ARNE JACOBSENS EGET HUS GOTFRED RODES VEJ 2 UDGIVET AF REALEA A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARNE JACOBSENS EGET HUS GOTFRED RODES VEJ 2 UDGIVET AF REALEA A/S"

Transkript

1 ARNE JACOBSENS EGET HUS GOTFRED RODES VEJ 2 UDGIVET AF REALEA A/S

2 JACOBSEN, ARNE , arkitekt og designer, professor på Kunstakademiet i København ( ). Født 11. februar 1902 i København. Faderen, Johan Jacobsen, var grosserer. Moderen, Pouline Jacobsen, var bankuddannet. Dimitteret fra Teknisk Skole i København i Kunstakademiets Arkitektskole i København ( ) Medarbejder hos stadsarkitekten i København. Fra 1930 til sin død i 1971 egen tegnestue. TUSINDKUNSTNER Arne Jacobsen er en ener og kendt verden over. Han markerede sig stærkt og personligt i dansk arkitektur og design i mere end et halvt århundrede gennem sine mange forskelligartede arbejder fra bygningsopgaver til møbler og brugskunst. Han favnede vidt, lige fra de funktionalistiske linjer i store byggerier til enkeltheden i hans berømte bestikserie. Det er karakteristisk for ham, at flere af hans bygninger ned til mindste detalje blev udstyret med inventar tegnet af ham selv. Blandt Jacobsens hovedværker indenfor arkitekturen finder vi bl.a.: Bellavista i Klampenborg ( ), Bellevue Teater ( ), Århus Rådhus (s m Erik Møller) ( ), Søllerød Rådhus (s m Flemming Lassen) ( ), Søholm kædehus-bebyggelsen i Klampenborg ( ), Rødovre Rådhus (1957), Glostrup Rådhus (1958), Munkegårdsskolen i Kbh. ( ), SAS Royal Hotel Kbh. ( ), Toms Chokoladefabrik i Ballerup (1961), Danmarks Nationalbank (påbegyndt 1965), St Catherine s College i Oxford ( ).

3 FORORD Oktober 2005 købte ejendomsselskabet Realea A/S arkitekten Arne Jacobsens egen villa på Gotfred Rodes Vej 2 i Charlottenlund, og selskabet har netop gennemført en gennemgribende restaurering af ejendommen. Huset og garage er tegnet og opført i 1929 af arkitekt Arne Jacobsen og er to år senere i 1931 udbygget med en tegnestuefløj og drivhus. Her boede og arbejdede Jacobsen selv frem til 1951, hvor han flyttede til Strandvejen 413, Klampenborg. Gotfred Rodes Vej 2 har siden alene tjent som bolig for efterfølgende ejere. Fremhævet for sit arkitektoniske formsprog og egenart og med sin beliggenhed på hjørnet af Gotfred Rodes Vej og Hegelsvej udskiller ejendommen sig præcist og tydeligt i et villakvarter præget af meget vekslende og til tider mondæn arkitektur. Bygningen med have og havemure blev fredet i 1987 og regnes som et ikon for Arne Jacobsens internationale periode. Den er Arne Jacobsens første eksempel på en bebyggelse med inspiration fra den internationale funktionalisme. Ejendommen er især interessant ved samtidig at repræsentere to væsensforskellige byggekonstruktioner indenfor den samme arkitektoniske stilart. Endnu i 1929 var bygningsloven fra 1889 gældende i dansk byggeri. Loven tilskrev, at enhver bygning i Danmark skulle opføres i grundmur, hvorved forstås murværk. Dette forhold kan formentlig være årsagen til, at byggeriets første etape blev opført som traditionel muret byggeri, og at den senere tilbygning kunne opføres i ren jernbeton konstruktion. Realea ønsker med denne publikation at fremvise et markant arkitektonisk og arkitekturhistorisk værk, der på én gang spejler og dannede ramme om en af vor tids største danske arkitekter, Arne Jacobsen og hans arbejde. Realea A/S, April Side 1

4

5 FUNKIS MED MODIFIKATIONER Af Peter Thule Kristensen Der findes et gammel fotografi af Arne Jacobsens dagligstue i hans egen funkisvilla på Gotfred Rodes Vej. Fotografiet virker overraskende i forhold til en gængs forestilling om funktionalismens boligindretning. Vi er nemlig vant til at betragte funktionalismen som en asketisk stilretning, præget af interiører med nøgne vægge og fabriksfremstillede stålmøbler. Sådan er det imidlertid ikke i Arne Jacobsens eget hjem at dømme efter fotografiet. Stuen er fyldt med ting, som man kunne forvente at finde hos en bedsteborger fra det 19. århundrede: Gardiner med kappe, et bord og et flygel med snoede ben, antikke stole, ægte tæpper og en masse nips på stort set alle bordflader. Det eneste, som for alvor røber, at vi befinder os i en funktionalistisk bolig, er det brede vindue, fraværet af stukprofiler mellem vægge og loft samt den synlige støbejernradiator. Arne Jacobsen har tilsyneladende haft et udogmatisk forhold til indretningen af sin funkisvilla. Går man husets arkitektur efter i sømmene, er det tilsvarende muligt at finde en række steder, hvor Jacobsen overrasker og udfordrer en snæver forestilling om funktionalistisk formgivning. Det viser sig ikke kun i indretningen, men også i en malerisk kompositionsform, i husets traditionelle planløsning, i brugen af materialer med en ornamental virkning eller i en undertiden altmodisch detaljering og byggeteknik. FUNKTIONALISME Funktionalisme eller Funkis betegner en toneangivende arkitekturstrømning i tidsrummet fra midten af 1920 erne til starten af Anden Verdenskrig. Funktionalismen finder især sin form gennem en række slagkraftige bygge- og arkitekturudstillinger: For eksempel den epokegørende mønsterbydel og boligudstilling, Weissenhofsiedlung, der med hjælp fra arkitekter som Mies van der Rohe og Le Corbusier bliver opført uden for Stuttgart i Arne Jacobsens villa på Gotfred Rodes Vej, der står færdig allerede i 1929, er således helt på højde med udviklingen i det store udland. Den er samtidig arkitektens første forsøg med den nye stilretning. Arne Jacobsens egen indretning af dagligstuen. Privatfoto ca Karakteristisk for funktionalismen er ønsket om at skabe en tidssvarende arkitektur, der tager afsæt i det moderne industrisamfunds teknologiske landvindinger og nye sociale strukturer. Det dekorative apparat, som fulgte med historiske stilarter, bliver Side 3

6 fjernet fra husene og erstattet af en formverden, der typisk vækker associationer til fabriksproduktion eller til industrikulturens ikoner, for eksempel oceandampere og flyvemaskiner. Funktionalisterne er tillige optaget af et nyt byggemateriale, jernbetonen, der med sin indre stålarmering gør det muligt at bære husenes dæk ved hjælp af få søjler. Også funktionalismens store sociale anfægtelse er afledt af industrikulturen. Den viser sig gennem talrige projekter for billige og uformelle boligtyper til den voksende arbejderklasse. Imidlertid var det i første omgang en veluddannet middelklasse, som frivilligt abonnerede på den nye arkitektur. Til at begynde med søgte funktionalismen at undgå at blive en egentlig stil, og dens fortalere fremhævede gerne bygningstyper eller redskaber, der tilsyneladende ikke er formgivet ud fra æstetiske principper, men ud fra brugsmæssige, rationelle eller konstruktive overvejelser. Alligevel blev funktionalismen efterhånden synonymt med en bestemt æstetik, kendetegnet ved blandt andet asymmetrisk komponerede og skarpskårne bygningskroppe med flade tage og stålvinduer som i industribyggeri. Dette fik ellers progressive arkitekter i samtiden som Steen Eiler Rasmussen til at kritisere den funktionalistiske bevægelse for at svigte sit pragmatiske udgangspunkt til fordel for en ingeniørromantik. Til venstre: Hjørnevinduer af stål med lodrette sprosser. Her fra husets østfacade. Til højre: Formklippede vækster i haven. Husets sydfacade med de karakteristiske store vinduer og tagterrassen. Bagest havemuren fra haven. Arne Jacobsen var opmærksom på denne faldgrube. For ham handlede funktionalismen især om at løsrive sig fra stilistiske dogmer og i stedet tage udgangspunkt i eksempelvis funktion og konstruktion. I et interview med overskriften Nu bør Funkis Side 4

7 Til venstre: Husets vest og sydfacade med ståltrappen til tagterrassen. Huset fremstår ikke som et isoleret objekt, men som en række udsnit af en større sammenhæng. Hertil hører ikke mindst haven, der fletter sig sammen med huset. Eksempelvis griber et langt bed langs den hvide havemur fat i husets ene side, mens havens planter andre steder klatrer op af husmuren. Til højre: Udsnit af sydfacaden med tagterrassens stålgelænder. være et Skældsord skelner Jacobsen eksempelvis mellem en ægte funktionalisme og funkis, som stilen populært bliver kaldt i Skandinavien: Funktionalisme er den Stil eller netop Fritagelsen for Stil der enkelt og klart udtrykker tingenes Funktion, mens Funkis gøgler med Tomhed og Funktionsløshed Nye Københavnske Huse pyntes med brede, vandrette Farvebændler, som intet har at gøre med Bygningens egentlige Plan og Konstruktion. Det er tvivlsomt om Arne Jacobsen kan sige sig helt fri for rene stilmæssigt eller æstetisk betingede overvejelser i sine egne huse. Ikke desto mindre er han i sit valg af arkitektonisk stil påfaldende udogmatisk. Eksempelvis bygger han samtidig med Gotfred Rodes Vej 2 også villaer i gule mursten, med sadeltage og skodder når bygherren foretrak et mere hyggeligt udtryk. Det er i den forbindelse ikke overraskende, at Jacobsen ligesom en af funktionalismens foregangsfigurer, Le Corbusier, kan indrette en ny villa med gamle møbler. Navnlig Franskmændene har forstaaet at faa Corbusier-Arkitekturen til at forenes med Hygge. Siger Jacobsen i et interview og fortsætter: Jeg finder, at gamle Møbler ser storartet ud ogsaa i de nye Stuer, men selvfølgelig vil der være nogle Hjem, hvor man er nødt til at barbere de værste Klunker bort. Jacobsens eget hus rummer både elementer, der udtrykker den nye funktionalistiske strømning og reminiscenser fra en mere konventionel boligkultur undertiden med romantiske aner. Side 5

8 En hvidmalet betonmur omkranser den trekantede grund. ANKOMST Allerede på lang afstand kan man se, at huset på hjørnet af Hegelsvej og Godfred Rodes Vej, repræsenterer den ny tids arkitektur: En hvidmalet betonmur, der omkranser den trekantede grund på alle sider, er typisk for funktionalismen. Muren følger vejens krumning og foregriber den glidende bevægelsesform, som kendetegner et af industrikulturens ikoner: Automobilen. Tidens fascination af fart og streamline kan således aflæses i en havemur i et villakvarter ved Ordrup Krat. Muren spiller endvidere sammen med husets hvidmalede facader, hvorved grænserne mellem hus og haverum bliver mere flydende end i traditionelt villabyggeri. Også dette er udtryk for en ny tid. Træder man ind gennem indkørslens hvidmalede gitterlåge, fører muren og en flisebelægning umærkeligt den besøgende videre mod huset, der ligger bagest på grunden. Huset er disponeret som en vinkelbygning i to etager med en enetages fløj med tagterrasse, der skyder sig ud af vinklen. Set fra indkørslen er huset dermed asymmetrisk med et tårnagtig fremspring, der flankerer ankomsten. Mange af funktionalismens kendetegn er til stede: Flade tage, asymmetriske facader, skarpskårne og hvidmalede bygningskroppe, tagterrasse, stålvinduer med lodrette sprosser, herunder hjørnevinduer, og ikke mindst en hvidmalet ståltrappe, der forbinder tagterrassen med haven. Trappen har det samme trådgitter som gitterlågen og minder om en trappe på en fabrik eller på en af de oceandampere, som funktionalisterne beundrede som udtryk for den nye tidsånd. I mindre overensstemmelse med tidsånden er til gengæld en gesims umiddelbart under det flade tag og en sorttjæret sokkel. Modsatte side: Set fra indkørslen er huset skævt placeret på grunden. Indgangsdøren skjules af et tårnagtigt fremspring. Side 6

9

10 Til venstre: Husets vestfacade med ståltrappen til tagterrassen. Til højre: Tagterrassen set mod øst med kig til soveværelset. Som følge af den trekantede grund ligger huset skævt i forhold til indkørslen. Denne drejning bevirker, at man ikke ankommer til huset frontalt, men langs hjørnet. Med skævheden opstår en slags tragt mellem havemuren og huset, der ansporer den besøgende til at gå igennem på dette sted. Man får lyst til at se, hvad der gemmer sig bag hushjørnet og fortsætter nysgerrigt videre. Er man på vej ned gennem indkørslen, tilbyder ståltrappen op til tagterrassen samtidig en alternativ rute, ligesom den lave terrassefløj skyder frem og skjuler endnu en terrasse i terrænniveau. En visuel effekt, der understøttes af et træ på hjørnet. Man får dermed lyst til at afvige fra hovedruten og stige op på terrassen eller fortsætte om hjørnet ind i haven. Der er tale om maleriske effekter, som blandt andet kendes fra romantikkens havekunst, hvor snoede stier og asymmetrisk placerede trægrupper skjuler bagvedliggende scenerier og dermed ægger den besøgende til at fortsætte sin vandring gerne med udsigt til flere mulige forløb. På trods af at det maleriske var et ugleset begreb under funktionalismen, har mange af dens pionerer, for eksempel Le Corbusier og Mies van der Rohe, på lignende vis arbejdet med pittoreske eller maleriske bevægelsesforløb i deres huse. Asymmetri og blokering af synsfeltet er populære virkemidler i den moderne arkitekturs forsøg på at bryde med renæssancens centralperspektiv, hvor arkitekturen var disponeret i forhold til ét bestemt fjernpunkt. Selvom huset på Gotfred Rodes Vej i sin kubiske geometri er forholdsvis enkelt, fremstår det således som et bygningsværk med mange fremspring og vinkler. En sådan form for facetteret sammensathed peger tillige i retning af en af datidens toneangi- Side 8

11 Til venstre: Den lille trekantede forgård med tegnestuefløjen til venstre. Til højre: Halvtaget over hoveddøren er perforeret med runde huller med indbygget glas, der trækker lys ned foran indgangsdøren. vende bevægelser inden for billedkunsten: Kubismen, der tilstræber at nedbryde det klassiske perspektiv ved at afbilde motiv fra flere vinkler samtidig. FORGÅRD Vælger man at fortsætte langs indkørslen, ender man i en lille trekantet forgård. På den ene side løber havemuren, der bindes sammen med en garage og en lav tegnestuefløj på den anden side, mens huset rejser sig i sin fulde højde på den tredje side. Denne facade indeholder kun få vinduer, men får tilgengæld en skulpturel karakter i kraft af en høj skorsten og et halvtag over indgangsdøren. Halvtaget er perforeret med runde huller med indbygget glas, der trækker lys ned foran indgangsdøren. Det er udført i jernbeton, der muliggør en tynd konstruktion med stor spændvidde. På samme måde som de flade tage er også det tynde halvtag en af funktionalismens kendemærker. I forbindelse med tegnestuefløjen, der blev opført i 1931, blev halvtaget forlænget og afsluttet med et nu afkortet bueslag. Taget giver hermed ly til tegnestuens indgang, der diskret ligger skjult i en niche. Umiddelbart kunne man forvente, at selve huset også er udført i armeret jernbeton, funktionalisternes foretrukne byggemateriale. Da huset blev bygget, kunne de kommunale myndigheder imidlertid forbyde brugen af jernbeton i henhold til Bygningsloven af Jacobsen måtte derfor nøjes med at få huset opført i teglsten, som han i første omgang gav et tyndt lag puds og hvidtede. Efter opførelsen af tegnestuefløjen, som til gengæld har ydervægge i beton, fik hele herligheden et tykt lag puds og blev malet hvid for at få komplekset til at fremstå sammenhængende. Side 9

12 Hoveddøren. Nøglehullet bryder dørens indramning. FORSTUEN Allerede husets hoveddør stemmer den besøgendes forventning om den verden, som venter indenfor. Døren er udført i eg og forsynet med et rundt vindue, der passer fint til husets øvrige skibsmetaforer. Den skråtstillede listebeklædning med synlige skruer giver døren et industribygningsagtigt præg, der på en interessant måde står i kontrast til det fine snedkerarbejde med for eksempel messinghængsler med kuglelejer eller et nøglehul, som næsten koket bryder dørens indramning. Jacobsens detaljering får på denne måde ikke lov til at blive for elegant, men ligger et interessant sted mellem det forfinede håndværk og en billig industriel produktionsform. Umiddelbart bag døren findes et smalt vindfang, der med sin lave højde får det efterfølgende trapperum til at virke ekstra højt og luftigt. Trapperummet eller forstuen er på traditionel vis husets centrale cirkulationsrum. Det giver i stueetagen adgang til et lille gæstetoilet, en spisestue, der sammen med en tilstødende dagligstue er orienteret mod haven i syd, og endelig til et herreværelse i hjørnet mod vest. Også selve trappen er i sin udformning traditionel. Skønt befriet for ornament ender trappens vange og håndliste med et smukt udført sving, der også kendes fra klassicismens trapper. Trapperummet er dog samtidig rumligt mere differentieret, end man vil møde det i konventionel klassicistisk arkitektur. Således er indgangssituationen foran de omgivende døre udformet forskelligt afhængig af det pågældende rums betydning: Et trin fører op til gæstetoilettet og viser dermed, at dette rum er Modsatte side: Trapperummet er huset centrale cirkulationsrum. Herfra er der adgang til to af husets stuer, et lille toilet og husets 1. sal. Side 10

13

14 Til venstre: Herreværelset med kamin. Til højre: Spisestuen med skydedøre til dagligstuen. sekundært i forhold til spisestuen, der ligger i indgangsdørens hovedakse. Døren ind til herreværelset ligger derimod på tværs af denne af akse og har sin egen lille niche. Jacobsen afstemmer således sin formgivning til forskellige situationer. Dette kan også aflæses i detaljeringen, når eksempelvis en hylde under garderobespejlet skæres til, så et rør kan komme forbi, eller når det lille gæstetoilet får et rundt vindue og en niche med bueslag over vasken. Sådanne afvigelser udfordrer en gængs forestilling om funktionalistisk formgivning, men de demonstrerer i virkeligheden en stor omsorg i forhold til selv en så profan funktion som det at vaske hænder. STUER OG KØKKEN De tre stuer spisestue, dagligstue og herreværelse adskiller sig med deres funktionsbestemmelse og gruppering omkring det centrale trapperum ikke væsentligt fra villabyggeri fra omkring I sin planløsning minder villaen endvidere om et førfunktionalistisk projekt af Jacobsen, nemlig Wandels hus fra 1927, hvor tre stuer og et køkken på næsten samme måde er placeret i stueetagen omkring et trapperum. Til sammenligning er for eksempel den Bauhaus-inspirerede arkitekt Edvard Heibergs egen villa fra 1924 langt mere radikal. Her giver et højt og multifunktionelt alrum adgang til mindre rum på tre af siderne. Jacobsens stuer indeholder dog også mange træk, der afspejler en mere moderne arkitekturopfattelse: Vinduerne er fabriksfremstillede standard stålvinduer, der også ken- Modsatte side: Fra dagligstuen. Originale kobberplantebakker i vindueskarmen. Side 12

15

16 des fra industribyggeri; støbejernsradiatorerne er synlige og ikke skjult bag radiatorskjulere, som man ellers typisk ville gøre i villabyggeri på dette tidspunkt; i spisestuen viser et hjørnevindue, at vi befinder os i et funkishus; og de elegante skydedøre mellem stuerne er ikke placeret i rummenes midterakse, men asymmetrisk i siden. I forhold til denne asymmetri virker herreværelsets kamin underlig konventionel i sin placering midt på endevæggen. Et andet tidstypisk træk er dagligstuens store panoramavindue, som er forsynet med en bred karm til urtepotter. Jacobsen var gennem hele sit liv meget botanisk interesseret, og det organiske element spiller en central rolle i mange af hans projekter. Denne interesse afspejler sig blandt andet i hans haveplaner, hans meget bevidste brug af indendørs beplantninger, svungne møbler eller hans tapeter med botaniske motiver, der har en nærmest ornamental karakter. Ornamentet er ellers bandlyst under funktionalismen, der netop så en skønhed i genstande, som havde fundet deres form ud fra konstruktive eller brugsmæssige principper. Alligevel kan man hos mange af tidens moderne arkitekter finde en latent form for ornamentik. Den optræder typisk i form af naturmaterialer som planter, træsorter med en karakteristisk åring eller i form af natursten, hvis marmorering kan have en dekorativ virkning. I huset på Gotfred Rodes Vej findes en sådan form for naturskabt ornamentering i for eksempel herreværelsets kamin, hvor en grønlandsk marmorbeklædning tegner et udtryksfuldt mønster. Også stuernes parketgulve og ege-finérede skydedøre tilfører med deres varme glød og lakerede overflade rummene en dekorativ virkning. Til gengæld er enhver klassisk profilering i form af stukprofiler ved lofter eller profilerede karme og paneler forsvundet. Den eneste reminiscens af profilering er en markant vulst langs dørkarmenes lister. Fra spisestuen er der i det ene hjørne adgang til et anretterværelse og derfra til det forholdsvis lille køkken, som ikke længere har sit oprindelige inventar. Køkkenet var oprindeligt indrettet forholdsvis simpelt med et spisekammerskab i hjørnet samt en række enkle underskabe, der blev dækket af en stålbordplade med en standardvask. Sammenlignet med for eksempel mange af nutidens livsstilskøkkener, er Jacobsen detaljering ikke overgjort. Jacobsen er heller ikke bleg for i resten af huset at bruge tidens standardprodukter, det være sig stålvinduer, støbejernsradiatorer, stikkontakter eller dørhåndtag med skafter i galatit, et af periodens nye kunststoffer. Side 14

17 Til venstre: Fra børneværelset på 1. sal med kig til soveværelset og tagterrassen. Til højre: Fra trapperummet. Nederst anes indgangen til spisestuen, øverst det smukke lysindfald fra tagterrassen på 1. salen. 1. SAL Den svungne trappe leder op til 1. salens soverum, der oprindelig kun bestod af et pigeværelse, et badeværelse med separat toilet samt to store soveværelser med udgang til tagterrassen oven på dagligstuen. Kort tid inden skilsmissen med sin første kone og efterfølgende fraflytning valgte Jacobsen at dele det ene soveværelse op i to. Dette resulterede i, at et par ekstra trin i dag fører direkte fra trappens mellemrepos ind i et af soveværelserne. En skillevæg, der delte værelsets brede vindue op i to, er siden fjernet. Sådanne løsninger er uortodokse, men de demonstrerer også fint en udogmatisk side hos Jacobsen. Trapperummets loft er tillige som det eneste i huset forsynet med en stukkant, der skjuler nogle ledninger. Også her passer villaen ikke ind i billedet af en funktionalisme med rene linjer. Den store tagterrasse, hvis grundplan svarer til dagligstuens, er soveafdelingens clou. Tagterrassen er ligesom de flade tage et af funktionalismens varemærker. Den bliver eksempelvis i et manifest af Le Corbusier fremhævet som ét af fem punkter, der kendetegner den nye tids arkitektur. For Le Corbusier såvel som Jacobsen handler tagterrassen om at opnå en større grad af udveksling mellem bygning og omgivelser, mellem arkitektur og natur. Side 15

18

19 Til venstre: Tegnestuen. Gennem skabsdørene nederst i billedet er der adgang til endnu en trappe til tegnestuens kælderetage. Til højre: Jacobsens eget kontor med udsigt til tegnestuen og det lille drivhus. KÆLDER OG TEGNESTUE Kælderen, der har samme grundareal som stueetagen, indeholder intet usædvanligt i forhold til konventionelt villabyggeri på dette tidspunkt. Dens aptering er meget nøgtern med for eksempel traditionelle revledøre, som man kender fra pigekamre halvtreds år tidligere. Jacobsen har ikke noget imod at gribe til hævdvundne standardløsninger. Fra kælderen er det muligt at komme op i tegnestuen via en rund stålspindeltrappe, der er en nutidig rekonstruktion af den tidligere trappe. I den ene ende af tegnesalen ligger Arne Jacobsens eget kontor. Det rummer både et vindue ind til tegnesalen og et stort vindue ud til et lille drivhus, som Jacobsen fik opført mellem køkkenet og tegnestuen. Den botanikinteresserede tegnestuechef har på denne måde både kunnet holde øje med sine ansatte og finde inspiration i drivhusets mange vækster. Modsatte side: Tegnestuen i kælderen. Den svungne ståltrappe forbinder de to etager i tegnestuen. I modsætning til i beboelseshuset har Jacobsen i tegnestuen og den tilstødende garage fået lov til at bruge et af funktionalismens favoritmateriale, armeret beton. Da støbningen er ikke særlig præcist udført, har han imidlertid været nødt til at pudse tegnestuefacaden mod gården, og også indvendig er den tynde halmpladeisolering pudset. Et egentlig brud med fortidens pudsede facadearkitektur betød den nye byggeteknik åbenbart ikke. Tegnestuens spættede magnesitgulv, der ligner terrazzo, udtrykker til gengæld en lyst til at arbejde med materialernes stoflighed. Side 17

20 UREN FUNKTIONALISME? Vurderer man Jacobsens villa ud fra en snæver funktionalistisk målestok, er huset på mange måder urent i stilen: Stuernes placering i underetagen og gruppering omkring et centralt trapperum er konventionel; murstensfacaderne simulerer en arkitektur i jernbeton; interiøret rummer kuriøse detaljer som en buet niche eller et snirklet trappeforløb. Originale facadetegninger af Arne Jacobsen fra Til venstre: Vestfacaden. Til højre: Sydfacaden. En teknisk og regionalt betinget træghed præger ifølge Jacobsen-forskeren Kjeld Vindum huset, som han betragter som Jacobsens første moderne hus, men uden den samme lette modernitet som de senere hovedværker Bellavista og Bellevue fra begyndelsen af 30 erne. Også de moderne attributter som hjørnevinduer, tagterrasse og skibstrappe virker ifølge Vindum som udtryk for en lidt overfladisk fortolkning af en international modernisme, der endnu ikke er helt indarbejdet i arkitektens repertoire. En anden Jacobsen-kender, Félix Solaguren-Beascoa, finder tilsvarende, at huset afspejler en konflikt mellem to uforenelige logikker. Alligevel får huset en indbydende karakter måske i kraft af det lidt urene udtryk. Husets skæve placering i forhold til ankomsten er ikke helt i overensstemmelse med husets ortogonale og kubiske geometri, men den ægger ikke desto mindre nysgerrigheden med en række maleriske tableauer. Jacobsens fascination af botanik kan også ses i forlængelse af en malerisk æstetik, der netop henter inspiration i naturens Side 18

21 Sydgavlen fra haven. formunivers. Beplantningen spiller således en central rolle på fotografierne af huset, der her næsten virker som en let orangeribygning eller en fortætning af havearkitekturen. Hermed afspejler huset en mindre nøgtern side af det funktionalistiske projekt: En romantisk bestræbelse på at bo i pagt med naturen. Jacobsens udogmatiske tilgang til ændringer tyder endvidere på, at han til en vis grad opfatter sit hus som et projekt, der er åbent for forandring. Mange af disse bestræbelser optager også efterkrigstidens arkitekter. Siden 1960 erne er funktionalismen således blevet kritiseret for ikke at rumme den kompleksitet og indre modsigelse, som ofte gør en før-moderne arkitektur interessant. Også funktionalismens krav på at kunne tilbyde en universel løsningsmodel er blevet anfægtet. En del arkitekter lader sig i stedet inspirere af for eksempel regionale bygningstraditioner eller af en hverdagskultur, der ikke nødvendigvis er udtryk for moderne smag. Jacobsen har ikke været sig en sådan udvikling bevidst, da han byggede huset. Alligevel betyder denne udvikling, at vi i dag kan betragte villaen med andre briller end samtidens. De urene træk er i så fald ikke kun udtryk for hjælpeløs funktionalisme, men taler også ind i vores egen tid. Omvendt kan man også konstatere, at funktionalismen måske ikke er så snæver, som vi går og tror. Ud over en fascination af industrikulturen byder funktionalismen også på en romantisk side. En side, hvor arkitekturen opleves som brudstykker af en større plan, hvor naturen æder sig ind på bygningskroppen, og hvor stole med snoede ben erindrer os om en fortid. Side 19

22 Originale plantegninger af Arne Jacobsen fra Øverst: 1. salen. Nederst til venstre: Stueplanen. Til Højre: Kælderen. Nord nedad. De skraverede områder er øverst tagterrassen, nederst en fast terrasse mod syd.

23 LITTERATUR Carsten Thau og Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, København Steen Eiler Rasmussen, Nordische Baukunst, Berlin Peter Thule Kristensen, Det sentimentalt moderne: Romantiske ledemotiver i det 20. århundredes bygningskunst, København Arkitekten Maanedshæfte, Lisbet Balslev Jørgensen, Danmarks arkitektur, Enfamiliehuset, København Le Corbusier og Pierre Jeanneret i Almanach de l Architecture moderne, Paris Félix Solaguren-Beascoa de Corral, Arne Jacobsen, Barcelona Originale tegninger fra Danmarks Kunstbibliotek, Samlingen af Arkitekturtegninger OM FORFATTEREN Peter Thule Kristensen er arkitekt, ph.d. og adjunkt på Kunstakademiets Arkitektskole, hvor han forsker og underviser primært i arkitekturhistorie og teori. April 2007 Arne Jacobsens eget hus Gotfred Rodes Vej 2 ISBN Udgivet af: Realea A/S Tekst og redaktion: Peter Thule Kristensen og Realea A/S Layout: Realea A/S Tryk: OAB-Tryk a/s, Odense Foto: Per Munkgård Thorsen/Lars Degnbol Forside foto: Sydgavlen, fra haven Bagside foto: Hjørnevinduer af stål med lodrette sprosser

24 Bygninger er en del af vores kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vores forfædre har givet videre, og som vi er forpligtet til at værne om. Realea A/S er et ejendomsselskab for udvikling og bevaring. Selskabets formål er at opbygge og formidle en samling af unikke ejendomme og bevare væsentlige eksempler på byggestil og arkitektur fra forskellige tidsperioder og egne i Danmark samt at udvikle eksperimenterende nybyggeri. Læs mere på

Funkis med modifikationer

Funkis med modifikationer Forord Oktober 2005 købte Realdania By & Byg (tidligere Realea) arkitekten Arne Jacobsens eget hus på Gotfred Rodes Vej 2 i Charlottenlund. Realdania By & Byg gennemførte i 2005-2007 en gennemgribende

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Arne Emil Jacobsen... 4 En unik designer... 9 Kubeflex sommerhus... 10 ARNE EMIL JACOBSEN 1902-1971 Arne Emil Jacobsen blev født d. 11. februar 1902 i København og døde d. 24. marts

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BELLEVUE TEATER GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 19.01.2012 Maria Wedel Gjelstrup 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Adresse: Gentofte Kommune

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic unika funkis gårdhave nordic Fra boligdrøm til drømmebolig FBA A/ S hus til tiden 3 Vi har alle forskellige ønsker, drømme og behov. Sæt ord på jeres ideer og lad FBA HUSE hjælpe med at få ønskerne opfyldt.

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

box living Af Gitte Kjær Tekst Elisabeth Wille Foto Mikkel Mortensen

box living Af Gitte Kjær Tekst Elisabeth Wille Foto Mikkel Mortensen box living Udenfor Århus ligger en fantastisk villa fuld af kontraster og overraskelser. Hvor stuen er en varm og tryg kasse beklædt med egetræsfinér, mens resten af huset er holdt i ren hvid og rå beton.

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser.

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser. P-pladserP-pladser 15 13 17 19 P-pladser 11 9 21 23 7 5 25 27 29 P-pladser P-pladser P-pladser 3 1 Søholmen 22 24 22 24 Eksisterende bygninger Søndergårds Allé P-pladser 6 4 2 8 10 12 P-pladser P-pladser

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

Arne Jacobsen i Gentofte

Arne Jacobsen i Gentofte Arne Jacobsen i Gentofte Undervisningsmateriale om arkitekten Arne Jacobsens design og arkitektur 4. 7. klassetrin Arne Jacobsen i Gentofte Den kommune du bor i, er det sted i verden hvor der findes flest

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 Ørum Torv Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 s 2 Ørum Torv Skole Randers Viborg Ørum Torv Ørum Torv Boligselskabet Sct. Jørgen har udviklet Ørum Torv med hensigten om at skabe

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture FREDAG 27. MARTS NR. / 2015 61 Tænk nyt når du tænker FRITIDSHUS PREMIERE FJORDHUSET I ROSKILDE WWW.EBK.DK I ét med naturen Rum og stuer blev åbnet op, og udsigten blev allestedsnærværende, da Camilla

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

KLAMPENBORG BOLIG AF PERNILLE VEST FOTO HEIDI LERKENFELDT TEKST MAJA HAHNE REGILD 90 RUM 10 OKTOBER 2014 10 OKTOBER 2014 I RUM 91

KLAMPENBORG BOLIG AF PERNILLE VEST FOTO HEIDI LERKENFELDT TEKST MAJA HAHNE REGILD 90 RUM 10 OKTOBER 2014 10 OKTOBER 2014 I RUM 91 KLAMPENBORG BOLIG ET MODERNE OG FUNKISINSPIRERET HUS FIK BLØDT DET MINIMALISTISKE UDTRYK OP MED NATURLIGE MATERIALER, VARME TEKSTILER OG RUNDE FORMER, DA INDRETNINGSSTYLIST MICHALA JESSEN RYKKEDE IND MED

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Brug malingen som vaegdekoration Den grå farve fletter sig ind i den hvide ved hjælp af skarpt aftegnede linjer og skaber en futuristisk udsmykning

Brug malingen som vaegdekoration Den grå farve fletter sig ind i den hvide ved hjælp af skarpt aftegnede linjer og skaber en futuristisk udsmykning funky Futurisme Motorer og maskiner, racerbiler og flyvemaskiner, turbiner og stempler! De italienske avantgardekunstnere, der skabte futurismen i starten af 1900-tallet, var forelskede i fremtiden og

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene Teglbohusene Nye rækkehuse i Hedehusene Afdeling 924-0 Lejerbo Høje Taastrup Forvaltningsgruppe Storkøbenhavn 7 nye boliger i toetages rækkehuse med sydvestvendte altaner og terrasser Gammel Køge Landevej

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

EXNERSVEJ 30 2930 KLAMPENBORG. Stilren og smuk. villa. Rummelig Klassisk Beliggenhed. www.moow2.dk

EXNERSVEJ 30 2930 KLAMPENBORG. Stilren og smuk. villa. Rummelig Klassisk Beliggenhed. www.moow2.dk EXNERSVEJ 30 2930 KLAMPENBORG salgsprospekt I # sagsnr. 1515JIB Stilren og smuk villa Rummelig Klassisk Beliggenhed www.moow2.dk WWW.MOOW2.DK EXNERSVEJ 30 2 klassisk & fakta Adresse: Exnersvej 30 2930

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home.

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home. SKÆRGÅRDSPARKEN Læs mere om boligerne i projektet. Få en oversigt over priser og se hvilke boliger, der er ledige, og hvilke der er solgte. Se de materialer der er valgt til byggeriet, og få mere information

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R VED BELLEVUE BUGT GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18.01.2013 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Gentofte Kommune Adresse:

Læs mere

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle Side 1 OKKERHYTTE Okkerhytten er en udstillingspavillon udformet som et træskrin, som hænger svævende over Vestermølles lille okkerdam. En stabil trebuktømmerkonstruktion,

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

Undervisnings- materiale

Undervisnings- materiale Undervisnings- materiale Mellemtrin og udskoling Arkitektur og design på Kunsten Foto af Niels Fabæk Kunsten Om undervisningsmaterialet Dette er et undervisningsmateriale om arkitektur og design på Kunsten.

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY STENHUS KOSTSKOLE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY STENHUS KOSTSKOLE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY STENHUS KOSTSKOLE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: STENHUS KOSTSKOLE, HOLBÆK Historie I 1906 grundlægger Heinrich Edvard Hass Stenhus Kostskole, som har navn efter Holbæk Ladegårds

Læs mere

individuel skønhed og funktionalitet

individuel skønhed og funktionalitet by MOTU.DK individuel skønhed og funktionalitet Indhold side 4-5 soveværelse side 6-7 soveværelse side 8-9 side 10-11 side 12-13 side 14-15 side 16-17 side 18-19 påklædning éntre kontor skæve rum stue

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A TRYLLESKOV STRAND Trylleskov Strand er en ny bydel med op til 700 boliger, samt arealer til detailhandel,

Læs mere

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke.

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen blev købt og restaureret i 1996 og frem til 2000. Arkitekter fra Frilands- og Nationalmuseet udarbejdede restaureringstegningerne af ejendommen,

Læs mere

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence 6 GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence Lunden Pavillonen Orangeriet Historie og nutid Plassering Miljø og atmosfære Historiens

Læs mere

PLAN + OPSTALTER 1:100

PLAN + OPSTALTER 1:100 INTRO: Pavillonen er den første i en serie på tre pavilloner, med hver deres unikke tema, som skal opføres i Gl. Holtegaards bakokhave de næste tre år. Temaet for denne pavillon er Orangeri. Beskæftigelsen

Læs mere

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark CASE Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark Arkitekt/ designer: STUDIOBAKI LAVENERGIHUS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED Villaen i København er opbygget af færdige, præfabrikerede skræddersyede

Læs mere

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse LEH LEH 21 Horsens 145 m2 Byggeår 2012 LEH 21 Horsens 145 m2 Minimalistisk stil med ensidig tag hældning. Et hus, der åbner sig op, med store glaspartier, som giver optimalt lysindfald i living områderne.

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til indskolingen og mellemtrinnet Arkitektur er bygninger Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

UDSKIFTNING AF FUNKISALTANER

UDSKIFTNING AF FUNKISALTANER CASE RENOVERING UDSKIFTNING AF FUNKISALTANER Renovering af Ved Volden UDSKIFTNING AF FREDEDE FUNKISALTANER Renovering af Ved Volden, Christianshavn Da de gamle betonaltaner fra 1938 på ejendommen Ved

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence kirke parkeringsområde Tistrup kirkevej Beliggenhed Der er med planen søgt at skabe en helhed i mellem kirke og præstegården samtidig med har det med den overordnede planlægning været vigtigt at præstegården

Læs mere

1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN

1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN 1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN PROJEKTUDVIKLING Gl. Havn 12 7100 Vejle PROJEKTIDE VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN Projektgrunden er beliggende langs Vejle Ådal i Skibet, ved den oprindelige indfaldsvej Vardevej,

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard. Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard. Fag: Dansk, billedkunst

Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard. Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard. Fag: Dansk, billedkunst Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard Målgruppe: Udskoling Fag: Dansk, billedkunst Materialet består af to dele: Lærervejledning med information

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Unik Penthouselejlighed i Alanya, Cikcilli

Unik Penthouselejlighed i Alanya, Cikcilli Ndr. Strandvej 119 G 3150 Hellebæk Danmark Tel.: + 45 7021 0706 Fax: + 45 7021 0705 www.hexacon-realestate.dk Unik Penthouselejlighed i Alanya, Cikcilli 248.000 Euro Ndr. Strandvej 119 G 3150 Hellebæk

Læs mere

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld.

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Vurdering af om der bør gives dispensation fra lokalplan 2-46 Plan har modtaget en ansøgning om udbygning af Villa Søvang, Galoche Allé 1, således at den oprindelige

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Fasanvangen. Lækre rækkehuse i Ishøj

Fasanvangen. Lækre rækkehuse i Ishøj Fasanvangen Lækre rækkehuse i Ishøj Afdeling 957-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam 1 18 moderne, energivenlige rækkehuse med egen have og sydvendt altan Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012

Læs mere

Majestic Mansion drøm 08171, Sant Cugat del Valles, Spanien () sup. 942 m2 / Grundstykke: 1168 m2 / Vær.: 7 / Badeværelser: 7

Majestic Mansion drøm 08171, Sant Cugat del Valles, Spanien () sup. 942 m2 / Grundstykke: 1168 m2 / Vær.: 7 / Badeværelser: 7 Type transaktion Salg Type ejendom Hus / Villa / Parcelhus Areal 942 m2 Grund 1168 m2 Værelser 7 Badeværelser 7 Pris 2.350.000 Reference Side 1 fra 27 Beskrivelse af ejendommen Imponerende tårn på næsten

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

Trempelhus - serien 134

Trempelhus - serien 134 Trempelhus - Serien 134 Moderne linjer fra kælder til kvist Drømmer I om en moderne bolig lidt ud over det sædvanlige, er TrempelHus et spændende alternativ til de traditionelle 1½ -planhuse. Her får I

Læs mere

idé Murermestervilla 157 + 96

idé Murermestervilla 157 + 96 Murermestervilla 157 + 96 Fuldmuret murermestervilla i høj kvalitet udført i vedligeholdelsesfrie kvalitetsmaterialer. Villaen har en klassisk dansk arkitektur, samt en optimal og moderne indretning. Desuden

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Skovbyparken Flotte og funktionelle ejerboliger Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt

Skovbyparken Flotte og funktionelle ejerboliger Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt Skovby, Galten Skovbyparken Flotte og funktionelle ejerboliger Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt EJERBOLIGER - Skovby, Galten Perspektiv af bebyggelsen Bygherre: SennenBolig A/S www.sennen.dk Tlf.:

Læs mere

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND Trylleskov Strand er en ny bydel med op til 700 boliger, samt arealer

Læs mere

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 og 07.06.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Eksklusive ejerlejligheder. Den gamle brødfabrik. Oehlenschlægersgade 15 B-L 4200 Slagelse. Nybolig Jan Milvertz A/S

Eksklusive ejerlejligheder. Den gamle brødfabrik. Oehlenschlægersgade 15 B-L 4200 Slagelse. Nybolig Jan Milvertz A/S Den gamle brødfabrik Eksklusive ejerlejligheder Oehlenschlægersgade 15 B-L 4200 Slagelse Nybolig Jan Milvertz A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Tlf. 5853 3030 Fra Skrot til Slot 02 Eksklusive lejligheder

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Huset ved fjorden. BO BEDRE Nr. 6 2005 Af Charlotte Ravnholt Foto Andreas Mikkel Hansen Se adressenøglen bagest i bladet

Huset ved fjorden. BO BEDRE Nr. 6 2005 Af Charlotte Ravnholt Foto Andreas Mikkel Hansen Se adressenøglen bagest i bladet I Bredballe med udsigt til Vejle Fjord og til broen ligger et ungt pars helt nye hus. Brian Gade Nielsen og Malene Sohl Boldt har fået lige dét, de ønskede, et helt unikt hjem på 330 m 2 med kæmpestore,

Læs mere

IDÉ. Perspektiv fra syd-øst. www.xbo.dk

IDÉ. Perspektiv fra syd-øst. www.xbo.dk sagsnr. 106C00132 Gammel Køgevej 54, 2680 Solrød Strand planche 1 Perspektiv fra syd-øst IDÉ Huset er udformet og orienteret således at det både giver den mest optimale udnyttelse af lokalplanens muligheder

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab 5 nye familieboliger i størrelsen 91 m² - 115 m² (to lejligheder på 1. sal med tilhørende værelse med toilet i stue etagen) Vester Mølle, beliggende på Lagonis Minde

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØHOLM GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 11.01.2012 Maria Wedel Gjelstrup 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse: Fredningsår:

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere