Neuropædagogik og demens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Neuropædagogik og demens"

Transkript

1 - Hvad kan neuropædagogikken byde ind med?? 1

2 Indhold Hvad er neuropædagogik? Neuropsykologiske processer: - Arousal - Sansning og perception - Venstre og højre hjernehalvdel - Hukommelse - Eksekutive funktioner Hvordan kan man bruge det i hverdagen? 2

3 Hvad er neuropsykologi? Neuropsykologi er menneskets udvikling set i hjerneperspektiv Neuropsykologien undersøger det neurologiske grundlag for mentale processer Neuropsykologi er forholdet mellem hjerne, adfærd og mentale processer (Gade 1998) 3 Viden om mentale processer og dysfunktioner kan bruges til at opstille hypoteser om brugerens ressourcer og vanskeligheder på baggrund af systematiske observationer

4 Hvad er neuropædagogik? Pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder på baggrund af viden om hjernens funktion og funktionsforstyrrelser Neuropædagogik er anvendt neuropsykologi Neuropædagogik er en tværfaglig disciplin Sigtet er at bidrage til at kompensere for begrænsninger og understøtte ressourcer gennem fokus på konteksten og samspillet Neuropædagogikken kan være fundamentet for valg af specialpædagogiske redskaber 4

5 Hvad er neuropædagogik? Analyse af borgerens eget valg af strategi og opgaveløsning Afdækning af den enkeltes ressourcer Tilrettelæggelse af hverdag, hvor ressourcerne er i spil Analyseramme der handler mere om hvordan end om hvad Metode-tilrettelæggelse på baggrund af neuropsykologi Vi kan ikke som sådan ændre borgerens tilstand, men vi kan påvirke vilkårene via tilgangen og vores forståelse af borgeren 5

6 Vi har nøglen til forandring Når vi forstår baggrunden for borgerens adfærd, bliver vi bedre omsorgsmedarbejdere Ændring af medarbejders tilgang og forståelse Ændring af medarbejders handlemuligheder og adfærd Ændring af borgerens opfattelse Ændring af borgerens adfærd Vores adfærd er et udtryk for vores levede liv og vores hjernes formåen i samspil med omgivelserne Vi ønsker alle at have vores ressourcer i spil Vi trives bedst med motivation og egen personlige ekspertise som platform 6

7 Indhold Hvad er neuropædagogik? Neuropsykologiske processer: - Arousal - Sansning og perception - Venstre og højre hjernehalvdel - Hukommelse - Eksekutive funktioner Hvordan kan man bruge det i hverdagen? 7

8 Hjernens grovinddeling Hjerneoverfladen består af nerveceller (grå substans) og kaldes (neo)cortex På cortex registreres, bearbejdes og perciperes alle sanseindtryk, og alle handlinger styres, kontrolleres og udføres herfra Den inderste del af hjernen kaldes subcortex Den består af hjernestamme, midthjerne og mellemhjerne Her er forskellige strukturer, der varetager de mest basale funktioner som blodtryk, vejrtrækning, hjertefunktion, arousal, appetit, blæretømning, hormoner og emotioner 8 Lillehjernen har betydning for balance, koordination og for indlæring og automatisering af bevægelser

9 Lapperne på cortex Hjernen består af to næsten ens halvdele (hemisfærer), hvor overfladen kan opdeles i lapper : Pandelapperne (frontallapperne) er placeret foran i hjernen. Dette område tager sig primært af tankevirksomhed, planlægning, taleog bevægefunktioner, adfærdskontrol og problemløsning 9 Isselapperne (parietallapperne) befinder sig bag frontallappen og tager sig primært af behandling af sanseindtryk i forbindelse med berøring, muskel/led, temperatur og smerte kropssansning generelt

10 Lapperne på cortex Nakkelapperne (occipitallapperne) er området bagerst i hjernen. Dette område modtager og bearbejder alle indtryk, der vedrører syn og rumfornemmelse 10 Tindingelapperne (temporallapperne) er et område, der omfatter den nederste del af hjernen. I denne del bearbejdes primært lydindtryk, (hørelsen). På indersiden er en væsentlig struktur for hukommelse placeret (hippocampus)

11 Arousal Grad af vågenhed hjernens elektro-kemiske grundaktivitet Regulerende funktion i forhold til vågenhed, bevidsthed og opmærksomhed Transmitterstoffer sendes vha. elektriske signaler fra formatio reticularis i hjernestammen til alle dele af hjernen med afvejet kraft 11 Hypo-arousal Passiv eller aktiv Hyper-arousal Passiv eller aktiv

12 Hypo-arousal (lav grad af vågenhed) Keder sig ved rutiner, holder af fest og farver og vil gerne noget nyt Kan lide at tjatte til andre og drille og sætte gang i omgivelserne Fungerer bedst, når der er variation og uforudsigelighed omkring sig, fx ture, nye stimulerende aktiviteter eller nyt personale Kan have svært ved at mærke basale behov, som fx sult, tørst, temperatur Kan gå mange timer uden at føle sig sulten, men kan spise store portioner i selskab med andre Fungerer bedst ved grovmotoriske aktiviteter frem for en finmotorisk opgave 12 Tendens til at gå i stå, falde i staver, falde i søvn (især ved monotoni)

13 Hyperarousal (høj grad af vågenhed) Tiltrækkes af uro og konflikter og kan samtidig være lidt bange for dem Er tit den første der vågner om morgnen og den sidste der falder i søvn Følger med i alt, hvad der sker, hører og ser alt Overstimuleres af mange samtidige indtryk, fx indkøb i store butikker eller nye aktiviteter Spiser mange små og let fordøjelige måltider i dagens løb. Bryder sig ikke om store portioner og tung mad Reagerer ofte følelsesmæssigt voldsomt og pludseligt i forhold til øvrige niveau Virker tit fysisk anspændt, høj muskeltonus 13

14 Sansning og perception Sansning: Sanseindtryk sendes til hjernen via hjernestammen og omdirigeres i thalamus (på nær lugtesansen) til bearbejdning på cortex i specialiserede sanseområder Integrationen af sanserne skaber den samlede virkelighedsopfattelse Perception: De processer hvorved vi opfatter og tolker sansernes samlede budskab Den færdige perception er et resultat af vores tidligere erfaringer sammenholdt med registrering og bearbejdning af sanseindtryk her og nu Sanse- og perceptionsforstyrrelser kan medføre fejltolkninger og vanskeligheder med at overskue og improvisere Sanseintegration 14

15 Sensoriske og perceptuelle forstyrrelser Forstyrrelser i sanseområdernes registrerings- og bearbejdningsfunktion kan medføre en utilpasset reaktion på sanseindtryk: Overreaktion: Ofte overreaktion i mere end et sansesystem reaktioner på stimuli er ude af proportion med stimuli Underreaktion: Underreaktion forbundet med ekstrem hæmning af sensoriske input nedsat eller langsomreaktion på indre og ydre stimuli Fluktuerende: Vekslende reaktion Vær opmærksom på under- og overstimulation 15

16 Venstre & højre perception Venstre hemisfære: Ser enkeltheder Analyse (skille ud) Smal opmærksomhedsradius Sprog / ord Rækkefølger Omsætter indlærte færdigheder Nøjagtige hukommelsesspor Sortering & identifikation Vedholdenhed Højre hemisfære: Danner mønstre Syntese (sætte sammen) Stor opmærksomhedsradius Sprogmelodi / musik Spontanitet Prøver sig frem Skitsepræget hukommelse Association & integration Fleksibilitet 16

17 Sprog og hjernehalvdelene Venstre hemisfære er hovedansvarlig for sproget hos mindst 90 % af befolkningen, men højre side er også involveret i sproget Venstre hemisfære: Analyserer og arkiverer sprogets detaljer Er ansvarlig for forståelse og arkivering af sproget (Werniche) Er ansvarlig for udtalen incl. den rette grammatik, sætningsopbygning og udførelsen (Broca) Højre hemisfære: Visualiserer (indre billeder) og skaber sammenhæng Opbevarer billedlige helheder Sørger for toneklang, talemønster, intonation og melodi 17

18 Hukommelse Korttidshukommelse (herunder sensorisk hukommelse den helt korte sansning) Langtidshukommelse Deklarativ / bevidst: Episodisk hukommelse Semantisk hukommelse Procedural / ubevidst: - Motoriske og perceptuelle færdigheder - Regelindlæring - Klassisk betingning (emotionel respons) 18 Kilde: Anders Gade

19 Eksekutive funktioner - styrende og udførende funktioner Præfrontal cortex har en særlig central rolle i forhold til de eksekutive funktioner: Arbejdshukommelse: Fastholde mentale billeder og øjeblikkelig information længe nok til, at vi kan manipulere med dem Målrettet adfærd: Få en idé, strategisk planlægning og valg af handling, udførelse, fastholdelse, vurdering og evt. revurdere Opmærksomhedskontrol: Arousal samt delt, selektiv / fokuseret og vedvarende opmærksomhed Selvkontrol: Hæmning af irrelevante og impulsive reaktioner, behovsudsættelse, emotionel kontrol 19 Social interaktion: Empati og ToM, refleksion, situationsfornemmelse 19

20 Det hele menneske Den bio-psyko-sociale tilgang (jf. ICF fra WHO) Relationen vi interagerer med hinandens nervesystem Atlas-modellen Udviklingsniveau Personlighed Adfærdsmønstre Psykosociale forhold Helbredstilstand Livsforløb 20

21 Neuropædagogik er ikke en metode i sig selv, men systematisk observation og styring af metoder og tilgange grundlag for at få øje på de rette metoder og strategier for den enkelte borger på baggrund af hypoteser og fælles forståelser om borgerens neuropsykologiske ressourcer og begrænsninger 21

22 Neuropædagogik er pædagogik efter Gummi-Tarzan princippet (iflg. Peter Thybo): "Der er altid noget man er god til, man skal bare finde ud af, hvad det er" Gummi-Tarzan, Ole Lund Kirkegaard, Derfor må vi i hverdagen være talentspejdere frem for fejlfindere 22

23 Hvordan får jeg mere at vide? VISS.dk, Landsbyen Sølund i Skanderborg: Kursus i brug af Atlasmodellen Neuropædagogisk introduktionskursus Forventning om hel efteruddannelsesforløb i

24 24

Forklaring til de 6 sider med 10 spørgsmål.

Forklaring til de 6 sider med 10 spørgsmål. Forklaring til de 6 sider med 10 spørgsmål. Lav altid en udviklingsprofil ud fra Susanne Freltoftes: Udviklingsalder hos voksne udviklingshæmmede, inden du begynder på de 6 sider med 10 spørgsmål, da du

Læs mere

Den børneneuropsykologiske undersøgelse. Vejledning til psykologer

Den børneneuropsykologiske undersøgelse. Vejledning til psykologer Den børneneuropsykologiske undersøgelse Vejledning til psykologer Udarbejdet for Børneneuropsykologisk Selskab 2002 Indholdsfortegnelse 1. Indledning: Den børneneuropsykologiske referenceramme...s.3 2.

Læs mere

fag snuden snudenartikelkronikfagsnudenartikelkronikfagsnudenartikelkronikfagsnudenartikelkronikfag

fag snuden snudenartikelkronikfagsnudenartikelkronikfagsnudenartikelkronikfagsnudenartikelkronikfag f a g s n u n u d e n a r t i k e l k r o n i k f a g nikfagsnudenartikelkronikfagsnudenartikelkronikfa e n a r t i k e l k r o n i k f a g s n u d e n a r t i k e l k r o n i nudenartikelkronikfagsnudenartikelkronikfagsnudenartikelkron

Læs mere

I begyndelsen var bevægelsen - motorikken som katalysator for udvikling og indlæring

I begyndelsen var bevægelsen - motorikken som katalysator for udvikling og indlæring I begyndelsen var bevægelsen - motorikken som katalysator for udvikling og indlæring John Maul & Gertrud Quist Lauritzen Maul, J. & Lauritzen, G. Q. (1990). I begyndelsen var bevægelsen - motorikken som

Læs mere

Indledning. 3 Problemformulering. 4 Problemstillinger. 4 Emneafgrænsning og metode. 4 Jeg vil tage udgangspunkt i en beboer fra team 3, som jeg har

Indledning. 3 Problemformulering. 4 Problemstillinger. 4 Emneafgrænsning og metode. 4 Jeg vil tage udgangspunkt i en beboer fra team 3, som jeg har Indledning. 3 Problemformulering. 4 Problemstillinger. 4 Emneafgrænsning og metode. 4 Jeg vil tage udgangspunkt i en beboer fra team 3, som jeg har valgt at kalde Kurt. 4 Hvem er Kurt? 5 Hvad vil det sige

Læs mere

EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS

EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS Af: Studienummer: dip11245 Professionshøjskolen UCC Afdeling for udvikling, forskning og efter- og videreuddannelse Fleksibel diplomuddannelse

Læs mere

OM AFFOLTER MODELLEN - GUIDET INTERAKTIONSTERAPI

OM AFFOLTER MODELLEN - GUIDET INTERAKTIONSTERAPI OM AFFOLTER MODELLEN - GUIDET INTERAKTIONSTERAPI Denne beskrivelse om aspekter i Affolter modellen er udarbejdet som en del af et studie: Kortvarende ændringer i adfærd som tegn på behandlingseffekt under

Læs mere

Med Sundhed i fingrespidserne

Med Sundhed i fingrespidserne Med Sundhed i fingrespidserne - Pædagogisk Massage for personer med psykisk funktionsnedsættelse Af: Camilla Grigoriou - 22110543 Birgit Hinrichsen og Greta Jo Larsen 74.215 anslag 12/06-2014 University

Læs mere

UDVIKLINGSFORSTYRRELSER HOS BØRN BELYST UDFRA DET DYNAMISKE SAMSPIL MELLEM NEUROPSYKOLOGISKE OG UDVIKLINGSPSYKOLOGISKE FAKTORER.

UDVIKLINGSFORSTYRRELSER HOS BØRN BELYST UDFRA DET DYNAMISKE SAMSPIL MELLEM NEUROPSYKOLOGISKE OG UDVIKLINGSPSYKOLOGISKE FAKTORER. UDVIKLINGSFORSTYRRELSER HOS BØRN BELYST UDFRA DET DYNAMISKE SAMSPIL MELLEM NEUROPSYKOLOGISKE OG UDVIKLINGSPSYKOLOGISKE FAKTORER. Af Cand. Psych. Susan Hart og Cand. Psych. Ida Møller Forskning indenfor

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

+'(%&%*,,$ -)*$. ,/ 0 &$%&1 0 "2,&,* 3 45$ 3 6 & # 3 6%$ %$ 6 6% 3 .+% 60 '* 60 +% $$ +% )4,$ "& :%&'4 (7 ; +% 82(%$<)<'$ Side 2 af 79

+'(%&%*,,$ -)*$. ,/ 0 &$%&1 0 2,&,* 3 45$ 3 6 & # 3 6%$ %$ 6 6% 3 .+% 60 '* 60 +% $$ +% )4,$ & :%&'4 (7 ; +% 82(%$<)<'$ Side 2 af 79 !! "#$%$%&%'$($$)*$! +'(%&%*,,$ -)*$.,/ 0 &$%&1 0 "2,&,* 3 45$ 3 6 & # 3!5 $ "7'$$$*'$* 6 6 6%$ %$ 6 68 6% 3 66*%9$)72''9 6!"#$%$%&57'$$% 2'(%&%&12$ 0.+% 60 '* 60 0"5'$(! $%$*$! +% $$ +% )4,$ "& :%&'4

Læs mere

Sansemotorik og tekniktræning

Sansemotorik og tekniktræning Sansemotorik og tekniktræning Træning 1 Sansemotorik INDHOLD Side Indledning... 2 Neurofysiologi... 3 Sanserne.... 3 Nervesystemets opbygning... 3 Sensoriske og motoriske nervebaner... 5 Skeletmusklens

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

At have kroppen med.

At have kroppen med. At have kroppen med. Tanker og analyser kan ikke erstatte sansning i kontakt. Af kropsdynamisk psykoterapeut Gro Nordland Oplæg til Århus Kommunes kursusrække (2007-2008): Krop og sprog i bevægelse. Vi

Læs mere

Det kan ske på et split-sekund, at vores liv bliver slået helt ud af kurs, og det bliver aldrig det samme igen.

Det kan ske på et split-sekund, at vores liv bliver slået helt ud af kurs, og det bliver aldrig det samme igen. Artikel om børn og unge med erhvervet hjerneskade 2008 Forsknings- og formidlingsmodulet Psykologernes specialistuddannelse. Århus Universitet Det kan ske på et split-sekund, at vores liv bliver slået

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Børns invitationer til måder at være sammen på. Inspiration fra teorier om udviklingsstøttende samspil

Børns invitationer til måder at være sammen på. Inspiration fra teorier om udviklingsstøttende samspil Børns invitationer til måder at være sammen på Inspiration fra teorier om udviklingsstøttende samspil 2 Indholdsfortegnelse: Mine intentioner med hæftet og indledende bemærkninger om udviklingsforståelsen

Læs mere

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år.

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. Afsluttende bachelorprojekt januar 2014. Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Navn: Katrine Parkø Knudsen Studienummer: 22109513 Vejleders

Læs mere

Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen 1/76

Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen 1/76 1/76 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...5 Motivation...5 Introduktion til Snoezelen... 5 Problemfelt...7 Design-idé... 8 Problemformulering... 8 Afgrænsning... 9 METODOLOGI...10 Projektets HumTek Dimensioner...11

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Håndbog i neuropædagogik

Håndbog i neuropædagogik Håndbog i neuropædagogik Hjerneskaderådgivningen og Neuropædagogisk Team, Odense Kommune 2. Udgave 1 Håndbog i neuropædagogik Udgiver Hjerneskaderådgivningen, Odense Kommune og 8 øvrige fynske kommuner

Læs mere

problematikker omkring socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne:

problematikker omkring socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne: 1 Et hvert barn har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov. Det er den viden og arbejdsvinkel vi har i dag i vores arbejde med alle elever i folkeskolen. Samtidig ved vi også, at en lille

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi VISS.dk Nr. 16 september 2014 årgang 8 Vi tilbyder: Arbejdspladskurser Kurser Efteruddannelser Temadage Neuropædagogisk konference Konsulentydelser Efterår 2014 Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

Læs mere

Syn og hjernefunktioner.

Syn og hjernefunktioner. Syn og hjernefunktioner. De fleste forbinder synet med øjnene. Og det er da også rigtigt, at det vi ser opfanges af øjnene, men det er hjernen der tolker og forstår det, vi ser. Det er også hjernen, der

Læs mere

NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN

NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN HELLE JENSEN NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN ØVELSER I SAMARBEJDE MED KATINKA GØTZSCHE, CHARLOTTE WEPPENAAR PEDERSEN & ANNE SÆLEBAKKE AKADEMISK FORLAG HELLE JENSEN NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN ØVELSER I SAMARBEJDE

Læs mere

Next practice best practice

Next practice best practice Next practice best practice familierettet psykoedukation for traumatiserede flygtninge SYNerGAIA Af Grethe Bech, Marianne Elbrønd og Michael Stubberup INDHOLD FORORD 4 Indledning 6 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Helhedsorienteret

Læs mere

Miljøterapeut på et behandlingshjem - en hverdag blandt børn

Miljøterapeut på et behandlingshjem - en hverdag blandt børn Artiklen er tidligere på Forlaget Perikon: Børn på behandlingshjem år 1999 En artikelsamling om miljøterapi, redigeret af Hans Kornerup. Bogen er udsolgt fra forlaget. Miljøterapeut på et behandlingshjem

Læs mere

BAUNEGÅRDS BEHANDLINGSGUIDE

BAUNEGÅRDS BEHANDLINGSGUIDE S BEHANDLINGSGUIDE Indhold Behandling på Baunegård... 4 Behandlingsindsats inden for det autistiske spektrum... 9 Teori om autisme... 9 Theory of mind... 10 Central Coherence... 11 Eksekutive funktioner...

Læs mere