Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014"

Transkript

1 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014

2 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter med et matematikfelt (skråtstillet markør). Desuden er der en Quick Help, der forsvinder, når du begynder at skrive. F1-tasten vil kalde den frem igen.

3 I venstre side af skærmen ser du et panel, der indeholder skabeloner til indtastning, symboler, græske bogstaver og meget, meget mere. I starten kommer du kun til at skulle bruge et par stykker af dem: Expressions og Common Symbols. Du åbner og lukker for paletten ved at klikke i den lille trekant forrest på paletten: og paletten vil åbne som vist til venstre. Prøv! Inden du begynder på øvelserne nedenfor, er det vigtigt du sikrer dig, at din markør er skråtstillet. Det skal se sådan ud: Gør det ikke det, skal du trykke på F5-tasten på dit tastatur (på visse Mac modeller skal man holde fn-tasten nede samtidig med at der trykkes på F5-tasten). F5 tasten er meget vigtig at kunne styre. Den skifter mellem to input-tilstande: mathmode og text-mode. I math-mode er markøren skråtstillet i text-mode er markøren lodret. Du kan også se på skærmen, i hvilken mode du befinder dig. Her er du i math-mode og her er du i text-mode Text og Math på figurene ovenfor, er faktisk knapper, du kan trykke på, for at skifte mode. 3

4 1. Indtastning af taludtryk Indtast 1 + og afslut med Enter: Resultatet er ikke så interessant, men det viser, hvordan Maple afleverer sit svar og indsætter et nyt matematikfelt i linjen under. (1), du ser i højre side, er en label. Alle svar, Maple kommer med ved denne metode, får en label. inline beregning: Indtast igen 1 + Sæt markøren efter -tallet og tast Alt + Enter (dvs. hold Alt-tasten nede og tryk på Enter) Her placeret markøren til højre for det beregnede, og vil du fortsætte på en ny linje, skal du taste Enter. Læg mærke til, at der ved inline beregning ikke kommer en label. Ret i udtrykket, så der står 3 +, og genberegn ved at trykke på. Ret i udtrykket, så der står 3 + 4, og afslut med Enter. Indtast 1/ + 1/3 i et nyt matematikfelt og beregn inline. Indtast udtrykket og beregn inline. Vejledning (følg vejledningen nøje, så du lærer at bruge skabeloner): 1. Placer markøren i en ny linje og sørg for, at markøren er skråtstillet. Åbn Expressions-paletten, og tryk på brøkskabelonen I dit ark vil du da få denne skabelon indsat: skal blot skrive oveni, så forsvinder a et og markeringen. 3. Indtast Du skal ikke slette det markerede a i tælleren du Tryk så på potensskabelonen til indtastning. Herefter vil det se sådan ud Indtast 4. og Tryk på TAB-tasten ( ) på tastaturet. Så vil markøren flyttes potensen det vil se sådan ud. Tast for at gøre tælleren færdig. 4. Tryk på TAB-tasten, så vil markøren flyttes til nævneren:. Indtast

5 5. Du kommer ud af nævneren og tilbage til basislinjen med pil-højre tasten på tastaturet 6. Indtast + og tryk på kvadratrodsskabelonen :. Indtast Beregn inline: Her er der flere ting, du skal passe på: Du skal bruge et punktum som decimaltegn Maple vil misforstå et komma Du må ikke bruge mellemrumstasten ved indtastning af udtryk Det udtryk, du taster ind skal være omsluttet af én stiplet boks: Hvis du ved et uheld er kommet udenfor den stiplede boks og har startet på en ny, fx så er det kun det, der er i den aktive bokse, der vil blive beregnet når du taster Enter eller Alt+Enter Du kan klare indtastningen af helt uden brug af skabeloner: De vigtigste genvejstaster er / til brøker (sidder på tastaturet over 7-tallet) og ^ der er placeret lidt til venstre for Enter-tasten. 1. Start med at indtaste tælleren som ^. Marker udtrykket med musen: og tryk på / 3. Det markerede udtryk vil da blive placeret som tælleren i en brøk: 4. Indtast 3.37 og tryk på pil-højre tasten for at komme til basislinjen. Tast + 5. Situationen er nu denne: 6. Indtast nu: sqrt og tryk på ESC-tasten. Så kommer Maple med et par bud på, hvad du kunne mene: 7. Vælg det første (du skal blot taste Enter), og du får en kvadratrodsskabelon indsat. 5

6 Indtast i et nyt matematikfelt og beregn inline Som du ser, så giver Maple svaret som en brøk måske vil du hellere have det som et decimaltal. Det klarer du således: Højreklik (mac: ctrl+klik) på resultatet og vælg Approximate 5 i den menu der kommer frem (kontekstmenuen) Herefter vil dit regnestykke se sådan ud Du kan ændre teksten over pilen eller slette pilen helt og sætte et ind i stedet. Du finder tegnet i Common Symbols paletten Gem tegnet i Favorites-paletten Hvis der er et tegn eller skabelon, godt gemt i en af de mange paletter, du ofte vil bruge, er det en god ide at gemme tegnet eller skabelonen i Favorites-paletten (den øverste den er sikkert tom nu). Find tegnet i Common Symbols paletten og højeklik (mac: ctrl+klik) på tegnet: Klik på Add To Favorites Palette. Din Favorites ser nu som ovenfor (til højre). 6

7 Tilføj p og e til Favorites-paletten Du finder dem begge i Common Symbols paletten. Det er vigtigt, at indtaste det rigtige e, når du laver beregninger, hvor den naturlige logaritmes grundtal indgår. Et almindeligt e fra tastaturet vil blive opfattet som en variablel, der intet har med den naturlige logaritmes grundtal at gøre. Da du tit vil få brug for p og e, er det en god ide at kende genvejene: p e pi ESC e ESC Du finder begge øverst på listen af forslag Udregn en tilnærmet værdi for tallet e r $ Prøv først Approximate med 5 cifre, så 10 cifre. Det ser ud til at være 0. Prøv så med 0 cifre, 50 cifre og 100 cifre. Tallet er et eksempel på et næsten heltal (almost integer) og tilskrives den indiske matematiker Ramanujan.. Regning med bogstaver Som du vil se, så vil Maple helt automatisk reducere mange bogstavudtryk: Indtast x+ 3x+ 4x+ y+ 3y+ x og beregn inline Indtast k$ x+ 3x+ 4x+ y+ 3y+ x og beregn inline. Husk gangetegnet mellem k og x det er meget vigtigt. Du skriver nemmest et gangetegn med * tasten. Som du ser, så vil Maple ikke samle x erne dette udtryk, med mindre du hjælper lidt til: Højreklik (mac: ctrl+klik) på Maple s svar og vælg collect x i kontekstmenuen. Dit resultat skulle gerne se sådan ud: Indtast a$ ( x+ 3) + 4$ ( x+ a) og beregn inline Her vil Maple gange ind i den anden parentes, men ikke i den første konstanter ganges altid ind i parenteser. Også her må du hjælpe lidt på vej: Højreklik (mac: ctrl+klik) på Maple s svar og vælg expand expand i kontekstmenuen. Dit resultat skulle gerne se sådan ud 7

8 Indtast a - b og beregn inline a+ b Udtrykket kan forkortes, men det sker ikke uden videre. Du må hjælpe: Højre-klik på resultatet og vælg simplify simplify. Du skulle gerne få dette resultat Ret a+ b i nævneren til a- b og tryk på. Dette viser, at du kan rette i gamle indtastninger og genberegne. Du skal bare huske at genberegne alle de linjer, der påvirkes af din rettelse. Det gør du ved at markere de de linjer, du vil genberegne, og trykke på eller du kan klare det hele på én gang ved at trykke på knappen, der genberegner alle dine indtastninger. Reducer udtrykket ^a+ bh - a$ ^a+ bh-a$ b Du skal blot indtaste udtrykket og bruge expand eller simplify. Pas på, at du får begge gangetegn skrevet. I matematikopgaver benyttes ofte underforstået gange mellem variabler fx vil det sidste led a$ b blive skrevet som ab. Udelader du gangetegnene i Maple kan det gå helt galt: a, b og ab vil da alle være variabelnavne og ab vil intet have med a$ b at gøre. Gangetegnet mellem a og parentesen er også vigtigt at få med. I modsat fald vil a her blive opfattes som en funktion, der skal beregnes i a+ b, hvilket jo ikke er meningen her. Det eneste gangetegn, der kan udelades, er gangetegn mellem et tal og en variabel fx x mellem tal og konstanter fx r og e mellem tal og funktioner fx x, ln() x 8

9 3. Tekst og matematik Ofte vil du have brug for at beskrive i ord, hvad du laver, og fortolke de resultater Maple giver. Hertil skal du skifte tekst-mode med F5-tasten: Tryk på F5-tasten og læg mærke til, at markøren skifter fra skråtstillet til lodret. Trykker du F5 igen, så skifter markøren tilbage til skråtstillet (på visse mac modeller skal du holde fn-tasten nede og trykke F5) Skriv denne matematikholdige tekst: Rumfanget af en kugle er bestemt ved formlen V = 4 r $ r 3, hvor r er kuglens radius. Vejledning: 1. Sørg for, at markøren er lodret. Skriv den første del af teksten indtil formlen.. Når du kommer til formlen, så trykker du på F5. Maple skifter da til math-mode, hvilket du kan se på den skråtstillede markør. 3. Indtast nu formlen præcist som du ville gøre det i et matematik-felt. 4. Når du er færdig med formlen, ophæver du math-mode ved at trykke på F5. Hvis markøren ikke er lodret efter du har trykket F5, så tryk på pil-højre for at slippe ud af matematikfeltet. 5. Skriv resten af teksten. Du kan overveje om du vil taste F5 før og efter r, eller om du vil ændre til kursiv med knappen 3 HUSK: Skriv aldrig tekst i math-mode Skriv detaljerne i reduktionen af ^a+ bh - a$ ^a+ bh -a$ b, således at Maple intet regner. 1. Indtast udtrykket i math-mode og sæt et lighedstegn efter. Når du er færdig, må du ikke taste Enter. I stedet skal du taste F5 for at skifte til text-mode og herefter taste Enter. Det ser nu sådan ud. Tast F5 og skriv den første mellemregning. Afslut som før med = F5 Enter. 3. Fortsæt som beskrevet ovenfor til du har hele reduktionen: 9

10 4. Ligninger - løsning med et klik Løs ligningen 8+ 5x + 7x =- 5. Indtast ligningen og højre-klik (mac ctrl+klik) på ligningen. Vælg Solve Solve i kontekstmenuen Resultatet kommer til at se sådan ud Indtast ligningen igen (eller tag en kopi) og vælg nu Solve Numerically Solve i kontekstmenuen Resultatet kommer til at se sådan ud Som du kan se i kontekstmenuen (kun et lille udsnit vises nedenfor), er der mange varianter af Solve: Til ligninger med én ubekendt behøver du ikke at bruge andet end Solve og Numerically Solve. Lad endelig være med at bruge Isolate Expression for med mindre du bliver bedt om at isolere en størrelse i en ligning. Problemet er, at Isolate kun giver én løsning til en ligning (også selvom der er flere). Solve for Variable eller Obtain Solution for er nyttige, hvis der indgår parametre i ligningen Du kan også løse to ligninger med to ubekendte. Her skal du opskrive de to ligninger i et matematikfelt adskildt af komma: Løs ligningssystemet 3x+ 4y = 6 / - 4x+ 3y = 17 Det færdige resultat kommer til at se sådan ud 10

11 5. Ligninger - løsning med kommandoer Indtast i math-mode kommandoen solve 8 5x ` + + 7x =- 5, x j og tast Enter. Du må ikke indsætte et eneste mellemrum i denne indtastning kommer du til det, så vil Maple ikke forstå indtastningen. Det kan være meget svært at finde et mellerum, der ved et uheld har sneget sig ind, så du vil ofte være nødt til at taste det hele ind igen. Det kommer til at se sådan ud Maples s respons er ikke helt den samme som ovenfor. Ønsker du det, kan du tilføje krøllede parenteser om x: De krøllede parenteser tastes som Alt Gr+7 og Alt Gr+0 på en pc. På en mac tastes Shift+Alt+8 og Shift+Alt+9. Når der kun er én variabel, behøver du ikke at skrive,x i solve kommandoen. Det er til gengæld vigtig at huske dette, hvis der er flere variable. Indtast i math-mode fsolve 8 5x ` + + 7x =- 5, x j og tast Enter. Her får du umiddelbart samme respons som ved Numerically Solve: I begge ovenstående kommando eksempler returnerer Maple svaret på en ny linje og hver linje har fået en label. Hvis du vil bruge en refence til en label i en senere beregning, kan du indsætte denne således: Tast Ctrl+l (mac cmd+l) der slår l som i label, ikke et 1-tal og skriv i identifier-feltet: Tryk på OK, og du labelen bliver indsat og kan indgå i beregninger eller blot beregnes: 11

12 Du kan også løse to ligninger med to ubekendte med kommandoen solve. Her skal du koble ligningerne sammen med { } Løs ligningssystemet 3x+ 4y = 6 / - 4x+ 3y = 17 Det færdige resultat kommer til at se sådan ud 6. Variabler En variabel skal navngives. Navnet kan være et bogstav eller et helt ord. Eneste krav er, at navnet skal starte med et bogstav og der må ikke være specialtegn (punktum, komma, mellemrum, regnetegn osv.) i navnet. Åbn et nyt dokument ved at trykke på knappen i værktøjslinjen. Definer en variabel a med værdien 3 og en variabel b med værdien 4 I math-mode indtaster du a: = 3 efterfulgt af Enter. Tilsvarende for b: Ofte sætter man et kolon efter definitionen for at undertrykke Maple s respons. Så ser det sådan ud Du kan følge variablerne, du har defineret, i paletten Variables: Indtast i math-mode c = 5 og tast Enter. Det indtastede blot repeteres og at der intet sker i Variables paletten. c 5 = er en ligning ikke en definition. Gå til linjen, hvor du har defineret a. Ret til a: = 9:. Læg mærke til, at der intet sker i Variables paletten før du taster Enter. Tildel tilsvarende b værdien 1. Tast Enter og tjek, at Variables paletten ser sådan ud 1

13 Definer variablen c ved at indtaste c: = 15:. Følg nøje med i Variables paletten. Indtast nu a + b = c efterfulgt af Enter. Din skærm vil se ud i stil med Der sker det, at Maple beregner begge sider af ligningen a + b = c ved at indsætte værdierne for de definerede variabler. Slet linjen c: = 15:. og genberegn linjen med a + b = c (ved at klikke i udtrykket og taste Enter). Resultatet er stadig det samme, så du sletter ikke en variabel ved at slette definitionen. i værk- Der findes mange måder at slette variabler på. Den mest effektive metode er at trykke på knappen tøjslinjen (i toppen). Tryk på knappen. Et kig på Variables paletten viser, at alle variabler er slettet i hukommelsen. Genberegn hele dokumentet ved at trykke på knappen hver linje. Hold som sædvanlig øje med Variables paletten. i værktøjslinjen eller ved at taste Enter efter Når den sidste linje beregnes, kan Maple kun sætte værdier ind for a og b da c ikke er tildelt nogen værdi. Resultatet bliver en ligning med c som ubekendt. Højreklik (mac ctrl+klik) på ligningen og løs den: Som det fremgår af Variables paletten, er c stadig udefineret. Løsning af en ligning vil således ikke definere den variabel, du løser med hensyn til. Der findes en metode, hvor du hurtigt kan rense en variabel: I Variables paletten højreklikker (mac ctrl+klik) du på den variabel, du vil rense. I menuen, der kommer frem, vælger du unassign. Dette er kun en midlertidig løsning, idet en genberegning vil definere den variabel igen med mindre du har slettet definitionen i dit dokument. 13

14 7. Funktioner og grafer Funktionen fx () = x - 1 defineres i Maple ved at skrive hvor pilen laves ved at taste - (bindestreg) > (større end). Alternativt kan du bruge skabelonen skal du passe på, at du ikke kommer til at taste mellemrum.. Igen Maple tillader også, at du definerer funktionen som men ved denne metode får du en advarsel, som du ikke skal tage dig af. Du taster blot Enter. Funktionsværdien i x = udregnes således (inline): Grafen for f kan tegnes på mange måde, men det bedste er, at du lærer at bruge kommandoen plot. De andre metoder, der måske nok umiddelbart er hurtigere, er lidt besærlige at bruge, når plotvinduet skal indstilles og dette sker ofte ved at prøve sig lidt frem. Indtast kommandoen plot( fx ( ), x ) i math-mode Grafen tegnes som standard i intervallet 6-10, og det er fint nok her. Hvis du fx vil have et kvadratnet lagt på din graf, så klikker i grafen. Dette vil bringe denne værktøjslinje frem: Klik på det næstsidste ikon, og du vil få et kvadratnet. Ved at klikke på Drawing i værktøjslinjen, kan du få værktøjer frem til at tegne og skrive i grafen. Eksperimenter med mulighederne. 14

15 Hvis du højreklikker (mac: ctrl+klik) i grafen vil du få et væld af formateringsmuligheder. Fx kan du skifte farve og tykkelse af grafen, vælge om grafen skal tegnes stiplet, formatere akserne osv. Definer i Maple funktionen gx () = x - x- 8, og tegn grafen for g i intervallet 6-4, x-intervallet indtastes som x =- 46.., hvor de to prikker er puktummer. Det vil se sådan ud Med det tegneinterval, vi har valgt, vil y-aksen blive skaleret automatisk. Det er meget let at ændre på x- intervallet: Rediger indtastningen x = og tast Enter når du er færdig. Så vil grafen blive tegnet i det nye interval. Nu skal vi plotte grafen for f og grafen for g i det samme koordinatsystem. I plot kommandoen skal de to funktioner samles med kantede parenteser [ ]. Disse indtastes som AltGr+8 og AltGr+9 på en pc og som Alt+8 og Alt+9 på en mac. Indtast kommandoen plot^6 fx (), gx ( h efterfulgt af Enter. Dette plot er ikke helt tifredsstillende. Ved at plotte i intervallet x =- 46.., fås et langt flottere plot: Prøv også at begrænse y-intervallet ved at tilføje y = i plot kommandoen: 15

16 8 Andre metoder til graftegning Højreklik (mac ctrl+klik) på definitionen af f (altså det blå) og vælg Plots -D plot i kontekstmenuen, så vil grafen tegnes i intervallet 6-10, Du kan ændre x-intervallet ved at højreklikke (mac ctrl+klik) i grafen og indstille i Axes Properties. Det bliver noget besværligt at få tegnet to grafer i samme system med denne metode. Det er derimod let i den anden metode vi skal se på. Vi viser kun, hvordan grafen for g tegnes. I et frit område indsætter du et koordinatsystem med Insert Plot -D. Gå herefter til definitionen af g og marker funktionsudtrykket og træk nu det markerede med musen til grafen for f. Slip når markøren har dette udseende: på samme måde funktionsudtrykket for f til grafen. Så er der blot tilbage at indstille akserne:. Træk herefter Du kan også copy&paste funtionsudtrykkene til et D-plot Hvis linjen er givet ved ligningen y = x- 1 og parablen ved ligningen y = x - x - 8, kan du blot trække de to ligninger til et D-plot, der indsættes med Insert Plot -D. 16

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode)

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Adept Scientific 2008 I Document mode har du en helt blank side at skrive på, og altså ingen røde >. Når du åbner en ny side, ser øverste venstre hjørne således

Læs mere

2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain).

2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). En introduktion til Maple i 1.g. 1. En første introduktion til Maple. Kommandoerne expand, factor og normal. 2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). 3. Uligheder

Læs mere

Praktiske Maple kommandoer og arbejdsmåde

Praktiske Maple kommandoer og arbejdsmåde Praktiske Maple kommandoer og arbejdsmåde Options: I menuen "Tools" findes "Options". Under fanebladet "Interface" bør man vælge Default format for new worksheets = Worksheet Det bevirker, at man kan skelne

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat 1 Dokumentformat Åbn TI-Nspire. Første gang man åbner programmet vises som regel et skærmbillede fra en håndholdt lommeregner. Denne visning skiftes til Computer i menuen eller ved ALT-Shift-C. Denne indstilling

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik Matematik i Word En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links Kom godt i gang med Word Matematik At regne i Word Matematik Kom godt i gang med WordMat Opsætning, redigering og kommunikationsværdi

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12. (Worksheet mode)

Kom godt i gang med Maple 12. (Worksheet mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Worksheet mode) Adept Scientific 2008 Indtastning af taludtryk - simple beregninger Anbring cursoren ved en input-linje, dvs. en linje med symbolet > yderst til venstre. Er

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

Matematikbanken.dk WORDMAT - VEJLEDNING - TILRETTET 6. KLASSE.

Matematikbanken.dk WORDMAT - VEJLEDNING - TILRETTET 6. KLASSE. WordMat er en udvidelse til Microsoft Word, som kan køre både på Windows og Mac. Windows-versionen kræver mindst Office 2007, og mac-versionen kræver mindst Office 2011. Du downloader WordMat her: http://goo.gl/wubvvo

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Lommeregnerkursus 2008

Lommeregnerkursus 2008 Mikkel Stouby Petersen Lommeregnerkursus 008 Med gennemregnede eksempler og øvelser Materialet er udarbejdet til et kursus i brug af TI-89 Titanium afholdt på Odder Gymnasium. april 008 1. Ligningsløsning

Læs mere

Introduktion til TI-Interactive!

Introduktion til TI-Interactive! Introduktion til TI-Interactive! TI-Interactive! er et program, som befinder sig i grænseområdet mellem almindelig tekstbehandling, regneark og egentlige tunge matematikprogrammer. Man kan gøre mange af

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Kogebog til Maple 18

Kogebog til Maple 18 Kogebog til Maple 18 Indledning Udgave 6, Henrik Just, Hjørring Gymnasium og HF, august 2014 Kogebogen er ikke en lærebog i Maple, men en samling af korte opskrifter på brug af de faciliteter, der er relevante

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

OPGAVER 1. Approksimerende polynomier. Håndregning

OPGAVER 1. Approksimerende polynomier. Håndregning OPGAVER 1 Opgaver til Uge 4 Store Dag Opgave 1 Approksimerende polynomier. Håndregning a) Find for hver af de følgende funktioner deres approksimerende polynomiumer af første og anden grad med udviklingspunkt

Læs mere

Maple B-Niveau Copyright Knud Nissen 2012

Maple B-Niveau Copyright Knud Nissen 2012 Maple B-Niveau Copyright Knud Nissen 2012 Maple B-Niveau Contents 1 Reduktion af udtryk 1 11 Saml led med collect 1 12 Gang ind i parenteser med expand 1 13 Sæt uden for parentes med factor 2 14 Sæt på

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Integralregning med TI-Interactive! Stamfunktioner Integraler Arealer Jan Leffers (2005)

Integralregning med TI-Interactive! Stamfunktioner Integraler Arealer Jan Leffers (2005) Integralregning med TI-Interactive! Stamfunktioner Integraler Arealer Jan Leffers (005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Stamfunktion og integralregning...3 Numerisk integration...3 Areal under

Læs mere

Vejledning til Excel 2010

Vejledning til Excel 2010 Vejledning til Excel 2010 Indhold Eksempel på problemregning i Excel... 2 Vejledning til skabelon og opstilling... 3 Indskrivning... 5 Tips til problemregninger... 6 Brøker... 6 Når du skal bruge pi...

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Isolere en ubekendt... 3 Hvis x står i første brilleglas...

Læs mere

Opgaver til Maple kursus 2012

Opgaver til Maple kursus 2012 Opgaver til Maple kursus 2012 Jonas Camillus Jeppesen, jojep07@student.sdu.dk Martin Gyde Poulsen, gyde@nqrd.dk October 7, 2012 1 1 Indledende opgaver Opgave 1 Udregn følgende regnestykker: (a) 2342 +

Læs mere

Ligninger med Mathcad

Ligninger med Mathcad Ligninger med Mathcad for standardforsøget for B-niveau Udgave.02 Eksemplerne viser hvordan man kan finde frem til facit. Eksemplerne viser ikke hvordan besvarelsen kan formuleres. Der forudsættes et vist

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

Start-mat. for stx og hf Karsten Juul

Start-mat. for stx og hf Karsten Juul Start-mat for stx og hf 0,6 5, 9 2017 Karsten Juul Start-mat for stx og hf 2017 Karsten Juul 1/8-2017 (7/8-2017) Nyeste version af dette hæfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm. Hæftet må benyttes

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

OPGAVER 1. Løsning af ligningssystemer Disse første opgaver er introducerer til løsning af lineære ligningssystemer. De løses alle ved håndregning.

OPGAVER 1. Løsning af ligningssystemer Disse første opgaver er introducerer til løsning af lineære ligningssystemer. De løses alle ved håndregning. OPGAVER 1 Opgaver til Uge 5 Store Dag Opgave 1 Løsning af ligningssystemer Disse første opgaver er introducerer til løsning af lineære ligningssystemer. De løses alle ved håndregning. a) Find den fuldstændige

Læs mere

Vejledning til WordMat på Mac

Vejledning til WordMat på Mac Installation: WordMat på MAC Vejledning til WordMat på Mac Hent WordMat for MAC på www.eduap.com Installationen er først slut når du har gjort følgende 1. Åben Word 2. I menuen vælges: Word > Indstillinger

Læs mere

Kom godt i gang. Begyndertrin

Kom godt i gang. Begyndertrin Kom godt i gang Begyndertrin Kom godt i gang Begyndertrinnet Forfattere Kirsten Spahn og Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard,

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer.

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer. [OPGAVER I NSPIRE] 1 Opgave 1) Opgaver og sider - dokumentstyring Start et nyt Nspire dokument. Følg herefter nedenstående trin. a) Opret to opgaver i dokumentet, hvor første opgave består to sider, og

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

Flemmings Maplekursus 1. Løsning af ligninger a) Ligninger med variabel og kun en løsning.

Flemmings Maplekursus 1. Løsning af ligninger a) Ligninger med variabel og kun en løsning. Flemmings Maplekursus 1. Løsning af ligninger a) Ligninger med variabel og kun en løsning. Ligningen løses 10 3 Hvis vi ønsker løsningen udtrykt som en decimalbrøk i stedet: 3.333333333 Løsningen 3 er

Læs mere

DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE.

DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE. Geogebra. DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE. (dvs. det er ikke alle emner i SYMBOLLINIEN, der beskrives). Navnet GEOGEBRA er en

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Om tastaturgenveje i Noter

Om tastaturgenveje i Noter Om tastaturgenveje i Noter Lad os starte med at præcisere, hvad det er vi har I tankerne: Tastaturgenveje er genveje til at frembringe særlige symboler, særlige skabeloner, særlig layout og særlige handlinger

Læs mere

INTRODUKTION Maple Funktioner Regression

INTRODUKTION Maple Funktioner Regression INTRODUKTION Maple Funktioner Regression x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium 1 Indholdsfortegnelse PAPIR, BLYANT OG COMPUTER... 3 LEKTIELÆSNING... 3 3 FØRSTE MATEMATIKMODULER... 3 KOM I GANG MED MAPLE...

Læs mere

Spillernavn Klub Transfer-sum Ole Madsen Skævinge 67.000 kr Otto Skævben Døllefjelde 9.000 kr Lars Larsen Sengeløse 187.000 kr Viggo Lund KGB 885 kr

Spillernavn Klub Transfer-sum Ole Madsen Skævinge 67.000 kr Otto Skævben Døllefjelde 9.000 kr Lars Larsen Sengeløse 187.000 kr Viggo Lund KGB 885 kr Word-6: Tabulatorer Tabulatorer i tekstbehandling bruges til at lave opstillinger af den slags, hvor tingene står pænt under hinanden. Tit forsøger folk at lave noget lignende ved at bruge mellemrums-tasten

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Vejledning til brug af ligningseditoren i Word og tilføjelsesprogrammet WordMat som er et CAS-værktøj.

Vejledning til brug af ligningseditoren i Word og tilføjelsesprogrammet WordMat som er et CAS-værktøj. Vejledning til brug af ligningseditoren i Word og tilføjelsesprogrammet WordMat som er et CAS-værktøj. Installationer og licenser. Word er en del af den gratis officepakke, som du som elev på en skole

Læs mere

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING MANDATFORDELING Dette materiale er lavet som supplement til Erik Vestergaards hjemmeside om samme emne. 1 http://www.matematiksider.dk/mandatfordelinger.html I dette materiale er en række øvelser der knytter

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S Instruktion og nyheder i TAL Automatisk ro Ny forbedret udtalebog Automatisk ro ScanDis A/S ViTre version 91 opdatering Side 1 Ny indstilling af oplæsning med funktionen

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Der er facit på side 7 i dokumentet. Til opgaver mærket med # er der vink eller kommentarer på side 6.

Der er facit på side 7 i dokumentet. Til opgaver mærket med # er der vink eller kommentarer på side 6. Der er facit på side 7 i dokumentet. Til opgaver mærket med # er der vink eller kommentarer på side 6. 1. Figuren viser grafen for en funktion f. Aflæs definitionsmængde og værdimængde for f. # Aflæs f

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 2 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Excel-2: Videre med formler

Excel-2: Videre med formler Excel-2: Videre med formler Tips: Du kan bruge Fortryd-knappen ligesom i Word! Du kan markere flere celler, som ikke ligger ved siden af hinanden ved at holde CONTROL-knappen nede Du kan slette indholdet

Læs mere

Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8

Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8 Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8 Grundlæggende find selv flere funktioner, fx i GG s indbyggede hjælpefunktion. Vær opmærksom på at grænsefladen i GeoGebra ændrer sig med tiden, da værktøjet

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

Velkommen til Flemmings store Maplekursus 1. lektion. Skift mellem tekst- og matematikmode

Velkommen til Flemmings store Maplekursus 1. lektion. Skift mellem tekst- og matematikmode Velkommen til Flemmings store Maplekursus 1. lektion. Skift mellem tekst- og matematikmode Man kan skifte mellem tekst- og matemamatikmode ved at trykke på F5. I øjeblikket er jeg i tekstmode.. 2. lektion.

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Skabelon til funktionsundersøgelser

Skabelon til funktionsundersøgelser Skabelon til funktionsundersøgelser Nedenfor en angivelse af fremgangsmåder ved funktionsundersøgelser. Ofte vil der kun blive spurgt om et udvalg af nævnte spørgsmål. Syntaksen i løsningerne vil være

Læs mere

[PJ] QuickGuide.dfw QuickGuide

[PJ] QuickGuide.dfw QuickGuide [PJ] QuickGuide.dfw 07-04-003 QuickGuide Derives resultater Husk at Derive angiver decimalbrøker uden at forhøje sidste ciffer. Så når du udregner fx /3 får du 0.66666 og ikke 0.66667. Du kan altså ikke

Læs mere

2. lektion. Indtastning af matematiske udtryk i matematikmode Når man indtaster et udtryk i matematikmode skal man altid skrive alle gangetegn.

2. lektion. Indtastning af matematiske udtryk i matematikmode Når man indtaster et udtryk i matematikmode skal man altid skrive alle gangetegn. Velkommen til Flemmings store Maplekursus 1. lektion. Skift mellem tekst- og matematikmode Man kan skifte mellem tekst- og matemamatikmode ved at trykke på F5. I øjeblikket er jeg i tekstmode.. 2. lektion.

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple

Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple Gym-pakken vil automatisk være installeret på din pc eller mac, hvis du benytter cd'en Maple 16 - Til danske Gymnasier eller en af de tilsvarende installere. Det

Læs mere

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Kompendium i faget Matematik Tømrerafdelingen 2. Hovedforløb. Y Y = ax 2 + bx + c (x,y) X Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Indholdsfortegnelse for H2: Undervisningens indhold...

Læs mere

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014 Matematik Hayati Balo,AAMS August, 2014 1 Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske symboler.

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra Undersøgelse af funktioner i GeoGebra GeoGebra er tænkt som et dynamisk geometriprogram, men det kan også anvendes til undersøgelser og opdagelser omkring funktioner. Eksempel Tegn linjen med ligningen:

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Opgaver om koordinater

Opgaver om koordinater Opgaver om koordinater Formålet med disse opgaver er dels at træne noget matematik, dels at give oplysninger om og træning i brug af Mathcad: Matematik: Øge grundlæggende indsigt vedrørende koordinater

Læs mere

Når eleverne skal opdage betydningen af koefficienterne i udtrykket:

Når eleverne skal opdage betydningen af koefficienterne i udtrykket: Den rette linje og parablen GeoGebra er tænkt som et dynamisk geometriprogram, som både kan anvendes til euklidisk og analytisk geometri Eksempel Tegn linjen med ligningen: Indtast ligningen i Input-feltet.

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere