Sverige har anvist en vej ud af krisen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sverige har anvist en vej ud af krisen"

Transkript

1 Dansk Industri Analysepapir, dec. 0 Sverige har anvist en vej ud af krisen Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, og konsulent Claus Aastrup Seidelin, Sverige har med de beslutninger, de har truffet siden, de blev ramt af en alvorlig gældskrise tilbage i midthalvfemserne, anvist vejen til en succesfuld krisehåndtering. Det kræver konkrete offentlige udgiftsbesparelser efterfulgt af arbejdsmarkedsreformer i kombination med en sænkning af skattetrykket. Det er præcis samme opskrift, DI anbefaler for Danmark i vores 00-plan. Sverige er sluppet nemmere gennem krisen..... blandt andet på grund af de beslutninger, de tog gennem 90'erne 00'erne Både Sverige og Danmark blev ramt hårdt af finanskrisen med store fald i eksporten. Sverige er dog sluppet noget nemmere gennem krisen og har allerede fået vendt offentlige underskud til overskud og fået produktionen tilbage på før-kriseniveauet. De bedre udsigter for svenskerne skyldes blandt andet, at nedturen i Danmark blev forstærket af den bristede boligboble og en indenlandsk overophedning lige før krisen. Men det skyldes også, at Sverige gennem en lang række fornuftige tiltag op gennem slut-halvfemserne og nul erne har styrket deres konkurrenceevne og derigennem øget velstanden. Velstanden er løftet så meget, at svenskerne allerede inden krisen havde overhalet Danmark på velstandsranglisten, selvom de tilbage i midten af halvfemserne haltede hele ti pladser efter. Sverige har overhalet Danmark på velstandsranglisten BNP per capita i købekraftskorrigerede enheder og placering på velstandsrangliste.000 US dollar.000 US dollar () () () (7) 0 (0) 0 (6) () 0 (6) Danmark Sverige Anm.: Tal i parantes angiver placering blandt IMF's opgørelse af de velstående lande. Kilde: IMF.

2 Konkrete udgiftsbesparelser arbejdsmarkedsreformer og lavere skatteog afgiftstryk i stedet for højere udgiftstryk Svenskerne blev i midthalvfemserne ramt af en voldsom statsgældskrise. For at overkomme krisen, vedtog de i sluthalvfemserne en lang række udgiftsbesparelser (og skattestigninger) for at få styr på de offentlige finanser. Og samtidig vedtog de et nyt styringssystem for finans- og udgiftspolitikken med udgiftslofter for de statslige udgifter. Det har betydet, at svenskerne gennem de sidste -0 år har formået at sænke de offentlige udgifter som andel af BNP markant mere, end det har været tilfældet herhjemme. I de efterfølgende år er det lykkedes svenskerne at fastholde (og endda yderligere sænke) udgiftstrykket, også når konjunkturerne blev bedre og presset for mere offentlig service steg. Det skyldes blandt andet, at de konkrete udgiftsreduktioner løbende er blevet suppleret med en række arbejdsmarkedsreformer. Men det skyldes også, at fremgangen i den svenske økonomi i det nye årtusinde og det forøgede finanspolitiske råderum, det har skabt, er brugt på at reducere skatte- og afgiftstrykket betydeligt og ikke på at øge de offentlige udgifter. De lavere skatter har sammen med arbejdsmarkedsreformer været med til at øge vækstpotentialet i svensk økonomi og til at sikre Sverige en større BNP-vækst, end vi har oplevet herhjemme. Sverige har nedbragt udgiftstrykket betydeligt - især fra 99 til 000. Konkrete besparelser og arbejdsmarkedsreformer Sverige var i mange år det OECD-land, der havde de højeste primære offentlige udgifter (udgifterne eksklusive renteudgifter) som andel af BNP. Tilbage i 99 udgjorde de primære udgifter 9,6 pct. af BNP i Sverige, mens de i Danmark udgjorde, pct. af BNP. Primære offentlige udgifter som andel af BNP Pct. 6 Pct Kilde: OECD Danmark Sverige Højest i OECD OECD gennemsnit Men udgiftsandelen er år for år nedbragt langt mere i Sverige end i Danmark særligt frem mod 000. I 007 (det sidste år

3 inden krisen for alvor satte ind) var den offentlige sektor derfor lige stor i Danmark og i Sverige. Og efter finanskrisen satte ind i 008 og ramte Danmark hårdere end Sverige, er det nu Danmark, der har den højeste udgiftsandel. i lyset af den svenske krise i midten af halvfemserne Den større reduktion i udgiftstrykket i Sverige, særligt i årene frem til årtusindeskiftet, skal ses i lyset af den dybe økonomiske krise, landet blev ramt af i begyndelsen af 990'erne. En overophedning af økonomien førte til høj inflation, en forværret konkurrenceevne og store ubalancer på især de offentlige budgetter. Sverige måtte derfor i 99 opgive fastkurspolitikken, renterne steg, ejendomsmarkedet blev hårdt ramt og trak bankerne med sig ned. Staten måtte træde til med økonomisk støtte til bankerne, og de offentlige finanser blev voldsomt forværret, hvilket kulminerede i 99 med et offentligt underskud på over pct. af BNP. På baggrund af blandt andet konkrete anbelinger fra et økonomisk ekspertpanel i den såkaldte Lindbeckkommission gennemførte Sverige derfor en række tiltag for at konsolidere de offentlige finanser fra 99 til 998 på i alt 6 mia. SEK. Det svarer til ca. 7 pct. af BNP. Konsolideringen omfattede både en kraftig reduktion af de offentlige udgifter og skattestigninger. Sverige har sænket udgiftsandelen mere end Danmark - især frem til 00 Mer-besparelse i Sverige ift. Danmark på de primære offentlige udgifter I alt Øvrige offentlige udgifter (subsidier, off. investeringer mv.) I alt Øvrige offentlige udgifter (subsidier, off. investeringer mv.) Offentligt forbrug Indkomstoverførsler Offentligt forbrug Indkomstoverførsler Kilde: OECD og DI-beregninger Særligt subsidier samt en række øvrige udgifter er reduceret mere i Sverige end i Danmark De svenske konsolideringstiltag i var bredt fordelt på alle typer af offentlige udgifter. Der blev gennemført generelle besparelser inden for det offentlige forbrug, særligt inden for forsvaret. Den automatiske opregulering af de offentlige indkomstoverførsler blev midlertidigt nedsat. Og der blev skåret ned på en lang række offentlige tilskud (offentlige subsidier), som eksempelvis lavere boligtilskud samt lavere tilskud til tandlæge og medicin. Særligt inden for den sidste kategori blev udgifterne nedbragt markant mere end i Danmark i årene frem til 00. Den yderligere insnævring af forskellen mellem den danske og den svenske udgiftsandel fra 00 til 007 skal ses i lyset af, at Sverige i disse år havde

4 Kuren virkede. De offentlige finanser blev genoprettet, og økonomien kom langsomt på ret køl igen, også takket være en målrettet reformindsats, der sigtede på at nedbringe den høje arbejdsløshed og øge arbejdsudbuddet. De konkrete besparelser gik hånd i hånd med arbejdsmarkedsreformer Både Danmark og Sverige havde op gennem 990 erne og i 00 erne stort fokus på at føre en aktiv arbejdsmarkedspolitik. I begge lande blev der foretaget en lang række arbejdsmarkedsreformer med det formål at øge incitamentet til at søge arbejde blandt ledige. Det skete bla. gennem afkortninger af dagpengeperioden, opstramninger af indsatsen og skærpede rådighedsregler, samt lavere kontantydelser til især unge ledige. På trods af omfattende arbejdsmarkedsreformer er der i både Danmark og Sverige i dag en stor del af befolkningen, der er på passiv forsørgelse. Svenskerne har dog i større grad end os formået at begrænse tilgangen til især førtidspension, sygedagpenge og ikke mindst tiltrækningsordningerne. Samlet set er de offentlige udgifter til indkomstoverførsler dog reduceret en anelse mindre i Sverige end i Danmark målt som andel af BNP. Dette skyldes især, at de offentlige udgifter til ledighed (herunder dagpenge, aktivering, kontanthjælp, mv.) faldt mere i Danmark end i Sverige i løbet af 990 erne. Udgiftsreduktion har skabt råderum til lavere skatter i Sverige efterfølgende. Lavere skattetryk Den større udgiftsreduktion i Sverige har skabt et råderum for løbende at reducere udgifts- eller skattetrykket, uden at slå hul i den offentlige kasse. Svenskerne har valgt det sidste. Efter en stigning fra 99 til 000 i lyset af Sveriges konsolideringstiltag er skattetrykket således efterfølgende reduceret med ca. ½ pct. af BNP frem mod 00. I samme periode er skattetrykket i Danmark kun reduceret med godt pct. af BNP. Stort fald i skattetrykket i Sverige de sidste ti år Skatter- og afgifter i procent af BNP i Danmark og Sverige Danmark Sverige Kilde: OECD Tax Statistics en noget større BNP-vækst end herhjemme, hvilket alt andet lige reducerer udgifterne som andel af BNP.

5 De svenske skattelettelser tæller blandt andet et større beskæftigelsesfradrag (i flere omgange), en afskaffelse af arveskatten, en afskaffelse af formueskatten, lavere moms på restauranter samt indførsel af fradrag for eksempelvis rengøring, vedligeholdelse, ombygning og tilbygning (den såkaldte ROT och RUT ) Gennem en markant sænkelse af skatter og afgifter har svenskerne dermed i højere grad kunnet understøtte virksomhedernes konkurrenceevne. Finanskrisen har styrket behovet for at vi lærer af svenskerne de første skridt er allerede taget. Danmark er på rette vej, men ambitionsniveauet skal øges Den nuværende krise har sammen med en øget krisebevidsthed i befolkningen ført til, at der også herhjemme er gennemført en række konsolideringstiltag, herunder Genopretningsaftalen fra 00 med en forkortelse af dagpengeperioden fra fire til to år samt en målsætning om tæt på nulvækst i det offentlige forbrug. Hertil kommer finansieringselementet fra Skatteaftalen, hvori det er besluttet at regulere de offentlige indkomstoverførsler mindre end lønudviklingen fra 06. Der er således taget de første skridt til at sikre, at den offentlige sektor også kan komme til at fylde mindre i Danmark, og at verdens højeste skattetryk dermed kan nedbringes. Men det bør være muligt at realisere en større udgiftsreduktion. Det er blandt andet derfor DI foreslår at der nedsættes en udgiftskommission, der skal gennemtrawle det offentlige budget for at finde poster, der ikke længere opfylder deres oprindelige formål eller af andre grunde vurderes at kunne nedskaleres uden at mindske den private vækst. Suppleret med en mere ambitiøs reformdagsorden og en bedre udgiftsstyring, som følge af udgiftslofterne i den nye budgetlov, kan det måske lykkes for Danmark at kopiere de svenske erfaringer og fastholde og endda yderligere sænke det lavere offentlige udgiftstryk, også når tiderne vender igen. Det kan skabe plads til et lavere skatte- og afgiftstryk i Danmark, jf. også DI s 00-plan.... og de næste bør tages hurtigst muligt Allerede med finansloven for 0 burde de næste skridt være taget. Det skete desværre ikke. DI mener, at der i 0 skal tages fat på yderligere reformer, ligesom skatter og afgifter skal sænkes med mindst fire mia. kr.

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Socialdemokraterne overtog ansvaret i 2011. Dengang havde vi mistet over 100.000 private arbejdspladser. Virksomheder drejede nøglen om. Danmark var

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Fra rapporten om Strukturproblemer i landbruget afgivet i maj 1964

Fra rapporten om Strukturproblemer i landbruget afgivet i maj 1964 20 Det centrale indhold i jordlovgivningen er regler, der begrænser adgangen til nedlægning og sammenlægning af landbrugsejendomme. Omend disse ændringer er udtryk for en væsentlig liberalisering,

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere