der sættes komma foran forstærkende gentagelser som de følgende: Jeg blev meget, meget glad for hans brev. Det var en lang, lang rejse. 2. Komma ved selvstændige sætningsdele (1) GENERELT Med komma afgrænser man sætningsdele der står med en vis selvstændighed, ofte ligesom uden for sætningen. Selvstændige sætningsdele er kendetegnet ved at de i reglen kan udelades uden at sammenhængen bliver meningsløs. Komma fungerer her som et fremhævelsesmiddel på linje med parentes og tankestreg og afgrænser hvad der i talt sprog ofte markeres ved hjælp af rytme, tonegang, pauser, tempo og lignende lydlige signaler: Man kan, muligvis, finde en anden forklaring (= Man kan (muligvis) finde en anden forklaring). Jeg er ikke spor træt, endnu (= Jeg er ikke spor træt endnu). Hun er 22 år, og enke. Soldaterne havde, trætte og svedige efter den lange marchtur, lagt sig i grøften. Når ord og sætningsdele som de nævnte står som almindelige, ikkefremhævede led, sættes der derimod ikke noget komma, fx Man kan muligvis finde en forklaring. Jeg er ikke spor træt endnu. Hun er 22 år og enke. Soldaterne havde trætte og svedige efter den lange marchtur lagt sig i grøften. Det er ofte en skønssag om en sætningsdel står med en sådan grad af selvstændighed at den bør afgrænses med komma. Specielt ved konstruktioner med participium kan man være i tvivl. I sådanne tilfælde er der som hovedregel ikke grund til at sætte komma: 10

9 Man interesserede sig især for skader forårsaget af gammastråler. Et galæble er en misdannelse fremkaldt af galhvepse. Men i nogle tilfælde, specielt ved relativt lange eller tunge led, kan der dog sættes komma, fx Et galæble er en kugleformet misdannelse på undersiden af egeblade(,) fremkaldt af galhvepse. Man sigter mod en stabil aftale(,) garanteret af stormagterne og med tilslutning fra alle medlemslande. Prisen er på kun en måned steget med 30 %(,) svarende til den normale prisstigning for et helt år. (2) APPOSITION Der sættes komma omkring appositioner: Den største danske å, Gudenåen, løber gennem Silkeborg. Fenol, den dødsensfarlige gift, bruges meget i industrien. Jeppe Aakjær, jyden, og Thorkild Gravlund, sjællænderen, har begge digtet om deres hjemstavn. De brugte deres sædvanlige taktik, at trække angriberne offside. To unge mænd, sønner af den afdøde, stod i baggrunden. Derimod sættes der ikke komma omkring ikkeparentetiske udtryk som de følgende: Den store danske å Gudenåen løber gennem Silkeborg. Den dødsensfarlige gift fenol bruges meget i industrien. Jyden Jeppe Aakjær og sjællænderen Thorkild Gravlund har begge digtet om deres hjemstavn. (3) LED UDEN FOR SÆTNINGEN Der sættes komma ved led der står uden for sætningen: (a) tiltaleord, (b) udråb, (c) spørgende tilføjelser, (d) frie prædikativer der er slutstillede og (e) visse andre led i ekstraposition: (a) Tiltaleord Kom herhen, Hans! Kammerater, nu er tiden inde! 11

10 (b) Udråb Øv, nu gik den i stykker! Kan du da ikke høre efter, for pokker! Tak, det var en stor hjælp. Så, nu punkterede jeg igen. Ja, nu kommer vi. (c) Spørgende tilføjelser Du er medlem af klubben, ikke? Han protesterer da ikke, vel? Hun er nok kommet i godt selskab, hvad? (d) Frie prædikativer der er slutstillede Skytten går ud, tavs og ene. Endelig nåede vi hjem med hele flokken, glade over at være sluppet for uheld undervejs. (e) Ekstraposition Peter, ham kan vi vel stole på? Den lille butik på hjørnet, det er min onkels. Var han da ikke nordmand, ham Holberg? På fredag, da skal jeg til tandlæge. I Grønland, der kan det faktisk blive ret varmt om sommeren. (4) FORKLARINGER OG PRÆCISERINGER Der sættes komma omkring forklarende og præciserende tilføjelser. Det gælder også når disse tilføjelser indeholder ledsætninger: De kom for sent, bl.a. på grund af den uregelmæssige togdrift. De kom for sent, bl.a. fordi togdriften var uregelmæssig. Nu og da går han helt amok, fx i eksamenstiden. Nu og da går han helt amok, fx når eksamen nærmer sig. Konferencen gennemføres kun med tilstrækkelig mange tilmeldte, dvs. mindst 65. Konferencen gennemføres kun med tilstrækkelig mange tilmeldte, dvs. forudsat der melder sig mindst 65. Vi skal være klar til afgang kl. 4, uanset vejret. Vi skal være klar til afgang kl. 4, uanset om det regner eller ej. Vi skal, uanset om det regner eller ej, være klar til afgang kl

11 Turen må aflyses, dels på grund af vejret, dels på grund af mangel på tid. Turen bliver gennemført, også i regnvejr. Til dette formål distingverer, skelner, man mellem to former for adfærd. Et par mindre bygninger, nemlig laboratoriet og kontoret, nedbrændte. Han håndterede køkkengrejet, herunder vaffeljernet, som om han aldrig havde bestilt andet. Hun er altid ude, enten til møder eller demonstrationer. Vi skal nok klare det, måske allerede i næste uge. (5) PARENTETISKE RELATIVSÆTNINGER OG ANDRE SELVSTÆNDIGE LEDSÆTNINGER Der sættes komma omkring selvstændige ledsætninger, herunder ledsætninger som har karakter af forklarende og præciserende tilføjelser. Det gælder dels (a) parentetiske relativsætninger, dels (b) andre selvstændige ledsætninger: (a) Parentetiske relativsætninger Parentetiske relativsætninger kan i reglen kendes på at de ikke er nødvendige for identifikationen af det led som de henviser til, og at de derfor normalt kan udelades uden at sammenhængen bliver meningsløs. De ville derfor ofte lige så godt kunne stå i parentes eller mellem tankestreger eller være formuleret som selvstændige helsætninger: Forleden spurgte min makker, der ellers ikke interesserer sig for fugle, om jeg ikke syntes svalerne fløj lavt. (= Forleden spurgte min makker (der ellers ikke interesserer sig for fugle) om jeg ikke syntes svalerne fløj lavt). Det er svære tider for kaniner, der udelukkende lever af planteføde. (= Det er svære tider for kaniner de lever jo udelukkende af planteføde). Jeg kender tilfældigvis hendes første mand, som bor et sted i provinsen. (= Jeg kender tilfældigvis hendes første mand. Han bor et sted i provinsen). Vi kan ikke anerkende denne undskyldning, som vi i øvrigt har hørt mange gange før. (= Vi kan ikke anerkende denne undskyldning som vi i øvrigt har hørt mange gange før). Dette emne, som mange kender til, men som kun få vil tale om, er et af vor tids mest påtrængende spørgsmål. (= Dette emne som mange kender til, men som kun få vil tale om er et af vor tids mest påtrængende spørgsmål). I øvrigt er princippet det samme, hvad der også fremgår af beskrivelsen 13

12 ovenfor. (= I øvrigt er princippet det samme; det fremgår også af beskrivelsen ovenfor). Der er indgået en ny aftale på området, hvorfor de hidtidige satser ikke længere gælder. (= Der er indgået en ny aftale på området. Derfor gælder de hidtidige satser ikke længere). (b) Andre selvstændige ledsætninger Også andre ledsætninger end parentetiske relativsætninger kan stå med en sådan selvstændighed at de skal afgrænses med komma: Han optrådte roligt og fattet, omend han ikke var helt upåvirket af situationens alvor. Jeg bliver hurtigt træt, hvorimod hun kan blive ved i timevis. Jeg bliver hurtigt træt, mens hun kan blive ved i timevis. Man bør tale tydeligt, således at der ikke opstår tvivl. Om komma ved ledsætninger i øvrigt, se 4-5. (6) KOMMA FORAN MEN Der kan sættes komma foran men: Vi ser ikke fjernsyn(,) men læser avis. Hotellet var billigt(,) men til gengæld også elendigt. Endelig kom de tilbage, trætte(,) men lykkelige. Undertiden står et led der indledes med men, med en særlig grad af selvstændighed eller fremhævelse. I sådanne tilfælde sættes der komma både før og efter men-leddet (jf. punkt 1): Trætte, men lykkelige, kom de tilbage. (= Trætte men lykkelige kom de tilbage). 3. Helsætninger Det er normalt punktum der bruges til at adskille helsætninger, men ofte hører to eller flere helsætninger så tæt sammen at det er tilstrækkeligt at adskille dem med komma: 14

13 (1) MELLEM HELSÆTNINGER DER ER FORBUNDET MED KONJUNKTION Der sættes komma mellem helsætninger der er forbundet med en af konjunktionerne og, eller, men, for, thi eller så: Vinden peb, og tordenen rullede. Lene tog mig på ordet og ankom dagen efter, og hun så ud til at befinde sig udmærket. Hun var højt kvalificeret, og da vi i forvejen har for få kvindelige kranførere, gav vi hende jobbet. Enten er han syg, eller også er han bortrejst. Du skal skynde dig, men du kan godt låne min cykel. Der er flere muligheder, men har De ikke vinterdæk, må De hellere køre denne vej. Her er hundekoldt, for vinduet har stået åbent. Det kan være farligt, for når der er pålandsvind, slår bølgerne op over molen. Selv dansede præsten ikke, thi det var ikke helt passende. Jeg havde glemt min nøgle, så jeg kunne ikke komme ind. Der er næsten overtegnet, så hvis du vil med, må du melde dig til med det samme. At der i disse tilfælde er sat komma, udelukker ikke at der i andre tilfælde kan sættes et andet tegn, fx punktum eller semikolon, foran konjunktioner som og og men. (2) VED OPREMSNING Der sættes komma (opremsningskomma, se 1) mellem sideordnede helsætninger som ikke er forbundet med konjunktion. I praksis vil det sige at der sættes komma mellem helsætninger hvor der kunne have stået et og, et eller eller et men: Regnen piskede, vinden peb, og tordenen rullede. Snart måtte vi vade gennem bække, snart måtte vi springe over kløfter. Dels er vejret for dårligt, dels har vi ikke tid. Er han syg, er han bortrejst, eller har han bare glemt det? Nogle fik is, andre foretrak pølser. I dag har vi fri, i morgen har vi kun tre timer. Pigerne har sløjd, drengene har gymnastik. 15

14 (3) VED GENTAGELSE AF VERBAL OG SUBJEKT Der sættes komma mellem en helsætning og en efterfølgende sætning der gentager den første sætnings verbal og subjekt: Han er god nok, er han. Vi må se at få lidt fart på, vi må. Der var ikke meget ved den film, var der vel? Der sættes også komma i tilfælde hvor verbalet repræsenteres af en form af gøre: Han kommer alligevel ikke, gør han? (4) VED IMPERATIVER Sætninger med imperativ kan betragtes som helsætninger med»indbygget«subjekt, og der sættes derfor komma ved imperativer på samme måde som ved andre helsætninger: Spis noget mindre, og dyrk også noget motion. Spis noget mindre, eller løb et par kilometer tre gange om ugen. Hent lige kosten, og tænd under kartoflerne. Tag det lidt med ro, og det hele går meget lettere. Men tit er to imperativer meget tæt forbundet. I sådanne tilfælde er det normalt valgfrit om man vil sætte komma eller ej: Hent lige kosten(,) og fej gulvet. Følg mit eksempel(,) og dyrk lidt motion. Spis, drik(,) og vær glad. I nogle tilfælde hører imperativerne dog så tæt sammen at komma bør udelades: Rend og hop! Skold og smut mandlerne. Skynd dig hjem og hent den. Kom og se min nye båndoptager. Tag og køb en dusk persille med til sovsen. Stå ikke dér og se så fortvivlet ud! 16

15 (5) VED DIREKTE ANFØRT TALE Ved direkte anført tale sættes komma der skiller replikken fra den sætning som angiver hvem der er den talende: Det er din egen skyld, bemærkede hun.»tiden er inde,«sagde han,»til at skifte signaler.«tillykke med fødselsdagen, råbte de. Når replikken slutter med et spørgsmålstegn eller udråbstegn, kan kommaet dog udelades. Om rækkefølgen af komma og anførselstegn, se 65.4 i Retskrivningsordbogen, 3. udgave, (6) VED UFULDSTÆNDIGE HELSÆTNINGER Ved helsætninger hvor verbalet er udeladt, sættes der komma som ved fuldstændige helsætninger: Han gik til højre, og jeg til venstre. Kornet stod gult, havren grøn. Frederik lovede at komme, og Knud også. Han ud af stuen, og jeg efter ham. Du må komme, og det straks Ledsætninger Med komma kan man afgrænse ledsætninger. Det sker dels ved hjælp af kommaer efter ledsætninger, de såkaldte slutkommaer, dels ved hjælp af kommaer før ledsætninger, de såkaldte startkommaer. Der skal normalt altid sættes slutkomma ved en ledsætning, hvorimod det som hovedregel er valgfrit om man vil sætte startkomma eller ej. I de tilfælde hvor det er valgfrit om man vil sætte startkomma, anbefales det at man undlader at sætte dette komma, dvs. at man som hovedregel undlader at sætte startkomma foran at, der, som og hv-ord (hvem, hvad, hvilken, hvornår, hvorfor osv.) samt underordningskonjunktioner som når, da og fordi mv. Men uanset om man vælger at sætte startkomma eller ej, bør man følge samme praksis inden for samme tekst. 17

16 Her i kommareglerne er der i overensstemmelse med anbefalingen ovenfor gennemgående ikke sat startkomma ved ledsætninger. Der er dog sat startkomma i de eksempler i 4-5 der skal vise brugen af startkomma. 4. Komma eller ikke komma (1) HOVEDREGEL: FAST SLUTKOMMA, VALGFRIT STARTKOMMA Der skal normalt altid sættes slutkomma efter en ledsætning (se dog punkt 2.b og punkt 6 nedenfor), hvorimod det som hovedregel er valgfrit om man også vil sætte startkomma foran ledsætningen (se dog 2.5 og punkt 3 nedenfor). Eksemplerne i det følgende viser kommateringen ved ledsætninger afhængigt af om man har valgt sætte startkomma (venstre spalte), eller om man har valgt at udelade startkommaet (højre spalte). Eksemplerne er opdelt i grupper. Gruppe (a) indeholder eksempler hvor der kun er mulighed for at sætte slutkomma, og kommateringen er derfor den samme uanset om man i øvrigt har valgt at sætte startkomma eller ej. Gruppe (b) indeholder eksempler hvor der kun er mulighed for at sætte startkomma, og kommateringen er derfor forskellig alt efter om man har valgt at sætte startkomma eller ej. Det samme gælder gruppe (c), der indeholder eksempler hvor der er mulighed for både at sætte slutkomma og startkomma, og gruppe (d), der indeholder eksempler med flere ledsætninger i samme helsætning. (a) Eksempler der kun har mulighed for slutkomma: Når svalerne flyver lavt, bliver det regnvejr. Mens vi stod og så ud over Islands Brygge, fortalte min makker om sine sommerferieplaner. At svalerne flyver lavt, er nu ikke noget sikkert tegn på regn. Selvom vi havde sovet længe, var ilden ikke gået ud. Hvis nogen af beboerne har betalt for meget i acontovarme, får de pengene tilbage til den første. Hvorfor hun er forsinket, ved vi ikke. 18

17 (b) Eksempler der kun har mulighed for startkomma: Startkomma valgt til Vi forventer, at det bliver regnvejr. Det er nu ikke noget sikkert tegn på regn, at svalerne flyver lavt. Startkomma valgt fra Vi forventer at det bliver regnvejr. Det er nu ikke noget sikkert tegn på regn at svalerne flyver lavt. Jeg gik, for at hun kunne være alene. Jeg gik for at hun kunne være alene. Han var nervøs for, at hun skulle føle sig alene. Jeg gik, fordi hun havde bedt om at være alene. Det blæser, så (at) hele huset ryster. Spis, så længe du er sulten. Det er længe siden, svalerne har fløjet så lavt. Man siger, at det bliver regnvejr, når svalerne flyver lavt. Pokkers også, at svalerne flyver så lavt! Manden, der ville være en østers (filmtitel) Der er for længst blevet udsendt en opgørelse til de beboere, som har betalt for meget i acontovarme. Ske, hvad der vil. Godt, du kom. Han var nervøs for at hun skulle føle sig alene. Jeg gik fordi hun havde bedt om at være alene. Det blæser så (at) hele huset ryster. Spis så længe du er sulten. Det er længe siden svalerne har fløjet så lavt. Man siger at det bliver regnvejr når svalerne flyver lavt. Pokkers også at svalerne flyver så lavt! Manden der ville være en østers (filmtitel) Der er for længst blevet udsendt en opgørelse til de beboere som har betalt for meget i acontovarme. Ske hvad der vil. Godt du kom. 19

18 Ring, hvis det bliver regnvejr. Tag bare et æble, eller hvad du vil have. Tro, hvad du vil. De fløj, som om der var optræk til regn. Han har ingen idé om, hvor mange af dem der vil med. Vi ved ikke, hvilke af de nye elever der kommer i elevrådet. Ring hvis det bliver regnvejr. Tag bare et æble eller hvad du vil have. Tro hvad du vil. De fløj som om der var optræk til regn. Han har ingen idé om hvor mange af dem der vil med. Vi ved ikke hvilke af de nye elever der kommer i elevrådet. (c) Eksempler der har mulighed for både slutkomma og startkomma: Startkomma valgt til Jeg lagde straks mærke til, at svalerne fløj lavt, og hentede derfor min paraply. Startkomma valgt fra Jeg lagde straks mærke til at svalerne fløj lavt, og hentede derfor min paraply. Skønt man siger, det bliver regnvejr, Skønt man siger det bliver regnvejr når svalerne flyver lavt, vil jeg nu når svalerne flyver lavt, vil jeg nu løbe an på, at det bliver tørvejr løbe an på at det bliver tørvejr hele dagen, og at stævnet kan holdes. hele dagen, og at stævnet kan holdes. Når bygningen forlades efter kl. 18 Når bygningen forlades efter kl. 18 (eller på tidspunkter, hvor kontoret (eller på tidspunkter hvor kontoret er lukket), skal porten låses. er lukket), skal porten låses. Den, der sover, synder ikke. Den der sover, synder ikke. Det hold, som jeg arbejder på, Det hold som jeg arbejder på, starter kl starter kl Det hold, jeg arbejder på, Det hold jeg arbejder på, starter kl starter kl

19 Vi havde hans bemærkninger om at så små kommuner ikke bør drive biblioteker, i tankerne da vi ind- bød ham til at deltage i debatten. Vi havde hans bemærkninger om, at så små kommuner ikke bør drive biblioteker, i tankerne, da vi indbød ham til at deltage i debatten. (d) Ledsætninger der er led i andre ledsætninger Bemærk at der, hvis man vælger at sætte startkomma, skal sættes komma foran alle ledsætninger inden for samme helsætning, altså også foran ledsætninger der er led i andre ledsætninger (se eksempler i venstre spalte nedenfor). Og bemærk tilsvarende at der, hvis man vælger ikke at sætte startkomma, først skal sættes slutkomma når ledsætningen er helt slut, dvs. at man ved ledsætninger der er led i andre ledsætninger, først skal sætte komma (eller et andet sluttegn) efter den sidste af ledsætningerne (se eksempler i højre spalte nedenfor): Startkomma valgt til Man siger, at det bliver regnvejr, når svalerne flyver lavt. Startkomma valgt fra Man siger at det bliver regnvejr når svalerne flyver lavt. Skønt man siger, det bliver regnvejr, Skønt man siger det bliver regnvejr når svalerne flyver lavt, vil jeg nu når svalerne flyver lavt, vil jeg nu løbe an på, at det bliver tørvejr hele løbe an på at det bliver tørvejr hele dagen. dagen. At det bliver regnvejr, når svalerne flyver lavt, er en gammel erfaring. At det bliver regnvejr når svalerne flyver lavt, er en gammel erfaring. Vi havde godt hørt, at han er svær Vi havde godt hørt at han er svær at samarbejde med, når han ikke får at samarbejde med når han ikke får sin vilje. sin vilje. Ledsætninger kan dog godt stå ved siden af hinanden uden at den sidste ledsætning er led i den første, og i så fald sættes slutkommaet regelret dér hvor den første ledsætning slutter, fx Startkomma valgt til Vi havde godt hørt, at han er svær at samarbejde med, før vi opstillede ham til bestyrelsen. Startkomma valgt fra Vi havde godt hørt at han er svær at samarbejde med, før vi opstillede ham til bestyrelsen. 21

20 Se også punkt 2 om komma mellem sideordnede ledsætninger og 5.5 om startkommaets placering ved ledsætninger med hv-ord, som om og fordi. (2) MELLEM SIDEORDNEDE LEDSÆTNINGER (a) Der sættes komma mellem sideordnede ledsætninger: At flyet landede planmæssigt, og at hun nåede rettidigt frem til mødet, var simpelthen et lykketræf. Hvis publikum svigter, eller hvis der igen kommer prisforhøjelser, får vi underskud. Når alle melder sig, og når ingen svigter, skal det nok gå. Kommaet mellem sideordnede ledsætninger sættes uanset om man i øvrigt har valgt at sætte eller at udelade startkomma: Startkomma valgt til Han sagde, at han meldte afbud, og at han ville sende en begrundelse. Planten trives bedst, hvor jorden er sumpet, og hvor der er skygge. Det er et emne, som mange kender til, men som kun få vil tale om. Startkomma valgt fra Han sagde at han meldte afbud, og at han ville sende en begrundelse. Planten trives bedst hvor jorden er sumpet, og hvor der er skygge. Det er et emne som mange kender til, men som kun få vil tale om. (b) Kommaet mellem sideordnede ledsætninger kan dog valgfrit udelades når ledsætningerne har fælles indledningsord, dvs. når underordningskonjunktionen er udeladt i den anden (eller en senere) ledsætning. Denne valgfrihed gælder uanset om man i øvrigt har valgt at sætte eller at udelade startkomma: Startkomma valgt til Planten trives bedst, hvor jorden er sumpet(,) og der er skygge. Vi får underskud, hvis publikum svigter(,) og der igen kommer prisforhøjelser. Startkomma valgt fra Planten trives bedst hvor jorden er sumpet(,) og der er skygge. Vi får underskud hvis publikum svigter(,) og der igen kommer prisforhøjelser. 22

21 Jeg tror at Olsen bliver forfrem- met(,) og Jensen rejser. Det er et emne som mange kender til(,) men kun få vil tale om. Når alle melder sig(,) og ingen svigter, skal det nok gå. Jeg tror, at Olsen bliver forfremmet(,) og Jensen rejser. Det er et emne, som mange kender til(,) men kun få vil tale om. Når alle melder sig(,) og ingen svigter, skal det nok gå. Kommaet mellem sideordnede ledsætninger kan også udelades når indledningsordet (at eller som) mangler i både den første og den anden ledsætning: Startkomma valgt til Jeg tror, Olsen bliver forfremmet(,) og Jensen rejser. Det er et emne, mange kender til(,) men kun få vil tale om. Startkomma valgt fra Jeg tror Olsen bliver forfremmet(,) og Jensen rejser. Det er et emne mange kender til(,) men kun få vil tale om. (3) FAST STARTKOMMA VED SELVSTÆNDIGE LEDSÆTNINGER Der sættes altid startkomma ved selvstændige ledsætninger, herunder parentetiske relativsætninger, fx Han optrådte roligt og fattet, omend han ikke var helt upåvirket af situationens alvor. Jeg bliver hurtigt træt, hvorimod hun kan blive ved i timevis. Det er svære tider for kaniner, der udelukkende lever af planteføde. Vi kan ikke anerkende denne undskyldning, som vi i øvrigt har hørt mange gange før. Kommaet ved selvstændige ledsætninger sættes uanset om man i øvrigt har valgt at sætte eller at udelade startkomma. Se nærmere i 2.5, der også giver flere eksempler på ledsætninger med fast startkomma. 23

22 (4) IKKE KOMMA MELLEM KONJUNKTION OG LEDSÆTNING Der sættes ikke komma mellem konjunktioner som og, men, eller, for, thi, så, at og en efterfølgende ledsætning: Hun var højt kvalificeret, og da vi i forvejen har for få kvindelige kranførere, gav vi hende jobbet. Der er flere muligheder, men har De ikke vinterdæk, må De hellere køre denne vej. Det kan være farligt, for når der er pålandsvind, slår bølgerne op over molen. Der er næsten overtegnet, så hvis du vil med, må du melde dig til med det samme. Kommaet mellem konjunktion og ledsætning udelades uanset om man i øvrigt har valgt at sætte eller at udelade startkomma: Startkomma valgt til Han har lovet, at når han kommer til byen, så vil han besøge os. Jeg forstår, at uanset hvad resultatet bliver, så vil hun klage. Startkomma valgt fra Han har lovet at når han kommer til byen, så vil han besøge os. Jeg forstår at uanset hvad resultatet bliver, så vil hun klage. Se også 5.2 om startkommaets placering ved forbindelser med som og end. (5) VALGFRIT STARTKOMMA I SÆTNINGSKNUDE I en sætningsknude kan startkommaet altid udelades foran den eller de ledsætninger hvorfra et led er flyttet frem. Hvis man i øvrigt har valgt at sætte startkomma ved ledsætninger, kan man dog også valgfrit sætte startkomma i sætningsknuder (se eksempler i venstre spalte). Men hvis man ellers ikke sætter startkomma ved ledsætninger, skal der heller ikke sættes startkomma ved sætningsknuder (se eksempler i højre spalte). Startkomma valgt til Startkomma valgt fra Det ved han(,) at vi gør. (Men: Han Det ved han at vi gør. ved, at vi gør det). 24

23 Det tror jeg(,) at han ved(,) at vi gør. Det tror jeg at han ved at vi gør. (Men: Jeg tror, at han ved, at vi gør det). Hvem synes I(,) vi skal invitere? At det er upraktisk, mente jeg(,) vi allerede var blevet enige om. Her er der vist ikke mange(,) der bryder sig om at bo, når først vinteren sætter ind. I har slet ikke fortalt, hvem I synes(,) vi skal invitere. Hvem synes I vi skal invitere? At det er upraktisk, mente jeg vi allerede var blevet enige om. Her er der vist ikke mange der bryder sig om at bo når først vinteren sætter ind. I har slet ikke fortalt hvem I synes vi skal invitere. Vi har truffet en afgørelse, (som) Vi har truffet en afgørelse (som) jeg ikke venter(,) han bliver glad for. jeg ikke venter han bliver glad for. Bogen har nogle mangler, (som) man må håbe(,) er rettet i kommende udgaver. Bogen har nogle mangler (som) man må håbe er rettet i kommende udgaver. (6) VALGFRIT KOMMA VED UFULDSTÆNDIGE LEDSÆTNINGER OG LIGN. (a) Efter ufuldstændige ledsætninger og lign. Efter ufuldstændige ledsætninger hvor verbalet er udeladt, og efter faste udtryk der kan opfattes som ledsætninger (eller ufuldstændige ledsætninger), kan der valgfrit sættes slutkomma, fx Hvis hun får lov, kommer hun. Hvis ikke(,) ved vi nu grunden. Skønt syg og nervesvækket(,) deltog han i mødet. Hvornår(,) kan ingen få opklaret. For så vidt angår 22(,) har jeg ingen indvendinger. Som tidligere nævnt(,) var situationen kritisk. Han interesserede sig kun for skader forårsaget af gammastråling(,) og afviste helt at beskæftige sig med andet. Det anbefales dog at være tilbageholdende med at sætte komma i sådanne tilfælde. 25

24 (b) Foran ufuldstændige ledsætninger og lign. Foran ufuldstændige ledsætninger og visse faste ledsætningslignende udtryk sættes der normalt ikke startkomma uanset om man i øvrigt har valgt at sætte eller at udelade startkomma ved ledsætninger: Startkomma valgt til Vi aftalte, at han skulle gå til højre og jeg til venstre. Man siger jo, at tiderne ændres og vi med dem. Der er ingen, der er mere ked af det end Ole. Der kommer gæster, men vi ved ikke hvor mange. Jeg har lige så god kondi som du. Vi nåede det alligevel takket være Ole. Ordlyden er som følger. Startkomma valgt fra Vi aftalte at han skulle gå til højre og jeg til venstre. Man siger jo at tiderne ændres og vi med dem. Der er ingen der er mere ked af det end Ole. Der kommer gæster, men vi ved ikke hvor mange. Jeg har lige så god kondi som du. Vi nåede det alligevel takket være Ole Ordlyden er som følger. Sådanne udtryk kan undertiden stå med en vis selvstændighed og kan af den grund afgrænses med komma uanset om man i øvrigt har valgt at sætte eller at udelade startkomma (jf. 2). 5. Startkommaets placering Som det er fremgået af eksemplerne i 4, placeres startkommaet som hovedregel umiddelbart før den ledsætning kommaet afgrænser. I nogle tilfælde hører et ord eller en ordforbindelse i den overordnede sætning dog så nøje sammen med ledsætningen at startkommaet i stedet skal eller kan placeres foran dette led og altså ikke kommer til at stå lige foran ledsætningen. Startkommaet kan således komme til at stå (1) foran en præposition, (2) foran en af sammenligningskonjunktionerne som og end eller (3) foran et adverbial, herunder specielt (4) 26

25 foran et tidsadverbial der efterfølges af en tidsledsætning med udeladt konjunktion. Bemærk at reglerne her i 5 om kommaets placering kun er relevante hvis man har valgt generelt at sætte startkomma foran ledsætninger. Hvis man har valgt at undlade at sætte startkomma, sættes der som hovedregel slet ikke komma ved de problematiske forbindelser med præpositioner, konjunktioner og adverbialer (jf. dog 6 om muligheden for at sætte et komma for at tydeliggøre meningen eller undgå misforståelse). (1) FORAN PRÆPOSITION Når en præposition eller et ord eller en ordforbindelse der bruges som præposition, hører nøje sammen med en efterfølgende ledsætning, sættes kommaet foran præpositionen: Han blev meget ivrig, efter at du var gået. (Men: Han blev meget ivrig efter, at du skulle gå). Kortet åbnes, ved at man afriver randen. (Men: Han er ikke tryg ved, at de beholder hans pas). Man kan få rabat, mod at man betaler forud. (Men: De har ingenting imod, at man betaler forud). De trængte ind, uden at nogen mærkede det. De kan sidde her, forudsat at De ikke blander Dem. Vi har ingen kommentarer, ud over hvad der fremgår af brevet. Vi vil gerne se dig, i anledning af at vores datter skal døbes. Vi kommer kl. 12 eller 13, afhængigt af om vi når færgen eller ej. Der sættes således heller ikke startkomma mellem præposition og konjunktion i tilfælde som de følgende hvor ledsætningen står forrest i helsætningen: Uanset hvad der sker, skal vi være klar kl. 4. Efter at du var gået, blev han meget ivrig. I betragtning af at han var så træt, gik det meget godt. (2) FORAN SOM OG END Der sættes ikke komma mellem sammenligningskonjunktionerne som og end og en efterfølgende ledsætning, men startkommaet sættes i stedet foran sammenligningskonjunktionen: 27

26 Det er nu ikke nær så sjovt, som da Lassen var formand. Man hører snart aldrig andet, end at tiderne er dårlige. Man hører snart aldrig andet, end tiderne er dårlige. (3) FORAN ADVERBIAL Når et adverbium eller et ord eller en ordforbindelse der bruges som adverbium, hører nøje sammen med en efterfølgende ledsætning, sættes startkommaet foran adverbialet: Han hvilede sig, lidt inden gæsterne kom. (Men med anden betydning: Han hvilede sig lidt, inden gæsterne kom). Jeg ringede, lige mens de holdt møde. (Men: Jeg ringer lige, mens de holder møde). Bøgerne blev nedsat, en måned efter at vi havde betalt fuld pris for dem. Hun kom, netop som jeg stod og trak uret op. Han græder, næsten hver gang man kritiserer ham. Toget standsede, et øjeblik før det nåede Roskilde. Man bør tale tydeligt, således at der ikke opstår tvivl. (Men: Man bør tale således, at der ikke opstår tvivl). Vi fordrev tiden, så godt (som) vi nu kunne. Denne funktion kan tilsluttes, indtil 30 minutter efter at tændingen er afbrudt. Du må komme, lige meget hvad der sker. Vi har frist til 1. august, dvs. at der er masser af tid. Nu og da går han helt amok, især når han ikke kan finde sin pibe. Vi får sandsynligvis regn, bl.a. fordi svalerne flyver så lavt. Der sættes således heller ikke startkomma mellem adverbial og ledsætning i tilfælde som de følgende hvor ledsætningen står forrest i helsætningen: Netop som jeg stod og trak uret op, kom hun. Næsten hver gang man kritiserer ham, begynder han at græde. Indtil 30 minutter efter at tændingen er afbrudt, kan funktionen tilsluttes. Især når han ikke kan finde sin pibe, har han svært ved at styre sig. (4) VED TIDSADVERBIAL + LEDSÆTNING MED UDELADT TIDSKONJUNKTION Ved tidsledsætninger indledt med tidskonjunktioner som da, når, mens sættes startkommaet umiddelbart foran ledsætningen: 28

27 Jeg traf ham engang, da jeg var på Mallorca. Vi ordnede det hele en aften, da fjernsynet var itu. Vi har aftalt at mødes en aften, når fjernsynet virker igen. Men hvis ledsætningskonjunktionen er udeladt, kan kommaet valgfrit sættes enten lige før ledsætningen (dvs. dér hvor da mv. kunne have stået) eller foran det forudgående tidsadverbial: Jeg traf ham engang, jeg var på Mallorca eller Jeg traf ham, engang jeg var på Mallorca. Vi ordnede det hele en aften, fjernsynet var itu eller Vi ordnede det hele, en aften fjernsynet var itu. Der var ikke noget i vejen de dage, vi besøgte ham eller Der var ikke noget i vejen, de dage vi besøgte ham. Er der stor forskel på sidst, det skete, og så nu? eller Er der stor forskel på, sidst det skete, og så nu? Vi har aftalt at mødes en aften, fjernsynet virker igen eller Vi har aftalt at mødes, en aften fjernsynet virker igen. Det er således også valgfrit om man vil sætte startkomma lige før ledsætningen eller udelade det i tilfælde som de følgende hvor ledsætningen står forrest i helsætningen: En morgen, vi havde sovet længe, var ilden gået ud eller En morgen vi havde sovet længe, var ilden gået ud. De dage, vi besøger ham, er der aldrig noget i vejen eller De dage vi besøger ham, er der aldrig noget i vejen. (5) FORAN HV-ORD MV. (a) Ledsætninger med hv-ord Bemærk at ledsætninger med et hv-ord (hvem, hvad, hvilken osv.) og et eventuelt efterfølgende der begynder med hv-ordet eller den præpositionsforbindelse der rummer hv-ordet, og at startkommaet således skal stå foran hv-leddet: Jeg ved ikke, hvem der var med. Forstår De, hvad vi skal gøre nu? Han har ingen idé om, hvor mange af dem der vil med. Du ved sikkert, hvilke knapper man skal trykke på. Vi ved ikke, hvilke af de nye elever der kommer i elevrådet. 29

28 Der er ingen, der har fortalt, på hvilken måde det skal klares. Man har foretaget en undersøgelse af, fra hvilke lande der kommer flest turister. (b) Ledsætninger med som om og fordi Bemærk tilsvarende at startkommaet sættes foran og ikke efter konjunktioner som som om og fordi: Han var stadig i skjorteærmer og shorts, som om han slet ikke havde bemærket den kolde brise fra havet. Kampen blev aflyst, fordi den ene linjevogter ikke nåede frem. Se også punkt 1-3 om startkommaets placering ved forbindelser som efter at, i anledning af at, end at og således at. 6. Tydeliggørelse Man kan eventuelt sætte et komma hvis man derved kan tydeliggøre meningen eller undgå mulighed for misforståelse, fx De besluttede(,) straks at hæve prisen. Tag og køb ti tulipaner(,) og en dusk persille til sovsen. Han hvilede sig(,) lidt inden aftenens forestilling. Han hvilede sig lidt(,) inden aftenens forestilling. I almindelighed må der dog advares imod at man lader meningen med det skrevne være afhængig af et komma. Det sikreste er altid at omskrive sætningen så den bliver entydig: De besluttede sig til straks at hæve prisen. Lidt inden aftenens forestilling hvilede han sig. Inden aftenens forestilling hvilede han sig lidt. 30

29 Dansk Sprognævns skrifter 1 Aage Hansen: Pausekommaet Udsolgt. 2 *Allan Karker: Nordiske talord i dansk. Historie og vejledning Kristian Hald: Danske stednavne med udtaleangivelse. 1960, 2. udg Udsolgt. 4 Stavning af russiske navne. Fællesnordiske transskriptionsregler. Navneliste Udsolgt. 5 Turistord i Norden. Dansk-finsk-færøsk-islandsk-norsk-svensk turistordliste Udsolgt. 6 *Henrik Galberg Jacobsen: Sprogrøgt i Danmark i 1930rne og 1940rne *Henrik Galberg Jacobsen: Dansk sprogrøgtslitteratur *Knud Sørensen: Engelske lån i dansk At færdes i sproget. Iagttagelser og synspunkter Udsolgt. 10 Ord til andet. Iagttagelser og synspunkter Udsolgt. 11 Pia Riber Petersen: Nye ord i dansk Erik Hansen og Henrik Galberg Jacobsen: Om den nye Retskrivningsordbog Udsolgt. 13 Jørgen Eriksen og Arne Hamburger: Forkortelser i hverdagen Sproget her og nu. Red. af Erik Hansen og Jørn Lund Baglænsordbog Udsolgt. 16 *Sprognævnet på skærmen 1988/ *Sprognævnet på skærmen 1989/ Danske Dobbeltformer. Valgfri former i retskrivningen. Red. og med en efterskrift af Henrik Galberg Jacobsen *Sprognævnet på skærmen 1990/91 og 1991/ Komma hvornår og hvorfor? En debatbog om kommatering. Red. af Henrik Galberg Jacobsen og Mogens Gradenwitz Statsnavne og nationalitetsord. Red. af Jørgen Schack. Oslo, *Sprognævnet på skærmen 1992/ Fra tid til anden. Dansk Sprognævn i 40 år. Red. af Erik Hansen Grammatisk talt. Anbefalede sproglige betegnelser. Red. af Henrik Galberg Jacobsen Henrik Galberg Jacobsen: Sæt nyt komma. Regler, grammatik, genveje og øvelser. 1996, 2. udg Erik Hansen og Kirsten Rask: Sætning, komma kommasætning (med diskette). 31

30 27 Det er korrekt. Dansk retskrivning Red. af Erik Hansen og Jørn Lund Engelsk eller ikke engelsk? That is the question. Engelsk indflydelse på dansk. Red. af Niels Davidsen-Nielsen, Erik Hansen og Pia Jarvad *Bent Jørgensen, Birgitte Brinkmann Thomasen, Anita Mai Ågerup: Vejledning i retskrivning af vejnavne Rigtigt kort. Anbefalede forkortelser. Red. af Jørgen Nørby Jensen og Marianne Rathje *Ord til Arne Hamburger på ottiårsdagen 11. juli Red. af Henrik Galberg Jacobsen og Jørgen Schack *Pia Jarvad: Det danske sprogs status i 1990 erne med særligt henblik på domænetab *Margrethe Heidemann Andersen: Engelsk i dansk: Sprogholdninger i Danmark. Helt vildt sjovt eller wannabeagtigt og ejendomsmæglerkækt? Kommaregler Publikationer mærket med * skal bestilles hos Sprognævnet. De øvrige ikkeudsolgte publikationer sælges kun i boghandelen. Dansk Sprognævn, Njalsgade 136, 2300 København S telefon: , telefax: e-post: hjemmeside: 32

DANSK SPROGNÆVN. Kommaregler. Dansk Sprognævns skrifter 34

DANSK SPROGNÆVN. Kommaregler. Dansk Sprognævns skrifter 34 Kommaregler DANSK SPROGNÆVN Kommaregler Dansk Sprognævns skrifter 34 Kommaregler 2004 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Alinea A/S Trykt hos Sangill Grafisk Produktion Printed in Denmark 2004 ISSN 0415-0155

Læs mere

Regler for kommatering fra 2004

Regler for kommatering fra 2004 fra 2004 Hvor der er parentes om kommaet, betyder det(,) at kommaet afhænger af(,) om man vælger den ene eller anden variant(,) der er beskrevet i regel 2a. 1. Helsætningskomma Der skal altid sættes komma

Læs mere

Komma. 45. Indledende bemærkninger

Komma. 45. Indledende bemærkninger Komma 45. Indledende bemærkninger 46. Opremsningskomma mv. 46.1. Generelt 46.2. Sideordnede adjektver 46.3. Stllingsbetegnelser og ttler 46.4. Adresser og lign. 46.5. Forstærkende gentagelse 47. Komma

Læs mere

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Ret & Rigtigt 2 Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Eksempler med øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

"Kommakursus", forår 2012. Facitliste

Kommakursus, forår 2012. Facitliste Niels Erik Wille Lektor (emeritus), cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet "Kommakursus", forår 2012. Facitliste Tegnforklaring (grundled/subjekt);

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Punktum punktum komma? streg 4. Sproglinks på nettet 6. At eller ikke at? 8. Sin eller hans? 10. Akvarium eller akvarie?

Indholdsfortegnelse. Punktum punktum komma? streg 4. Sproglinks på nettet 6. At eller ikke at? 8. Sin eller hans? 10. Akvarium eller akvarie? SPROGTIP 2005 Indholdsfortegnelse Punktum punktum komma? streg 4 Sproglinks på nettet 6 At eller ikke at? 8 Sin eller hans? 10 Akvarium eller akvarie? 12 Kompetence eller kompetance? 14 Orddeling ved linjeskift

Læs mere

Dagsorden. Dansk grammatik på 0 komma 5 De 10 kommaråd Kommatering in action Nogle specielle tilfælde

Dagsorden. Dansk grammatik på 0 komma 5 De 10 kommaråd Kommatering in action Nogle specielle tilfælde Dagsorden Dansk grammatik på 0 komma 5 De 10 kommaråd Kommatering in action Nogle specielle tilfælde Dansk grammatik på 0 komma 5 Grundled/Subjekt: Jeg spiser et æble På deres bryllupsdag giver manden

Læs mere

1. Komma det nye og det traditionelle,

1. Komma det nye og det traditionelle, 5 Sådan sætter du tegn 1. Komma det nye og det traditionelle, Kommaet er det tegn, vi bruger allermest. Men det er også det tegn, der volder flest problemer på dansk. Derfor har vi valgt at bruge en del

Læs mere

Sproglige rettelser (udkast)

Sproglige rettelser (udkast) Sproglige rettelser (udkast) Nutids-r navnemåde e Jeg accepterer ikke at du vil provokere for at hovere. (prøv med prøver) Ene ende Marathonløbene var dårligt tilrettelagt Pigen kom løbende ud i indkørslen

Læs mere

Fordele ved ikke at sætte startkomma dvs. ved ikke at sætte komma før ledsætninger

Fordele ved ikke at sætte startkomma dvs. ved ikke at sætte komma før ledsætninger Komma - kom an Kommaet er måske det mindst vigtige og alligevel det mest diskuterede tegn. Det har professor og tidligere formand for Dansk Sprognævn Erik Hansen i hvert fald engang sagt. Og faktum er

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Tema: Nyt komma. 2001/2 juni

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Tema: Nyt komma. 2001/2 juni Nyt fra Sprognævnet 2001/2 juni Indhold Tema: Nyt komma Tidens tegn Kommaer på vægten Fejlene der blev væk Nyt komma - kort Kend dine ledsætninger Misforståelser og fakta Prøv selv! En tillægsgevinst Et

Læs mere

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil.

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. »Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. Under den franske revolution lå en mand allerede med hovedet i guillotinen da der kom et meddelelse på en lap papir fra Nationalkonventet med ordene:

Læs mere

Replikgengivelse en gennemgang af 59

Replikgengivelse en gennemgang af 59 Replikgengivelse en gennemgang af 59 Lars Christensen, Dansk Sprogrevision, 28.3.2014. Indhold Problemet 1 Hvad skal du gøre? 1 Anførselstegnets udseende 2 Indryk 2 Anførende udtryk ( 59.2) 2 Replikstreger

Læs mere

Hvorfor er det så svært at sæte komma? Korrekturlæser Lars Christensen forklarer hvorfor kommatering er blevet en ekspertdisciplin.

Hvorfor er det så svært at sæte komma? Korrekturlæser Lars Christensen forklarer hvorfor kommatering er blevet en ekspertdisciplin. Hvorfor er det så svært at sæte komma? Korrekturlæser Lars Christensen forklarer hvorfor kommatering er blevet en ekspertdisciplin. Foredrag, Skriveværkstedet, BogForum 2015. Komma? Er du en af dem der

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

I dette forløb arbejder eleverne med helsætninger og ledsætninger. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære:

I dette forløb arbejder eleverne med helsætninger og ledsætninger. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære: Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 2. Hvor gammel er du? 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 3. Hvilken klasse går du i? 8. 9. 10. 11. 4: Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Betingelsen kan også udtrykkes med en imperativ: / / / / / 4c) Kom en plastikpose over sadlen! Så bliver den ikke våd. v s a

Betingelsen kan også udtrykkes med en imperativ: / / / / / 4c) Kom en plastikpose over sadlen! Så bliver den ikke våd. v s a Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: så som konjunktion (so that): / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Ret & Rigtigt 2 Tegnsætning 1: Kommaer på dansk 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet 2012 Ophavsret

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Grammatik Negation Konjunktioner. Negationens placering i infinitiv-frasen. Samordningskonjunktioner. Underordningskonjunktioner.

Grammatik Negation Konjunktioner. Negationens placering i infinitiv-frasen. Samordningskonjunktioner. Underordningskonjunktioner. Grammatik Negation Konjunktioner FIO2009 Laila Kjærbæk Onsdag den 10. juni 2009 Negationens placering i infinitiv-frasen På svensk placeres negationen (fx ikke) efter det indledende at. På dansk placeres

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Test din viden om Substantiver

Test din viden om Substantiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Substantiver 7 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ét eller flere ord? 4. Hvad kan man bruge semikolon til? 6. Gennem eller igennem? 8. Hvordan bruger man parentes?

Indholdsfortegnelse. Ét eller flere ord? 4. Hvad kan man bruge semikolon til? 6. Gennem eller igennem? 8. Hvordan bruger man parentes? Sprogtip 2007 Indholdsfortegnelse Ét eller flere ord? 4 Hvad kan man bruge semikolon til? 6 Gennem eller igennem? 8 Hvordan bruger man parentes? 10 Mellemrum i forbindelse med tegn 12 Hvordan skal man

Læs mere

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.dsn.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en række udvalgte

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER Indhold: 1 Hvad skal vi med ledsætninger? 2 Forskellen mellem hel- og led-sætninger 3 Nu skal vi spise Peter 4 Grammatiske kommaer 5 Ledsætninger har forskellige funktioner

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 2. juni 2009 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre ord, først og fremmest

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Et rigtigt familieliv

Et rigtigt familieliv For et år siden fik jeg en mail fra en gammel kæreste, hvor der stod, at jeg var far til en pige på ti. Nå ja, Nando, men du er jo også latino, siger jeg drillende. Ja, lidt cucaracha kakerlak er jeg.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven

Sprogtest til optagelsesprøven Sprogtest til optagelsesprøven Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder til hvert spørgsmål.

Læs mere

Retskrivningsprøve 7. klasse

Retskrivningsprøve 7. klasse Høj fart Elevens navn: Første del a) 250 b) Det om jagten på adrenalin. Efter jagt på stabilitet og er vi blevet så trygge, at vi må ud og købe os til at mærke den. Mænd er gået fra at være til at skifte

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

1. Sætninger. En sætning indeholder ét subjekt (grundled) og ét finit (tidsbøjet) verbum (udsagnsled),

1. Sætninger. En sætning indeholder ét subjekt (grundled) og ét finit (tidsbøjet) verbum (udsagnsled), 1. Sætninger En sætning indeholder ét subjekt (grundled) og ét finit (tidsbøjet) verbum (udsagnsled), fx Peter ser en film i fjernsynet hun har læst en bog Peter og hun er subjekter. ser og har er de finitte

Læs mere

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt)

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt) Verbernes former Der er to slags verbeformer på dansk: de, der beskriver en situation, som den ser ud, mens den er der; og de der beskriver resultatet eller betydningen af situationen på et senere tidspunkt

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Et år i Paris. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvorfor vil Jacob til Paris?

Et år i Paris. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvorfor vil Jacob til Paris? Opgaver til Et år i Paris Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvorfor vil Jacob til Paris? 2. Hvorfor er Lone ked af det? OPGAVE 2

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Forlaget Carlsen et forlag under Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab i Egmont

Forlaget Carlsen et forlag under Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab i Egmont BEFRI JULEMANDEN! Tekst 2015 Peter Gotthardt og Forlaget Carlsen Illustrationer 2015 Stine Rosenberg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning: Charlotte Flemmer 1. epdf-udgave, 2015. ISBN 9788711468920

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

DIREKTE INDIREKTE TALE FORLØBSVEJLEDNING

DIREKTE INDIREKTE TALE FORLØBSVEJLEDNING Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere