Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014"

Transkript

1 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014

2 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter med et matematikfelt (skråtstillet markør). Desuden er der en Quick Help, der forsvinder, når du begynder at skrive. F1-tasten vil kalde den frem igen.

3 I venstre side af skærmen ser du et panel, der indeholder skabeloner til indtastning, symboler, græske bogstaver og meget, meget mere. I starten kommer du kun til at skulle bruge et par stykker af dem: Expressions og Common Symbols. Du åbner og lukker for paletten ved at klikke i den lille trekant forrest på paletten: og paletten vil åbne som vist til venstre. Prøv! Inden du begynder på øvelserne nedenfor, er det vigtigt du sikrer dig, at din markør er skråtstillet. Det skal se sådan ud: Gør det ikke det, skal du trykke på F5-tasten på dit tastatur (på visse Mac modeller skal man holde fn-tasten nede samtidig med at der trykkes på F5-tasten). F5 tasten er meget vigtig at kunne styre. Den skifter mellem to input-tilstande: mathmode og text-mode. I math-mode er markøren skråtstillet i text-mode er markøren lodret. Du kan også se på skærmen, i hvilken mode du befinder dig. Her er du i math-mode og her er du i text-mode Text og Math på figurene ovenfor, er faktisk knapper, du kan trykke på, for at skifte mode. 3

4 1. Indtastning af taludtryk Indtast 1 + og afslut med Enter: Resultatet er ikke så interessant, men det viser, hvordan Maple afleverer sit svar og indsætter et nyt matematikfelt i linjen under. (1), du ser i højre side, er en label. Alle svar, Maple kommer med ved denne metode, får en label. inline beregning: Indtast igen 1 + Sæt markøren efter -tallet og tast Alt + Enter (dvs. hold Alt-tasten nede og tryk på Enter) Her placeret markøren til højre for det beregnede, og vil du fortsætte på en ny linje, skal du taste Enter. Læg mærke til, at der ved inline beregning ikke kommer en label. Ret i udtrykket, så der står 3 +, og genberegn ved at trykke på. Ret i udtrykket, så der står 3 + 4, og afslut med Enter. Indtast 1/ + 1/3 i et nyt matematikfelt og beregn inline. Indtast udtrykket og beregn inline. Vejledning (følg vejledningen nøje, så du lærer at bruge skabeloner): 1. Placer markøren i en ny linje og sørg for, at markøren er skråtstillet. Åbn Expressions-paletten, og tryk på brøkskabelonen I dit ark vil du da få denne skabelon indsat: skal blot skrive oveni, så forsvinder a et og markeringen. 3. Indtast Du skal ikke slette det markerede a i tælleren du Tryk så på potensskabelonen til indtastning. Herefter vil det se sådan ud Indtast 4. og Tryk på TAB-tasten ( ) på tastaturet. Så vil markøren flyttes potensen det vil se sådan ud. Tast for at gøre tælleren færdig. 4. Tryk på TAB-tasten, så vil markøren flyttes til nævneren:. Indtast

5 5. Du kommer ud af nævneren og tilbage til basislinjen med pil-højre tasten på tastaturet 6. Indtast + og tryk på kvadratrodsskabelonen :. Indtast Beregn inline: Her er der flere ting, du skal passe på: Du skal bruge et punktum som decimaltegn Maple vil misforstå et komma Du må ikke bruge mellemrumstasten ved indtastning af udtryk Det udtryk, du taster ind skal være omsluttet af én stiplet boks: Hvis du ved et uheld er kommet udenfor den stiplede boks og har startet på en ny, fx så er det kun det, der er i den aktive bokse, der vil blive beregnet når du taster Enter eller Alt+Enter Du kan klare indtastningen af helt uden brug af skabeloner: De vigtigste genvejstaster er / til brøker (sidder på tastaturet over 7-tallet) og ^ der er placeret lidt til venstre for Enter-tasten. 1. Start med at indtaste tælleren som ^. Marker udtrykket med musen: og tryk på / 3. Det markerede udtryk vil da blive placeret som tælleren i en brøk: 4. Indtast 3.37 og tryk på pil-højre tasten for at komme til basislinjen. Tast + 5. Situationen er nu denne: 6. Indtast nu: sqrt og tryk på ESC-tasten. Så kommer Maple med et par bud på, hvad du kunne mene: 7. Vælg det første (du skal blot taste Enter), og du får en kvadratrodsskabelon indsat. 5

6 Indtast i et nyt matematikfelt og beregn inline Som du ser, så giver Maple svaret som en brøk måske vil du hellere have det som et decimaltal. Det klarer du således: Højreklik (mac: ctrl+klik) på resultatet og vælg Approximate 5 i den menu der kommer frem (kontekstmenuen) Herefter vil dit regnestykke se sådan ud Du kan ændre teksten over pilen eller slette pilen helt og sætte et ind i stedet. Du finder tegnet i Common Symbols paletten Gem tegnet i Favorites-paletten Hvis der er et tegn eller skabelon, godt gemt i en af de mange paletter, du ofte vil bruge, er det en god ide at gemme tegnet eller skabelonen i Favorites-paletten (den øverste den er sikkert tom nu). Find tegnet i Common Symbols paletten og højeklik (mac: ctrl+klik) på tegnet: Klik på Add To Favorites Palette. Din Favorites ser nu som ovenfor (til højre). 6

7 Tilføj p og e til Favorites-paletten Du finder dem begge i Common Symbols paletten. Det er vigtigt, at indtaste det rigtige e, når du laver beregninger, hvor den naturlige logaritmes grundtal indgår. Et almindeligt e fra tastaturet vil blive opfattet som en variablel, der intet har med den naturlige logaritmes grundtal at gøre. Da du tit vil få brug for p og e, er det en god ide at kende genvejene: p e pi ESC e ESC Du finder begge øverst på listen af forslag Udregn en tilnærmet værdi for tallet e r $ Prøv først Approximate med 5 cifre, så 10 cifre. Det ser ud til at være 0. Prøv så med 0 cifre, 50 cifre og 100 cifre. Tallet er et eksempel på et næsten heltal (almost integer) og tilskrives den indiske matematiker Ramanujan.. Regning med bogstaver Som du vil se, så vil Maple helt automatisk reducere mange bogstavudtryk: Indtast x+ 3x+ 4x+ y+ 3y+ x og beregn inline Indtast k$ x+ 3x+ 4x+ y+ 3y+ x og beregn inline. Husk gangetegnet mellem k og x det er meget vigtigt. Du skriver nemmest et gangetegn med * tasten. Som du ser, så vil Maple ikke samle x erne dette udtryk, med mindre du hjælper lidt til: Højreklik (mac: ctrl+klik) på Maple s svar og vælg collect x i kontekstmenuen. Dit resultat skulle gerne se sådan ud: Indtast a$ ( x+ 3) + 4$ ( x+ a) og beregn inline Her vil Maple gange ind i den anden parentes, men ikke i den første konstanter ganges altid ind i parenteser. Også her må du hjælpe lidt på vej: Højreklik (mac: ctrl+klik) på Maple s svar og vælg expand expand i kontekstmenuen. Dit resultat skulle gerne se sådan ud 7

8 Indtast a - b og beregn inline a+ b Udtrykket kan forkortes, men det sker ikke uden videre. Du må hjælpe: Højre-klik på resultatet og vælg simplify simplify. Du skulle gerne få dette resultat Ret a+ b i nævneren til a- b og tryk på. Dette viser, at du kan rette i gamle indtastninger og genberegne. Du skal bare huske at genberegne alle de linjer, der påvirkes af din rettelse. Det gør du ved at markere de de linjer, du vil genberegne, og trykke på eller du kan klare det hele på én gang ved at trykke på knappen, der genberegner alle dine indtastninger. Reducer udtrykket ^a+ bh - a$ ^a+ bh-a$ b Du skal blot indtaste udtrykket og bruge expand eller simplify. Pas på, at du får begge gangetegn skrevet. I matematikopgaver benyttes ofte underforstået gange mellem variabler fx vil det sidste led a$ b blive skrevet som ab. Udelader du gangetegnene i Maple kan det gå helt galt: a, b og ab vil da alle være variabelnavne og ab vil intet have med a$ b at gøre. Gangetegnet mellem a og parentesen er også vigtigt at få med. I modsat fald vil a her blive opfattes som en funktion, der skal beregnes i a+ b, hvilket jo ikke er meningen her. Det eneste gangetegn, der kan udelades, er gangetegn mellem et tal og en variabel fx x mellem tal og konstanter fx r og e mellem tal og funktioner fx x, ln() x 8

9 3. Tekst og matematik Ofte vil du have brug for at beskrive i ord, hvad du laver, og fortolke de resultater Maple giver. Hertil skal du skifte tekst-mode med F5-tasten: Tryk på F5-tasten og læg mærke til, at markøren skifter fra skråtstillet til lodret. Trykker du F5 igen, så skifter markøren tilbage til skråtstillet (på visse mac modeller skal du holde fn-tasten nede og trykke F5) Skriv denne matematikholdige tekst: Rumfanget af en kugle er bestemt ved formlen V = 4 r $ r 3, hvor r er kuglens radius. Vejledning: 1. Sørg for, at markøren er lodret. Skriv den første del af teksten indtil formlen.. Når du kommer til formlen, så trykker du på F5. Maple skifter da til math-mode, hvilket du kan se på den skråtstillede markør. 3. Indtast nu formlen præcist som du ville gøre det i et matematik-felt. 4. Når du er færdig med formlen, ophæver du math-mode ved at trykke på F5. Hvis markøren ikke er lodret efter du har trykket F5, så tryk på pil-højre for at slippe ud af matematikfeltet. 5. Skriv resten af teksten. Du kan overveje om du vil taste F5 før og efter r, eller om du vil ændre til kursiv med knappen 3 HUSK: Skriv aldrig tekst i math-mode Skriv detaljerne i reduktionen af ^a+ bh - a$ ^a+ bh -a$ b, således at Maple intet regner. 1. Indtast udtrykket i math-mode og sæt et lighedstegn efter. Når du er færdig, må du ikke taste Enter. I stedet skal du taste F5 for at skifte til text-mode og herefter taste Enter. Det ser nu sådan ud. Tast F5 og skriv den første mellemregning. Afslut som før med = F5 Enter. 3. Fortsæt som beskrevet ovenfor til du har hele reduktionen: 9

10 4. Ligninger - løsning med et klik Løs ligningen 8+ 5x + 7x =- 5. Indtast ligningen og højre-klik (mac ctrl+klik) på ligningen. Vælg Solve Solve i kontekstmenuen Resultatet kommer til at se sådan ud Indtast ligningen igen (eller tag en kopi) og vælg nu Solve Numerically Solve i kontekstmenuen Resultatet kommer til at se sådan ud Som du kan se i kontekstmenuen (kun et lille udsnit vises nedenfor), er der mange varianter af Solve: Til ligninger med én ubekendt behøver du ikke at bruge andet end Solve og Numerically Solve. Lad endelig være med at bruge Isolate Expression for med mindre du bliver bedt om at isolere en størrelse i en ligning. Problemet er, at Isolate kun giver én løsning til en ligning (også selvom der er flere). Solve for Variable eller Obtain Solution for er nyttige, hvis der indgår parametre i ligningen Du kan også løse to ligninger med to ubekendte. Her skal du opskrive de to ligninger i et matematikfelt adskildt af komma: Løs ligningssystemet 3x+ 4y = 6 / - 4x+ 3y = 17 Det færdige resultat kommer til at se sådan ud 10

11 5. Ligninger - løsning med kommandoer Indtast i math-mode kommandoen solve 8 5x ` + + 7x =- 5, x j og tast Enter. Du må ikke indsætte et eneste mellemrum i denne indtastning kommer du til det, så vil Maple ikke forstå indtastningen. Det kan være meget svært at finde et mellerum, der ved et uheld har sneget sig ind, så du vil ofte være nødt til at taste det hele ind igen. Det kommer til at se sådan ud Maples s respons er ikke helt den samme som ovenfor. Ønsker du det, kan du tilføje krøllede parenteser om x: De krøllede parenteser tastes som Alt Gr+7 og Alt Gr+0 på en pc. På en mac tastes Shift+Alt+8 og Shift+Alt+9. Når der kun er én variabel, behøver du ikke at skrive,x i solve kommandoen. Det er til gengæld vigtig at huske dette, hvis der er flere variable. Indtast i math-mode fsolve 8 5x ` + + 7x =- 5, x j og tast Enter. Her får du umiddelbart samme respons som ved Numerically Solve: I begge ovenstående kommando eksempler returnerer Maple svaret på en ny linje og hver linje har fået en label. Hvis du vil bruge en refence til en label i en senere beregning, kan du indsætte denne således: Tast Ctrl+l (mac cmd+l) der slår l som i label, ikke et 1-tal og skriv i identifier-feltet: Tryk på OK, og du labelen bliver indsat og kan indgå i beregninger eller blot beregnes: 11

12 Du kan også løse to ligninger med to ubekendte med kommandoen solve. Her skal du koble ligningerne sammen med { } Løs ligningssystemet 3x+ 4y = 6 / - 4x+ 3y = 17 Det færdige resultat kommer til at se sådan ud 6. Variabler En variabel skal navngives. Navnet kan være et bogstav eller et helt ord. Eneste krav er, at navnet skal starte med et bogstav og der må ikke være specialtegn (punktum, komma, mellemrum, regnetegn osv.) i navnet. Åbn et nyt dokument ved at trykke på knappen i værktøjslinjen. Definer en variabel a med værdien 3 og en variabel b med værdien 4 I math-mode indtaster du a: = 3 efterfulgt af Enter. Tilsvarende for b: Ofte sætter man et kolon efter definitionen for at undertrykke Maple s respons. Så ser det sådan ud Du kan følge variablerne, du har defineret, i paletten Variables: Indtast i math-mode c = 5 og tast Enter. Det indtastede blot repeteres og at der intet sker i Variables paletten. c 5 = er en ligning ikke en definition. Gå til linjen, hvor du har defineret a. Ret til a: = 9:. Læg mærke til, at der intet sker i Variables paletten før du taster Enter. Tildel tilsvarende b værdien 1. Tast Enter og tjek, at Variables paletten ser sådan ud 1

13 Definer variablen c ved at indtaste c: = 15:. Følg nøje med i Variables paletten. Indtast nu a + b = c efterfulgt af Enter. Din skærm vil se ud i stil med Der sker det, at Maple beregner begge sider af ligningen a + b = c ved at indsætte værdierne for de definerede variabler. Slet linjen c: = 15:. og genberegn linjen med a + b = c (ved at klikke i udtrykket og taste Enter). Resultatet er stadig det samme, så du sletter ikke en variabel ved at slette definitionen. i værk- Der findes mange måder at slette variabler på. Den mest effektive metode er at trykke på knappen tøjslinjen (i toppen). Tryk på knappen. Et kig på Variables paletten viser, at alle variabler er slettet i hukommelsen. Genberegn hele dokumentet ved at trykke på knappen hver linje. Hold som sædvanlig øje med Variables paletten. i værktøjslinjen eller ved at taste Enter efter Når den sidste linje beregnes, kan Maple kun sætte værdier ind for a og b da c ikke er tildelt nogen værdi. Resultatet bliver en ligning med c som ubekendt. Højreklik (mac ctrl+klik) på ligningen og løs den: Som det fremgår af Variables paletten, er c stadig udefineret. Løsning af en ligning vil således ikke definere den variabel, du løser med hensyn til. Der findes en metode, hvor du hurtigt kan rense en variabel: I Variables paletten højreklikker (mac ctrl+klik) du på den variabel, du vil rense. I menuen, der kommer frem, vælger du unassign. Dette er kun en midlertidig løsning, idet en genberegning vil definere den variabel igen med mindre du har slettet definitionen i dit dokument. 13

14 7. Funktioner og grafer Funktionen fx () = x - 1 defineres i Maple ved at skrive hvor pilen laves ved at taste - (bindestreg) > (større end). Alternativt kan du bruge skabelonen skal du passe på, at du ikke kommer til at taste mellemrum.. Igen Maple tillader også, at du definerer funktionen som men ved denne metode får du en advarsel, som du ikke skal tage dig af. Du taster blot Enter. Funktionsværdien i x = udregnes således (inline): Grafen for f kan tegnes på mange måde, men det bedste er, at du lærer at bruge kommandoen plot. De andre metoder, der måske nok umiddelbart er hurtigere, er lidt besærlige at bruge, når plotvinduet skal indstilles og dette sker ofte ved at prøve sig lidt frem. Indtast kommandoen plot( fx ( ), x ) i math-mode Grafen tegnes som standard i intervallet 6-10, og det er fint nok her. Hvis du fx vil have et kvadratnet lagt på din graf, så klikker i grafen. Dette vil bringe denne værktøjslinje frem: Klik på det næstsidste ikon, og du vil få et kvadratnet. Ved at klikke på Drawing i værktøjslinjen, kan du få værktøjer frem til at tegne og skrive i grafen. Eksperimenter med mulighederne. 14

15 Hvis du højreklikker (mac: ctrl+klik) i grafen vil du få et væld af formateringsmuligheder. Fx kan du skifte farve og tykkelse af grafen, vælge om grafen skal tegnes stiplet, formatere akserne osv. Definer i Maple funktionen gx () = x - x- 8, og tegn grafen for g i intervallet 6-4, x-intervallet indtastes som x =- 46.., hvor de to prikker er puktummer. Det vil se sådan ud Med det tegneinterval, vi har valgt, vil y-aksen blive skaleret automatisk. Det er meget let at ændre på x- intervallet: Rediger indtastningen x = og tast Enter når du er færdig. Så vil grafen blive tegnet i det nye interval. Nu skal vi plotte grafen for f og grafen for g i det samme koordinatsystem. I plot kommandoen skal de to funktioner samles med kantede parenteser [ ]. Disse indtastes som AltGr+8 og AltGr+9 på en pc og som Alt+8 og Alt+9 på en mac. Indtast kommandoen plot^6 fx (), gx ( h efterfulgt af Enter. Dette plot er ikke helt tifredsstillende. Ved at plotte i intervallet x =- 46.., fås et langt flottere plot: Prøv også at begrænse y-intervallet ved at tilføje y = i plot kommandoen: 15

16 8 Andre metoder til graftegning Højreklik (mac ctrl+klik) på definitionen af f (altså det blå) og vælg Plots -D plot i kontekstmenuen, så vil grafen tegnes i intervallet 6-10, Du kan ændre x-intervallet ved at højreklikke (mac ctrl+klik) i grafen og indstille i Axes Properties. Det bliver noget besværligt at få tegnet to grafer i samme system med denne metode. Det er derimod let i den anden metode vi skal se på. Vi viser kun, hvordan grafen for g tegnes. I et frit område indsætter du et koordinatsystem med Insert Plot -D. Gå herefter til definitionen af g og marker funktionsudtrykket og træk nu det markerede med musen til grafen for f. Slip når markøren har dette udseende: på samme måde funktionsudtrykket for f til grafen. Så er der blot tilbage at indstille akserne:. Træk herefter Du kan også copy&paste funtionsudtrykkene til et D-plot Hvis linjen er givet ved ligningen y = x- 1 og parablen ved ligningen y = x - x - 8, kan du blot trække de to ligninger til et D-plot, der indsættes med Insert Plot -D. 16

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode)

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Adept Scientific 2008 I Document mode har du en helt blank side at skrive på, og altså ingen røde >. Når du åbner en ny side, ser øverste venstre hjørne således

Læs mere

2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain).

2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). En introduktion til Maple i 1.g. 1. En første introduktion til Maple. Kommandoerne expand, factor og normal. 2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). 3. Uligheder

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12. (Worksheet mode)

Kom godt i gang med Maple 12. (Worksheet mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Worksheet mode) Adept Scientific 2008 Indtastning af taludtryk - simple beregninger Anbring cursoren ved en input-linje, dvs. en linje med symbolet > yderst til venstre. Er

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

Kogebog til Maple 18

Kogebog til Maple 18 Kogebog til Maple 18 Indledning Udgave 6, Henrik Just, Hjørring Gymnasium og HF, august 2014 Kogebogen er ikke en lærebog i Maple, men en samling af korte opskrifter på brug af de faciliteter, der er relevante

Læs mere

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik Matematik i Word En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links Kom godt i gang med Word Matematik At regne i Word Matematik Kom godt i gang med WordMat Opsætning, redigering og kommunikationsværdi

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Kom godt i gang. Begyndertrin

Kom godt i gang. Begyndertrin Kom godt i gang Begyndertrin Kom godt i gang Begyndertrinnet Forfattere Kirsten Spahn og Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard,

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Om tastaturgenveje i Noter

Om tastaturgenveje i Noter Om tastaturgenveje i Noter Lad os starte med at præcisere, hvad det er vi har I tankerne: Tastaturgenveje er genveje til at frembringe særlige symboler, særlige skabeloner, særlig layout og særlige handlinger

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer.

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer. [OPGAVER I NSPIRE] 1 Opgave 1) Opgaver og sider - dokumentstyring Start et nyt Nspire dokument. Følg herefter nedenstående trin. a) Opret to opgaver i dokumentet, hvor første opgave består to sider, og

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING MANDATFORDELING Dette materiale er lavet som supplement til Erik Vestergaards hjemmeside om samme emne. 1 http://www.matematiksider.dk/mandatfordelinger.html I dette materiale er en række øvelser der knytter

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Skabelon til funktionsundersøgelser

Skabelon til funktionsundersøgelser Skabelon til funktionsundersøgelser Nedenfor en angivelse af fremgangsmåder ved funktionsundersøgelser. Ofte vil der kun blive spurgt om et udvalg af nævnte spørgsmål. Syntaksen i løsningerne vil være

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA Med årene er der blevet større og større behov for i gymnasiet at kunne skrive formler ind i elektroniske dokumenter, fx når der skal udfærdiges rapporter

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Kompendium i faget Matematik Tømrerafdelingen 2. Hovedforløb. Y Y = ax 2 + bx + c (x,y) X Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Indholdsfortegnelse for H2: Undervisningens indhold...

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra Undersøgelse af funktioner i GeoGebra GeoGebra er tænkt som et dynamisk geometriprogram, men det kan også anvendes til undersøgelser og opdagelser omkring funktioner. Eksempel Tegn linjen med ligningen:

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og funktioner Elevmateriale 30-01-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Opgaver GeoGebra Om at genkende

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8

Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8 Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8 Grundlæggende find selv flere funktioner, fx i GG s indbyggede hjælpefunktion. Vær opmærksom på at grænsefladen i GeoGebra ændrer sig med tiden, da værktøjet

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Vejledning til Gym18-pakken

Vejledning til Gym18-pakken Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014 Vejledning til Gym18-pakken Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken... 1 1.1 Installation... 1 2 Deskriptiv statistik... 2 2.1 Ikke-grupperede

Læs mere

MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet

MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet Tænk, hvis alle elever kunne arbejde med procesorienteret matematik. En arbejdsform, hvor du forsøger at arbejde med matematiske problemstillinger

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Indhold Tegning af boksplot. Man kan ikke tegne flere boksplot på samme figur i Excel 2007, men man kan sammenligne to boksplot ved at tegne dem hver for sig

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

SMATH. Et gratis CAS-værktøj til din matematikundervisning Computer Algebra System. Version: November 2014

SMATH. Et gratis CAS-værktøj til din matematikundervisning Computer Algebra System. Version: November 2014 SMATH Et gratis CAS-værktøj til din matematikundervisning Computer Algebra System Version: November 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er SMATH?...5 Hent programmet eller kør direkte i browser...5 Udgangspunkt

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Videregående pc-vejledning

Videregående pc-vejledning 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 17: Tekstbehandling 6 Tabeller - 1 Tabeller kan benyttes til at vise data på en velordnet måde med tydelig afgrænsning mellem værdierne (tabellens rammer vises)

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere